فهرست مطالب

نوآوری در علوم و فناوری غذایی - پیاپی 48 (تابستان 1400)
 • پیاپی 48 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/06
 • تعداد عناوین: 13
|
 • وحید کوشکی، آرش بابایی*، معصومه مهربان سنگ آتش، امید صفری صفحات 1-13

  فرایند ریزپوشانی پروبیوتیک ها در نمونه های غذایی به عنوان یک روش نوین برای افزایش زنده مانی و قابلیت تحمل پروبیوتیک های ریزپوشانی شده در شرایط نامطلوب محیطی ثابت شده است. با این حال تحقیقات در زمینه ترکیبات بهینه ریزپوشانی به منظور افزایش بقای باکتری های پروبیوتیک در مواد غذایی و شرایط شبیه سازی شده معده و روده ادامه دارد. هدف این پژوهش بررسی اثر حفاظتی عصاره های گیاهی اکالیپتوس، کاکوتی، آویشن و چای سبز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (1643 PTCC)، لاکتوباسیلوس کازیی (1608 PTCC) و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (1644PTCC) ریزپوشانی شده در دانک های آلژینات و پوشش داده شده توسط کیتوزان طی مدت نگهداری درون آب میوه های پرتقال، انار، سیب و کشمش می باشد. نتایج نشان داد که جمعیت باقی مانده از لاکتوباسیلوس کازیی ریزپوشانی شده با 0/05 درصد (w/v) عصاره آویشن به طور معنی داری بالاتر از باکتری های ریزپوشانی شده با عصاره کاکوتی و اکالیپتوس پس از 30 روز نگهداری بود. سپس این مقدار از عصاره آویشن برای ریزپوشانی باکتری ها قبل از تلقیح به آب میوه ها و مقایسه با عصاره چای سبز انتخاب گردید. پس از انبارمانی، عصاره های آویشن و چای سبز به طور قابل ملاحظه ای (05/0P <) پایداری ریزدانک های پروبیوتیک را درتمامی آب میوه ها در مقایسه با نمونه های کنترل فاقد عصاره ارتقا داد. لاکتوباسیلوس کازیی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده زنده مانی بهتری نسبت به بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ریزپوشانی شده نشان دادند.

  کلیدواژگان: آب میوه، باکتری پروبیوتیک، ریزپوشانی، زنده مانی، چای سبز
 • لیلا روفه گری نژاد، آرزو علی اصل خیابانی، سپیدار سیدی منصور* صفحات 15-25

  هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه شرایط مختلف فرآوری بر میزان نیترات و نیتریت سیب زمینی بود. برای این منظور انواع روش-های فرآوری شامل آنزیم بری، آب پز کردن، بخارپز کردن، ترکیب فراصوت و آب پز کردن، مایکروویو و سرخ کردن (105 نمونه) روی سیب زمینی انجام شد و میزان نیترات و نیتریت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد در همه روش های فرآوری میزان نیتریت و نیترات به طور معنی داری نسبت به نمونه شاهد (نمونه خام) کاهش یافت (05/0 <p). نمونه های آنزیم بری شده، پخت با مایکروویو، بخارپز شده، آب پز شده، و فرآوری شده با فراصوت در ترکیب با فرآیند آب پز کردن به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین میزان نیتریت و نیترات بودند؛ به طوریکه کاهش 85 درصدی نیتریت با فرآیند سرخ کردن و کاهش 57 درصدی نیترات با ترکیب آب پز کردن و فراصوت به دست آمد. همچنین مشاهده گردید که روش آب پز کردن و ترکیب آن با فراصوت بر میزان نیتریت و نیترات معنی دار نبود (05/0>P). در کل با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد روش آب پز کردن بدون هیچ گونه فرآوری ترکیبی، روشی موثر برای کاهش میزان این دو ماده مضر موجود در سبزیجاتی مانند سیب زمینی می باشد.

  کلیدواژگان: روش های فرآوری، سیب زمینی، نیتریت، نیترات، فراصوت
 • میر هاشم سید احمدی ممقانی، آیناز علیزاده*، سیده هما فصیح نیا صفحات 27-39

  طی سال های اخیر روند تحقیق در زمینه خصوصیات و تایید فواید بالقوه استفاده از پروبیوتیک و پری بیوتیک در محصولات لبنی و انواع نوشیدنی ها افزایش قابل توجهی داشته است. ترکیب حاصل از پروبیوتیک و پری بیوتیک ها را که اثر هم افزایی خواهند داشت، ترکیب سین بیوتیک نامیده می شود. در همین راستا، با هدف تولید آب هویج سین بیوتیک، نمونه های آب هویج حاوی 2% اینولین به عنوان ماده پری بیوتیک، در دمای 90 درجه سلسیوس به مدت 4 دقیقه پاستوریزه و با افزودن دو باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازیی و لاکتوباسیلوس پلانتاروم به صورت تکی و ترکیبی، طی گرمخانه گذاری در دمای 30 درجه سلسیوس، تخمیر شدند. آزمایش های شمارش باکتری های پروبیوتیک، pH، اسیدیته، بریکس، ویسکوزیته در دوره 45 روزه و ارزیابی حسی تنها در روز هفتم انجام گردید. نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار نوع باکتری و زمان بر زنده مانی باکتری های پروبیوتیک، pH، اسیدیته و بریکس نمونه ها بود (05/0p <). به طوریکه نمونه های حاوی ترکیب دو نوع باکتری پروبیوتیک دارای تعداد باکتری بیشتری (38/0±49/14 لگاریتم تعداد کلونی در میلی لیتر) بودند و با گذشت زمان تعداد باکتری های پروبیوتیک شمارش شده کاهش یافت. در تمامی نمونه ها با گذشت زمان، pH کاهش یافت که در نمونه های دارای لاکتوباسیلوس کازیی این کاهش، شدت بیشتری داشت ولی اسیدیته افزایش یافت (05/0p <) . همچنین بریکس این نمونه ها نسبت به انواع دیگر بالاتر بود. تاثیر نوع باکتری بر ویسکوزیته نمونه ها معنی دار نبود (05/0P>). با گذشت زمان بریکس و ویسکوزیته روند کاهشی نشان داد. تاثیر نوع باکتری و نحوه کاربرد آنها بر خصوصیات حسی نیز معنی دار نبود (05/0P>). به طور کلی، آب هویج سین بیوتیک حاوی دو باکتری پروبیوتیک به صورت ترکیبی با حداکثر زنده مانی باکتری های پروبیوتیک (≥107) و با حفظ سایر ویژگی های شیمیایی، فیزیکی و حسی به عنوان یک محصول فراسودمند برای بهره گیری در رژیم های غذایی پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: آب هویج، اینولین، سین بیوتیک، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس کازئی
 • سپیده قره یخه، امیرحسین الهامی*، لیلا ناطقی، کامبیز ورمیرا صفحات 41-51

  گاما آمینو بوتیریک اسید (گابا) به عنوان یک اسیدآمینه چهار کربنه غیرپروتیینی، در عملکرد بهتر ارگانهای مختلف بدن و مهار بسیاری بیمارهای فیزیولوژیک کاربرد گسترده ای دارد. باکتری های اسید لاکتیک بخوبی در شرایط کنترل شده می توانند گابا را در مواد غذایی سنتز کنند. هدف از این تحقیق، تخمیر شیرسویا توسط یک باکتری جدید لاکتیک اسید به نام Lactobacillus sp. Makhdzir Naser-1 (GQ451633) و تولید گابا است. ابتدا شرایط بهینه برای حداکثر تولید گابا با در نظر گرفتن فاکتورهای موثری چون زمان تلقیح، pH محیط، غلظت شیر سویا و دمای محیط بدست آمد. شرایط نقطه بهینه بدست آمده عبارتند از: زمان تخمیر 48 ساعت، 3/5 pH=، غلظت %12 شیر سویا و درجه حرارت گرمخانه گذاری37 (C°). در نقطه بهینه، با سه بار تکرار، مقدار گابای تولید شده، 17/4 بدست آمد که با مقدار پیش بینی شده (188/4) اختلاف بسیار ناچیزی دارد. بنابراین دقت معادله پیشنهادی برای پیش بینی مقدار گابا مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: نوشیدنی فراسودمند پروبیوتیکی، گابا، شیر سویا، بهینه سازی، روش سطح پاسخ
 • الهام امت محمدی*، جواد فیضی، مجید خانی صفحات 53-64

  تولید نوشیدنی های غنی از ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدان ها با توجه به سبک زندگی های امروزی و اهمیت مقابله با استرس اکسیداتیو و تغییر سلیقه مردم در استفاده از نوشیدنی های آماده و گازدار ضروری به نظر می رسد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر شرایط نگهداری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و میزان ماندگاری در سه نمونه نوشیدنی انار، زرشک و مخلوط این دو، به منظور بهبود کیفیت می باشد. در این مطالعه شاخص های خواص آنتی اکسیدانی، رنگ، ویتامین ث و ارزیابی حسی سه نمونه نوشیدنی انار، زرشک و مخلوط این دو (حجمی/ حجمی50:50) در مدت زمان (یک ماه) در تیمارهای مختلف دما (4، 17 و 30 درجه سانتی گراد) و نور، نگهداری و برای هر شاخص اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که تاثیر متقابل میان نوع تیمار (دما و نور) و زمان نگهداری، بر تغییر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی این سه نوع نوشیدنی تاثیرمعنی داری دارد (05/0P <). این تحقیق نشان داد که روند کاهش خاصیت آنتی اکسیدانی نوشیدنی در سویه های گازدار و بدون گاز تفاوت معنی داری با هم ندارند و در مواردی نوع گازدار قابلیت بیشتری در حفظ خواص فیزیکوشیمیایی خود نشان داد که این موضوع با توجه به تغییر گرایش عموم در استفاده از نوشیدنی های گازدار اهمیت پیدا می کند. با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور حفظ خواص ارزشمند تغذیه ای، نوشیدنی ها باید پس ازتولید در دمای پایین نگهداری شده و در مدت کوتاهی پس از تولید به مصرف برسند.

  کلیدواژگان: ماندگاری، انار، زرشک، آب میوه، آنتی اکسیدان
 • ساجده شریعتی نیا، جواد حامدی*، ستاره حقیقت صفحات 65-73

  پروبیوتیک ها فلور طبیعی دهان و دستگاه گوارشی هستند و از طریق تنظیم میکروفلور روده، کاهش کلسترول خون، تحریک سیستم ایمنی، بهبود متابولیسم لاکتور و فعالیت های ضد سرطانی اثرات مفیدی بر سلامت مصرف کننده ها دارند. آنها در گوشت، سبزیجات و محصولات لبنی یافت می شوند. اکثر باکتری های پروبیوتیک متعلق به گروه باکتری های اسید لاکتیک هستند. پروبیوتیک ها همانند لاکتوباسیلوس ها از طریق تولید ترکیبات ضد میکربی ازفعالیت طیف وسیعی از پاتوژن های انسانی و حیوانی ممانعت می نمایند. در این پژوهش 83 سویه باکتری از 20 نمونه ماست محلی که از استان کرمانشاه جمع آوری شده بود، جدا شدند. نمونه ها بر روی محیط MRS آگار کشت و در دمای oC30 در در جار بیهوازی گرماگذاری شدند. سویه های گرم مثبت و کاتالاز منفی به عنوان باکتری های اسید لاکتیک در نظر گرفته شد. فعالیت ضدباکتریایی جدایه ها بر علیه Bacillus subtilis، Bacillus cereus و Escherichia coli به عنوان باکتری های غذازاد به روش انتشار در آگار بررسی بررسی شد. برای کاهش برهم کنش اثر ضد باکتری لاکتیک اسید تولید شده، pH مایع رویی محیط تخمیر آنها در 6 تنظیم شد. نتایج نشان داد که بیشترین فعالیت ضد میکربی متعلق به سویه های 44، 61 و 72 بود. این سویه ها علیه هر سه باکتری گرم مثبت و منفی مورد آزمون اثر ضدمیکربی داشتند. هر سه سویه مطالعه شده فاقد اثر ضدمیکربی علیه استارترهای مورد مطالعه شامل Lactobacillus casei و Lactococcus lactis بوده اند. نتایج شناسایی مولکولی به روش آنالیز ژن 16S rRNA نشان می دهد که هر سه سویه متعلق به جنس Enterococcus هستند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که باکتری های اسیدلاکتیک جداشده از پنیرهای سنتی کردی به علت تولید ترکیبات ضد میکربی قادرند از رشد باکتری های غذازاد عامل فساد و بیماری جلوگیری کنند. متابولیت های بدست آمده از باکتری های پروبیوتیک بومی می توانند به عنوان جایگزینی مناسب برای ترکیبات شیمیایی دارای عوارض جانبی در نظر گرفته شوند.

  کلیدواژگان: فعالیت ضد میکربی، نگهدارنده غذایی، باکتری اسید لاکتیک، پروبیوتیک
 • راحله اسماعیلی دارابی، حامد افشاری*، رسول لسان خوش منفرد صفحات 75-87

  امروزه مصرف قارچ دکمه ای با توجه به طعم مطلوب و ارزش تغذیه ای بالای آن رو به افزایش است. نگهداری و ماندگاری قارچ دکمه ای یکی از معضلات این محصول می باشد. در این تحقیق، تاثیر بسته بندی از جنس نانوکامپوزیت پلی اتیلن - نانوسلولز با درصدهای مختلف نانوسلولز (صفر [نمونه شاهد]، 1%، 2%، 5% و منتشرکننده شاهد) و همچنین پدهای ساطع کننده گاز دی اکسید کربن بر روی زمان نگهداری قارچ دکمه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه های قارچ دکمه ای در بسته بندی های مذکور و در یخچال با دمای 3 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. قارچ دکمه ای در روزهای 0، 2، 6، 8، 10 و 13 از لحاظ تنفس، وزن، ظاهر، طعم و همچنین مقدار رطوبت و pH مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق تجزیه و تحلیل واریانس توسط نرم افزارSPSS در سطح اطمینان 95% بر اساس نتیج بدست آمد، تیمار حاوی 2 درصد نانوسلولز به عنوان تیمار بهینه از لحاظ ماندگاری معرفی گردید که دارای کمترین افزایش رطوبت، کمترین میزان کاهش وزن و دی اکسید کربن، بیشترین امتیاز رنگ کلاهک، ساقه و داخل کلاهک تا روز 10ام نگهداری می باشد. بنابراین می توان نگهداری قارچ دکمه ای را با بسته بندی کامپوزیت نانوسلولز 2 درصد، تا مدت 10 روز افزایش داد.

  کلیدواژگان: بسته بندی، قارچ دکمه ای، کامپوزیت نانوسلولز
 • حیدر ناصری، عیسی حزباوی*، فیض الله شهبازی صفحات 89-98

  شیر تنها ماده شناخته شده در طبیعت است که می تواند نیاز بدن را به طور کامل و متعادل تامین کند. شیر بازساخته یک محصول جایگزین شیر است. اجزای شیر بازساخته به راحتی قابل تنظیم تر از شیر است. با استفاده از هدایت الکتریکی می توان اطلاعات ارزشمندی در مورد کیفیت مواد مختلف از جمله مواد غذایی بدست آورد و بوسیله این روش، به عنوان یک ابزار ساده و کاربردی، کیفیت بسیاری از مواد غذایی را کنترل نمود. در این تحقیق روش سطح پاسخ برای مدل سازی و بهینه سازی هدایت الکتریکی شیر بازساخته مورد استفاده قرار گرفت. اثر پروتئین (1، 2، 3، 4 و 5 درصد) لاکتوز (4، 6، 8، 10 و 12 درصد)، چربی (3 و 6 درصد) و دما (50، 55، 60، 65 و 70 درجه سلسیوس) به عنوان متغیرهای مستقل بر هدایت الکتریکی شیر باز ساخته به عنوان متغیرهای وابسطه (پاسخ) مورد ارزیابی قرار گرفت. متغیرهای فرایند به صورت مدل های رگرسیونی درجه دوم برای این پاسخ معنی دار بودند (01/0p <). ضریب تبیین (R2) مدل سازی هدایت الکتریکی شیر بازساخته به روش سطح پاسخ برابر با 92/0 به دست آمد. شرایط بهینه برای قرار گرفتن هدایت الکتریکی شیر بازساخته در محدوده معمول آن (4 تا mS/cm 5/5) شامل پروتئین 4/3%، لاکتوز 7/7%، چربی 3% و دمای ºC9/63 بدست آمد.

  کلیدواژگان: روش سطح پاسخ، شیر بازساخته، هدایت الکتریکی
 • اکرم آریان فر*، مریم سردرودیان، علی محمدی ثانی، سارا ناجی طبسی صفحات 99-117

  صمغ های غذایی از جمله افزودنی هایی هستند که نقش های گوناگونی از قبیل قوام دهندگی، ژل دهندگی و پایدارکنندگی را در محلول های غذایی ایفا می کنند. هدف از این پژوهش، بررسی خواص ریولوژیکی صمغ دانه بالنگو فاقد پروتئین می باشد. بدین منظور، صمغ دانه بالنگو تهیه شد و پس از هیدرولیز آنزیمی آن، صمغ دانه بالنگو فاقد پروتئین تهیه شد و خواص ریولوژیکی صمغ دانه بالنگو حاوی و فاقد پروتئین از لحاظ پارامترهایی نظیر ویسکوزیته ذاتی، خواص ریولوژیکی پایا (آزمون مستقل از زمان و وابسته به زمان) و خواص ریولوژیک دینامیک (آزمون روبش تنش و روبش فرکانس) بررسی شد. نتایج نشان داد، صمغ دانه بالنگو و نمونه فاقد پروتئین آن در غلظت 1 درصد (وزنی- وزنی) رفتار شبه جامد و تضعیف شونده با برش از خود نشان دادند. همچنین دارای شکل فضایی مارپیچ تصادفی در ناحیه رقیق بودند. با توجه به ضریب تبیین (998/0)، مدل هرشل بالکی جهت توصیف رفتار ریولوژیکی محلول های صمغ دانه بالنگو و نمونه فاقد پروتئین آن انتخاب شد. در آزمون وابسته به زمان صمغ دانه بالنگو و نمونه فاقد پروتئین آن از نظر ایجاد ساختار و میزان تیسکوتروپی آن توانایی یکسانی نمایش دادند. نتایج آزمون خصوصیات ریولوژیکی دینامیکی نشان داد منحنی مدول ذخیره بالاتر از مدول اتلاف در ناحیه خطی قرار داشت که نشانگر رفتار شبه ژل یا شبه جامد در صمغ دانه بالنگو و نمونه فاقد پروتئین تشکیل دهنده آن است. هیدرولیز و کاهش مقدار پروتئین تاثیر معنی-داری در رفتار ویسکوالاستیک نمونه فاقد پروتئین ایجاد نکرد.

  کلیدواژگان: صمغ دانه بالنگو، آنزیم پروتئیناز، خواص رئولوژیکی، ویسکوالاستیک
 • بهنام مصطفی زاده، مهدی قره خانی* صفحات 119-133

  بیماری سلیاک رایج ترین بیماری است که در اثر مصرف گلوتن بروز پیدا می کند. تنها راه درمان این بیماری استفاده از مواد غذایی فاقد گلوتن می باشد. هدف از این پژوهش، بهینه سازی تولید نان بروتچن بدون گلوتن بر پایه ذرت حاوی آرد عدس و موسیلاژ به دانه بود. بدین منظور آرد عدس در سه سطح (25، 50 و 75 درصد) به عنوان جایگزین آرد ذرت و موسیلاژ به دانه در سه سطح (1، 2 و 3 درصد)، به فرمولاسیون اضافه شدند و در نهایت نمونه بهینه به دست آمده با نمونه فاقد آرد عدس و موسیلاژ به دانه مقایسه گردید. تجزیه وتحلیل آماری و بهینه سازی فرایند به روش سطح پاسخ انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزودن موسیلاژ به دانه و آرد عدس، میزان ویسکوزیته، دانسیته و رطوبت نمونه ها افزایش و میزان روشنایی و سفتی بافت نمونه ها کاهش یافت. حجم مخصوص نمونه ها با افزایش میزان آرد عدس به صورت خیلی جزیی کاهش ولی با افزایش میزان موسیلاژ به دانه، ابتدا کاهش و سپس با روند بیشتری افزایش یافت. پذیرش کلی نمونه ها نیز نشان داد که با افزایش میزان آرد عدس میزان پذیرش کلی از دید ارزیابان ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت در حالی که با افزایش موسیلاژ به دانه میزان پذیرش کلی ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. نتایج بهینه یابی فرمولاسیون نشان داد که به منظور رسیدن به اهداف ذکر شده، بایستی غلظت آرد عدس 25 درصد و غلظت موسیلاژ به دانه 3 درصد باشد. از طرفی نتایج مقایسه میان نمونه شاهد و نمونه بهینه نشان داد که نمونه بهینه دارای ویسکوزیته، رطوبت و پذیرش کلی بیشتری نسبت به نمونه شاهد بود. با توجه به یافته های به دست آمده می توان بیان نمود که از موسیلاژ به دانه، به منظور تقلید از خواص گلوتن و همچنین از آرد عدس می توان در تولید نان بدون گلوتن استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سلیاک، نان بروتچن، موسیلاژ به دانه، آرد عدس
 • اسماعیل عطای صالحی*، مریم سلطانی صفحات 135-142

  در دهه های اخیر نانو پلیمرهای زیستی مورد توجه ویژه محققان قرار گرفته است، چراکه این مواد زیست سازگار، زیست تخریب پذیر و تجدید شونده هستند و خطری برای سلامتی انسان و حیوان ندارند، ضمن آن که سبب آلودگی محیط زیست نمی شوند. هدف از این پژوهش بررسی اثر استفاده از نانوکیتین بر ویژگی های ساختاری و ضد میکروبی فیلم زیین بود. در این مطالعه نانوکامپوزیت زیین با نانوکیتین در سطوح 2/0، 5/0 و 7/0 درصد براساس وزن خشک زیین به روش ریخته گری محلول تهیه گردید. سپس خصوصیات ساختاری (تصویر میکروسکوپ الکترونی و طیف سنجی مادون قرمز)، فیلم های تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن نانوکیتین باعث چسبندگی کیتین به بستر پلیمری، افزایش زبری و پخش یکنواخت نانو ذره در ماده زمینه بیوپلیمری می گردد. همچنین نتایج آزمون های آنتی باکتریال فیلم های نانوکامپوزیت به روش انتشار دیسک و هاله عدم رشد با دو باکتری اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اوریوس نشان داد که افزودن نانوکیتین به فیلم زیین خواص آنتی باکتریال فیلم را نسبت به فیلم زیین خالص افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: پوشش خوراکی، نانو کیتین، زئین، ویژگی های ساختاری، ضد باکتریایی
 • مهسا سادات سجادی، ژاله خوشخو* صفحات 143-154

  در این تحقیق اثر ضد اکسیداسیونی ضایعات انار در سطوح صفر، 5/1 و 3 درصد بر ویژگی های حسی و پروفایل اسیدهای چرب ماهی قزل آلا رنگین کمان Oncorhynchus mykiss)) طی نگهداری در دمای یخچال مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی شاخص های حسی (بو،رنگ ، طعم مزه و بافت) شیمیایی و تعیین پروفایل اسیدهای چرب شامل تیوباربیتوریک اسید و pH در یک دوره 15 روزه طی روزهای(0، 5 ، 10و 15) انجام گردید. اکسیداسیون ، در ماهی قزل آلای رنگین کمان تیمار شده با عصاره ضایعات انار به تعویق افتاد و کمترین میزان اکسیداسیون در تیمار 3 درصد از عصاره ضایعات انار مشاهده شد و طی مدت نگهداری با تیمار شاهد اختلاف معنی دار بود(05/0 p <). طبق نتایج حاصل از ارزیابی های شیمیایی ماهی تیمار شده با عصاره ضایعات انار نسبت به تیمار شاهد تا انتهای دوره نگهداری قابل استفاده بود. آنالیز تقریبی نمونه ها نشان داد در هر سه تیمار مورد مطالعه پالمتیک اسید(C16:0) و اولییک اسید(C18:1 ω-9cis) و لینولییک اسید(C18:2n 6c) به ترتیب فرآوانترین اسید چرب اشباع و تک غیر اشباع و چند غیر اشباع بودند.در این تحقیق میزان اسیدهای چرب در تیمارهای مختلف از نسبت PUFA>MUFA>SFA تبعیت کرده است. بطوریکه میانگین هر کدام از گروه اسیدهای چرب در تیمارهای مورد آزمایش، نشان دهنده غنی بودن از نظر اسیدهای چرب چند غیراشباع بوده است؛ لیکن در هیچکدام از اسیدهای چرب اندازه گیری شده روند کاهش یا افزایش معنی داری مشاهده نگردیده و تغییرات اکسیداسیون در طول نگهداری بر روی اسیدهای چرب به حداقل رسیده است .نتایج نهایی نشان داد در تیمارهایی که از عصاره ضایعات انار استفاده گردیده بود از نظر ماندگاری بهتر از تیمار شاهد بوده است

  کلیدواژگان: اسیدهای چرب، شاخص های شیمیایی، شاخص حسی، عصاره ضایعات انار، قزل آلای رنگین کمان
 • مهسا مرادی، فریبا نقی پور*، علیرضا فرجی صفحات 155-170

  میزان ضایعات نانوایی عمدتا در نتیجه فرآیند تولید غیر اصولی و ناصحیح می باشد. از این‏رو محققان به منظور بهبود خصوصیات تکنولوژیکی و حسی انواع نان به خصوص نان های حجیم و نیمه حجیم راهکا رهای متفاوتی ارایه نموده‏اند که یکی از مهمترین موارد آن، کاربرد خمیرترش در این محصول استراتژیک می باشد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان استفاده از آرد گندم، چاودار و کینوآ در تهیه خمیرترش طی زمان های مختلف تخمیر (4، 8 و 12 ساعت) و ارزیابی تاثیر خمیرترش تولیدی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی نان تست در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل بود (05/0≥P). نتایج نشان داد که کمترین میزان pH و بیشترین میزان رطوبت، اسیدیته، اسیدهای آلی (اسید استیک و اسید لاکتیک)، حجم مخصوص، خلل و فرج و نرمی بافت در نمونه‏های نان تهیه شده از خمیرترش آرد چاودار که به مدت 12 ساعت تخمیر شده بود، مشاهده گردید. با ارزیابی خصوصیات رنگی مغز نمونه‏های نان تست نیز ملاحظه گردید که میزان مولفه L* و a* به‏ترتیب در نان تهیه شده از خمیرترش گندم و کینوآ بیشترین بود. این در حالی بود که با افزایش مدت زمان تخمیر میزان مولفه L* و a* در نان، به‏‏ترتیب افزایش و کاهش یافت. در نهایت با ارزیابی خصوصیات حسی، داوران چشایی عنوان کردند که دو نمونه نان تست حاوی خمیرترش تهیه شده از آرد گندم و آرد دانه چاودار با مدت زمان تخمیر 12 ساعت از بیشترین میزان مقبولیت حسی برخوردار بود. از این‏رو به‏طور کلی می‏توان گفت که به منظور تولید نان‏های حجیم و نیمه‏حجیم می‏توان از خمیرترش آرد چاودار استفاده نمود که ضمن بهبود ارزش تغذیه‏ای، سبب ارتقاء خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی محصول نهایی نیز می‏گردد.

  کلیدواژگان: خمیرترش، گندم، چاودار، کینوآ، زمان تخمیر
|
 • Vahid Koushki, Arash Babaei *, Masoomeh Mehraban Sangatash, Omid Safari Pages 1-13

  Encapsulation of probiotics in food samples has been proven as a novel technique for enhancing the viability and stability of encapsulated probiotics in unfavorable environmental conditions. However, investigations on the optimized compositions of encapsulation to enhance the viability of the probiotic bacteria in food and simulated gastrointestinal environment are intending to increase. The aim of this study was to investigate the impact of alginate-chitosan encapsulation with herbal extracts including eucalyptus, ziziphora and thymus vulgaris l. on viability of probiotic bacteria suspended in fruit juices (orange, pomegranate, apple and raisin juices) during storage at 4°C.The strains of probiotics used in this work were Lactobacillus casei (PTCC 1608), Lactobacillus acidophilus (PTCC 1643) andBifidobacterium bifidum (PTCC 1644).Theresultsdisplayedthatthesurvivingpopulationof L. caseicellsentrapped with 0.05%(w/v) thymus extract were significantly higher than those encapsulated with eucalyptus and ziziphora extracts,after storage for 30 days.Accordingly,thislevelofthymus extract was selected to immobilize the cultures before inoculationin to fruit juices, in order to comparison with green tea extract. Upon storage, thymus and green tea extracts noticeably improved the stability of probiotic beads in all the products, as compared to the controls. Encapsulated L. casei and L. acidophilusshowed better survival than encapsulated B. bifidum.

  Keywords: Fruit Juice, Probiotic Bacteria, Microencapsulation, Survival, Green Tea
 • Leila Roufegari-nejad, Arezou Ali-asl Khiabani, Sepidar Seyyedi Mansoor * Pages 15-25

  The aim of this study was to evaluate and compare the different processing methods on the amount of nitrate and nitrite in potato. For this purpose, a variety of processing methods including blanching, boiling, steaming, boiling incorporated with ultrasound, microwave and frying were performed on potatoes, and the nitrate and nitrite levels was measured. The results showed that nitrate and nitrate levels were significantly reduced in all processing methods compared to the control sample (raw sample) (P<0.05). The highest nitrite and nitrate levels were observed in the control sample. Blanched, microwaved, steamed, boiled, ultrasonically boiled samples had the lowest nitrite and nitrate levels, respectively, since reducing 85% nitrite by frying and 57% nitrate by boiling plus ultrasound was obtained. Also, the differences observed in the method of boiling and its combination with ultrasound was not significant on nitrite and nitrate contents (P>0.05). Overall according to the results, it seems that the boiling method without any combined or alternative process is an effective way to reduce considerably the amount of these harmful substances in vegetables such as potatoes.

  Keywords: Processing Methods, Potato, Nitrite, Nitrate, Ultrasound
 • Mir Hasham Seyyed Ahmadi Mamaghani, Ainaz Alizadeh*, Seyyedeh Homa Fasih Nia Pages 27-39

  In recent years, researches have proven to be promising for specifying and confirming the potential benefits of using probiotic and prebiotics in dairy products and beverages. The combination of probiotics and prebiotics which have synergistic effect is called ymbiotic. The aim of this study was to produce ymbiotic carrot juice. To achieve this goal, carrot juice samples containing 2% inulin as a prebiotic substance was pasteurized at 90 °C for 4 minutes and fermented at 30 °C by adding two probiotic bacteria Lactobacillus casei and Lactobacillus plantarum, both individually and in combination. Probiotic bacterial count, pH, acidity, brix, viscosity tests during 45 days of storage and sensory evaluation on the seventh day were performed. The results showed the significant effect of bacterial type and time on the viability of probiotic bacteria, pH, acidity and brix of the samples (P <0.05). The samples containing the combination of two probiotic bacteria had a higher number of bacteria (14.49 ± 0.38 log cfu/ml) and the number of probiotic bacteria decreased over time. With increasing time, the pH of all samples decreased, which was more evident in Lactobacillus casei, but the acidity of them increased (P <0.05). The brix of combined bacteria samples was lower than others while the effect of the bacterial species on the viscosity of samples was not significant (P>0.05). Over time, brix and viscosity showed a decreasing trend. The effect of bacterial type and their application on sensory properties was not significant (P> 0.05). In general, ymbiotic carrot juice containing the combination of two mentioned probiotic bacteria with maximum survival of probiotic bacteria (≥107 ) and maintaining other chemical, physical and sensory properties was proposed as a functional product for use in consumer diets.

  Keywords: Carrot juice, Inulin, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Synbiotic
 • Sepideh Ghareh yakheh, Amir Hossein Elhami Rad*, Leyla Nateghi, Kambiz Varmira Pages 41-51

  Gamma-amino butyric acid (GABA) as a non-protein amino acid has a widespread application in the body's various organs and inhibition of many physiologic diseases. Lactic acid bacteria are able to GABA synthesis in many foods. The purpose of this study was to ferment the soymilk by a new lactic acid bacterium called Lactobacillus sp. Makhdzir Naser-1 (GQ451633). At first, optimum conditions for maximum GABA production were obtained with regard to effective factors such as inoculation time, pH, soy milk concentration and ambient temperature. The optimum conditions are: fermentation time 48 hours, pH 5.3, 12% soy milk and warming temperature 37 ° C. At optimum point, with three repeats of treatment, the produced GABA was 4.17, which has not very significant difference with the predicted value (4.188). Therefore, the accuracy of the proposed equation for predicting GABA value was confirmed.

  Keywords: Probiotic Beverage, GABA, Soy Milk, Optimization, Response SurfaceMethodology (RSM)
 • Elham Ommat Mohammadi*, Javad Feizi, Majid Khani Pages 53-64

  It appears necessary to produce drinks which are full of phenolic compounds and antioxidant,according tothe style of modern life and importance of confront with oxidative stress and changing the people's taste in using ready-made and carbonated drinks. The aim of this study was to investigate the effect of storage conditions on physicochemical, sensory and shelf-life characteristics of three samples of pomegranate juice, barberry and their mixture of in order to improve quality.In this study, indicators of antioxidant properties, color, vitamin C and sensory evaluation of three drinks, pomegranate, barberry and their mixture (50:50 v/v) in one month period in differenttemprature conditions (4, 17 and 30°C) and light was kept and measured for each indicator.Results indicate that treatment type, keeping time and mutual effects of these two factors have meaningfull effect on these three drinks (P≤0.05). This study showed that decreasing rate of antioxidant property in one month in carbonated and gas free type does not have a meaningful different and in some case carbonated type showed more capability in keeping its properties.Considering the public tendency for using carbonate drinks this is important.With regard to the obtained results and for keeping valuable trophic properties of drinks, they should be kept in low temperature after producing and consumed in a short period after producing.

  Keywords: Maintenance, Pomegranate, Barberry, Fruit juice, Antioxidant
 • Sajedeh Shariatinia, Javad Hamedi *, Setareh Haghighat Pages 65-73

  Probiotics are normal flora of the mouth and digestive tract and have beneficial effects on the health of the consumer by regulating the microflora of the intestine, lowering blood cholesterol, stimulating immune system, improving lactose metabolism and the anti-cancer activities. They are also found in meat, vegetables, and dairy products. Most of probiotic bacteria belong to the Lactic acid bacteria group. Probiotics such as lactobacilli prevent the development of a wide range of human and animal's pathogens through producing antimicrobial compounds.In present study, 83 bacterial strains were isolated from 20 yoghurt samples which were collected from rural area of Kermanshah province, West of Iran. Samples were cultured on MRS agar and incubated at 30oC, in CO2 atmosphere. Gram-positive and catalase negative strains were considered as LAB. The antibacterial activities of these isolates were evaluated against Bacillus subtilis, Bacillus cereus and Escherichia coli, as food-born bacterial models using agar diffusion assay. To reduce antibacterial activity of produced lactic acid by the isolates, the supernatants of their fermentation broth were adjusted at pH 6.The results showed that maximum inhibition activity was belonged to strain 44, 61 and 72. These strains have antimicrobial activity against all tested g+ and g- bacteria. These investigated isolates showed no antibacterial activity on tested starter, including Lactobacillus casei and Lactococcuslactis. 16S rRNA gene analysis of strains 44, 61 and 72 revealed that all three potent LAB are belonged to Enterococcus genus. The results of current study showed that isolated LAB from traditional Kurdish cheeses are able to inhibit the growth of food-born spoilage and pathogenic bacteria. Metabolites of native can be considered as suitable alternatives chemicals with side-effects.

  Keywords: Antimicrobial activity, Food Preservative, Lactic Acid Bacteria, Probiotic
 • Raheleh Esmaeili Darabi, Hamed Afshari*, Rasool Lesan Khosh Monfared Pages 75-87

  The button mushroom (Agaricus bisporus) is widely consumed with respect to good taste and high nutritional value. The nanocellulose composite packs were prepared by various percent of nanocellulose (zero percent as control sample, 1, 2, and 5 nanocellulose and CO2-emitter) in this study. The samples of button Mushroom were stored after packing in refrigerator at 3°C and all tests were conducted in three repeated treatments during storage periods (2, 6, 8, 10 and 12 days). ANOVA tables were utilized to compare data using SPSS software and the related diagrams and tables were drawn by Excel software at significance level (95%). The results showed that different percents of nanocellulose at 5% level and storage time and the interaction of different nanocellulose percents and storage time on the pH of the composite packs of the fungus nanocellulose had a significant effect on the level of 1% (p <0.01). Different percents of nanocellulose and storage time had a significant effect on 1% moisture content, electrical resistance, oxygen, carbon dioxide, ocular evaluation of decay mushroom (p<0.01). The treatment with 2% of nanocellulose content was introduced as the preferred treatment including the least rise of humidity, the smallest weight loss and carbon dioxide and maximum score in terms of cap color, stipe and inside cap by the 10th day of storage. Therefore, period of storage of button Mushrooms can be extended to 10 days by nanocellulose composite packing (2%).

  Keywords: Button Mushroom, Composite Nanocellulose, Packing.
 • Heidar Naseri, Isa Hazbavi*, Feizollah Shahbaz Pages 89-98

  Milk is the only known substance in nature that can provide the body with complete and balanced nutrition. Recombined milk is a milk replacement product. Recombined milk components are more easily adjustable than milk components. Using electrical conductivity, valuable information is available about the quality of different materials, including food. In addition, by this method, as a simple and practical tool, the quality of many foods can be controlled. In this study, Response Surface Methodology (RSM) was used for modeling and optimization of the electrical conductivity of recombined milk. The effects of protein (1, 2, 3, 4 and 5%), Lactose (4, 6, 8, 10 and 12%), fat (3 and 6%) and temperature (50, 55, 60, 65 and 70ºC) independent variables on electrical conductivity of recombined milk as dependent variables (response) were evaluated. Process variables were statistically significant (p<0.01) as quadratic regression model for this response. The R2 factor for the modeling of the electrical conductivity of Recombined milk was 0.92 by the response surface method. Optimum conditions for the electrical conductivity of the Recombined milk in the usual range (4 to 5.5 mS/cm) contained protein 3.4%, lactose 7.7%, fat 3% and temperature of 63.9 °C.

  Keywords: Response Surface Methodology, Electrical Conductivity, Recombined Milk
 • Maryam Sardarodiyan, Akram Arianfar*, Ali Mohammadi Sani, Sara Naji-Tabasi Pages 99-117

  Food gums are a class of food additives playing various roles, such as thickening, gelling and stabilizing of the food aqueous solutions. The aim of this study was to investigation rheological properties of protein-free Balangu seed gum. For this purpose, balangu seed gum was prepared and after its enzymatic hydrolysis, protein-free Balangu was prepared and the rheological properties of balangu seed gum and protein-free balangu seed gum were evaluated in terms of different parameters such as intrinsic viscosity, steady shear flow properties (shear dependence and time dependence tests) and dynamic rehology properties (stress sweep and frequency sweep tests). The results showed that balangu and protein-free balangu seed gums at 1% w/w had shear-thinning and weak gel-like behavior, and indicated the random coil conformation in dilute region. Considering correlation coefficient (0.998), the Herschel–Bulkley model was selected to describe the rheological behavior of Balangu and protein-free balangu seed gum solutions. In the time-dependent test, the balangu and protein-free balangu seed gums showed same ability to create the structure and the amount of thixotropy. The results of dynamic rheological test showed the storage modulus curve was located higher than the loss modulus in the linear region, indicating semi-gel or semi-solid behavior in Balangu and protein-free balangu seed gum. Hydrolysis and decreasing protein content did not significantly affect viscoelastic behavior of balangu seed gum

  Keywords: Balangu Seed Gum, Proteinase Enzyme, Rheological Characteristics, Viscoelastic
 • Mehdi Gharekhani*, Behnam Mostafazadeh Pages 119-133

  Celiac disease is the most common disease that occurs because of consuming Gluten. The only method to treat this disease is to use gluten-free foodstuffs. The purpose of this research was to optimize the production of Gluten-free Brotchen bread based on corn that contains lentils flour and Mucilage to the seeds. For this reason, the lentils flour was added to the formulation in three levels of (25, 50, and 75 percent) as the replacement of wheat flour and mucilage to the quince seeds in three levels of (1, 2, and 3 percent), and finally the resulted and obtained optimized sample was compared to the sample that was without lentils flour and mucilage to the quince seeds. The statistical analysis and optimization of this process was performed in response surface method. The obtained results indicated that with adding lentils flour and mucilage to the seeds, the amount of viscosity, density and moisture of seeds were increased and the lightness and stiffness level of the sample tissues were decreased. The samples particular volume was decreased very slightly with adding lentils flour but it was decrease at first and then increased with more trend through adding the mucilage amount to the seeds. Also, the general reception of samples indicated that with increase in the amount of lentils flour the amount of general reception, from the viewpoint of evaluators, was decreased at first and increased then, while with increase in the amount of mucilage to quince seeds the amount of general reception was increased at first and decreased then. The results of formulation optimization indicated that to reach the above mentioned purposes it is necessary that density of lentils flour will be 25% and density of mucilage to quince seeds will be 3%. On the one side, the results of comparison between the control and optimized sample indicated that the optimised sample had more viscosity, moisture and general reception than control sample. According to the obtained results it can be said that mucilage to quince seeds can be used to simulate and imitate the properties of gluten and also the lentils flour can be used in producing the gluten-free bread.

  Keywords: Celiac, Brotchen Bread, Mucilage to Quince Seeds, Lentils Flour
 • Esameil Ataye Salehi*, Maryam Soltani Pages 135-142

  Biochemical nano composites have attracted the attention of researchers in recent decades, because they are biocompatible, biodegradable and renewable, and they do not pose a risk to the health of humans and animals, while not contaminating the environment. The purpose of this study was to investigate the effect of using Nano-chitin on structural and anti-bacterial properties of zein film. In this study, zein Nano composite with Nano chitin was prepared in 0.2, 0.5 and 0.7% based on dry weight zein by solution casting method. Then the structural properties (image of electron microscope and infrared spectroscopy), films were investigated. The results showed that the addition of Nano chitin caused chitin adhesion to the polymeric substrate, increased roughness and uniform distribution of nanoparticles in the biopolymer matrix. Also, the results of antibacterial tests of Nano composite films by disc diffusion and non-zone growth with two bacteria of Escherichia coli and Staphylococcus aureus showed that the addition of Nano chitin to zein film increases the antibacterial properties of film compared to pure zein film.

  Keywords: Edible Coating, Nano Chitin, Zein, Structural Properties, Antibacterial
 • Mahsa sadat Sajjadi, Zhaleh Khoshkhoo* Pages 143-154

  The use of antioxidant properties and maintenance of plant and natural extracts in increasing the shelf life of meat products, especially fish products, are considered to be very important points and can be considered as a very good alternative to chemical preservatives. In this research, pomegranate extracts were extracted and purified in salmon fillet from 1.5 and 3% concentrations of pomegranate extract and control (without extract). After treatment and packing, the samples were kept at a refrigerated temperature (4 ° C) and at the intervals of zero phases, after 5, 10 and 15 days, qualitative evaluation (sensory and chemical tests was measuring . After collecting data and performing statistical analysis and using SPSS-17 software and comparing the means of the tests, the Tukey test and for sensory tests of the phase 0 to 15 days after the maintenance of Kruskal walis nonparametric statistical method It turned out. The final results showed that treatment with 3% of pomegranate extracts was considered as superior treatment and control treatments and 1.5% in the next priorities and its data was statistically significant with other treatments (P <0.05).

  Keywords: Pomegranate Peel Extract, Rainbow Trout Fillet, Chemical Corrosion
 • Mahsa Moradi, Fariba Naghipour*, Alireza Faraji Pages 155-170

  The amount of bread waste is mainly due to the non-principled and incorrect production. The researchers to improving the technological and sensory characteristics of bread types especially bulk and semi-bulk breads have proposed so different approaches. One of the most important way is application of sourdough in this strategic product. Therefore, the aim of this study was investigation of the possibility of using of wheat, rye and quinoa flour in sourdough preparing during different fermentation periods (4, 8 and 12h) and evaluation of sourdough addition on physicochemical, texture, visual and sensory properties of toast bread in the form of a completely randomized design with factorial arrangement (P≤0.05). Results showed that the lowest pHand the highest amount of moisture, acidity, organic acids (acetic acid and lactic acid), specific volume, porosity and softness of the texture was observed in the toast bread containing sourdough prepared by fermented rye flour for 12 hours. By evaluation of crumb color values the highest L* and a* values in samples containing wheat and quinoa flour, respectively were observed. While, by increasing the fermentation time the L* and a* values increased and decreased respectively. Finally, by evaluation of sensory characteristics, two samples prepared by wheat and rye flour that fermented for 12h had the most acceptability. Therefore, it can be said that in order to producing bulk and semi-bulk breads rye flour can be used while improving nutritional value, it also improves the physicochemical, texture and sensory properties of the final product.

  Keywords: Sourdough, Wheat, Rye, Quinoa, Fermentation Time