فهرست مطالب

نشریه مدیریت بازاریابی هوشمند
پیاپی 6 (بهمن و اسفند 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/11/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم منصورپور اسفندآبادی* صفحات 119-131
  حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه های اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور چشمگیری رو به افزایش است. در سال های اخیر اوج رسوایی های مالی شرکتها به موضوع حاکمیت شرکتی اهمیت ویژه ای بخشیده است. یکی از عوامل اصلی بهبود کارآیی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه یا همان حاکمیت شرکتی می باشد که در برگیرنده مجموعهای از روابط میان مدیریت شرکت، هییت مدیره،سهامداران و سایر ذینفعان می باشد. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می نماید که از طریق آن هدفهای بنگاه کنترل و ابزار دستابی به هدف ها و نظارت بر آنها تعیین می شود. این نظام انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه و سازمان را در مدیریت ایجاد می نماید و زمینه نظارت موثر را نیز فراهم می کند.بنابراین شرکتها منابع را با اثربخشی بیشتر به کار می گیرند.. بدین ترتیب که با کنترل شرکت توسط سهامداران عمده می توان ابزار کنترل حفظ منافع سهام داران را فراهم کرد و از این طریق نظارت بر عملکرد شرکت داشت. حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت نماید.
  کلیدواژگان: شرکت، حاکمیت شرکتی، کارآیی، اثربخشی، هئیت مدیره، سهامدار
 • سمیه رحیمی* صفحات 132-143
  اجتناب مالیاتی جزء اصلی فعالیت های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد به منظور کاهش مقدار مالیات بوده و اقتصاد دانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. در واقع اجتناب از مالیات به تلاش یک شخص، شرکت یا موسسه در جهت کاهش مالیات های پرداختی اطلاق می گردد و نوعی استفاده از خلاءهای قانونی در قوانین مالیاتی، در جهت کاهش مالیات می باشد. اجتناب از مالیات یک فعالیت فرار مالیاتی، بدون شکستن خطوط قوانین و درون چارچوب قوانین مالیات است. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و اجتناب مالیاتی را کاهش دهد، بررسی ارتباط بین کیفیت نهاد ها و حکمرانی خوب با اجتناب مالیاتی نیز اهمیت می یابد. در این رویکرد مروری بر مالیات، فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی و بررسی تاثیر عوامل اجتناب مالیاتی بر اقتصاد خواهیم داشت.
  کلیدواژگان: فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی، عدم اطمینان اقتصادی، نرخ موثر مالیاتی
 • هاناسادات میرفلاح* صفحات 144-153
  مفهوم ارتباطات بازاریابی یکپارچه  از دهه 1990 به عنوان هدف تحقیق در بین دانشگاهیان و محققین بوده است. طرفداران ارتباطات بازاریابی یکپارچه  با این واقعیت موافق هستند که قوام پیامهای ارتباطی بازاریابی یکی از ارکان اساسی رویکرد ادغام است .در محیط رقابتی و متغیر امروزی، شرکت ها به منظور حفظ روابط سودآور با مشتریان، ناگزیر به استفاده از روش های متنوع و نوین ارتباطی هستند. تبلیغات رسانه ای، روابط عمومی، بازاریابی مستقیم و ابزارهای ارتقای فروش، ازجمله روش های ارتباطی بازاریابی هستند که برای موفقیت سازمان از طریق یک سیستم باید به طور موثر یکپارچه شوند. در این راستا مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) از طریق یکپارچه کردن پیام ها، پایگاه و موضع شرکت در بازار را مستحکم کرده و باعث توانمندی  شرکت ها و سازمان ها می شود.در واقع یک نیاز مستمر برای کشف طیف گسترده ای از موضوعاتی که در کمپین های ارتباطی آنلاین و آفلاین ایجاد می شود وجود دارد .
  کلیدواژگان: ارتباطات یکپارچه، بازاریابی، رویکرد مروری
 • سارا اطمینانی* صفحات 154-163
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خدمات اینترنتی و خدمات بانکداری سبز می باشد. پس از جنگ جهانی دوم بازسازی اقتصاد های آسیب دیده و ارتقاء رشد اقتصادی با هدف بهبود سریعتر شاخص های رفاهی اهمیت روز افزون یافت. در آن مقطع منابع طبیعی و عوامل تولید به صورت نامحدود و محیط زیست نیز به عنوان مخزنی پایان ناپذیر برای تغذیه برنامه های رشد شتابان اقتصادی فرض می شد. اما تحولات روی داده در دهه های بعد ضرورت توجه به سرمایه های طبیعی و ایجاد تناسب میان نرخ بهره برداری از محیط زیست با سرعت ترمیم و بازگشت آن با استقبال بالایی روبرو شد. در نتیجه مفاهیمی نظیر اقتصاد سبز یا اقتصاد دوستدار محیط زیست؛ رشد سبز و بانکداری سبز در دهه های اخیر مطرح و مورد توجه کشور ها و سازمان های منطقه ای و بین المللی قرار گرفت. در این مقاله پس از معرفی مفاهیمی نظیر اقتصاد سبز و توسعه پایدار به موضوع جدید بانکداری سبز پرداخته می شود
  کلیدواژگان: بانکداری سبز، خدمات اینترنتی، توسعه پایدار، اقتصاد سبز
 • فریبا ابراهیمی* صفحات 164-178
  امروزه به دلیل محدودیت سرمایه های طبیعی، ضروری است میان میزان بهره برداری از سرمایه های محیط زیست با سرعت ترمیم و بازگشت آنها تناسب ایجاد گردد. بنابراین موضوعات و مفاهیمی مانند اقتصاد سبز و بانکداری سبز در دهه های اخیر مورد توجه کشورها و سازمانهای منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است. و بانکها میتوانند با استفاده از پیاده سازی بانکداری سبز در راه رسیدن به اهداف سیاستهای کل اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال سهیم و تاثیرگذار باشند.بانکداری سبز به طور رسمی با هدف حفظ سرمایه های طبیعی، در کشورهای غربی شروع گردید و گسترش پیدا کرد. تصمیم اولیه این نوع بانکداری به حداقل رساندن کاربرد کاغذ در کارهای بانکی به دلیل نیاز به قطع درختان که سرمایه های اصلی افزایش تولید اکسیژن و کاهش دی اکسیدکربن هستند، می باشد. بانکداری سبز بانکداری بدون کاغذ، بدون سوخت و بدون اتلاف وقت و انرژی است و چنانچه اولویت اصلی مصرف کنندگان خدمات بانکی باشد، زمینه ساز ایجاد توسعه پایدار در کشور خواهد گردید. در این مقاله به مرور مقالات و تحقیقات پیشین در زمینه بانکداری سبز و اهمیت و جایگاه آن پرداخته شده است
  کلیدواژگان: خدمات پولی و مالی، انکداری سبز، مزیت رقابتی پایدار، بانکداری اخلاقی، بانکداری اینترنتی
 • زهرا منتظری* صفحات 179-189
  تصمیم گیری  درباره ساختارسرمایه یکی از چالش برانگیزترین  و حیاتی ترین  تصمیمات شرکت ها برای بقای آنها در بازار رقابتی است. بررسی روش های تامین مالی ،از مهمترین وظایف مدیران مالی است که همواره ثروت  و سرمایه سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد. معمولا اکثر شرکتها با سرمایه اندک، فعالیت خود را آغاز می کنند و پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران برای توسعه فعالیتها و اجرای طرحهای توسعه به نقدینگی نیاز پیدا می کنند. در این حالت، شرکتها به علت محدود بودن اعتبارات سیستم بانکی و پیچیده بودن مراحل اخذ مجوز انتشار اوراق قرضه، به انتشار سهام جدید اقدام می نمایند.حال با توجه به اینکه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، گرایش فراوانی به افزایش سرمایه یافته اند و همچنین وجود روش های گوناگون برای افزایش سرمایه، ضرورت تشخیص داده شد که پیرامون شیوه های افزایش سرمایه  و تاثیر آنها بر بازده سهام، تحقیق حاضر صورت گیرد.
  کلیدواژگان: افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، آورده نقدی، سود انباشته
 • مریم طبری* صفحات 190-203
  شکل گیری قراردادهای اجتماعی در چهره های رسمی و غیر رسمی، نشانه ای از تلاش افراد یک جامعه برای قرار دادن جامعه مدنی در مسیر توسعه می باشد.پس از تحلیل تحقیقات انجام شده در راستای ابعاد سنجش پاسخگویی اجتماعی (رفع ابهامات، مشارکت، ارزشیابی، خدمات مشتریان، خدمات مناسب و اجرای خدمات) به عنوان فاکتور های مشخص شده در راستای بهینه سازی مسیر توسعه شناسایی شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.در سال های اخیر یکی از مشکلات وارده بر کشور ایران، سقوط اقتصاد و کاهش رشد کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار های نوپا بوده است، چرا که خیلی از کارآفرین های حاضر در ایران فاکتور رسوخ در بازار و توسعه ی بازار را در نظر نگرفته و هدف اصلی راه اندازی کسب و کار را درآمدزایی قرار داده اند. هدف از این تحقیق بررسی مشخصات و تعیین یک چارچوب مناسب در رابطه با پاسخگویی اجتماعی سازمان های بخش دولتی ایران مبتنی بر روش توسعه ی بازار است. چرا که با بهینه سازی چارچوب پاسخگویی و اصلاح اشتباهات موجود در سازمان ها می توان، سیستم سازماندهی شده تری برای پاسخگویی داشت.
  کلیدواژگان: قرارداد اجتماعی، واقع گرایی، منافع ملی، مسیر توسعه
|
 • Maryam Mansourpoor Esfanabadi * Pages 119-131
  Corporate governance is the rules, regulations, structures, processes, cultures and systems that achieve the goals of accountability, transparency, justice and respect for the rights of stakeholders. Corporate governance has become one of the main and dynamic aspects of the business world. It is increasing dramatically. In recent years, the height of corporate financial scandals has given special importance to the issue of corporate governance. One of the main factors in improving economic efficiency is the corporate governance system or corporate governance, which includes a set of relationships between the company's management, board of directors, shareholders and other stakeholders. The corporate governance system provides a structure through which the goals of the control firm and the means of achieving and monitoring the goals are determined. This system creates the necessary motivation to achieve the goals of the firm and the organization in management and also provides the ground for effective supervision. Therefore, companies use resources more effectively. Thus, by controlling the company by major shareholders can be Provided control tools to protect shareholders' interests, thereby monitoring the company's performance. Corporate governance, above all, aims at the long-term life of the enterprise and seeks to protect the interests of shareholders against the management of organizations.
  Keywords: company, Corporate Governance, Efficiency, Effectiveness, board of directors, shareholder
 • Somayeh Rahimi * Pages 132-143
  Tax avoidance is a major component of underground activities or the irregular part of the economy to reduce taxes, and economists are increasingly looking to analyze this phenomenon. In fact, tax avoidance refers to the efforts of a person, company or institution to reduce taxes paid, and is a kind of use of legal loopholes in tax laws to reduce taxes. Tax avoidance is a tax evasion activity, without breaking the lines of law and within the framework of tax law. Given that the tax structure is highly dependent on the governance structure and improvements in the governance structure and control of corruption lead to public confidence in the government and can reduce the underground economy and tax avoidance, examine the relationship between the quality of institutions and good governance. Tax avoidance is also important. In this approach, we will review tax, tax evasion, tax avoidance and examine the impact of tax avoidance factors on the economy.
 • Hana Sadat Mirfallah * Pages 144-153
  The concept of integrated marketing communications has been the focus of research among academics and researchers since the 1990s. Proponents of integrated marketing communications agree with the fact that the consistency of marketing communication messages is one of the cornerstones of the integration approach. In today's competitive and changing environment, companies must use a variety of new communication methods to maintain profitable relationships with customers. . Media advertising, public relations, direct marketing and sales promotion tools are some of the marketing communication methods that must be effectively integrated for the success of the organization through a system. In this regard, the concept of integrated marketing communications (IMC) by integrating messages, strengthens the base and position of the company in the market and empowers companies and organizations. In fact, a constant need to explore a wide range of topics It is created in online and offline communication campaigns and doubles the importance of such a study.
  Keywords: Integrated communication, Marketing, review approach
 • Sara Etminani * Pages 154-163
  The purpose of this study is to investigate the relationship between Internet services and green banking services. After World War II, the reconstruction of damaged economies and the promotion of economic growth with the aim of faster improvement of welfare indicators became increasingly important.  At that time, natural resources and factors of production were considered unlimited and the environment was considered as an inexhaustible reservoir to feed the programs of rapid economic growth. However, the developments that took place in the following decades, the need to pay attention to natural resources and create a balance between the rate of exploitation of the environment and the speed of its restoration and return were highly welcomed.As a result of concepts such as green economy or environmentally friendly economy; Green growth and green banking have come to the fore in recent decades and have attracted the attention of countries and regional and international organizations. In this article, after introducing concepts such as green economy and sustainable development, the new issue of green banking is discussed.
  Keywords: Integrated communication, Marketing, review approach
 • Fariba Ebrahimi * Pages 164-178
  Today, due to the limitations of natural capital, it is necessary to balance the rate of utilization of environmental capital with the speed of restoration and their return. Thus, issues and concepts such as green economy and green banking have been considered by countries and regional and international organizations in recent decades. And banks can contribute and influence by using the implementation of green banking to achieve the goals of the policies of the entire resistance economy, production and employment. Green banking was officially started and expanded in Western countries with the aim of preserving natural capital. The initial decision of this type of banking is to minimize the use of paper in banking due to the need to cut down trees, which are the main assets for increasing oxygen production and reducing carbon dioxide. Green banking is paperless banking, without fuel and without wasting time and energy, and if it is the main priority of consumers of banking services, it will pave the way for sustainable development in the country. This article reviews previous articles and research in the field of green banking and its importance and status.
 • Zahra Montazeri * Pages 179-189
  Deciding on capital structure is one of the most challenging and vital decisions companies make to survive in a competitive market. Examining financing methods is one of the most important tasks of financial managers, which always affects the wealth and capital of shareholders. Usually, most companies start their activities with small capital and after being listed on the Tehran Stock Exchange, they need liquidity to develop their activities and implement development plans. In this case, companies issue new shares due to the limited credit of the banking system and the complexity of the process of obtaining a license to issue bonds. Now, considering that the companies listed on the stock exchange have a great tendency to increase capital and also the existence of various methods to increase capital, it was deemed necessary to conduct research on the methods of capital increase and their impact on stock returns.
  Keywords: Capital increase, revaluation, Cash Flow, accumulated profit
 • Maryam Tabari * Pages 190-203
  The formation of social contracts in formal and informal figures is a sign of the efforts of individuals in a society to put civil society on the path of development. Customer service, appropriate services and implementation of services have been identified and analyzed as identified factors in order to optimize the development path. In recent years, one of the problems in Iran is the collapse of the economy and reduced entrepreneurial growth. And it has been the start-up businesses, because many entrepreneurs in Iran have not considered the factor of market penetration and market development and have set the main goal of starting a business to generate income. The purpose of this study is to examine the characteristics and determine an appropriate framework for social accountability of Iranian public sector organizations based on market development methods. Because by optimizing the accountability framework and correcting the mistakes in organizations, we can have a more organized system for accountability.
  Keywords: Social Contract, Realism, national interests, development path