فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی و توسعه - پیاپی 113 (بهار 1400)

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه
پیاپی 113 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نعیمه سلمانی، صدیقه نبی ئیان*، حسین مهرابی بشرآبادی صفحات 1-23
  اهمیت خرما در رشد صادرات غیرنفتی ایران تبیین نظام بازاریابی صحیح در این صنعت را ضروری می سازد. هدف پژوهش حاضر تدوین و اولویت بندی راهبردهای عملیاتی صادرات خرما با تاکید بر رویکرد آمیخته بازاریابی بود. در این راستا، نمونه ای متشکل از هجده نفر از خبرگان در زمینه صادرات خرما به روش تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از روش سوات (SOWT)، راهبردهای عملیاتی صادراتی تعیین شد و سپس، اولویت‏بندی آنها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای عملیاتی مربوط به راهبرد محصول و ترفیع در اولویت بوده، و از حساسیت کمتری نسبت به معیارهای مکان و قیمت برخوردار است. از این‏رو، توجه به راهبردهای عملیاتی صادرات از این دو نقطه‏نظر به توسعه آن کمک خواهد کرد. همچنین، توجه به کیفیت محصول و نوع و طراحی بسته بندی متناسب با سلیقه کشور هدف و نیز آگاهی از عملکرد رقبا و شناسایی رویدادها در بازارهای هدف با فراهم‏سازی زمینه شرکت صادرکنندگان در نمایشگاه‏های بین المللی ضروری می‏نماید.
  کلیدواژگان: مدل P4 مک‏کارتی، روش سوات (SOWT)، روش، رآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، اولویت‏بندی راهبردهای صادرات
 • زهرا دلیر، زکریا فرج زاده*، منصور زیبایی صفحات 25-55
  سرانه جنگل ایران حدود یک چهارم مقدار جهانی و اما روند تخریب و وقوع آتش ‏سوزی در جنگل های کشورمان بسیار سریع بوده است؛ این شرایط درخور توجه ویژه و مطالعه است. از این‏رو، مطالعه حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر آتش سوزی جنگل‎ های ایران و نیز ارزیابی دیدگاه کارشناسان در زمینه راهبرد‎های مدیریت مقابله با آتش سوزی و تعیین راهبرد های موثر برای مقابله با آن صورت گرفت. برای بررسی عوامل موثر بر آتش ‏سوزی جنگل ها، از تحلیل رگرسیون و داده های استان ‏های منتخب طی دوره 1394-1380 استفاده شد. تحلیل مدیریت مقابله با آتش سوزی نیز بر اساس قضاوت کارشناسان منتخب در خصوص راهبرد های پیشنهادی و با بهره‏ گیری از روش‏های فرآیند تحلیل سلسله ‏مراتبی فازی و تاپسیس انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که به طور نسبی، سهم متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در وقوع آتش سوزی بیشتر از متغیرهای زیست محیطی بوده و از میان متغیرهای زیست محیطی، اثر دما قابل ملاحظه است. همچنین، در خصوص متغیرهای اقتصادی-اجتماعی، مشخص شد که تراکم استفاده از جنگل ها از طریق افزایش جمعیت و افزایش دسترسی (جاده) موجب افزایش زمینه وقوع آتش سوزی می شود؛ اما در عین حال، بهبود شرایط جامعه از نظر سطح توسعه ‏یافتگی زمینه کاهش وقوع آتش سوزی را فراهم می کند؛ در مورد مدیریت مقابله با آتش‏ سوزی نیز تاکید و تمرکز راهبرد های اولویت ‏دار، بیش از تجهیزات مورد استفاده، بر مدیریت منابع نیروی انسانی است؛ و قبل از آتش سوزی، راهبرد های «برگزاری نشست و تشکیل جلسه ستاد اطفای حریق»، «اعمال جریمه» و «گماشتن نگهبان و دیدبان محلی» از بالاترین اولویت برخوردار بوده و «حفظ خونسردی ماموران» و «حضور به ‏موقع ماموران در محل» به‏ عنوان راهبرد های حین آتش سوزی توصیه شده‏اند.
  کلیدواژگان: آتش سوزی، اقتصادی- اجتماعی، جنگل، راهبرد، ایران
 • فاطمه کشیری کلائی*، سید علی حسینی یکانی، سید مجتبی مجاوریان صفحات 57-92
  گزینش محصولات مناسب برای کشت در محیط توام با عدم حتمیت از جمله مباحث مهم مدیریتی در بخش کشاورزی است. هنگام رویارویی با عدم حتمیت، استفاده از قضاوت ها و برآوردهای ذهنی اشخاص در حوزه مربوط، به جای داده های تاریخی، یگانه راهکار به شمار می‏ رود. مبتنی بر شواهد موجود، کمی سازی قضاوت های ذهنی در قالب نظریه احتمال و برنامه‏ ریزی ریسکی صحیح نیست و باید در قالب نظریه دیگری با عنوان «نظریه عدم حتمیت» و روش برنامه ریزی غیرحتمی انجام پذیرد. با درک این شرایط، از آنجا که بخش کشاورزی همواره با متغیرهای غیرحتمی از جمله قیمت محصولات و شرایط آب‏ وهوایی مانند بارش باران مواجه است، در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه ریزی غیرحتمی، الگوی بهینه بهره برداری از محصولات زراعی منتخب در بخش گهرباران شهرستان ساری در شرایط عدم حتمیت بارش باران و قیمت محصولات تعیین شد. به منظور استخراج توزیع عدم حتمیت متغیرهای یادشده مبتنی بر قضاوت ‏های ذهنی کشاورزان، 42 کشاورز به طور تصادفی از طریق نمونه گیری خوشه‏ ای، در سال 1396 مورد پرسشگری قرار گرفتند. در ادامه، با محاسبه یک رابطه تبعی بین بارندگی و عملکرد محصولات، توزیع عدم حتمیت عملکرد نیز استخراج شد و بدین ترتیب، سود انتظاری مبتنی بر قضایای نظریه عدم حتمیت محاسبه شد. به‏ منظور محاسبه و حداقل سازی عدم حتمیت الگو نیز از شاخص ارزش در معرض خطر دنباله دار استفاده شد. بر پایه نتایج به ‏دست ‏آمده، در شرایطی که کشاورزان عدم حتمیت زیادی را برای قیمت ها و بارندگی پیش‏بینی کنند، برای مقابله با عدم حتمیت و دستیابی به یک سود انتظاری مشخص، بهتر است به کشت برنج طارم و گوجه فرنگی روی آورند و از کشت برنج شیرودی و هندوانه صرف نظر کنند.
  کلیدواژگان: عدم حتمیت، قیمت، بارندگی، عملکرد، الگوی کشت، گهرباران
 • شیوا سلجوقی، ماشاا.. سالارپور*، محمود احمدپور برازجانی، علیرضا سرگزی صفحات 93-116

  تاکنون، هدف اغلب روش های تعیین الگوهای بهینه کشت محصولات زراعی صرفا افزایش سود تولیدکنندگان بوده، در حالی که در بیشتر مناطق ایران، با بهره برداری بی‏رویه از منابع محدود، تولید پایدار به خطر افتاده است. بنابراین، مد نظر قرار دادن اهداف کمینه‏سازی مصرف نهاده‏های کمیاب نظیر آب در تعیین الگوی بهینه کشت ضروری است. هدف تحقیق حاضر تعیین الگوی کشت بهینه با توجه به شرایط کم‏آبی در منطقه ارزوییه از توابع استان کرمان بود. بدین منظور، از روش برنامه‏ریزی ریاضی اثباتی (PMP) و رهیافت بیشینه آنتروپی (ME) استفاده شد. نتایج نشان داد که با اعمال محدودیت پنج تا چهل درصدی در عرضه آب آبیاری، سطح زیر کشت کلیه محصولات زراعی منتخب شهرستان ارزوییه، به‏جز گندم آبی که اصولا نیاز آبی آن کمتر از دیگر محصولات آبی است، کاهش می یابد. بنابراین، اجرای برنامه‏های سیاستی مناسب مانند قیمت تضمینی گندم و جو همگام با  نرخ تورم، تعیین نرخ آب‏بهای پرداختی کشاورزان مطابق با روند تغییرات ارزش اقتصادی آب در بلندمدت و استفاده از سیاست محدودیت منابع آب در دسترس توام با سیاست تعدیل در قیمت گذاری توصیه می‏شود.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP)، بیشینه آنتروپی (ME)، محدودیت آب، ارزوئیه (شهرستان)
 • اسماعیل پیش بهار*، فهیمه میرزاخانی، باب الله حیاتی صفحات 117-153

  در دهه های اخیر، تاثیر هشدار های جهانی در زمینه تغییرات آب ‏وهوایی و تخریب لایه ازن بر اقتصاد جهانی در کانون توجه بسیاری از محققان بوده است؛ و در پاسخ بدین مشکلات، سازمان های جهانی بسیاری به اقداماتی در سطح بین الملل پرداخته اند که از آن میان، می توان به انعقاد معاهده های مونترال، کیوتو و پاریس اشاره کرد. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین انتشار برخی از آلاینده ها به عنوان شاخصی از آلودگی محیط زیست و متغیر های کلان اقتصادی مانند مصرف انرژی و تجارت خارجی و همچنین، بررسی اثرات تعهد کشور های عضو این معاهده ها بر میزان انتشار آلاینده ها بود. بدین منظور، از رهیافت جورسازی بر اساس نمره گرایش و رگرسیون تفاضل در تفاضل استفاده شد. نتایج حاصل از رهیافت جورسازی بیانگر کاهش انتشار آلاینده دی اکسید کربن به میزان 3/2 درصد و کل گاز های گلخانه ای به میزان 8/1 درصد برای معاهده کیوتو بود و برای معاهده مونترال نیز نتایج حاصل از رهیافت جورسازی از کاهش 21 درصدی آلاینده هیدروفلویروکربن ها خکایت داشت. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که انعقاد این معاهده ها در سطح بین المللی موفقیت آمیز بوده و باعث جلوگیری از آلودگی بیش ازحد محیط زیست شده است. از این رو، پیشنهاد می شود که در راستای حفظ محیط زیست، در سطح جهانی، سازمان هایی ناظر اجرای قوانین معاهده های زیست محیطی به‏وجود آید و در همه کشور ها فعال شود تا در آینده، شاهد کاهش هرچه بیشتر آلاینده ها باشیم.

  کلیدواژگان: آلودگی محیط زیست، تجارت خارجی، معاهدات بین المللی، جورسازی بر اساس نمره گرایش (PSM)، رگرسیون تفاضل در تفاضل
 • فاطمه سخی، سید صفدر حسینی، احمد فتاحی اردکانی* صفحات 155-176

  گرسنگی، ناامنی غذایی و فقر از مهم ترین مسایل بحرانی در برخی از کشورهاست. در میان تمامی حقوق افراد یک اجتماع در قالب نیازهای پایه ای خانوار، «امنیت غذایی» از مهم ترین نیازهای فردی است که مسئولیت تامین آن به عهده دولت هاست. تجارت بین المللی می‏ تواند ناامنی غذایی را در کشورها از طریق تسهیل دسترسی به بازارهای بزرگ‏تر کاهش دهد؛ و از این رو، میتوان تجارت غذا را از راه حل های تامین امنیت غذایی جهان و پدیده‏ای حیاتی برشمرد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین تجارت بین الملل و امنیت غذایی در گروه کشورها با درآمد متوسط به بالا از جمله ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2016، با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل با اثرات تصادفی بود. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه U شکل بین دو متغیر امنیت غذایی و تجارت بین الملل وجود دارد، بیانگر آنکه در کشورهای منتخب، امنیت غذایی در مراحل اولیه توسعه تجاری کاهش می‏یابد و سپس، با فراتر رفتن آزادسازی تجارت از یک آستانه معین، افزایش خواهد یافت. بنابراین، بر اساس یافته های مطالعه و در راستای بهبود رابطه امنیت غذایی و تجارت بین الملل، پیشنهادهایی قابل توجه سیاست گذاران ذی‏ربط ارایه شده است.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، تجارت بین الملل، رگرسیون پانل
 • سید مهدی ابطحی*، زهرا محمدی صفحات 177-207

  به ‏دلیل چالش های عصر حاضر و تاثیر پروژه های تحقیق و توسعه بر تداوم آنها، برخی سازمان ها در این پروژه ها سرمایه گذاری می کنند. پژوهش حاضر با هدف انتخاب سبد بهینه پروژه های تحقیق و توسعه کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- پیمایشی بود. نخست، با مطالعه پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان، شاخص های موثر بر ارزیابی پروژه ها شناسایی و پروژه های تحقیقاتی از طریق تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان ارزیابی شدند. محاسبه وزن شاخص ها با روش آنتروپی شانون خاکستری صورت گرفت و «میزان اهمیت پروژه در میان اولویت های پژوهشی سازمان»، «میزان اثربخشی یافته های طرح تحقیقاتی بر بحران آب» و «نوآوری پروژه در سطح استانی و ملی» مهم ترین شاخص ها بودند. سپس، پروژه ها با رویکرد نظریه خاکستری اولویت بندی شدند. به ‏منظور اعتبار سنجی نتایج مدل، پروژه ها با روش کوپراس خاکستری نیز ارزیابی شدند و با مقایسه نتایج، مشاهده شد که رتبه پروژه ها در همه موارد یکسان نیست. بنابراین، با استفاده از روش کپ لند، رتبه ها ادغام شدند و رتبه نهایی هر پروژه مشخص شد. با توجه به نتایج به ‏دست ‏آمده، بودجه کل به پروژه های با اولویت بالاتر تخصیص داده و سبد بهینه پروژه تعیین شد. نتایج پژوهش می تواند برای اولویت بندی پروژه ها و تشکیل سبد بهینه در سازمان های پروژه‏محور از جمله مراکز علمی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سبد پروژه، پروژه های کشاورزی، تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)، نظریه خاکستری، کوپراس خاکستری
 • سمیه اژدری، ابولقاسم مرتضوی*، محمدحسن وکیل‏ پور، صادق خلیلیان صفحات 209-234

  استان همدان قطب تولید سیب‏زمینی در کشور شناخته می شود؛ اما با وجود شرایط مناسب تولید، شرایط بازار این محصول مطلوبیست و تفاوت میان دریافتی کشاورزان با پرداخت نهایی مصرف‏ کنندگان سیب‏زمینی از چالش های موجود در بازار این محصول در استان همدان است. با این توصیف، هدف مطالعه حاضر تحلیل و ارزیابی ساختار بازار سیب‏ زمینی در استان همدان بود. بدین منظور، آمار سری زمانی ماهانه قیمت‏ ها در بازه زمانی فروردین 1385 تا فروردین 1398 در سطوح مختلف بازار ارزیابی شد، که حاکی از شکاف شدید و رو به رشد در حاشیه بازار این محصول بود. سپس، سازوکار انتقال قیمت و چگونگی سرایت نوسان‏ های قیمتی نیز با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت، که نتایج همگی گویای وجود ساختاری ناکارآدر این بازار بود، به‏ گونه‏ ای که کشاورزان را در موضع عمل تارعنکبوتی و عمده ‏فروشان را در موضع انحصار تثبیت کرده است. بر پایه یافته ها و نتایج میدانی پژوهش حاضر، چهار ویژگی خاص بازار سیب‏زمینی (شامل کم‏کشش بودن محصول، فسادپذیری محصول، ظرفیت اندک انبارداری و هزینه های بالای احداث سردخانه و نیز عدم وجود برنامه ای مدون برای صادرات محصول) از عوامل ایجاد این ساختار ناکارآست که در سیاست‏گذاری های آتی، باید به‏ویژه بدان توجه شود.

  کلیدواژگان: انتقال قیمت، حاشیه بازار، فسادپذیری، مدل واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره
 • علیرضا نیکویی*، مصطفی مردانی نجف‏آبادی صفحات 235-266

  حدنگاری اراضی کشاورزی می تواند به طراحی الگوی کشت عملیاتی برای هر مزرعه کمک کند و برنامه ریزی تولید، نظام توزیع محصولات کشاورزی و مدیریت بهینه آب و خاک را در راستای راهبردهای جامع و کلان کشاورزی کشور به‏ همراه داشته باشد. در مطالعه حاضر، با بهره‏گیری از مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه، از روش حدنگاری اراضی کشاورزی برای تدوین الگوی کشت جامع و عملیاتی مزارع شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان در قالب یک ساختار سامانه ای پشتیبان تصمیم استفاده شد. با توجه به گستردگی اطلاعات و لزوم پردازش آنها و همچنین، دسترسی سریع و دقیق به نتایج حاصل از اجرای مدل برنامه ریزی، ساختار سامان ه ای یادشده تلفیقی از پایگاه داده های توصیفی و مکان دار، بستر برنامه‏ نویسی و بسته نرم‏ افزاری بهینه سازی برای حل مدل و ایجاد گزارش‏های لازم بود. نتایج نشان داد که در مدل چندهدفه، با وجود کاهش سطح زیر کشت برای گروه محصولاتی چون غلات و جالیز به‏ترتیب به میزان 37 و هشت درصد، میزان تولید غلات تنها 27 درصد کم شده و تولید جالیز هفتاد درصد افزایش داشته و این افزایش بهره روری تولید به دلیل استفاده از نوع واریته، مدیریت کشت، روش آبیاری و تناسب اراضی هر محصول در هر مزرعه در ساختار برنامه‏ ریزی مطالعه حاضر تحقق یافته است. با توجه به ایجاد جزییات الگوی کشت برای هر مزرعه از طریق اطلاعات حدنگاری، استفاده از نتایج مطالعه برای برنامه ریزی آبیاری و کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: حدنگاری، برنامه ریزی ریاضی چندهدفه، الگوی کشت، برنامه ریزی آبیاری، اصفهان (استان
 • زهره داودی، محمد بخشوده*، حسن آزرم صفحات 267-292

  امنیت آب، بنا به تعریف، عبارت است از دسترسی مادی و اقتصادی خانوار های روستایی به مقادیر کافی و قابل اطمینان آب برای رفع نیاز های کشاورزی خود و همچنین، توانایی دفاع از حقوق خود در برابر مسیولان ذی‏ربط. در راستای تغییر الگوی بارش و بارش های نامنظم و خشکسالی های اخیر در کشور، مدیریت بهتر منابع آب و شناخت مولفه ها و روابط بین آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر، برای اندازه گیری و تعیین عوامل موثر امنیت آب، داده های مقطعی مربوط به 180 کشاورز در منطقه رامجرد به روش نمونه گیری تصادفی از طریق پرسشنامه جمع ‏آوری شد. شاخص امنیت آب به‏ صورت ترکیبی از در دسترس بودن، اطمینان، کفایت، توانایی پرداخت کشاورز و تمایل به پرداخت و مسایل حقوقی (کشمکش بر سر آب و نحوه حل مسیله) آب تعریف و با استفاده از روش تجزیه‏وتحلیل مولفه های اساسی اندازه گیری شد. بر اساس نتایج مطالعه، مزارعی که از منبع آب تلفیقی استفاده می کنند، از امنیت آب بالاتری برخوردارند؛ همچنین، در شرایط فعلی منطقه، برای 41 درصد مزارع (به‏ویژه مزارع واقع در پایین دست سد) آب کافی وجود ندارد. نتایج برآورد روش حداقل مربعات معمولی نیز نشان داد که فاصله از سد، موقعیت قرارگیری زمین و ریزش چاه دارای اثر منفی و نوع کانال و شرکت در کلاس های آموزشی اثر مثبت بر امنیت آب در منطقه دارند. با آموزش کشاورزان در زمینه مشارکت در تعمیر و نگهداری سامانه‏های آبیاری، صرفه جویی در مصرف آب و استفاده از فناوری های نوین آبیاری همراه با توجه بیشتر مسیولان ذی‏ربط برای رسیدگی به مشکلات آب‏رسانی و وجود یک تشکل تخصصی برای بازرسی در توزیع و انتقال آب، می‏توان انتظار داشت که دستیابی به هدف امنیت آب میسر شود.

  کلیدواژگان: امنیت آب، آب تلفیقی، تجزیه‏وتحلیل مولفه های اساسی (PCA)، روش حداقل مربعات معمولی (OLS
|
 • N. Salmani, S. Nabieian *, H. Mehrabi Boshr Abadi Pages 1-23
  The importance of dates in developing of non-oil exports makes it necessary to explain the correct marketing system in the industry. The aim of this research is to identify and prioritize the export strategies of dates with an emphasis on marketing mix in Kerman province. So a simple random sample of 18 experts of dates was selected, and by the use of SOWT technique, the export strategies were determined and then prioritized using Analytical Hierarchy Process Model. The results showed that strategies for product and promotion were prioritized, and had less sensitivity to location and price. Therefore, attention to export strategies from the view of these two points will help development. Therefore, it is recommended to pay attention to product quality, type and design of packaging in accordance to the taste of the country.By providing the exporters with international exhibitions, they are aware of competitors' performance and identify events in target markets.
  Keywords: 4ps’ McCarthy Model, SOWT technique, analytical hierarchy process (AHP), Prioritize Export Strategies, Dates
 • Z. Dalir, Z. Farajzadeh *, M. Zibaei Pages 25-55
  Iranian per capita forest area is as low as one-fourth of the global one. However, the Iranian forests have experienced a rapid degradation and frequently-occurred fire events. Therefore, this study aims to consider driving factors of forest fires in the Iranian forests as well as to investigate the applicable strategies expressed by the selected experts to control and tackle fire. Regression analysis based on provincial data over 2001-2015 was applied to examine driving factors of forest fires. Fire control management analysis is implemented based on experts’ judgment on the offered strategies applying a combined framework of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) and TOPSIS model. The results indicated that socio-economic variables are relatively more determinant in forest fires compared to the environmental variables. As for environmental factors, the variable found to be significant is the temperature. It was also found that higher population and road density will increase the possibility of fire events since it gives rise to more usage of the forests. However, higher development level is expected to induce a reduction in fire events as it is associated with higher level of education and income. It was also found that the strategies with higher priority in fire control are more focused on human resources rather than equipment. Pre-fire strategies including “meeting with fire extinguishing body”, “imposing fire fines” and “using forest patrol” are the most prioritized ones while for during-fire events “keeping self-possession” and “fireman on time attendance at the fire place” are the highly recommended strategies.
  Keywords: forest fires, Socio-economic, forestry, Strategy, Iran
 • F. Kashiri Kolaei *, S. A. Hosseini-Yekani, S. M. Mojaverian Pages 57-92
  Selection of suitable crops for cultivation in an uncertain environment is considered as an important management topic in the agricultural sector. When faced with uncertainty, the only solution is to use subjective judgmental of persons in domain field rather than historical data. Based on the provided evidence, the quantification of subjective judgmental in the framework of probability theory and risk programming is not true and should be carried out in another theory called the uncertainty theory and uncertain programming method. With perception these conditions and considering that the agricultural sector is always faced with uncertain variables such as price of crops and weather conditions such as rainfall, in this study the optimal cropping pattern of in Goharbaran region of Sari was determined using uncertain programming in terms of uncertainty in rainfall and crops price. To elicitation the uncertainty distribution of these variables based on the subjective judgments of the farmers, 42 farmers were questioned randomly through cluster sampling in 2017. Subsequently, by calculating a causal relationship between rainfall and crops yield, uncertainty distribution of yield was also extracted and thus expected profit were calculated based on uncertainty theory. In order to calculate and minimize the uncertainty of the model, a Tail Value at Risk index was used. The results showed farmers that predict much uncertainty for prices and rainfall, it is advisable to growth the Tarom rice and tomatoes and to prevent Shiroodi rice and watermelon in order to deal with uncertainty and achieve a certain expected profit.
  Keywords: Uncertainty, Price, rainfall, yield, Cropping pattern, Goharbaran
 • Shiva Saljooghi, Mashallah Salarporsalarpour *, M. Ahmadpour, Alireza Sargazi Pages 93-116

  Most of the methods used so far to determine the optimal cropping patterns have merely aimed at increasing the profits of producers. While in most parts of Iran, over-use of limited resources has jeopardized sustainable production. Therefore, it is necessary to consider the goals of minimizing the consumption of scarce inputs such as water in determining the optimal cropping pattern. The aim of the present study is to determine the optimal cropping pattern according to water shortage conditions in Arzuiyeh region of Kerman province in the 2013-14 crop year. For this purpose, positive mathematical programming method was used. The results showed that by applying a limit of 5 to 40% in the supply of irrigation water, the area under cultivation of all selected crops in the city of Arzuiyeh, except irrigated wheat, which is low in water use compared to other irrigated crops, is reduced. Therefore, the implementation of appropriate policy programs such as the guaranteed price of wheat and barley in line with inflation, determining the water rate paid by farmers in accordance with the trend of changes in the economic value of water in the long run and using the policy of limiting available water resources suggested.

  Keywords: Positive Mathematical Programming, Maximum Entropy, Limitation of Water, Arzuiyeh County
 • E. Pishbahar *, F. Mirzakhani, B. Hayati Pages 117-153

  The impact of global climate change warnings and ozone depletion on the global economy has attracted many researchers in recent decades, and many international organizations have taken action in response to these problems, including co-engagement Montreal, Kyoto, and Paris treaties. The purpose of this study was to investigate the relationship between the emission of some pollutants as an indicator of environmental pollution and macroeconomic variables such as energy consumption and foreign trade, and the effects of the obligations of member states in these treaties on the emissions of these pollutants. To this end, the matching approach has been used based on the desirability and regression of the difference-in-difference. The results of the alignment approach indicate a reduction in the emissions of carbon dioxide and total greenhouse gases for the Kyoto Protocol, and for the Montreal Treaty, the results of the alignment approach have contributed to the reduction of pollutants of hydro-fluorocarbons.

  Keywords: Environmental pollution, Foreign Trade, International treaties, Propensity Score Matching, Difference in Difference Regression
 • F. Sakhi, Safdar Hosseini, Ahmad Fatahi Ardakani * Pages 155-176

  Hunger, food insecurity and poverty is the most important critical issues in some countries. Of all the rights given to a community's basic household needs, "food security" is one of the most important individual needs that governments are responsible for providing. International trade can reduce food insecurity in countries by facilitating access to larger markets, Hence, food trade could be regarded as the solution to world food security. Thus for global food security, food trade is vital. Therefore, the purpose of this study was to analyze the relationship between international trade and food security in the group of high-middle income countries including Iran during the period of 2002–2016 using a random-effects panel econometric approach. The results show that there is a U-shaped relationship between the two variables of food security and international trade. It indicates that food security declines in the early stages of trade development and increases beyond a certain threshold. Based on the findings of the study, suggestions have been made to improve the relationship between food security and international trade that need to be considered by policy makers.

  Keywords: Food security, International Trade, Panel regression
 • S. M. Abtahi *, Z. Mohammadi Pages 177-207

  Some organizations due to the challenges of the present age and the impact of Research and Development projects on the continuity of them, invest in these projects. The purpose of this study is selecting the optimal portfolio of agricultural Research and Development projects in Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center. The research is applicable from the purpose aspect and is descriptive-survey method based on essence. By studying the literature and interviewing with experts, project evaluation attributes were identified and 16 projects were evaluated by experts. The attributes weight was calculated by the grey Shannon entropy method that "time risk", "technical backup existence" and "risk execution" are the most important attributes. Then projects were prioritized with the grey theory approach. In order to validate the model results, the projects were evaluated with COPRAS-G method which was seen by comparing results, the rank of projects is not identical in all cases. Therefore, by using the Copeland method, the ranks were combined and the final rank of each project was calculated. According to the results, the total budget was allocated to higher priority projects and the optimal project portfolio was determined. The results of this study can be used to prioritize the projects and to form optimal portfolio in project-oriented organizations such as scientific and research centers.

  Keywords: Project portfolio, Agricultural Research, Development project, Multi Criteria Decision Making, Grey theory, COPRAS-G
 • S. Azhdari, A. Mortazavi *, M. H. Vakilpour, S. Khalilian Pages 209-234

  Hamedan province is known as the center of potato production in the country, however, despite the appropriate production conditions, the market of this product does not experience favorable conditions and the difference between farmers 'incomes and consumers' final payment is one of the challenges in the market. Therefore, in this article, the structure of potato market in Hamedan province, as the core production area in Iran, was analyzed and evaluated. For this purpose, the statistics of monthly prices were scrutinized at different levels of the market in the period from April 2006 to April 2019. A significant and growing gap was observed in the market margins of this product. Then, the mechanism of price transfer and transmission were estimated and investigated. All of the results showed an inefficient structure in this market, which has stabilized the farmers in cobweb pattern and wholesalers in the position of monopoly. The results of the research indicated that four specific features of this market including low product elasticity, high perishability rate, lack of export schedules, low storage capacity and the high construction cost of warehouses have created this imperfect structure and should be given special attention in future policies.

  Keywords: Price Transmission, Marketing Margin, Perishability, Multi Variety GARCH
 • A. Nikouei *, M. Mardani Pages 235-266

  Agricultural lands Cadastre can help to design an operational cropping pattern for each farm and provide production planning, agricultural distribution systems, optimal soil and water management in line with the country's comprehensive and macro agricultural strategies. In this study, it was used to design a comprehensive and operational cropping pattern in Shahreza City of Isfahan Province under a decision support system by developing a multi-objective mathematical programming model. Due to the wide range of information and the necessity of their processing, as well as fast and accurate access to the results of planning model, the structure of this system was formed by integrating the descriptive and spatial database, programming platform, and optimization software package to solve the model and generate the necessary reports. The results showed that despite the area under cultivation of multi-objective model for cereals and kitchen garden crops decreased by 37% and 8%, however, cereal production decreased only 27% and kitchen garden crop production increased by 70%. This increasing in productivity has been realized due to using crop varieties, crop management, irrigation method, and land suitability of each crop in each farm in the planning structure used in this study. Due to generating details of the cropping pattern for each farm through cadastre data, application of results for irrigation planning and control of groundwater resources discharging is recommended in the study area.

  Keywords: Cadastre, Multi-Objective Mathematical Programming, Cropping pattern, Irrigation planning, Isfahan
 • Z. Davoodi, M. Bakhshoodeh *, H. Azarm Pages 267-292

  Water security is defined as the physical and economic access of rural households to sufficient and reliable amounts of water to meet their agricultural needs, as well as their ability to defend their rights before the relevant authorities. Due to the changing pattern of rainfall and irregular rainfall and recent droughts in the country, better management of water resources and recognition of components and relationships between them is of great importance. In this study, to measure and determine the effective factors of water security, cross-sectional data related to 180 farmers in Ramjard region were collected by random sampling method through a questionnaire. The water security index was defined as the mixture of water availability, water assurance, water adequacy, ability to pay, willingness to pay, and legal issues (water conflict and problem solving procedure) and was measured using the Principal Components Analysis (PCA). The results showed farms that use integrated water resources have higher water security. The results of estimation of ordinary least squares method also showed that the variables of distance from the dam, the position of the land and the downfall well have negative effects and the type of channel, literacy level and training classes have positive effects on water security. It is expected that training farmers to repair and maintain irrigation systems, saving water and use of modern irrigation technology accompanying with further attention of the local authorities to address water supply problems and to inspect distribution and transmission of water may achieve the objective of water security.

  Keywords: : Water security, Combined water, Principal component analysis, Ordinary least squares method