فهرست مطالب

مطالعات ادبیات کودک - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 22، پاییز و زمستان 1399)

مجله مطالعات ادبیات کودک
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 22، پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • احمد تمیم داری*، غلامرضا مستعلی پارسا، شهناز عبادتی صفحات 1-26

  هدف این پژوهش، بررسی شیوه های بازنمایی شخصیت زنان در ده داستان برگزیده از محمدرضا یوسفی است. بر این اساس داستان هایی از قبیل قالیچه ی بته گلی، قصه ی گل رو و گل بو، سبز، آبی و زرد و... ویژه ی مخاطبان گروه سنی «ب» و «ج» بر مبنای فرانقش اندیشگانی تحلیل شده اند. یوسفی برای معرفی زنان در متن روایت از کنش، گفتار و صفات نسبت داده شده به شخصیت های داستانی بهره می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که زنان در داستان های مدنظر، شخصیت هایی فعال، کنشگر، تاثیرگذار، تعلیم دهنده و صاحب تفکر هستند. «فرایندهای مادی» ابزار اصلی یوسفی در بازنمایی فعال و بدون تبعیض زنان در ساختار روایت ها است؛ این فرایندها کارکرد ترغیبی چشمگیری دارند و مخاطب را با شخصیت داستان و کنش های وی همراه می کنند و بر جنبه ی حقیقت نمایی داستان می افزایند. شخصیت های زن در بیشتر این فرایندها نقش کنشگر داشته و حضور کم بسامد این شرکت کنندگان در «فرایندهای ذهنی» نیز در «واقع نمایی» و «تقویت باورپذیری مخاطبان» موثر است.

  کلیدواژگان: داستان کودکان، زنان، فرانقش اندیشگانی، محمدرضا یوسفی
 • مهدی حجوانی* صفحات 27-48
  در ادبیات کودک اگر از کودک انتظار برود که علاوه بر یادگیری زبان معیار با گویش محاوره ای و واژگان شکسته هم روبه رو شود، دچار نوعی دوگانگی خواهد شد. پیشنهادهای مقاله برای حل این دوگانگی عبارتند از: اول: تاکید بر راه حل محمود کیانوش یعنی استفاده از «نحو شکسته» به جای «واژه های شکسته». دوم: انتخاب واژه ها از میان مترادف ها نه فقط متناسب با فهم مخاطب بلکه متناسب با لذت آن ها از خواندن داستان. سوم: توجه به جغرافیا و عرف زبانی منطقه ی خاصی که متن در آن جریان دارد. چهارم: توجه به این نکته که واژه های سالم بدون نیاز به شکسته شدن، خود در موقعیت و فضای داستانی در ذهن مخاطب می شکنند. پنجم: گزینش واژه هایی که در عین سالم بودن، در گفت و گوهای اغلب مردم به کار می روند. ششم: توجه به واژه هایی که در ادبیات رسمی و حتی کهن وجود دارند اما در عین حال در محاورات مردم جاری اند. هفتم: بهره گیری از ضمایر ملکی متصل و حذف واژه هایی دست و پاگیر مانند «است» که کمک می کنند تا داستان به گویش مردم نزدیک شود. هشتم: توجه به این نکته که در داستان های تاریخی شکستن واژه ها ممکن است فضای گفت و گو را لوث کند. نهم: اگر به هر علتی تصمیم به شکستن واژه گرفتیم، بهتر است در این کار زیاده روی نکنیم. دهم: توجه به استثناهاست. در مواردی که سالم نویسی تصنعی جلوه می کند بهتر است واژه به شکل شکسته آورده شود. در پایان مدل «کاهش تعداد هجا»ی علی صلح جو نقد و مدل «نثر طبیعی» پیشنهاد شدده است. بر اساس این مدل، تعیین چیستی و چندوچون محاوره با قاعده میسر نیست. برای تعیین محاوره «خود نویسنده و منطق داستانش» ملاک اصلی هستند. پارادایم پژوهش کیفی با رویکرد تفسیری و شیوه ی داده کاوی قیاسی استقرایی و روش گردآوری منابع کتابخانه ای است.
  کلیدواژگان: ادبیات کودک، داستان کودک، شکسته نویسی، محاوره، گویش، زبان معیار
 • علیرضا عامری*، نسترن حبیبیان صفحات 49-78

  پژوهش پیش رو یک پژوهش کیفی بینارشته ای است که به منظور بررسی چگونگی همراهی تصاویر در انتقال پیام آثار مصور برای گروه های سنی «ب» و «ج» صورت گرفته است. این تحقیق بر آن بوده است تا دریابد آیا مترجمان طی فرایند ترجمه به تصاویر توجه می کنند یا خیر و در صورت توجه، چه راهبردهایی را برمی گزینند. بدین منظور سه کتاب مصور برای گروه های سنی «ب» و «ج» (هرکدام در دو نسخه ی اصلی و ترجمه شده) انتخاب شده و با شیوه ی تحلیل محتوا با رویکرد مدل ترجمه ی بینانشانه ای آگیار و کییرز بررسی شده اند. مصاحبه هایی هم با متخصصان و دست اندرکاران تولید کتاب مصور (تصویرگر، مترجم، ناشر،...) صورت گرفت. براساس یافته ها، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که مترجمان راهبرد های متفاوتی را به صورت شخصی و سلیقه ای در ترجمه هایشان برگزیده و به کار برده اند و همگی به یک اندازه به تصاویر توجه نداشته اند. به علاوه گرچه مترجم تنها عامل اصلی و تعیین کننده در کارهای ترجمه شده به نظر می رسد، عوامل تاثیرگذار دیگری هم وجود دارند که به صورت ضمنی اما به شدت روی کار مترجم اثرگذارند. در پایان براساس یافته ها، مدلی ارایه شد که می تواند برای دست اندرکاران حوزه ی کتاب کودک مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: ترجمه، ترجمه ی بینانشانه ای، تصویرگری، کتاب مصورکودکان
 • نادیا غضنفری مقدم، محمدرضا هاشمی*، محمودرضا قربان صباغ صفحات 79-100

  در طول زمان، نهادهای قدرت از نظام های ادبی و فرهنگی برای تحقق اهداف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی خود استفاده کرده اند. سوال تحقیق این بود که آیا ادبیات کودکان و نوجوانان ایران نیز متاثر از نهادهای قدرتمند ادبی و غیرادبی بوده است و آیا برای تحقق اهداف خاص دست کاری شده است یا خیر. ازآنجایی که در پژوهش های دیگر به این موضوع پرداخته نشده است، بر آن شدیم تا به بررسی آثار در بازه ی زمانی 1340-1367 که یکی از پررویدادترین دوره های تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران بوده است، بپردازیم. ازآنجایی که بررسی تمامی آثار تولیدی این بازه ی زمانی از حوصله ی این پژوهش خارج بود، پیکره ی مطالعه محدود به آثار جایزه گرفته و برجسته ی این دوره شد. جمعا 169 اثر جایزه گرفته ی ترجمه و تالیف استخراج و جزییات آثار با کمک منابع کتابخانه ی ملی ایران، کامل و با نرم افزار SPSS تحلیل شد. علاوه بر این، محتوای آثار جایزه گرفته به لحاظ موضوعی، بررسی و مقایسه شدند. نتایج نشان داد که علی رغم نوپا بودن نظام ادبی کودک و نوجوان در این دوره، نهادهای قدرت از آن برای تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی خود استفاده کرده اند.

  کلیدواژگان: ادبیات کودک و نوجوان ایران، جایزه، نهاد قدرت
 • مرجان فولادوند* صفحات 101-128

  کهن الگوها از طریق ناخودآگاه جمعی و فردی می توانند بر تفکر و کنش فردی و اجتماعی انسان اثر بگذارند، اما بعضی از کهن الگوها در ذهن یک ملت نقشی تعیین کننده تر دارند. «کهن الگوی قربانی» را می توان از کهن ترین باورهای ایرانیان دانست که همواره در پیوستاری بی گسست در فرهنگ ما حضور داشته است. این پژوهش می کوشد با تحلیل نقش شخصیت ها در داستان، چگونگی بازتولید «کهن الگوی قربانی» در چهار رمان دلیران قلعه ی آخولقه، راهزن ها، قلب زیبای بابور و سایه ی هیولا را بررسی کند. حاصل این واکاوی نشان می دهد تفسیر جهان در این داستان ها، همچنان بر پایه ی نگرش اساطیری استوار است و بدون درنظرگرفتن پیچیدگی های جهان واقعی و راه حل های دیگر، به مخاطب القا می کند که برای رسیدن به خیر یا دفع شر چاره ای جز قربانی شدن یا قربانی دادن وجود ندارد.

  کلیدواژگان: بازتولید اسطوره، رمان نوجوان، قربانی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • نسترن قره باغی*، محمدجواد مهدوی صفحات 129-154

  جوزف کمپبل با بررسی داستان های جهان، الگوی واحد و گسترده ای با عنوان «سفر قهرمان» برای تمام داستان ها و حتی زندگی انسان ها مطرح کرد. تکیه بر قهرمان به عنوان یکی از عناصر داستان نوجوان، اهمیتی خاص دارد و انتخاب روش زندگی و منش قهرمانان می تواند دید نوجوانان را به زندگی و هدف آن گسترده تر کند. مجموعه رمان اسطوره ای قهرمانی اشوزدنگهه و شخصیت اصلی آن با ویژگی جاودانگی و هدف معنادارش، گزینه ی مناسبی برای بررسی الگوی سفر قهرمانی بود. ازاین رو، هدف از این پژوهش، نقد سفر قهرمان و بررسی تفاوت های روایت اشوزدنگهه با الگوی سفر قهرمان کمپبل بود؛ به همین دلیل، مراحل هفده گانه ی الگوی کمپبل در سفر قهرمان نوجوان داستان بررسی شد. در این بررسی مشخص گردید که قهرمان داستان در نبرد درونی خویش و در برابر اهریمن پیروز و به ارباب دو جهان تبدیل می شود. همچنین محققان در مراحل شکم نهنگ، امداد غیبی، زن در نقش وسوسه گر و جاده ی آزمون ها، جابه جایی و تکرار را در مقایسه با الگوی کمپبل ملاحظه کردند. براساس بررسی های صورت گرفته می توان گفت که الگوی سفر قهرمان با اینکه برگرفته از داستان های جهان است، نمی تواند جوابگوی همه ی رخدادهای داستانی باشد؛ با وجود این تفاوت ها، داستان اشوزدنگهه با کلیت الگوی سفر قهرمانی کمپبل هم خوانی دارد.

  کلیدواژگان: آرمان آرین، اشوزدنگهه، سفر قهرمان، کمپبل، کهن الگو
 • فرزانه معینی* صفحات 155-184

  کلیله ودمنه از متون ارزشمند گذشته است و هر کوششی برای نشان دادن ظرفیت های نهفته ی آن می تواند نسل امروز را با ارزش های گوناگون این متن آشنا کند. در این پژوهش، به کلیله ودمنه از چشم اندازی تازه نگریسته می شود تا بخشی از ظرفیت های بازنویسی آن بازنموده شود. باتوجه به اینکه تمرکززدایی سازه ای مهم در تبیین هدف و روش ادبیات کودک است و بازنویسی سهم بسزایی در آفرینش و گسترش ادبیات کودک دارد، هدف این پژوهش، بازشناسی شگردهای تمرکززدایی در کلیله ودمنه و ارایه ی پیشنهادهایی برای استفاده از ظرفیت تمرکززدایانه ی این اثر در بازنویسی است. یافته های این پژوهش کیفی که با روش تحلیل محتوا به دست آمد، نشان می دهداز بیست ویک شگرد تمرکززدایی که تاکنون در افسانه ها یافت شده است، یازده شگرد در کلیله ودمنه نیز وجود دارد که عبارت اند از: خودنمایی یا خودفاش سازی، مداخله ی راوی، قصه به قصه، جابه جایی قهرمان، مناظره، غافل گیری، اغراق، سپیدنویسی، دگردیسی، وارونه سازی و صحنه های هم زمان. کارکرد بعضی از آن ها در این اثر نیز مانند کارکردشان در افسانه ها است و کارکرد بعضی، متفاوت است. شش شگرد تازه نیز در کلیله ودمنه یافت شد که می توان آن ها را به شگردهای تمرکززدایی پیشین افزود: آگاهی از پایان، آشنایی زدایی درون متنی، تغییر راوی (اگر با تغییر زاویه ی دید همراه باشد)، شخصیت پردازی آمیغی، قصه به قصه و شعر و آیه و حدیث در نثر. بازنویسی داستان ها و حکایت های کلیله ودمنه در ساختاری داستان در داستان که از اصلی ترین ویژگی های این اثر است، می تواند شگردهای پرتکرار تمرکززدایی متن اصلی را در آثار بازنوشته حفظ کند.بازنویسان می توانند شگردهای دیگر را نیز با ذوق و ابتکار در اثر خود به کار گیرند.

  کلیدواژگان: بازنویسی، تمرکززدایی، لذت آفرینی، کلیله ودمنه
 • شایسته سادات موسوی* صفحات 185-208

  معمولا بزرگسالان در مواجهه با خردسالان از زبان خاصی استفاده می کنند که از لحاظ کشش های آوایی، زیروبمی صوت جمله ها، مکث ها و تکرارها و... با زبان گفت وگویی بزرگسالان تفاوت دارد. این نوع ویژه از زبان، اصطلاحا «Babytalk» یا «گفتار کودکانه» نامیده می شود. تحقیقات شناختی صورت گرفته بر «گفتار کودکانه»، گویای وجود برخی خصایص بلاغی ویژه در این گفتار است و این امر نشانگر حضور و وجود درک ادبی هنری در کودک، حتی در هفته های نخستین تولد است. در نوشتار حاضر کوشیده ایم نخست بر پایه ی یکی از تحقیقات مهمی که در این زمینه به همت دیوید مایل و الن دیسانایاکی (2002) با روشی بسیار دقیق و علمی انجام شده، اساس نظری تجربی بحث را روشن کنیم. در بخش بعدی سعی بر آن بوده است که امکانات بلاغی موجود در لالایی های فارسی با توانش های شناختی بلاغی نوزادان سنجیده شود و از طریق این سنجش، به دنبال نزدیک شدن به پاسخ پرسش هایی ازاین دست بوده ایم که آیا معیارهای بلاغی شناختی در گفتارهای کودکانه، آن گونه که در پژوهش مایل و دیسانایاکی دیده می شود، در لالایی های فارسی نیز یافت می شود؟ آیا جوامع بشری لالایی ها را مطابق با توانایی های درک بلاغی نوزادان آفریده اند؟ و از همه مهم تر اینکه آیا می توان لالایی ها را مرجعی برای کشف پارادایم های بوطیقای شناختی (Cognitive Poetics) کودکان به حساب آورد؟ نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که لالایی های فارسی در نمونه های متعددی به یافته های بلاغی موجود در گفتار کودکانه پاسخ مثبت می دهند. از میان مهم ترین سازوکارهای بوطیقایی شناختی که هم در گفتار کودکانه و هم لالایی ها حضور دارند، می توان به خصایص ویژه ی موسیقایی، ساده سازی و تکرار، وفور واج های قدامی، موازی سازی و شمایل وارگی اشاره کرد.

  کلیدواژگان: اتصال، بوطیقای شناختی، گفتار کودکانه Babytalk، لالایی های فارسی
 • سجاد نجفی بهزادی* صفحات 209-232

  هدف مقاله ی حاضر بررسی و تحلیل داستان بازنویسی شده ی «بیژن و منیژه» است. داستان «بیژن و منیژه» از داستان های عاشقانه و جذاب شاهنامه است که بازنویسی خلاق آن، مخاطب کودک و نوجوان را با مقوله ی عشق و حماسه آشنا می کند. روش پژوهش به صورت تحلیل کیفی محتوای آثار و روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای است. داستان بازنویسی شده ی «بیژن و منیژه»، یکی از روایت های تازه از متن کهن (شاهنامه) است که به صورت خلاقانه برای مخاطب کودک و نوجوان بازنویسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که داستان بازنویسی شده ی شاهنامه به روایت آتوسا صالحی، اگرچه بیشتر به فضاسازی غنایی پرداخته، اما فضا و لحن حماسی متن کهن را نیز به مخاطب انتقال داده و روایت تازه و جذابی برای خواننده خلق کرده است. همچنین استفاده از ویژگی هایی چون؛ تغییر در عناصر ثابت متن، بازنمایی ذهن شخصیت ها، سپیدخوانی و مشارکت خواننده در داستان، خلاقیت در شروع و پایان داستان، ایجاد فضاهای داستانی جدید و برجسته سازی درون مایه، داستان «بیژن و منیژه» را به یک روایت و بازنویسی خلاق تبدیل کرده است.

  کلیدواژگان: آتوسا صالحی، بازنویسی خلاق، داستان بیژن و منیژه، شاهنامه
|
 • Ahmad Tamimdari *, Gholamreza Mastali, Shahnaz Ebadati Pages 1-26

  The purpose of this paper is to study the “women’s character representation” in ten selected stories by Mohammad Reza Yousefi. In this study, stories such as “Red Design Rug” (Qaliche Botteh Goli), “The Story of Golru and Golbu” (Qessye Golru va Golbu), and “Green, blue, and yellow” for the early leveled and middle-grade audience are analyzed on the basis of ideational metafunction. Findings show that women in these stories are active, influential, educator, and thinking individuals. In the introduction of women in the narrative context, Yousefi uses actions, speeches, and traits attributed to fictional characters. “Material process” is the main tool of the author in the active non-discriminatory representation of women in the structure of narratives. This process has a remarkable persuasive work, and makes the audience accompany with the characters and their actions, and reinforces the factual aspect of the story. “Female characters” are “agents” in most of these verbs. The low attendance rate of these participants in “mental processes” is also effective in “realism” and making the audience “believe” the story.

  Keywords: Women, The Story of the Child, Mohammad Reza Yousefi, Anonymous
 • Mehdi Hejvani * Pages 27-48
  In children’s literature, if a child, in addition to learning the standard language, is expected to learn dialogue and informal language as well, he/she might face duality of some sort. The present article suggests the following for solving such duality: First, emphasize on the solution provided by Mahmood Kianoosh; ‘changing the order of words in the sentence’, instead of using ‘informal words and grammatically breaking the order of words in the sentence. Second, selecting words from the synonyms which are not only suitable for the audience’s understanding; but are also consistent with the pleasure they experience by reading. Third, paying attention to the geography and the linguistic convention of the certain region in which the story is happening in. Fourth, paying attention to this point; formal words become informal in the audience’s mind in a fictional situation and atmosphere. Fifth, selecting formal words used by the majority of people in their conversations. Sixth, paying attention to words available in authentic literature, and even the ancient literature that are also popular in peoples’ conversations. Seventh, using attached possessive pronouns and excluding extra words, which helps the story become closer to the peoples’ discourse. Eighth, observing the fact that in historical stories changing the words into informal ones could invalidate the authenticity of the dialogue atmosphere. Ninth, if for any reason we decide to make a word informal, we had better not exaggerate in that. Tenth, consider the exceptions. In cases that formal writing appears artificial; using the informal word is preferred. Finally, the researcher has evaluated and criticized the model of ‘reducing the syllables’ that is suggested by Ali Solhjou, and alternatively offers ‘spontaneous prose. The paradigm of the present research is qualitative research, with an interpretative approach and by data analysis through the comparative inductive methodology, and all the resources are gathered from libraries.
  Keywords: Children’s Literature, Children’s Story, Informal Writing, Dialogue, Standard language
 • Alireza Ameri *, Nastaran Habibian Pages 49-78

  The present research is an interdisciplinary qualitative one which was conducted in order to investigate the picture accompaniment in conveying the message of illustrated works for age groups B and C. The inquiry was accomplished to explore whether the translators take the pictures into consideration during the translation process or not and in the case of consideration, what kind of strategies would be chosen by them. To achieve the purpose, three illustrated books for age groups B and C (each in two versions of original and translated work) were selected and then studied through content analysis method. Also, several interviews were carried out with experts and stakeholders of illustrated books' production (illustrators, translators, publishers, …). The inter-semiotic model of translation, proposed by Aguiar and Quieroz, was opted for as framework of the research. According to the findings, the researchers concluded that diverse strategies have been picked and utilized by translators in their translated works, and they have not taken the pictures into consideration identically. Besides, although translator is known as the main and determining factor in translated works, there are also other factors which influence translators' works implicitly but intensively. Eventually, on the basis of findings, a novel model was presented which can be beneficial for stakeholders of children books.

  Keywords: Children's illustrated books, Illustration, Inter-semiotic translation, Rendition
 • Nadia Ghazanfari Moghaddam, MohammadReza Hashemi *, Mahmoodreza Ghrban Sabbagh Pages 79-100

  Throughout history, powerful institutions of various communities have turned to Children’s Literature to pursue their political, religious, economical, commercial, and socio-cultural purposes. As this had occurred commonly in different communities, the query of the present study was to investigate whether Iran’s powerful institutions had also affected Children’s Literature to pursue similar purposes as well. Review of previous literature showed no similar work carried out on Iranian Children’s Literature with such intention. The study was delimited to only those written and translated literature that had received awards by national and international institutions (this would ensure direct effect of power on product) and the scope of investigation was from 1340/1361 to 1367/1988. The period was selected intentionally due to the drastic socio-political and ideological changes in the country because of two major events: 1) the Islamic Revolution and 2) The Iran-Iraq war. A sum of 169 awarded literatures were collected and then analyzed quantitatively by SPSS software and later qualitatively by content analysis. Overall, results showed that despite all the commotion in the country, powerful institutions had indeed affected Children’s Literature and directed it for other purposes.

  Keywords: Translated Children's Literature, Islamic Revolution, Iran, award, institution
 • Marjan Foladvand * Pages 101-128

  Archetypes can influence the individual and collective subconscious of humans. However , some of the archetypes play a more decisive role in the collective mindset of a nation. The "victim archetype" could be regarded as the oldest archetype in the Iranians' beliefs which has continuously been available in our history and culture. By analyzing the role of the characters in the story, the present study sought to indicate the reproduction of the "victim archetype" in four novels, namely The Fortresses of the Akhulgheh Castle, and The Bandits, The Beautiful Heart of Baboor, and The Monster's Shadow, which have been the most popular young adult novels at the decade of being published. The result of this analysis shows that the interpretation of the world in these stories is still based on mythical attitudes and regardless of the complexities of the real world and other solutions, it assures the audience that there is no other way than to victimize or be victimized to obtain good or reject evil.

  Keywords: Institute of the Intellectual Development of Children, Young Adults, Recreation of Myth, Sacrifice, Victim, Young Adult Novel
 • Nastaran Gharehbaghi *, Mohammadjavad Mahdavi Pages 129-154

  Joseph Campbell has studied the world's stories, showing that there is a single and universal pattern titled "The Hero's Journey" for all the stories, even lifes. Choosing the lifestyle and character of the heroes can deepen the adolescent's view of the purpose of life and it is important to emphasize the hero as one of the elements of the adolescent story. The mythical-herotic novel series of Ashvazdangheh and its main character, with its immortal trait and meaningful purpose, was a good choice for examining the heroic journey pattern.Therefore, the purpose of this study is to illustrate and critique the hero's journey and to examine the differences between Ashvazdangheh's story with Campbell's heroic journey pattern. So, the seventeen stages of Campbell's model were explored in the journey of the teen's hero of the story. It is identified in this study that the hero of this story triumphs in his inner battle and against the evil (Ahriman)'s wizards, he becomes the master of the two worlds. The researcher also considered displacements and repetitions in stages "Belly of the Whale, Supernatural Aid, Woman as the Temptress and The Road of Trials" compared to Campbell's pattern. According to the reviews, it can be said that the hero's journey pattern is based on stories from the world, cannot entirely match fictional events. Of course, the story of Ashvazdangheh, in spite of the differences, coincides with the overall pattern of the Campbell hero's journey.

  Keywords: Archetype, ArmanAryan, Ashvazdangheh, Campbell, Hero's Journey
 • Farzane Moeini * Pages 155-184

  Kalile va Damne is one of the valuable texts of the past and any attempt at displaying its hodden capacities can make the young generation more acquainted with the various values of this text. In this study, Kalile va Damne is approached through a new perspective so that its capacities for being re-written be partly represented and a method be suggested for selecting old texts, methods based on theories in young-adult literature and able to make their works more comprehensible and enjoyable for its readership. The purpose of this study is to realize the capacities of Kalile va Damne for being rewritten and recreated.this study has also aimed at examining decentration as an aesthetic factor by recognizing the techniques of decentration in the tales of Kalile va Damne and their effect on children’s self-fulfillment. The findings of this study show that out if the 21 techniques of decentration that Khosronejad and Moradpour have found in tales, eleven are found in Kalile va Damne. The function of some of them in this oeuvre is similar to their function in tales, and that of some others is new and different, in which case it develops that technique. The decntration techniques in common between tales and Kale va Damne include: exhibitionism, narrator’s intervention, tale in tale, displacement of the protagonist, debate, surprise, exaggeration, white-writing, metamorphosis, inversion, and simultaneous scenes. Six new techniques were found in Kalile va Damne, that can be added to the previous ones: awareness of the ending ,Inner textual, changing the narrator (if accompanied by changing the point of view),Compound characterization, tale-to-tale, and poem, verse, Hadiths in prose text.

  Keywords: rewriting, decentration, pleasureing, Kalile va Damne
 • Shayesteh Sadat Mousavi * Pages 185-208

  In communication with infants, adults usually use a certain kind of language which in vocal stretches, hesitations and repetitions is different from the usual adults' conversational language. This special kind of language is called "Babytalk". The cognitive investigations on Babytalks has shown some specific poetic characteristics which can prove the existence of literal cognition in human infant as soon as the first weeks of life. This article as the first step, argues the theoretical researches which prove the cognitive potentials of poetic understanding in infants, among them David Mail and Ellen Dissanayake's research (2002). In the next step, the potentiality of cognitive poetics of Persian lullabies is argued. In this section we are going to show if the aesthetic criteria of Babytalks exist in lullabies as well; and if the lullabies can serve as the reference of the paradigms of infants' cognitive poetics? The results of our assessment show that Persian lullabies respond positively to the poetic characteristics of Babytalks. Those poetic dynamics which are in common between Babytalks and Persian lullabies including special metric features, simplifying, frequency of frontal phonemes, parallelism and iconicity are surveyed here.

  Keywords: Attachment, Babytalk, Cognitive Poetics, Lullabies
 • Sajad Najafibehzadi * Pages 209-232

  The purpose of this article is to analyze and analyze the rewritten story of Bijan and Manije. The story of Bijan and Manije is one of Shahnameh's romantic and entertaining tales whose creative rewriting introduces the audience to children and adolescents. The research method is qualitative analysis of the content of the works and the method of data collection is in the form of documents and libraries. Bijan and Manijeh's rewritten story is one of the new versions of the ancient text (Shahnameh), creatively rewritten for a child and adolescent audience. The results of the study showed that the story of Shahnameh rewritten by Atusa Salehi, although more focused on enriching spatiality, also conveyed the epic space and tone of the old text to the audience and created a fresh and attractive narrative for the reader. It also features features such as changes to fixed text elements, character representation, whiteness and readership in the story, creativity at the beginning and end of the story, creation of new story spaces and themes, Bijan and Manije story. Has made it a creative narrative and rewrite.

  Keywords: Atoosa salehi, Creative rewriting, bijan & Manijeh story, Shahnameh