فهرست مطالب

 • پیاپی 5 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/10/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه فاکر، محمد فاکرمیبدی صفحه 7

  مساله حجاب یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس جامعه اسلامی است که از سده نخستین ظهور اسلام تا به امروز مورد توجه دانشمندان اسلامی به خصوص فقها، مفسران، جامعه شناسان و روان شناسان بوده است.  قرآ ن کریم نیز این مهم را مورد اهتمام خود قرار داده و در آیات متعدد و به مناسبت‌های مختلف، به آن پرداخته است، ضمن این‌که قرآن در خلال آیات مربوط به اصل تشریع حجاب، جایگاه، احکام و فلسفه آن نیز اشاره کرده است. این مقاله در صدد آن است که مساله حجاب را از نظرگاه قرآن با استمداد از روایات به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی و تحقیق قرار دهد تا این بحث اساسی از نگاه مهم ترین مصدر تشریع اسلامی تبیین شود. در این نوشتار روشن می شود که حجاب با قطع نظر از کمیت و کیفیت آن، یک امر مسلم در دین مبین اسلام است و رعایت آن بر زن و مرد لازم است. ضمن آن که قرآن در مراحل تشریع حجاب به دو ویژگی توجه داشته است؛ نخست آن‌که رعایت این مهم را از خانواده خود پیامبر(ص) آغاز و سپس به درون جامعه تسری داده است و دیگر ویژگی آن، تدریج، یعنی شروع از مرحله آسان به مرحله دشوار است. در نهایت خداوند در قرآن اعلام می کند که آثار این پایبندی به حکم الهی، به سود خود جامعه و تضمین کننده سلامت جامعه بشری است.

  کلیدواژگان: حجاب، زینت، تبرج، تشریع، قرآن کریم
 • زینب طیبی، زهره عزیزی صفحه 37

  از فضایل اخلاقی مورد تاکید در قرآن کریم، عفت ورزیدن است. عفت به معنای حالتی درونی در انسان است که او را از حرام باز می‌دارد و به ‌مراتب والای انسانیت رهنمون می‌کند. عفاف افزون بر این که نقش مهمی در سلوک فردی انسان به‌ سوی مقصد آفرینش دارد، می‌تواند جامعه را از خطر سقوط اخلاقی و سلطه فرهنگی بیگانگان نجات دهد، از این‌رو پرداختن به ابعاد عفاف و کارکرد آن در رشد و تعالی انسان بایسته است. با عنایت به این که در قرآن کریم عفت ورزی در سه حوزه کردار، گفتار و اندیشه مطرح ‌شده است و در روایات معصومین((ع))، «عفاف» بهترین عبادت شمرده‌ شده است، این پژوهش با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و پردازش اطلاعات با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به بررسی ابعاد عفاف پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر قرآن و حدیث، عفت در نگاه، عفت در پوشش، عدم پوشش لباس شهرت، عدم تبرج، عفت در طعام و مال از مصادیق عفاف در کردار است. قول معروف، سخن به ضرورت، عدم شوخی با نامحرم، استفاده نکردن از محتوای شهوت انگیز نیز در آیات مرتبط با عفاف در گفتار آمده است. همچنین ممنوعیت اختلاط با نامحرم، خلوت نکردن با نامحرم، پرهیز از عشوه و ناز، پرهیز از مصافحه، پرهیز از خلوت گزینی و دلباختگی نامشروع، از جمله راه کارهای قرآن و حدیث برای حفظ عفاف در اندیشه است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، ابعاد عفاف، حجاب، حدیث
 • زهرا فخر روحانی صفحه 67

  بنا بر آیات وحی، مساله پوشش از اولین مسایلی بود که حضرت آدم(ع) پس از هبوط به زمین با آن مواجه شد. خداوند متعال در قرآن کریم درباره ی شیوه صحیح پوشش، تکالیف و دستوراتی را مقرر کرده است. شیوه شناسی صحیح نهادینه سازی فرهنگ پوشش در جوامع انسانی، یکی از مسایلی است که همواره در معرکه آرا و نظرات مختلف قرار گرفته است. بنابراین بایسته است که با تحلیل و بررسی دیدگاه قرآن در این باره، کامل ترین نسخه وحی آسمانی را به عنوان مبنای فرهنگ سازی برگزینیم. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، کوشش شده است با توجه به روش فرهنگ سازی قرآن به عنوان شیوه ای موثر در طراحی فعالیت های فرهنگی، توجه برنامه ریزان فرهنگی را نسبت به روش طرح مباحث ارزشی جلب کند، به گونه ای که تقویت شاخص های ارزشی در اجتماع آسان تر و مخاطب را نسبت به تحمل دشواری های آن پذیرا تر کند. خداوند در این خصوص از تکنیک هایی همچون تدریج، الگو سازی، سطح بندی و بیان فلسفه و چرایی حکم استفاده کرده است. بدیهی است که وقتی حجاب در جامعه وجهه محدودیت و دست و پاگیری نداشته باشد، بلکه شاخص امتیاز و ارجمندی شمرده شود، با اقبال عمومی مواجه خواهد شد.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، پوشش، حجاب، تبرج، جلباب
 • معصومه شریفی، محسن رفیعی صفحه 85

  «عفاف»‌ و «حجاب»، واژگانی مقدس و نام آشنا در ادیان الهی ، به ویژه آیین اسلام هستند و از دیرباز مورد توجه مفسران، محدثان، تاریخ نگاران، جامعه شناسان و سایر اندیشمندان بوده اند. این دو واژه، افزون بر این‌که ریشه در شرع دارند، امری فطری بوده و مورد پسند روح پاک طلب آدمی هستند. با بررسی واژگان عفاف و حجاب می توان دریافت که رابطه‌ی این دو،  به لحاظ منطقی، «عام و خاص مطلق» است؛ یعنی هرچند ممکن است برخی از با حجاب‌ها عفیف نباشند، ولی هر عفیفی حتما با حجاب است. به دیگر سخن، هر آن‌که عفیف‌تر و از درون پاک‌تر باشد، خود را بیشتر به حجاب و پوشش، مقید می‌داند. با توجه به بررسی های انجام شده در قرآن کریم و کتاب مقدس، فرضیه این پژوهش به اثبات رسید که همه ادیان الهی به عفاف و حجاب اهمیت بسیار داده اند و احکام متعددی برای ان وضع کرده اند. در قرآن کریم هم که برترین و ماندگارترین آیین نامه الهی است، عفاف و حجاب، جایگاهی بس بالا و والا دارد و کامل ترین و جاودانه ترین آیین نامه‌ها و فرمان‌ها به منظور حفظ حجاب و عفاف و جلوگیری از ابتلا به گناهان مخرب شخص و جامعه آمده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جلوه‌های حجاب و عفاف در قرآن کریم در چهار سطح پوشش، نگاه، گفتار و رفتار مطرح شده است.

  کلیدواژگان: عفاف، حجاب، جلباب، قرآن کریم، متون مقدس.
 • حبیب کارگر، زهرا بهمنی صفحه 99

  پوشش و حجاب اسلامی یکی از موضوعات مهم قرآنی است که در آیات وحی از آن سخن به میان آمده است. از جمله آیاتی که جایگاه حجاب به روشنی در ساختار آن آمده، آیه 31 سوره نور است. پژوهش حاضر می کوشد با هدف مشخص کردن ساختار این آیه و پیوند آن با کل سوره، جایگاه حجاب و عفاف در قرآن کریم را تبیین نماید. پرسش اصلی تحقیق این است که آیا آیه 31 سوره نور می تواند دارای یک ساختار منسجم باشد و پیوند این ساختار با کل سوره چگونه است. مطالب این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس پرسش ها و اهداف تحقیق، طبقه بندی و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی آیات وحی به منزله نور و چراغی تابان است که انسان را به سرمنزل مقصود هدایت می کند و ساختار کل سوره نور نیز اینگونه است. در این سوره گاه یک بخش از ساختار در یک آیه جای می گیرد و گاه به قراین لفظی و معنایی، یک بخش از ساختار حذف می شود. آیه 31 سوره نور نیز دارای ساختاری چهارگانه است که همین ساختار در کل سوره قابل مشاهده است. بررسی مفاهیم قرآنی در یک ساختار منسجم باعث می شود که بیش تر با ابعاد اعجاز قرآن آشنا شویم و از دریای بی کران مفاهیم سرنوشت ساز آن بهره بریم.

  کلیدواژگان: حجاب، پوشش، آیه 31 سوره نور، ساختار سوره نور
 • فرزانه الله ویردی صفحه 113

  حجاب از مهم ترین مسایل مورد توجه ادیان توحیدی به ویژه دین مبین اسلام است و نقش بسیاری در کاهش میزان انحرافات اجتماعی-روانی دارد. مساله  بدحجابی به عنوان آسیبی اجتماعی در سطح جامعه مطرح است و اصلاح و ترمیم آن، نیازمند مهندسی فرهنگی و اتخاذ سیاست های فرهنگی و اجتماعی است. این مقاله به بررسی نقش حجاب بر کاهش انحرافات اجتماعی- روانی زنان اختصاص یافته است. برای پاسخ گویی به پرسش اصلی پژوهش، با روش تحقیق کتابخانه ای، منابع مکتوب مربوط به موضوع حجاب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که از منظر اسلام، پوشش مناسب، آثار و پیامدهای مثبت بسیاری برای فرد و جامعه به همراه دارد. داشتن حجاب هم بر سلامت اخلاقی جامعه و هم بر پاکی و طهارت و ارتقای شخصیت زن تاثیرگذار است. حجاب، نه تنها مانع آزادی زن نیست ، بلکه به او نقش دفاعی در برابر آسیب های فردی و اجتماعی می بخشد. همچنین گسترش بی حجابی و بی عفتی در جامعه موجب از هم پاشیدگی خانواده ها، رواج بی بند و باری، تنزل جایگاه زنان و به وجود آمدن بیماری های روحی و روانی در جامعه می شود. نتیجه آن که اگر خانواد ه ها بر حفظ حجاب اهتمام ورزند و به آن توجه کنند، میزان انحرافات اجتماعی- روانی کاهش خواهد یافت.

  کلیدواژگان: حجاب، اسلام، انحرافات اجتماعی، انحرافات روانی، زنان
|
 • Fatemeh Faker, Mohammad Faker Meibodi Page 7

  The issue of Hijab is one of the most important issues in Islamic society that Islamic scholars, especially, jurists, interpreters, sociologists, and psychologists have been paying attention to it since the first century of the advent of Islam. The Holy Quran also pays attention to it in several verses on different occasions; meanwhile, Quran points out the position, rules, and philosophy of the principle of Hijab legislation. This descriptive-analytical research tries to investigate the issue of Hijab from the view of Quran using narratives with the purpose of explaining this basic issue from the view of the most significant reference of Islamic legislation. In this article, it will be clarified that Hijab, regardless of its quantity and quality, is a certain issue in Islam and its observance is a necessity for men and women. Quran pays attention to the two attributes concerning the stages of Hijab trend; first, the observance of this necessity starts from the family of the Prophet Mohammad and then it is followed by other members of the society; and second, gradation which means to start from an easy stage to a hard stage. Finally, God declares in Quran that the effects of the adherence to this divine rule are beneficial to society, itself, and guarantee the health of human society.

  Keywords: Hijab, ornament, panache, legislation, the Holy Quran
 • Zeinab Tayebi, Zohreh Azizi Page 37

  One of the moral virtues that is emphasized in Quran is chastity. Chastity is an inner state in humans that prevents them from Haram and leads them to the high levels of humanity. Since chastity has an important role in the individual behavior toward the destination of creation and can save the society from the threat of moral fall and foreign cultural domination, the study of chastity dimensions and its function in the growth of humans is necessary. Because chastity is presented in three domains of action, speech, and thought in the Holy Quran, and it is considered as the best worship in innocents’ narratives, this descriptive-analytical study tries to investigate chastity dimensions using the library written sources. The findings show, from the view of Quran and narratives, chastity in looking, chastity in covering, the lack of covering the clothes of fame, the lack of panache, and chastity in food and property are instances of chastity in action. In the case of chastity in speech, the examples are as follows: appropriate saying, necessarily talking, not joking with non-Mahrams, and not using lustful content. Furthermore, the prohibition of interaction with non-Mahrams, not being alone with non-mahrams, the avoidance of flirtation, the avoidance of handshaking, and the avoidance of solitude and illegitimate love are among the solutions of Quran and narratives to keep chastity in thought.

  Keywords: the Holy Quran, chastity dimensions, Hijab, narrative
 • Zahra Fakhr Rouhani Page 67

  According to divine verses, the issue of coverage is among the first issues that the Prophet Adam faced it after his fall. God in the Holy Quran lays down some duties and commands on how to cover correctly. The correct methodology for institutionalizing the culture of coverage in human societies is one of the issues that is always in the battlefield of different opinions. Therefore, it is necessary to choose the most complete version of divine revelation as the basis of building culture by analyzing the view of Quran in this regard. This descriptiveanalytical article attempts to draw cultural planners’ attention to the method of presenting value topics based on the method of Quran for building culture as an effective way to plan cultural activities, so that it makes the improvement of value criteria in society easier and makes audiences more receptive to tolerate its difficulties. God uses some techniques such as gradation, modeling, rating, and expressing the philosophy and reason of commands. It is obvious that if Hijab is a criterion of being honorable rather than an issue that restricts the people in a society, it will receive the public attention.

  Keywords: the Holy Quran, coverage, Hijab, panache, Jilbab
 • Masoumeh Sharifi, Mohsen Rafiei Page 85

  Chastity and Hijab are sacred and famous words in divine religions, especially, in Islam, and they have long been in the center of attention by interpreters, narrators, historians, sociologists, and other scholars. These two words are not only rooted in Sharia, they are but also innate and favored by humans’ pure soul. The words of chastity and Hijab logically have the absolute general and specific relationship; that is, although perhaps some people with Hijab are not chaste, every chaste one is certainly with Hijab. In other words, the more chaste and pure everyone is, the more he/she observes Hijab. According to the Holy Quran and scripture, the research hypothesis that chastity and Hijab have been important in all divine religions and they have laid down several rules on them was confirmed. Chastity and Hijab have a very high position in the Holy Quran, as the highest and most lasting divine regulation, and the most complete and immortal regulations and commands have come in it to maintain Hijab and chastity, and to prevent individual and society from committing the destructive sins. The findings show that the instances of Hijab and chastity are proposed in four levels of coverage, look, speech, and behavior in the Holy Quran.

  Keywords: chastity, Hijab, Jilbab, the Holy Quran, scriptures
 • Habib Kargar, Zahra Bahmani Page 99

  Islamic coverage and Hijab is one of the most important Quranic issues that comes in the divine verses. One of those verses is the verse 31 of Surah Noor. The present research tries to explain the position of Hijab and chastity from the view of the Holy Quran with the aim of determining the structure of this verse and its connection with the whole Surah. The main question is whether the verse 31 of Surah Noor can have a coherent structure and how its structure has a connection with the whole Surah. The content of this descriptive-analytical research was classified and analyzed according to the research questions and aims. The results demonstrate that all divine verses, as well as the whole structure of Surah Noor, are considered as a shining light that leads humans to the God. In Surah Noor, sometimes one part of the structure is placed in a verse, and sometimes one part of the structure is omitted based on the verbal and semantic evidences. The verse 31 of Surah Noor has a four-part structure which is visible in the whole Surah. Examining the Quranic concepts in a coherent structure makes us more familiar with the miraculous dimensions of Quran, and take advantage of the infinite sea of its crucial concepts.

  Keywords: Hijab, coverage, verse 31 of Surah Noor, structure of Surah Noor
 • Farzaneh Allahverdi Page 113

  Hijab is among the most important issues in monotheistic religions, particularly, Islam and it has a significant role in the reduction of the rate of psycho-social deviations. The issue of bad-Hijab is considered as a social harm in the society and its modification needs to have a cultural engineering and cultural-social policies. This article aims to examine the role of Hijab in the reduction of the rate of psycho-social deviations among women. To respond to the main research question, the written sources related to Hijab were reviewed by a library research method. According to the results, from the perspective of Islam, a proper Hijab has several positive effects on the individuals and society. Hijab affects the moral health of society, women’s purity and the improvement of their personality. Not only does it not hinder a woman’s freedom, but also it gives her a defensive role against personal and social harms. In addition, the spread of non-chastity in the society causes the disintegration of families, the prevalence of promiscuity, the reduction of women’s position, and the appearance of psychological diseases in the society. As a result, if families pay attention to Hijab and observe it, the rate of psycho-social deviations will be reduced.

  Keywords: Hijab, Islam, social deviations, psychological deviations, women