فهرست مطالب

 • Volume:1 Issue: 1, Winter-Spring 2019
 • تاریخ انتشار: 1397/10/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدکاظم شاکر* صفحات 1-17

  در چند سوره از قرآن، مخالفان الهی بودن قرآن، به آوردن کلامی مانند قرآن دعوت شده اند. مطابق ترتیب نزول، تحدی در سوره های إسراء، یونس، هود، طور و بقره صورت گرفته است. چهار سوره ی نخست در مکه، و سوره ی بقره در مدینه نازل شده است. بازه زمانی نزول این سور، برابر با یک سوم میانی از طول 23 سال رسالت پیامبراکرم (ص) بوده است. بررسی تاریخی این آیات، به همراه آیات هم خانواده - که قبل و بعد از این آیات نازل شده- الهی بودن متن قرآن را به صورت بسیار واضح به اثبات می رساند. مهم تر آن که، این بررسی نشان می دهد حتی چنانچه تحدی قرآن به عصر پیامبر (ص) و به قوم او نیز منحصر باشد، عدم پاسخ گویی مخالفان پیامبر (ص) به این هماوردطلبی، خود بهترین شاهد بر اثبات الهی بودن قرآن است؛ حتی مخاطب امروزی قرآن نیز با نگاهی تاریخی به آنچه در موضوع تحدی اتفاق افتاده، می تواند به الهی بودن قرآن پی ببرد.

  کلیدواژگان: تحدی، اعجاز، تفسیر تاریخی، الهی بودن قرآن، سیر تحدی
 • محمدتقی دیاری بیدگلی*، علی الله بداشتی، محمدابراهیم علیزاده صفحات 19-34

  مساله ی مشیت الهی و رابطه ی آن با اختیار انسان از جمله مسایلی است که قدمتی به درازای تاریخ پیدایش بشریت دارد و از دیرباز به عنوان مساله ی اساسی انسان ها مطرح بوده و مطالب بسیاری درباره ی آن در آثار حدیثی، کلامی، فلسفی و تفسیری اندیشمندان اسلامی گفته و نوشته شده است. آیات قرآن کریم درباره ی مشیت و اراده ی خداوند و اختیار انسان و میزان دخالت مستقیم یا غیرمستقیم خداوند در نظام هستی و آفرینش دو گونه است: یک قسم از آیات، به نحو آشکار همه ی امور و پدیده های گوناگون عالم هستی را بی واسطه به خداوند اسناد داده و به گونه ای است که تنها عامل موثر در پیدایش موجودات و تدبیر امور انسان ها و دیگر آفریده ها را خداوند دانسته است. بخش دوم بر اختیار و نقش بی بدیل انسان در نظام آفرینش و به ویژه سرنوشت خویش تاکید دارد و افعال فاعل های طبیعی از جمله انسان را به خود آنان نسبت داده، انسان را مسیول عملکرد خویش می‏داند؛ درنتیجه، برای او تعیین تکلیف نموده، به وعده و وعید او می‏پردازد؛ در نوشتار حاضر، به تبیین آیات و طرح و مقایسه ی دیدگاه ها و آرای مختلف اهل حدیث، متکلمان، حکما و به ویژه دیدگاه علامه طباطبایی در جمع میان این دو دسته آیات پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: مشیت الهی، اختیار انسان، جبر، قرآن کریم، علامه طباطبایی
 • محمدرسول آهنگران* صفحات 35-49

  فقه اسلامی دربردارنده ی قوانین و مقرراتی است که بیانگر برنامه ی سعادت انسان برای یک زندگی سعادتمند نه تنها در آخرت و زندگی پس از مرگ است بلکه تامین کننده ی سعادت این دنیا نیز به حساب می آید و چون مسایل مربوط به تولید، توزیع و مصرف اگر نگوییم که در اولویت اول قرار دارد لااقل جزء مهم ترین مسایل است که در یک برنامه ی جامع نباید از نظر دور مانده و مورد غفلت قرار گیرد، طبعا در برنامه ی جامع اسلام برای زندگی انسان بدان توجه درخور صورت گرفته است. رویکرد دین به این مسایل با رویکرد بشری متفاوت است؛ بشر براساس جهان بینی مادی و با نگاه تک بعدی به انسان که تنها بعد حیوانی او را دیده به آن پرداخته ولی نگاه اسلام نگاهی است مبتنی بر هر دو بعد مادی و معنوی و در نتیجه نگاه اسلام با نگاهی که از دریچه ی فرهنگ غرب صورت می گیرد متفاوت بوده و این تفاوت در تمام بخش ها تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: فقه اسلامی، گزاره های توصیفی، هست ها، بایدها، نظام ارزشی
 • علی حسن نیا*، فتحیه فتاحی زاده صفحات 51-68
  از جمله حوزه های تخصصی حدیثی در مطالعات اخیر خاورشناسان، برکاوی علل و عوامل پدیداری و ظهور حدیث شیعه و چرایی اقبال و توجه شیعیان و عالمان آنان به یادگیری، ثبت و ضبط روایات و شکل گیری «حافظه ی فرهنگی شیعی» در سالیان پسین و در نتیجه ظهور «جوامع متاخر روایی» بوده است. این که آنان در مطالعه و تحلیل این حافظه ی فرهنگی چه نکات و مسایلی را مورد نظر قرار داده و چه اهدافی بر آن متصورند، نخستین پرسش این نوشتار است و استدلال خواهد شد که این توجه مصون از آسیب ها و نتایج نادرست نبوده، در برخی موارد اصل و اعتبار حدیث را در میان شیعیان به چالش کشیده است. هم چنین، از میان مهم ترین حافظه های فرهنگی حدیثی شیعه، بیش ترین سهم مطالعات خاورشناسی به بحارالانوار معطوف شده است؛ این که چرا تنها به این اثر توجه ویژه شده و چه نقدی بر این توجه وارد است، دیگر پرسش این مقاله خواهد بود. نوشتار پیش رو، تلاش دارد تا با طرح و تقریر اهم نظرات مطرح شده در هر دو پرسش پیش گفته از سوی خاورشناسان و با تاکید ویژه بر مقاله ی «نقش حدیث به عنوان حافظه ی فرهنگی شیعه» از رینر برونر، نقاط افتراق و اشتراک اندیشه ای آنان را شناسایی کرده، به ارزیابی و تحلیل نشیند.
  کلیدواژگان: حافظه ی فرهنگی، حدیث شیعه، خاورشناسان، جوامع متاخر روایی، رینر برونر
 • محمدتقی فخلعی* صفحات 69-89

  مقصود از «سیره ی متشرعه»، سلوک عمومی متدینان عصر تشریع است که حیثیت تدین آنان، تنها علت حدوث چنین سیره ای است. میراث کهن فقهی، حاکی از موقعیت قوی این نهاد در مجال استنباط است. نوشتار حاضر، ضمن تحلیل اساسی ترین مبانی اصولی در حجیت بخشی به «سیره ی متشرعه»، کاربرد فقهی آن را در عمده ترین مصادیق، به چالش کشانده است. در نهایت، می توان بیان داشت که محدودیت های نهاده شده در طریق اعتباربخشی به این نهاد، عرصه را بر استدلال به آن بسی تنگ ساخته و به همین جهت، وقوع استناد تام فقهی به آن بسیار نادر است.

  کلیدواژگان: سیره متشرعه، عقلا، حجیت، معاصرت، کاربرد، فقه
 • علی محمد میرجلیلی*، معصومه خیاطیان یزدی صفحات 91-106

  محبت نیاز اساسی فرزندان است و به آنان فرصت می دهد تا به دور از اضطراب، در افعال و گفتار خود  بیندیشند و در صورت لزوم، آن ها را اصلاح کنند. به علاوه، آنان نیز محبت را آموخته و در زندگی خود به کار می برند. با توجه به اهمیت محبت نسبت به فرزند در مسیر تربیت او، این نوشتار انواع محبت به فرزند را از نظر قرآن و سنت به روش توصیفی-تحلیلی مورد بحث قرار می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در پرتو محبت کریمانه، فرزندان امید بیشتری به آینده می یابند. هم چنین، محبت سبب بالارفتن تحمل والدین در برابر مشکلات تربیت فرزندان می شود. محبت، فرزندان را پای بند به خانواده کرده، از پیامدهای سوء حوادث آینده نگه می دارد. خطاب همراه با حفظ کرامت فرزندان، بازی با آنان، احترام و اکرام ایشان، داشتن سعه صدر در برخورد با آنان، تغافل نسبت به اعمال ناشایستشان، ایجاد رابطه دوستی با فرزندان، تشویق، شاد کردن، به تفریح بردن، قدردانی از تلاش آنان، هدیه به آنان، وفای به عهد نسبت به ایشان، دعا برای فرزندان، عفو و گذشت نسبت به خطاهای آنان از انواع ابراز محبت به فرزندان است.

  کلیدواژگان: قرآن، حدیث، فرزند، تربیت، محبت
 • سید محمود طیب حسینی* صفحات 107-122

  یکی از مسایل و مشکلات جدی در جوامع اسلامی که معمولا مورد دغدغه حاکمان و تا حدودی مایه ی نگرانی عالمان و مراجع دینی بوده، وجود زندانیان غیرمجرمی است که صرفا به دلیل بدهی مالی محکوم به زندان شده اند. از طرفی قرآن مجید خود را تبیان و بیان کننده ی همه چیز دانسته است، یعنی همه ی آنچه را که در جهت هدایت و سعادت انسان در زندگی اجتماعیش در دنیا و نیز در آخرت مورد نیاز است، می توان در قرآن مجید یافت. مقاله ی حاضر درصدد برآمده در قرآن جستجو کند که آیا برای آزادی زندانیان بدهکار مالی که بعضا از بد حادثه ، مثلا گرفتار قتل غیرعمد شده و به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه به اولیای مقتول به زندان افتاده اند، راه حلی در قرآن وجود دارد یا نه؟ نتیجه ی حاصله براساس روش تفسیر موضوعی و قاعده ی اصولی «ملاک احکام در آیات شریفه عموم لفظ است، نه خصوص سبب و مورد» این بوده است که می توان آیات قرآنی مربوط به آزادسازی بردگان را با الغای خصوصیت به آزادسازی زندانیان صرفا مالی تعمیم داد، و در نهایت چهار راهکار برای آزادی زندانیان مالی که جرم آنان صرفا بدهی مالی بوده از قرآن مجید استخراج و معرفی شده است.

  کلیدواژگان: قرآن، آزادی زندانیان، تفسیر موضوعی، آزادی بردگان
 • علی علی شیر، سید محمدعلی دیباجی* صفحات 123-140

  این مقاله درصدد است که پاسخ های مطرح درباره ی سه سوال از هنر اسلامی و به طور خاص معماری اسلامی را بررسی کند: نخست این که آیا هنر اسلامی هویت مستقلی دارد؟ آیا در معماری اسلامی با وجود بناهایی با کارکردهای مختلف، فضای واحدی وجود دارد؟ آیا معیار واحدی را می توان برای بررسی فضاهای مختلف هنر و معماری اسلامی معرفی کرد؟ مقاله در بررسی پاسخ ها از هویت مستقل هنر و معماری اسلامی دفاع کرده، و تزیینات خوشنویسی- گیاهی- هندسی را به مثابه ی «زبان بصری» هنر و معماری اسلامی معرفی می نماید و آن را عامل وحدت فضا در هنر و معماری اسلامی شناسانده و سعی می کند پیشنهاد جدیدی را برای مساله ی معنا در هنر و معماری اسلامی ارایه نماید که در پرتو دیدگاه عین القضات همدانی درباره ی معنا شکل گرفته است.

  کلیدواژگان: مسجد، هنر و معماری اسلامی، تزیین، عین القضات همدانی
 • علی راد* صفحات 141-155

  داستان آدم (ع) در قرآن هماره مورد تردیدها و ابهاماتی درباره ی اصل وجود تاریخی آدم (ع)، احکام خاص شریعت آدم (ع) و پیامبری وی بوده است. باز پژوهی تفاسیر قرآن نشان داد که در مجموع، سه دسته شبهه درباره ی شخصیت، شریعت و عصمت آدم (ع) وجود دارد. این شبهات در عصر حضور اهل بیت (ع) مطرح بودند و قرینه ای بر کهن بودن این شبهات است. مستندات روایی این شبهات، از اعتبار لازم برخوردار نیستند و محتوای آن ها متاثر از انگاره ی عصمت زدایی از انبیاء است و رویکرد اخباری نیز در ترویج آن ها نقش آفرین بوده است؛ در این مقاله هر یک از شبهات مبتنی بر مبانی امامیه در تفسیر قرآن درباره ی داستان آدم (ع) ارزیابی و پاسخ داده شده است.

  کلیدواژگان: قصه آدم(ع)، قصص قرآن، عصمت پیامبران، شبهات قرآنی، تفسیر امامیه
 • نگین علیزاده*، سید رضا مودب صفحات 157-174

  تحقیق حاضر به روش تطبیقی و تحلیلی به بررسی سندی و دلالی روایت «قرآن، ذلول و دارای وجوه مختلفی است، آن را بر بهترین وجه حمل نمایید»، در مصادر اهل سنت و شیعه می پردازد. روایت فوق غالبا در مصادر اهل سنت یافت شده و برخی از عالمان امامیه از جمله طبرسی و فیض کاشانی بدون سند به آن اشاره کرده اند. این حدیث از نظر سندی ضعیف بوده و در زمره ی احادیث منتقله به شمار می آید ولی می توان گفت از نظر دلالی و متنی از تواتر اجمالی برخوردار است به طوری که اکثر مفسران و محدثان فریقین در چند وجهی بودن قرآن کریم اتفاق نظر دارند؛ بر این اساس یک مفسر باید از یکسونگری در تفسیر آیات پرهیز نموده و وجوه مختلف آیات را در نظر داشته باشد و تفسیر نهایی خود را به صورت محتمل بیان نماید. روایت «قرآن حامل وجوه گوناگون است» منقول از امام علی (ع) نیز روایت «ذلول بودن قرآن و وجوه مختلف آن» را تایید می کند. شایان ذکر است روایت منقول از حضرت امیر (ع) در نهج البلاغه بدون سند ذکر شده است، ولی کثرت روات، قوت دلالی و شخصیت مورد اعتماد سید رضی می تواند مویدی برای روایت مذکور باشد.

  کلیدواژگان: حمال، ذلول، ذو وجوه، مصادر شیعه، مصادر اهل سنت
 • فهیمه غلامی نژاد*، فاطمه علایی رحمانی صفحات 175-189
  توجه و دقت نظر ادیان الهی به اصلاح اخلاق و رفتار انسان، ضرورت بررسی نقش عوامل محیطی، همخوان با دستورات قرآن کریم و نهج البلاغه را مضاعف ساخته است. در این راستا کشف اصول اعتقادی و عملی این دو کتاب گرانقدر، بایدها و نبایدهایی که در قبال عوامل محیطی برای اصلاح رفتار می بایست شکل گیرند را ترسیم می نماید. در این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی، مبانی اکولوژیست قرآن و نهج البلاغه و نقش و تاثیر و اهمیت عوامل محیطی در اصلاح اخلاق انسان رصد شده است. علم اکولوژی، به تاثیرعوامل جغرافیایی و اجتماعی در افکار و اخلاق انسان می پردازد. مطابق کاربست اکولوژیست قرآن و نهج البلاغه، تاثیرات محیط طبیعی و اجتماعی، اصول بنیادین طبیعت انسان مانند اراده را دگرگون نمی سازند، ولی آداب و رسوم و قوانینی را به وجود می آورند که می توانند شیون حیات مردم را تحت تاثیر قرار دهند. از این رو، افرادی که در یک محیط نامناسب و آلوده زندگی می کنند از عفو و بخشش الهی به دور هستند و تنها راه رهایی و نجات آنان، خروج و ترک آن محیط دانسته شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، نهج البلاغه، کاربست، اکولوژی، اخلاق
 • مهدی عاشوری*، عبدالحسین خسروپناه صفحات 191-207

  شناخت انسان از اولین دغدغه های متفکران بوده است. متفکران مسلمان نیز تلاش بسیار برای ارایه نظریه و دیدگاهی جامع درباره انسان داشته اند. این مقاله مطالعه ی مرتبه دوم در باب الگوهای متفکران مسلمان در شناخت انسان است که الگوی صدرایی و نوصدرایی را با یکدیگر مقایسه می کند. غرض این مقاله داوری درباره محتوای این الگوها نیست و مبادی چرخش ساختاری نوصدراییان را در مطالعات اسلامی معاصر بررسی می کند. انسان شناسی صدرایی از نوع علم النفس فلسفی است، هرچند در محتوا با دیدگاه های فلسفی پیش از خود اختلافات بسیاری دارد. متفکران معاصر شیعی هرچند در هستی شناسی و الهیات کاملا از حکمت صدرایی متاثر هستند ولی در بحث از انسان با تحولی انقلابی در محتوا و ساختار مواجه هستیم که نشان از چرخشی انسان شناختی دارد. در این چرخش هم موضوع و هم مبادی و مسایل گسترش می یابد. ریشه این چرخش توجه نوصدراییان به فلسفه علوم انسانی و مبانی انسان شناختی علوم رفتاری و اجتماعی است. در بخش دوم آموزه های ضروری اسلام درباره انسان به عنوان اصول انسان شناسی اسلامی و در بخش سوم مبادی و اصول نظری انسان شناسی معاصر بررسی می شود.

  کلیدواژگان: انسان شناسی، علم النفس فلسفی، نظریه حدوث جسمانی، نظریه فطرت، نظریه اعتباریات
|
 • MuḥammadKāẓim Shākir * Pages 1-17

  In some chapters of the Qur’ān, the opponents of the divinity of the Qur’ān are challenged to bring a text like that of the Qur’ān. Based on the revelation order, this challenge has been done in the chapters of the Night Journey, Jonah, Hūd, the Mount, and the Cow. The first four chapters have been revealed in Mecca, while the Cow chapter has been revealed in Medina. These have been descended during the middle one-third of the 23-year-long mission of the noble Prophet (s). A historical analysis of these verses along with their collocate verses – which have been revealed before and after these verses – clearly proves the divine nature of the qur’ānic text. More importantly, this analysis demonstrates that even if the qur’ānic challenge is limited to the Prophet (s) era and his nation, the failure of the Prophet's opponents to respond to this challenge is the best evidence for the confirmation of the divinity of the Qur’ān. Even the present-day audience of the Qur’ān can also realize the divinity of the Qur’ān by adopting a historical view toward what happened in the Challenge.

  Keywords: Challenge, Miraculousness, Historical interpretation, Divinity of the Qur’ān, The Challenge process
 • MuḥammadTaqī Dīyārī Bīdgolī *, Alī Allah Bedāshtī, MuḥammadIbrāhīm Alīzādeh Pages 19-34

  The issue of divine providence and its relation with human volition is among the issues which dates back to the advent of human kind and has been raised as an essential issue of humans for a long time and much is written and said about it in the works of tradition, dialectical theology, philosophy, and exegesis of Islamic scholars. The verses of the Noble Qur’ān are of two types regarding the providence and volition of God, human volition, and the extent of God’s direct or indirect interference in the being and creation system: one type of verses, obviously, attributes all diverse affairs and phenomena of the universe directly to God and is in such a way that has considered God as the only effective factor in the genesis of beings and the management of human and other creatures’ affairs. The second type emphasizes the volition and the unique role of human in the creation system, specially his fate, and attributes the acts of natural agents, especially humans, to human himself, and holds him responsible for his acts; As a result, God has specified duties for him and has given him promises. The study at hand has focused on explaining verses and proposing and comparing different viewpoints and opinions of Islamic tradition scholars, theologians, philosophers, and especially Allāmeh Ṭabāṭabā’ī’s viewpoint to reach a common ground between these two types.

  Keywords: Divine volition, Human volition, determinism, The Noble Qur’ān, Allāmeh Ṭabāṭabā’ī.
 • MuḥammadRasῡl Āhangarān * Pages 35-49

  Islamic jurisprudence contains rules and regulations which indicate the human bliss plan for a blissful life not only in the hereafter and the life after death but also as a bliss provider in this world. Since the issue related to production, distribution and consumption, if not considered as the first priority, is at least among the most important issues which should not be overlooked and neglected in a comprehensive plan, it has naturally received great attention in the comprehensive plan of Islam for the human life. The approach of religion towards this issue is different from the approach of the humankind. The human has addressed this issue based on a materialistic viewpoint and a one-dimensional look at human whose animal dimension only is viewed, but the viewpoint of Islam is a view which is based on both the materialistic and spiritual dimensions, and as a result the viewpoint of Islam is different from the view taken through the lens of the western culture, and this difference is effective in all parts.

  Keywords: Islamic jurisprudence, Descriptive propositions, Descriptions, Prescriptions, Value-based system
 • Alī Ḥasannīyā *, Fatḥiyyah Fattāḥīzādeh Pages 51-68
  One of the specialized Ḥadīth domains in the recent orientalist studies is the investigation of the reasons and factors of the appearance and advent of the Shī‘a Ḥadīths and the reason behind the Shī‘a followers and scholars in the learning and recording of the narrations and formation of "The Shī‘a cultural memory" in the later years and so, the advent of the "later narration collections". The first question of the study at hand regards the points and issues considered by them in studying and analyzing this cultural memory as well as the goals they pursued. In this regard, it is argued that this consideration has not been away from harms and incorrect conclusions, and so, in some cases it has challenged the origin and authenticity of Ḥadīth among the Shī‘a. Moreover, from among the main Ḥadīth cultural memories of the Shī‘a, the orientalist studies have mostly paid attention to Biḥār al-anwār. The extensive consideration of this work along with a criticism of it is the other question of this article. The article at hand presents and describes the main suggested orientalists' opinions regarding the two foregoing questions through an emphasis on Rainer Brunner's "The role of Ḥadīth as cultural memory in Shi'i history" so as to identify and analyze the discrepancies and commonalities of their thoughts.
  Keywords: Cultural memory, The Shī‘a Ḥadīth, Orientalists, Later narration collections, Rainer Brunner.
 • MuḥammadTaqī Fakhla‘Ī * Pages 69-89

  The Faithful's practice is taken as the general manners of the religious people who live in the divine legislation era whose religiosity mode is the only reason for the occurrence of such a practice. The deep-rooted jurisprudential heritage manifests the strong position of this institution in the domain of inference. In addition to analyzing the most essential legist bases in confirmation of the Faithful's practice, the present study has challenged the main instances of its jurisprudential application. At the end, it can be asserted that the installed limitations in the authorization of this institution have severely limited its argumentation and so, absolute jurisprudential reliance on it is very scarce.

  Keywords: The Faithful&#039, s practice, The Wise, Authorization, Contemporaneity, Application, jurisprudence
 • Alī Muḥammad Mīrjalīlī *, Ma‘Ṣūmah Khayātyān Yazdī Pages 91-106

  Kindness is the basic need of children, and it gives them an opportunity, away from any anxiety, to ponder about their acts and words and, if necessary, to refine them. Moreover, they learn what kindness is and how to use it in their lives. Considering the importance of kindness towards children for their training, this article discusses different kinds of kindness towards children from the viewpoint of the Qur’ān and narrations with a descriptive-analytical method. Findings of this research show that under the light of noble kindness, children find the future more promising. Kindness binds the children to the family and keeps them safe from the consequences of the future mishaps. Addressing children in a dignified way, playing with them, respecting and honoring them, having tolerance in dealing with them, ignoring their misconducts, making friends with them, encouraging them, making them happy, taking them out to play, appreciating their efforts, giving them gifts, keeping your promises, praying for them, and forgiving their mistakes are different kinds of kindness expression towards children.

  Keywords: The Qur’ān, Narration, Child, Training, Kindness
 • Sayyid Maḥmūd Ṭayyīb Ḥūseinī * Pages 107-122

  One of the serious problems in the Islamic societies that has usually worried the rulers and has bothered the religious scholars and authorities is the existence of non-criminal prisoners who have been sentenced to prison simply because of financial liability. On the other hand, the Holy Qur’ān has called itself the explainer of everything. That is to say, whatever needed to guide the human to bliss in his worldly and otherworldly social life can be found in the Qur’ān. The article at hand aims at exploring the Qur’ān to find out if there is any solution in the Qur’ān for releasing the financially liable prisoners who have been prisoned in some cases due to a misfortune such as non-intentional homicide and don’t have the ability to pay the blood money to the avengers of blood. The result obtained based on the thematic interpretation and the legist principle "the ruling criterion in the noble qur’ānic verses is the generality of the language rather than the particularity of the case" is that we can generalize the qur’ānic verses on the slave release to setting free the merely financially liable prisoners. At the end, four solutions have been extracted from the Holy Qur’ān for releasing the merely financially liable prisoners.

  Keywords: The Qur’ān, Prisoner release, Thematic interpretation, Slave release
 • Alī Alīshīr, Sayyid MuḥammadAlī Dībājī * Pages 123-140

  This article attempts to investigate the proposed answers for the three questions about Islamic art and particularly Islamic architecture: first, does Islamic art have an independent identity? Despite the buildings with different applications in Islamic architecture, is there a common space? Can a single yardstick be introduced for investigating different spaces of Islamic art and architecture? In investigating the answers, this article backs up the independent identity of Islamic art and architecture and introduces the calligraphic-vegetative-geometric decorations as a “visual language” of Islamic art and architecture and presents it as the unifying factor of spaces in Islamic art and architecture and tries to provide a new proposition for the issue of meaning in Islamic art and architecture which is formed based on the viewpoint of ‘Ayn al-Quḍāt Hamidānī about the meaning. Imām.

  Keywords: Mosque, Islamic art, architecture, Decoration, ‘Ayn al-Quḍāt Hamidānī
 • Alī Rād * Pages 141-155

  The story of Ādam (a) in the Qur’ān has always been targeted with falsities about the historical reality of Ādam's (a) existence, the specific rulings of Ādam's (a) religion, and his prophethood. A review of the interpretations of the Qur’ān reveals that there are in general three groups of falsities about the personality, religion, and infallibility of Ādam (a). These falsities existed during the lifetime of the Descendants of the Prophet (a). This indicates the oldness of these falsities. The narrative evidences for these falsities do not have the required validity and their content is affected by the motive to eradicate the belief in the infallibility of the Prophets. The traditionalist approach has had a role in the promotion of these falsities. In the article at hand, each of these falsities about Ādam's story is evaluated and answered based on the Imāmīte principles for the interpretation of the Qur’ān.

  Keywords: Ādam's (a) story, The Qur’ānic stories, Prophets' infallibility, Falsities about the Qur’ān, Imāmīte interpretation
 • Negīn Alīzādeh *, Sayyid Riḍā Mu’Addab Pages 157-174

  The study at hand has adopted a comparative-analytical method to investigate the chain and argumentation of the narration "the Qur’ān is Dhalūl and has different aspects, so take it in the best way" in the Shī‘a and Sunnī sources. The foregoing narration is generally found in the Sunnī sources, but some Imāmīte scholars such as Ṭabrisī and Feiḍ Kāshānī have referred to it without mentioning its chain. This tradition is weak with regard to its chain and is considered a Delivered tradition. But it can be said that it enjoys a fair frequency with regard to its argumentation and text, in a way that the majority of the interpreters and Ḥadīth transmitters of the two denominations believe in the multidimensionality of the Qur’ān.  Accordingly, an interpreter should avoid one-sidedness in the interpretation of the Qur’ān and should regard different aspects of the verses and express his final interpretation in a probabilistic manner. The narration "the Qur’ān has different aspects" which has been narrated from Imām ‘Alī, too, confirms the narration "the Qur’ān is Dhalūl and has different aspects". It is noteworthy that the narration from Imām ‘Alī has been mentioned in Nahj al-Balāgha without any chain, but the multiplicity of the narrators, the argumentative power, and the trustable character of Sayyid Raḍī help confirm this narration.

  Keywords: Carrier, Dhalūl, Multidimensional, Shī‘a sources, Sunnī sources
 • Fahīmah Ghulāmī Nezhād *, Fātimah ‘Alā‘Ī Raḥmānī Pages 175-189
  Attention paid by the divine religions to the refinement of human morality and behavior has accentuated the necessity for investigating the role of environmental factors, in line with the orders of the Noble Qur’ān and Nahj al-Balāgha. In this regard, figuring out the doctrinal and practical principles of these two precious books depicts the dos and don’ts that should be formed for the environmental factors to refine the behavior. Ecological basics of the Qur'ān and Nahj al-Balāgha and the role, effect, and importance of environmental factors in refining the human morality have been explored in this article with a descriptive-analytical method. Ecology studies the effect of geographical and social factors on human thoughts and morality. According to the ecological application of the Qur’ān and Nahj al-Balāgha, the effects of natural and social environments do not change the basic principles of human nature like free will, but they bring about etiquettes, customs, and rules that can influence all life aspects of people. Therefore, individuals who live in an improper and polluted environment are away from divine forgiveness, and the only way considered for them to be freed and saved is that they desert and leave that environment.
  Keywords: The Qur’ān, Nahj al-Balāgha, Application, Ecology, Morality
 • Mahdī ‘Āshūrī *, AbdAlῌusein Khusrupanāh Pages 191-207

  One of the first concerns of the thinkers was to know the human. Muslim thinkers also have had a great deal of effort to offer a comprehensive theory and viewpoint about the human. This article is a secondary study about the patterns of Muslim thinkers to know the human and it compares the Ṣadrian pattern with the Neoṣadrian one. It does not aim at judging the content of these patterns; it investigates the principles of the structural turn of Neoṣadrians in the contemporary Islamic studies. Ṣadrian anthropology is of the kind of philosophical psychology, though it has many differences with earlier philosophical viewpoints. Although contemporary Shī‘a thinkers are completely influenced by the Ṣadrian theosophy in their ontology and theology, they are faced with a revolutionary change of content and structure in the issue of human which shows an anthropological turn. Both the subject of matter and the principles and theorems are developed in this turn. The root of this turn is the attention of the Neoṣadrian to the philosophy of humanities and the anthropological basics of behavioral and social sciences. In the second part, the essential teachings of Islam about the human as the Islamic anthropology principles and in the third part, the theoretical principles of contemporary anthropology are investigated.

  Keywords: Anthropology, Philosophical psychology, The theory of corporeal creation, The theory of natural disposition, The theory of arbitraries