فهرست مطالب

سیاست جهانی - سال دهم شماره 4 (پیاپی 38، زمستان 1400)

فصلنامه سیاست جهانی
سال دهم شماره 4 (پیاپی 38، زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه سادات میرخان، رضا سیمبر* صفحات 7-38

  در نظام جهانی کنونی، یکی از موثرترین بازیگران تعیین کننده در روند مدیریت جهانی، سازمانهای بین المللی محسوب می شوند. این مسئله متاثر از اهمیت این سازمانها در قاعده مند کردن مناسبات بین الملل، ارتقاء تعاملات جوامع بشری، قانونگذاری بین المللی، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات و نظارت این سازمانها بر عملکرد دولتها است.تنها سازمان بین المللی متشکل از تمام کشورها، سازمان ملل متحد میباشد که هدف آن ایجاد صلح و آرامش در روابط بین الملل و میان کشورها میباشد. جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بوده است که از ابتدای تاسیس سازمان ملل به عضویت آن در آمده است؛ رویکرد نقادانه به ساختار و اقدامات این سازمان از سوی ایران و برخی دیگر کشورها، در دهه های اخیر موضوعی بوده است که در سیاست خارجی این کشورها، دنبال شده است. از این رو پژوهش حاضر درصدد تبیین جایگاه سازمان ملل متحد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران میباشد؛بنابراین این سوال اصلی مطرح می شود که در سیاست خارجی ج.ا.ایران، جایگاه سازمان ملل متحد چگونه است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، از روش پژوهش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهند که از ابتدای شکل گیری ج.ا. ایران، رویکرد انقلابی و رادیکالی به اقدامات و ساختار سازمان ملل در سیاست خارجی کشور وجود داشته است و این رویکرد بر دیگر رویکردها و استراتژیهای دنبال شده غالب بوده وهمواره روابط ایران و سازمان ملل متحد، به دور از یک تعامل پایدار بوده است.

  کلیدواژگان: سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی
 • سید علی موسی زاده، حجت مهکویی*، سیامک باقری چوکامی صفحات 39-70

  در عصر ارتباطات، قدرت تکنولوژی و فناوری به عنوان یکی از منابع قدرت برای مقابله با تهدیدات فضای سایبری برای حکومتها و کشورها مطرح است. با توجه به تغییر ماهیت سنتی قدرت و امنیت و شکل گیری بعد جدیدی از تهدیدات برای کشورها، توجه به اینترنت و فضای سایبری، از ارکان اصلی سیاستگذاریها و تصمیم گیریها در درون دولتها تبدیل شده است و یا خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای با موقعیت ژیوپولیتیکی مناسب در منطقه غرب آسیا، از تهدیدات فضای سایبری مبرا و جدا نیست. لذا توجه به توسعه و پیشرفت در حوزه فضای مجازی و سایبری، لازمه ادامه کشورداری و حکومتداری برای مسیولان است. سیوال اصلی مطرح این است که راهکارهای مقابله با تهدیدات فضای سایبری در توان افزایی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر ژیوپولیتیک کدامند؟ این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و بر پایه روش کتابخانه ای و مصاحبه با 25 نفر از نخبگان حوزه سایبری انجام پذیرفته است. به منظور تحلیل داده ها و ارایه مدل، با توجه به ماهیت و روش تحقیق و ضرورت تحلیل فرامتن، از روش تحلیل محتوای کیفی (تحلیل مضمون) استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهند که جمهوری اسلامی ایران از تهدیدات فضای سایبری مبرا نیست و امنیت ملی کشور از طریق فضای سایبری مورد تهاجم قرار می گیرد و با مخاطراتی مواجه است که راهکارهای بدست آمده در این پژوهش، سبب توان افزایی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر ژیوپولیتیک خواهد شد.

  کلیدواژگان: فضای سایبری، تهدیدات فضای سایبری، امنیت ملی، ایران
 • جواد شفقت نیا آباد، علی اکبر جعفری* صفحات 71-104

  سطح مناسبات دیپلماتیک روسیه و اسراییل در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در چند دهه اخیر روابط دو بازیگر را به سمت راهبردی شدن سوق داده است. نقش اسراییل در سیاستگذاری آمریکا در قبال مسکو و قدرت فرا منطقه ای روسیه در تضمین امنیت اسراییل در تحولات غرب آسیا، بر نزدیکی مسکو- تل آویو توسعه بخشیده است. از سوی دیگر ایران و روسیه در تحولات منطقه و بین الملل به سطحی از همسویی در رفتار و اهداف رسیده اند که با مداخله روسیه در بحران سوریه همکاری دو کشور افزایش یافته است. با درنظر گرفتن ملاحظات این سوال مطرح می شود روابط روسیه و اسراییل چگونه بر منافع ملی ایران در منطقه و نظام بین الملل تاثیر گذاشته است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال در پژوهش حاضر مورد آزمون قرار گرفته این است که توسعه روابط روسیه و اسراییل و وابستگی متقابل منافع در سطوح مختلف باعث شده است تا روسیه در پیشبرد منافع ایران در مسئله سوریه، برنامه هسته ای و توافق نامه های تسلیحاتی و اقتصادی محدودیت هایی را ایجاد کند. روش پژوهش در این مقاله تبیینی است و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اینترنتی است و برمبنای رویکرد موازنه قوا داده های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: ایران، روسیه، اسرائیل، برنامه هسته ای، خاورمیانه
 • سارا زارع*، مسعود نادری، قدرت احمدیان صفحات 105-133

  چارچوبهای نگرشی در هر جامعه ای متاثر از پیشینه تاریخی، بن مایه های ارزشی، مبانی هویتی و کیفیت مناسبات در تمامی ابعاد آن است. فرهنگ به طور اعم و فرهنگ استراتژیک بطور اخص نیز از جمله عوامل داخلی شکل دهنده به مبانی هویتی هر بازیگر در عرصه روابط بین الملل می باشد که می تواند کنش و واکنش یک کشور را در عرصه سیاست خارجی رقم بزند. مطالعه جوامع نیز نشان می دهد که بسیاری از تصمیمات دولتی تحت تاثیر سازگاری یا ناسازگاری فرهنگ کشور ها شکل می گیرند. با فروپاشی شوروی و پایان نظام دو قطبی، ایالات متحده آمریکا مدعی کسب جایگاه قدرت بلامنازع و قدرتمندترین دولت در نظام بین الملل گردید،قدرتی که توانایی جهت دهی به قواعد و رویه های بین المللی را به تنهایی دارا است. با این حال هم چنان قدرت های بزرگ تلاش خود را برای تغییر این وضعیت ادامه دادند. جمهوری خلق چین با عنصر ناسیونالیسم در حال رشد خویش،یکی از قدرت های بزرگی است که توانایی بالقوه اش فرصت اشغال جایگاه دولت پیشرو را به این کشور داده، به گونه ای که به دنبال به چالش کشیدن حاکمیت بین المللی تحت سلطه آمریکا است. این امر منجر به نگرانی استراتژیست ها و بسیاری از مسیولان حکومتی آمریکا شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که ناسازگاری هویتی چین و ایالات متحده چه تاثیری بر تشدید ناسیونالیسم چین داشته است؟ در پاسخ استدلال خواهد شد که تفاوت ها و ناسازگاری های هویتی فرهنگی چین با ایالات متحده سبب گردیده است تا ناسیونالیسم چینی از دهه 1990 به بعد افزایش یابد. بنابراین ناسیونالیسم در حال افزایش، یک عنصر مهم از یک روایت تازه در خصوص چین است.

  کلیدواژگان: ناسیونالیسم، هویت، فرهنگ، چین، ایالات متحده
 • حمید احمدی نژاد*، ارسلان قربانی شیخ نشین صفحات 135-171

  بیماری‏های همه ‏گیر همواره جزء جدایی ناپذیر تمدن بشری بوده ‏اند. برخی از این بیماری‏ها در مقاطعی از تاریخ بحرانی ‏آفریده‏اند که بر خط سیر تاریخ تاثیر گذاشته است. قرن بیست‏ویکم نیز امروز شاهد شیوع یکی دیگر از این بیماری‏ها با نام کروناست که شواهد نشان می‏دهد ظرفیت بحران‏آفرینی آن به اندازه‏ای است که در کنار چالش‏های بهداشتی و سلامت، سطوح سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی را نیز متاثر خواهد ساخت. این بحران موجی از تغییرات را در سطح بین‏الملل به همراه داشته که می‏توان گفت نهایتا در درازمدت می‏تواند نقش تسریع‏کننده در ایجاد تحول داشته باشد. به عبارتی کرونا اگرچه در آغاز به صورت یک بحران بهداشتی شروع شد، اما به سطح یک بحران اجتماعی ارتقاء یافت و در نهایت خود را در قامت یک تهدید جهانی با تاثیرات ژیوپلیتیکی نشان داد. با توجه به این نقش تاثیرگذاری، این پژوهش  درپی پاسخ به این پرسش‏ها است که بحران کرونا در کدام نقطه‏ی وضعیتی مدل مکعب بحران قرار دارد؟ و آیا این بحران ظرفیت تاثیرگذاری بر شاخص‏های اصلی نظام بین‏الملل مستقر را دارد؟ به آزمون گذاشتن این سوالات در چارچوب مدل مکعب بحران و روش پژوهش با توجه به تحلیل موضوع در دو سطح، توصیفی و پیمایشی است.

  کلیدواژگان: پاندمی‏ ها، کرونا، مکعب بحران، نظام بین ‏الملل
 • سید محمد حسینی* صفحات 173-206

  نهادگرایی نیولیبرال وظیفه نهاد ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای را تعدیل آنارشی و توسعه همکاری بین اعضا و حل و فصل مسالمت آمیز منازعات و بحران های بین المللی می داند؛ اما نگاهی به عملکرد نهادها در بحران های بین المللی به وضوح نشان می دهد که در عمل و نه در تیوری حق با نیوریالیست ها می باشد که بر این باورند نهادهای بین المللی و منطقه ای تنها پدیده های سیاسی هستند که بازتابی از اهداف و منافع بازیگران قدرتمند می باشند و کارآمدی آنها به شدت به این اصل کلیدی وابسته است که اهداف آنها با منافع قدرت های بزرگ در یک راستا و همسو باشد. برای آزمون این فرضیه در پژوهش حاضر، بحران سوریه به طور موردی بررسی می شود. مدعای پژوهش پیش رو درباره بحران سوریه این است که تعارض منافع قدرت های بزرگ در شورای امنیت و همچنین قدرت های منطقه ای حاضر در اتحادیه عرب درباره بحران سوریه علت اصلی شکست سازمان ملل و اتحادیه عرب در مدیریت مسالمت آمیز بحران سوریه بود. روش پژوهش توضیحی و تبیینی با راهبرد قیاسی و گونه کاربردی می باشد.

  کلیدواژگان: نهادهای بین المللی، بحران های بین المللی، نهادگرائی نئولیبرال، نئورئالیسم
 • محمدرضا کرمی فرد، مجید بزرگمهری*، حاکم قاسمی، فرهاد درویشی، غلامعلی رجایی صفحات 207-238

  تجزیه و تحلیل تبلیغات در منازعات معاصر بدون درک مفهوم و ابعاد دو قالب تبلیغات جنگی شامل "روش های جنگ روانی" و یا مقوله "روش های پروپاگاندایی" امکان پذیر نیست. جنگ 8 ساله ایران و عراق نمونه ای از این منازعات است که تبلیغات جنگی در دو قالب جنگ روانی و پروپاگاندا، نقش مهمی را در آن ها ایفاء کرده است. پرسش محوری پژوهش اینست که روند تبلیغات جنگی در جنگ هشت ساله عراق و ایران در کدامیک از قالب ها شامل روش های جنگ روانی و یا روش های پروپاگاندایی قابل ارزیابی است؟ تببین نظری ابعاد و روش های جنگ روانی از یکسو و روش های پروپاگاندایی از سوی دیگر چارچوب نظری این تحقیق را تشکیل می دهد. فرضیه تحقیق بر این نکته اذعان دارد که سیاست های تبلیغاتی طرفین منازعه از روش های هر دو قالب یعنی جنگ های روانی و پروپاگاندا بهره برده اند. در این راستا دولت عراق در دوره جنگ، توفیق بیشتری در عرصه کاربرد روش های جنگ روانی و پروپاگاندا علیه طرف خصم خود داشته است.پژوهش حاضر تلاش دارد تا با روش توصیفی - تحلیلی و تحلیل محتوای اسناد و با گردآوردی داده ها و اطلاعات لازم به شیوه کتابخانه ای، تحولات تبلیغات جنگی را طی جنگ مزبور مورد بررسی قرار دهد و تجربه گذشته را برای مسیر آینده روشن سازد.

  کلیدواژگان: تبلیغات جنگی، پروپاگاندا، ایران، عراق، آمریکا
 • یدالله تسوجی زاد، داوود اصفهانیان، معصومه قره داغی صفحات 239-257

  نظام قضایی ایران در طول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت براساس نهادهای‌ بازمانده از عصر صفوی براساس تفکیک صلاحیت‌های شرع وعرف استوار بود. مطالعهء چند وچون این ساختارها وتعامل حکام شرع وعرف برای بررسی علل وعوامل جنبش‌ عظیم مشروطیت ودر نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت‌خانه ومشورت‌خانه مفید بلکه‌ ضروری است. مطالعهء شواهد ومصادیق متعددی که در دسترس است توام با ملاحظات‌ دیگر نشان می‌دهد که کاستی‌های نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب‌ مشروطیت بوده است. وبدون شک انقلاب مشروط در نظام حقوقی ایران تاثیر شگرفی داشته است. تصویب قانون مادر ومهمی چون قانون اصول محاکمات جزایی در سال 1290 قانون مجازات عمری 1304 وتصویب قانون مادر در سال 1307 از جمله پیشرفت ها در حقوق ایران بوده است. اصلاحات متعدد ومتناوبی که در عصر قاجار از زمان عباس میرزا تا قبل از پیروزی انقلاب مشروطیت به ویژه عهد ناصر الدین شاه از سوی امیرکبیر وسپهسالار در زمینه تقویت نهاد دادرسی عرفی وتجدید تشکیلات وآیین دادرسی دیوانخانه عظمی بعمل آمد ولی آثار محسوس چندانی در تامین عدالت قضایی در سطح کشور نداشت بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مشروطیت ایران وعدلیه قانونی تاسیس شد وحاج مخبرالسلطنه هدایت وزیر عدلیه شد. در این مقاله به تبیین تحول نظام قضایی ایران در پرتو انقلاب مشروطه پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: نظام قضایی ایرانی، قاجار، انقلاب مشروطه
 • مصطفی اسماعیلی، ولی الله نوری صفحات 259-284

  بعد از انقلاب اسلامی 1357 و سقوط نظام دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی در ایران، آمریکا به اولین و مهمترین تهدید امنیت ملی ایران تبدیل شد. هرچند ایران مهمترین تهدید امنیت ملی آمریکا نیست، اما بعنوان یکی از تهدیدهای مهم امنیت ملی آمریکا تلقی شده است. این تحقیق مربوط به تاثیر کلان سیاست آمریکا بر برنامه هسته ای ایران است ضمن اینکه سیاست خارجی دموکرات‌ها بطور موردی نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در مقاله حاضر از مدل پیش تیوری جیمز روزنا، به دلیل آنکه تلفیقی از سطوح خرد و کلان در زمینه بررسی سیاست خارجی است و با روش توصیفی- تحلیلی سیاست خارجی آمریکا و تاثیر آن بر برنامه هسته‌ای ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق؛ یک. سیاست های آمریکا تاثیر شگرفی بر برنامه هسته ای ایران داشته و سیاست های زورگویانه آمریکا برای نابودی برنامه هسته ای ایران، نتیجه کاملا معکوس داشته و ایران را به مرز توانمندی ساخت بمب هسته ای رسانده است و دوم. دموکرات‌های آمریکا با برجام درصدد تغییر سیاست سنتی آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران هستند.

  کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران، برنامه هسته ای، برجام، دموکرات ها
 • حواخاتون طالش عشوری، مهرناز بهروزی *، امیرتیمور رفیعی صفحات 285-316

  ایجاد و توسعه دولت سلجوقیان روم در گستره جغرافیایی آسیای صغیر و آناتولی علاوه بر این که به عنوان پایگاه جدید قدرت و رفاه شناخته می شد، بلکه به عنوان کانون تحولات فرهنگی مطرح شد که در آن رواج محسوس عنصر ایرانی بیش از همه جلب نظر می کرد. مساله اساسی در تحقیق حاضر بررسی ابعاد، مولفه ها، چگونگی و پیامدهای تاثیر فرهنگ ایرانی بر آداب و رسوم آسیای صغیر است. نگارنده با استفاده از روش تاریخی با رویکرد توصیفی و تحلیلی، به بررسی منابع و آگاهیات موجود پرداخته و حتی الامکان سعی نموده است منابع تحقیقی و پژوهش های صورت گرفته را با منابع اصلی مقایسه کند و در صورت وجود اختلاف، به بررسی و نقد آنها بپردازد. نتایج و یافته های پژوهش گویای این است که از عوامل مهم گسترش آداب و رسوم ایرانی رایج در آناتولی دوره سلجوقیان روم توجه به توسعه فرهنگ ایرانیان، ایجاد اتحاد بین مردم، استفاده در اداره حکومت، تحکیم هویت ایرانی و حمایت از فرهنگ ایرانی - اسلامی می باشد.ایرانیان به همراه خود فرهنگ، آداب و رسوم و نشانه های بارزی از علم و هنر و عرفان رایج در ایران عصر سلجوقی را رواج دادند و آثار علمی، هنری ، ادبی و عرفانی بسیاری را خلق نمودند. در این میان تعامل میان ایرانیان و حاکمان سلجوقی روم و شرایط مناسب فراهم شده توسط آنان نیز، زمینه را برای رشد و شکوفایی فرهنگ ایرانی ایجاد کرد.

  کلیدواژگان: آداب و رسوم، سلجوقیان روم، آناتولی، فرهنگ ایرانی، نظام سیاسی اجتماعی
|
 • Fatemeh Sadat Mirkhan, Reza Simbar * Pages 7-38

  In the current global system, one of the most influential players in the global management process is international organizations.This issue is influenced by the importance of these organizations in regulating international relations, promoting the interactions of human societies, international legislation, the peaceful settlement of disputes, and the oversight of these organizations over the performance of governments. The only international organization consisting of all countries is the United Nations, which aims to create peace and tranquility in international relations and between countries. The Islamic Republic of Iran has been one of the first countries to become a member since the founding of the United Nations; Critical approach to the structure and actions of this organization by Iran and some other countries, in recent decades has been an issue that has been pursued in the foreign policy of these countries. Therefore, the present study seeks to explain the position of the United Nations in Iran's foreign policy; therefore, the main question is what is the position of the United Nations in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran? To answer this question, descriptive-analytical research method has been used using library collection tools and Internet sites. The results of the research show that from the beginning of the formation of Iran, there has been a revolutionary and radical approach to the actions and structure of the United Nations in the country's foreign policy, and this approach prevails over other approaches and strategies pursued , Has been far from a stable interaction.

  Keywords: United Nations, Islamic Republic of Iran, Foreign Policy
 • Seyyed Ali Moose Zadeh, Hojat Mahkouii *, Siyamak Bagheri Pages 39-70

  In the age of communication, the power of technology is considered as one of the sources of power to deal with cyber threats to governments and countries. Due to the change in the traditional nature of power and security and the formation of a new dimension of threats to countries, attention to the Internet and cyberspace has become or will become one of the main pillars of policies and decisions within governments. The Islamic Republic of Iran, as one of the countries with a suitable geopolitical position in the West Asian region, is not free from cyber threats. The main question is what are the solutions to counter cyber threats in strengthening the national security of the Islamic Republic of Iran from a geopolitical perspective? This research has been done in terms of practical purpose and in terms of nature and method of research, descriptive-analytical and based on the library method and interviews with 25 elites in the field of cyber. In order to analyze the data and present the model, according to the nature and method of research and the need for hypertext analysis, the method of qualitative content analysis (content analysis) has been used. The results show that the Islamic Republic of Iran is not free from the threats of cyberspace and the national security of the country is attacked through cyberspace and faces the dangers that the solutions obtained in this study, will strengthen the national security of the Islamic Republic of Iran from a geopolitical perspective.

  Keywords: Cyber Space, Cyberspace Threats, Empowerment, National Security
 • Javad Shafaghatnia Abad *, Aliakbar Jafari Pages 71-104

  Russia-Israel diplomatic relations in the political, economic, and cultural areas during the recent decades have led their relations to become more strategic. The role of Israel in the US policy towards Moscow and the trans-regional power of Russia in ensuring the security of Israeli in West Asian developments have developed Moscow-Tel Aviv close relations. On the other hand, Iran and Russia have achieved a level of alignment in behaviors and goals in regional and international developments. The cooperation between these two countries has increased with the intervention of Russia in the Syrian crisis. Accordingly, the present study aimed to investigate the effect of developing Russia-Israel relations on the national interests of Iran in the region and the international system. The hypothesis tested in response to this question was that the High level of Russian-Israeli diplomatic relations, as well as the interdependence at different levels have made Russia impose some restricts on the progress of the interests of Iran in Syria, nuclear program, and arms and economic treaties. The research method in this study was explanatory and the data collection method was library and internet. The research data were analyzed based on the balance of power approach.levels have made Russia impose some restricts on the progress of the interests of Iran in Syria, nuclear program, and arms and economic treaties. The research method in this study was explanatory and the data collection method was library and internet. The research data were analyzed based on the balance of power approach.

  Keywords: Iran, Russia, Israel, nuclear program, Middle East
 • Sara Zare *, Masoud Naderi, Ghodrat Ahmadian Pages 105-133

  The attitudinal frameworks in any society are influenced by historical background, value foundations, identity foundations, and the quality of relationships in all its dimensions. Culture in general and strategic culture in particular are also internal factors shaping the identity bases of any actor in the field of international relations that can shape a country's foreign policy action. The study of societies also shows that many government decisions are shaped by the compatibility or incompatibility of countries' cultures. With the collapse of the Soviet Union and the end of the bipolar system, the United States claimed the status of undisputed power and the most powerful state in the international system, with the power to direct international rules and procedures alone. However, the great powers continued their efforts to change this situation.The People's Republic of China, with its growing nationalism element, is one of the great powers that has given its potential the opportunity to occupy the position of leading state, seeking to challenge international sovereignty. It is America.This has raised concerns among strategists and many US government officials. The main question of the present study is how has the impact of China-US identity inconsistency on China's intensification of nationalism? In response, it will be argued that China's identity and cultural differences with the United States have increased Chinese nationalism since the 1990s. So rising nationalism is an important element of a new version of China.

  Keywords: Nationalism, Identity, culture, China, United States
 • Hamid Ahmadinejad *, Arsalan Ghorbani Sheikhneshin Pages 135-171

  Epidemic diseases have always been an inseparable part of human civilization. Some of these diseases have created a crisis at some sections of history that has affected the history's trajectory. The 21st century is also witnessing the outbreak of another of these diseases called Corona, which evidences show that its crisis-creating capacity is such that in addition to health and hygienic challenges, it will affect political, economic and even cultural levels. This crisis has brought about a wave of change at the international level, which can ultimately play an accelerating role in causing an upheaval in the long run. In other words, although Corona initially started as a hygienic crisis, it rose to the level of a social crisis and eventually manifested itself as a global threat with geopolitical implications. Given this influential role, this study seeks to answer the question: At what situational point of cube crisis model is corona crisis? And does this crisis have the capacity to affect the main indicators of the established international system? These questions are tested in the framework of cube crisis model and research method according to the analysis of the subject at two descriptive and survey (questionnaire) levels.

  Keywords: pandemics, Corona, crisis cube, International System
 • Seyed Mohammad Hosseini * Pages 173-206

  Neoliberal Institutionalism sees the task of International and Regional Institutions and organizations as moderating anarchy and developing cooperation between members and the peaceful resolution of international conflicts and crises; But look at the performance of Institutions in International crises clearly shows that in practice, not in theory, Neorealists are right that international and regional institutions are just political phenomena that reflect the goals and interests of powerful actors And their effectiveness depends heavily on the key principle that their goals are in line with the interests of the great powers.To test this hypothesis in the present study, The Syrian crisis is being studied as a case study. The ongoing research on the Syrian crisis claims that the Conflict of interests between Great powers in the Security Council And also the regional powers in the Arab League on the Syrian crisis was the main reason for the failure of the UN and the Arab League to manage the Syrian crisis peacefully.

  Keywords: International Institutions, International Crises, Neoliberal Institutionalism, Neorealism
 • MohammadReza Karami Fard, Majid Bozorgmehri *, Hakim Ghasemi, Farhad Darvishi, GholamAli Rajaee Pages 207-238

  Analysis of propaganda in contemporary conflicts is not possible without understanding the concept and dimensions of two forms of war propaganda, including "methods of psychological warfare" or the category of "propaganda methods". The eight-year Iran-Iraq war and the two wars known as the First and Second Persian Gulf Wars in the last four decades in the West Asian region are examples of these conflicts in which war propaganda in the form of psychological warfare and propaganda has played an important role.The central question of the research is that the process of war propaganda in the eight-year war between Iraq can be evaluated in which formats, including psychological warfare methods or propaganda methods?Theoretical explanation of the methods of psychological warfare on the one hand and propaganda methods on the other hand constitutes the theoretical framework of this research.The research hypothesis acknowledges that the propaganda policies of the parties to the conflict have used the methods of both forms, namely psychological warfare and propaganda. In this regard, the Iraqi government in the Iran-Iraq war has been more successful in using psychological warfare and propaganda methods against their enemy.The present study tries to study the developments of war propaganda during the mentioned war by descriptive-analytical method and comparative view and by collecting the necessary data and information in a library manner.

  Keywords: War, Propaganda, Iraq, Iran, USA
 • yadollah tasojizad, davod esfahanian, masomeh garadagi Pages 239-257

  Iran´s judicial system during the reign of the Qajar kings up to the constitution based on remnants of the Safavid era based on the separation of religions and customary jurisdictions¸ prior to the constitution.A study of how these structures and the interaction of religious rulers and practitioners to examine causes and factors of the great constitutional movement and finally issuing commands for establishing fair justice and consulting the home is useful but also essential.Studying the numerous evidences and examples available along with other considerations shows the shortcomings of the Qajar era judicial system has been the main factors of the constitutional revolution and no doubt the constitutional revolution has had a profound effect on the Iranian legal system.Adoption of mother law and an important one such as the Procedure Code Act 1290,life penalty 1304 and the adoption of the maternal lawpassed in 1307 has been one of the improvements in Iranian Law. Numerous and periodic reforms in the Qajar era of Abbas Mirza until the victory of the Nasser-e-Din Shah by AmirKabir Sepahsalar in the field of strengthening the institution of Customary Justice and reorganization body and Procedure of the Grand Court came but it didn´t have much impact on judicial justice nationwide immediately after the victory of the Iranian Constitutional Revolution and legal justice was established and Haji Mokhber-al-Saltanah was the minister.

  Keywords: Iranian judicial system, Qajar, constitutional revolution
 • Mostafa Esmaili, ValiAllah Noori Pages 259-284

  After the Islamic Revolution of 1978 and the fall of the 2,500-year-old imperial regime in Iran, the United States became the first and most important threat to Iran's national security. Although Iran is not the most important threat to US national security, it is considered one of the most important threats to US national security. This study deals with the major impact of US policy on Iran's nuclear program, while also examining the foreign policy of Democrats on a case-by-case basis. In the present article, the pre-theory model of James Rosina is analyzed and evaluated by the descriptive-analytical method of US foreign policy and its impact on Iran's nuclear program, because it is a combination of micro and macro levels in the field of foreign policy. Based on research findings; One. US policies have had a profound effect on Iran's nuclear program, and US coercive policies to destroy Iran's nuclear program have had the exact opposite effect, pushing Iran to the brink of a nuclear bomb capability. The US Democrats are working with Joint Comprehensive Plan of Action to change the traditional US policy on Iran's nuclear program.

  Keywords: USA, IRI, Nuclear Program, Joint Comprehensive Plan of Action, Democrat Party
 • hava khatoon talesh ashori, Mehrnaz behroozi *, amir teymoor rafiei Pages 285-316

  The establishment and development of the Roman Seljuk state in the geographical area of Asia Minor and Anatolia, in addition to being known as a new base of power and prosperity, but also as a center of cultural developments, in which the perceptible spread of the Iranian element attracted the most attention. The main issue in the current research is to investigate the dimensions, components, manner and consequences of the influence of Iranian culture on the customs and traditions of Asia Minor. Using the historical method with a descriptive and analytical approach, the author has investigated the available sources and knowledge and has even tried to compare the research sources and researches with the main sources and if there is a difference, he has investigated and criticized them. The results and findings of the research show that one of the important factors of the spread of Iranian customs in Anatolia during the Roman Seljuk period is the development of Iranian culture, the creation of a union between people, its use in government administration, the strengthening of Iranian identity, and the support of Iranian-Islamic culture. Iranians along with their culture, customs and prominent signs of science, art and mysticism common in Seljuk era Iran and created many scientific, artistic, literary and mystical works. In the meantime, the interaction between Iranians and the Seljuk rulers of Rome and the suitable conditions provided by them also created the ground for the growth and flourishing of Iranian culture.

  Keywords: Customs, Roman Seljuks, Anatolia, Iranian culture, mutual influence