فهرست مطالب

Sports Business Journal
Volume:1 Issue: 1, Winter and Spring 2021

 • تاریخ انتشار: 1399/10/12
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمد احسانی صفحه 0

  پیش و در زمان آغاز برگزاری لیگ برتر فوتبال ایران در دهه 80 شمسی، مدیران و مجریان ورزش در عمل از تکنیک‌های بازاریابی بهره می‌بردند. اما مطالعه و پژوهش حوزه کسب‌وکار در ورزش از سال 1384 به‌طور رسمی در دانشکده‌های علوم ورزشی آغاز و اساتید و کمکم دانشجویان مدیریت ورزشی با استقبال کم‌نظیری رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها خود را در موضوعات مختلف این حوزه انجام دادند. همچنین اساتید و همکاران محترم رشته در انجام تالیفات و ترجمه کتاب‌های علمی ارزشمندی در زمینه‌های مختلف بازاریابی همت گماشتند. طی 15 سال اخیر رشد کمی و کیفی این رشته به گونه‌ای پیش رفته که امروزه اکثر دانشگاه‌های کشور در گرایش مدیریت بازاریابی ورزش اقدام به جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌نمایند. پس از رشد کمی، آنچه برای رشد کیفی یک حوزه مدیریتی، تحقیقاتی و اجرایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تدارک زیرساخت‌های علمی، تحقیقاتی و اجرایی تخصصی است. به دلیل رشد ناکافی ورزش نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای در ایران که بنا به دلایل حقوقی، مدیریتی و زیرساختی، و به تبع آن عدم رشد و توسعه بازار ورزش ایران، شکل گرفته متخصصان بازاریابی ورزشی در یک حلقه معیوب قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر، با رشد ناکافی زیرساخت‌ها امکان رشد بازار و ورزش حرفه‌ای وجود ندارد و با عدم رشد بازار و ورزش حرفه‌ای امکان رشد زیرساخت‌ها، مهارت افزایی و تجربه اندوزی متخصصان و منابع انسانی این رشته دچار اختلال می‌شود. در این میان متخصصان رشته در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به کار آموزشی و پژوهشی خود مشغولند و مدیران و کارشناسان حوزه اجرایی در ورزش به روش خود در حال اداره بیرق بازار ورزش ایران هستند. لیکن هر دو گروه هم نظرند که ظرفیت بازار ورزش ایران در یک جامعه 80 میلیون نفری بیش از این‌هاست و تاکنون امکان رشد بهینه پتانسیل‌های اشتغال‌زایی، درآمدزایی و فرهنگی - اجتماعی آن فراهم نشده است. یکی از حلقه‌های مفقوده این چرخه معیوب، نشریات علمی مدیریت ورزشی هستند که هر چند طی این 15 سال بار نشر تولیدات علمی و مقالات محققان و پژوهشگران حوزه بازاریابی را صمیمانه به دوش کشیده‌اند، لیکن گاهی مقالات ارزشمند و سطح بالای این حوزه به دلیل عدم نگاه تخصصی سردبیران نشریات مورد اشاره، از فهرست داوری حذف و پرونده آن‌ها مختومه شده‌اند. هر چند برخی از این مقالات در نهایت در یک نشریه خوب داخلی یا خارجی به چاپ رسیده‌اند، اما برخی نیز در عین شایستگی هرگز فرصت انتشار نیافته‌اند. شاید به یک دلیل بتوان این‌گونه از تصمیم سردبیران را درک کرد. چرا که گاه قرارگیری حوزه مطالعاتی و تحقیقات بازاریابی در اسکوپ نشریات فعلی کمتر قابل درک بوده و نیاز بود تا هر چه سریع‌تر برای انتشار نشریه‌ای تخصصی در این زمینه اقدام شود. با تغییر آیین‌نامه نشریات علمی، امکان دریافت مجوز و فراهم آوری امکانات برای انتشار نشریه کسب‌وکار در ورزش میسر شد. پرواضح است که انتشار آن بدون حمایت‌های تخصصی، زیرساختی، فنی و مادی از سوی دانشگاه الزهرا(س) و نیز همراهی اعضای محترم هییت تحریریه آن میسر نمیشد. لذا، ضمن تشکر از تمامی دست اندکاران و همکاران و نیز نویسندگان محترم در ارسال مقالات ارزشمندشان، امید است تا همکاران رشته در ارسال مقالات خود و داوران گرامی در هدایت هر چه مناسب‌تر نویسندگان و محققان عزیز، نشریه را در راهی که در پیش گرفته یاری‌رسان باشند. باشد که سرمایه‌ای ارزشمند در رشد کسب‌وکار در ورزش ایران و میراثی گران‌بها برای آیندگان باشد.

 • علیرضا الهی*، سجاد غلامپور، فریبا عسکریان صفحات 13-30
  هدف

   این مطالعه با هدف بررسی سیستماتیک مطالعات در مورد چگونگی اثرپذیری جوامع میزبان از رویدادهای ورزشی بزرگ انجام شده و منجر به شناسایی نقاط قوت و ضعف ادبیات شناسایی خلاهای موجود در این زمینه و ارایه استراتژی ها و پیامدهای جدید برای محققان بعدی شده است.

  روش

   به منظور گردآوری اطلاعات،پایگاه داده های Web of Science ،Scopus ،Google Scholar و PubMed به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و برای اطمینان از صحت بررسی ها از روش کفایت جستجوی دستی در مهم ترین منابع و اسناد انجام شده است. درواقع، بررسی و استخراج داده ها بر اساس یک پروتکل از پیش تعیین شده و سپس اسناد و داده های انتخاب شده مورد تحلیل قرار گرفته اند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که تاثیرات رویدادهای ورزشی بزرگ بر جوامع میزبان را می توان در دو گروه اثرات مثبت و منفی دسته بندی کرد. با استناد به یافته ها، بیشتر مطالعات به بررسی موضوعاتی از جمله تاثیرات اقتصادی-اجتماعی، گردشگری، میراث، تصویر، رسانه ها، بهداشت، تاثیرات فرهنگی و زیست محیطی پرداخته اند. از موارد دیگر می توان به تاثیر مسایل روانی، فضایی، تجاری، داوطلبانه، مالی و تفریحی که به ندرت مورد توجه قرار گرفته اند، اشاره نمود.

  اصالت و ابتکار مقاله

  این مطالعه خلاصه ای کامل از مطالعات انجام شده در سه دهه گذشته را در اختیار سیاست گذاران و برنامه ریزان رویداد قرار می دهد، که یک منبع ارزشمند و معتبر برای درک فرایندهای تصمیم گیری مرتبط است. با مرور اسناد، نکاتی از اثرات برگزاری رویدادهای بزرگ روشن شد که قبلا کمتر مورد توجه قرار گرفته بودند.

  کلیدواژگان: تاثیرات میزبانی، مدیریت رویداد، رویدادهای ورزشی مگا
 • ژاله معماری*، سیما رفیعی بلداجی، مهری پوینده کیا صفحات 31-44
  هدف

  یکی از دارایی های ناملموس باشگاه ها واگذاری امتیازات، از جمله مجوز تاسیس مدارس فوتبال است. محقق در این تحقیق بر آن بود تا عوامل موثر بر ارتقای قدرت فرانشیز واگذاری مجوز تاسیس مدارس فوتبال باشگاه ها را شناسایی و رتبه بندی نماید.  

  روش

  تحقیق به شیوه ای ترکیبی و در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. نمونه تحقیق 11 نفر از خبرگان آگاه به مسایل فوتبال و صنعت ورزش ایران بودند. ابزار تحقیق شامل مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه ای محقق ساخته با 6 شاخص و 33 زیرمعیار بود که در اختیار نمونه های تحقیق قرار گرفت. تحلیل داده ها با دو آزمون AHP و ANP و در نرم افزار سوپر دیسیژن نسخه 3.2 انجام شد.

  یافته ها

    نتایج در تحلیل AHP نشان داد به ترتیب شاخص های منابع انسانی، شاخص های مدیریتی، حقوقی، زیرساخت های نرم افزاری، بازاریابی و اقتصادی به ترتیب مهم ترین عوامل در ارتقای قدرت فرانشیز باشگاه ها بودند. همچنین در تحلیل ANP ضمن تعیین وزن زیرمعیارها و روابط میان معیارهای اصلی، به ترتیب اهمیت مشخص شد شاخص منابع انسانی، شاخص های مدیریتی، بازاریابی، زیرساخت های نرم افزاری، حقوقی و اقتصادی عوامل موثر در ارتقای قدرت فرانشیز باشگاه ها بود. بدین ترتیب، منابع انسانی به عنوان مهم ترین منبع درون سازمانی محسوب می شود.  

  اصالت و ابتکار مقاله

   مطالعات محدودی در زمینه واگذاری حق امتیاز بهره برداری در ورزش انجام شده است. این تحقیق از جمله مطالعات معدودی است در مورد چگونگی افزایش درآمد واگذاری حق امتیاز مدارس فوتبال توسط باشگاه ها انجام شده و از منظر خرد و کلان به موضوع مدیریت واگذاری حق بهره بردرای پرداخته است.

  کلیدواژگان: مدل سازی AHP & ANP، کسب و کار، فرانشیز، باشگاه های فوتبال، مدارس فوتبال
 • نسرین مرادی دولیسکانی، ناهید اتقیا* صفحات 45-59
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه گردشگری ورزشی استان تهران انجام شد.

  روش

  مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بوده که 100 نفر از صاحب نظران در زمینه بازاریابی اجتماعی، صاحب نظران در زمینه گردشگری ورزشی و مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی به شیوه نمونه گیری در دسترس و انتخابی، برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از پژوهش های انجام شده بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/99 مورد تایید قرار گرفت.

  یافته ها

  داده ها توسط نرم افزار 21 SPSS و LISREL 8 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از 7 مولفه بازاریابی اجتماعی به استثنای استفاده از جوایز و مشوق های بیرونی، سایر مولفه ها (تکنولوژی، قوانین و خط مشی های دولتی، محیط، وضعیت اقتصادی، برقراری ایمنی و امنیت در اماکن ورزشی، استفاده از تبلیغات و کانال های ارتباطی)، در توسعه گردشگری ورزشی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  اصالت و ابتکار مقاله

   نتایج این مطالعه نشان داد که سرمایه گذاری سازمان های گردشگری بر بازاریابی اجتماعی موثر است.تحقیق حاضر، جزو معدود مطالعات جامعی است که درباره سرمایه گذاری های اعتباری و زیربنایی در ایران در ارتباط با گردشگری ورزشی انجام شده است.

  کلیدواژگان: بازاریابی، مقصد گردشگری، محیط گردشگری، ورزش
 • فریبا عسکریان*، مریم رهبر، فرناز فخری صفحات 61-79
  هدف

  هدف تحقیق حاضر طراحی و تبیین فرآیندهای توسعه ورزش در ایران است.

  روش

  در این پژوهش از روش تحقیق کیفی، مبتنی بر تیوری داده بنیاد استفاده شد. داده ها با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از نخبگان آگاه به موضوع گردآوری شدند که به روش کدگذاری نظریه مبنایی با رویکرد ساخت گرا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. کدگذاری در دو مرحله کدگذاری اولیه و متمرکز انجام و سپس از کدگذاری نظری برای فرم بخشیدن به کدهای متمرکز استفاده شد. بازرسی ادواری داده ها و کدهای به دست آمده به جهت اطمینان از صحت آن ها توسط محقق انجام گرفت.

  یافته ها

    یافته های پژوهش نشان داد فرآیند های لازم برای توسعه ورزش در ایران شامل جذب، نگهداری (فرآیند نگهداری مشارکت ورزشی جامعه و فرآیند نگهداری استعداد) و پرورش است که در یک رویکرد سیستماتیک نحوه ارتباط هر سه فرآیند و مولفه هایشان، تبیین شد.

  اصالت و ابتکار مقاله

  طراحی درست فرآیندها و ارتباط میان مولفه های آن ها با رویکرد استفاده از خروجی هر فرآیند به عنوان ورودی فرآیند بعدی با تاکید ویژه بر فرآیند و مولفه های بینابینی نکته بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در چنین حالتی است که قهرمان پروری از حالت گلخانه ای خارج شده و با گسترش و ترویج ورزش و فعالیت بدنی در میان اقشار مختلف جامعه، به شکل طبیعی امکان ظهور و بروز استعدادهای ورزشی افزایش و مسیر رشد و تعالی آن ها شفاف می گردد. مدل توسعه ورزش ایران با رویکرد توجه به ذینفعان، رویه ها و فرآیندها ارایه شده است.

  کلیدواژگان: توسعه ورزش، فرآیندها، نظریه داده بنیاد
 • عباس نظریان مادوانی*، امیرحسین منظمی، هادی براتی صفحات 81-100
  هدف

  احساس امنیت در فضاهای عمومی یکی از مهم ترین شاخصه ای کیفیت فضا محسوب می شود و به نظر می رسد بهره مندی از گرافیک محیطی استادیوم ها بتواند موجب ایجاد حس امنیت در تماشاگران شود. لذا هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی گرافیک محیطی و حس امنیت در تماشاگران فوتبال ایران بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی-تبیینی از نوع کاربردی و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای با 5 مولفه گرافیک محیطی و 6 مولفه احساس امنیت بود که روایی آن توسط 15 تن از متخصصین و پایایی کلی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (گرافیک محیطی 0/748، احساس امنیت 0/911) و پایایی ترکیبی (گرافیک محیطی 0/800، احساس امنیت 0/925) به دست آمد. مولفه های گرافیک محیطی شامل علایم راهنمایی، پیکتوگرام، طراحی گرافیکی (دیوارنوشته)، آگهی و پوسترتبلیغاتی و سیستم هدایت بصری و مولفه های احساس امنیت شامل حس مکان، هویت مکان، خاطره انگیزی، خوانایی، ادراک عمومی و لذت بصری و نهایتا فرم و ریخت شناسی بود. جامعه آماری مورد مطالعه، تماشاگران استادیوم های فوتبال لیگ برتر ایران و نمونه آماری 384 نفر بود که به صورت تصادفی ساده و متناسب با حجم استادیوم ها انتخاب شدند.

  یافته ها

   نتایج تحقیق نشان داد بین گرافیک محیطی و احساس امنیت در تماشاگران ارتباط معناداری وجود دارد و شدت این ارتباط بر اساس معیارR2  در نرم افزار PLS برابر 0/553 بود که نشان گر ارتباط قوی بین این دو متغیر است. ازاین رو ضروری است در طراحی، ساخت و تجهیز استادیوم های فوتبال، با استفاده از ظرفیت متخصصان گرافیک محیطی، حس امنیت به تماشاگران حاضر در ورزشگاه القاء شود و تا از ناهنجاری های اجتماعی، فرهنگی یا عدم بازگشت مجدد به ورزشگاه ها، پیشگیری گردد.

  اصالت و ابتکار مقاله

   در این مقاله به طراحی یک مدل نوین با ارتباطی دهی بین دو متغیر تحت عنوان گرافیک محیطی و احساس امنیت با جامعه تماشاگران فوتبال پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: اماکن ورزشی، استادیوم های ورزشی، تبلیغات، هواداران، فوتبال
 • زینب مندلی زاده*، مجتبی امیری صفحات 101-117
  هدف

  نوآوری عامل اصلی موفقیت باشگاه های فوتبال است. استفاده از نوآوری در سازمان ها منجر به توسعه مزیت رقابتی و پایداری می شود. نوآوری با بهبود کارایی و اثربخشی منبع مزیت رقابتی در بخش های عمومی و غیرانتفاعی همراه است. هدف این مقاله طراحی چارچوبی برای توسعه قابلیت نوآوری در باشگاه های لیگ برتر ایران بود.

  روش

  شرکت کنندگان 16 نفر شامل اساتید رشته مدیریت و مدیریت ورزشی بودند. از استراتژی نمونه گیری هدفمند استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای مصاحبه استفاده شد.

  یافته ها

    برای ارایه یک مدل مفهومی بر اساس نظریه داده بنیاد، هفت عنصر شامل منابع و زیرساخت های مالی، رهبری تحول آفرین، تفکر استراتژیک، بازاریابی نوآورانه، ظرفیت منابع انسانی، فرایند دانش و محیط نهادی شناسایی شدند. نتایج نشان داد عوامل محرک نوآوری باشگاه ها شامل منابع زیرساخت های مالی به عنوان منابع ملموس و عوامل نهادی همراه با نوعی رهبری تحول آفرین و تفکر استراتژیک اعضای هییت مدیره از نظر نوآوری، بازاریابی نوآورانه و استفاده موثر از دانش هستند که می توانند باشگاه های ورزشی را به سوی نوآوری هدایت کنند.

  اصالت و ابتکار مقاله

  قابلیت های جدید باشگاه های لیگ برتر فوتبال کمتر مورد بحث قرار گرفته است. در این مطالعه، ما زمینه های استقلال مالی، مزیت رقابتی، ارزش آفرینی از طریق نوآوری و رویکردهای حمایتی باشگاه ها را در ایران معرفی کردیم.

  کلیدواژگان: باشگاه فوتبال، ظرفیت نوآوری، مدل مفهومی، مزیت رقابتی
 • ملیحه سادات آقائی شهری*، سید مرتضی عظیم زاده صفحات 119-130
  هدف

  امروزه ورزش نقشی اساسی را در توسعه اقتصادی جوامع مختلف ایفا می کند. ازاین رو، در بیشتر کشورها ورزش یک صنعت پررونق تجاری محسوب می شود. رویکرد صنعت ورزش بسیار گسترده و دارای بخش های زیادی است که هر یک را می توان به تنهایی یک صنعت دانست. هدف از انجام این مطالعه شناسایی روابط عناصر کلان صنعت ورزش ایران بود.

  روش

  محققان در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با 71 گویه که روایی محتوایی و اعتبار آن تایید شده بود، با آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در نرم افزار SPSS نسخه 21، زیربخش ها، زیرساخت ها و روابط میان آن ها را شناسایی و مدلی را برای صنعت ورزش ایران معرفی کردند.

  یافته ها

  همبستگی دوسویه این زیرساخت ها نشان داد با وجود ضعف در یکی از عوامل می توان از همبستگی آن با سایر عوامل برای رشد و بهبود این صنعت استفاده نمود. بنابراین، توجه به این دسته بندی و روابط میان آن ها بستر مناسبی را برای تصمیم گیری مدیران ایجاد می کند. بر اساس یافته ها مدیران می توانند به تناسب روابط هر زیر بخش با سایر زیر بخش ها برنامه ریزی کنند.

  اصالت و ابتکار مقاله

   محققان با ارایه نگاهی جدید در این مقاله دسته بندی جدیدی را برای روابط میان عوامل مرتبط با صنعت ورزش معرفی نموده موجب شدند تا مبنایی نو برای تصمیم گیران صنعت ورزش معرفی گردد.

  کلیدواژگان: تجارت در ورزش، محیط بازار، مدل معادلات ساختاری
 • سیده سمیه حسینی، مریم مختاری دینانی*، عباس رضایی پندری صفحات 131-151
  هدف

  امروزه ورزش به عنوان صنعتی رو به رشد و توسعه در جهان مطرح است که افزایش فرآیندهای کارآفرینی در آن می تواند باعث ایجاد فرصت های شغلی جدیدی و بهبود سایر شاخص های اقتصادی شود. با توجه به این که کارآفرینی می تواند متاثر از عوامل منطقه ای نیز باشد، هدف اصلی تحقیق حاضر ارایه مدل عوامل موثر بر کارآفرینی ورزشی در استان لرستان بود.

  روش

  جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران و کارشناسان اداره کل تربیت بدنی و اعضاء هییت های ورزشی استان لرستان بود (N=275). تعداد نمونه آماری این تحقیق با مراجعه به جدول مورگان 191 نفر تعیین شد که به صورت طبقه ای متناسب با حجم از جامعه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر کارآفرینی ورزشی بود که بر اساس اهداف تحقیق و تجارب تحقیق های مشابه گذشته و پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق و با نظر اساتید مدیریت ورزشی، خبرگان و متخصصان این حوزه، تهیه و تنظیم گردیده و سپس مورد استفاده قرار گرفت. جهت طراحی مدل نیز از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد.

  یافته ها

    یافته های پژوهش نشان داد عوامل ساختاری  (0/99=pc)، عوامل محیطی (0/88=pc) و عوامل رفتاری (0/80=pc) دارای اثر مستقیم بر کارآفرینی ورزشی هستند. در اثرگذاری عوامل محیطی بر کارآفرینی ورزشی به ترتیب عوامل فرهنگی-اجتماعی و فناوری با بار عاملی 0/93، اقتصادی-تجاری با بار عاملی 0/89، و سیاسی-قانونی با بار عاملی 0/86 نقش دارند. در اثرگذاری عوامل ساختاری بر کارآفرینی ورزشی به ترتیب سه عامل ساختار سازمانی (0/96)، نظارت و کنترل و ارزیابی (0/91)، و علمی-آموزشی و پژوهشی (0/89)، بیش ترین نقش را داشتند. همچنین، در اثرگذاری عوامل رفتاری بر کارآفرینی ورزشی به ترتیب ویژگی های شخصیتی (0/94) و ویژگی های تخصصی (0/90) دارای بیشترین نقش بودند. بر اساس به نتایج به دست آمده، برای گسترش کارآفرینی در استان لرستان و رفع موانع آن باید با نگاهی جامع، عوامل اثرگذار هم زمان مدنظر و مورد تدبیر قرار گیرد.

  اصالت و ابتکار مقاله

   از آنجا که مقاله حاضر، به ارایه مدلی برای عوامل موثر بر کارآفرینی ورزشی در استان لرستان پرداخت، ارزشمند و منحصربه فرد است.

  کلیدواژگان: عوامل رفتاری، عوامل ساختاری، عوامل محیطی، کارآفرینی، کارآفرینی ورزشی
 • رسول نظری* صفحات 153-162
  هدف

  هدف از انجام این مطالعه تجزیه وتحلیل روند گردشگری ورزشی در اصفهان بر اساس مدل STEEPV بود.

  روش

  این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری آن کلیه اعضای هییت علمی و دانشجویان مدیریت ورزشی، مدیران آژانس های مسافرتی و کارشناسان سازمان های ورزشی اصفهان به تعداد 384 نفر بودند. نمونه ها به تعداد 215 نفر و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. بر اساس مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه ای برای بررسی عوامل و عوامل خارج از کنترل گردشگری ورزشی در اصفهان در دو قسمت طراحی شد. پس از تایید روایی و اعتبار آن که توسط 10 متخصص مدیریت ورزشی با استفاده از چک لیست انجام شد، پایایی آن بر اساس آزمون آلفای کرونباخ 0/89 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل یافته ها، از ماتریس استراتژیک استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد یکی از مهم ترین عوامل اجتماعی شامل افزایش سهم گردشگری ورزشی در اوقات فراغت مردم با توجه به علاقه آن ها به گردشگری ورزشی بود. همچنین، عوامل فناوری به معنای استفاده از قابلیت های فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی، عوامل اقتصادی به معنای تلاش برای افزایش سرمایه گذاری در گردشگری ورزشی بود. علاوه بر این، توسعه گردشگری ورزشی برای بهبود محیط زیست و عوامل سیاسی به معنای تلاش برای بهبود وضعیت جوامع و ارزش های بین المللی، و نیز استفاده از فرهنگ و هویت شهر برای افزایش انگیزه های ورزشی در جهانگردی ورزشی از عوامل موثر در این دیدگاه استراتژی بودند.

  اصالت و ابتکار مقاله

   به طورکلی، اجرای مدیریت واحد در سیاست گردشگری ورزشی استراتژی مناسبی است که می تواند در ایجاد هم افزایی سودمند واقع گشته و درنهایت این هم افزایی منجر به تحقق چشم انداز در حوزه گردشگری اصفهان گردد.

  کلیدواژگان: بوم شناسی، اصفهان، جهانگردی ورزشی، استراتژی، رویکرد استراتژیک
 • وحید ساعتچیان، بهادر عزیزی*، مهدی طالب پور صفحات 163-177
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل موثر بر محبوبیت برندهای لباس ورزشی مانند آدیداس بر مصرف کنندگان از دیدگاه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بود.

  روش

  این پژوهش به روش توصیفی و از نوع پیمایشی انجام و داده های آن به صورت میدانی جمع آوری شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محبوبیت برند (کارول و آهوویا، 2006) بود که از معادلات ساختاری برای تایید ابزار پژوهش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 457 نفر از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. بر اساس فرمول کوکران، 210 نفر از این تعداد بهروش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف و تی تک نمونه ای استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان داد همبستگی مثبتی بین عوامل موثر بر محبوبیت برند وجود دارد. میزان علاقه به یک برند، دارای بیشترین و نگرش قدرت، کمترین تاثیر را در محبوبیت یک برند دارند. تولیدکنندگان پوشاک ورزشی می توانند از این مولفه ها برای افزایش محبوبیت برند خود استفاده کنند. صنعت پوشاک ورزشی، نیز می تواند در کنار افزایش سهم برندها از بازار خود در بازار رقابتی و از طریق تاثیرگذاری مثبت بر مصرف کنندگان و استفاده از سایر مولفه های محبوبیت برند توسعه یابد.

  اصالت و ابتکار مقاله

  در این پژوهش، برای اولین بار در کشور ایران به بررسی محبوبیت یک برند ورزشی معتبر در سطح جهان پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: البسه ورزشی، آدیداس، برند، محبوبیت برند
 • شهاب بهرامی، محمدسعید کیانی*، لیلا نظری، لیلا شهبازپور صفحات 179-191
  هدف

  تامین رضایت مشتری یکی از الزامات اساسی نظام های مدیریت کیفیت و مدل های تعالی است که از مقایسه پیش از خرید مشتری از عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعی ادراک شده به دست می آید. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ویژگی های کیفیت خدمات و شواهد فیزیکی با رضامندی مشتریان اماکن ورزشی منطقه 5 تهران بود.

  روش

  روش تحقیق به لحاظ روش اجرا از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کسانی بود که از خدمات اماکن ورزشی منطقه 5 استفاده کرده اند . تعداد 395 آزمودنی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه ویژگی های شواهد فیزیکی (محقق ساخته)، سروکوال (پاراسورامان و زیتامل، 1988) و رضامندی مشتریان (کوشش، 1393) استفاده شد که روایی آن ها توسط 12 تن از متخصصان حوزه مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. همچنین، در یک مطالعه راهنما روی 40 نفر از آزمودنی ها با استفاده از آلفا کرونباخ، پایایی پرسش نامه ها به ترتیب 0/86، 0/89 و 0/91 بددست آمد.

  یافته ها

   به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از دو بخش آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد در قالب جداول و  نمودارها) و استنباطی با استفاده از آزمون های کلوموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند مرحله ای در  نرم افزار SPSS در سطح معناداری  0/05>P استفاده شد. نتایج نشان داد بین ویژگی های محیطی و کیفیت خدمات با رضامندی مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، بین رضامندی مشتریان با مولفه های عوامل محسوس، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، اطمینان دهی و همدلی ارتباط معناداری وجود دارد. علاوه بر این، متغیرهای ویژگی های شواهد فیزیکی و کیفیت خدمات پیش بینی کننده معناداری برای متغیر رضامندی مشتریان هستند. اگر کیفیت عناصر محیطی و کیفیت خدمات اماکن ورزشی در سطح مناسبی باشد می تواند به رضایت مشتری و همچنین عضویت بیشتر وی منتهی شود.

  اصالت و ابتکار مقاله

  ما در این تحقیق همبستگی بین شواهد فیزیکی ، رضایت و وفاداری در مراکز ورزشی را نشان دادیم که در مطالعات قبلی کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

  کلیدواژگان: اماکن ورزشی، رضامندی مشتریان، شواهد فیزیکی، کیفیت خدمات
 • سید نصرالله سجادی، ستاره اسکندری*، امیر صدیقی، مرضیه روشن ضمیر صفحات 193-207
  هدف

  هدف این مطالعه ارایه تصویری جامع از این روند و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از وضعیت و وجوه مروری بر تاثیر کرونا در کسب وکارهای ورزشی و کمک به هدایت پژوهش های آتی در راستای پوشش شکاف های تحقیقاتی موجود در این حوزه است.

  روش شناسی

   پژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع کتابخانه ای که به صورت مطالعه مروری _ توصیفی انجام شده است. جامعه آماری آن، کلیه مقالات مرتبط با تاثیر کرونا بر ورزش و اقتصاد هستند که از خرداد تا تیرماه 1399 در نشریه های حوزه مدیریت، بازاریابی و سلامت انتشار یافته و در دسترس قرار گرفتند.

  یافته ها

   با بررسی و مطالعه پیرامون پژوهش ها، درصد بیشتری از آن ها معتقدند ویروس کووید- 19 به اقتصاد ورزش ضربه وارد کرده است و مشخص نیست اثرات نامطلوب کرونا بر وضعیت اقتصادی اجتماعی تا چه زمانی ادامه داشته باشد. اما برخی پژوهش ها به اثرات مثبت آن بر روی ورزش اشاره داشتند. کرونا علاوه بر سختی هایی که به همراه داشته، می تواند برای ورزش و تندرستی جامعه فرصت هایی را نیز به ارمغان آورد؛ از راهبردهایی همچون بخش بندی بازار، تاکید بر فعالیت مجازی و استراتژی اقیانوس آبی بهره برد که یکی از راهکارهای مدیران ورزشی تبدیل این تهدید به فرصت است.

  اصالت و ابتکار مقاله

    این مطالعه کارکردهای استراتژی اقیانوس آبی در صنعت ورزش را در زمینه کرونا معرفی کرد.

  کلیدواژگان: اجتماعی- اقتصادی، استراتژی بلواوشن، اقتصاد ورزش، بخش بندی بازار، کووید-19
|
 • Mohammad Ehsani Page 0

  Before and at the beginning of the Iranian Football Premier League in the 1980s, sports managers and presenters used marketing techniques in practice. However, the study and research in business in sports has officially started in sports sciences since 2005. Professors and sports management students have welcomed did their thesis and dissertations on various topics of sports business. Specialist professors and colleagues in the sports business have also compiled and translated valuable scientific books on it. During the last 15 years, this field's quantitative and qualitative growth has progressed so that today, most universities in the country in sports marketing management have established MSc and Ph.D. courses. After the quantitative growth, the importance of qualitative development in a managerial, research, and executive field is the provision of specialized scientific, research, and executive infrastructure. There are administrative and infrastructural deficiencies in sport. Consequently, semi-professional and professional sports have not met the growth opportunities. The marketing specialists are stuck in a vicious cycle due to the Iranian sports market's lack of growth and development. In other words, with insufficient growth of infrastructure, it is not possible to grow the market and professional sports. Therefore, the lack of market development and professional sports makes it impossible to develop infrastructure and increase specialists' skills, experience, and human resources. Meanwhile, specialists in universities and research institutes are engaged in their educational and research work, and managers and experts in the field of executives in sports are managing the Iranian sports market in their way. However, both groups agree that the capacity of the Iranian sports market in an 80 million people society is more than this. So far, the possibility of optimal growth of employment potentials, income generation, and socio-cultural potential has not been provided. One of the missing links in this vicious cycle is the scientific journals of sports marketing. Although they have sincerely published the scientific articles of the researchers in marketing during these 15 years, they sometimes eliminated the valuable and high-level articles in this field. Because the lack of editors' professionals of the mentioned publications stopped the processing list, and their files have been closed. However, some were eventually published, and some have never had the opportunity to be published. Perhaps for some reason, we could understand the editors' decisions. Because sometimes, the placement of marketing studies and research in the scope of current publications was less understandable, and it was necessary to do as soon as possible to publish specialized journals in this field. By changing the regulations of scientific journals, it became possible to obtain a license and provide facilities for publishing the Sports Business Journal. Its publication would not have been possible without the professional, infrastructural, technical, and financial support of Alzahra University and its esteemed editorial board members. Therefore, while thanking all those involved and colleagues and respected authors for submitting their valuable articles, it is hoped that colleagues in submitting their manuscripts and esteemed judges in guiding the dear writers and researchers as much as possible, the journal in the way that is helpful. May it be a valuable asset in the growth of the sports business in Iran and precious heritage for the future.

 • Alireza Elahi *, Sajad Gholampour, Fariba Askarian Pages 13-30
  Purpose

  This review was purposed to systematically explore how host communities have been affected by the sports mega-events. This systematic review identified the related literature strengths and weaknesses, identified the existing gaps in this regard, and provided the following researchers with new state-of-the-art strategies and implications.

  Methodology

  The Web of Science databases, Scopus, Google Scholar and PubMed have been thoroughly explored. Moreover, a manual search has been carried out in the most relevant references and documents to ensure sufficiency. Indeed, data surveys and extraction were conducted based on a predefined protocol, and finally, 40 selected documents have been analyzed.

  Findings

  The results revealed that the effects of sports mega-events on the host communities could be categorized into positive and negative ones. Most studies have explored subjects inferred from the findings, including socio-economic impacts, tourism, heritage, image, media, hygiene, cultural, and environmental effects. However, other affected has implications by prostitution-related, psychological, spatial, commercial, voluntary, financial and recreational issues have been rarely considered.

  Originality

   This study provides policy-makers and event planners with a complete summary of the studies conducted in the past three decades, which is a valuable and credible source to realize the related decision-making processes. Reviewing the documents revealed points about the effects of holding big events that had previously received less attention.

  Keywords: Hosting impacts, Event management, Sports Mega-events
 • Zhaleh Memari *, Sima Rafei Boldaji, Mehri Pouyandekia Pages 31-44
  Purpose

  One of the intangible assets of clubs is the transfer of privileges, including licenses to establish football schools. The researcher aimed to identify and rank the factors affecting the power of the franchise assignment of clubs to develop football schools.

  Methodology

  The research was conducted in a mixed-method in two parts. Including quantitative and qualitative. The research sample consisted of 11 experts aware of football and sports industry issues. The research tools included library studies, interviews, and researcher-made questionnaires with six indicators and 33 sub-criteria provided to the research samples. Data analysis was performed by AHP and ANP tests in Supers Decision software version 3.2.

  Findings

  The results in AHP analysis showed that human resources, management, legal, software infrastructure, marketing, and economic indicators were the essential factors in enhancing the franchise power of clubs, respectively. Also, in ANP analysis, while determining the weight of sub-criteria and the relationships between the main criteria, the importance of human resources index, managerial expertise, marketing, software, legal and economic infrastructure were the factors influencing the promotion of club franchise power. Thus, human resources are considered the essential internal resource.

  Originality

  Few studies have been done on franchise rights in sports, specifically football clubs. A few studies have been done on how football schools franchising increases clubs' income. And from a micro and macro perspective, it has addressed the issue of managing the transfer of exploitation rights.

  Keywords: AHP& ANP Modelling, Business, Franchising, Football Clubs, Football Schools
 • Nasrin Moradi Doliskani, Nahid Atghia * Pages 45-59
  Purpose

  The goal of this study was to investigate the role of social marketing in the development of sports tourism in Tehran Province.

  Methodology

  The study is applied in terms of purpose, and it is a descriptive correlational research in which 100 experts in the field of social marketing (professors of marketing), specialists in sports tourism (professors), authorities in sports tourism (professors and researchers of this field), as well as managers and experts of Iranian Cultural Heritage Organization were selected as the sample using available and selective sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire taken from previous studies. The professors confirmed the face and content validity, with reliability confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.99.

  Findings

  Data were analyzed by SPSS21 and LISREL 8 software. The results showed seven components of social marketing. They include technology, government laws and policies, environment, economic status, safety and security in sports venues, use of ads and communication channels, all but the last item have a positive and significant effect on the development of sports tourism.

  Originality

   The results of this study showed that the investment of tourism organizations in social marketing factors is effective. The present study is one of the few comprehensive studies that have been conducted on credit and infrastructure investments in Iran concerning sports tourism.

  Keywords: Social Marketing, Sport Tourism, Tehran province
 • Fariba Askarian *, Maryam Rahbar, Farnaz Fakhri Pages 61-79
  Purpose

   The current research aimed to design and explain the sports Development processes in Iran.

  Methodology

   The qualitative and grounded theory-based methods have been used for the current study. The snowball data sampling method and the semi-structural interviews with 15 knowledgeable elites on the subject was used for data collection. The obtained data were analysed by the grounded theory coding with the structuralist approach introduced by Charmaz (2006). The coding was done in two phases as the primary and concentrated codes. Then, the theoretical coding was used to organize the concentrated codes. The trustworthiness of the obtained data and codes for ensuring them the researcher did authenticity.

  Findings

   The findings show that the processes required for sports development in Iran include attraction, maintenance (the Process of maintaining community sport participation and the Process of retaining talent), and education. These three processes and their components are interrelated and connected in a systematic approach. The proper designing of the processes and the relationship between their components with the strategy to use each process output as the input of the next one with particular emphasis on the interstitial processes and components is an essential point that must be considered.

  Qriginality

   

  Proper design of processes and the relationship between their components using each Process's output as input to the next Process with special emphasis on the Process and intermediate components is a critical point that must be considered. It is in this state that heroism is taken out of the greenhouse mode. Incidentally, with the spread and promotion of sports and physical activity among different sections of society, the possibility of the emergence of sports talents naturally increases, and their growth and excellence path becomes clear. Iran's sports development model is presented with a stakeholder approach, procedures and process.

  Keywords: Grounded Theory, Processes, Sports development
 • Abbas Nazarian Madavani *, AmirHosain Monazzami, Hadi Barati Pages 81-100
  Purpose

  The feeling of security in public sports stadiums is one of the most critical indicators for the quality of the arena. The use of environmental graphics in stadiums can create a sense of security in the spectators. This study aimed to design a communication model of environmental graphics and a sense of security in Iranian soccer spectators.

  Methodology

  An applied method was adopted for this descriptive-explanatory research. The researcher-made questionnaire with five environmental graphics components and six feelings of security was used for data collection. Fifteen experts confirmed the validity of the questionnaire and its overall reliability for environmental graphics and security. The study's statistical population included the spectators of the Iranian Premier League, among whom 384 people were selected in proportion to the size of stadiums.

  Findings

  The results showed a significant relationship between environmental graphics and feeling of security in spectators and that the intensity of this relationship was 0.553 based on R2 criterion, indicating a strong correlation between these two variables. Therefore, in the design, construction and installation of soccer stadiums, it is necessary to instil a sense of security in the spectators present in the stadium and prevent social and cultural anomalies or non-return of spectators to the stadiums using the capacity of graphic, environmental experts.

  Originality

   This article is valuable and unique because it analyzes the relationship between new variables of Environmental Graphics and Feeling of Security in Spectators.

  Keywords: Advertising, Fans, Football, Sports arena, Sports venue
 • Zeinab Mandalizadeh *, Mojtaba Amiri Pages 101-117
  Purpose

  Innovation is a critical factor in the success of football clubs. The use of innovation in organizations leads to the development of competitive advantage and sustainability. Innovation is the source of competitive advantage in the public and non-profit sectors by improving efficiency and effectiveness. This article aimed to design a framework for developing innovation capability in Iranian Premier League Clubs.

  Methodology

  The participants were 16 management and sports management professors. The sampling strategy was purposeful. To analyze the interviews, we used content analysis based on the Grounded Theory. 

  Findings

  We extracted seven elements base on the interviews. They included financial infrastructure resources, transformational leadership, strategic thinking, innovative marketing, human resources capacity, knowledge process, and institutional environment. The results showed that financial infrastructure resources as the tangible resources and institutional factors combined with a kind of transformational leadership and strategic thinking of board members in terms of innovation, innovative marketing, and effective use of knowledge could enable football clubs to innovate.

  Originality

   The new capabilities of the Premier Football League clubs have been less discussed. In this study, we introduced the financial independence groundes, competitive advantage, value creation through innovation and supportive approaches of clubs in Iran.

  Keywords: Competitive advantage, Concept framework, Football Clubs, Innovation capability
 • Malihe Aghaei Shahri *, Seyed Morteza Azimzadeh Pages 119-130
  Purpose

  Nowadays, exercise plays an essential role as economic activity in the economic development of different communities. In most countries, it is considered a trade and necessary industry. This industry is wide-ranging and has many sectors that can be recognized as an industry.

  Methodology

  Researchers in this study using a researcher-made questionnaire with 71 items whose content validity and validity were confirmed by exploratory and confirmatory factor analysis test in SPSS software version 21, subsections, infrastructures and relationships between them and introduced a model for the Iranian sports industry.

  Findings

  The two-way correlation of these infrastructures shows that other factors can grow and improve it with one weakness. Paying attention to this classification and their relationships creates a helpful platform for managers to make decisions. Based on the findings, managers can plan according to the interrelations of each subdivision.

  Originality

  Researchers have introduced a new classification for the relationship between factors related to the sports industry by presenting a new perspective in this article, thus introducing a new basis for decision-makers in the sports industry.

  Keywords: Sports business, market, Structural equations model
 • Seyyede Somaye Hosseini, Maryam Mokhtari Dinani *, Abbas Rezaei Pandari Pages 131-151
  Purpose

  This research aimed to present a model of factors affecting sports entrepreneurship in Lorestan Province.

  Methodology

  The statistical population of this study included all managers and experts affiliated with the General Department of Physical Education and members of sports boards in Lorestan Province (N=275). By referring to the Morgan table, the number of samples was considered to be 191 persons who were selected as categories appropriate to the size of the study population. The research tool was a researcher-made questionnaire prepared based on research goals and experiences of previous studies after reviewing the theoretical foundations and background of the research by professors, elite and experts of this field, which was used after validation. Structural equation modelling (SEM) was also employed to design the model.

  Findings

  The results showed that structural (pc=0.99), environmental (pc=0.88) and behavioral (pc=0.80) factors exert a direct effect on sports entrepreneurship. Social-cultural and technological (factor loading of 0.93), economic-commercial (factor loading 0.89), and political-legal (factor loading of 0.86) factors are involved in the impact of environmental elements on sports entrepreneurship, respectively. Organizational structure (0.96); monitoring, control and evaluation (0.91); scientific-educational and research (0.89) were the most important structural factors influencing sports entrepreneurship, respectively. Also, personality characters (0.94) and specialized features (0.90) played the most crucial role in behavioral aspects of sports entrepreneurship, respectively. Based on the obtained results, influential factors must be considered and managed comprehensively to expand entrepreneurship in Lorestan Province and remove its obstacles.

  Originality

  This article is valuable and unique because it provides a model for the factors affecting sports entrepreneurship in Lorestan Province.

  Keywords: Behavioral factors, Environmental Factors, entrepreneurship, structural factors, Sport entrepreneurship
 • Rasool Nazari * Pages 153-162
  Purpose

  The purpose of this study was to analyze the trend of sport tourism in Isfahan based on Social, Technology, Economical, Environmental, Political and Values (STEEPV).

  Methodology

  For the descriptive-analytic in this study, we used a survey. The statistical population included all faculty members and sport management students, managers of travel agencies, and experts in sport organizations in Isfahan. According to the Cochran formula, the statistical population was 483. But 215 were selected as the sample. After confirming the formal validity of the Check List by ten sports management specialists, reliability was calculated to be 0.89 based on Cronbach's alpha.

  Findings

  The results showed that one of the most important social factors: increasing the share of sport tourism in the leisure time of the people according to their interest in sport tourism; technological: using the capabilities of cyberspace in the development of sport tourism; economical: trying to increase investment in sports tourism; boom Sport: Developing sports tourism to improve the environment; Political: Efforts to improve the status of international societies and values: Use of culture and identity of the city to increase athletic motivation in sport tourism.

  Originality

   In general, implementing unit management in sport tourism policy is suitable for creating synergy. Ultimately, this synergy leads to the realization of landscape in the tourism field of Isfahan.

  Keywords: Ecology, Isfahan, Sport Tourism, Strategic, STEEPV approach
 • Vahid Saatchian, Bahador Azizi *, Mahdi Talebpour Pages 163-177
  Purpose

  This research aimed to test the influential factors that lead to the popularity of sportswear brands like Adidas AG in consumers from the perspective of physical education students.

  Methodology

  The methodology utilized in this research was descriptive and based on a survey. The data collection tools used for brand popularity took from Carroll and Ahuvia (2006) questionnaires. The statistical population of the study included 457 students of physical education at the Ferdowsi University of Mashhad. According to the Cochran formula, 210 samples were chosen by a simple random sampling method. The K-S test, T-test, and SEM were used for the confirmatory factor of data analysis.

  Findings

  The results revealed a significant positive correlation of factors affecting brand popularity. The affection to a brand had a significant impact, while the attitude strength component had the most negligible influential effect on the popularity of a brand. Thus, sportswear apparel manufacturers may plan and apply these components to increase the popularity of their brand. The sportswear industry could improve along with brands increasing their market share in competitive markets through the affection of consumers and implementing other components of brand popularity.

  Originality

   For the first time, the popularity of a reputable sports brand in the world has been investigated in Iran.

  Keywords: Adidas AG, Brand, Brand popularity, Sportswear
 • Shahab Bahrami, MohammadSaeid Kiani *, Leila Nazari, Leila Shahbazpour Pages 179-191
  Purpose

  Ensuring customer satisfaction is one of the basic requirements of quality management systems and excellence models, is obtained by comparing before the customer buys the expected performance with the actual perceived performance. This study aimed to investigate the relationship between quantitative and physical evidence and service quality with customer satisfaction of sports facilities in District 5 of Tehran.

  Methodology

  The research method is correlational in terms of implementation method. The statistical population includes all those who have used the services of sports facilities in District 5. 395 subjects were selected using cluster sampling as research samples. To collecting data, three questionnaires include quantitative and physical evidence (researcher-made), SERVQUAL (Parasuraman and Zithamel, 1988) and customer satisfaction (Kooshesh, 2014), was used. The validity of which was determined by 12 experts in the field of sports management was confirmed. Also, in a pilot study on 40 subjects using Cronbach's alpha, the reliability of the questionnaires was 0.86, 0.89 and 0.91, respectively.

  Findings

  After the data collection, descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov tests, Pearson correlation, and multistage regression in SPSS software were used. The results showed a significant relationship between physical and quantitative characteristics and service quality with customer satisfaction. Also, there is an important relationship between customer satisfaction and the components of perceived factors, reliability, responsiveness, reliability and empathy. In addition, the variables of physical and quantitative characteristics and quality of services are significant predictors of the variable of customer satisfaction. Finally, suppose the quantitative and physical evidence and the quality of services of health clubs are at a suitable level. In that case, it can lead to customer satisfaction and more customer membership in that sports space.

  Originality

  We showed the correlations between physical evidence, satisfaction, and loyalty in sports centres which were less noticed in previous studies.

  Keywords: Customer satisfaction, Health clubs, Physical evidence, Service Quality
 • Seyed Nasrollah Sajjadi, Setare Eskandari *, Amir Sedighi, Marzie Roshanzamir Pages 193-207
  Purpose

  This study aims to provide a public image of this process and provide valuable insight into the status and A Review of the Impact of Coronavirus on Sports businesses and help future research cover the research gaps in this field.

  Methodology

  This study is a library-type study in the form of a review-descriptive study. The statistical population of this study is all articles related to the impact of Coronavirus on sports and the economy from June to July 2020 that were published in local and foreign journals in the field of management, marketing, and health. But some studies have pointed to its positive effects on exercise.

  Findings

  After reviewing and studying the research, a higher percentage of reviews on the documents showed that the Covid-19 has damaged the sports economy, and it is not clear how long the adverse effects of Coronavirus on socio-economic status will continue. In addition to the difficulties that Coronavirus has brought, it can also get opportunities for sports and community health; Use strategies such as market segmentation, emphasis on virtual activity, and blue ocean strategy, which can turn into a chance for sports managers.

  Originality

  This study introduced the functions of the blue ocean strategy in the sports industry in the Coronavirus context.

  Keywords: Covid-19, Sports economy, Blue Ocean Strategy, Market Segmentation, Socio-economics