فهرست مطالب

فصلنامه فناوری آموزش
سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، تابستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سعیده شمسایی*، محمدعلی شمس صفحات 159-165

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه نحوه نگرش اساتید و دانشجویان انگلیسی با اهداف ویژه به نیازهای یادگیری و فعالیت های آموزشی می باشد. عدم همخوانی میان انتظارات این دو گروه از دوره های آموزشی یاد شده می تواند به نتایج نامطلوبی منجر گردد. در این مطالعه، نگرش 6 استاد آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه و 60 دانشجوی رشته مهندسی   نرم افزار به نیازهای یادگیری از طریق یک پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اساتید و دانشجویان انگلیسی با اهداف ویژه افکار مشابهی در مورد کتاب درسی، و استفاده از اطلاعات به دست آمده از تحلیل کلام و تحلیل ژانر در دور ه های آموزشی دارند، اما تفاوت های قابل توجهی میان دیدگاه این دو گروه در مورد فعالیت های آموزشی، اولویت بندی مهارت ها و اجزای زبان، و جایگاه تفکر نقادانه دیده می شود. در این مقاله ضرورت طراحی سازوکارهای تعلیمی مناسب برای به کارگیری اصول «حقوق سنجی» و «برنامه ریزی راهبردی» و به کارگیری درست این طرح ها در کلاس های انگلیسی با اهداف ویژه مورد بحث قرار می گیرد.

 • سیاوش طالع پسند*، فاتیما علیجانی، ایمان بیگدلی صفحات 167-177
  بسیاری از پ‍ژوهشگران نشان داده اند که برای درک بهتر انگیزش دانش آموزان هدف های اجتماعی را باید همراه با هدف های تحصیلی مورد مطالعه قرار داد. در حالی که نظریه جهت گیری هدف پیشرفت اجتماعی در مطالعات غربی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است، معلوم نیست آیا این نظریه در سایر زمینه های فرهنگی و قومی قابل کاربست است یا نه. هدف این مطالعه رواسازی نسخه فارسی مقیاس جهت گیری هدف پیشرفت اجتماعی و آزمون این نظریه در بافت تحصیلی دانش آموزان ایرانی بود. در کل 403 دانش آموز (159 دختر و 244 پسر) از مقطع دبیرستان در این مطالعه شرکت کردند. شرکت کنندگان مقیاس جهت گیری هدف پیشرفت اجتماعی و پرسشنامه هدف پیشرفت را تکمیل کردند. تحلیل عاملی اکتشافی، همبستگی سوال- نمره کل و تحلیل اعتبار برای بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس جهت گیری هدف پیشرفت اجتماعی اجرا شد. افزون بر آن، به منظور بررسی شواهد روایی تحلیل عاملی تاییدی اجرا شد. از مدل پاسخ مدرج در نظریه سوال- پاسخ برای مقایسه برآورد پارامترها استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مدل فرضی هدف های پیشرفت اجتماعی را تایید کردند. برازندگی مدل سه عاملی تایید شد و برای یک نسخه کوتاه شده 13 سوالی جهت گیری هدف اجتماعی یک ساختار سه عاملی به دست آمد. تحلیل مدل پاسخ مدرج نشان داد که تابع آگاهی در انتهای بالایی مقیاس افزایش یافته و جهت گیری پیشرفت اجتماعی در آن ناحیه دقیق تر اندازه گیری می شود. روایی همگرا نیز برای نسخه جدید هدف های پیشرفت اجتماعی گزارش شد. یافته های ما در کل چارچوب سه عاملی نظریه جهت گیری هدف پیشرفت اجتماعی را در دانش آموزان ایرانی تایید      می کردند. هماهنگ با نظریه جهت گیری هدف پیشرفت تحصیلی، یافته های ما نشان دادند که هدف های تبحری، عملکردگرا و اجتناب از عملکرد در زمینه اجتماعی با هدف های تحصیلی رابطه مثبت دارند.
 • شهرام احمدی*، حمیدرضا شاه وردی، علی شکوه فر صفحات 179-187
  نانوفولادها به رده خاصی از فولادها گفته می شود که حاوی فازها (فریت، سمنتیت و یا آستنیت)، دانه ها و یا کاربیدهای نانوسایز (مانند کاربید وانادیم) می باشند. خواص فیزیکی، مکانیکی و مغناطیسی منحصر به فردی در این فولادها مشاهده شده است. روش های مختلف ساخت این فولادها می تواند به دو دسته کلی روش های تغییرشکل شدید و روش های مبتنی بر ذوب تقسیم بندی شود. در بین روش های تغییر شکل شدید، روش اکستروژن قایم (ECAP) بیشتر از روش های دیگر مد نظر بوده است که علت آن امکان تولید محصولات در اشل صنعتی است. در مقابل، ساخت مواد نانو ساختار با روش حرارت دهی ساختارهای آمورف به طور گسترده در آلیاژهای آهنی استفاده شده است. در این تحقیق تبلور آهن آلفا در ساختار آلیاژ Fe55Cr18Mo7B16C4 به وسیله آزمون های تفرق اشعه ایکس و مشاهدات میکروسکپی بررسی شده است. نتایج مشاهدات میکروسکپی نشان می دهد که کریستال های آهن آلفا با اندازه 10 نانومتر در ساختار آلیاژ پس از عملیات حرارتی تشکیل شده است.
 • مرتضی صادق عمل نیک* صفحات 189-200

  در این مقاله یک سیستم آموزش هوشمند در محیط مهندسی همزمانی براساس تکنیک شی مدار جهت بهینه سازی و ارزیابی قابلیت ساخت طراحی و ایجاد تمام فرایندهای ممکن طراحی و ساخته شده است. در این سیستم آموزش هوشمند مشخصات هندسی قطعه طراحی شده و فیچرهای آن از نظر قابلیت ساخت با فرایندهای سنتی (مانند سوراخکاری، برقوکاری، بورینگ، فرزکاری و رزوه زنی) و فرایندهای غیر سنتی (مانند ماشین کاری الکترو شیمیایی، تخلیه الکتریکی، اولتراسونیک، فرایندهای ترکیبی الکترو شیمیایی و تخلیه الکتریکی، و فرایند ترکیبی وایرکات مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این سیستم تمام فرایندهایی که می شود فیچرهای طراحی را ساخت، در سیستم ایجاد می شود و سیستم قادر است زمان و هزینه های ماشین کاری و نرخ ماشین کاری را محاسبه نموده و مشخص کند که کدام یک از فرایندها از نظر زمان و هزینه و نرخ  ماشین کاری مناسب تر است. سیستم این امکان را بهی طراح می دهد تا با تغییر پارامترها و ابعاد و تلرانس های طراحی زمان ماشین کاری و هزینه های آن را بهینه نماید. این سیستم می تواند ظرف کمتر از 30 ثانیه قابلیت ساخت طراحی را ارزیابی نموده و بازخوردها و توصیه های لازم را برای اصلاح و بهبود پارامترهای طراحی به طراح بدهد و به این صورت طراح بتواند طرح خود را از نظر زمان و هزینه و کیفیت و راندمان تولید بهینه نماید. همچنین سیستم توصیه های لازم را به مهندس ساخت برای انتخاب بهینه پارامترهای ماشین کاری مانند سرعت، میزان تغذیه، نرخ پیشروی ابزار، سیکل زمان و هزینه ماشین کاری و راه هایی که می شود هزینه های ماشین کاری را کاهش داد برای هر یک از فرایندهای فوق الذکر می نماید تا بین کیفیت مورد نیاز و راندمان تولید بتواند بالانسی بر قرار نماید. این سیستم آموزشی هوشمند می تواند جهت بهینه کردن پارامترهای طراحی و ساخت استفاده نمود. همچنین می توان به عنوان یک سیستم مشاوره هوشمند مورد استفاده طراحان و مهندسان تولید قرار گیرد. همچنین با استفاده از سیستم اموزشی هوشمند ساخته شده می توان نیروهای جدید تازه کار در بخش طراحی و ساخت را آموزش داد. جهت ارزیابی کارایی سیستم آموزشی هوشمند، خروجی این سیستم با روش تجربی مقایسه شده و صحت پیشبینی آن از نظر زمان و هزینه ماشین کاری و نرخ پیشروی ابرار در مقاله نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: سیستم آموزش هوشمند، طراحی و ارزیابی تولید، تولید فرایندهای جایگزین، بهینه سازی
 • هاشم هاشم نژاد، سید باقر حسینی، وحید وزیری* صفحات 201-212
  کیفیت آموزشی و سطح یادگیری فراگیران آموزش از راه دور در مقایسه با آموزش حضوری یکی از مسایل مهم و مورد بحث متولیان این نظام به خصوص در رشته های عملی و عملی- نظری مانند معماری  است. وجود دروس متنوع در رشته معماری از دروس نظری صرف گرفته تا دروس کاملا عملی چگونگی بهره گیری از آموزش از راه دور در انتقال تجربیات مدرس به دانشجو را به تامل بیشتر و برنامه ریزی متفاوت می کشاند. داشتن یک مقایسه تطبیقی میان آموزش سنتی و آموزش بر پایه فناوری های ارتباطی می تواند سر آغاز هر گونه تصمیم گیری در خصوص برنامه ریزی و جهت دهی به این مهم باشد که تلاش شده است تا برای نخستین بار مورد سنجش قرار گیرد. در این تحقیق تلاش شده است تا سطح یادگیری دانشجویان رشته معماری تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی مورد مقایسه قرار گیرد. بنابراین برای رسیدن به این هدف تلاش شده است تا دانشجویان یک دوره تحصیلی در هر کلاس درس به انتخاب خود تحت یکی از دو نوع آموزش (سنتی یا از راه دور) ترم تحصیلی خود را سپری نمایند. انتخاب کلاس هایی که مورد آزمون قرار گرفته است از میان دروس تخصصی و براساس سطوح نظر به عمل در ارایه دروس آنها می باشد، که در متن مقاله به تفصیل بیان می گردد. این مقاله به مقایسه سطح یادگیری دانشجویان رشته معماری در نظام حضوری و از راه دور ایران در درس های رشته تحصیلی معماری پرداخته است. این پژوهش یک تحقیق نیمه تجربی است. جامعه آماری آن دانشجویان معماری کاردانی و کارشناسی در سال 87-86 و 86-85 در دانشگاه محقق اردبیل بوده و اطلاعات آن توسط ارزیابی کمی- کیفی دانشجویان در دروس دانشگاهی و مقایسه تطبیقی میزان یادگیری آنها با یکدیگر حاصل شده است.
  کلیدواژگان: آموزش از راه دور، آموزش سنتی، خودآموزی، یادگیری مستقل، معماری، برنامه نویسی آموزشی
 • ساسان بالغی زاده*، سعید رضایی صفحات 213-219

  مطالعات اخیر حاکی از علاقه وافر محققین در انجام پژوهش در زمینه افکار معلم می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است که به دنبال نوع تفکرات یک مدرس پیش از خدمت کانون زبان ایران پیرامون بازخوردهای تصحیح کننده  می باشد. بدین منظور معلمی با نام مستعار علی قبل از شرکت در دوره آموزش تدریس پیش از خدمت که توسط کانون زبان ایران برگزار می شد داوطلب شرکت در این پژوهش شد. جهت دست یابی به نوع تفکرات آموزشی علی پیرامون بازخوردهای تصحیح کننده و منبع این نوع تفکرات پرسش نامه ای که توسط نگارندگان این تحقیق آماده شده بود به وی داده شد. سپس جهت دست یابی به اطلاعات دقیق تر و رعایت قاعده مثلث در پژوهش یکی از نگارندگان مقاله حاضر به مصاحبه با علی پرداخت. دو هفته بعد زمانی که علی رسما مدرس زبان انگلیسی کانون شده بود، کلاس وی مورد بازدید قرار گرفت تا معلوم شود پس از کلاس های آموزش زبان پیش ازخدمت افکار علی پیرامون بازخوردها تا چه اندازه دچار تغییر شده است. نتایج این مطالعه موردی بیانگر تغییرات چشمگیری در نوع  تفکر علی پیرامون بازخوردهای تصحیح کننده پس از گذراندن دوره آموزشی بود. در پایان نتایج این تحقیق به طور کامل گزارش و بحث شده است و کارکردهای آموزشی این تحقیق همراه با زمینه های تحقیقی برای بررسی در این زمینه برای علاقه مندان این حوزه ارایه شده است.

  کلیدواژگان: شناخت معلم، اعتقاد، بازخورد اصلاحی
 • مسعود علی اکبر گلکار* صفحات 221-225
  این مقاله مزایای سیستم فیدبک از نحوه آموزش در دانشگاه های سنتی را مطرح می کند. فیدبک از نحوه تدریس در دانشگاه های سنتی از نظر خواهی از دانشجویان در مورد برنامه تدریس شده، تدریس توسط گروه آموزشی، در سطح گروه آموزشی یا دانشکده صورت گرفته به صورت آماری تهیه می شود. تمام دانشگاه ها در سراسر جهان چنین سیستمی برای ارزیابی دارند. بعضی از دانشگاه ها نتایج حاصل از این بررسی آماری را در سطح مدیریت دانشگاه مطرح می کنند، بعضی فقط بعضی فقط در سطح اساتید مدرس مطرح کرده و بعضی فقط به مطرح کردن در سطح دانشجویان اکتفا می کنند. یک مشکل معمول این است که نتایج این بررسی ها ممکن است فقط توسط اساتید دیده شود و مهم نباشد که خوب یا بد باشد. در مقاله یک توسعه کیفیت آموزشی پویا ارایه می شود که به طور سیستماتیک اطلاعات را از دانشجویان و مدرسین و ناظران صنعت جمع آوری می کند. سپس یک مدیریت به صورت افزایش اطلاعات ورودی به طور دایم به کار گرفته شده تا از اطلاعات حاصل به صورت مبنایی برای تهیه و توسعه کیفیت دروس جاری استفاده شود. ضمنا ماتریسی از اندازه گیری نحوه این که هر کس چگونه از این فیدبک برای بهبود نحوه تدریس و یادگیری استفاده می کند تهیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش، برنامه درسی، سیستم های بازخورد سنتی، یادگیری
|
 • S. Shamsaee *, M.A. Shams Pages 159-165

  The aim of this research is to investigate the relationship between English for Specific Purposes (ESP) teachers and students’ attitude toward learning needs and teaching activities. Mismatch between teachers and students’ expectations from ESP courses can result in undesired outcomes. In this study, the attitudes of 6 teachers and 60 students of Software Engineering toward ESP learning needs were surveyed by a questionnaire. The relationship between the ideas of these two groups was investigated through t-test analysis. The results show that ESP teachers and students think more alike about textbooks, and the incorporation of information processed through discourse and genre analysis, while recognizable differences can be observed in their view toward teaching activities, the place of language skills and components, and critical thinking. It is discussed that pedagogical mechanisms for applying the relevant principles of ‘rights analysis’ and ‘strategic planning’ in English classrooms need to be devised and appropriately applied in ESP programs.

  Keywords: ESP, Textbooks, Needs analysis, Rights Analysis, Strategic Planning, Critical thinking
 • S. Talepasand *, F. Alijani, I. Bigdeli Pages 167-177
  The objective of this study was to validate the Iranian version of the Social Achievement Goal Orientation Scale and test the Social Achievement Goal Orientation theory in the context of Iranian students. A total of 403 Iranian high school students completed a Social Achievement Goal Orientation Scale and an Achievement Goal Questionnaire. Exploratory and confirmatory factor analyses confirmed the hypothesized model of social achievement goals. The fit of the proposed three-factor model was promising and moderate support for the three factor structure of social goal orientation was found using scores from an abbreviated 13-item SAGOS. Graded Response Model showed an information function that was peaked at the upper end of the scale, indicating that severe social goal orientation is measured with most precision. Convergent validity for the new measure of social achievement goals was established. Findings generally supported the trichotomous framework of the social achievement goal orientation theory with Iranian students. Consistent with the academic goal orientation theory, findings indicated that social mastery and performance-approach and performance-avoidance goals had positive relationships with academic goals.
  Keywords: Social Goals, goal orientation, Construct Validity, Convergent validity, Confirmatory factor analysis, graded response model, Item response theory
 • Sh. Ahmadi *, H.R. Shahverdi, A. Shokouhfar Pages 179-187
  The term NanoSteels is called to some special steels consisting of nanosize phases (i.e. ferrite, cementite, and austenite), grains, and carbides (e.g. vanadium and M2C) produced by nanotechnology. It is proof that exotic physical, mechanical, and magnetic properties can be obtained from nanostructured steels. Fabrication methods of nanostructure steels can be divided into two main categories, SPD (severe plastic deformation) and melt base (crystallization from amorphous state) methods. Among all of the severe plastic deformation techniques (i.e. ECAP, HPT, and ARB), equal channel angular pressing (ECAP) is especially attractive because it can economically produce bulk of ultra- fine grain (UFG) materials. On the other hand, crystallization from amorphous state in bulk metallic glasses is a unique approach toward the mass production of nanostructure ferrous alloys. In the experimental process, crystallization of α – Fe phase during annealing process of Fe55Cr18Mo7B16C4 bulk amorphous alloy has been evaluated by X- ray diffraction and TEM observations. It is known from the TEM observations that crystalline α – Fe phase nucleated in the structure of the alloy in an average size of 10 nm and completely mottled morphology.
  Keywords: NanoSteel, ECAP, HPT, ARB, Melt-spinning, Glass metal, Crystallization
 • M.S. Amalnik * Pages 189-200

  This paper addresses the concept and development of an intelligent education system  in concurrent engineering environment based on object oriented technique for conventional processes such as drilling, reaming, boring, slot drilling, end milling, tapping, etc. and unconventional processes such as electrochemical machining (ECM), electro-discharge machining (EDM), electrochemical spark machining (ECSM), ultrasonic machining (USM) and wire-electro-erosion-dissolution machining (Wire-EEDM) for manufacturability evaluation and generation of alternative processes for improving product design. A feature based approach for acquiring design specification is used. Then the system automatically generates all possible alternative processes and estimates machining (cutting) cycle time, and cost, penetration rate, and efficiency for each process.  The system works as a process of iterative redesign which suggests a way of using process information to find ways of reducing the cost of each design feature. It also estimates the optimum operation parameters for each process which balances between quality and manufacturing efficiency and to give designers immediate feedback about parameters such as the machining cycle time, cost and quality, efficiency and so on for optimization and give some advice to manufacturing engineers related to feed, speed, penetration rate, machining cycle time and cost saving.

  Keywords: Intelligent Education System, Design, Manufacturability Evaluation, Generating Alternative Processes, Optimization
 • H. Hashemnezhad, S.B. Hosseini, Vahid Vaziri * Pages 201-212
  Architecture includes a wide range of courses from only theoretical courses to only practical ones. Applying distance education for transferring the learning from teacher to student requires deliberation and exact programming. In this research, we have compared the level of learning of students in traditional education system with that of the students in distance education system in architecture field. For this purpose, students a course arbitrary choose traditional or distance education system for given course materials. Selection of studied course materials among specialized ones considering the level of action of its presentation will be illustrated in the text. This study is a semi-experimental research. The population which has been studied includes the students of architecture in associate and bachelor level program of the University of Mohaggeg in Ardebil during the academic years of 2007-8 and 2006-7.  The collected data is the result of the qualitative –quantitative assessment of these students in their academic courses and comparison of their level of learning with one another. The result of this research focuses on the success of distance education system in theory vs. the relative lack of success in practical courses. These conditions, different plan for practical courses in distance education system takes.
  Keywords: distance education, Traditional education, Self Teaching, Independent Learning, Architecture, Educational Programming
 • S. Baleghizadeh *, S. Rezaei Pages 213-219

  Recent research has revealed huge interest in pursuing studies on teachers’ cognition. The present paper is a case study designed to investigate a pre-service teacher’s beliefs about corrective feedback at the Iran Language Institute (henceforth ILI). To do so, a pre-service teacher called Ali (a fictitious name) volunteered to participate in this study prior to attending his Teacher Training Course (henceforth TTC) held by the ILI. In order to unravel his beliefs about corrective feedback and the sources of such beliefs, a questionnaire developed by the researchers was given to him to complete. Later on, an informal interview was conducted by the second researcher in order to fathom Ali’s beliefs and also meet the triangulation criteria. Two weeks later, after Ali was officially employed as an English teacher at the ILI, the second researcher observed his class to see how far Ali’s beliefs had altered after the TTC. The observation session revealed a modification and change in Ali’s beliefs. The findings indicated that his beliefs had rigorously changed after the TTC. The results are hence reported and discussed fully with possible pedagogical implications and rich areas of research for further exploration.

  Keywords: Teacher Cognition, belief, Corrective Feedback
 • M.A. Golkar * Pages 221-225
  This paper identifies issues that arise from traditional university feedback systems. Traditional university feedback systems are undertaken as annual student surveys in areas including curriculum and teaching which may be conducted by the academic development unit, student union or at faculty or school level which generate statistical results. All universities around the world have such feedback systems. Some universities take the results seriously at senior management level, some only at academic teaching staff level and some only at a student level. A common problem is that these teaching survey results may only be seen by teachers, it doesn't matter whether the results are good or bad. In this paper, we present a dynamic curriculum development which systematically collects input or feedback from learners (students), teachers (academics) and industry panelists. We provide an incremental management approach to use these as a basis for new course development and strategic management of the improvement process of course development as well as a matrix on the measurement of how one utilizes the feedback for teaching and learning improvement and the value output from the triple feedback system.
  Keywords: Teaching, Curriculum, Traditional Feedback Systems, Learning