فهرست مطالب

Advances in Nursing & Midwifery - Volume:14 Issue:45, 2004
 • Volume:14 Issue:45, 2004
 • 58 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • راهنمای نویسندگان مقالات
  صفحه 2
 • رابطه دوسویه
  دکتر هومان منوچهری صفحه 3
 • معیارهای تعیین کننده مرگ مغزی
  معصومه ایمانی پور صفحه 5
 • بررسی تاثیر طول مدت تزریق زیرجلدی هپارین بر شدت درد ناشی از تزریق در بیماران بستری در بخش های ارتوپدی بیمارستان اختر شهر تهران 1382
  صدیقه جعفری، هانیه غلام نژاد، فریبا بلورچی فرد، دکتر حمید علوی مجد صفحه 13
 • بررسی تصویر ذهنی زنان پس از ماستکتومی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان امام خمینی و امام حسین تهران 1381
  رقیه اسماعیلی، دکتر ژیلا عابد سعیدی، نادره خوست، دکتر حمید علوی مجد، سیما زهری صفحه 19
 • بررسی تاثیر ماساژ پاها بر درصد اشباع اکسیژن شریانی بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش آی. سی. یو بیمارستان شهدای تجریش در سال 1382
  زهرا مشتاق عشق، الهام ایمانی، طاهره علی حسینی، دکتر حمید علوی مجد، دکتر ژیلا عابد سعیدی صفحه 27
 • بررسی آگاهی و نگرش زوجین انتخاب کننده عقیم سازی همدان، 1381
  گیتی ازگلی، محبوبه احمدی، شادی گلی، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحه 34
 • بررسی مقایسه شدت درد، نشت دارو و خون در تزریق عضلانی با دو روش Z و معمولی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 1380
  ناهید خزایی، فروزان آتش زاده، سیما زهری انبوهی صفحه 42
 • سمینارها و کنفرانس ها
  صفحه 49
 • شرایط مورد نیاز برای عضویت در انجمن علمی پرستاری ایران
  صفحه 51
 • فرم عضویت در انجمن علمی پرستاری ایران
  صفحه 52