فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لعیا اکبری، زهرا غفاریان، دنیا عسگریان صفحه 9

  پرداختن به مسئله نقش و جایگاه زنان ایرانی در خانواده و یا حضور در اجتماع، نیازمند مطالعات و بررسی‌های متعدد در شاخه‌های گوناگون علم تاریخ است. آنچه که نقطه تمایز این تحقیق از سایر پژوهش‌ها و بررسی‌های صورت‌گرفته تا به امروز است، ارتباطی است که این مسئله با یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین لوایح تصویب شده در مجلس شورای ملی ایران دارد. قانونی که در تاریخ سیزدهم تیر ماه سال یکهزار و سیصد و چهل هفت و هجری شمسی تصویب گردید و پس از کسب موافقت مجلس سنا در تاریخ بیست و چهارم تیر ماه سال یکهزار و سیصد و چهل و هفت به توشیح محمدرضاشاه پهلوی رسید و تغییری جدی در رویکرد جامعه ایرانی به نقش و جایگاه اجتماعی زنان به شمار می‌رفت. این نگاه جدید و به نوعی ایجاد شرایط و میدان دادن به زنان در جامعه ایران معاصر، در تضاد با بسیاری از ارزش‌های فرهنگی و مذهبی حاکم بر جامعه آن روز و پیش‌تر از آن بوده است. شاید عدم مطالعه بستری کافی و وافی، عاملی بود تا مجلس ایران، قانونی را تصویب کند که در طول یک دهه اجرای خود، در دو مرحله اصلاح و پس از وقوع انقلاب اسلامی ملغی گردد. اجرای این قانون با استناد به آمار موجود، تا حدی به نفع جامعه زنان ایرانی و مخصوصا روستایی و همین طور در ارتباط تنگاتنگ با اهداف بلندمدت حکومتگران ایران و حاکم وقت یعنی محمدرضاشاه در راستای مدرن کردن ایران بود.

  کلیدواژگان: زن، خدمات اجتماعی، قانون، آموزش
 • حسن زندیه، سهیلا نظری قنبری صفحه 23

  انتخابات از دستاوردهای بزرگ مشروطه است و با تاسیس مجلس و اجرای اصل تفکیک قوا، کشور ایران در زمره ممالک مشروطه و نظام‌های پارلمانی قرار گرفت. این امر از مقوله‌های مهم در دوره پهلوی دوم نیز هست. کودتای 28 مرداد 1332 و منکوب شدن مخالفان و افزایش قدرت شاه، موجب شد تا نمایندگان مجلس این دوره به گونه‌ای با عملکرد مستقیم دولت در ارتباط باشند؛ این امر، به ویژه از مجلس نوزدهم به بعد با افزایش دوره‌های نمایندگی، نمود چشمگیری یافت. این نهاد مقدس، به‌تدریج، به مکانی فرمایشی در راستای دسیسه‌بازی‌های شاهنشاهی تبدیل گردید. به دنبال انقلاب سفید، شاه می‌بایست مجالس مقننه مناسبی تشکیل می‌داد تا پایه‎های رژیم را که با قیام 15 خرداد 1342 و عواقب آن لرزان شده بود، پایدار بدارد و در عرصه بین‌المللی با تبلیغات وانمود کند که بعد از رفراندوم دموکراتیک 6 بهمن 1341، این پایه‌ها تحکیم یافته است. مجلس بیست و یکم اولین مجلس بعد از انقلاب سفید بود که پس از دو سال فترت تشکیل می‌شد و ضمن شرکت زنان در انتخابات به وجود می‌آمد و نمایش آزادی ایجاب می‌کرد تعدادی هم از ایشان انتخاب شوند؛ این مجلس می بایست لوایح لازم انقلاب سفید را  تصویب کند و به تصویب‌نامه‌های قانونی دوره فترت نیز صحه بگذارد و بدین ترتیب، لازم بود تا تمام نمایندگان بدون استثنا از نظر دولت و پارلمان، شناخته شده و مطمین باشند.
  این پژوهش با رویکردی تحلیلی به بررسی انتخابات دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در حوزه انتخابیه کرمانشاه و تبیین مواضع و عملکرد نمایندگان کرمانشاه نسبت به ابعاد مختلف طرح‌ها، لوایح و تصمیم‌سازی‌های مجلس می‌پردازد.

  کلیدواژگان: مجلس شورای ملی دوره بیست و یکم، کرمانشاه، دکتر مهرانگیز دولتشاهی، حسین غلام نیاکان
 • ثریا عباسی قیداری صفحه 37

  حزب دموکرات ایران از مجلس دوم شورای ملی به عنوان یک حزب سیاسی شروع به فعالیت نمود. پیروزی انقلابیون مشروطه خواه و فتح تهران، فضای سیاسی مناسبی برای فعالیت مجدد گرایش های مختلف سیاسی فراهم کرد. دموکرات ها بیش از سایر احزاب به مسئله امپریالیزم و دول غربی توجه داشتند. سیاست خارجی حزب در راستای استقامت در برابر سلطه خارجی و حفظ استقلال کشور از نفوذ دولت های بیگانه تشریح می شد. آنان معتقد بودند که فقط با ایستادگی در برابر دولت روسیه و انگلیس می توانند جلوی تجاوزات آن‌ها را بگیرند.
  پژوهش حاضر سعی دارد با تکیه بر منابع و مذاکرات مجلس و با روش توصیفی تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که برنامه یا رویکرد نمایندگان حزب در سیاست خارجی در چارچوب مرام‌نامه چه بوده است؟ و ایشان تا چه حدی در قالب برنامه حزب عمل کردند؟
  نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که نمایندگان حزب دموکرات تلاش فراوانی برای مقابله با امپریالیزم در پیش گرفتند. در برخی زمینه ها به عنوان اهرم فشار در مقابل نفوذ بیگانگان عمل کردند ولیکن به دلیل برخی مسایل داخلی و خارجی، در انجام این امر نتیجه مطلوب خود را به دست نیاوردند.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، حزب دموکرات، مذاکرات، مجلس دوم تا پنجم شورای ملی
 • عبدالرضا فولادوند، سهیلا ترابی فارسانی صفحه 59

  حضور مستشاران فرنگی در ایران، به دلایل و بهانه‌های مختلف، علاوه بر فواید احتمالی در روزگار خود، دچار حواشی و مضراتی نیز بود و حتی گاه، بیش از اصل امور محوله، اهداف و اغراض فرعی و مخفی دیگری نیز داشت. حضور نوز بلژیکی که مجری سیاست‌های روسیه در قبال ایران بود و از مخالفین مشروطه به شمار می‌رفت و بعد از او حضور مولیتور بلژیکی به عنوان رییس کل پست و تلگراف به عنوان نمونه‌های بارز این امر در این مقاله مورد بررسی و تدقیق قرارگرفته است.
  انعکاس مسایل و معضلات پست و تلگراف در مجلس شورای ملی و مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در باب این معضلات و ازجمله رفتار مولیتور و تخلفات این مستشار بلژیکی، از نقاط قوت مجلس چهارم شورای ملی است.
  در این مقاله اساسا به این سوال پاسخ داده می‌شود که عمده حواشی حضور این مستشار بلژیکی چه بود و مجلس شورای ملی چگونه و با چه مستندات و استدلال‌هایی او را برکنار کرد؟
  این مقاله بر اساس منابع کتابخانه‌ای و نیز اسناد و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی استوار است.

  کلیدواژگان: مجلس شورای ملی، موسیو نوز بلژیکی، پست و تلگراف، گمرک، مولیتور بلژیکی
 • صبریه کرمشایی صفحه 73

  این مقاله در پی یافتن پاسخ این سوال است که چرا با وجود تاسیس پارلمان و قانون اساسی، نمی توان خوانشی دموکراتیک از نظام مشروطه ارایه داد؟ فرضیه ای که برای پاسخ به این سوال درنظر گرفته شده است، این است که هژمونی ناامنی موجب شد تا ساختارهای دموکراتیک در نظام سیاسی مدرن، ناکارآمد و به بی ثباتی بیشتری منجر شود؛ به عبارت دیگر، بحران ناامنی، اجازه خوانش دموکراتیک را در صحنه واقعی، به مشروطه خواهان نداد. این موضوع باعث شد تا بخشی از گفتمان مغفول‌مانده مشروطیت که همانا تاسیس و تقویت دولت قدرتمند بود، احیاء و بازخوانی شود. به‌هم ریختگی در نسبت میان اهداف مشروطه خواهی به معنای دموکراسی خواهی و جهت گیری و تمایل تدریجی بازیگران مشروطه به تقویت گفتمان دولت و ایران قدرتمند، از این نظر قابل ملاحظه است. بنابراین غلبه گفتمان دولت قدرتمند بر دموکراسی خواهی محصول این تلاقی تاریخی است.

  کلیدواژگان: مشروطه، ناامنی، دموکراسی، دولت قدرتمند، مذاکرات مجلس
 • مسعود کوهستانی نژاد صفحه 89

  کتابخانه مجلس شورای ملی از جمله یادگارهای مهم عصر مشروطیت به شمار می‌رود. یک‌صد و هفت سال پیش در چنین ایامی، تلاش‎ها و کوشش‎های شخصی ارباب کیخسرو شاهرخ برای اجرای مصوبات مجلس شورای ملی (دوره دوم) پیرامون تشکیل کتابخانه‎ای مخصوص نمایندگان به ثمر نشست و آن کتابخانه در فضایی محدود و در گوشه‎ای از ساختمان اصلی مجلس تشکیل شد. علی‌رغم چنین شروعی، کتابخانه مجلس در دهه‎های بعد به سرعت گسترش یافت و به یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی کشور تبدیل گردید.
  مقاله حاضر به بررسی علل و انگیزه‎های اولیه تشکیل کتابخانه، فرجام تلاش‌های انجام شده در این راه و تغییرات به وجود آمده در اهداف و فعالیت‎های کتابخانه مزبور از پیروزی انقلاب مشروطه تا شهریور 1320 اختصاص دارد. نقطه تمرکز مقاله حاضر، بررسی تغییر نگرش به کتابخانه مجلس، از یک کتابخانه تخصصی به کتابخانه‎ای اختصاصی و سپس به کتابخانه‎ای عمومی و یا به تعبیر نماینده‎ای، کتابخانه ملی مجلس شورای ملی در مقطع زمانی مذکور است؛ تغییراتی که تاثیر مهمی بر نحوه فعالیت آن کتابخانه در دهه‎های بعد از شهریور 1320 باقی گذارد.

  کلیدواژگان: کتابخانه مجلس، مجلس شورای ملی، ارباب کیخسرو شاهرخ، کتابخانه ملی
 • فهیمه محبی نیا، محمدباقر قنبرپور صفحه 111

  خصوصی‌سازی، اشاعه فرهنگی است که طی آن انتقال مالکیت از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی شکل می‌گیرد. جایگاه مباحث مربوط به خصوصی‌سازی در قالب معروف آن در جهان دارای قدمتی بالغ بر چند صد سال بوده و دامنه‌ تولید مباحث مربوط به آن در ایران، بالغ بر چهار دهه است. الزامات و مباحث مرتبط با بحث خصوصی‌سازی همواره درخور توجه دولت‌ها درخصوص تنظیم روابط آن در مقابل بخش خصوصی بوده است. با بررسی پیشینه ‌بحث مذکور در ایران و با نگاهی اجمالی به مذاکرات مجلس شورای ملی، چنین حاصل می‌شود که زمزمه‌ حضور مباحث خصوصی‌سازی در مجلس شورای ملی از سال‌های 1350 پررنگ‌تر شده و سال‌های اوایل دهه 1370 طلیعه مباحث فوق در مجلس شورای اسلامی بوده است.
  پژوهش حاضر بر آن بوده تا با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و رویکردی تاریخی ‌تحلیلی، به بررسی و تحلیل بحث خصوصی‌سازی در دوره‌های بیست‌و‌یکم و بیست‌و‌دوم مجلس شورای ملی بپردازد. در راستای بررسی‌های انجام شده، فرض بر آن است که با توجه به حضور پررنگ دولت در تمامی ارکان اقتصاد در دوران مذکور و تاخر ورود مباحث توسعه ‌‌بخش خصوصی و الزامات آن در امر توسعه و اقتصاد ایران، خصوصی‌سازی تنها رگه‌هایی چند از بدنه‌ اقتصادی آن دوران را داشته است.

  کلیدواژگان: : مجلس شورای ملی، خصوصی سازی، دولت، بخش خصوصی، بخش عمومی
 • منوچهر نظری صفحه 123

  فرمان اعطای مشروطیت به ملت ایران، همان‌طور که در ذیل سند این فرمان به صراحت آمده، در روز یکشنبه 14 جمادی‌الثانی 1324 هجری قمری توسط مظفرالدین شاه قاجار صادر شد. این روز در تقویم هجری شمسی برابر است با 13 مرداد 1285 هجری شمسی (مطابق با 5 اوت 1906 میلادی)، اما متاسفانه بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران در مکتوبات خود، به اشتباه تاریخ 14 مرداد را روز صدور فرمان مشروطه اعلام کرده و به سهو تاریخی عجیبی دچار شده‌اند. این اشتباه و این غلط تاریخی، در بسیاری از کتب و مقالات و فضای مجازی تکرار شده و حتی در سخنرانی‌ها و همایش‌هایی که به مناسبت سال‌روز مشروطه برگزار می‌شود، برخی استادان تاریخ و حتی مقامات و نمایندگان مجلس نیز در سخنانشان به جای استناد به تاریخ دقیق و درست صدور فرمان مشروطه (13 مرداد)، به روز 14 مرداد که در تقویم هجری قمری، برابر با 15 جمادی‌الثانی است، استناد می‌کنند. البته نویسندگان دیگری مانند زهرا شجیعی در کتاب نخبگان سیاسی ایران و نمایندگان مجلس در بیست و یک دوره قانون‌گذاری و هم‌چنین ژانت آفاری در کتاب انقلاب مشروطه ایران (ترجمه رضا رضایی)، تاریخ صدور فرمان مشروطه را به درستی، 13 مرداد 1285 هجری شمسی ذکر کرده‌اند.

|
 • La’ya Akbari, Zahra Ghafarian, Donia Asgarian Page 9

  The deal with the role and position of Iranian women within the family or their presence in the society entails numerous studies and investigations in various branches of the science of history. What which distinguishes this research from the other researches and investigations done up to now is its relation to one of the most important and applicable bills approved in Iran’s National Assembly. The law enacted in Tir, 13, 1347 SH, and after the agreement by the Senate, and endorsed by King Mohammad Reza Pahlavi, was a serious development on Iranian society approach to the women’s role and their social position. This new approach, and creation of a situation and paving the way for women in Iran’s contemporary society, was in opposition to a great deal of cultural and religious values governing Iran’s society at that time and earlier. Perhaps, in sufficient studies on the backgrounds was a factor which caused Iran’s Assembly to enact a law which, during one decade of its execution, to be modified twice and canceled after statistics, this law was in favor of Iranian women’s society, especially rural women. This law was also in close relationship with the long-term goals of Iranian rulers and the king of the time, Mohammad Reza, in line with Iran’s Modernization.

  Keywords: Woman, social services, law, training
 • Hassan-i Zandieh, Soheila Ghanbari Page 23

  The elections were one of the great consequences of constitutional revolution. With the establishment of the Assembly and separation of Powers principle, Iran entered into the constitutional countries and parliamentary systems. This was one of the important aspects of the second Pahlavi, too. After the coupde’eta of Mordad, 28, the suppression of the opposition and the Shah’s power increase forced the representatives’ movement to be in line with the government’s direct performance somehow; This, especially after 19th assembly was more visible with the increase in representation terms. This sacred institution, gradually changed into a rubber-stamp assembly in line with the king’s conspiracies. Following the white revolution, the regime had to establish an appropriate legislative power to consolidate its foundations which had been unstable after the raising of Khordad 15, 1342 SH, and feign in international field, through propaganda, that its foundations had been stable after the democratic referendum of Bahman 6, 1341 SH. The 21st Assembly was the first one after white revolution which was held after two years of interval along with the women’s participation in the election and the show off of the election necessitated that some of the women to be elected. This assembly was to approve the bills of white revolution and also ratify the legal approvals of the interval period. So, it deemed necessary that all representatives should be known and confident for the government and the parliament.
  This research has been done with an analytic approach to the investigation of the elections of the 21st term of the national consultative assembly in Kermanshah election districts and the explanation of the standpoints and performance of Kermanshah representatives on the bills, plans, and decisions of the Assembly.

  Keywords: 21st term of national consultative assembly, Kermanshah, Mehr Angiz-i Dawlatshahi, Hossein-i Gholam Niakan
 • Soraya Abbasi Gheidari Page 37

  Iran’s Democrat Party started its activities as a political party from the 2nd national consultative assembly. The triumph of constitutionalist revolutionists and their conquest of Tehran provided a suitable political atmosphere for reactivation of various political inclinations. The democrats, more than other parties, paid attention to Imperialism and western states. The foreign policies of Democrat Party were toward more resistance against foreign authority and preservation of the country’s independence from the influences of foreign countries. They believed that only through resistance against Russia and England it was possible to prevent from their invasions.
  The present research attempts, through making use of resources and negotiations of the assembly and descriptive analytic method, to answer the question of “What was the plan or approach of the Democrat representatives in the foreign policy within the party’s creed and, to what extent, they have acted within the plan of the party?”
  The results showed that the Democrat representatives have seriously attempted to oppose Imperialism. In some contexts, they acted as a bargaining chip against the influences of the foreigners but, due to some domestic and foreign problems, they did not reach their ideal consequences.

  Keywords: Foreign policy, Democrat Party, negotiations, 2nd to 5th national consultative assemblies
 • Abdo-al-Reza Fouladwand, Soheila Torabi Farsani Page 59

  The presence of western counselors in Iran, for various reasons had, in addition to its benefits in its era, some margins and detriments. Sometimes, besides the tasks assigned to those counselors, there were hidden and marginal purposes and intentions. Of these the vast wrongdoings and breaches in the organization administered by Molitor and his impudence in his administrative position can be indicated. The presence of Nause, who was the executor of the Russia policies against Iran and one of the opponents of the Constitutional Revolution, and the presence of Molitor afterwards as the Administrator of the Telegraph and Postal Service have been investigated closely, as the clear examples, in this article.
  The reflection of the obstacles and problems of telegraph and postal services in the National Consultative Assembly and the negotiation of the representative of the National Consultative assembly on those problems including the conducts of Molitor and his breaches can be considered as one of the strong points of the 4th term of the National Consultative Assembly.
  In this article it has been attempted to answer fundamentally the question that what were the margins of the presence of this Belgian counselor and how did the Assembly dismiss him from his position and what were the evidences for his dismissal?
  This article is based on the library sources and the documents and the description of the National Consultative Assembly’s negotiations.

  Keywords: National Consultative Assembly, Monsieur Nause of Belgium, telegraph, postal service, Customs, Belgian Molitor
 • Sabrieh Karamsha’i Page 73

  The article has been intended to answer the question: “Why is it impossible to provide a democratic reading of constitutional system in spite of the establishment of the parliament and constitution?” The hypothesis taken in mind for this question is that the hegemony of insecurity caused democratic structures in modern political system to be inefficient and lead to instability. In other words, the crisis of insecurity did not allow a democratic reading in real world to the constitutionalists. This caused some parts of neglected discourse of constitutionalists. This caused some parts of neglected discourse of constitutionalism, that is, the establishment and reinforcement of a strong government, to be revived and re-read. The perturbation of objectives of constitutionalism meaning democracy and the gradual orientation and tendency of constitution players to reinforce the discourse of a powerful Iran and government, is worth considering. So, hegemony of a powerful government on Democratism is the consequence of this historical confrontation.

  Keywords: Constitution, insecurity, democracy, powerful government, Assembly negotiations
 • Mas’oud-i Kouhistani Nezhad Page 89

  The library of the national consultative assembly is one of the important monumental of constitutionalism era. One hundred and seven years ago, in these days, the personal attempts of Arbab Keikhosraw Shahrokh to execute the approvals of the national consultative assembly (2nd term) on the establishment of a library specific to the representatives, led to success and the library was established in a limited area in a corner of the main building of the assembly. In spite of this commencement, the library in later decades developed quickly and changed into one of the most important cultural centers in the country.
  The present article deals with the primary reasons and incentives of the formation of the library, results of the attempts done in this course and the changes in the goals and activities of this library after the victory of constitutional revolution until Shahrivar, 1320 SH. The focus of this article is on the investigation of changes in the viewpoints to the assembly library, from a specialized library into a specific and, then, a public library and, as one of the representatives said, the national library of the national consultative assembly, at the mentioned time; the changes that led to noticeable effects on the manner of the activities of the library in decades after Shahrivar, 1320.

  Keywords: Assembly library, National consultation assembly, Arbab Keikhosraw Shahrokh, national library
 • Fahimeh Mohebi Nia, Mohammad Baghir Ghanbar Pour Page 111

  Privatization is the proliferation of a culture by which the ownership in transferred from the public and state sector to the private sector. The discussions on privatization within its known form in the world date back to hundreds of years and the range of discussions related to Iran dates back to more than four decades. The necessities and discussions of privatization have always been attractive for governments for the adjustment of their relationships with the private sector. Through the analysis of the above discussion history in Iran and a glance at the negotiations of the assembly, it can be concluded that the talks of privatization discussions in national consultative assembly was more prominent from 1350s and the discussions started in early years of 1370s in Islamic consultative assembly.
  The present research has attempted, through library method and historical-analytical approach, to investigate and analyze privatization in 21st and 22nd terms of the national consultative assembly. In line with the investigations done, it has been supposed that with the consideration of the government’s bold presence in all aspect of the economy in that era and the delay of debates over the development of the private sector and its necessities for Iran’s development and economy, privatization has just had very little traces in the economy of that time.

  Keywords: National Consultative Assembly, Privatization, State, private sector, public sector