فهرست مطالب

عروسک سخنگو - پیاپی 307 (بهمن و اسفند 1396)
 • پیاپی 307 (بهمن و اسفند 1396)
 • 218 صفحه، بهای روی جلد: 90,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/12/20
 • تعداد عناوین: 36
|
 • کلمک
 • خسته شدم از مردن
  محمد عابدین پور صفحه 6
 • ناقدک
 • موزه ی تنگ و تاریک
  صفحه 12
 • داستان
 • بوس دایناسوری
  دیوید ازار استاین صفحه 14
 • کودکان فعال در حوزه ی حقوق بشر
 • با یک کودک خلاق کارآفرین
  صفحه 18
 • با یک نمایش از یارا
 • پیشنهاد من به عروسک
  یارا رستمی صفحه 20
 • تاریخ کوچک فردی
 • چه گونه عمرمان را تلف کنیم
  جواد ماهر صفحه 22
 • گفت و گو
 • هم کلاسی ها صندلی را از زیر پایم می کشیدند
  تانهالای صفحه 28
 • هنرمند خودآموخته
 • ایجیرو میاما
  سبا گلیکی صفحه 28
 • داستان
 • جنگ و صلح
  تانهالای صفحه 38
 • بادکنک من و مادری که از بهشت آمده بود
  رویا زنده بودی صفحه 40
 • ناقدک
 • دو گربه روی دیوار
  علی اکبر پورحسن، علی راستی صفحه 46
 • کلاس
 • نوشتن را باید به بچه ها یاد داد یا باید از آن ها یاد گرفت
  لئو تولستوی صفحه 54
 • شعر
 • سنجاق
  محمد عابدین پور صفحه 66
 • گفت و گو
 • از ترس و وحشت تا امید
  تانهالای صفحه 70
 • داستان
 • متنفرم
  تانهالای صفحه 76
 • ناقدک
 • شما کی باشین
  اسما عزیزی صفحه 78
 • گزارش های بدون مرز
 • مجمع پرندگان جوان
  رعنا قادری صفحه 82
 • کودکان فعال در حوزه ی حقوق بشر
 • همه ی بچه ها می توانند
  صفحه 86
 • داستان
 • دوست دارم دستور بدهم
  مهناز نورالله زاده صفحه 90
 • گفت و گوی یک دقیقه ای
 • پرچم دست توست
  تانهالای صفحه 94
 • داستان
 • قاعده ی اول
  تانهالای صفحه 96
 • با یک کتاب از پرستو
 • نجومی شده ایم
  پرستو جمشیدی صفحه 98
 • خاطرات داستانی یک کتابدار روستایی
 • پرت شدگان
  مریم گریوانی صفحه 102
 • یک یادداشت از تانها
 • فقط با داشتن یک دوچرخه
  تانهالای صفحه 108
 • داستان
 • قایم شدهن
  تانهالای صفحه 110
 • گفت و گو
 • درک دنیاهای «ها» ها در ویتنام های دیروز و امروز
  تانهالای صفحه 112
 • زنگ قصه
 • از خرید خرما پرهیز کنید
  فاطمه صفرزاده صفحه 116
 • گفت و گو
 • کتابی برای همه ی پناهندگان
  تانهالای صفحه 120
 • داستان
 • بیش تر فهمیدن بهتر نیست
  تانهالای صفحه 126
 • پرسه در همین حوالی نزدیک
 • کتاب فروشی ای که من خواهم ساخت
  فرزانه کریمی صفحه 128
 • گفت و گو
 • «ها» چه گونه «ها» شد
  تانهالای صفحه 132
 • داستان
 • خنگ بودن
  تانهالای صفحه 136
 • یادداشت های روزانه
 • خواب های زمستانی من
  بهجت شجاعی صفحه 138
 • پاسخک ویژه و پاسخک
  صفحه 142
 • داستان جمعی
 • کلاه اش را برای خط عابر برداشت تا شاید سرش درد نگیرد
  صفحه 170
 • فقط بچه ها نخوانند
 • کارگاه کتاب کودک
  زری نعیمی صفحه 176