فهرست مطالب

دولت پژوهی ایران معاصر - سال هفتم شماره 1 (بهار 1400)

نشریه دولت پژوهی ایران معاصر
سال هفتم شماره 1 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/07/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید محمد موسوی* صفحات 7-24
  انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه پنجم حیات خود گذاشت که اگرچه دشمنان مستکبرش گمان های باطلی در سر داشتند؛ اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالشها و به دست آوردن پیشرفتهای خیره کننده، همواره سربلند دیده اند. در چنین نقطه عطفی، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور «بیانیه گام دوم انقلاب» و برای ادامه این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ»»ارایه فرموده اند. «بیانیه گام دوم انقلاب» تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و بویژه جوانان که بهم ثابه منشوری برای «دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی» خواهد بود و «فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی» را رقم خواهد زد. این گام دوم، انقلاب را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمای (ارواحنافداه) است، نزدیک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: آیت الله خامنه ای، انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم
 • سید محمدجواد قربی* صفحات 25-54

  یکی از منابع اصلی شناخت منابع قدرت نرم کشورها، اسناد فرادستی نظام سیاسی است که با بررسی و مداقه در آنها می توان رویکرد منابع قدرت را تبیین کرد. این مقاله می کوشد تا به بررسی منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در اسناد فرادستی و به صورت موردی سند چشم انداز بیست ساله بپردازد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیل محتوای کمی سعی می کند به این سوال پاسخ دهد که بیشترین برجستگی های منابع قدرت نرم در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران کدامند و شامل چه مولفه هایی است. یافته های مقاله نشان می دهد که منابع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی برای تولید قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در افق ترسیم شده وجود دارد و در این میان، منابع فرهنگی با دارابودن 77/38 فراوانی، بیشترین برجستگی را در میان دیگر منابع قدرت نرم در سند چشم انداز دارد که در میان مولفه های فرهنگی، معنویت و ارزشهای دینی بیشترین رابطه را با قدرت نرم جامعه ایرانی در افق 1404 دارد. بعد از منابع فرهنگی، منابع سیاسی با 53/26، منابع اقتصادی با 44/22 و منابع علمی با 24/12 درصد فراوانی در مرتبه های بعدی قرار دارد. در میان منابع قدرت نرم سند چشم انداز، معنویت (34/54)، تولید ملی (56/19)، پایبندی به نظام سیاسی (21/15) و دانش و فناوری (86/10) بیشترین فراوانی را در میان منابع قدرت نرم دارد که می تواند قدرت نرم جامعه ایرانی در افق 1404 را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: قدرت نرم، سند چشم انداز بیست ساله، جمهوری اسلامی ایران، برجستگی، منابع قدرت
 • سجاد چیت فروش* صفحات 55-70
  جریانات تکفیری همچون دیگر جریانات سیاسی تحت تاثیر  مبانی و مبادی فکری اولیه خود هستند و این مسئله به وضوح در کنشهای سیاسی آنها نمایان است. این در حالی است که پژوهشگران این حوزه معمولا در بررسی جریانات رادیکال کمتر به اینگونه مباحث توجه داشته و پژوهشهای خود را حول جامعه شناسی و مطالعات منطقه ای قرار می دهند. این تحقیق،  که به جریان تکفیر به صورت کلی (و نه یک جریان خاص) پرداخته به دنبال پاسخ به این سوال است که مهمترین مبانی فلسفی مشترک در این جریانات چیست و این مبانی به چه صورتی در کنش سیاسی آنها اثرگذار است. در پاسخ به این سوال، نگارنده با روشی توصیفی تحلیلی به تحلیل اسناد و کتابهای نظریه پردازان مهم این جریانات همچون ابن تیمیه می پردازد و درنهایت به این نتیجه می رسد که در مقام نظر، مذهب تکفیر با دیگر مذاهب اسلامی تفاوت جدی دارد و در عمل نیز روش ها و راهبرد های آنها از سوی دیگر نحله های فقهی و کلامی طرد می شود؛ به عنوان مثال آنها در مبحث هستی شناسی تاکید زیادی بر رویکرد پوزیتویستی و تجربی می کنند. معرفت شناسی تکفیر نیز بشدت نقلی و ظاهرگرا است و در روش شناسی نظری بر توحید و در روش شناسی عملی نیز بر جهاد تاکید زیادی می کند.
  کلیدواژگان: مبانی فلسفی اندیشه تکفیری، سلفی گری و عقل و دین، سیاست و اندیشه های سلفی گری، روش شناسی سلفی گری
 • سهراب مقدمی شهیدانی* صفحات 71-96
  شعر انقلاب اسلامی یکی از ابزارهای اصلی انتقال پیام امام خمینی (ره) به مردم بود و به موازات سیر تحولات نهضت، گام به گام توانست به پیش برود و در عرصه گفتمانی و تولید ادبیات انقلابی، در خط مقدم مبارزه با پهلوی قرار بگیرد. این نوشتار با نگاهی تاریخی و عینی به آثار شاعران انقلابی، به ردیابی خط سیر تحولات ادبی دوران مبارزه پرداخته و در پی بازشناسی هویت و جایگاه شعر انقلاب اسلامی در تولید ادبیات انقلابی و غلبه گفتمانی نهضت امام خمینی (ره) است. بازشناسی زمینه ها، سیر تطور، کارکردها و تنوع زبانی و محتوایی اشعار انقلابی نشان از آن دارد که اغلب این آثار پیرامون شخصیت، افکار و اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) شکل گرفته است و در مقام قالب و ادبیات نیز، بیشترین الفت را با ذهن و زبان مردم دارد. از این رو از نظر محتوا التزام به ولایت فقیه (در هر دو ساحت نظری و مصداق خارجی) را می توان شاخصه اصلی شعر انقلاب اسلامی برشمرد چنانکه در شکل و قالب نیز مردمی بودن، وجه ممیزه این جریان شعری است.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، هنر اسلامی، شعر انقلاب، امام خمینی (ره)، ادبیات انقلابی
 • صادق بهرامیان* صفحات 97-113
  تحلیل ساختار و محتوای وصیتنامه شهدا نشاندهنده منظومه فکری آنان قبل از کشته شدن است. این نوشته به دنبال تحلیل وصیتنامه 32 نفر از شهدای اطلاعات عملیات سپاه سیدالشهدای استان تهران در جنگ ایران و عراق است. پس از بررسی اولیه و ظاهری متن و محتوای این 32 وصیتنامه 9 تاکید اصلی و کلید واژه مهم آنها مشخص شد. سپس با تجزیه و تحلیل آماری این اصطلاحات با کمک نرم افزار spss در هر وصیتنامه و مقایسه آنها با دیگر وصیتنامه ها مشخص شد هر چند در نگاه اولیه و ظاهری ممکن است برخی از این متون شباهتها و نقاط اشتراکی داشته باشند که البته آن هم به دلیل گفتمان غالب آن مقطع تاریخی، عادی و طبیعی است؛ اما از نظر محتوایی با هم متفاوت است و فرضیه کپی برداری نویسندگان از روی وصایای هم و یا قرار دادن یک متن مشخص از سوی یگان برای نگارش رد می شود.
  کلیدواژگان: وصیتنامه شهدا، جنگ ایران و عراق، اسناد تاریخی جنگ، اطلاعات عملیات سپاه سیدالشهدای استان تهران
 • علیرضا زرگر*، اسدالله پازوکیان صفحات 115-138
  در عرصه منطقه ای، کشورها درصددند که همگرایی را با توجه ویژگیهایی که از آن برخوردارند تامین کنند. کشورهای در جست و جوی اتحاد نیازمند برخورداری از مولفه های همگرایی چون، ژیوپلیتیک مشترک، دین مشترک، و... هستند؛ درغیرصورت روابط به واگرایی نیز سوق داده می شود. این واگرایی در میان سازمان همکاری اسلامی در روابط با جمهوری اسلامی ایران مشهود است. براین اساس این پژوهش به دنبال طرح این سوال است که بر مبنای نظریه همگرایی کانتوری و اشپیگل، واگراییهای جمهوری اسلامی ایران و سازمان منطقه ای سازمان همکاریهای اسلامی بعد از انقلاب اسلامی چه عواملی را در بر می گیرد. فرضیه پژوهش به دنبال این است که رابطه جمهوری اسلامی ایران با سازمان همکاریهای اسلامی که دچار واگرایی قابل توجهی براساس اختلافات ساختاری، هویتی، رفتاری و... است براساس نظریه همگرایی کانتوری و اشپیگل با نقاط ضعف و قوت واگراییها عبارت است از: نبود تاریخ مشترک، قومیت متفاوت، نژاد، ساختار سیاسی و نوع نظام سیاسی متفاوت و هم چنین نوع نگاه متفاوت به تحولات منطقه ای و جهانی بررسی کند. روش پژوهش تحلیلی توصیفی است.
  کلیدواژگان: نظریه واگرایی، نظریه همگرایی، نظریه کانتوری و اشپیگل، سازمان همکاری های اسلامی، جمهوری اسلامی ایران
|
 • Seyed Mohammad Mosavi * Pages 7-24
  The Great Islamic Revolution of Iran celebrated the 40th anniversary of its victory while crossing the threshold of the fifth decade of its history. While its arrogant enemies made false assumptions about the revolution, its friends all over the world felt proud of its overcoming the challenges and making astonishing progresses. At such a turning point, the intelligent leader of the Islamic Revolution issued a “Declaration of the Second Step of the Revolution” to pursue this pure path, explaining the outstanding achievements of the last four decades, and giving basic recommendations for “a great Jihad to build a great Islamic Iran.” The “Declaration of the Second Step of the Revolution” is a renewed message addressing the Iranians, especially the youth, serving as a charter for the “second stage of self-construction, socialization and civilization” and marking a “new era in the history of the Islamic Republic.” This second step will make the revolution arrive at a closer distance to its great ideal, which is the creation of a new Islamic civilization and paving the way for the emergence of the Greatest Velayat
  Keywords: Ayatollah Khamenei, the Islamic Revolution, Declaration of the Second Step of the Revolution
 • Seyyed Mohammad Javad Ghorbi * Pages 25-54

  An important source of perceiving soft power sources of the countries involves the upstream documents of the political system a precise review of which can effective in explaining the sources of soft power. This research is intended to investigate the sources of soft power of the Islamic Republic of Iran in the upstream documents, specially the 20-year vision document. Employing descriptive method and quantitative content analysis, this study aims at finding out the most prominent sources of soft power in the 20-year vision document of the Islamic Republic of Iran, and the components it contains. The findings of the research illustrates that the political, economic, cultural and scientific resources for the production of soft power of the Islamic Republic of Iran are present in the document to achieve the planned vision. The cultural components, containing 38.77 percent frequency stands out as the most prominent component among which spirituality and religious values ​​are most highly related to soft power of Iranian society on the horizon of 1404. Political resources with a frequency of 26.53 percent, economic resources with 22.44 and scientific resources with 12.24% frequency percentage are occupy the next ranks. Among soft power sources of the vision document, spirituality (54.34), national production (19.56), adherence to the political system (15.21) and knowledge and technology (10.86) gained the highest frequency. They can increase the soft power of Iranian society on the horizon of 1404.

  Keywords: soft power, 20-year vision document, Islamic republic of Iran, prominence, Sources of Power
 • Sajjad Chitforoosh * Pages 55-70
  Like other political movements, Takfiri activities are influenced by their original intellectual foundations, and this is clearly evident in Takfiri political actions. However, researchers in this field usually do not pay enough attention to this issue in the study of radical movements; instead, they base their researches on sociological and regional studies. This study, dealing with Takfiri movement in general (and not a specific one), is intended to find an find out the most important common philosophical principles of this movement and to discover how these principles affect their political action. In this respect, the author reviewed the documents and books of important theorists of this movement, such as those of Ibn Taymiyyah, through descriptive-analytical method. Ultimately, the research came to the conclusion that the Takfiri religion is seriously different from Islamic theoretically. In practice, too, their methods and strategies are rejected by other jurisprudential and theological schools. For instance, other Islamic branches seriously emphasize on the positivist and empirical approaches. The epistemology of Takfir, however, involves highly narrative and superficial in its ontology. Takfir emphasizes on monotheism in its theoretical methodology, and concentrates on Jihad in practice.
  Keywords: Philosophical foundations of Takfiri Thought, Salafism, reasoning, religion, Salafi politics, thought, Salafi methodology
 • Sohrab Moghadami * Pages 71-96
  The poetry of the Islamic Revolution was an essential device in conveying Imam Khomeini's messages to people, which flowed in the process of the movement, being able to move forward step by step at the forefront of the struggle against Pahlavi regime in ​​the discourse and development of revolutionary literature. Through a historical and objective study of the works of revolutionary poets, this investigation is aimed at following the course of literary development during the revolutionary attempts to identify the position of the Islamic Revolution poetry in the development of revolutionary literature and the formation and dominance of Imam Khomeini's discourse. Appreciation of the background, the evolution, functions and linguistic and content diversity of the revolutionary poems, indicate that most of these works are created with regard to the personality, thinking, and political assumptions of Imam Khomeini (RA) with close attention to the minds and language of the people regarding literary points. In terms of the content, commitment to Velayat-e-Faqih (both in theoretical and external indicators) can be considered the main feature of the poetry of the Islamic Revolution. Furthermore, popularity in the form and format is the distinguishing feature of this poetic era.
  Keywords: the Islamic Revolution, Islamic Art, revolution poetry, Imam Khomeini, Revolutionary Literature
 • Sadegh Bahramian * Pages 97-113
  Analyzing the structure and content of the wills of the martyrs demonstrates the martyrs’ intellectual systems before their martyrdom. This study is intended to analyze the wills of 32 martyrs of the operational intelligence of Sayyed al-Shohada Corps of Tehran Province in the Iran-Iraq war. Having a preliminary and survey investigation of the text and content of 32 wills, the researcher arrived at nine basic terms and important keywords. Afterwards, the statistical analysis of these terms through SPSS software revealed that each will, compared to the others, though similar at first glance because of the dominant discourse of those days concerning historical, ordinary and natural situation, is unique in content. This finding rejects the hypothesis of copying from one another’s’ wills, or copying from a specific text offered to them by their units.
  Keywords: The martyrs’ wills, Iran-Iraq War, historical documents of the war, operational information of Sayyed al-Shohada Corps of Tehran province
 • Ali Reza Zargar *, Asodollah Pazokian Pages 115-138
  Countries try to achieve convergence on the basis of their features in the regional arena. Countries in search of unity need convergence components such as common geopolitics, shared religion, etc. Otherwise, the relationship may turn into divergence. This type of divergence is evident among the Organization of Islamic Cooperation in its relationship with the Islamic Republic of Iran. Accordingly, this study aims at investigating the factors, based on Cantori & Spiegel’s convergence Theory, affecting the divergences of the Islamic Republic of Iran and the Organization of Islamic Cooperation after the Islamic Revolution. The research hypothesizes that the relationship between the Islamic Republic of Iran and the Organization of Islamic Cooperation suffers from significant divergence on the basis of structural, identity, and behavioral differences.  Differences in ethnicities, races, political structures, and types of political systems, as well as different approaches on regional and global developments are the main factors according to the same theory. This is an analytical-descriptive research.
  Keywords: Divergence theory, convergence theory, Cantori & Spiegel’s theory, Organization of Islamic Cooperation, Islamic republic of Iran