فهرست مطالب

یافته - پیاپی 2 (پاییز 1378)
 • پیاپی 2 (پاییز 1378)
 • 68 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1378/03/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شیوع آلودگی به اکسیور در مدارس ابتدایی
  طاهره طولا، محمد جواد طراحی، ابراهیم بادپروا صفحه 3
 • الگوی مصرف غذایی در خانوارهای
  ابراهیم فلاحی صفحه 9
 • علمکرد فرایند کمپوست به روش ویندور در حذف میکروارگانیسم ها
  خاتم گودینی صفحه 15
 • بررسی تتوصیفی نتایج دو ساله انگلهای روده ای
  رسول یوسفی مشعوف، مسعود سعیدی جم صفحه 21
 • تعیین گونه های لاروی آوفلینی و ژیت های لاوری
  محمدحسن کایدی صفحه 37
 • تاثیر آموزش رژیم غذایی بر اگاهی و عملکرد بیماران
  طاهره طولابی، محمدحسین کاوه صفحه 41
 • گزارش موردی قارچهای ساپروفیت میگوهای پرورشی
  حسین نوروزی، فرزاد مجدی نسب، حسن نظام آبادی، رضا شیدفر صفحه 49
 • توروش چیست؟
  محمد جواد طراحی صفحه 53
 • اخبار علمی، پژوهشی
  صفحه 57