فهرست مطالب

نشریه پژوهش های ایرانشناسی
سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/18
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمد افروغ* صفحات 1-23
  جل اسب، یکی از مهم ترین و ضروری ترین دست بافته های عشایر قشقایی است که از زمان حضور اسب در جامعه ایلی، همواره مورد توجه و استفاده بوده است. در این بافته، بافنده علاوه بر سعی در ارایه جلی با دوام و کیفیت بالا، اهتمامی ویژه به بعد زیباشناختی (نقش و رنگ) آن داشته است. از این رهگذر، هم نشینی دو عنصر تجسمی نقش و رنگ در جل های قشقایی، آن را به یک اثر هنری بومی و عشایری (کاربرد جل ها به واسطه تغییر شیوه زندگی، منسوخ شده است)، تبدیل نموده است که امروزه زینت بخش مجموعه ها و موزه های مشهور جهان است. این مقاله بر آن است تا جل های نقش طاووسی را از منظر زیباشناختی بررسی، تحلیل و معرفی نماید. از این رو، تعداد سی جل از منابع مختلف جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش چنین است: نقوش در نمونه های انتخابی به چهار طبقه جانوری (حیوانات و پرندگان)، انسانی، گیاهی و اشکال هندسی تقسیم می شود که از این میان نقوش جانوری و به طور خاص نقش پرنده طاووس در برگه های متنوع، بیش ترین حضور را هم به صورت تک نگاره و هم به صورت تکرار در قالب نوارهای افقی، در زمینه جل ها دارند. هم چنین تعداد رنگ های به کار رفته در این بافته ها بین 8 الی 12 رنگ است که عبارت است از قرمز، آبی، سرمه ای، سبز، زرد، نارنجی، عنابی، سیاه، سفید، خرمایی، قهوه ای باز و سیر. هم چنین فن بافت جل ها، سوزنی و قالی بری (ترکمن نقش) است. این پژوهش از نوع بنیادین و روش تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی  است. شیوه گردآوری داده ها نیز توامان به صورت کتابخانه ای و میدانی، جستجو در موزه ها و مجموعه های معتبر، بوده است.
  کلیدواژگان: عشایر، قشقایی، دست بافته، جل اسب، نقش، رنگ
 • احمد بازماندگان خمیری* صفحات 25-44

   ایالت فارس در طی اعصار تاریخی خود، تاثیر بسزایی در ساختار سیاسی و دیوان سالاری ایران داشته است و گاهی دیگر ایالات ایران نیز از آن تاثیر می پذیرفتند. در دوره نادرشاه افشار این ایالت شاهد دگرگونی و تغییراتی در ساختار دیوان سالاری خود بود. این دگرگونی روند و رویکرد جدیدی را در این ساختار به وجود آورد. پرسش های اصلی این هستند که چرا نادرشاه این تغییرات را به وجود آورد؟ چه مناصبی در این دوره از اهمیت برخوردار بودند و کارکرد آنها چه بود؟ چرا این تغییرات نتوانستند به فارس ثبات ببخشند؟ روش به کار رفته در این مقاله، تحلیلی- توصیفی بر مبنای تحقیقات کتابخانه ای و اسنادی است و تلاش شده تا از اسناد و فرمان های کمتر شناخته شده استفاده شود. این بررسی نشان داد که هدف نادرشاه همچون دیگر کنشگران سیاسی، اعمال قدرت به بهترین وجه ممکن بر جامعه و نیروهای موجود در آن بود. او کوشید تا با احیاء و اصلاح مناصب اداری، نفوذ سیاسی و اقتصادی دولتش در فارس را بیشتر کند. به دلیل وجود رقابت های منطقه ای و حضور پرنفوذ کنشگران سیاسی محلی، بسیاری از این اصلاحات ناکام ماند.

  کلیدواژگان: فارس، نادرشاه، دیوان سالاری، کلانتر، صاحب اختیار، شاهبندر
 • محرم باستانی*، حسن کریمیان صفحات 45-63
  سکه ها راست گوترین اسناد با ارزش بشری هستند که از دیرهنگام در ادوار تاریخی برای ثبت و ضبط وقایع از آن بهره می برند و در طول ایام این وسیله ارزشمند مطابق شرایط زمانی و مکانی تغیر و تحولات اساسی در  جنس فلز، وزن، عیار، خطوط و نقوش و شعارها و از همه مهم تر تاریخ و محل ضربشان به وجود آمده است. این شیی ارزشمند تاریخی  اطلاعات بسیاری  موثری در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی، دینی و مذهبی را در خود دارد که تعمق و تفحص در آن می تواند ابهامات زیادی در حوزه های متعدد  برای محققان، دانش پژوهان، مورخین و باستانشناسان، جامعه شناسان و محققان علوم اجتماعی را روشن سازد و آنان  با مسلح شدن به این وسیله با ارزش برخی از پیچیدگی برآمدن یک حاکمیت و شکست آنان در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی، دینی و مذهبی  تبیین نماید. از جمله خاندان های حکومتگر شیعی مذهب که در ایام حاکمیت عباسیان  بر ایران برای اعتبار بخشی به حاکمیت خود اقدام به ضرب سکه کردند تا حقانیت حکومت و اقتدار را به رخ حاکمان قدر قدرت، سایر امرای محلی و منطقه ای  بکشند خاندان باوندیان است. سکه های باوندی با توجه به شاخص های آن از ویژگی های خاصی نسبت به سایر سکه های ضرب شده معاصر خود برخوردار است و  به نحوی جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی، دینی و مذهبی حاکمیت باوندی را در بر می گیرد که بررسی آن می تواند برخی از ابهامات و پیچیدگی های این دوره از تاریخ ایران مشخص کند. از این رو  مقاله حاضر درصدد است با طرح این سوال؛ چرایی و چگونگی ضرب سکه فرمانروایان باوندی در دوره حاکمیت عباسیان بر ایران به چالش بکشد؟ اینکه خاندان حکومتگر باوندی به تعبیت از کدام یک از حکومت های محلی و منطقه ای برای اثبات حاکمیت خود اقدام به ضرب سکه کرده است و در این حوزه تا چه حدی توانسته در آن پیشرفت حاصل کند.
  کلیدواژگان: سکه های فرمانروایان شیعی، سکه های باوندی، سکه های عباسی، سالاریان، آل زیار، آل بویه
 • جواد بشری* صفحات 65-80
  در برخی کتب نثر اواخر سده هفتم و اوایل سده هشتم و پس از آن، به کلام موزونی با کارکردی مثل گونه استشهاد شده که شباهت زیادی به مصرعی از سروده های سعدی دارد؛ در حالی که در تاریخ وصاف، این مصرع به مولف تاریخ، انتساب یافته است. در این گفتار با نگاهی چندوجهی ابتدا ضبط تعدادی از دستنویس های کلیات سعدی در موضع مربوط به مصرع مزبور بررسی خواهد شد، سپس فقره ای از تاریخ وصاف که این مصرع را در خود جای داده با مقایسه دستنویس هایی از آن به اتقان خواهد رسید. فرض نهایی درباره این مصرع مثل گونه آن است که سعدی و وصاف مثل مشهوری را دستآویز هنرنمایی خویش قرار داده و اولی با تغییری جزیی در ابتدای آن و دومی به شکل دست نخورده آن را تضمین و برداشت کرده اند. استفاده یکی از کتب نثر از این مصرع (رساله فریدون سپهسالار) که همزمان با وصاف یا حتی پیش از او نگاشته شده، به نتیجه گیری اخیر یاری می رساند. ازاین رو نمی توان این مصرع را متعلق به وصاف دانست، بلکه حدس قریب به یقین آن است که او نیز مثل مشهوری را که پیش از او در افواه رواج داشته در کلام خویش تضمین کرده و آن را به نام خود زده است.
  کلیدواژگان: مثل، سعدی، وصاف، نثر دیوانی، تضمین
 • سید مهدی حسینی تقی آباد* صفحات 81-102
  اوست ها در مرکز کوهستان بزرگ قفقاز در دو سوی گذرگاه داریال ساکن هستند. شماری مسلمان و شماری مسیحی اند. نتایج پژوهش های علمی و خودآگاهی هویتی اوست ها حاکی از خویشاوندی آنان با ایرانیان است و تبار ایشان را در زنجیره ای از سکاها، سرمت ها، آلان ها و آس ها و سرانجام اوس ها و اوست ها ترسیم می کند. آلان ها و آس ها که پیشینه آنها به سده های واپسین پیش از میلاد بازمی گردد، متاخرترین نیاکان اوست ها محسوب می شوند، مردمانی که حضور یافتن شان در سرحدات شمالی ایران، آنها را برای ایرانیان واجد اهمیتی درخور ساخت. در مقاله حاضر به جستجوی بخشی از زنجیره نیاکان اوست ها، یعنی آلان ها و آس ها و تحول این نام ها در کتیبه ها و مکتوبات به جا مانده از دوران ایران پیش از اسلام و همچنین آثار چاپ شده تاریخ نویسان، سفرنامه نویسان، اندرزنامه نویسان و شاعران ایرانی به زبان فارسی تا دوره قاجار پرداخته می شود. یافته های این پژوهش حاکی از تطابق بزنگاه های حیات نیاکان اوست ها و تحول نام های ایشان در منابع ایرانی با نتایج پژوهش های تاریخی به زبان های مختلف و دستاوردهای باستان شناسی و زبان شناسی است.
  کلیدواژگان: آلان ها، آس ها، اوس ها، اوست ها، ایران، قفقاز
 • احمد حیدری* صفحات 103-124

  جزیره خارک یکی از جزایر مهم خلیج فارس است که در طول تاریخ به علت قرار گرفتن در مسیر راه های تجاری دریایی موردتوجه بوده و آثار تاریخی متعدد و متنوعی در خود جای داده است. مدارک تاریخی و باستان شناسی نشان می دهد که این جزیره در دوره اشکانی و ساسانی مسکون بوده و یک پایگاه تجاری و مذهبی مهم به شمار می رفته است. از جمله آثار برجسته جزیره خارک، دو گورصخره ای منسوب به تجار پالمیری است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که این دو گور متعلق به چه کسانی بوده و چه رابطه ای بین نام جزیره خارک، با ایالت خاراسن وجود دارد؟ نتیجه این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که نام جزیره خارک از واژه خاراسن (خاراکن) گرفته شده و دو گور صخره ای بزرگ جزیره خارک، برخلاف نظر رایج، متعلق به تجار پالمیری نیستند. با توجه به نقوش برجسته، فرم و ساختار دو آرامگاه، به احتمال گور شرقی متعلق به آنانیاس و گور جنوبی با توجه به نقش فرد لمیده بر تخت که نشان دهنده مقام عالی رتبه ای در حد یک پادشاه است، متعلق به مهرداد (شاهزاده اشکانی و حاکم ایالت خاراسن) بوده است. نام جزیره خارک نیز به مناسبت دفن دو پادشاه یا مقام عالی رتبه خاراسن، از واژه خاراسن یا خاراکن (به معنای قلعه)گرفته شده است.

  کلیدواژگان: جزیره خارک، مهرداد شاه خاراسن، گورشرقی، گور جنوبی، اشکانی
 • مهدی رحیم پور*، عسگر صلاحی صفحات 125-145
  نزاری یکی از شاعران معروف فارسی در قرن هفتم و هشتم هجری است که آثار متعددی در قالب های مختلف از او باقی مانده است. غزلیات و مثنویها و رباعیات نزاری چاپ شده اند، ولی سایر اشعار او، اعم از قصاید، قطعات، ترکیب بند، ترجیع بند و مسمطها هنوز چاپ نشده اند. از طرفی در برخی نسخه های بازیافته کلیات نزاری ابیات دیگری هست که در نسخه های چاپی نیست. یکی از این نسخه ها، نسخه کلیات نزاری متعلق به کتابخانه چوروم حسن پاشا در ترکیه است که در این مقاله ضمن معرفی آن، ابیات تازه ای از اشعار نزاری را که در آن نسخه آمده، ولی در نسخه های مورد استفاده مصححان نبوده، می آوریم. از طرفی برخی به اختلافات مهمی که از نظر نگارندگان صحیح تر از ضبط های نسخه های چاپی است، اشاره کرده ایم. لازم به ذکر است از بین آثار منظوم نزاری، آنچه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، غزلیات، سفرنامه، مثنوی روز و شب و نامه های منظوم اوست.
  کلیدواژگان: نزاری قهستانی، غزلیات، سفرنامه، روز وشب، کتابخانه چوروم
 • فرهاد صبوری فر، رضا محمدی، علی زارعی* صفحات 149-168
  یوز یا یوزپلنگ از گونه های جانوری در خطر انقراض ایران است که نه تنها جزیی از تاریخ طبیعی این مرزوبوم به شمار می رود بلکه در تاریخ، فرهنگ و تمدن ما نیز نقش دارد. از همین رو پژوهش حاضر در نظر دارد تا با روشی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع و مآخذ تاریخی، به جایگاه یوز در تاریخ ایران بپردازد و به این پرسش بنیادی پاسخ دهد که این گونه جانوری چه جایگاه و کارکردهایی در تاریخ ایران داشته است؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در تاریخ ایران از یوز به عنوان حیوان شکاری در مراسم شکار و بزم و رزم استفاده می شده و در پاره ای از موارد به عنوان هدیه و کالایی ذی قیمت به دربار شاهان ارسال می گردیده است. حتی در دوره ی مغول یوز را به عنوان مالیات ثابت از ولایاتی که این گونه جانوری در آن می زیست، دریافت می کردند. علاوه بر این ادبیات منثور و منظوم ما از یوز تاثیر پذیرفته و در امثال و اشعار، به یوز اشارات فراوانی شده است.
  کلیدواژگان: یوز، یوزپلنگ، فهد، بارس (پارس)، شکار
 • رسول عربخانی*، حسن اسماعیلی صفحات 169-188
  منطقه زنجان یا خمسه قدیم از قرون میانه ایران تا به امروز به عنوان سکونتگاه اصلی ایل افشار و تیره های مختلف آن شناخته شده است. افشارها طایفه ای از قوم اغوز بودند که در مسیر مهاجرت خود به ایران در مناطق مختلف از جمله زنجان استقرار یافته و در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در ادوار مختلف نقش بسزایی داشته اند. از دوره صفویه به بعد علی الخصوص از زمان قاجار، افراد منتسب به ایل افشار به سبب برخورداری از قابلیت های ایلی به ویژه در عرصه نظامی و نیز بروز پاره ای وقایع تاریخی که بسترساز مشروعیت تاریخی برای ایل بود، توانستند نقش مهمی در حوادث سیاسی اجتماعی مناطق مختلف ایران ایفا کنند. ظهور خاندان های حکومتگر و شخصیت های نظامی سیاسی تاثیرگذار از میان افشارهای خمسه از دوره صفویه تا پهلوی، حکایت از میزان بالای اثرگذاری آن ها در ساختار قدرت در ایران دارد. نحوه تعامل افشارهای خمسه با دولت قاجار به عنوان یکی از قدرت های محلی پرنفوذ از منظر مناسبات میان و خاندان های محلی، موضوعی است که این مقاله قصد دارد به آن بپردازد. موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ولایت خمسه، نفوذ محلی و ریشه دار افشارهای خمسه به همراه برخی عوامل تاثیرگذار دیگر چون جذابیت های اقتصادی و ظرفیت های نظامی این سرزمین، نقش مهمی در نحوه شکل دهی به مناسبات سیاسی میان افشارها و حکومت مرکزی ایران داشته است. این پژوهش، بر آن است تا با تکیه بر اصول روش پژوهش تاریخی ضمن بررسی ریشه های تاریخی نفوذ افشارها در خمسه به تبیین مناسبات میان این خاندان با دولت مرکزی و تاثیر آن بر تحولات سیاسی عصر قاجار بپردازد.
  کلیدواژگان: افشار، خمسه، زنجان، تاریخ محلی، قاجاریه
 • محمد کشاورز بیضایی*، رضا معینی رودبالی صفحات 189-210
  تاریخ آثارعجم اثر فرصت الدوله شیرازی، مورخ، ادیب، شاعر، نقاش، موسیقیدان و دانشمند برجسته و نوگرای اواخر دوره قاجار است که نویسنده در تدوین آن از بسیاری اصول نوین دانش تاریخ بهره برده است. این جستار با روشی توصیفی روایی و تحلیلی، بینش و روش حاکم بر تاریخ نگاری فرصت الدوله شیرازی را در کانون توجه خود قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که فرصت در دو حوزه بینش و روش، به مبانی و ویژگی های تاریخ نگاری علمی و نوین واقف بوده و به رعایت آن در آثارعجم همت گماشته است. این ویژگی ها عبارت اند از: روش کاربست تحلیل در ریشه یابی علی پدیده ها و رویدادها، استعانت از کار گروهی، بهره گیری از علوم و منابع جدید، روش میدانی و مشاهده ای و به کارگیری نقشه، جغرافیا، ریاضی، نقاشی و اندازه گیری در امر تحقیق، توجه به دانش خطوط باستانی، پیشینه شهرها، اماکن و بناهای تاریخی، اجتناب از رویدادنگاری، مشیت گرایی، تعصب و زودباوری و به کارگیری سبک و نثری ساده. همچنین حاصل این پژوهش نشان می دهد که نویسنده با وجود وفاداری به برخی شاخصه های تاریخ نگاری سنتی، چون: استعمال اشعار عربی و فارسی در جای جای متن کتاب، از حیث توجه به اصول علمی تاریخ نگاری، طرحی نو درانداخته و تاریخی نوگرا در عرصه تاریخ نگاری محلی ایران به رشته تحریر درآورده است.
  کلیدواژگان: فرصت الدوله شیرازی، روش، بینش، تاریخ نگاری محلی، آثارعجم
 • محسن لطف آبادی*، عطاالله حسنی صفحات 211-228
  ارامنه جلفای اصفهان، در تاریخ فرهنگی ایران دوره صفوی، نقش فعالی داشتند. آنها بعد از مهاجرت از مناطق جلفا و قفقاز و ساکن شدن در اصفهان در زمان شاه عباس اول، حفظ فرهنگ و هویت شان را از طریق نظام آموزشی در دستور کار قرار دادند. ویژگی ها و ابعاد آموزش و پرورش آنان و جایگاه شان در نظام آموزشی آن عصر، مسئله ای است که چندان مورد توجه و تحقیق قرار نگرفته است. این مقاله با روش تحقیق تاریخی، بر اساس داده های جمع آوری شده از اسناد و کتب دست اول، ضمن نظر داشت یافته های ادبیات تحقیق، به توصیف و تفسیر این مسئله می پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارامنه جلفا برای حفظ دین و اعتقادات خود، نظام آموزشی شان را بر اساس سنن تعلیم و تربیتی خود پی ریزی کردند و از حمایت حکومت صفوی برخوردار شدند. در این زمان، کلیسا و مدارس به موازات هم امر تعلیم را بر عهده داشتند و ساختمان مدارس در محوطه کلیساها بنا شده بودند. به همین دلیل، جنبه دینی نظام آموزشی ارامنه، غلبه داشت و در کنار آن بر آموزش برخی علوم غیردینی به ویژه در زمینه تجارت نیز تاکید می شد. البته، وجود فرقه های مختلف کاتولیک در اصفهان، انگیزه رقابت بین آنها را بیشتر برجسته می کرد.
  کلیدواژگان: ارامنه جلفا، نظام آموزشی، کلیسا، مدارس، دوره صفوی
 • حسین مصباحیان* صفحات 229-252
  این نوشته در گام نخست خود سعی کرده است، به ساخت گشایی غرشماری، مفهومی آشنا در فرهنگ سرزمین مان ایران، بپردازد تا از طریق آن نشان دهد که اگر وجه مستور و پنهان این مفهوم دیده شود، برجسته گردد و امکانات رهایی بخش آن آزاد شود، می تواند از مفهومی سلبی و ناظر بر «بیرون بودن از شمار آدمی» به مفهومی ایجابی و ناظر بر مشارکت کننده ای فعال در «فرایند همه شمولی از پایین» تغییر مکان دهد و در برابر «ادعای همه شمولی از بالا با محوریت اروپا» قرار گیرد و سهمی راستین در ساختن تمدن انسانی ایفا کند. از این رو نوشته سعی کرده است وجه مغفول غرشماری را در برابر وجه پیدای این مفهوم قرار دهد و از دعوت برای مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن سخن بگوید. با وام گرفتن مفهوم دشوار «در راه» دریدا در کتاب اشرار: دو رساله درباره عقل و به کار گرفتن آن در متن و زمینه ای کاملا متفاوت مقاله بحث کرده است که غرشماری توسط منطقی خود ایمن حفظ می شود. گرچه درست است که غرشماری همواره توسط منطق خودش از درون تهدید می شود، ولی واجد ذخایری است که می تواند از خود در مقابل تهدیدات دفاع کند و چون چنین است همواره می تواند بماند، بپوید و در راه باشد.این راه «در راه»، راهی که نه با پذیرش ادعای همه شمولی از بالا به غرشماری تن در می دهد و نه با پذیرش غرشماری، خود را از تحولات جهانی برکنار نگاه می دارد، راه همه شمولی از پایین خوانده شده است.
  کلیدواژگان: ساخت گشایی، غرشماری، همه شمولی از بالا، همه شمولی از پایین، اروپا محوری، در راه
 • نورالدین نعمتی*، راحیل عسگری، سیامک رفعیی صفحات 253-270

  مشروطیت، یکی از مهم ترین حوادث تاریخ ایران است. بستری برای ایجاد شکافی عظیم، میان مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران؛ اگرچه این جنبش، پس از طی کردن فراز و نشیب های بسیاری، از اهداف اولیه خود فاصله گرفت. به دلیل اهمیت بالای این برهه از تاریخ، نظر مورخان و تحلیل گران بسیاری به سمت جنبش مشروطه جلب شده است. در بین مهم ترین تحلیل گران این دوره، فریدون آدمیت دارای جایگاه ویژه ای است. در این مقاله ضمن بررسی نگاه انتقادی فریدون آدمیت به جنبش مشروطه، اندیشه ها و دیدگاه های او را در آثارش نشان داده می شود. عوامل و دلایل شکل گیری جنبش مشروطه و مسیر حرکت را از دیدگاه او، مورد بررسی و تلیل قرار خواهد گرفت. هم چنین در اظهارنظرهای وی درباره وقایع مختلف به جست وجوی مشرب فکری و جهت گیری های سیاسی اش نیزپرداخته می شود تا بتوان نقد وی درباره جنبش مشروطه را بهتر ارایه داده و ابعاد آن تبیین شود. آثار آدمیت، معمولا کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند و بیشتر، به جهت تحلیل های جامع وی، تحسین و تشویق شده اند. ضرورت ایجاب می کرد پژوهشی با محوریت آثار آدمیت، به نقد اندیشه او و تاریخ نگاری وی انجام شود.

  کلیدواژگان: فریدون آدمیت، نهضت مشروطه، اندیشه انتقادی، تاریخ معاصر، ایران
|
 • Mohammad Afrough * Pages 1-23
  Nomadic woven is an expression of the visual art of the tribes and tribes in which, weaver While considering the purpose and application of the weave, particular attention is paid to the aesthetic dimension (motif and color) as well as the ritual and symbolic aspects of the textural process. in the meantime, blanket or cover of horse are one of the different types of nomadic woven fabrics that provide a space for motif-playing. and artistic creation is a work of art by a weaver. qashqai weavers are one of the most beloved tribal and tribal artists of iran in the past, using imagination, their taste was able to create similar gems to valuable artworks in the field of tribal art. while it is a showcase of peacock art, these are examples today although limited, they are housed in world-renowned private museums and collections. in this article, the motif of peacock in aesthetic perspective will be introduced, analyzed and described. the results show that the qashqai of cover of horse Are woven often with weaving Souzani of techniques and Ghalibori(Torkaman naghsh). Also the peacock of motif in a variety ofGhalibori(Torkaman naghsh). Also the peacock of motif in a variety oAlso ariety
  Keywords: nomads, Qashqai, Handwoven, Horse costume, motif, Color
 • Ahmad Bazmandegan Khamiri * Pages 25-44

  Throughout history, Fars province has always had a dramatic impact on Iran’s political and diplomatic structure, and when it has gone through a change, other Iranian states have been affected by it. During the reign of Nader Shah, the state saw a change in the structure of its bureaucracy which later affected other states. The main questions are why Nadir Shah brought about these changes, what positions were important during this period and what their function was, and why these changes did not make Fars stable. To answer these questions the article adopts an analytical method based on less well-known documents. It argues that Nader Shah’s goal, like other political actors, was exercising power in the best manner possible on the community. He tried to increase the political and economic influence of his government in Fars by restoring and reforming his office. Many of these reforms failed because of regional competition and the presence of influential local political activists.

  Keywords: Fars, Nader Shah, Bureaucratic system, Shahbandar
 • Moharram Bastani *, Hassan Karimian Pages 45-63
  Coins are the most convincing documents used in the definitive chronology and measurement of political, economic and cultural transformations of past eras. Coins of each period represents the political sovereignty, script, language, art, religion, civilization, socio-economic status, trade relations of the nation and the countries of their past. Numismatics is an interdisciplinary knowledge that provides unique information to archaeologists, historians, sociologists and social scientists, political scientists, economics, linguistics, art and symbolism, etc. This is precisely why reflection in this group of archaeological evidence is important for scholars, historians, and archaeologists. The Bavand dynasty/Bavandian (651-1349 AD) were one of the Shiite families that for centuries, especially during the Abbasid caliphate, ruled and minted coins in the northern regions of the Alborz Mountains. Although the Bavandian were often independent rulers, but were sometimes subjugated by their contemporary caliphs and sultans. Now, the question arises that with which characteristics of the Bavandian coins can be used to distinguish from other coins of the Islamic era? The aim is to find out how the Bavandian differentiated their coins from the coins of the Abbasid caliphs and, and precisely, depending on which of the local and regional governments they minted their coins.The results of the present study show that    the Bavandian struck coins to prove their sovereignty, consolidate their power and their relative independence. Although due to political-security reasons, they had to temporize with the Abbasid caliphs, but by tapping the phrase "Ali Wali Allah" on the back of the coins, they have managed to establish themselves as a Shiite government independent of the caliphs.
  Keywords: Coins of Shiite rulers, Bavandian coins. Abbasid coins, Salarians, Āl-e Ziyar, Āl-e Būya
 • Javad Bashari * Pages 65-80
  A famous saying is cited in many classic Persian works of prose and is attributed to Saadi (because of close similarity between it and a couplet by the poet). Yet, another version of it can be found in Tarike-s Wassaf. First of all, the article searches the exact words of the saying in Saadi’s works, then it examines the manuscripts of Wassaf’s work, and finally reviews other ancient works of Persian prose that contain one of these two versions of the saying. For instance, Fereidoon Sepahsalar’s biography of Rumi (before or contemporary with Tarikh-e Wassaf), quotes the version that is found in Wassaf. The article concludes that Saadi and Wassaf have quoted an ancient Arabic maxim which was so popular between the learned Iranian.
  Keywords: Saying, Saadi, Wassaf, Ornate prose, quotation
 • Seyed Mehdi Hosseini Taghiabad * Pages 81-102
  The Ossets live in the center of the Greater Caucasus Mountains on either side of the Darial Gorge. Some are Muslims and some are Christians. Results of scientific research and self-awareness of the Ossets indicate their kinship with Iranians and their lineage traces them to a chain of Scythians, Sarmatians, Alans, and the Asii, and eventually to the Osii and the Ossets.The Alans and the Asii, whose ancestry dates back to the last centuries BC, are the most recent ancestors of the Ossets, peoples whose their presence on the northern frontiers of Iran made them important to Iranians.The present article looks at a part of the ancestors' chains of the Ossets, Alans and the Assi, and the Osii and the change of these names in the inscriptions and published Iranian works, including works of historians, Prose writers, travelogues, and poets until the Qajar era.The findings of this study indicate that the turning points of the life of the ancestors of Ossets and the change of their names in Iranian sources show compliance with the results of historical research based on other languages, and archaeological and linguistic achievements.
  Keywords: Alans, the Asii, the Osii, Ossets, Iran, Caucasus
 • Ahmad Heidari * Pages 103-124

  Kharg Island is one of the most important islands in the Persian Gulf. Throughout history, it has received attention because of being located on maritime trade routes and thus has numerous historical monuments. There are two important tombs in Kharg Island which are attributed to Palmyrene merchants. Evidence suggests that the island was inhabited during the Parthian and Sassanid eras and was an important trading and religious center. This research seeks to find out what relation the name Kharg bears to the state of Characene and to whom the graves belong. The article argues that the name Kharg is derived from the word Charax. It also demonstrates that the two large rock-cut tombs of Kharg Island, contrary to popular opinion, do not belong to Palmyrene merchants, but to an Iranian local ruler in the Persian Gulf. The motifs, form and structure of the graves indicate that the Eastern tomb probably is belong to Ananias and Southern tomb is graved in the first half of the second century AD and probably belong to Mithradates, a Parthian prince and ruler of Characene. The name of Kharg Island is also taken from the great king of Characene.

  Keywords: Kharg Island, Mithradates, Characene, Southern tomb, Eastern tomb, Parthian
 • Mahdi Rahimpoor *, Asghar Salahi Pages 125-145
  Nizari is one of the famous Persian poets of the seventh and eighth centuries AH. Many of his works are still extant in various forms. His sonnets, quatrains, and masnavi poems have been published, but his other poems have not yet been published. In some of the manuscripts of Nizari’s collection of works, there are verses that cannot be found in the printed versions. One of these manuscripts is kept in Churom Hasanpasa Library in Turkey. This article mentions some important differences between the aforesaid manuscript and the published works. It argues that the manuscript is more credible than the printed copies. It should be noted that among Nizari’s works, what is studied in this article are his sonnets, Safarnama, Munazara-yi Shab wa Rūz, and his letters.
  Keywords: Nizari Quhistani, Sonnet, Safarnama, Munazara-yi Shab wa Rūz
 • Farhad Saboorifar, Reza Mohammadi, Ali Zareei * Pages 149-168
  Cheetahs are of the endangered species of Iran. Not only are they a part of the natural history of this land, but they play a role in our culture and civilization. Therefore, the present study, using historical sources and references, intends to study the position of cheetahs in the history of Iran and to answer the fundamental question of what position and functions this animal has had in Iranian history. The findings of the study suggest that in Iran’s history, the cheetah has been used as a hunting animal and in some cases was sent to the kings as a precious gift. Even during the Mongol era, a fixed tax was obtained from the provinces where cheetahs lived. In addition, our poetry and prose have been influenced by the cheetah so that many references to it can be found in our literature.
  Keywords: Cheetah, Fahad, Bares (Pares), Hunting, History of Iran
 • Rasoul Arabkhani *, Hasan Smaeili Pages 169-188
  Zanjan, formerly known as Khamseh, has been known as the main settlement of the Afshar tribe since the middle Ages in Iran. From the Safavid era onwards, especially since the Qajar era, Afshar tribesmen played an important role in the socio-political events of Iran. The emergence of ruling families and influential political-military figures among Afshar tribes of Khamseh indicates the high level of their influence on the power structure of Iran. How the Afshars of Khamseh, as one of the most influential local powers in terms of relations with the central government, interacted with the Qajar dynasty is an issue that we intend to address in this article. The geographical and strategic conditions of Khamseh, the local and deep-rooted influence of the Afshars of Khamseh, along with some other influential factors such as economic and military capabilities of this land, played an important role in shaping political relations between Afshars and the central government of Iran. In this study, while examining the historical roots of the Afshars’ influence in Khamseh, we try to explain the relationship between this local family and the central government and its effects on the political developments of the Qajar era.
  Keywords: Afshar, Khamseh, Zanjan, Local history, Qajar, Tribes
 • Mohammad Keshavarz Beyzai *, Reza Moeini Roodbali Pages 189-210
  Forsat-od-Dowleh Shirazi, a historian, scholar, poet, painter, musician and modernist artist, wrote The Works of Ajam at the end of the Qajar dynasty. He employed so many of the principles of modern historiography in his book. This research concentrates on the method and insight of Forsat-od-Dowleh Shirazi in his historiography. The article demonstrates that he was familiar with the principles of the knowledge of modern historiography and observed them in his book. These principles include analysis of events, teamwork, knowledge of ancient scripts, and simplicity in writing style. The article argues that although the author followed some traditional principles of historiography, such as quoting Arabic and Persian poems, he provided a model for modernist historiography in Iran.
  Keywords: Forsat-od-Dowleh Shirazi, method, insight, Regional History, The Works of Ajam
 • Mohsen Lotfabadi *, Ataollah Hassani Pages 211-228
  The Armenians of Isfahan played an active role in Iranian culture in the Safavid era. After migrating from Julfa and the Caucasus and settling in Isfahan during the reign of Shah Abbas I, they intended to preserve their culture and identity through their educational system. Features and dimensions of their education and their place in the educational system of that era are topics to which researchers have not paid much attention up to now. In this article, these topics are discussed based on the data collected from reliable books and documents. The results indicate that the Armenians of Julfa, in order to preserve their religion and beliefs, established their educational system with the support of the Safavid government of that time; meanwhile the churches and schools were running educational affairs, and some schools were built in the grounds of the churches. Thus, religion was the prominent subject in the Armenian educational system, yet some non-religious sciences were taught too, especially commerce. Of course, the presence of different Catholic sects in Isfahan influenced the competition between them.
  Keywords: Armenians of Julfa, educational system, Church, Schools, Safavid Era
 • Hossein Mesbahian * Pages 229-252
  This paper seeks to provide a deconstructive account of a familiar term in Iranian terminology, i.e. “ghereshmari” (non-recognition), in order to demonstrate that in the absence of a phenomenological revelation and subsequent emphasis on the implications of this concept in our current historical situation, surrendering to the Eurocentric notion of universalism seems inevitable. By appropriating Derrida’s enigmatic notion of “to come” in a wholly different context, this paper argues that non-recognition is maintained by a logic of auto-immunization: similar to the self-destructive process in which a body’s immune system reacts against its own cells, non-recognition, which is always threatened by its own internal logic, contains its own resources by which it can defend itself in the face of its peril and thereby maintain its status as that which is “to come.” My appropriation of the term “to come,” which succumbs neither to non-recognition nor to the claims of universalization from above, can be called “universalization from below.”
  Keywords: Deconstruction, Ghereshmari, Universalization from above, Universalization from below, Eurocentrism, To come
 • Noor AlDin Nemati *, Rahil Asgari, Seamak Rafeiey Pages 253-270

  The constitutional revolution was one of the hallmarks of the Iranian modern history and led to a series of groundbreaking changes in the social and political structure of this country; even though, after many ups and downs, this movement eventually distanced itself from its main objectives. The importance of this period has caused many historians and researchers to participate in defining its complications, but among them, Fereydoun Adamiyat has been recognized as one of the first and best. In this paper, we review his works and thoughts with a critical approach and go through the circumstances in which the constitutional revolution formed and evolved according to his historiography. At the same time, his political views and way of thinking and his social background, upbringing, and education are taken into account in order to better understand his stance regarding the constitutional events and their participants. Adamiyat’s works have more been praised for their comprehensive analysis, rather than criticized, so it seems necessary to write this paper with the aforesaid specific intention.

  Keywords: Adamiyat, constitutional movement, critical study, Modern History, Iran