فهرست مطالب

مطالعات هنر و رسانه - پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1400)

نشریه مطالعات هنر و رسانه
پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/01/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سحر ذکاوت، خشایار قاضی زاده* صفحات 13-36
  کلاه یکی از انواع پوشش های رایج در هر دوره ای است و در عصر صفویه، اقشار مختلف لباس و سرپوش و کلاه مخصوص به خود را داشته اند. در نگاره مستی لاهوتی و ناسوتی از نسخه دیوان حافظ (منسوب به سام میرزا) اثر سلطان محمد نیز افراد سرپوش هایی با فرم های خاصی دارند که به نظر می رسد با مراتب اجتماعی افراد ارتباط مستقیمی دارد و وجود ارتباط بین فرم سرپوش افراد با مراتب اجتماعی آن ها و بازتاب این امر در نگارگری ضرورت انجام پژوهش حاضر را ایجاب نموده و اهداف پژوهش شناسایی ویژگی های انواع سرپوش ها در نگاره مستی لاهوتی و ناسوتی و شناخت ارتباط ویژگی های فرمی سرپوش ها با مراتب اجتماعی افراد است. سوالات عبارتند از: 1- سرپوش ها و کلاه ها در نگاره مستی لاهوتی و ناسوتی دارای چه ویژگی های فرمی می باشند؟ 2- چه ارتباطی بین انواع کلاه ها و ویژگی های فرمی آن ها و مراتب اجتماعی افراد در نگاره وجود دارد؟ در راستای پاسخ گویی به سوالات، اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به روش توصیفی - تحلیلی بررسی شده و متغیر کلاه و سرپوش در نمونه موردی نگاره مستی لاهوتی و ناسوتی اثر سلطان محمد مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج پژوهش نشان می دهد فرشتگان تاج بر سر دارند و سرمستان، مندیل یا دستار و کلاه قزلباشی بر سر دارند. به طور کلی، سلطان محمد با نگاه طنزآلود و انتقادی به این نوع تصویرسازی پرداخته و به نوعی تضاد فضای موجود از جامعه خود را با آرمان های تشکیل دولت صفوی بازنمایی می کند.
  کلیدواژگان: کلاه، نگاره مستی لاهوتی و ناسوتی، سلطان محمد، دوره صفوی
 • الهام محمدی نیا*، لیلا محمدی نیا، علی اکبر جهانگرد صفحات 37-57
  کودکان بزرگ ترین سرمایه های آینده جامعه هر کشوری هستند و مراقبت از آن ها برعهده خانواده ها و نظام آموزشی و دیگر نهادها می باشد. همچنین دوران کودکی سال های مهم و حیاتی برای رشد جسمی و فکری کودکان محسوب می شود. بنابراین آموزش های عمومی  باید از همین سنین آغاز شود. هنر در آموزش و انتقال اطلاعات به کودکان نقش مهمی را ایفا می کند. بروز رخدادهای طبیعی در دنیا، مانند زلزله، سیل و... آسیب های مالی و جانی زیادی را در سال های اخیر به بشر وارد کرده است. امروزه اهمیت آموزش بلایا در برنامه های عملیاتی با رویکرد کاهش خطر و بلایا، ایجاد تاب آوری که می تواند سطح آسیب پذیری و اثرات ناگوار و مخرب حوادث را کاهش دهد، بسیار تاکید شده است. بنابراین کسب مهارت جهت پیشگیری عوارض ناشی از حوادث و بلایای طبیعی که جامعه بشریت را قرن ها تهدید می کند، امری ضروری است. همچنین نیازمند آموزش و انتقال دانش به کودکان، به عنوان گروه آسیب پذیر است. در این بین، هنر به عنوان ابزار سودمند در آموزش و پیشگیری می تواند موثر بوده و نقش آفرینی کند. بنابراین در این پژوهش، به بررسی نقش هنر در پیشگیری از حوادث و بلایا برای آموزش کودکان 6 تا 12 سال پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: هنر، کودکان، آموزش، حوادث و بلایا
 • آرزو محمدی فرد، میثم جلالی* صفحات 59-84
  کتیبه نگاری از جمله هنرهایی است که از زمان های دور در ایران رواج داشته و به اشکال مختلف و بر روی مواد گوناگون اجرا شده است. کتیبه ها حاوی اطلاعات گران بهایی از زمانه خود می باشند. یکی از انواع کتیبه نگاری، خط نبشته های روی سنگ قبرهاست که با انواع خطوط نگارش یافته ‏اند و به سده ‏های مختلف تعلق دارند. نگارندگان در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و به مدد مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی درصدد پاسخ به این سوالات هستند که سنگ قبرهای بقعه شیخ عالی، به چه دوره و شخصیت‏ هایی تعلق دارند؟ کتیبه ‏های روی سنگ قبرها شامل چه مضامینی است؟ مشخصات ظاهری سنگ قبرها چیست؟ با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که سنگ قبرهای بقعه شیخ عالی مربوط به قرون پنجم تا چهاردهم هجری قمری می باشد و به علما و عرفای به نام فارس و جهان اسلام تعلق دارند. جنس تمامی سنگ قبرها از نوع آهکی است و به لحاظ ظاهری به دو گروه عمده صندوقی و محرابی ساده طبقه بندی می شوند. سنگ قبرها بدون نقش و نگار و مضامین کتیبه های روی آن ها شامل آیات قرآنی، ادعیه، اشعار و اسامی، القاب و مشخصات متوفیان و تاریخ فوت آن هاست که با انواع خطوط کوفی، ثلث، نسخ و نستعلیق نگارش یافته اند.
  کلیدواژگان: کازرون، روستای دوان، بقعه شیخ عالی، سنگ قبر، کتیبه اسلامی
 • ابوالحسن فیاض انوش* صفحات 85-107

  این نوشتار درپی آن است که ضمن به دست دادن تعریفی تا حد امکان شفاف از تاریخ و رسانه، نسبت میان این دو را واکاوی نماید. هدف نویسنده از این واکاوی، صرفا به بحث گذاشتن مضاری است که از خلط کارکردهای تاریخ و رسانه جمعی متوجه دانش تاریخ می شود. به عبارت دیگر، مسئله این نوشتار تبیین تهدیداتی است که رسانه های جمعی برای درک تاریخی مردمان یک جامعه ایجاد می کنند. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای است و نویسنده کوشیده است تا تاملات خود را به عنوان یک دانشجوی رشته تاریخ در خصوص ابعاد این مسئله تبیین نماید. اهمیت این بحث ناشی از وضعیتی است که امروزه رسانه های جمعی با تاریخ پردازی برای حوزه دانش تاریخ ایجاد کرده اند. این نوشتار با تمایز نهادن میان دو مفهوم «تاریخ نگاری» و «تاریخ پردازی» درصدد تبیین فرصت هایی است که رسانه جمعی برای دامن زدن به تاریخ پردازی فراهم کرده است و به این نتیجه خواهد رسید که: هنگامی که رسانه های جمعی به یک موضوع تاریخی ورود می کنند، شرایط تاریخ نگارانه امکان ظهور نمی یابند و نظام رسانه با مداخله ای ژرف که در نظام علم تاریخ انجام می دهد، به نوعی تاریخ نگاری نامتوازن را دامن خواهد زد.

  کلیدواژگان: تاریخ نگاری، رسانه جمعی، تاریخ پژوهی، تاریخ پردازی
 • احمد حیدری*، محترم فاتحی صفحات 109-128
  معماری یکی از هنرهای کاربردی است که از ضروریات زندگی بشری بوده و جلوه گر فرهنگ و تمدن ساز است. یکی از وجوه تمدن اسلامی، آثار و بناهای برجای مانده در جوامع انسانی و اسلامی است. این پژوهش درپی پاسخ به این پرسش است که چه عباراتی در قرآن کریم به معماری و یا فضاهای مرتبط با سازه یا شهر اشاره داشته است؟ هدف از این پژوهش آن است که نقش و جایگاه معماری در قرآن را شناسایی نماید و به توضیح و بازخوانی معنای برخی از واژگان مرتبط با معماری و شهر بپردازد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و این پژوهش به این نتیجه می رسد که برخلاف کتاب های عهد عتیق و جدید که در آن ها اطلاعات جغرافیایی و توصیفات مادی وجود دارد، روح حاکم بر قرآن کاملا روحانی و غیر مادی بوده و از هرگونه توصیف این جهانی دوری جسته و در بسیاری موارد عبارات مرتبط با بنا و سازه ها ارتباطی به توصیف یک معماری یا اثر مادی نداشته و معنای آن عمل نیک انسانی است. در این پژوهش، به توضیح و بازخوانی برخی واژگان همانند مدینه، بیع، مسجد، یعمر و محاریب پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: بیت، مدینه، قریه، مسجد، محاریب
 • جواد مویزچی*، سید خدایار مرتضوی اصل صفحات 129-156

  «خوش قدم» انیمیشنی کودکانه است که به رغم روایت ساده و دوست داشتنی اش در ضرورت توجه انسان ها به محیط زیست و زیست گاه پنگوین ها؛ با خوانش متن محور اخیر، ایده ای متفاوت و البته نگران کننده، از نسبت سلسله مراتبی و استیلاجوی انسان برخوردار مدرن، از آن فهم می شود. براساس روش تحقیق، این مقاله برگرفته از رویکرد متن محور ریکور و چارچوب نظری آن، ملهم از روش شناختی هابرماس، دیگر کمتر نشانی از سرخوشی اولیه در مواجهه با پیام های نوع‎ دوستانه اثر باقی می ماند و در عوض، تاملاتی هراس انگیز از نسبت سوژه به ابژه و نگاه کنترلی انسان مدرن به عنوان فاعل شناسا نسبت به محیط و موجودات پیرامونی اش حتی انسان ها و جوامع کمتر برخوردار حاصل می شود. ازجمله اهداف اصلی این پژوهش آن است که نسبت های این داستان را، در خوانشی تمثیلی و استعاری، تا مرز میان نسبت کشورهای شمال و جنوب پیش برد و مقدمه ای بر طرح شکاف دوقطبی حاکم بر جهان امروز گشاید و تعابیر جدیدی از نسبت های هویت ساز «خود» و «دیگری» ارایه دهد. بازنمایی اهمیت مقولهزبان، به عنوان بستر تفکر و ارتباط و فهم بین الاذهانی مبتنی بر آرای هابرماس در چارچوب این روایت انیمیشنی، از نتایج این مقاله است که بیش از پیش، جدی گرفتن این رسانه هنری را برای طرح و انتقال مباحث معرفت شناسی و دانش سیاسی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: انیمیشن خوش قدم، سوژه مدرن، زبان، کنش ارتباطی، هابرماس
|
 • Sahar Zekavat, Khashayar Ghazizadeh * Pages 13-36
  In the Safavid period, different groups of People wore their Special clothes covers. In the worldly and otherworldly drunkenness painting from the Manuscript of Hafez’s Divan (attributed to Samir Mirza), the people are designed with different shapes covers that seem to be directly related to the social levels of the people and the existence of a relationship between of people’s hats and Covers and their social classes and the reflection of this subject in painting has made it necessary to do the study and purposes of the study are identify the properties of covers types in this painting and recognize the relationship between the formal properties of the covers with the social levels of people. Questions include: 1-What is the standard properties of hats and covers in the painting of worldly and otherworldly drunkenness? 2-What is the relationship between the types of caps and covers, their formal properties, and the social levels of people in the painting? To answer the questions has been studied library and documentary information with the descriptive-analytical method. The research variable of cover is analyzed in the case study of worldly and otherworldly drunkenness painting. The results show that the angels wear crowns on their heads and turbaned drunk people, Mandil or Dastar and Ghezelbashi hat on their heads. Sultan Mohammad paints this kind of illustration with a funny and critical look. He represents Contrast and opposition to the existing space of his society with the ideals of organization a Safavid state.
  Keywords: Cover, Hat, Painting of worldly, otherworldly drunkenness, Sultan Mohammad Naghash, painting Safavid period
 • Elham Mohammadinia *, Leila Mohammadinia, Aliakbar Jahangard Pages 37-57
  Children are the most significant future assets of the society of any country, and their care is the responsibility of families, the education system, and other institutions. Childhood is also a vital year for children’s physical and mental development. Therefore, general education should start at this age. Art plays an essential role in teaching and transmitting information to children. The occurrence of natural disasters in the world, such as earthquakes, floods, etc., has caused a lot of financial and human damage to human beings in recent years. Today, the importance of disaster education in operational programs with a risk reduction and disaster approach, creating resilience that can reduce vulnerability and adverse and destructive effects of disasters, has been emphasized. Therefore, acquiring skills to prevent the impact of natural disasters that have threatened human society for centuries is essential and also requires education and knowledge transfer to children as a vulnerable group. In the meantime, art as a helpful tool in education and prevention can be practical and play a role. Therefore, in this study, the role of art in preventing disasters for educating children aged 6 to 12 years has been investigated.
  Keywords: Art, children, education, emergencies, disasters
 • Arezo Mohammadi Fard, Meysam Jalali * Pages 59-84
  Since ancient times, the inscription has been one of the arts that have been popular in Iran and have been performed in different forms on other materials. Inscriptions represent valuable information from their time. One type of inscriptions is the designs and inscriptions on tombstones that have a considerable variety belonging to different centuries. It can find unique examples of them in all parts of Iran. In this research, using the descriptive-analytical method and library and field studies, the authors seek to answer these questions that the tombstones of Shiekh ‘ᾼli mausoleum belong to what period and personalities? What are the themes of the inscriptions on the gravestones? What are the appearance characteristics of tombstones? Studies have shown that the gravestones are related to the fifth to fourteenth centuries AH and belong to great Fārs and Islamic world scholars and mystics. All existing tombstones are made of limestone and are classified into two main groups: table tombs and simple. Tombstones are simple and without engravings, and their inscriptions’ themes include Qur’anic verses, prayers, poems and names, nicknames and characteristics of the deceased, and the date of their departure. The calligraphy used on these tombstones includes Kufic, Thuluth, Naskh, and Nasta’līq inscriptions.
  Keywords: Kāzirūn, Davān Village, Shiekh ‘ᾼlī Mausoleum, Tombstone, Islamic Inscriptions
 • Abolhasan Fayaz Anush * Pages 85-107

  This article explores the relationship between history and media while providing as clear a definition as possible. The author’s purpose in this analysis is to discuss the harms that come from the confusion of the functions of history and the mass media that draws on the knowledge of history. In other words, the purpose of this article is to explain the threats that the mass media pose to the historical understanding of the people of a society. The research method is descriptive-analytical and uses library data. The author has tried to explain his reflections as a history student on the dimensions of this issue. The importance of this debate stems from the situation that the mass media has created today for history knowledge through historizing. By distinguishing between the two concepts of historiography and historizing, this article explains the opportunities that the mass media has provided to foster historizing. It will be concluded that: when the mass media enters into a historical subject, historiographical conditions do notaries. With its profound interventions in the system of history, the media system will create a kind of unbalanced historiography.

  Keywords: Historiography, mass media, study of history, Historizing
 • Ahmad Heidari *, Mohtaram Fatehi Pages 109-128
  Architecture is one of the applied arts that is one of the necessities of human life and is a manifestation of culture and civilization. One of the aspects of Islamic civilization is the relics and buildings left in human and Islamic societies. This research seeks to answer the question of which one of terms in the Holy Qur’an refers to architecture or spaces related to a structure or cities? The purpose of this study is to identify the role and place of architecture in the Qur’an and to explain and reread the meaning of some words related to architecture and the city. The research method is descriptive-analytical and this research concludes that unlike the books of the bible Old and New Testament in which there is geographical information and material descriptions, the spirit of the Qur’an is completely spiritual and immaterial. Any description of this world has been avoided and in many cases the terms related to buildings and structures has nothing to do with the description of an architecture or material work and its meaning is a good human deed. In this research, some words such as Medina, Beya, mosque, Maharib and Yaemoro have been explained and interpretationed.
  Keywords: Beit, Medina, village, Dar, Mosque
 • Javad Mavizchi *, Seyed Khodayar Mortazavi Asl Pages 129-156

  “Happy Feet” is a children’s animation, that despite a lovely narrative, in the necessity of attention human beings to environment and penguins’ habitat, with Paul Ricoeur text axis read, the different and worrying ideas of the hierarchal and hegemonic ratio of modern human beings are understood. According to the research method, this article, retrieved from text axis Ricoeur’s approach and theoretical framework retrieved from Haber mas‘s methodology, less sign of the primitive happiness does not remain in dealing with humanitarian messages. And in return, terrible thoughts are obtained from the subject of the object and the look of modern human control towards the environment. Among the main goals of this research is the ratio of this story, in the reading symbolic and metaphorical, to the border between the north and south countries. And the introduction to the bipolar gap in the world is today and provides a new interpretation of itself and other ratios. Representation of the importance of language category, as a bed and thinking, intersubjectivity, based on Haber mas’s comments, in the context of this animated narrative, is the result of this article. More than a seriously showing this mediated artistic (to design and transfer the dissemination of epistemology and political science.

  Keywords: Happy feet animation, modern subject, language, Communication act, Habermas