فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نقش ولایت و رهبری در هدایت نیروهای مسلح و مقابله با جنگ نرم
  بهزاد پورنقدی، ابوطالب حسینی، علی آجودانی صفحات 9-28
  زمینه

  در دنیای امروز با روند روبه گسترش استفاده از فناوری اطلاعات با مسایل و مشکلات جدیدی مواجه هستیم و استفاده از فناوری های نوین رسانه ای دارای مزایا و معایب بی شماری است. ولایت و رهبری در شکل گیری هویت و پیشرفت های علمی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، سیاسی و امنیت پایدار یک جامعه جایگاه به سزایی دارد.

  روش تحقیق:

  مقاله حاضر با روش کتابخانه ای، ادبیات مروری و اسنادی انجام شده است.

  یافته ها:

  رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در تبیین راه های ایجاد تحول صحیح و منجر به پیشرفت، ضرورت هایی نظیر حفظ ریشه ها و اصالت ها، پرهیز از شالوده شکنی، ارج گذاری و مراقبت از هویت ملی، امید به آینده، پویایی و نشاط، نقد و انتقادپذیری، ترویج روح رقابتی، برنامه ریزی و انتخاب خط مشی صحیح را مورد تاکید قرار داده اند. مقام معظم رهبری از همان دهه هفتاد و با ادبیات و تعابیر مختلف نظیر: تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی و اخیرا جنگ نرم آن را گوشزد کرده و مسیولین نظام را به چاره اندیشی در برابر آن فرا خواند.

  نتیجه گیری:

  بدیهی است شناخت بیشتر جنگ نرم می تواند به مفهوم سازی و شناخت بیشتر این پدیده همچنین بهبود مدیریت امنیت ملی کشور در خصوص تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران کمک نماید (برگرفته از سایت وزارت اطلاعات). از جمله مسایل مهمی که در تحلیل امنیت پایدار کشورها مورد توجه قرار می گیرد پویایی جمعیت در حوزه کشورهای پیرامونی و تاثیرات آن بر کشور مورد نظر می باشد.

  کلیدواژگان: ولایت، رهبری، جنگ نرم، نیروهای مسلح
 • مجید رهایی، غلامعلی طاهریان، فرامرز عباسی صفحات 29-53

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و تحصیلات والدین به عنوان پیش بین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر سمنان است. افراد مورد مطالعه ی تحقیق شامل 112 نوجوان معتاد و 112 نوجوان غیرمعتاد بودند. در این پژوهش، برای انتخاب نمونه ی معتاد از نمونه ی در دسترس و برای انتخاب نمونه ی غیرمعتاد از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: پرسش نامه ی افسردگی بک، مقیاس هیجان خواهی زاکرمن، پرسش نامه ی پرخاشگری سمنان و پرسش نامه ی دلبستگی به والدین و همسال. برای تحلیل داده ها، علاوه بر روش آمار توصیفی، روش تحلیل ممیز به کار بسته شد. نتایج به دست آمده همه ی فرضیه های این پژوهش را تایید کرد و نشان داد که وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان را می توان بر اساس متغیرهای افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و تحصیلات والدین پیش بینی نمود. نتایج به دست آمده و مدل ارایه شده توسط این پژوهش به تفضیل مورد بحث قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی، تحصیلات والدین
 • سعید کامیابی صفحات 55-67

  ارتقای کمی وکیفی آموزش یکی از ارزش های اساسی است که سازماندهی بر آن متکی می باشد و بدون شک تلاش بی وقفه نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده است که می تواند جامعه را به سوی نوگرایی و نوآوری سوق داده و به بهره وری و توسعه ملی منجر شود. آموزش مجموعه منظمی از اعمال و رفتار است، به بیان دیگر آموزش و پرورش فعل و انفعالی است میان دو قطب سیال (آموزگار و فراگیر) که مسبوق به اصلی و متوجه هدفی و مستلزم برنامه ای است. نظریه های آموزش وجود چهار چیز را در فرایند آموزش ضروری می داند: 1- معلم 2- فراگیر 3- موضوع 4- گروه اجتماعی که مربی و فراگیر به آن تعلق داشته و از طریق آن با هم مرتبط می شوند. نظریه های آموزشی مختلف را می توان از طریق پاسخی که به سوالات زیر می دهند از یمدیگر تمیز داد، هدف آموزشی یک نظام آموزشی چیست و اینکه از نظر روانی چگونه فراگیر را به انجام کارهایی که هدف را تحقق می بخشد متمایل می سازد؟ موضوع آموزش چیست؟ سیستم سنجش، روش های فراگیری و معیارهای مقایسه فراگیران با یکدیگر چیست؟ مکان های آموزشی مختلف بحران های مختلف دارند، برخوردهای درونی سیستم آموزشی مورد نظر چیست؟ انتخاب یک نظریه آموزشی خاص نیازمند آگاهی کافی نسبت به شرایط خاص یک سیستم آموزشی بوده و حکم کلی نمی توان داد. از این رو این مقاله سعی کرده در فضای کنونی به بررسی نقش آموزش در سازمان ها به ویژه نیروی انتظامی و راهکارهایی در این زمینه و ضرورت توجه اهداف کیفی در امر آموزش بپردازد و جهت این امر بیشتر به مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات و تا حدودی تجارب شخص، همراه با الگو پذیری و مقایسه ای از اهداف کیفی دیگر سازمان ها همچون دانشگاه روی آورد.

  کلیدواژگان: اهداف کیفی آموزش، مدیریت دانش، نوآوری، دانش سازمان
 • احمد شه باز، سید محمود موسوی، مهدی رجبی، علی نوروز دامغانی صفحات 69-90

  قانون گرایی در مجامع و نوشته های علمی به عنوان مفهومی بکار می رود که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و دولت و همچنین روابط مابین خود مردم معتقد می باشد. بر طبق این عقیده در عرصه سیاست جهانی رفتار بین المللی ملاک عملکرد دول، شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعه آن معیار است. اکثر قانونگرایان بر این عقیده اند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت، جامعه و کشور باید تنها صلاحیت حقوقی، قانونی و قضایی را در نظر بگیرد، هرچند با اخلاق و مذهب متغایر و متضاد باشد. از سوی دیگر یکی از معضلات مهم جامعه ی امروز، فرار از قانون در هر زمینه ای مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندی ها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تامین خواست ها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید و دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری، دزدی و بطور کلی جرم و جنایت شده است. به لحاظ حقوقی و قانونی جرم به هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد تلقی می گردد. وجود رابطه معنادار بین التزام به قانون و پیشگیری از جرم و کاهش جرایم و به تبع آن بالا رفتن میزان نظم و امنیت یک جامعه موضوعی است که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: قانون گرایی، نظم و امنیت، کاهش جرائم، قانون جرم
 • یحیی مصطفایی، مریم فرهمند صفحات 91-102
  زمینه

  نیروی انتظامی تنها سازمان تامین کننده نظم و حفظ و حراست از سازمان و جامعه در مقابله با تهدیدهای فوق است. رویکرد پیشگیرانه و پدافندی در اولویت تدابیر ناجا در کاهش جرایم و تهدیدهای خارجی و تامین امنیت پایدار قرار دارد. فناوری نوین اطلاعات جغرافیایی (GIS) با تغییر تاکتیک ها و تکنیک ها و رویه ها منجر به افزایش ظرفیت های فرماندهی و کنترل نیروهای عملیاتی و ارتقای مدیریت انتظامی می شود، به طوری که استفاده موثر از برتری اطلاعاتی در درگیری انتظامی و کشف جرایم و رفع بحران، هدف از ارایه این مقاله بررسی قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در افزایش توانمندی اجرای ماموریت های پدافند غیرعامل ناجا می باشد.

  روش تحقیق:

  این پژوهش از نوع کاربردی بوده که از روش اسنادی استفاده شده است و اطلاعات ارایه شده در این تحقیق کتابخانه ای می باشند.

  نتیجه گیری

  یک محیط فعال و پویا را برای فرمانده پلیس ایجاد می کند تا به کمک آن اصول عملیاتی و مانورهای رزمی و راهبردهای ابتکاری را اجرا کند و یک پلیس می بایست برای دست یافتن به اثر بخشی مطلوب عملیاتی که یک بانک GIS در حوزه فعالیت های پدافند غیر عامل از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS که یک بانک اطلاعاتی هوشمند می باشد، برای جمع آوری اطلاعات استفاده نماید و گام موثر در برخورد با حوادث و وقایع احتمالی، استفاده از ابزارهای جدید در فعالیت های مدیریت انتظامی و ایمنی می باشد که با شناخت دقیق از محیط، اطلاعات لازم را از محل های بحران زا در اختیار تمام سطوح تصمیم گیری مدیریت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS، نیروی انتظامی، پدافند غیرعامل
 • ارزیابی نقش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در مدیریت دانش
  علیرضا پورنقدی صفحات 103-112
  زمینه

  نوآوری فرایند تبدیل تفکرات جدید به خروجی و یا محصول فناورانه است. برای هدایت و حمایت از این ایده های نوآورانه و دانش محور، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به وجود آمده اند و وظیفه اصلی این مراکز، حمایت از ایده های جدید دانش محور برای ورود به بازار تجاری و شکوفایی اقتصادی می باشد.

  روش تحقیق:

  پژوهش ها و مطالعه توانایی ها و استعدادهای موجود در پارک های علم و فناوری و نقش آن در رشد اقتصادی، اجتماعی، فناوری و صنعتی جامعه به ارزیابی میزان تاثیر گذاری این مراکز در هدایت و شکوفایی ایده های دانش محور و پژوهش های فناورانه بحث و بررسی شده است.

  یافته ها

  بهترین و کارآمدترین واحد شناخت و رفع نیازهای جامعه، رشد و شکوفایی و توسعه ایده های فناوری دانش محور که منجر به تولید محصول تجاری و صنعتی می شود، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری هستند.

  نتیجه گیری

  تجربیات سایر ملل و کشورهای پیشرفته این موضوع را به خوبی اثبات می کند و افزایش چشمگیر تعداد شهرک های تحقیقاتی و پارک ها در سطح جهان از مثبت بودن این نظریه حکایت دارد. کشور ما نیز با برخورداری از منابع انسانی و استعدادهای جوان، سرشار از فرصت های توسعه ای و شکوفایی در زمینه های مختلف می باشد که خلاء موجود حمایتی در این عرصه را پارک های علم و فناوری و مراکز رشد پر خواهند نمود.

  کلیدواژگان: پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مدیریت دانش، الگوهای نوآوری
|
 • Authority and leadership role in leading the armed forces to deal with Soft War
  Behzad Pournaghdi, Abotaleb Hosseini, Ali Ajodani Pages 9-28
  Background

  Today, with the increasing use of information technology are faced with new problems and new media technology has numerous advantages and disadvantages. Authority and leadership in identity formation and development of scientific, cultural, social, military, security and political stability has an important place in society.

  Materials and Methods

  This paper library method, literature review and documentation are done.

  Results

  Leader in explaining the correct way to change or leads to progress, such as the need to preserve the roots and originality, the avoidance of deconstruction and maintenance of national identity, hope for the future, mobility and vitality, Reviews and promote the spirit of competition, planning and selection of appropriate policies are highlighted. Leader of the seventies and the different interpretations of literature, such as cultural invasion, cultural NATO and cultural ambush recently warned its war against its alternative thinking and military officials to call.

  Conclusion

  It can further soften the conceptualization and understanding of this phenomenon and improve the management of soft threats against Iran's national security should help (taken from the site, Ministry of Information). Among the important issues of security analysis is considered stable countries in the field of population dynamics and its impact on the country's periphery is desired.

  Keywords: Authority, Leadership, War, the armed forces
 • Majid Rahaei, GholamAli Taherian, Faramarz Abasi Pages 29-53

  The aim of the present study was to evaluate depression, sensation seeking , aggression , attachment styles and parental education as dependence in adolescents is Semnan. Study population consisted of 112 adolescents addicted and non-addicted teenagers were 112. In this study, the available sample for drug sampling and non- sampling multi-stage random sampling method was used. The instrument used in this study were: the Beck Depression Inventory, Zuckerman's Sensation Seeking Scale, the Aggression Questionnaire Semnan Inventory of Parent and Peer Attachment. The data, in addition to descriptive statistics, discriminate analysis method was applied. All the results of this study confirmed the hypothesis that drug dependence in adolescents can be based on variables such as depression, sensation seeking, aggression, attachment styles and parental education can be predicted. The results of the model proposed by this study is discussed in detail.

  Keywords: depression, Sensation seeking, Aggression, Attachment Styles, parental education
 • Saeed Kamyabi Pages 55-67

  To grow Education is a regular set of actions, in other words, education interactions between polar fluid (teacher and student) and noticed that preceded the main goal of the program entails. There are four theories of teaching -learning process is necessary in things: 1- teacher 2- inclusive 3- issue 4- teacher and student belongs to a social group and are related to each other through it . Through various educational theories can provide an answer to the following questions from clean, the educational purpose of education is and how psychological view of the pervasive tendency to do things that make the target realizes? What is education? Measurement system, learning methods and criteria to compare what students learn from each other? Educational facilities in various crises have different impacts on the school system, what is inside? Select one theory of special educational needs enough knowledge to the particular circumstances of an education system cannot give an overall judgment. some personal experiences, along with a comparison of the model estimates and other organizations such as universities turned to qualitative goals.

  Keywords: Quality goals for learning, knowledge management, Innovation, knowledge organization
 • Ahmad Shahbaz, Seyed Mahmoud Mousavi, Mahdi Rajabi Ali Nowruz Damghani Pages 69-90

  Behavior in international politics, the idea of international criteria for the states, not the moral and social condition of legal relations and its subsidiary criterion. Most law have this idea that government is the product of the state, society and the country's only legal authority , legislative and judiciary take into account , however, the opposite is contrasted with morality and religion. On the other hand, one of the most important problems in today's society, drive in any field of law has created a lot of problems for society. Concurrent with the development of the industrial revolution and scope of the needs, wants and deprivation as a result of failing to provide necessities of life, develop severe and extensive corruption, rebellion, crimes, theft and total crime was . With respect to any act or omission legal offense in the penal law to be determined is considered.

  Keywords: Legalism Order, Security, Reduce crime, law, Crime
 • Yahya Mostafaei, Maryam Farahmand Pages 91-102
  Background

  Single Police and preserve order supplier organizations and community organizations to deal with these threats is. Proactive approach to reducing crime, police and defense priorities and external threats and security measures are sustainable. Modern technology, geographic information (GIS) with the tactics and techniques and procedures to increase capacity and improve operational command and control forces and police management is so effective use of the superior information on the involvement of the police and the discovery of crime fixes crisis , the aim of this paper is to investigate the capabilities of geographic Information Systems GIS to increase the ability of police enforcement of passive defense missions.

  Materials and Methods

  This study applied the documentary method is used and the data presented in this study are library.

  Conclusions

  An active environment to provide the police chief operating principles and exercises to help combat strategies and implement innovative and police must obtain a desired operational effectiveness in the sphere of a GIS database of passive defense of intelligent geographic Information System GIS is a database to collect information to use and effective steps to deal with possible events, the use of new tools in the management of security and safety is the recognition the exact conditions necessary information for the location of the distressed is available to all levels of management decision.

  Keywords: Geographic Information Systems GIS, Police, passive defense
 • Assessment of the role of science and technology parks and incubators in Knowledge Management
  Alireza Pournaghdi Pages 103-112
  Background

  The innovation process for converting new ideas into product output or technological. For the guidance and support of innovative ideas and knowledge, science and technology parks and incubators have been created and the main task of the centers of knowledge - based support for new ideas to enter the market is commercial and economic prosperity.

  Methods

  The research and study skills and talents in science and Technology Park and its role in economic growth, social, technological and industrial society was to evaluate the influence of these centers conduct research and development of ideas and technological knowledge is discussed.

  Conclusions

  The experience of other nations and developed countries, this will prove to be good and increase the number of city parks in the world of research and theory indicate positivity.

  Keywords: Science, technology parks, incubators, knowledge management, innovation patterns