فهرست مطالب

فناوری آموزش - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 53، زمستان 1398)

فصلنامه فناوری آموزش
سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 53، زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/11/16
 • تعداد عناوین: 20
|
 • زهرا بتولی، فاطمه فهیم نیا*، نادر نقشینه، فخر سادات میرحسینی صفحات 1-14
  پیشینه و اهداف

  باوجود ظهور و پیشرفت فناوری های نوین و به دنبال آن تغییر روش زندگی در دهه های اخیر، سیستم های آموزش همان روش آموزش سنتی خود را حفظ کرده و خود را مطابق با ویژگی های نسل دیجیتال تغییر نداده اند. این در حالی است که ویژگی های اهالی دیجیتال بر روش های یاددهی-یادگیری آن ها نیز موثر بوده است. یکی از جدیدترین تحولات رخ داده در حیطه فناوری های نوین، بازی وارکردن محیط های آموزشی یا به عبارتی استفاده از عناصر بازی در محیط های غیربازی است. بازی وارسازی، استفاده از مکانیک های بازی، زیبایی شناسی و تفکر بازی جهت درگیرکردن افراد، انگیزه بخشی به اعمال، ارتقاء یادگیری و حل مسئله است. استفاده از عناصر بازی در آموزش الکترونیکی نیز در کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای درحال توسعه جایگاه ویژه ای جهت مواجهه با مشکلات آموزش کنونی یافته است. این پژوهش با هدف مرور مقاله های قلمرو «بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی»، ارایه طرحی کلی از موضوع های مورد پژوهش و بررسی اثربخشی آن در آموزش، با روش مرور نظام مند انجام شده است. 

  روش ها 

  جستجوی نظام مند مقالات در بهمن 1396 انجام گرفت. بعد از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی  Web of Science, Scopus, PubMed, Siencedirect, Wiley, Taylor&Francis, Emerald با واژگان کلیدی Gamification, gamify, and gameful همراه با online, web, tutorial, modual, e-learning, electronic, "e-course و بر اساس معیارهای ورودی، 60 مقاله انتخاب شد. در ادامه مقاله های منتخب به لحاظ جامعه پژوهش، تعداد عناصر بازی مورداستفاده، عناصر بازی مورد استفاده، دوره های آموزشی بازی وارشده و موضوع مقالات بررسی شد. 

  یافته ها

  نمونه مورد مطالعه در این پژوهش ها شامل دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف و دانشجویان رشته های گوناگون همچون کامپیوتر، روانشناسی، مهندسی ساختمان، توریسم، کتابداری، روزنامه نگاری و پرستاری بود. در این مطالعات، اثربخشی بازی وارسازی بر یادگیری مباحث مختلف آموزشی همچون برنامه نویسی، زبان انگلیسی، ریاضی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد، روانشناسی، فیزیک، زبان آلمانی، زیست شناسی و پزشکی مورد بررسی قرارگرفته است. اثربخشی بازی وارسازی بر مشارکت، یادگیری، انگیزه، اضطراب، ارزیابی همتایان، همکاری متقابل، بهینه سازی وب سایت آموزشی، کاهش هزینه و بارکاری اساتید ازجمله حوزه های موضوعی این مقالات بود. بررسی اثربخشی یکی از عناصر بازی بر رفتار نیز در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است مانند اثربخشی تابلو امتیاز بر یادگیری و مشارکت؛ اثربخشی تابلو امتیاز بر اضطراب؛ اثربخشی امتیاز بر انگیزه؛ اثربخشی آواتار نیمه گمنام بر انگیزه و مشارکت؛ و اثربخشی آواتار بر انگیزه. ازجمله سایر موضوعات مورد بررسی در این مطالعات می توان به بررسی تفاوت های جنسیتی در برخورد با بازی وارسازی، بررسی امکان پیش بینی عناصر بازی مناسب برای کاربران مختلف، تعیین عناصر بازی وارسازی موثر بر یادگیری و انگیزه، و بررسی امکان استفاده از عناصر بازی متناسب با نوع انگیزه فراگیر اشاره کرد. عنصر بازی امتیاز، تابلو امتیاز، نشان، سطوح، چالش و بازخورد بیشتر از سایر عناصر مورد استفاده قرار گرفته بودند. ازجمله سایر عناصر بازی مورد استفاده در محیط های آموزشی می توان به آواتار، نوار پیشرفت، اشتراک اجتماعی، محدودیت زمانی، رهایی از شکست، ماموریت و قانون اشاره نمود. تعداد عناصر بازی مورداستفاده در این مطالعات متفاوت است. در برخی مطالعات تنها یک عنصر بازی و در سایر مطالعات دو، سه و یا حتی تعداد بیشتری از عناصر بازی مورداستفاده و ارزیابی قرارگرفته است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از اثربخشی محیط های آموزشی بازی وارشده بر افزایش یادگیری، مشارکت و انگیزه فراگیران است. این امر به خاطر ویژگی هایی است که در بطن بازی وارسازی وجود دارد؛ چراکه بازی وارسازی منجر به تغییر رفتار پیش بینی شده و تجربه های یادگیری گسترده می شود.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، آموزش الکترونیکی، خودآموز آنلاین، دانشجویان
 • بیژن ابدی* صفحات 15-26
  پیشینه و اهداف

  یکی از چالش‏های اساسی در نظام درسی آموزش عالی این است که دانشجویان از مهارت تفکر، استدلال و اندیشه‏ ورزی برخوردار نیستند. به ویژه این مسئله، در موقعیت‏‏هایی خود را نشان می‏دهد که از فراگیران انتظار می‏رود با قدرت خلاقیت و ابداع، به نقد و بازطراحی اندیشه ها و افکار قدیمی بپردازند و حتی ایده‏ ها و نظریات جدید و نوآورانه را خلق نمایند. عدم توجه دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی پیرامون آموزش و انتقال مهارت‎های اندیشه ورزی، تفکر خلاق و توانایی حل مسئله برای چالش با موقعیت های تصمیم گیری، دانشجویان را به افرادی تبدیل نموده است که تنها بر حفظیات و نتایج از پیش آماده شده تکیه کنند. یکی از زمینه‎های کاربرد آموزش تفکر مبحث کارآفرینی است که ارتباط تنگاتنگ آن با بحث خلاقیت به وضوح در ادبیات تحقیق مورد تایید قرار گرفته است. با نهادینه سازی آموزش های کارآفرینی از طریق انتقال مهارت اندیشه ورزی به دانشجویان برای خلق ایده‎ها، فرصت مناسبی برای آشناسازی آنها با مفهوم کارآفرینی، تشویق، ایجاد علاقمندی و برانگیختن آنها ایجاد می‏شود. در این راستا، دانشگاه‏های کارآفرین به توسعه مهارت‎های کارآفرینی و کمک به دانشجویان برای شروع کسب و کار جدید و ایجاد شبکه‏سازی با عاملان اقتصادی در راستای حمایت از کارآفرینان دانشگاهی می‏پردازند. اگر دانشگاه‏ها و موسسات آموزش عالی به سمت توسعه کارآفرینی گام بر ندارند و به این موضوع توجه نکنند، در طولانی مدت در قالب چارچوب‏های توسعه کلان کشور که مبنای خود را بر اساس شاخص‏ها و معیارهای عینی و لازم الاجرای اقتصادی قرار می‏دهند، توجیهی برای بقا و ادامه کار نخواهند داشت. در این رابطه، روش شش کلاه تفکر، بر قدرت اندیشه‏ ورزی دانشجویان جهت طراحی موضوعات شغلی تکیه می نماید. در واقع، این روش به دانشجویان کمک می‏کند تا آنها در تفکر پیرامون جنبه های مختلف یک موضوع کسب و کار به ویژه در طراحی یک برنامه کسب و کار، کارایی و مهارت‏های لازم را داشته باشند. بنابراین، مطالعه تدریس پژوهی حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش شش کلاه تفکر دوبونو در بهبود توانایی های شناختی دانشجویان کشاورزی در درس کارآفرینی انجام گرفت.

  روش ها

  در این پژوهش، 80 دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه (سال تحصیلی 96-95) طبق طرح شبه آزمایشی چهار مرحله‎ ای سولومون به شکل تصادفی در گروه‎های تیمار و کنترل تقسیم شدند. برای سنجش توانایی شناختی آزمودنی ها از یک پرسشنامه کسب و کار احداث واحد پرورش ماهی استفاده شد که روایی صوری آن توسط گروهی از اعضای هیات علمی تایید و سازگاری آن با ضریب پایایی کودرریچاردسون 21 تایید شد (rKR21= 0/72). از نرم افزار SPSS نیز برای تحلیل داده‎ها و محاسبه اندازه اثر نتایج استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که روش شش کلاه تفکر دوبونو اختلاف معناداری را در دانش شناختی آزمودنی ها در چهار گروه آزمایشی پیرامون تدوین طرح کسب و کار ایجاد می‎نماید (0.001 < p، 79= df، 40.89= F). همچنین، بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون آزمودنی های گروه یک اختلاف معناداری وجود دارد (0.001 < p، 22= df، 8.16 = SΔ) که اندازه اثر 0/75 (0.75=ø) نیز تاثیر قابل توجه آموزش روش شش کلاه تفکر را نشان داد. همچنین، نتایج کیفی تحقیق نشان می دهد که آزمودنی ها توانستند یک طرح کسب و کار استاندارد را طراحی نمایند.

  نتیجه گیری

  بکارگیری روش شش کلاه تفکر در مراکز کارآفرینی دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی توصیه می‎شود.

  کلیدواژگان: کلاه تفکر، آموزش، دانشجویان، شناختی
 • مهدی عرب پشتکوهی، افسانه زمانی مقدم*، علی رجب زاده قطری صفحات 27-35
  پیشینه و اهداف

  در قرن اخیر که دوره گذر از عصر صنعتی به عصر اطلاعات و ارتباطات است، تعلیم و تربیت نسبت به دوران گذشته هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت به طور چشم گیری دچار تحول شده است. ورود فناوری اطلاعات تمامی شیون زندگی بشری را دست خوش تغییر و تحول کرده است؛ در این میان نظام های آموزشی به دلیل ماهیت معرفتی شان بیش از دیگر نظام ها از فناوری های اطلاعاتی متاثر شده اند. تا چندین سال پیش افراد برای آموزش و یادگیری نیاز به زمان و مکان مشخصی داشتند ولی امروزه با پیشرفت فناوری های رایانه و شبکه اینترنت تا حدودی این نیاز از بین رفته است و هر کس به زودی قادر خواهد بود هر چیزی را در هر زمانی و هر مکانی یاد بگیرد. روش های سنتی آموزش دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای رشد و گسترش مداوم مهارت های آموزشی نیستند. کاربرد فناوری در آموزش، نظام های آموزش الکترونیکی را به وجود آورده و باعث تغییراتی در نقش عناصر آموزش و طراحی آموزشی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اهمیت اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب نظران است. رویکرد پژوهش کمی و از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است.

  روش ها

  رویکرد پژوهش کمی و از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. این روش در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست قابل استفاده است. معیارهای مطرح شده می توانند کمی و کیفی باشند. سپس یک سری مقایسه های زوجی انجام می گیرد. این مقایسات وزن هریک از فاکتورها را در راستای گزینه های رقیب مشخص می سازد. در نهایت منطق تحلیل سلسله مراتبی به گونه ای ماتریس های حاصل از مقایسات زوجی را با همدیگر تلفیق می سازد که تصمیم بهینه حاصل آید. جامعه پژوهش صاحب نظران حوزه آموزش، برنامه ریزی فناوری های نوین و درس کار و فناوری هستند که به صورت هدفمند تعداد 18نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد و شاخص های تشکیل دهنده آن اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی کرسلی بود که در مجموع در 10 شاخص دسته بندی شدند. در این مطالعه به بررسی ضرایب اهمیت شاخص ها پرداخته است. سپس این شاخص ها در یک پرسش نامه در اختیار نمونه تحقیق قرار داده شد و شاخص های مذکور به وسیله نرم افزار اکسپرت چویس (expert choice 11) و بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک مقایسه زوجی شاخص ها استفاده شد.  

  یافته ها

  براساس نتایج به دست آمده مهم ترین اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی از دیدگاه صاحب نظران به ترتیب محتوا (با وزن 116/0)، طراحی صفحات (با وزن 128/0)، سازماندهی (با وزن 124/0)، انگیزش (با وزن 099/0)، انعطاف پذیری (با وزن 093/0)، ارزشیابی (با وزن 092/0)، بازخورد (با وزن 098/0)، حجم کاری متعادل (با وزن 090/0)، کمک رسانی (با وزن 081/0) و فعالیت یاددهی- یادگیری (با وزن 079/0) است.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش به تصمیم گیرندگان در اتخاذ راهبردهای اثربخش برای دوره های آموزش کمک می کند چراکه مهم ترین اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی مشخص است و تصمیم گیرندگان می توانند به موجب آن میزان تخصیص منابع را کنترل نمایند.

  کلیدواژگان: تعیین اهمیت، اجزاء، آموزش الکترونیکی، درس کار و فناوری
 • شراره میرزایی، علیرضا کیامنش*، الهه حجازی، شکوه السادات بنی جمالی صفحات 37-47
  پیشینه و اهداف

  در موقعیت های تحصیلی فراهم بودن فرصت موفقیت و بازسازی یادگیری موجب افزایش خودباورییادگیرندگان در دستیابی به موفقیت می گردد. آموزش مسیر پیشرفت و نشان دادن نتایج سخت کوشی به چنین یادگیرندگانی، آنان را به تکاپو در جهت تسلط بر موقعیت یادگیری وا می دارد. حاصل آن احساس کنترل و خودمختاری همراه با احساس شایستگی است. چنین رخدادی موجب پافشاری، تعهد و تلاش بیشتر یادگیرنده بدون هراس از شکست برای دستیابی به موفقیت می گردد.  بنابراین اهمیت پژوهش حاضر از بعد نظری تعیین و کشف مدل یا چگونگی قرار گیری عوامل فردی و محیطی موثر بر تاب آوری تحصیلی است واز جنبه کاربردی این پژوهش قادر است تا میزان اهمیت عوامل فردی و محیطی موثر بر تاب آوری در حوزه آموزش را روشن نماید. هدف این پژوهش تعیین رابطه تکالیف برانگیزنده با تاب آوری تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای اهداف تبحری و ادراک شایستگی است.

  روش ها 

  پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از روش های مدل یابی روابط علی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان کارشناسی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 تشکیل می دادند. از این جامعه 414 نفر (270 دختر- 144 پسر) به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به طوری که واحد نمونه گیری به جای فرد کلاس های درس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ادراک از ساختار کلاس، پرسشنامه جهت گیری هدفی میگلی و همکاران، پرسشنامه ادراک شایستگی ویلیامز و دسی و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی مارتین بودند. داده ها با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نه تنها تاب آوری به طور مستقیم از طریق تکالیف برانگیزنده قابل پیش بینی است، بلکه این رابطه از طریق اهداف تبحری و ادراک شایستگی نیز میانجی گری می شود. بر این اساس می توان دریافت که تنظیم تکالیف جذاب و برانگیزنده موجب اتخاذ اهداف تبحری، احساس خودباوری و کنترل بر موقعیت یادگیری در یادگیرندگان می گردد و از این طریق آنان را قادر می نماید تا برای دستیابی به اهداف خود تاب آورانه فعالیت نمایند.

  نتیجه گیری

  چنانکه در نتایج پژوهش ملاحظه گردید، متغیر تکالیف برانگیزنده به عنوان متغیر برون زاد هم از طریق متغیر های میانجی (اهداف تبحری و ادراک شایستگی) بر متغیر تاب آوری (متغیر وابسته) تاثیر دارد و هم بطور مستقیم بر آن اثر می گذارد. به علاوه معنی داری خطاهای برآورد هر یک از سازه ها نشان می دهد که عوامل برون زای دیگری نیز در رابطه متغیرهای این پژوهش با تاب آوری تحصیلی می توانند تاثیر داشته باشند. بر این اساس پیشنهاد می گردد عوامل دیگری مثل انگیزه های درونی یا بیرونی و اخذ اهداف عملکردی توسط یادگیرندگان به عنوان متغیر های تاثیر گذار بر مدل ساختاری مورد پژوهش قرار گیرد. همچنین در جهت بکاربستن نتایج این پژوهش توصیه می شود محیط های آموزشی به گونه ای طراحی شوند که یادگیرندگان با تکالیف جذاب و چالش برانگیز روبرو شوند و فرصت موفقیت و تجربه احساس شایستگی برای آنها فراهم باشد.

  کلیدواژگان: تکالیف بر انگیزنده، تاب آوری تحصیلی، ادراک شایستگی، هدف گزینی، اهداف تبحری
 • حسین معافی، فایزه ناطقی*، علیرضا فقیهی، محمد سیفی صفحات 49-61
  پیشینه و اهداف

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی شیمی دوره متوسطه دوم بر اساس میزان تاکید بر اهداف اقتصاد مقاومتی انجام شده است .

  روش ها

  روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. در این پژوهش پس از گردآوری داده های کمی از تکنیک آنتروپی شانون جهت تحلیل آنها بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را محتوای کلیه ی کتاب های شیمی متوسطه دوم تشکیل داد. روش نمونه گیری در این پژوهش تمام شماری بود؛ لذا تمام کتاب های شیمی دوره متوسطه دوم به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفتند. واحد ثبت در این تحقیق، مضمون بود. در این تحقیق، فراوانی مولفه ها و مضامین اقتصاد مقاومتی در برنامه های درسی شیمی، مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های حاصل از تحلیل محتوا نشان داد که در کتاب های شیمی متوسطه دوم به اهداف اقتصاد مقاومتی در بعد مصرف در حیطه ی مهارتی بیشترین توجه و در بعد تولید در حیطه ی نگرشی کمترین توجه صورت گرفته است.

  نتیجه گیری

  از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که در کتاب های شیمی متوسطه دوم به اهداف اقتصاد مقاومتی به میزان خیلی کمی توجه شده است. همچنین در برنامه های درسی شیمی متوسطه دوم به اهداف و مولفه های اقتصاد مقاومتی توجه کمی صورت گرفته و میزان توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی از توزیع نرمال برخوردار نیست و تنها به برخی از مولفه های اقتصاد مقاومتی در دوره متوسطه دوم (سه بعد و سه حیطه) در محتوای کتاب های درسی شیمی این دوره توجه شده است

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، کتاب درسی شیمی، تحلیل محتوای ارتباطی، متوسطه دوم، آموزش شیمی
 • خیرالله سربلند* صفحات 63-74
  پیشینه و اهداف

  ورود فناوری های اطلاعات و ارتباطات، افزایش دسترسی به رایانه در آموزش عالی و مواجه شدن دانشگاه ها با چالش هایی نظیر افزایش تقاضا برای آموزش، نیاز به فعالیت های اقتصادی به منظور تهیه منابع جدید و کاربرد فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات آموزش در بازار جهانی، سبب شده است که دانشگاه ها در مورد نقش های سنتی خود تجدیدنظر و ساختارهای سازمانی جدیدی را ایجاد کنند. یادگیری الکترونیکی یکی از شکوفایی های پیشرفت تکنولوژی در تعلیم و تربیت می باشد. همگام با رشد تکنولوژی و تبلور آن در حوزه یادگیری، متخصصان این حیطه را به این فکر واداشت که به نیاز آموزشی فراگیران از طریق راه اندازی آموزش یادگیری الکترونیکی پاسخ گو باشند. تعیین سطح رضایت مندی دانشجویان یکی از مهم ترین شاخص های دستیابی به کیفیت مطلوب در نظر گرفته شده است. مطالعات نیز نشان می دهد که برای اصلاح مداوم نظام دانشگاهی، ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی، ضروری است. با توجه به دلایل ذکر شده، بررسی آمادگی و پتانسیل نظام بکارگیری یادگیری الکترونیکی اجتناب ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی میزان کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در ایجاد رضایت بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است.

  روش ها

  روش تحقیق (کیفی-کمی) بود که در بخش کیفی، از نوع تحلیل تم مصاحبه ها / گروه کانونی، و در بخش کمی، توصیفی و به صورت پیمایش بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی صاحب نظران حوزه یادگیری الکترونیکی، نخبگان دانشگاهی، اساتید و کارشناسان خبره، بودند که تعداد 22 نفر به روش نمونه گیری غیراحتمالی و گلوله برفی انتخاب شدند، و معیار انتخاب دارا بودن سابقه بالای 10 سال و شاخص بودن در آموزش و پژوهش بود. همچنین جامعه آماری بخش کمی، دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی واحدهای دانشگاهی شمال غرب ایران بودند که از میان آنان حجم نمونه ای 219 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد. روش جمع آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه بود، و در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته 45 گویه ای بر مبنای مقیاس لیکرت 5 درجه ای، استفاده شد. قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، واحدهای دانشگاهی شمال غرب ایران مشتمل بر 14 واحد دانشگاهی در سال 1397 می باشد که واحدهای دانشگاهی تبریز، بناب، مراغه، مرند، خوی، پارس آباد مغان، اردبیل، گرمی، خلخال، مشکین شهر، آذرشهر به دلیل دارا بودن اساتید با مرتبه علمی، استاد، دانشیاری و استادیار انتخاب شدند.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش، سازه های پژوهش در سطح رضایت بخش بود. همچنین تمامی مولفه های کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی به جز واسط کاربر و کارآمدی تمرین و تکالیف ارایه شده در روش یادگیری الکترونیکی مطلوب بود.

  نتیجه گیری

  با الهام از مبانی نظری، پیشینه تحقیق و همچنین نتایج داده های کیفی، و کمی مشاهده شد که کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی بر رضایت مندی دانشجویان تاثیرگذار است و همچنین رضایت مندی دانشجویان نیز بر متغیرهای زیادی در واحدهای دانشگاهی شمال غرب ایران تاثیرگذار است و پیامدهای مثبتی از جمله: افزایش انگیزش در ارتباط با اهداف تعالی سازمانی، یادگیری در هر مکان و زمان، یادگیری مشارکتی، خودارزیابی و خود راهبری، ارتقای کارکردهای نظام آموزشی، بازده بالایی بر یادگیری برون داد را فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: ادگیری الکترونیکی، رضایت مندی، کارآمدی، تحصیلات تکمیلی، واحد های دانشگاه آزاد اسلامی
 • محمدعلی رستمی نژاد*، علی اکبر عجم، حسن ضابط صفحات 75-83
  پیشینه و اهداف

  یکی از دوره های تحصیلی حساس در زندگی هر فرد، دوران تحصیل ابتدایی است. دورانی که نقش بسیار مهمی در زندگی هر فرد بازی می کند و موفقیت یا شکست در این دوران تاثیرات بسیار جدی در آینده فرد خواهد داشت. در این میان نقش و اهمیت ریاضی به دلیل ضعف بیشتر دانش آموزان در این درس، بیش از سایر دروس احساس می شود. به همین علت تدریس این درس باید از حالت خشک و غیر منعطف و منحصر به سخنرانی به روش های متنوع، متناسب با آموزش ریاضی و روش های تدریس فعال همراه با فناوری های نوین آموزشی تغییر یابد. فناوری آموزشی و یادگیری الکترونیکی از مفاهیمی است که با رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، در حوزه تعلیم و تربیت مطرح شد و توجه زیادی را به خود جلب کرد. به تازگی، وانزر تیوری پردازش طنز آموزشی را پیشنهاد داده است، این تیوری یک تئوری یکپارچه است که از مدل های اولیه تیوری های ترغیب و تیوری ناسازگاری نشات گرفته است تا نقش طنز آموزشی در تسهیل یادگیری را تشریح نماید. این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی محتوی الکترونیکی آمیخته به طنز بر یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان انجام شد. مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی بود.

  روش ها 

  روش پژوهش، نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. جامعه مورد پژوهش تمامی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بیرجند (2200 نفر) در سال تحصیلی 97-96 بود. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 58 نفر انتخاب گردید. نمونه مورد مطالعه از بین چهار کلاس که هرکدام شامل 29 نفر بود، یک کلاس (کلاس ج) به عنوان گروه آزمایشی و کلاس دیگر (کلاس الف) نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پیش آزمون - پس آزمون های محقق ساخته ریاضی استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  بین میانگین نمرات متغیر یادگیری ریاضی گروه های آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. با در نظر گرفتن مجذور اتا می توان گفت کاربرد محتوای الکترونیکی مبتنی بر طنز، 4/15 درصد واریانس نمرات پس آزمون یادگیری را تبیین می کند (= 15.4% و p <0.05). بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون یادداری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تاثیر محتوای الکترونیکی ریاضی آمیخته به طنز بر یادگیری (15%) معنادار بود؛ اما تاثیر محتوای الکترونیکی آمیخته به طنز بر یادداری معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  استفاده از محتوای الکترونیکی طنزمحور گامی در جهت اثربخشی فرآیند تدریس و یادگیری ریاضی است. کاربرد نتایج این پژوهش برای متصدیان تعلیم و تربیت، این است که به منظور بهبود یادگیری ریاضی باید به نقش و کارکردهای طنزآموزشی، محتوای الکترونیکی و تلفیق و امتزاج این دو با یکدیگر توجه کرد و روش های آموزش ریاضی را در مسیر ایجاد علاقه به این درس سوق داد. ادغام فرآیند تدریس ریاضی با محتوای الکترونیکی طنز محور ضمن افزایش توجه و انگیزش دانش آموزان، بهبود یادگیری ریاضی و پرورش قدرت خلاقیت در آنان را به همراه خواهد داشت. یافته های پژوهش های متعدد بیانگر آن است که فراهم ساختن فرصت هایی برای یادگیری همکارانه، تعدیل جو و رقابتی در مدارس می تواند به کاهش اضطراب و بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان کمک کند. این مهم مستلزم کوششی نظام دار و هدفمند از سوی نظام تعلیم و تربیت جامعه در جهت ایجاد تحول در کتاب های آموزش ریاضی و روش های تدریس ریاضی است. به همین دلیل لازم است که تمهیدات لازم برای اثربخشی هر چه بیشتر محتوای الکترونیکی صورت بگیرد. لازمه این امر آن است که متخصصان، معلمان و تمامی متصدیان آموزشی برای طراحی و تولید الکترونیکی موفق تعامل مفید و اثربخشی داشته باشند.

  کلیدواژگان: محتوی الکترونیکی، طنز، یادگیری، یاد داری، ریاضی ابتدایی
 • نوری براری، مرتضی رضایی زاده*، اباصلت خراسانی، فرنوش اعلامی صفحات 85-96
  پیشینه و اهداف

  جدایی یادگیرنده و مدرس در یادگیری الکترونیکی باعث شده است که بازخورد به عنوان پاشنه آشیل و مهم ترین چالش در این نوع یادگیری محسوب شود. بااین وجود، هنوز دستورالعمل جامعی بر اساس علم آموزش وجود ندارد تا به چگونگی ایجاد بازخورد بر مبنای اهداف یادگیری بپردازد. هدف پژوهش حاضر تدوین استانداردهای آموزشی و شاخص های بازخورد در یادگیری الکترونیکی برای اطمینان از دست یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری در طبقه بندی بلوم -اندرسون است.

  روش ها 

  رویکرد پژوهش کیفی و از استراتژی طرح پدیدارشناسی بهره گرفته شده است. جامعه پژوهش کلیه متخصصین و مدرسین مراکز یادگیری الکترونیکی دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه های دولتی شهر تهران و سه مرکز یادگیری الکترونیکی ایلینویز، خان و هاروارد در آمریکا هستند که تعداد 12 نفر از آن ها به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع داده انتخاب شده اند. افرادی می توانستند در جامعه نمونه پژوهش قرار بگیرند که دارای سه ویژگی الف) تحصیلات آکادمیک در حوزه یادگیری الکترونیکی داشته باشند ب) در حوزه آموزش آموزش عالی در دانشکده های علوم تربیتی مشغول تدریس باشند و ج) در مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها و موسسات آموزشی مشغول فعالیت باشند. برای جمع آوری داده موردنیاز از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید.  برای جمع آوری اطلاعات از شیوه مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده گردید. تحلیل داده ها و تعیین مقوله ها و استانداردها با تکنیک کدگذاری کوربین و اشتراوس و با نرم افزار ماکس کیودا انجام گردید.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پژوهش به تدوین 4 استاندارد آموزشی و 25 شاخص ضروری برای طراحی یک بازخورد موثر و به موقع در حوزه یادگیری الکترونیکی انجامید. نتایج پژوهش می تواند به عنوان راهنمای عمل در طراحی محیط های یادگیری الکترونیک مورد استفاده طراحان و فناوران آموزشی قرار گیرد و یا بر اساس نتایج بدست آمده می توان به ارزیابی دوره های یادگیری الکترونیک در بعد بازخورد پرداخت.

  نتیجه گیری

  در مجموع بازخورد نقش اساسی در فرایند یادگیری الکترونیک ایفا می کند که زمینه سازی برای تشخیص مشکلات فرایند یاددهی- یادگیری و پیشنهادات اصلاح شده برای این چالش ها را ایجاد می کند. با این حال، زمانی که بازخورد داده می شود حیاتی است. کمبود زمان نشان می دهد که مزایای بالقوه بازخورد اغلب به دست نمی آید و مدرسان اغلب قادر به ارایه بازخورد متناسب با شرایط و اهداف آموزشی نیستند. نتایج پژوهش حاضر می تواند طراحی و ارایه بازخورد مناسب باهدف یادگیری و استفاده موثر از فناوری های آموزشی را در زمان مناسب فراهم کند و به طراحان محیط های یادگیری الکترونیک کمک نماید تا زمان مناسب برای ارایه بازخورد به هدر نرود و همیشه ارایه بازخورد در زمان مناسب و با روش مناسب انجام گیرد. بر اساس نتایج پژوهش، ارزیابان و مدیران محیط های یادگیری الکترونیکی برای ارزشیابی از شیوه بازخورد دهی مدرسان یادگیری الکترونیکی می توانند از فرم ارزیابی مقاله که بر اساس استانداردها و شاخص های تدوین شده در یک طیف لیکرتی تدوین شده است استفاده ببرند.

  کلیدواژگان: استاندارد، آموزشی، بازخورد، یادگیری، الکترونیک، طبقه بندی بلوم-اندرسون
 • زهرا نیکخواه فرخانی* صفحات 97-108
  پیشینه و اهداف

  اولین گام اساسی برای بهبود کیفیت خدمات، شناخت انتظارات و ادراکات مشتریان از کیفیت خدمت و تعیین شکاف کیفیت خدمت و سپس اتخاذ استراتژی های لازم برای کاهش شکاف و تامین نظر آن ها می باشد. در این صورت، نه تنها اولویت گذاری آگاهانه و تخصیص منابع استراتژیک تسهیل می شود، بلکه مبنایی فراهم می گردد تا بتوان کیفیت خدمات ارایه شده را بهبود بخشید و بر اثربخشی آن افزود. مطالعات حوزه سنجش کیفیت خدمات بیشتر بر حوزه محتوا و فرایند ایجاد کیفیت تمرکز نموده و کمترتوجهی به مطالعه تاکسنومیک در این حوزه شده است. مطالعات تاکسنومیک در حوزه کیفیت خدمات نه تنها توصیف مناسبی از گروه های دریافت کننده خدمت ارایه می دهد بلکه زمینه لازم را برای مطالعات تخصصی تر در این حوزه و نظریه پردازی در آن فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی تاکسنومیک رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات ارایه شده در واحد مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد بوده است.

  روش ها 

  جامعه آماری پژوهش را دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه بجنورد در چهار دانشکده: علوم انسانی، هنر، علوم پایه و فنی و مهندسی تشکیل داده اند که مشتمل بر 4039 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 354 نفر محاسبه گردید. برای نمونه گیری از دانشجویان، از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد و در پایان 359 نفر از دانشجویان مورد تحلیل قرارگرفتند. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه بومی سازی شده سروکوآل بوده است. برای سنجش پایایی و روایی ابزار سنجش به ترتیب از آلفای کرونباخ و روایی همگرا استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل خوشه ای K-mean بهره گرفته شد و سه خوشه از دانشجویان با جهت گیری های متفاوت نسبت به کیفیت خدمات ارایه شده شناسایی گردید که با عناوین دانشجویان با جهت گیری انفعالی، دانشجویان با جهت گیری آرمان گرا و دانشجویان با جهت گیری واقع گرا مشخص گردید.

  یافته ها

  نتایج بیانگر آن بود که تنها 17درصد دانشجویان در گروه دانشجویان با جهت گیری انفعالی قرارداشته و 83 درصد دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات ارایه شده در مدیریت آموزشی دغدغه مند هستند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش بیان گر آن بود که رضایت دانشجویان از کیفیت ارایه خدمات در مدیریت آموزشی دانشگاه بجنورد در سطح متوسط بوده و نتایج حاصل از تاکسنومی رضایت دانشجویان نشان دهنده وجود سه دسته از دانشجویان با سه رویکرد متفاوت نسبت به کیفیت خدمات دریافت شده بود که با عناوین دانشجویان با جهت گیری انفعالی، دانشجویان با جهت گیری آرمان گرا و دانشجویان با جهت گیری واقع گرا مشخص گردیدند.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، کیفیت خدمات آموزشی، تاکسنومی، رضایت از کیفیت خدمات، مدل سروکوآل
 • سارا خداویسی، فرهاد سراجی* صفحات 109-121
  پیشینه و اهداف

  معلم به عنوان یکی از عناصر اساسی برنامه درسی در اثربخش سازی آموزش و تسهیل یادگیری نقش موثری دارد. کیفیت کار معلمان مهم ترین عامل موثر بر کیفیت یادگیری دانش آموزان و موفقیت نظام های آموزشی است. معلمان به عنوان یکی از اجزای پیچیده اکوسیستم مدرسه باید بتوانند انتظارات و تقاضاهای مسیولان و ذی نفعان مختلف را برآورده سازند و از تحولات اجتماعی و تغییرات آینده درک عمیقی داشته باشند. بنابراین معلمان باید به طور مداوم به دنبال روزآمدسازی دانش و مهارت هایشان باشند و توسعه حرفه ای خود را بهبود بخشند. حوزه توسعه حرفه ای معلم جنبه های مختلف نظیر؛ عقاید، باورهای تربیتی، معرفت شناختی و تمامی ابعاد فکری، رفتاری و عملی مربوط به آموزش و تدریس را شامل می شود هدف این پژوهش شناسایی نحوه استفاده معلمان ایرانی از فضای مجازی برای توسعه حرفه ای و استخراج الگوی آن است.

  روش ها 

  در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی استفاده شده است.  25 نفر از معلمان فعال در کاربرد فضای مجازی در آموزش استان همدان در سال تحصیلی 1397-1396 به مصاحبه دعوت شدند. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و بر اساس منطق اشباع نظری تا 25 نفر ادامه یافت. برای اعتبار و اعتمادپذیری داده ها از قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و قابلیت تایید استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد معلمان با استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات می توانند به اطلاعات مورد نیازشان در زمینه های مختلف دسترسی آسان داشته باشند؛ از همایش ها و کارگاه های آموزشی مطلع شوند؛ در تجربه های خود با ز اندیشی کنند و در پاسخگویی به مسایل تربیتی دانش آموزان اعتماد به نفس داشته باشند. با استفاده از ابزارهای تولید و ارایه محتوا به تولید محتواهای چندرسانه ای باکیفیت بپردازند؛ فعالیت های یادگیری متنوع طراحی کنند؛ انگیزه دانش آموزان را برای مشارکت افزایش دهند؛ از روش های تدریس فعال استفاده کنند. همچنین آنها با استفاده از ابزارهای تعاملی می توانند تجارب خود را بیان کنند؛ به تمرین نوشتن و تبادل اطلاعات با صاحب نظران و همکاران خود بپردازند؛ مهارت های گفت وگوی خود را تقویت کنند؛ با همکاران و صاحب نظران به صورت مشارکتی یاد بگیرند و در انجام پروژه های گروهی شرکت نمایند.

  نتیجه گیری

  یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد معلمان ایرانی از ابزارهای سه گانه بازیابی اطلاعات، تولید و ارایه محتوا و ابزارهای تعاملی در راستای توسعه حرفه ای خود بهره می گیرند و با استفاده از این ابزارها می توانند به توسعه حرفه ای در زمینه های دانش محتوایی، پداگوژیک و فناورانه بپردازند. بر اساس یافته ها، معلمان با استفاده از ابزارهای بازیابی می توانند به اطلاعات مورد نیازشان در زمینه های مختلف نظیر اطلاعات مربوط به رشته تحصیلی و آخرین تغییرات کتب درسی، اطلاعات مربوط به مسایل تربیتی دانش آموزان، شیوه های تدریس، شیوه های ارزشیابی، روش های پژوهش، نظریه های یادگیری، آگاهی از وضعیت آموزش و پرورش کشورهای دیگر و دانش فناوری، زمان، مکان و موضوع همایش ها و کارگاه های آموزشی حضوری و الکترونیکی دست یابند. همچنین نتایج یافته ها نشان داد که معلمان با استفاده از ابزارهای تعاملی می توانند تجارب خود را بیان کنند و از نظرات دیگران برای بهبود آنها استفاده کنند؛ فضای مشارکتی ایجاد کنند؛ تفکر انتقادی خود را تقویت کنند؛ مهارت نویسندگی خود را تقویت کنند و مهارت های استفاده از ابزارهای واژه نگار را بهبود بخشند؛ به تبادل اطلاعات با صاحب نظران و همکاران خود بپردازند؛ مهارت گفتگوی خود را تقویت کنند؛ با همکاران و صاحب نظران در پروژه های مشارکتی فعالیت کنند؛ و به طراحی فعالیت های یادگیری فردی و گروهی بپردازند. بنابراین معلمان می توانند از فضای مجازی به عنوان بستری برای توسعه حرفه ای خود استفاده کنند.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، فضای مجازی، پدیدارشناسی، برنامه درسی، معلم
 • مریم رجبیان ده زیره، فریبا درتاج*، حبیبه بشیرنژاد دستجردی صفحات 123-134
  پیشینه و اهداف

  ورود فناوری های جدید، تغییرات عمده ای در کلاس درس به وجود می آورد که سبب ایجاد تغییر در ساختارهای آموزشی، الگوهای رفتاری داخل نظام آموزش وپرورش و حتی محتوای آموزشی شده است. استفاده از ابزارهای آموزشی و وجود آن ها بیانگر این واقعیت است که دیگر عصر معلم به عنوان یگانه نیروی صاحب اقتدار آموزش سرآمده است. کلاس های آموزشی سنتی دیگر دارای اثربخشی چندانی نیستند، زیرا وابسته به زمان و مکان خاص بوده و نمی توانند بافت واقعی و مناسب را برای یادگیری فراهم آورند. فناوری های نوین منابع غنی را فراهم می آورند که می توانند فرصتی برای رشد یادگیرندگان باشد. امروزه یکی از عوامل موثر در ایجاد انگیزه ی دانش آموزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش است. علاوه بر این یکی از اهداف مهم آموزش وپرورش کمک به دانش آموزان است تا یاد بگیرند چگونه به طور مولد از طریق ترکیب تفکر سطح بالا (ارزیابی ایده ها) با تفکر خلاق (ایجاد ایده های تازه) اندیشه ورزی کنند. با استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی می توان دانش آموزان و معلمان را یاری داد تا مهارت های فکر کردن را فراگرفته و آن را ارتقا دهند. واقعیت افزوده یکی از فناوری های نوین آموزشی است که توسط پژوهشگران آموزشی به رسمیت شناخته شده است. اثربخشی واقعیت افزوده را می توان با نوع دیگری از فناوری ها مانند دستگاه های سیار گسترش داد. ظهور اخیر گوشی های هوشمند موجب شده است که برنامه های کاربردی واقعیت افزوده سیار تقریبا هر زمینه ای از مطالعه را توسعه دهد. هدف از پژوهش حاضر تاثیر واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بالا در دانش آموزان می باشد.

  روش ها 

  روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دوم دبیرستان منطقه دوازده شهر تهران می باشند که 60 نفر از آن ها به روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بالا می باشد. گروه آزمایش در شش جلسه یک ساعته تحت آموزش با واقعیت افزوده آموزشی قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با نرم افزار SPSS24  صورت گرفت و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که تاثیر واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بالا در گروه آزمایش به طور معناداری بیش تر از گروه کنترل است. همچنین تاثیر واقعیت افزوده آموزشی بر مولفه پیگیری پیشرفت توسط دانش آموزان در گروه آزمایش به طور معناداری بیش تر از گروه کنترل است، اما بر بقیه مولفه های جو انگیزشی درک شده تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و کنترل وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بالا دانش آموزان تاثیر دارد و باعث بهبود جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بالا در دانش آموزان می شود. همچنین واقعیت افزوده آموزشی بر یکی از مولفه های جو انگیزشی (پیگیری پیشرفت توسط دانش آموزان) تاثیر دارد. از آنجا که مهم ترین مزیت واقعیت افزوده توانایی منحصربه فرد آن در ایجاد محیط های آموزشی ترکیبی با استفاده از ترکیب اشیاء دیجیتال و فیزیکی است، از این طریق مهارت هایی مانند تفکر انتقادی، حل مسئله و برقراری ارتباط از طریق تمرینات مشترک به راحتی توسعه می یابد و با کاربرد این فناوری و تعامل با آن، انگیزش دانش آموزان افزایش می یابد. این فناوری در جمع آوری، پردازش و به یادآوری اطلاعات به دانش آموزان کمک می کند. به علاوه یادگیری جذاب و سرگرم کننده ای برای دانش آموزان به دنبال خواهد داشت. استفاده از فناوری واقعیت افزوده در آموزش جهت ارایه مطالب درسی به دانش آموزان، از بهترین روش های تدریس و آموزش می باشد و دانش آموزان می توانند مسایل علمی را بصورت مجازی با گذاشتن عینک واقعیت افزوده جلوی چشمان خود و یا گرفتن دوربین تلفن همراه روی متون درسی در محیط واقعی ببینند و به راحتی همه مسایل را درک کنند؛ بنابراین انگیزه دانشجویان را افزایش می دهد و به آن ها در به دست آوردن مهارت های بهتر کمک می کند.

  کلیدواژگان: واقعیت افزوده آموزشی، جو انگیزشی درک شده، تفکر سطح بالا، دانش آموزان
 • خدیجه علی آبادی*، علی دلاور، محمدرضا نیلی احمد آبادی، مریم ایزی صفحات 135-144
  پیشینه و اهداف

  نظام آموزشی، در هر دهه ای با مخاطبان خاص خود به عنوان یادگیرنده مواجه است که این دانشجویان دارای ویژگی ها، نیازها، علایق و ترجیحات آموزشی خاصی هستند که به نحو قابل ملاحظه ای سیاست ها، کمیت و کیفیت خدمات نظام آموزشی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. ظهور پدیده نسلی در مباحث و گفتمان های عمومی دانشگاهی با مضامینی چون، «دانشجوهای این دوره و زمانه» و مباحثی از این قبیل مطرح می شود که دانشجویان دوره حاضر نسبت به زمان گذشته چه تفاوت هایی دارند و اغلب در مورد تفاوت های انگیزشی، پشتکار علمی، علایق تحصیلی و اخلاق آکادمیک دانشجویان، مباحثی مطرح می شود. از مبحث مربوط به تفاوت های یادگیرندگان یک دوره نسبت به دوره دیگر، تحت عنوان شکاف نسلی یاد می شود. مباحث نسلی یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه نظام آموزشی به ویژه نظام آموزش عالی است. در سال های آغازین قرن 21، در مورد نسل جدیدی که وارد دانشگاه ها می شوند نظریه هایی مطرح شد و آن اینکه این یادگیرندگان به دلیل تولد و رشد در عصر فناوری، دارای ویژگی های خاصی هستند که به این نسل، برچسب هایی چون بومیان دیجیتال، هزاره گرایان، نسل شبکه، دیجیتال وند،  نسل وای و یادگیرنده دیجیتال زده شده است. پژوهش حاضر در صدد اعتباریابی مقیاس سنجش ویژگی های بومیان دیجیتال بود.

  روش ها

  با توجه به مساله اعتباریابی در نسخه های الکترونیکی، دو نسخه الکترونیکی و چاپی این مقیاس با استفاده از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و نمونه گیری خوشه ای در نمونه ای 374 نفری از دانشجویان نیم سال دوم تا سوم دانشگاه بیرجند اجرا شد. جامعه پژوهش حاضر 7320 دانشجوی کارشناسی دانشگاه بیرجند بودند که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل بودند. تعداد نمونه پژوهش حاضر بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از 10 دانشکده دانشگاه بیرجند انتخاب شدند. روش نمونه گیری به گونه ای بود که در هر دانشکده یک کلاس به طور تصادفی انتخاب شد و پس از هماهنگی با استاد به کلاس مذکور مراجعه و به طور تصادفی حدود 50 درصد از جمعیت کلاس به صورت الکترونیکی و 50 درصد دیگر به طور چاپی مقیاس سنجش بومیان دیجیتال را تکمیل کردند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با تحلیل مولفه های اصلی نشان داد، هر دو نسخه الکترونیکی و چاپی از روایی و پایایی مطلوب برخوردارند. این مقیاس چهار ویژگی 1) رشد با فناوری؛ 2) اتکاء بر تصویر در ارتباطات؛ 3) چندکارگی و 4) بازخورد سریع را برای بومیان دیجیتال شناسایی کرد. نسخه الکترونیکی 71/65 درصد و نسخه چاپی 43/62 درصد از تغییرات سازه بومیان دیجیتال را تبیین می کرد. پایایی کل ابزار برای نسخه الکترونیکی (0.89=a) و نسخه چاپی (0.91= a) به دست آمد. هر چهار مولفه شناسایی شده از پایایی مطلوب در هر دو نسخه چاپی و الکترونیکی برخوردار بودند.

  نتیجه گیری

  مقایسه شاخص های روان سنجی دو قالب الکترونیکی و چاپی در پژوهش حاضر تفاوت قابل ملاحظه ای در هر دو نسخه نشان نداد. به توجه به یافته های پژوهش که روایی سازه و پایایی این مقیاس را مورد تایید قرار داده است، می توان این ابزار را در پژوهش های آتی برای اهداف سنجش ویژگی های بومیان دیجیتال در فرهنگ ایران و در سطح جامعه دانشگاهی استفاده کرد، هر چند در مقاطع پیش از دانشگاه نیازمند پژوهش بیشتر است. استفاده دیگر اینکه، این ابزار می تواند، برای مقاصد طراحی آموزشی و تدریس توسط طراحان آموزشی بکار رود و برای انطباق آموزش با ویژگی های این نسل استفاده شود. علی رغم روایی و پایایی مطلوب ابزار در جامعه  این پژوهش، توصیه می شود در پژوهش های آتی، با توجه به یافته ها و مولفه های پژوهش حاضر و با استفاده از نظریه های نسلی در ایران و همچنین با در نظر گرفتن ویژگی های خاص جامعه ایرانی، ابزار جدید طراحی و اعتبار یابی شود.

  کلیدواژگان: بومیان دیجیتال، هزاره گرایان، نسل شبکه، اعتبار یابی، پرسشنامه
 • علی دیناروند، زینب گلزاری* صفحات 145-156
  پیشینه و اهداف

  در میان عوامل و عناصر متعدد و فراوانی که در حوزه آموزش وپرورش دخیل هستند، یقینا نقش معلم به عنوان محور و مدار علم و دانش و چراغ هدایت از سایرین برجسته تر واصلی تر است در حقیقت رهبری نسل آینده ی هر جامعه ای به دست معلمان آن جامعه است، بنابراین معلم باید ازلحاظ شخصیت آن چنان باشد که دانش آموزان او را به عنوان یک رهبر و راهنمای مطلع، مهربان و صدیق بپذیرند و الگوی رفتاری خویش قرار دهند. بدیهی است که معلم زمانی می تواند به رسالت آموزشی خود عمل نماید و انتظارات اجتماعی را برآورده سازد که از ویژگی های مکفی و لازم برخوردار باشد. یکی از این ویژگی ها که با موفقیت یا شکست معلمان در ارتباط است، خودکارآمدی است. ویژگی مهم دیگر نگرشی است که معلمان نسبت به شغل خوددارند. نگرش شغلی نیز یکی از مهم ترین عواملی است که نقش برجسته ای در اثربخشی سازمان دارد. همچنین این عوامل، علاوه بر رفتارهای فراتر از نقش در کارکنان برافزایش رقابت و عملکرد بهتر در آینده نیز اثر خواهند داشت و نیز ارتباط نیرومندی با موفقیت دانش آموزان دارد. با توجه به اهمیت نگرش حرفه ای و خودکارآمدی پژوهش حاضر درصدد است تاثیر روش تدریس معکوس را به عنوان یکی از عوامل موثر بر نگرش حرفه ای و خودکارآمدی معلمان مقطع متوسطه شهر تهران را موردبررسی قرار دهد.

  روش ها

  روش پژوهش کمی، غیرآزمایشی از نوع علی-مقایسه ای (پس رویدادی) است. جامعه ی آماری شامل معلمان مقطع متوسطه منطقه 4 تهران که از روش معکوس استفاده کرده اند، است که به کمک روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند 15 نفراز معلمان مقطع متوسطه که دارای بیشترین فراوانی در جنسیت، سابقه، نوع استخدام و منطقه ی محل خدمت بودند، انتخاب شدند. 15 نفر همتای آنان که به روش سنتی تدریس می کردند به گروه گواه گمارش یافتند.به منظورارزیابی اثربخشی روش تدریس معکوس، دو متغیر وابسته نگرش حرفه ای و خودکارآمدی به ترتیب به وسیله ی پرسشنامه ی یزدان پناه (1393) وچانن موران و ولفولک هوی (2001) موردبررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، از تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) و تحلیل واریانس یک راهه (آنوا) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش بیانگر آن است میزان نگرش حرفه ای و خودکارآمدی کلی و مولفه های خودکارآمدی معلمانی که از تدریس معکوس استفاده کرده اند به طور معناداری بیش از معلمانی است که از روش سنتی در کلاس خود بهره برده اند.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشان داد که یک روش تدریس نیز می تواند بر نگرش حرفه ای وخودکارآمدی معلمان تاثیری مثبت بگذارد بنابراین جهت بازدهی بهتر این روش لازم است اولیا نسبت به انجام این روش همراهی کنند و متولیان آموزش و پروش کشور بر آموزش این رویکرد در قالب ضمن خدمت ها و نیز فراهم نمودن امکانات لازم اهتمام ورزند. پژوهشگران در جهت ادامه پژوهش حاضر از جامعه مردان ونیز از معلمان دارای سابقه ای کمتر از 20 سال استفاده نمایند و نیز به انجام پژوهش در سایر نقاط کشور مبادرت ورزند.

  کلیدواژگان: روش تدریس معکوس، تدریس وارونه، خودکارآمدی معلمان، نگرش حرفه ای معلمان، مقطع متوسطه
 • علی محمد احمدوند*، حسین نصیری، فاطمه نصرالهی نیا، احمد محجوبیان صفحات 157-168
  پیشینه و اهداف

  امروزه  فناوری های اطلاعاتی، فرایندهای تولید، توزیع و بهره گیری از دانش را تحت تاثیر قرار داده اند. در این میان، اینترنت اشیاء به عنوان شبکه ای از انواع اشیاء متصل به هم می تواند ظرفیت های جدیدی را در همه عرصه ها ایجاد نماید. مفهوم اتصال وسایل و اشیاء به همدیگر، پیشرفت تازه ای در اینترنت است؛ هر چیزی در هر جایی می تواند به اینترنت متصل و "هوشمند" گردد. دستگاه های متصل می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و اطلاعات را به اشتراک بگذارند و پس از آن، این اطلاعات می تواند پردازش شده و منجر به اخذ تصمیماتی گردد. این مفهوم "اینترنت اشیاء" نامیده می شود. دامنه ی وسیع کاربردهای اینترنت اشیاء باعث شده است تا محیط های آموزشی در تمامی سطوح تحصیلی بتوانند از آن بهره مند شوند. این دامنه از نظر نقش  IOT]در آموزش عالی] مشتمل بر ذخیره انرژی، رصد سلامتی و ایمنی دانشجویان، بهینه سازی محیط پردیس و کلاس و همچنین ممکن کردن حضور از راه دور دانشجویان و... می باشد. نکته اساسی که به نظر می رسد فناوری IOT را با سایر فناوری های گذشته ی خود متفاوت می کند این است که شیوه های قدیمی تر ابعاد محدودی از حوزه ی گسترده ی سیستم های آموزش عالی را پوشش می دهند. با استفاده از ابزارهای متعددIOT  می توان همه ی این ابزار و امکانات را هوشمند کرد و در جهت های آموزشی، پژوهشی و خدماتی استفاده کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش و کارکرد اینترنت اشیاء در فرایندهای تولید، انتقال و کاربرد دانش در نظام آموزش عالی است.

  روش ها

  بدین منظور از رویکرد سیستمی و روش SSM چکلاند که یک روش تحلیل کیفی برای سیستم های نرم همچون سیستم آموزش عالی است، استفاده شد. با مراجعه به چندین پایگاه اطلاعات علمی داخلی و خارجی تعداد 25 مقاله مرتبط شناسایی شد. سپس بدون انجام نمونه گیری، کلیه این مقالات توسط پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفته و مطالب آن ها در چهار مقوله معرفی اینترنت اشیاء، نقش اینترنت اشیاء در کارکردهای آموزش عالی، فرصت های اینترنت اشیاء برای آموزش عالی و چالش های اینترنت اشیاء در آموزش عالی دسته بندی شده و در ابعاد درونداد، فرایند و برونداد نظام آموزش عالی سازماندهی شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که اینترنت اشیاء، با ارایه خدمات پیشرفته اطلاعاتی، یک سیستم انعطاف پذیرو قابل سنجش تربیتی را برای جامعه دانشگاهی فراهم می کند که می توان از قابلیت های آن برای شخصی سازی آموزش و تقویت یادگیری، مدیریت بهتر فرایندهای آموزشی، مدیریت موثرتر لجستیکی و... بهره گرفت. کاربرد اینترنت اشیاء چالش هایی را نیز برای آموزش عالی به دنبال خواهد داشت که نقض حریم خصوصی، مسایل امنیتی و بالا رفتن هزینه ها از جمله این چالش ها می باشند.

  نتیجه گیری

  در پژوهش حاضر تلاش شد با نگاهی کاربردی و عملیاتی به فناوری اینترنت اشیاء، فرصت ها و چالش های آن برای نظام آموزش عالی با بررسی ادبیات علمی معرفی شود. اینترنت اشیاء فناوری است که وسعت کاربرد آن در دانشگاه از کلاس درس تا آزمایشگاه، محوطه ی دانشکده و دانشگاه، پارکنیگ ها و... را در بر می گیرد. در بعد درونداد سیستم آموزش عالی اینترنت اشیاء می تواند در زنجیره تامین آموزش عالی به کار گرفته شود، تا ارتباطات بین درونداد، برونداد و فرایند دانشگاه روشن تر شده و نظارت و کنترل و مدیریت سیستم دانشگاه تسهیل گردد. به عبارت دیگر می توان گفت در اینجا اینترنت اشیا به مثابه یک مرکز ثقل ارتباطی برای سیستم دانشگاه عمل می کند. در بعد فرایند آموزش عالی و دانشگاه، اینترنت اشیاء در تعامل و مشارکت دانشجویان، ارزشیابی، سلامت روحی و جسمی دانشجویان، مدیریت کلاس درس، رضایت دانشجویان، حضور و غیاب دانشجویان، صرفه جویی در وقت، مدیریت دانشکده، صرفه جویی در انرژی، جستجوی کتاب، بهبود امنیت در فضای دانشگاه، فراهم آوردن یادگیری واقعی، رشد و توسعه فردی هم برای معلم دانشگاه و هم دانشجو و... می تواند موثر باشد. البته همان طور که اشاره شد، کاربرد این فناوری با چالش هایی نیز مواجه است. از جمله این چالش ها می توان به در خطر افتادن امنیت و حریم خصوصی، هزینه های فراوان، نیاز مداوم به اتصال اینترنت، مقیاس پذیری، خودسازماندهی و پذیرش آن و... اشاره کرد. اما با وجود این موارد، باید گفت که به طور کلی صاحب نظران، آینده این فناوری را پرکاربردتر و پراهمیت تر از اکنون می دانند.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، اینترنت اشیاء، آموزش عالی، فرصت ها، چالش ها
 • الهام جمور، مریم پورجمشیدی* صفحات 169-179
  پیشینه و اهداف

  تکلیف فعالیتی است که بعد از تدریس به یادگیرندگان داده می شود و ممکن است در کلاس زیر نظر مدرس باشد یا در خارج از کلاس انجام شود. بخشی از تکالیف که به عنوان کار کلاسیدر محیط آموزشی انجام می شود را تکالیف کلاسی می نامند و بخش دیگر را یادگیرنده با خود به منزل برده تا علاوه بر حمایت معلمان از کمک والدین نیز بهره مند شوند. بدین ترتیب بخشی از وقت یادگیرنده در خارج از محیط آموزشگاه به انجام تکالیف اختصاص می یابد. درکل تکلیف یک اصل مهم در فرآیند یاددهی - یادگیری محسوب می شود. محققان معتقدند که تکالیف کلاسی فرصتی در اختیار یادگیرندگان می گذارد تا تمرین بیشتری روی مفاهیم ارایه شده در کلاس داشته باشند. هم چنین مدرسان با ارایه تکلیف کلاسی از اوقات یادگیرندگان بعد از تعطیلی کلاس به منظور یادگیری بهتر و درگیرسازی استفاده می کنند و والدین نیز از روند آموزشی فرزندانشان آگاه می شوند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نوع تکالیف ساختار یافته و نیمه ساختاریافته بر درگیرسازی رفتاری و انگیزشی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 96-95 انجام شد.

  روش ها

  روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از گروه کنترل و آزمایش بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 96-95 و حجم نمونه نیز 30 نفر از دانشجویان رشته علوم تربیتی بود که به صورت  انتساب تصادفی در دو گروه 15 نفره، یک گروه با تکالیف ساختار یافته و گروه دیگر با تکالیف نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی درگیرسازی تینیو (2009) استفاده شد. روایی پرسشنامه درگیرسازی تحصیلی از طریق روایی محتوایی و صوری، و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در کل 96/0و در زیر مولفه ها برای بخش درگیرسازی رفتاری 90/0 و درگیرسازی هیجانی 92/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون t مستقل و آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تاثیر نوع تکلیف (ساختار یافته، نیمه ساختاریافته) بر درگیرسازی رفتاری و انگیزشی دانشجویان یکسان است و تفاوتی بین نوع تکلیف با درگیرسازی رفتاری و انگیزشی وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش می توان گفت هر دو نوع تکالیف شامل نیمه ساختارمند و ساختارمند شرایط درگیرسازی برای یادگیرندگان را دارند. تکالیف نیمه ساختاریافته به دلیل داشتن میزان استقلال و هویت بیشتر، موجب تعهد و رضایت و ساختار کنترل فکری یادگیرنده می شوند، تکالیف ساختاریافته نیز به علت داشتن ویژگی هایی چون ساختاری و منظم بودن و شبیه بودن به ساختار حافظه بلند مدت، برنامه ریزی و زمانبندی دقیق باعث می شود افراد تنش کمتری داشته باشند و تکالیفشان را بدون ابهام انجام دهند و در نتیجه فرد فعالیت هایش را بدون دغدغه اتمام زمان با حس نیرومندی کنترل کند. همین امر درگیرسازی هیجانی فرد را نیز افزایش می دهد

  کلیدواژگان: درگیرسازی، درگیرسازی انگیزشی، تکالیف ساختاریافته، تکالیف نیمه ساختاریافته: علوم تربیتی
 • شایسته ولدی، سعید علی تاجر*، حسن ختن لو صفحات 181-188
  پیشینه و اهداف

  پیشرفت فناوری اطلاعات در زمینه ی تکنولوژی های قابل حمل، امکان توسعه ی "یادگیری همه جا حاضر" را مهیا کرده است. یادگیری موبایل (یادگیری حاضر در همه جا)، محیط یادگیری جدیدی است که در آن یادگیرنده در سناریویی از دنیای واقعی، با امکان دسترسی به منابع آنلاین، از طریق ابزارهای قابل حمل و شبکه های بی سیم قرار می گیرد. از سوی دیگر، تکنولوژی واقعیت افزوده با قرارگیری در میانه ی دنیای واقعی و دنیای مجازی و ایجاد محیطی که در آن اجزای مجازی در یک تعامل پویا با محیط واقعی پیرامون ترکیب شده باشد، به تکمیل دریافت های حسی انسان از محیط کمک کرده است. تکنولوژی واقعیت افزوده ی قابل حمل، با افزودن اجزای مجازی و اطلاعات به یک موقعیت فیزیکی مشخص، ابزار مناسبی برای افزودن محتوا به بازدیدهای میدانی است. چنین ابزاری می تواند با ایجاد موقعیت یادگیری خودکفا برای دانشجویان، فرآیند آموزشی استاد محور و غیر فعال را به فرآیندی دانشجو محور و فعال تغییر دهد. محیط یادگیری حاصل از ترکیب دنیای حقیقی و دنیای مجازی در ایجاد یک محیط یادگیری معتبر برای دانشجویان، موثر است. پژوهش های متعددی کاربرد تکنولوژی های مبتنی بر واقعیت افزوده را در زمینه های آموزشی مختلف مانند مهندسی، پزشکی، اکولوژی، علوم، هنر، تاریخ و... مورد بررسی قرار داده اند. این تحقیق، با هدف افزایش کارایی بازدیدهای متداول در آموزش دروس فنی رشته ی معماری، ابزاری مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده به کار گرفته است.

  روش ها

  این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از روش تحقیق کمی بهره گرفته است. شرکت کنندگان در این آزمایش تعداد 73 نفر از دانشجویان کلاس تاسیسات مکانیکی ساختمان در سال سوم کارشناسی رشته ی معماری بودند که بعد از مرحله ی اولیه ی آموزش تیوری در کلاس و برگزاری پیش آزمون، به گروه آزمایشی (38 نفر) و گروه کنترل (35 نفر) تقسیم شدند. ابزارهای سنجش در این مقاله پیش آزمون، پس آزمون، پرسشنامه ی پیشین و پرسشنامه ی پسین بودند. روند اجرای این آزمایش در سه هفته ی متوالی در کلاس تاسیسات مکانیکی ساختمان، و در جهت ایجاد محیط یادگیری فعال، انجام گرفته است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از به کارگیری این ابزار از طریق پیش آزمون، آزمون پایانی و نظرسنجی ها، نشان داده است که این ابزار کمک آموزشی مجهز شده به تکنولوژی واقعیت افزوده سبب افزایش میزان یادگیری دانشجویان از بازدید میدانی بوده است و در زمینه ی ایجاد رضایت از رویکرد یادگیری و کسب اعتبار دانشی بیشتر برای بازدیدهای میدانی، از دیدگاه دانشجویان، نیز موثر بوده است.

  نتیجه گیری

  استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده و ایجاد تمرکز بر نکات با اهمیت در بازدیدهای میدانی، فرآیند آموزش و یادگیری را برای دانشجویان کاراتر و خوشایندتر کرده است. از دیدگاه دانشجویان، اعتبار دانشی فعالیت طراحی شده برای گروه آزمایشی، بیشتر از فعالیت طراحی شده برای گروه کنترل بود. ترکیب اطلاعات مربوط به ساختمان در یک نرم افزار ساده و قابل فهم موجب اعتبار دانشی برتر این روش بوده است.

  کلیدواژگان: آموزش معماری، واقعیت افزوده، تاسیسات مکانیکی، بازدید میدانی، یادگیری فعال
 • خسرو دانشجو*، آرش حسینی علمداری، محمد معینی پور صفحات 189-197
  پیشینه و اهداف

  در روند شکل گیری طرح، از وظایف معمار طراح است که بر اساس تجربه و دانش خود در مواجهه با مسئله های طراحی پاسخ هایی مناسب بیابد که از معیارهای مختلف و متفاوت تامین کننده اهداف طراحی باشد. لذا توانایی ایجاد راه حل جدید و ناشناخته برای مسایل که به طور معمول به نام خلاقیت از آن یاد می شود، یکی از مهارت های بنیادی موردنیاز هر طراح معمار است. پاسخگویی به مسایل یکتا و منحصربه فرد طراحی، نیازمند ذهنی خلاق و منعطف است. بر همین اساس در آموزش معماری پرورش خلاقیت دانشجویان در جهت حل مسایل طراحی امری بسیار مهم برشمرده می شود. مقاله حاضر به بررسی میزان تحقق این امر در دوره آموزشی کارشناسی مهندسی معماری در ایران می پردازد.

  روش ها 

  مقاله حاضر بر اساس روش تحقیق آمیخته اکتشافی و دو پارادایم اثبات گرایی و پسا ساختارگرایی طراحی و اجرا گردیده است. در این راستا، جامعه ی تحقیق بر اساس دسته بندی کیفی وزارت علوم خوشه بندی گردید و یک دانشگاه از بزرگ ترین خوشه (دانشگاه های درجه سه) انتخاب شد. با توجه به ماهیت دوگانه خلاقیت، با استفاده از دو آزمون استاندارد و متفاوت سنجش خلاقیت (تورنس و ندهرمان) اقدام به اندازه گیری میزان افزایش خلاقیت دانشجویان به وسیله هر دو آزمون استاندارد اندازه گیری خلاقیت گردید. در مرحله بعدی پژوهش، میزان مناسب بودن محیط آموزشی برای پرورش خلاقیت بر اساس پنج شاخص اساسی حاصل از مطالعات سویر مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمون از دانشجویان فارغ التحصیل خواسته شد در پرسشنامه ای به شیوه بسته بر اساس این معیارهای پنج گانه محیط آموزشی خود در طی تحصیل را ارزیابی کنند.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشانگر عدم افزایش خلاقیت عمومی دانشجویان و کاهش چشمگیر استفاده آن ها از قدرت تخیل و خلاقیت به عنوان ابزاری برای حل مسئله در طول دوره آموزش است. بر اساس نتایج تحقیق عدم ثبات اهداف و ارزش های طراحی در طول دوره آموزشی که از ساختار سیستم آموزشی ناشی می شود، از عوامل اساسی ناتوانی محیط آموزش معماری در پرورش خلاقیت دانشجویان است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از بررسی خلاقیت عمومی در دانشجویان به نظر می رسد محیط آموزش معماری به گونه ای است که برای افراد با خلاقیت عمومی پایین مفید بوده اما خلاقیت بسیار بالای افراد را برنمی تابد و شرایطی فراهم می شود که خلاقیت های بالا سرکوب شده و به متوسط جامعه نزدیک شوند. این محیط درمجموع نیز اثر معنی داری بر خلاقیت عمومی جامعه دانشجویان ندارد. از سوی دیگر کاهش شدید استفاده از شیوه تفکر تصوری و خلاق در طول دوره آموزشی نشان می دهد محیط آموزش طراحی معماری تفکر خلاق را پشتیبانی و تکریم نکرده و حتی خلاقیت را بیش ازحد مشخصی برنمی تابد.

  کلیدواژگان: آموزش، خلاقیت، تصور، فارغ التحصیلان، معماری
 • مرتضی خوارزمی، حسین زینلی پور*، اقبال زارعی صفحات 199-209
  پیشینه و اهداف

  در حال حاضر، توسعه کارآفرینی هسته برنامه های توسعه کشورها است. از این رو سرمایه گذاری در قابلیت های کارآفرینی منابع انسانی جایگاه ویژه ای دارد. انتظار می رود دانشگاه ها در توسعه قابلیت های کارآفرینی، نقش محوری ایفا نمایند. از دانشگاه ها انتظار می رود که در کشور، با یک جریان نوآور، قابلیت های کارآفرینی مورد نیاز جامعه را فراهم کنند. همچنین، دانشگاه می تواند قابلیت های کارآفرینی شامل دانش، مهارت و نگرش کارآفرینی را در دانش آموختگان ایجاد کند و دانش آموختگان به عنوان عاملان تغییر اجتماعی، این قابلیت ها را در جامعه ترویج دهند. امروزه، کارآفرینی دانشگاهی یک آرمان پیشرفته و جذاب برای آموزش عالی است. در دنیای رقابتی آینده، دانشگاه ها برای حفظ بقای خود راهی جز حرکت به سمت کارآفرینی دانشگاه ندارند. برای رسیدن به این منظور باید تغییراتی در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی، ساختار، فرهنگ، شیوه و محتوای تعامل دانشگاه ها با بنگاه ها و دولت ایجاد شود. دانشگاه در توسعه کارآفرینی نقش تعیین کننده دارد. ایجاد و توسعه کارآفرینی در نظام آموزشی و تبدیل آن به فرهنگی نهادی شده، مستلزم شناسایی و تعیین سیاست ها و اصولی است که راهکارهای مربوطه را نشان می دهد. هدف از انجام این پژوهش تبیین ویژگی های محتوای آموزشی با تاکید بر مهارت های کارآفرینی در رشته های فنی مهندسی و مقایسه آن با وضع موجود در دانشگاه هرمزگان بود.

  روش ها

  روش این پژوهش ترکیبی متوالی اکتشافی بود. جامعه در بخش کیفی شامل کلیه کارآفرینان برتر و اساتید دانشگاهی و در بخش کمی شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه هرمزگان بود. مشارکت کنندگان در بخش کیفی به روش موارد مطلوب و در بخش کمی روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. حجم نمونه را در بخش کیفی اشباع اطلاعاتی و در بخش کمی فرمول کوکران تعیین کرد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی داده های کیفی به وسیله چک کردن اعضا و سه سوسازی و در بخش کمی به وسیله روایی محتوایی و سازه و پایایی به وسیله آلفای کرانباخ تایید شد. داده های کیفی به وسیله تحلیل مضمون و داده های کمی به وسیله آمار توصیفی، t تک گروهی و تحلیل عاملی تاییدی تحلیل شدند.

  یافته ها

  مقولات استخراج شده شامل ارتقا مهارت های فردی، کاربردی ساختن محتوا، اصول فنی کارآفرینی و محتوای انعطاف پذیربود. نتایج بررسی کمی داده ها نشان دهنده وضعیت نامطلوب ویژگی های برشمرده برای محتوای آموزشی در دانشگاه هرمزگان بود.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که از نظر کارآفرینان و اساتید مورد مصاحبه ویژگی هایی چون ارتقا مهارت های فردی، محتوای انعطاف پذیر، محتوای کاربردی و توجه به اصول فنی کارآفرینی از جمله ویژگی های مهمی است که می تواند باعث شود مهارت های کارآفرینی در میان دانشجویان افزایش یابد. پیشنهاد پژوهش این است که به افزایش توانایی های فردی از جمله خلاقیت، مهارت های ارتباطی، مهارت های عاطفی توجه بیشتری شود. همینطور که محتوای آموزشی از بعد تیوری فاصله گرفته و با وارد کردن دانشجویان رشته های فنی به حیطه عمل به شکل های مختلف، زمینه را برای رشد مهارت های کارآفرینی در این افراد بیشتر فراهم آورد. همینطور پیشنهاد می شود اساتید رشته های فنی مهندسی در انتخاب محتوای آموزشی به نیازها، علایق و استعدادهای دانشجویان خود توجه داشته باشند تا مشکل بی انگیزگی آن ها در جهت یادگیری کاهش یابد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه هرمزگان، دانشجویان، محتوای آموزشی
 • غلامرضا اصلانی، سید امین عظیمی*، نسیم سلیمانی صفحات 211-220
  پیشینه و اهداف

   در دهه اخیر استفاده از فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات در سراسر جهان رشد سریعی داشته است. افزایش رایانه‏های شخصی، رایانه همراه یا گوشی های مجهز به آندروید و دسترسی آسان به اینترنت که توسط اپراتورهای تلفن فراهم شده زندگی میلیون‏ها انسان را تغییر داده است. این تغییرات به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتارها و عادات و حتی ویژگی شناختی و ذهنی افراد نیز تاثیر گذاشته است. از آنجا که استفاده از اینترنت توسط کودکان و نوجوانان افزایش می یابد، بنابراین نگرانی‏هایی در مورد ایمنی آنلاین آنها وجود دارد. ارایه یک محیط امن، به درک عمیق انواع خطرهای محیط آنلاین و همچنین راه حل های موثر در کاهش این خطرات نیازمند است. بحث سوءاستفاده از فضای مجازی و صدمات جبران‏ناپذیری که این محیط می‏تواند به شخصیت و وجهه اجتماعی وارد کند مساله قابل تاملی است که پیشگیری از آن بیشتر از همه بر عهده سازمان‏های تعلیم و تربیتی و به ویژه بر عهده کانون خانواده می باشد.هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های نظارتی والدین و امنیت اینترنتی فرزندان در میان دانش‏آموزان دبیرستانی دختر و پسر است.

  روش ها

  روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی(الگوسازی معادله ساختاری) بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‏آموزان مدارس متوسطه دوم شهر دزفول و والدین ایشان در سال تحصیلی 97- 96 تشکیل می دهند که با توجه به حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 375 نفر تعیین شد. برای نمونه گیری از روش طبقه‏ای نسبتی و نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای استفاده شد. به منظور جمع‏آوری داده‏ها از دو پرسشنامه استاندارد تعیین سبک‏های نظارتی والدین (2007) و پرسشنامه محقق‏ساخته بررسی امنیت اینترنتی فرزندان در مقیاس لیکرتی استفاده شد. در تجزیه و تحلیل آماری از توزیع فراوانی، میانگین، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، و آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج این تحقیق نشان داد بین سبک‏های نظارت اینترنتی والدین و امنیت اینترنتی فرزندان بطور مستقیم رابطه وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان داد بین سبک‏های نظارت اینترنتی والدین و میزان امنیت اینترنتی فرزندان تفاوت وجود دارد و این تفاوت معنادار است. برخورد صمیمانه والدین با فرزندان و کنترل مناسب آنان اعتماد بیشتری را در میان اعضای خانواده فراهم می کند. فرزندی که چنین جوی را احساس می کند در بیان نیازهای خود درباره اینترنت، اتفاقاتی که در استفاده از اینترنت با آن روبه رو می شود، سوالات و مشکلاتی که در هنگام استفاده از اینترنت با آنها روبه رو می شود احساس امنیت و راحتی بیشتری برای طرح موضوعات فوق با والدین خواهد داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از این است که بالاترین امنیت اینترنتی فرزندان در سبک نظارتی اقتدارگرا مشاهده می‏شود، پس از آن سبک مستبدانه، و سپس سبک سهل‏ گیر و پایین‏ترین امنیت اینترنتی در سبک غیرمداخله‏ گر مشاهده می‏شود. همچنین نتایج نشان داد که میان سبک نظارتی والدین و امنیت اینترنتی والدین ارتباط معناداری وجود دارد. برخورد صمیمانه والدین با فرزندان و کنترل مناسب آنان اعتماد بیشتری را در میان اعضای خانواده فراهم می کند. فرزندی که چنین جوی را احساس می کند در بیان نیازهای خود درباره اینترنت، اتفاقاتی که در استفاده از اینترنت با آن روبه رو می شود، سوالات و مشکلاتی که در هنگام استفاده از اینترنت با آنها روبه رو می شود احساس امنیت و راحتی بیشتری برای طرح موضوعات فوق با والدین خواهد داشت. والدین با سبک گرم و کنترل مناسب موارد لازم برای استفاده امن از اینترنت را لحاظ کرده‏اند و از پیشامد مخاطرات جدی جلوگیری می‎کنند. آنها قوانین و انتظارات خود را در زمینه استفاده از اینترنت برای فرزندان به طور واضح مشخص کرده‎اند. و فرزندان نیز به این مساله واقف شده‎اند که برای برخورداری از محبت والدین باید به این قوانین و انتظارات احترام بگذارند. در واقع این گروه از والدین در زمینه سواد اینترنتی و سواد رسانه ای از فرزندان خود عقب نیستند و آداب رفتار با فرزندان خود در زمینه استفاده از اینترنت را به خوبی می‎دانند و به آن عمل می‎کنند.

  کلیدواژگان: والدین، فرزندان، اینترنت، سبک های نظارت، امنیت اینترنتی
 • داود طهماسب زاده شیخلار*، مهدی صادق پور صفحات 221-230
  پیشینه و اهداف

  استفاده از فناوری های نوین ارتباطی به ویژه شبکه های اجتماعی در دهه های اخیر، ما را وارد عصر و جامعه تازه ای کرده است؛ جامعه ای که دانیل بل، آن را جامعه فرا صنعتی، تادا اومسو، آن را جامعه شبکه ای و منوال کاستل، آن را جامعه اطلاعاتی نامیده اند. گسترش روزافزون فناوری های مربوط به ارتباطات الکترونیکی همچون شبکه های ماهواره ای و اینترنتی و تاثیر آن روی بسیاری از شیون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، جامعه را دستخوش چنان تغییرات اساسی کرده است که برخی صاحبنظران شبکه های اجتماعی مجازی را بعد جدید قدرت در سده 21 دانسته اند. درحالی که شاهد روند رو به رشد کاربران و اعضای شبکه های اجتماعی اینترنتی هستیم، شناخت ابعاد گوناگون شبکه ها و آگاهی از تاثیرات آن امری ضروری است. با ورود تکنولوژی در عرصه کشورها، همواره باید شاهد فراز و نشیب های آن نیز باشیم. استفاده از فناوری های نوین در کنار ایجاد فرصت، به تهدید نیز تبدیل می شود. هدف این پژوهش پیش بینی اهمال کاری تحصیلی براساس استفاده از شبکه های اجتماعی با میانجیگری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در بین دانش آموزان دوره متوسطه بود.

  روش ها

  روش پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت موضوع از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر هشترود می باشد. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 309 نفر برآورد و به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه شبکه های اجتماعی صادقی امین (1396)، یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت (2000) و اهمال کاری تحصیلی سواری (1392) استفاده شد. برای تعیین میزان روایی پرسشنامه ها از نظرات متخصصان این حوزه و برای تعیین پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (شبکه های مجازی، 88/0؛ راهبرد یادگیری خود تنظیمی، 79/0؛ اهمال کاری تحصیلی، 80/0).

  یافته ها

  نتایج نشان داد پرسشنامه ها از پایایی مناسبی برخوردارند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss و  Lisrelو برای بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی تاثیر متغیرها از روش تحلیل مسیر استفاده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج تحلیل نشان داد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی با اهمال کاری تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان رابطه وجود دارد و استفاده از شبکه های اجتماعی بر اهمال کاری دانش آموزان با میانجی گری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی تاثیر غیرمستقیم دارد. با توجه به یافته ها پیشنهاد می گردد: رسانه های ملی به عنوان آموزش و پرورش غیر رسمی جهت اطلاع رسانی در مورد عواقب زیان بار استفاده نامناسب از شبکه های اجتماعی برنامه ای را در نظر بگیرند. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور و دفتر تالیف کتاب های درسی و موسسات مرتبط با تولید محتوای درسی، محتوایی را جهت ارتقاء آگاهی دانش آموزان در ارتباط با چگونگی استفاده مناسب از شبکه های اجتماعی تدوین کنند. مدیران مدارس باید کارگاه های آموزشی در جهت آگاه سازی جامعه دانش آموزان برگزار نمایند تا دانش آموزان با مضرات و مزایای شبکه های مجازی آگاه شوند و بتوانند از شبکه های اجتماعی در راستای پیشبرد تحصیل استفاده مطلوب داشته باشند. مدیران مدارس لازم است با والدین دانش آموزان ارتباط مستمر داشته باشند و آنها را در جریان رفتارها و عملکرد دانش آموزان قرار دهند تا والدین نیز در زندگی تحصیلی دانش آموزان سهیم  باشند.معلمان، دانش آموزان را از وضعیت تحصیلی خود آگاه سازند تا از این طریق اهمال کاری دانش آموزان رفع گردد. مدیران، معلمان و اولیای دانش آموزان، در جهت کنترل استفاده مطلوب از شبکه های اجتماعی از سوی دانش آموزان همکاری کنند. معلمان دانش آموزان را از مزایا و اهداف استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی آگاه سازند.معلمان در فرصت های مناسب مثل فوق برنامه، چگونگی استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در فرآیند یادگیری به دانش آموزان را آموزش دهند

  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، اهمال کاری تحصیلی، راهبرد یادگیری، خودت
|
 • Z. Batooli, F. Fahimnia *, N. Naghshineh, F.S. Mirhosseini Pages 1-14
  Background and Objectives

  Despite the emergence and advancement of new technologies and, consequently, the change in lifestyle in recent decades, education systems have maintained the same traditional method of education and have not changed according to the characteristics of the digital generation. Meanwhile, digital generation features have been effective in learning-teaching approaches. One of the most important and recent developments in the field of modern technologies is the use of gamification, that is, the use of game elements in non-game contexts. Gamification is using game mechanics, game aesthetics, and game thinking to engage people, motivate them, and promote learning, and problem-solving. The use of game elements in educational environments has been found in developed countries and even in developing countries as a special place to face current educational problems. The purpose of this study was to review the studies in the field of ‘Gamification in e-learning’ and to present the content analysis of this field and its effectiveness in education.

  Methods

  A systematic search of articles was done in February 2018. After searching the databases Web of Science, Scopus, PubMed, ScienceDirect, Wiley, Taylor & Francis, and Emerald with keywords Gamification, gamify, and gameful and also online, web, tutorial, module, e-learning, electronic, and e-course, and based on input criteria, 60 relevant articles were selected in this study. The selected articles were analyzed in terms of game elements, gamified e-learning courses, and the purpose of the articles.

  Findings

  Target population in this reviewed article included high school, secondary school, and elementary school students, and also university students from a variety of disciplines, including Informatics and Telecommunications Engineering, Business Management, Building Engineering, Computer, Informatics, Library and Information Sciences, Psychology, Journalism, Construction Engineering, Nursing, and Tourism. In these studies, the effectiveness of gamification on learning various educational topics such as the programming languages, English language, data structure and algorithm, mathematics, economy and politics, psychology, informatics, physics, German language, medicine, and biology, have been studied. The effectiveness of gamification on participation/engagement, learning, motivation, anxiety, peer assessment, collaboration, website optimization, cost reduction, and faculty load were among the subject areas studied in these articles. Effectiveness of game elements on behaviors such as leaderboard on anxiety, point on motivation, leaderboard on learning and engagement, half-anonymity avatar on motivation and engagement and, avatar on motivation are among other topics covered in these studies. Furthermore, a few research has been done on determining the game elements affecting learning and motivation, the possibility of predicting the game elements suitable for different users, and gender differences in dealing with gamification. The game element point, leaderboard, badge, levels, challenge, and feedback were used more than other elements. Other elements of the game used in educational environments include avatar, progress bar, social sharing, unexpected rewards, time limit, freedom to fail, currency, missions, and rules/goals. The number of game elements used in these studies varies. In some studies, only one element of the game has been used, and in other studies, two, three, or even more elements of the game have been used and evaluated.

  Conclusion

  The results indicated the effectiveness of gamified e-learning environments to increase learning, engagement, and motivation of learners. This result is due to the features that are at the heart of gamification; because gamification leads to a change in behavior and extensive learning experiences.   

  Keywords: Information literacy, Online tutorials, Education, students
 • B. Abadi * Pages 15-26
  Background and Objectives

  One of the main challenges in Iranian higher education system is the fact that students are not entitled to the skills of thinking and reasoning. In particular, this issue manifests itself in situations where learners are expected to critique and redesign old ideas and thoughts with the power of creativity and innovation, and even creating new and innovative ideas and theories. The lack of attention paid by universities and higher education institutions to training and transferring of thinking skills, creative thinking, and problem-solving ability to challenge decision-making situations has made students rely solely on memorization and pre-prepared results. One of the fields of application of thinking is the issue of entrepreneurship, the close connection of which with creativity has clearly been confirmed in the literature. By institutionalizing entrepreneurship education through the transfer of thinking skills to students to create ideas, they are acquainted with the concept of entrepreneurship, by which they are inspired to create innovative ideas and thoughts. In this regard, entrepreneurial universities develop entrepreneurial skills and help students to start new businesses and network with economic agents in order to support university entrepreneurs. If universities and higher education institutions are not able to step towards entrepreneurial development and do not give thought to this issue, there would be no justification for their survival and continued work in long run, as macro-development frameworks will be implemented based on objective economic indicators and criteria. Hence, the six-hat method of thinking relies on students' thinking power to design career topics. This approach, in essence, will help students have the necessary efficiency and skills in thinking about different aspects of a business issue, especially in designing a business plan. For this reason, the present study was conducted with the aim of investigating the effect of six thinking hats (STHs) of De Bono on improving the cognitive abilities and skills of agricultural students in the entrepreneurship course.

  Methods

  In this study, 80 undergraduate agricultural students in the University of Maragheh (the academic year 2016-2017) were randomly assigned to treatment and control groups according to a quasi-experimental design of Solomon's four stages. To assess the cognitive ability of the cases, a business questionnaire for the construction of a fish farming unit was used. SPSS software was used to analyze the data and calculate the effect size of the results.

  Findings

  The results unveil that the approach of STHs makes a significant difference in the knowledge of the cases in four experimental groups on the development of business plan (F = 40.89, df = 79, p < /em> < 0.001). Furthermore, there was a significant difference between pre-test and post-test scores of the participants in different groups (SΔ = 8.16, df = 22, p < /em> < 0.0010) with the effect size of 0.75 ( = 0.75), indicating a significant effect for the STHs on learning. Additionally, the qualitative results of the research manifest that the participants were able to design a standard business plan.

  Conclusion

  It is recommended to use the STHs method in entrepreneurship centers of universities and higher education institutions.

  Keywords: Thinking Hat, Training, students, Cognitive
 • M. Arab Poshtkohi, A. Zamani Moghadam *, A. Rajabzadeh Qatri Pages 27-35
  Background and Objectives

  In the last century, that is the era of transition from the industrial age to the information and communication age, education has changed dramatically compared to the past, both in terms of quantity and quality. The advent of information technology has changed all aspects of human life; Meanwhile, educational systems have been more affected by information technology than other systems due to their epistemological nature. Until a few years ago, people needed a certain amount of time and space to teach and learn, but today, with the advancement of computer technology and the Internet, this need has somewhat disappeared, and everyone will soon be able to learn anything at any time and in anywhere. Traditional teaching methods are no longer able to meet the needs of the continuous growth and development of educational skills. The use of technology in education has created elearning systems and has changed the role of educational elements and educational design. The aim of the present investigation thus is to determine the importance of the components constituting the e-learning of the Work and Technology course from Experts’ Point of view.

  Methods

  The approach of the investigation is quantitative and a hierarchy analysis method is used. This method can be used when the decision-making process is involved with several competing options and decision-making criteria. The proposed criteria can be quantitative or qualitative. Then a series of pairwise comparisons are made. These comparisons determine the weight of each factor in line with the competing options. Finally, the logic of hierarchical analysis integrates matrices of pairwise comparisons with each other to make the optimal decision. The community of the investigation was experts of the training domain, the modern technologies planning domain, and Work and Technology course domain which 18 people of them were selected purposefully as samples. In order to analyze the data, the technique of index paired comparison was used. In this study, the data collection instrument was a questionnaire and its indicators included the components of e-learning, which were classified under a total of 10 indicators. In the current study, the coefficients of importance of the indicators have been studied. These indicators were then presented to the research sample in a questionnaire, and the indicators were analyzed by Expert Choice Software (Expert Choice 11) based on the hierarchical analysis method. To analyze the data, the pairwise comparison technique of the indicators was used.

  Findings

  Based on the obtained results, the most important components of e-learning from the experts' point of view are content (with a weight of 0.116), page design (with a weight of 0.128), organization (with a weight of 0.124), motivation (With a weight of 0.099), flexibility (with a weight of 0.093), evaluation (with a weight of 0.092), feedback (with a weight of 0.098), a balanced workload (with a weight of 0.090), assistance (Weighing 0.81 and teaching-learning activity (weighing 0.079).

  Conclusion

  It is evident that the findings of the present study help the decision-makers to adopt effective strategies for training courses as the most important components constituting the e-learning are specified and thereby the decision-makers may control the levels of resource assignments.

  Keywords: determination Importance, E-learning components, The Work andTechnology, course
 • Sh. Mirzaie, A. Kiamanesh *, E. Hejazi, Sh.S. Banijamali Pages 37-47
  Background and Objectives

  In academic situations, having the opportunity to succeed and rebuild learning increases students' self-confidence in achieving success. Teaching such learners the path to progress and showing the results of hard work makes them strive to master the learning situation. The result is a sense of control and autonomy along with a sense of value. Such instance causes the learner to insist, commit, and work harder without fear of failure to achieve success. Therefore, the importance of the present study is to theoretically determine and discover the model or how to place individual and environmental factors affecting academic resilience. From a practical point of view, this study aims to clarify the importance of individual and environmental factors affecting resilience in education. The aim of this study was to explore the relationship between motivating tasks and academic resiliency and Also determination mediating role of mastery goals and perceived competence.

  Methods

  The present study utilizes a correlational research method using causal relationship modeling methods. The research method applied to this study was structural equation modeling. The target population of the study comprised Tehran universities students who were studying at education and psychology faculties in the academic year of 2014-2015. The sample consisted of 414 students who were selected by random cluster sampling method. In other words, the sampling unit was the classes rather than the individuals. The instruments used in this study were: Classroom Goals Structures, Achievement Goal Orientation, Perceived Competence Scale and Academic Resiliency Questionnaire.  

  Findings

  The results revealed that motivating tasks has direct effect to predict academic resiliency. Furthermore, mastery goals and perceived competence mediated the relationship of motivating tasks with academic resiliency. Discussion and implications of the results are presented in the study.

  Conclusion

  Based on this, it can be concluded that the setting of attractive and motivating tasks leads to the adoption of goals of mastery, self -esteem and control over the learning position of learners. Based on research results, the assignment variable as an extrinsic variable directly affects the resilience variable (dependent variable) and also through intermediate variables (proficiency goals and competency perception). In addition, the significance of the error estimation of each of the constructs shows that other external factors can also affect the relationship of the variables of this study with academic resilience. Based on this, it is suggested that other factors such as internal or external motivation and functional goals by learners be investigated as variables affecting the structural model. In order to apply the results of this research, it is recommended that academic centers be designed in such a way that learners face attractive and challenging tasks and provide them with the opportunity to succeed and experience a sense of competence. 

  Keywords: MotivatingTasks, academic resiliency, perceived competence, mastery goals, goal orientation
 • H. Moafi, F. Nateghi *, A. Faghihi, M. Seifi Pages 49-61
  Background and Objectives

  The present study aims to analyze the content of second grade chemistry textbooks based on the emphasis on the goals of resistance economy.

  Methods

  The research method in this study was descriptive content analysis. In this study, after collecting quantitative data, Shannon entropy technique was used for anarysis. The statistical population of this study formed the content of all secondary high school chemistry textbooks. The sampling method in this study was census; Therefore, all second grade chemistry textbooks were analyzed. The registration unit in this study was the subject. In this study, the frequency of components and themes of resistance economy in chemistry curricula were examined.

  Findings

  The findings of the content analysis showed that in secondary high school chemistry books, the most attention was paid to the goals of resistance economy in the field of consumption the field of skills and the field of production attitude.

  Conclusion

  From the present study, it can be concluded that in the second grade chemistry textbooks, very little attention has been paid to the goals of the resistance economy. Also, in secondary school chemistry curricula, little attention has been paid to the goals and components of the resistance economy and the amount of attention to the goals of the resistance economy do not have a normal distribution and only some components of the resistance economy in the second secondary school (three dimensions and three areas) are consi dered.

  Keywords: Resistance economics, Chemistry Textbook, Communication Content Analysis, secondary school, education chemistry
 • Kh. Sarboland * Pages 63-74
  Background and Objective

  The advent of information and communication technologies, increasing access to computers in higher education and universities’ challenges such as increasing demand for education, the need for economic activities to provide new resources and the use of information technology to provide education services in the global market has caused universities to reconsider their traditional roles and create new organizational structures. E-learning is one of the advances of technology in education. Along with the growth of technology and its development in the field of learning, experts in this field conceived the idea that they can meet the educational needs of the learners by launching e-learning courses. Determining the level of student satisfaction is one of the most important indicators of achieving the desired quality. Studies also show that in order to continuously improve higher  education system, it is necessary to evaluate the quality of educational, research and welfare services. Due to the above-mentioned reasons, examining the readiness and potential of the e-learning system is inevitable. Therefore, the purpose of this study was to evaluation the effectiveness of e-learning on the satisfaction of graduate students in Islamic Azad University.

  Methods

  The research method is mixed (qualitative-quantitative). In qualitative section, a theme-based questionnaire/focal group and in quantities section, a surveying type was used. The statistical population of the research in the qualitative section was experts in the field of e-learning, academic elites, professors and experts, 22 of whom were selected by non-random and snowball sampling. The selection criteria was having more than 10 years of experience and being excellence in education and research. The statistical population of the quantitative section were postgraduate students of university units in northwestern Iran, among whom a sample size of 219 was selected by stratified sampling. The data collection method was interview in the qualitative section. In the quantitative section a 45-item researcher-made questionnaire was used based on a 5-point Likert scale. Spatial and local research area included university units in northwestern Iran consisting of 14 units in 2018: Tabriz, Bonab, Maragheh, Marand, Khoy, Parsabad Moghan, Ardabil, Garmi, Khalkhal, Meshkinshahr, and Azarshahr. These units were selected because their instructors had the following academic degrees: professors, associate professors and assistant professors.

  Findings

  The results showed that all the components of the research was satisfactory and with the exception of user interface all features of e-learning were efficient.

  Conclusion

  Inspired by theoretical foundations, research background, as well as the results of qualitative data, it was observed that the effectiveness of e-learning method has an impact on students’ satisfaction and also student satisfaction affects many variables in northwestern university units in Iran. These include motivation in relation to the goals of the organizational excellence, learning in anywhere any time, participatory learning, self-assessment and self-directedness, improving the functions of the educational system that provide a high return on extracurricular learning. 

  Keywords: Electronic Learning, Efficiency, satisfaction, Graduate education, Islamic Azad University
 • M.A. Rostaminezad *, A.A. Ajam, H. Zabet Pages 75-83
  Background and Objective

  One of the most sensitive parts of the education system in every person's life is elementary school. A period that plays a very important role in the life of each person; and the success or failure in this period will have very serious effects on the future of the individual. Meanwhile, the role and importance of mathematics is felt more than other subject matters as many students are weak in this course. For this reason, the teaching of this course should be changed from a strict and inflexible subject matter that is limited to lecturing to various approaches in accordance with mathematics education and active teaching methods along with new educational technologies. Educational technology and e-learning are some of the concepts that were introduced and attracted a lot of attention in the field of education with the growth and development of information and communication technologies (ICTs). Recently, Wanser proposed a theory of educational humor processing, a theory that has evolved from the basic models of persuasion and incompatibility theories to explain the role of educational humor in facilitating learning. This research conducted with the aim of evaluating the effectiveness of the electronic humorous content on the learning and retention of students' mathematics.

  Methods

  The present study was a semi-experimental research using pre-test-post-test design with experimental and control groups. The population consisted of all 5th grade students (N=2200) in elementary schools at Birjand in 2018. The statistical population of the study consisted of 58 people who were selected with convenience sampling. The study sample included a class as the experimental group and another class as the control group selected out of four classes, each consisting of 29 people. For data collection, Teacher-made test used in pre-test and post-test. In addition to, descriptive analysis, covariance test used to analyze the data.

  Findings

  There is a significant difference between the mean scores of the experimental and control groups' mathematical learning variable. Regarding ETA, we can say that using humorous content, explains 15.4% of the variance of post-test scores (ƞ 2 = 15.4%،p< .05). There was no significant difference between the mean scores of pre-test and post-test of retention in the experimental group compared to the control group. The findings of this study showed that the effect of humorous electronic mathematical content on learning was significant (15%), but the effect of humorous electronic content on retention was not significant.

  Conclusion

  The use of e-content is a step forward toward the effectiveness of the teaching and learning process. The application of this research results for pedagogues is that in order to improve mathematics learning, we should pay attention to the role and function of humorous education and electronic content; and by combining these two direct mathematical teaching methods to create interest in this subject matter. Combining the process of teaching mathematics with humorous e-content will increase students' attention and motivation, improve their mathematical learning, and foster their creative power. The findings of several studies suggest that providing opportunities for collaborative, moderated, and competitive learning in schools can help reduce anxiety and improve students' math performance. This requires a systematic and purposeful effort on the part of the education system to bring about a change in math textbooks and teaching methods. For this reason, it is necessary to take essential measures to make the e-content as effective as possible. This requires that professionals, teachers, and all educators collaborate effectively and efficiently to successfully design and produce e-content.

  Keywords: Electronic content, humor, Learning, retention, elementary mathematics
 • N. Barari, M. Rezaeizadeh *, A.T Khorasani, F. Alami Pages 85-96
  Background and Objective

  The separation of learner and teacher from each other in e-learning, has made feedback as the most important challenge in this type of learning. Despite, there is no comprehensive framework based on the science of education, so that how to create educational feedback based on learning objectives. The purpose of this study was to compilation the educational standards and their indicators based on the Bloom-

  Methods

  Anderson’s taxonomy for design effective and on time feedback for any educational goal. Qualitative research approach is used and based this approach, the phenomenological design strategy has been used. The population included 12 persons of subject matter and faculty member in academic e-learning centers which were selected through purposeful sampling. Those individuals included in the sample who had three characteristics: a) academic education in e-learning, b) teaching in higher education in the faculties of educational sciences, and c) working in e-learning centers of universities and educational institutions. To gather data semi-structured interviews were used. Qualitative data generated from interviews were coded and analysis by Corbin and Strauss method and Maxquda software.

  Findings

  The results of the study led to the development of 4 educational standards and 25 indicators based on the Bloom-Anderson’s taxonomy to design a comprehensive feedback in the field of e-learning. According to the results of this study, educational technologists can evaluate or design more effective e-learning environments.

  Conclusion

  Overall, feedback plays a key role in e-learning process that can pave the way for identifying problems in the teaching-learning process and proposing improvements to these challenges. However, timing of the feedback is critical. Lack of time shows that the potential benefits of feedback are often not achieved, and instructors are often unable to provide feedback tailored to educational conditions and goals. The results of this study can provide appropriate design and presenting of the feedback with the aim of learning and effective use of educational technologies at the right time. In this regard it can help designers of e-learning environments in a way that the right time to provide feedback is not wasted and always provide feedback at the right time and in the right way. Based on the results of the research, evaluators and administrators of e-learning environments can use the e-learning evaluation form of the paper prepared based on the standards and criteria in a Likert scale to evaluate the feedback method of e-learning instructors. 

  Keywords: Educational Standards, feedback, e-Learning, Bloom-Anderson Taxonomy
 • Z. Nikkhah Farkhani * Pages 97-108
  Background and Objective

  The first major step in improving service quality is to recognize customers’ expectations and perceptions of service quality and to determine service quality gaps and then adopt the necessary strategies to reduce gaps and provide feedback. In this case, not only is the prioritization and allocation of strategic resources facilitated, but also the basis is provided to improve the quality of services and increase their effectiveness. Quality assessment studies focus on the content area and the process of creating quality, and less attention has been paid to taxonomic study in this area. Taxonomy studies in the field of service quality not only provide a good description of the recipient groups, but also provide the context for more specialized studies in this field and theorizing in it. The aim of this study was to examine the taxonomy of student's satisfaction of service quality provided in Academic Affairs and Postgraduate Management of University of Bojnord.

  Methods

  The study population consisted of all 4039 undergraduate and postgraduate students at University of Bojnord in four faculties: humanities, arts, basic sciences, and engineering. The sample size was calculated 354 people using the Morgan table. To sampling of students, a class-based sampling method was used based on the college, departmental level and gender. In the end, 359 students were analyzed. The data collection tool has been localized SERVQUAL questionnaire. Instrument reliability and validity was assessment using of Cronbach's alpha and convergent validity. K-mean cluster analysis was used to analyze the data. Three clusters of students with different orientations than the services quality provided were identified that were conducted with students with passive orientation, students with idealistic orientation and students with realistic orientation.

  Findings

  The results indicated that only 17% of students in the student group had passive orientation and 83% of students were concerned about the quality of the services provided in the Academic Affairs and Postgraduate Management Section.

  Conclusion

  The results of this study showed that students' satisfaction with the quality of service delivery in Bojnourd University's Academic Affairs and Postgraduate Management was moderate. The results of students’ satisfaction taxonomy showed the existence of three groups of students with three different approaches to the quality of services received. Groups of students with three titles including passive orientation, students with idealistic orientation and students with realistic orientation were identified.   

  Keywords: services quality, Quality of educational services, Taxonomy, satisfaction with service quality, SERVQUAL model
 • S. Khodaveisi, F. Seraji * Pages 109-121
  Background and Objective

  As one of the key components of the curriculum, the teacher has an effective role in teaching effectiveness and facilitating learning. The quality of teachers’ work is the most important factor influencing the quality of students' learning and the success of the educational systems. Teachers, as one of the complex components of the school ecosystem must be able to meet the expectations and demands of various admin administrators and stakeholders and have a deep understanding of social developments and future changes. Therefore, teachers must constantly seek to update their knowledge and skills and improve their professional development. The field of teacher professional development consists of various aspects such as perceptions, educational beliefs, epistemology, ideology, behavior, and practice related to teaching and learning. The present study seeks to investigate how Iranian teachers use cyberspace for their professional development.

  Methods

  In this study, qualitative research method with descriptive phenomenological approach used the subjects, who consist of 25 teachers who actively promote the educational applications of cyberspace, were selected from among the teachers of Hamedan Province and invited to an interview. Snowball sampling technique was used and the number of subjects was decided to be 25 according to the principle of theoretical saturation the reliability and validity of the data were determined by transferability and dependability.

  Findings

  By using information retrieval tools, they can access their required information in various fields, become informed about conferences and educational workshops, rethink their experience as well as improve their self-confidence in responding to students' questions. By using tools content production and presentation, they can produce high-quality multimedia contents, design various learning activities, encourage students to participate in activities, and adopt active teaching methods. Finally, teachers can make use of interactive tools to express their experience and receive feedback, exchange information with other teachers and scholars, improve their communication skills, get involved in participatory learning along with their colleagues and conduct team projects.

  Conclusion

  The findings of this study showed that Iranian teachers use three tools of information retrieval, production and presentation of content and interactive tools to develop themselves professionally with respect to content, pedagogical and technological knowledge. Based on the findings, teachers can use the retriveal tools to find the information they need in a variety of areas, such as information about the field of study and the latest changes in textbooks, information about students' educational issues, teaching methods, evaluation methods, research methods, learning theories, education in other countries as well as time, place and themes of wbinars and conferences. The results also showed that teachers can use interactive tools to express their experiences and use the opinions of others to improve them; create a participatory atmosphere; strengthen their critical thinking; improve their writing skills and promote their skills in using word processors; exchange information with experts and colleagues; strengthen their conversational skills; work with partners and experts on collaborative projects; and design individual and group learning activities. So teachers can use cyberspace as a platform to empower themselves professionally. 

  Keywords: professional development, cyberspace, Phenomenology, Curriculum development, teacher
 • M. Rajabiyan Dehzireh, F. Dortaj *, H. Bashirnejad Dastjerdi Pages 123-134
  Background and Objective

  The advent of new technologies has led to major changes in the classroom that caused changes in educational structures, patterns of behavior within the education system, and even instructional content. The use of teaching aids reflects the fact that the age of the teacher as the only force with educational authority has ended. Traditional educational classes are no longer very effective because they depend on specific time and place and cannot provide a real and appropriate context for learning. New technologies provide rich resources that can provide an opportunity for learners to grow. Today, one of the effective factors in motivating students is to use information and communication technology in education. In addition, one of the important goals of teaching and learning is to help students learn how to think productively by combining high-level thinking (evaluating ideas) with creative thinking (creating new ideas). Using modern information and communication technologies, students and teachers are aided to learn and improve thinking skills. Augmented reality is one of the new educational technologies that has been recognized by educational researchers. The effectiveness of augmented reality can be extended to other types of technology, such as mobile devices. The use of smartphones has led augmented reality applications to overspread in almost every area of study. The purpose of this study thus was the effect of educational augmented reality on perceived motivational atmosphere and high level thinking in students.

  Methods

  The methodology of research was Quasi-experimental, with pretest-posttest and control. The population of the study was all second grade high school students in twelve Tehran city. 60 of them were selected by cluster sampling method and were replaced in two groups (30 person experimental groups and 30 person control groups). The research tools consisted of a perceived motivational atmosphere questionnaire and a high level of thinking by Saramd et al (2011). The experimental group was trained in six sessions of one-hour with educational augmented reality. Data analysis was performed using SPSS24 software and to test the research hypotheses used from multivariate covariance analysis.

  Findings

  The findings of the study showed that the effect of educational augmented reality on perceived motivational atmosphere and high level thinking in the experimental group was significantly higher than of the control group. Also, the effect of educational augmented reality on the component of follow up progress by students in the experimental group was significantly higher than the control group, but on the other components of perceived motivational atmosphere, there was no significant difference between the experimental and control groups.

  Conclusion

  The results showed that augmented educational reality affects the perceived motivational atmosphere and high-level thinking of students and improves the perceived motivational atmosphere and high-level thinking in students. Educational augmented reality also influences one of the components of motivational atmosphere (student follow-up progress). Because the most important advantage of augmented reality is its unique ability to create mixed learning environments using a combination of digital and physical objects, in this way, skills such as critical thinking, problem solving, and communication through shared exercises are easily developed; and with the use of this technology and interaction with it, students' motivation increases. This technology helps students collect, process, and recall information. In addition, it will lead to interesting and joyful learning for students. Using augmented reality in teaching to provide students with teaching materials is one of the best teaching and learning methods; students can solve scientific problems virtually by wearing augmented reality glasses or taking a mobile phone camera on textbooks in the environment. They see the real things and easily understand everything. Therefore, it increases students' motivation and helps them to acquire better skills.  

  Keywords: Educational augmented reality, Perceived motivational atmosphere, High level thinking, students
 • Kh. Aliabadi *, A. Delavar, M.R Nili, M. Iziy Pages 135-144
  Background and Objective

  The educational system, each decade, faces special audience as learners. These students have special educational characteristics, needs, interests, and preferences that significantly improve the policies, quantity, and quality of the educational system services. The emergence of a generational phenomenon in academic discourses are addressed with themes such as "students of this period of time" and issues such as the differences between the students of the current period of time and the past with respect to motivation, scientific perseverance, academic interests, and academic ethics. The subject of the differences between the learners of one period and another is referred to as the generation gap. Generational issues are one of the most important themes in the field of education, especially higher education. In the early years of the 21st century, some theories about the new generation entering universities were proposed stating that these learners have certain characteristics due to their birth and growth in the age of technology. Labels such as Digital Natives, Millennial, Network Generation, and Digital Learner have been set. The present study aims to validate the Digital Native Characteristics Scale (DNAS).

  Methods

  Regarding to the issue of validity consideration in electronic versions of the instruments; therefore, electronic and printed versions of this scale validated by descriptive-survey method. The population included 7320 undergraduate students of Birjand University who were studying in the academic year 2017-2018. The number of samples in the present study was 374 students who selected from 10 faculties of Birjand University based on the table of sample size of Krejcie and Morgan and using cluster sampling method. The sampling method was such that one class was randomly selected in each faculty, and about 50% of the class population randomly completed the Digital Natives Measurement Scale  electronically and the other 50% in print.

  Findings

  The results of exploratory factor analysis showed that both electronic and printed versions had satisfactory validity and reliability. The scale revealed 4 features for digital natives, including: (1) grow up with technology; (2) reliance on the graphic in communication; (3) multitasking; and (4) instant feedback. The electronic version and printed version explained 65.71% and 62.43% of the variance respectively. The total reliability was obtained by Cronbach alpha for the electronic and printed version were α = 0.89 and α = 0.91 respectively. All four identified components in both print and electronic versions had optimum reliability.

  Conclusion

  Comparing the psychometric characteristics of the two electronic and printed formats in the present study did not show a significant difference between these versions. According to the research findings that have confirmed the construct validity and reliability of this scale, this instrument can be used in future research for the purpose of measuring the characteristics of digital natives in Iranian culture and at the academic community. However, pre-university courses it require more research. Also, this instrument can be used for educational design and teaching purposes by educational designers and can be used to adapt the training to the characteristics of this generation. Despite the optimal validity and reliability of the scale in this research, it is recommended that new instruments be designed and validated in future research considering the findings of the present study and using generational theories in Iran.   

  Keywords: digital natives, millennial, net generation, Validation, questionnaire
 • A. Dinarvand, Z. Golzari * Pages 145-156
  Background and Objective

  Among the many factors that are involved in the field of education, the role of the teacher is certainly more prominent than others, and in fact the leadership of the future generation of any society is in the hands of the teachers of that society. Therefore, the teachers’ personality should be projected in a way that students accept them as a knowledgeable, kind, and honest leader and consider them as their role model. Obviously the teachers can fulfill their educational mission and meet the social expectations when they have sufficient and necessary qualities. One of these qualities that is related to the success or failure of teachers, is self-efficacy. Another important feature is the attitudes of teachers towards their jobs that guarantee organizational efficiency. In addition, these factors increase competition and better performance among teachers in the future, and have a strong relationship with students’ success. Considering the importance of professional attitudes and self-efficacy, the present study intends to examine the effectiveness of flipped instruction on professional attitude and self-efficacy of high school teachers in Tehran.

  Methods

  The present study is a non-empirical quantitative research with a causal-comparative (retrospective) method. The statistical population included all high school teachers at 22 districts of Tehran who adopted inverse teaching method. Using purposive available sampling method, 15 teachers who had the highest score in terms of gender, years of experience, type of employment, and the district of service were selected as the study group. 15 counterparts who were teaching via the conventional methods were selected as the control. To investigate the effectiveness approach, the dependent variables of professional attitude and self-efficacy were examined by related questionnaires. To analyze the data, multiple analysis of variance and one-way analysis of variance were used.

  Findings

  The results indicate that the level of the professional attitude and self-efficacy in general and the components of self-efficacy were significantly higher for teachers using flipped classroom methods than teachers who used conventional methods in their class.

  Conclusion

  The present study showed that a teaching method can also have a positive effect on teachers' professional attitude and self-efficacy. For better efficiency of this method, parents are required to cooperate with teachers and the country's officials are expected to introduce this approach in in-service courses. It is recommended to researchers to include male samples teachers with less than 20 years of experience in their studies in other parts of the country. 

  Keywords: Flipped teaching method, Flipped Classroom Approach, teachers’professional attitude, teachers’self-efficacy, high school
 • A.M. Ahmadvand *, H. Nasiri, F. Nasrollahinia, A. Mahjoubian Pages 157-168
  Background and Objective

  Nowadays, information technology, has affected the production, distribution, and use of knowledge-based processes. Among other things, the Internet of Things as a network of objects connected to each other can bring new capacities in all fields. The aim of the present research is to examine the opportunities and challenges that the Internet of Things can have in relation to the higher education system. The concept of connecting devices and objects to each other is a new development on the Internet; anything anywhere can connect to the Internet and be "smart". Connected devices can communicate with each other and share information, then this information can be processed and lead to making decisions. This concept is called the "Internet of Things (IOT)." The wide range of applications of IOT has enabled educational environments at all levels to benefit from it. In terms of the role of IoT in higher education, this domain includes energy storage, monitoring the health and safety of students, optimizing the physical envriornment of the campus and classrooms, as well as enabling students to attend remotely. The main point that seems to differentiate IOT from other past technologies is that older methods cover a limited range of areas of higher education. With the use of various IOT tools, all these tools and facilities can be made intelligent and use for educational, research and service providing purposes. The aim of this study is to investigate the role and function of the IOT in the processes of knowledge production, transmission and application in higher education system.

  Methods

  For this purpose, the systematic approach and the Chelkland SSM method were used. By refer to several internal and external scientific information databases, 25 related articles were identified. Then, without any sampling, all of these articles were studied by the researchers and their contents are divided into four categories: the introduction of the internet of things, the role of the internet of things in educational functions, the opportunities of the internet of things for higher education and the challenges of the internet of things in higher education, and they were organized in the dimensions of the input, process and output of the higher education system.

  Findings

  The findings of the research indicate that the internet of things, by providing advanced information services, provides a flexible and measurable system for academic community that can be used to personalize training and reinforcement of learning, better management of educational processes, and more effective logistic management etc. The use of the internet of things will also challenge higher education, which violation of privacy, security issues, and rising costs are some of these challenges.

  Conclusion

  In the present study, an attempt was made to introduce IOT and its opportunities and challenges for higher education system by reviewing the related literature. IOT is a technology that covers a wide range of applications in the university, from classrooms to laboratories, colleges and parking lots, and more. Within the system, IOT can be used to support the higher education chain and facilitate communication between input, output, and the process, and facilitate monitoring, control, and management of the university's system. In other words, the IOT operates communication center for the university system. In the dimension of higher education and university process, the IOT can be effective in student interaction and participation, evaluation, mental and physical health, classroom management, satisfaction, attendance, time saving as well as faculty management, energy saving, information searching, improving security in the university environment, providing real learning, personal growth and development for both the university instructors and the students, and so on. Of course, as mentioned, the use of this technology has cetain challenges. These challenges include security and privacy risks, high costs, connection to the Internet, scalability, self-organization and acceptance, etce. But despite this, experts generally see the future of this technology as more practical and important than it is now

  Keywords: Information Technology, Internet of Things, Higher Education, Opportunities, Challenges
 • E. Jamor, M. Pourjamshidi * Pages 169-179
  Background and Objective

  Assignment is an activity given to learners after teaching and can be done in the classroom under teacher's supervision or outside the classroom. Some of the assignments that are done as a part of classroom work in the learning environment are called class assignments, and others are taken home by the learner so that they can benefit from parents’ assistance in addition to teacher support. Thus, part of the learner's time outside the school environment is devoted to homework. In general, homework is an important principle in the teaching-learning process. Researchers believe that classroom assignments provide learners with the opportunity to practice more on the concepts presented in class. Teachers also use classroom assignments to help learners learn and engage after class time, and parents become aware of their children's learning process. This research has been conducted to examine the effect of type of structured and semi-structured tasks on the behavioral engagement and motivational engagement of students in Educational Sciences in academic year of 2016-2017.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test with a control group. The statistical population included all the students of Bu-Ali Sina university in the field educational science in academic year of 2016-2017. Of these, 30 students were selected through a random sampling procedure and were randomly assigned to experimental and control groups (15 per group). A group with structured task and another with semi-structured assignments. Data was collected by Thinou's Engagement Questionnaire (2009). Validity of this questionnaire has been obtained  through content validity and formalism, and  reliability of the questionnaire in the internal consistency of the questionnaire, using Cronbach's alpha was 0.96 and in the sub-components this value for behavioral involvement was 0.90 and motivational engagement 0.92. To analyze the data, descriptive statistics including frequency, mean, standard deviation and inferential statistics including independent sample t-test and covariance analysis test were used.

  Findings

  The results revealed that there is no difference between the type of structured and semi-structured tasks and student motivational and behavioral engagement.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be said that both types of tasks, semi-structured and structured, provide engaging conditions for learners. Semi-structured tasks, due to their greater degree of independence and identity, lead to learners’ commitment, satisfaction and the structure of the learner's intellectual control. Structured assignments, due to their features such as regularity and similarity to the structure of long-term memory, as well as careful planning and scheduling, make people less stressed make them do their homework without ambiguity, and as a result, the person does the without worrying about running out of time. They also increase a person's emotional involvement.  

  Keywords: Structured Tasks, Behavioral Engagement, Emotional Engagement, Semi, structured task, Educational Science
 • Sh. Valadi, S. Alitajer *, H. Khotanlou Pages 181-188
  Background and Objective

  The advancement of information technology in the field of portable technologies has made it possible to develop omnipresent learning. Mobile learning (learning everywhere) is a new learning environment in which the learner is placed in a real-world scenario, with access to online resources, through portable tools and wireless networks. On the other hand, augmented reality has helped to complement human sensory perceptions of the environment by positioning them in the middle of the real world and the virtual world and creating an environment in which virtual components are combined in a dynamic interaction with the real environment. Portable augmented reality technology is a great tool for adding content to field visits by adding virtual components and information to a specific physical location. Such a tool can change the student-centered and inactive educational process into a student-centered and active process by creating a self-sufficient learning situation for students. The learning environment resulting from the combination of the real world and the virtual world is effective in creating a valid learning environment for students. Numerous studies have examined the application of augmented reality technologies in various educational fields such as engineering, medicine, ecology, science, art, history, etc. This study has used a tool based on augmented reality technology to enhance the efficiency of regular visits in teaching technical courses in the field of architecture.

  Methods

  This study is applied utilizing a quantitative research method.  Participants included 73 students in the mechanical engineering course divided into experimental groups (38) and control group (35) after an initial theoretical training and administering pre-tests. The instruments in this study were tests and questionnaires. The experiment took place over a three-week period creating an active learning environment.

  Findings

  The results of the study show that the application of the AR supplementary teaching tool contributes to enhance the students’ learning through the field visits and it is more effective than field visits in order to provide the satisfaction of learning approach and higher scientific validity from the students’ point of view.

  Conclusion

  The use of AR technology and the focus on important points in field visits have made the teaching and learning process more efficient and enjoyable for students. From the students' point of view, the knowledge credibility of the activity designed for the experimental group was higher than the activity designed for the control group. The combination of building information in a simple and understandable software caused valid and superior knowledge. 

  Keywords: Architecture education, Augmented Reality, building mechanical services, field visit, active learning
 • Kh. Daneshjoo *, A. Hosseini Alamdari, M. Moeinipour Pages 189-197
  Background and Objective

  In the process of design development, it is the duty of the architect to find appropriate answers to design issues based on his experience and knowledge to provide the design goals considering diverse criteria. Therefore, the ability to create new and unknown solutions to issues, commonly referred to as creativity, is one of the basic skills required from any architect. Responsiveness to the unique design issues requires a creative and flexible mindset. Accordingly, in teaching architecture, nurturing student creativity is critical to solving design issues. The present paper examines the extent of this goal realization in the undergraduate training course in architecture engineering in Iran.

  Methods

  The present study is designed and implemented based on the exploratory mixing research method and the two paradigms of positivism and poststructuralism. In this regard, the research population was clustered based on MSRT’s qualitative classification, and one university was selected from the largest cluster (third grade universities). Considering the dual nature of creativity, using two standard tests of creativity (Torrance and Ned Herrmann), and the degree of creativity of students in the study process at the Malayer university was measured. In addition, the level of readiness of the educational environment for the development of creativity is also measured. In the next stage of the research, the appropriateness of the educational environment for improving creativity was examined based on five basic indicators.  Graduated students were asked to evaluate their educational environment during their study in a closed-ended questionnaire based on these five criteria.

  Findings

  The results of the research indicated that students did not increase their general creativity and significantly reduced their use of imagination and creativity as a tool for problem solving during the training period. Based on the results of the research, the instability of goals and design values during the course of the curriculum resulting from the structure of the educational system is a major factor in the disability of the educational environment in the development of student creativity.

  Conclusion

  According to the results of examining general creativity of students, it seems that architecture education environment is useful for people with low general creativity, but it does not embrace very high creative students and provides conditions for high creativity to be suppressed and become close to the average creativity of the society. In general, this environment does not have a significant effect on the general creativity of the student community. On the other hand, a sharp decrease in the use of imaginative and creative thinking during the training course shows that the architectural design environment does not support and respect creative thinking and does not even tolerate creativity beyond a certain extent. 

  Keywords: Education, Creativity, Imagination, Graduates, Architecture
 • M. Kharazmi, H. Aainalipour *, E. Zarei Pages 199-209
  Background and Objective

  At the present, the development of entrepreneurship is one of the core programs of developing countries. Therefore, investing on human resources aspects of entrepreneurship has a special place in these programs. Universities are expected to play a pivotal role in developing entrepreneurial capabilities. Universities are expected to provide the entrepreneurial capabilities needed by the society with an innovative trend. Also, the university can create entrepreneurial capabilities including knowledge, skills and entrepreneurial attitudes among graduates and they can promote these abilities in the society as the agents of social change. The purpose of this study was to explain the educational content characteristics with emphasis on entrepreneurship skills in engineering fields and comparing it with the current situation at Hormozgan university.

  Methods

  The method was a mix method. The population in the qualitative sector includes all the top entrepreneurs and college students and in the quantitative part it included all students and professors of Hormozgan university. Participants in the qualitative section were selected by desirable methods, and in the quantitative section, a stratified sampling method was used. The sample size was determined in the qualitative information saturation section and in the quantitative part by the Cochran formula. The data were collected through semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire. The validity of the qualitative data was verified by checking members. In the quantitative section, by content and structure validity, and reliability by the Cronbach alpha. Qualitative data were analyzed by thematic analysis and quantitative data by descriptive statistics, t-test, and confirmatory factor analysis.

  Findings

  The extracted categories included the promotion of individual skills, the application of content, the technical principles of entrepreneurship and flexible content. The quantitative results of the quantitative survey indicate the unfavorable condition of the enumerated attributes for educational content.

  Conclusion

  The results of the study showed that from the perspective of the interviewed entrepreneurs and professors, features such as improving personal skills, flexible content, practical content and paying attention to the technical principles of entrepreneurship are among the important features that can promote entrepreneurship skills among students. It is suggested that more attention be paid to increasing individual abilities, including creativity, communication skills, and emotional skills. As the educational content moves away from the theoretical dimension, by introducing students to practical issues in various forms, prepare the ground for further development of entrepreneurial skills. It is also recommended that professors of engineering majors pay more attention to the needs, interests and talents of their students in choosing educational content to reduce the problem of their lack of motivation to learn.

  Keywords: Entrepreneurship, Faculty of Engineering, Hormozgan University, students, Educational Content
 • Gh.R. Aslani, S.A. Azimi *, N. Soleimani Pages 211-220
  Background and Objective

  In recent decades, the use of new information and communication technologies around the world has grown rapidly. The proliferation of personal computers, mobile phones or Android phones, and the easy access to the Internet provided by telephone operators have changed the lives of millions of people. These changes have directly and indirectly affected people's behaviors and habits, and even their cognitive and mental characteristics. As the use of the Internet by children and adolescents increases, there are concerns about their online safety. Providing a safe environment requires an in-depth understanding of the types of risks of the online environment, as well as effective solutions to reduce these risks. The issue of cyberspace abuses and the irreparable damage that this environment can do to personality and social image is a matter of consideration, the prevention of which is most of all the responsibility of the educational organizations, and particularly the family. The aim of this study was to investigate the relationship between parental supervisory styles and internet safety of children among male and female students of high school.

  Methods

  Descriptive correlational (structural equation modeling) method was used at this study. All the second grade students of high school in Dezful and their parents in the academic year of 2017-2018 were statistical population of this study. According to the sample size, 375 people were selected based on Krejcie and Morgan's tables. Stratified sampling method and random cluster sampling were used for sampling. Two standard questionnaires of determining parental supervisory styles and a researcher-made questionnaire of checking the internet safety of children on a Likert scale were used to collect data. Frequency distribution, mean, Pearson correlation coefficient, regression and structural equation model test were used to analyze the data.

  Findings

  The results showed that there is a significant difference between the parenting styles and the level of internet safety of children. Parents' cordial behavior with their children and their proper control give more confidence among family members. The child who feels such a climate feels safe in expressing his Internet needs, the things that are encountered in using the internet, as well as the questions and problems encountered when using the internet will be more comfortable to discuss these issues with parent.

  Conclusion

  The results show that the highest Internet security of children is observed in the authoritarian regulatory style, followed by the authoritarian style and the negligent style; while the lowest internet security is observed in the non-interfering style. The results also showed that there was a significant relationship between parental supervision style and parental Internet security. Parents' sincere behavior and their proper control provide more trust among family members. The child who feels this atmosphere feel more secure and comfortable to express their needs about the Internet, the events that occur in using the Internet, and the questions and problems that they have while using the Internet. Parents with a friendly style and proper control have taken the necessary precautions to use the Internet safely and avoid serious risks. They have clearly set their own rules and expectations for children to use the Internet. And children are aware that they must respect these rules and expectations in order to be loved by their parents. In fact, this group of parents are not far behind their children in issues such as Internet literacy and media literacy, and they know and practice the etiquette of dealing with their children when they use the Internet. 

  Keywords: Parents, children, Internet, Parenting Styles, Internet Safety
 • D. Tahmasebzadeh Sheikhlar *, M. Sadeghpour Pages 221-230
  Background and Objective

  The use of new communication technologies, especially social networks in recent decades, has entered a new era and society; the society that Daniel Bell calls the post-industrial society; Tada Omsu, the network society; and Manuel Castell, the information society. The increasing development of electronic communication technologies such as satellite and Internet networks and their impact on many social, cultural, political and economic aspects, society has undergone such fundamental changes that some experts in virtual social networks called the virtual social media the new dimension of power in the 21st century. While we are witnessing a growing trend of users and members of Internet social networks, it is essential to know the various dimensions of networks and be aware of their effects. With the arrival of technology into the countries, we must always witness its ups and downs. The use of new technologies, in addition to creating opportunities, also becomes a threat. The purpose of this study was predicted the academic procrastination based on use of social networks with the intermediate role of self-regulation learning strategies among high school students.

  Methods

  The research method is applied research in terms of aim and is correlation in terms of the natures of subject. The statistical population includes all secondary school students in Hashtrood city. The sample size was 309 people based on the Morgan table and were selected randomly by multi-stage cluster sampling. Social networking questionnaire, self-regulation learning and academic procrastination were used to collect data. The opinions of related experts were used to determine the validity of the questionnaires and their reliability was determined by the coefficient of Cronbach's alpha (virtual networks, 0.88, self-regulatory learning strategy, 0.79; Academic procrastination, 0.80.

  Findings

  The results showed that the questionnaire had a good reliability. SPSS and Lisrel software were used to analyze data, Pearson correlation coefficient to examine the relationship between variables and the path analysis method to investigate the effect of variables.

  Conclusion

  The results showed that there is a relationship between social networks with academic procrastination and student self-regulation learning strategies, and has an indirect effect on student’s procrastination. Based on the results, the following suggestions are given: the national media should consider a program as informal education to inform about the harmful consequences of improper use of social networks. The country's Educational Research and Planning Organization and institutions related to the production of curriculum content, should develop content to raise students' awareness of how to properly use social networks. School principals should hold educational workshops to raise awareness of the student community so that students become aware of the disadvantages and advantages of virtual networks and can use social networks to promote education. School principals need to keep in touch with students' parents and keep them informed of students' behaviors and practices so that parents can contribute to students' academic lives. - Teachers should inform students about their educational status in order to eliminate students' negligence. Principals, teachers and parents of students should cooperate in order to control the optimal use of social networks by students. Teachers inform students about the benefits and goals of using self-regulated learning strategies. Teachers should teach students how to use self-regulated learning strategies in the learning process in appropriate opportunities such as extracurricular activities. 

  Keywords: social network, academic procrastination, self-regulation learning, Strategies