فهرست مطالب

تفسیر پژوهی - پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1400)

نشریه تفسیر پژوهی
پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمود ابراهیمی ورکیانی* صفحات 13-28
  اصل توحید و تقویت و تثبیت باور به آن از یک سو و باور به معاد از سوی دیگر، شروط لازم و بسترساز سعادت اخروی و دنیوی انسان هستند و البته عمل بر اساس این دو رکن نیز تضمین‏کننده این سعادت است. در این مقاله اعتقاد به معاد و نقش آن در سلامت معنوی انسان به عنوان سوال اصلی بررسی می شود و نکته‏ای که در این بررسی حایز اهمیت است این است که به اصل معاد در بیش از یک‏سوم آیات قرآن، اشاره شده است و خداوند پیوسته به کافران و حتی مومنان درباره عواقب معاد هشدار داده است. نقش بازدارنده اعتقاد به معاد، در زیست سالم انسان در دنیا و عدم ترس او از مرگ، عدم آزار رساندن و خیانت و ظلم به مردم، گناه نکردن به خاطر ترس از عقوبت اخروی و دوری از خشم خدا، فریفته نشدن به زرق و برق دنیا تاثیرگذار است و لذا اگر سلامت جسمی انسان به اموری از جمله تغذیه مناسب، خواب کافی و... وابسته است، سلامت معنوی او نیز به اتصال و ارتباط معنوی انسان با خدا وابسته است. در واقع آسایش برای تن است و آرامش برای روح و این میسر نخواهد شد، جز ارتباط با خداوند که انسان را از اضطراب، تشویش و دلهره نجات می دهد و امنیت روحی را برای او به ارمغان می آورد و در این میان اعتقاد به معاد نقش بنیادینی در نجات انسان و سلامت معنوی او دارد.
  کلیدواژگان: توحیدباوری، اعتقاد به معاد، قرآن، سلامت
 • محمدجواد توکلی*، مهدی ریحانه صفحات 29-54

  در قصص انبیاء (ع) به مباحثی اشاره شده که شبهه ایجاد می کند و ظاهرا برداشت های گوناگون و بعضا غیر معقولی از آنها می شود که با عصمت آن بزرگواران مغایر است. یقینا ساحت مقدس معصومین (ع) اعم از پیامبران و امامان از بسیاری تهمت ها و توهین ها که در طول زمان به آنها نسبت داده شده مبراست. حضرت ابراهیم (ع) پیامبری اولوالعزم و دارای مقام امامت است؛ ولی قرآن کریم در عبارت «إنی‏ سقیم» (صافات/ 89) به گونه ای درباره برخورد آن حضرت با نمرودیان صحبت کرده که در نگاه اول شایبه دروغ گویی آن بزرگوار به ذهن متبادر می شود و همین امر باعث ارایه تفسیرهای غیر واقع و خلاف حقیقت شده است. این مقاله با هدف بررسی آیه مذکور و نیل به تفسیر صحیح به روش تحلیلی توصیفی سامان یافته و به این نتیجه رسیده است که: الف) اتهام دروغ گویی به حضرت ابراهیم (ع) بر اساس روایتی از ابوهریره مطرح شده که به دو دلیل مردود است: اول: اینکه عصمت، لازمه پیامبری است، لذا با دروغ گویی منافات دارد. دوم: ابوهریره در نقل روایت منفرد است و اغلب علمای رجال او را جرح کرده اند. ب) اگر سقیم را به معنی مریضی جسمانی بگیریم حضرت ابراهیم (ع) واقعا بیمار بود. این دیدگاه از باقی دیدگاه‏ها به واقعیت نزدیک تر است. زیرا با ظاهر آیه مغایر نیست و اگر به معنی پریشان حالی بگیریم که در ادبیات گذشته بوده است نیز صحیح است. نتیجه نهایی این است که این جواب نه دروغ و نه حتی توریه بوده است؛ نه ایشان از مریضی فعلی و نه آینده خود خبر داده اند؛ بلکه بیان احوال روحی خود از کفر آنان بوده است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، حضرت ابراهیم (ع)، عصمت انبیاء (ع)، إنی سقیم‏، شبهات عصمت
 • حسن خلیلی* صفحات 55-70
  یکی از مباحثی که در طول تاریخ همواره توجه انسان ها را به خود معطوف کرده است مسیله تقدیرگرایی است، به این معنا که آیا انسان در انجام امور خود، مختار است و یا عوامل خارجی در امور او دخیل‏اند. از قدیم‏الایام یک تصور عامیانه در بین مردم وجود دارد مبنی بر اینکه یک عامل ماورایی از بدو تولد تا آخر عمر در کنار انسان وجود داشته و تمام جوانب زندگی او را کنترل و هدایت می کند. طبق این باور عامیانه، انسان از خود انتخاب و اختیاری ندارد. قرآن، این باور را رد کرده و از انسان می خواهد بر اساس اختیاری که خدا به او داده مسیر زندگی فردی و اجتماعی خود را انتخاب کند. مدتی است شبهه «تقدیرگرایی» را نویسنده ای با نام مستعار «دکتر سها» بار دیگر در کتاب «نقد قرآن» مورد توجه قرار داده است؛ سها بر اساس آیه 26 سوره آل عمران قرآن را متهم به تقدیرگرایی کرده است. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی با گرایش انتقادی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای سامان یافته، ضمن پاسخگویی به شبهه مذکور، به این نتیجه رسیده است که موضوع مطرح‏شده توسط سها اشکال مبنایی داشته و برداشت وی از آیات قرآن اشتباه است.
  کلیدواژگان: نقد قرآن، دکتر سها، شبهه تقدیرگرایی، سوره آل عمران
 • احد داوری چلقائی* صفحات 71-97

  تبیین معانی واژه های قرآن برای فهم مراد جدی خدا در آیات قرآن، از صدر اسلام در سیره مسلمانان رواج داشته است، به گونه ای که می توان حلاجی واژگان را بخش جدایی ناپذیر تفسیر بیشتر مفسران دانست. شهید مطهری نیز در شمار افرادی است که در بخش هایی از آثار قلمی و گفتاری خود به تناسب رویکرد و نیازی که برای مخاطب احساس کرده است، برخی مفردات قرآن را مورد مداقه قرار داده و به عنوان مقدمه مباحث تفسیری سامان داده است. نوشتار حاضر درصدد است با بررسی و تحلیل واژه های ذکر شده در مجموعه آثار شهید مطهری، به بررسی روش های ایشان در تبیین مفردات قرآن بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد توجه به ریشه و اشتقاق واژه، ملاحظه قواعد ادبیات عرب، بررسی برخی عبارات جاهلی، نگاه به واژه های مترادف، در نظر گرفتن آیات، استفاده از روایات و تحلیل تطور معنای واژه به معانی اصطلاحی امروزی از مهم ترین روش های تبیین مفردات قرآن در آثار شهید مطهری است. استاد مطهری ضمن استفاده از منابع متعدد و مختلف، روش یکسانی برای تبیین معنای واژه ها در پیش نگرفته است و در هر واژه ای، به تناسب یک یا چند روش را انتخاب کرده و در مواردی نیز نظر علما را به چالش کشیده است.

  کلیدواژگان: مفردات، واژه شناسی، روش شناسی، شهید مطهری، قرآن کریم
 • زینب شمس*، محمدجواد نجفی صفحات 99-126

  اسلام ضمن احترام به جایگاه زنان، آنان را به ازدواج و تشکیل خانواده سفارش کرده، چرا که زنان را مقوم خانواده و تکثیر نسل می‏داند؛ در حالی که فمینیست ها نسبت به نقش حیاتی زایش زنان که استمرار نسل بشر وابسته آن است، دیدگاه چالش‏برانگیزی دارند و این مسیله عاملی برای کاهش باروری و نرخ رشد جمعیت شده که به عنوان چالشی جدی با پیامدهای بسیار، جوامع انسانی را تهدید می کند. پژوهش تحلیلی حاضر که داده های آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده به بررسی و نقد باور فمینیست ها در خصوص عدم فرزندآوری زنان از منظر تفسیر آیات قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام) پرداخته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‏دهد که استدلال فمینیست ها همچون کتمان غریزه مادری، رفع ستم بر زنان با نیاوردن فرزند، اولویت اشتغال بر داشتن فرزند و غیره با آموزه های اسلام ناسازگار است و راهکار همجنس گرایی، تجویز استفاده از فناور ی های نوین تولیدمثل، همچون خرید نطفه و غیره بن بست هایی است که نوعی از ظلم را به نوعی دیگر تبدیل می کند. غافل از اینکه زنان آنگاه در سلامتند که میل فطری و هویت حقیقی خود را رشد دهند، لذا زنان مسلمانی که تحت تاثیر افکار فمینیست با ژستی روشنفکرانه از ایفای نقش مادری فاصله گرفته اند، در حقیقت از جایگاه ارزشمند خود فاصله گرفته اند.

  کلیدواژگان: تفسیر آیات، فمینیسم، روایات، فرزندآوری
 • حجت علی نژاد*، سید محسن موسوی صفحات 127-150

  دانشیان، بخشی از تراث حدیثی فریقین را جوامع حدیثی نام نهاده اند. یکی از مسایلی که درباره جوامع حدیثی فریقین قابل طرح است اینکه این کتب چگونه به احادیث تفسیری پرداخته اند. در این زمینه پژوهش مستقلی تالیف نشده است. با مطالعه در ابواب و موضوعات این کتب، نحوه پرداختن به احادیث تفسیری مشخص می گردد. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه در ابواب کتب جوامع حدیثی پرداخته است، این نتایج به دست می آید که جوامع اولیه حدیث شیعه چون بر اساس ابواب فقه تبویب شده اند، هیچ باب مستقلی برای احادیث تفسیری تدوین نکرده اند و احادیث تفسیری ذیل ابواب گوناگون پراکنده است. مولفین جوامع حدیثی متاخر نیز کتب حدیثی خود را به پیروی از آنان تحت همان ابواب تدوین نموده اند. در جوامع حدیثی اهل سنت نیز اگر چه بابی تحت عنوان «باب التفسیر» تدوین شده، ولی در سایر ابواب نیز احادیث تفسیری کم و بیش مشاهده می شود. نیاز به جمع آوری و تدوین احادیث تفسیری در فریقین احساس می شود.

  کلیدواژگان: احادیث تفسیری، جوامع حدیثی، شیعه، اهل سنت
 • رضیه فرهانیان*، فتح الله نجارزادگان صفحات 151-175

  مقام صالحان مفهومی مشکک است و گستره وسیع و افراد مختلفی را دربرمی گیرد. بالاترین رتبه این مقام مورد درخواست انبیاء بوده است. هدف از این پژوهش تبیین مقام صالحان و درک مقصود حضرت یوسف علیه السلام از صالحانی است که درخواست الحاق به آنان را دارد. در این باره فروض مختلفی مطرح شده از جمله اینکه منظور معصومین علیهم السلام، انبیاء دیگر، صالحان آخر الزمان و نیز عاقبت به خیری در آخرت باشد. این نوشتار با جمع آوری اقوال و آراء در این موضوع به روش کتابخانه ای و بررسی و تحلیل و نقد این نظریه ها و با توجه به قراین و شواهد قرآنی و روایی، به این مطلب پرداخته است که با توجه به پژوهش انجام شده، به نظر می رسد دعای حضرت یوسف علیه السلام جهت الحاق به معصومان علیهم السلام بوده است و سایر نظریه ها نیز با آن قابل جمع است.

  کلیدواژگان: صالحان، حضرت یوسف، انبیاء، حضرت ابراهیم، قوم موعود، معصومان علیهم السلام
 • محمد قاسمی شوب* صفحات 177-198

  آرای مفسران متقدم، به دلیل نزدیکی آنها به عصر رسالت، همواره مورد توجه مفسران متاخر بوده است. در این میان، بسیاری از آرای تفسیری متقدم، به دلیل اختلاف های عقیدتی کلامی و نزاع هایی که جهان اسلام با آن درگیر بوده، از میان رفته است و صرفا بخش هایی از آنها در میان سایر آثار، بر جای مانده است. یکی از مفسران متقدم که آثار وی چنین وضعیتی پیدا کرده است، ابوبکر اصم، مفسر معتزلی قرن سوم هجری است. با وجود آنکه وی تفسیری درباره قرآن داشته است، اما مجموعه مکتوب مدون و مستقلی از او، در دسترس نیست. با این حال، آرای تفسیری این عالم معتزلی، در برخی کتب تفسیری، مانند مفاتیح الغیب، تبیان و مجمع البیان، به صورت پراکنده نقل و گزارش شده است. شناخت این تفسیر، از آن جهت ضروری است که نمایان گر پایه تفکر معتزلی و بیان گر سیر تکاملی تفسیر قرآن کریم است؛ لذا این نوشتار در صدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به تبیین روش تفسیری او بپردازد. بر اساس آثار بر جای مانده از تفسیر ابوبکر اصم، وی مفسری معتزلی و عقل گراست که در تفسیرش از روش های عقلی و جدلی و نیز توجه به سیاق آیات، اسباب نزول، ادبیات عرب و نیز مسایل فقهی بهره گرفته است.

  کلیدواژگان: ابوبکر اصم، معتزله، روش تفسیری، عقل
 • علی کریم پور قراملکی* صفحات 199-220

  در حوزه زبان شناسی، وجود ترادف یا عدم وجود ترادف در الفاظ عربی، یکی از مباحث بحث‏برانگیز میان دانشمندان اهل لغت به شمار می آید. به تبع آن، وجود ترادف یا عدم آن در قرآن کریم نیز، از موارد اختلافی بین قرآن‏پژوهان است. در این میان، تاریخ تفسیر قرآن کریم، گویای آن است که برخی از مفسران، مانند طبرسی، زمخشری و دیگران با قول به ترادف در قرآن، موافق هستند. در مقابل، بعضی دیگر هم، مثل سیوطی و مرحوم استاد معرفت و سایرین، خلاف این را اعتقاد دارند. در این مقاله، ضمن تبیین ادله هر یک از موافقان و مخالفان قول به ترادف، چالش های برخواسته از پذیرش ترادف در قرآن هم، مورد کندوکاو قرار گرفته است.رهاورد این پژوهش، با روش انتقادی، تحلیلی و شیوه درون‏متنی، معطوف به این حقیقت است که اولا، قبول ترادف در قرآن کریم بر اساس ادله محکم مخالفان ترادف، امکان‏ناپذیر است. ثانیا، قول به وجود ترادف در قرآن، پیامدهای منفی، همچون حاکمیت افکار سطحی و ساده از فهم معانی آیات، طرح حشو و زیاده در الفاظ قرآن، مخدوش شدن اعجاز قرآن در ابعاد مختلف آن و غیره را به همراه می آورد که التزام به آنها را، هیچ قرآن‏پژوهی نمی پذیرد.

  کلیدواژگان: ترادف در قرآن، اعجاز، اشتراک، اضداد و نظایر
 • سجاد محمدفام*، پریسا جلیل زاده باشبلاغ صفحات 221-250

  در بررسی روش تفسیری مفسران قرآن کریم، بررسی پیش‏زمینه اولین گام شمرده می‏شود. یکی از پیش‏زمینه های معرفتی ازوتریک (باطنی و نهان)، نگاه کمینه‏ گرا یا بیشینه ‏گرا داشتن مفسر نسبت به مسایل مختلف است. مسیله اصلی این نوشتار بررسی زمینه های کمینه ‏گرایی و بیشینه‏ گرایی اثرگذار در روش تفسیری مفسران قرآن کریم است. با توجه به اینکه قرآن در درجه اول از محتوای دینی و مذهبی برخوردار بوده و همچنین به صورت یک متن است، لذا زمینه های کمینه ‏گرایی و بیشینه‏ گرایی مطرح‏شده در این مقاله هم تابعی از این دو ویژگی- دینی و ادبی- و ناظر به آنها است و به زمینه های دیگر پرداخته نشده است. از این رو در این نوشتار، دین، شریعت، متن (نصوص) و تاویل به عنوان چهار زمینه مهم در کمینه‏گرا یا بیشینه ‏گرا بودن مفسران، با رویکرد توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و اثرگذاری آن بر نوع فهم و تفسیر از آیات تبیین شده است. همچنین راه های احراز کمینه‏ گرا یا بیشینه‏ گرا بودن مفسر در هر کدام از زمینه ها نیز تبیین شده است.

  کلیدواژگان: روش ها و مکاتب تفسیری، تفسیر قرآن کریم، تاویل گرایی، متن گرایی، عقل گرایی
 • محمدحسین نقی زاده*، صمد عبدالهی عابد صفحات 251-273

  از دیدگاه قرآن کریم، ادیان الهی پیش از اسلام، دستخوش تحریف شده اند. هیچ دینی حتی دین اسلام، از گزند تحریف دست کم در برخی از ابعاد آن، ایمن نیست و تعدد فرق در ادیان مختلف و نیز دین اسلام، حاکی از این مطلب است. نوشتار حاضر با عنوان «گونه شناسی و ریشه یابی تحریف در ادیان الهی با تکیه بر قرآن کریم» گونه های تحریف در ادیان پیش از اسلام را با روش تحلیلی و استنباطی و با بهره گیری از آراء مفسران واکاوی نموده و انگیزه تحریف ادیان مختلف توسط تحریف کنندگان را از دیدگاه قرآن کریم به دست آورده است. همچنین گامی بر برقراری تناسب تطابق بین گونه های تحریف با انگیزه های موجود برای تحریف ادیان، به عمل آمده است. هدف پژوهش حاضر آن است که مخاطب را هر چه بیشتر در شناخت موقعیت ها و گونه ها و عوامل تحریف، یاری کرده و از رهرو آن، راه تشخیص حقیقت های دینی عصر خود را از انحرافات دینی بر وی هموار سازد. همچنین، شناخت عوامل و ریشه های تحریف، می‏تواند جامعه را هر چه بیشتر در شناخت انحرافات دینی روز و مبارزه با آن، یاری نماید. بر طبق یافته های پژوهش حاضر، «کتمان و انکار»، «تلبیس حق و باطل»، «تغییر معنا و مفهوم» و «بدعت دینی» چهار گونه تحریف است که در حقایق دینی روی می دهد. همچنین، از منظر قرآن کریم، به دست آوردن منافع دنیوی و حفظ منافع موجود که دین با آن مخالف است، دو انگیزه ای است که اشخاص را به تحریف دین وامی دارد.

  کلیدواژگان: تحریف، انحراف، ادیان، گونه شناسی
 • پریا نوری، مهیار خانی مقدم، سید مجید نبوی* صفحات 275-298

  پس از قرآن، حدیث مهم‏ترین منبع دریافت مفاهیم دینی است. لذا عالمان مسلمان برای حدیث اهمیت والایی قایل هستند و در طول تاریخ اقدام به شرح احادیث کرده اند هر کدام از دانشمندان نیز روش های خاص خود را دارند. هر یک از حدیث پژوهان در فرآیند فقه الحدیث و شرح حدیث دارای یک روش استاندارد بوده که آن روش را در روند کار رعایت نموده اند، اما در برخی از موارد با تکیه بر مبانی خاص خود، تغییراتی در شیوه عامه ایجاد کرده اند. فیض کاشانی نیز مانند دیگر حدیث‏پژوهان، در شرح احادیث دارای روش های مخصوص به خود است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی روش های شرح حدیث فیض کاشانی در تفسیر صافی می پردازد.برخی از روش های فقه الحدیث و شرح حدیث در تفسیر صافی، شرح محتوای حدیث با استناد به آیات قرآن، شرح مفردات، که در مواردی عینا از کتب لغت نقل شده است اما بدون اینکه به آنها ارجاع داده شود، بیان نکات تاویلی، عرضه روایات بر قرآن و تشکیل خانواده حدیث و جمع بین روایات، و غیره است. البته شرح حدیث فلسفی و عرفانی نیز در این میان مسیله ای قابل بحث است؛ در مواردی هم فیض به نقد احادیث از باب مخالفت با عامه پرداخته و در جهت ترجیح روایات به مواردی از قبیل موافقت آن حدیث با کتاب و سنت و نیز شهرت روایت و عدالت و وثاقت راوی ها می پردازد.

  کلیدواژگان: تفسیر صافی، فیض کاشانی، فقه الحدیث، شرح حدیث
|
 • Mahmoud Ebrahimi Varkiani * Pages 13-28
  The principle of monotheism and a rigid belief in it, and on the other hand, belief in the resurrection, is a necessary condition and bedrock of human afterlife and worldly happiness, and of course, acting based on these two pillars also guarantees this happiness. In this article, belief in the resurrection and its deterrent role in human spiritual health is examined as the main question, and the important point in this regard is the position of the resurrection in more than a third of the verses of the Qur'an, that God constantly tells the disbelievers and even believers about its consequences. The deterrent role of belief in the resurrection in the healthy life of man in the world and his not fearing of death, not harassment and not betrayal or oppression toward people, not committing sin for fear of the afterlife and avoiding the wrath of God, not being deceived by the splendor of the world are among the effects of belief in the hereafter, and therefore, if a person's physical health depends on matters such as proper nutrition, adequate sleep, etc., his spiritual health also depends on man's spiritual connection with God. In fact, it is comfort for the body and peace for the soul, and this will not be possible, except for with a relationship with God, which saves man from anxiety, worry and apprehension, and brings him spiritual security, and in the meantime, belief in the resurrection is fundamental to the salvation of man and his spiritual health.
  Keywords: Monotheism, belief in resurrection, Quran, health, Deterrent
 • Mohammad Javad Tvakkoli Khaniki *, Mehdi Reihane Pages 29-54

  In the stories of the prophets, there are points that raise doubts and apparently there are various and unreasonable interpretations of them that are contrary to the infallibility of those nobles (prophets). Certainly, the holy personalities of the infallibles, whether the prophets or the Imams, is free from many slanders and insults that have been attributed to them during the periods. Ibrahim is 'Uli al-'Azm (Those of the Perseverance and Strong Will) prophet and has the position of Imamate; however, the Holy Quran, in the phrase " إنی‏ سقیم;I am indeed sick (at heart)" (Saffat / 89), has spoken about the Prophet's dealings with the Nimrodians in such a way that at first glance, the suspicion of his lying comes to mind, and this has led to some untrue interpretations. The present research has been written with the aim of examining the above verse and achieving the correct interpretation in a descriptive analytical method and has come to the conclusion that: a) The accusation of lying of the Prophet Ibrahim is based on a narration from Abu Hurayrah which is rejected for two reasons: first, infallibility is a requirement for prophethood, so it contradicts lying. Secondly, Abu Hurayrah is a single narrator and most of the scholars of the Rijal (biographical evaluation) have criticized his trustworthiness fundamentally. b) If we take Saqim(سقیم) as a physical disease, Prophet Ibrahim was really sick. This view is closer to reality than the rest; because it does not contradict the appearance of the verse. If we take this word to mean distress, which used to exist in the literature of the past, it is also correct. The final result is that this answer was neither a lie nor even a Half-truth (Toriah); neither he has announced his current nor future illness; rather, this response was an expression of his spiritual condition from their disbelief.

  Keywords: holy Quran, Prophet Ibrahim, Prophets' Infallibility (Isma'), Verse I am indeed sick, Doubts about Infallibility
 • Hassan Khalili * Pages 55-70
  Destinysm is one of the discussions that have always attracted men. It discusses such issues like whether human being has authority in his affairs or external factors are affecting his acts. There has always been a vulgar imagination that there are ulterior transcendental factors affecting human being during his lifetime and guide him. According to this vulgar belief, man has no authority over himself. Quran denies this belief and asks man to choose his own social and individual life based on the authority that God has given him. Recently, a writer with a pseudonym "Dr.Soha" addressed the Doubt of Destinysm in his book entitled "Critique of Quran". Soha accused Quran of Destinysm based on verse 26 of Surah Al-Imran. This article which is accomplished by descriptive and analytic method based on library method, and besides responding to this doubt, shows that this doubt suffers some basic and fundamental problems and the conceptions of Soha from Quranic verses were false.
  Keywords: The Book of Critique of Quran, Dr. Soha, The Doubt of Destinysm
 • Ahad Davari Chelaghaee * Pages 71-97

  Explaining the meanings of the words of Quran to understand the serious purpose of God in the verses of Quran, is common among Muslims in a way that vocabulary analysis can be considered an integral part of the Quranic interpretations. Martyr Motahhari is among those who in parts of his oral and written works in accordance with his audience, has studied some of the words of Quran and has organized them as an introduction to interpretative topics. The present article tries to study the ways of explaining the Quranic words in the collection of Martyr Motahhari's works to analyze his methods in explaining the words. The findings show that among the most important methods of explaining the words of the Quran in the works of martyr Motahhari include: paying attention to the root and derivation of the word, considering the rules of Arabic literature, examining some expressions of pre-Islamic Arabic, looking at synonyms, considering verses, using narratives and analyzing the evolution of the meaning of the word in modern idiomatic meanings. Using various sources, Professor Motahhari has not used a same method to explain the meaning of words, and in each word, he has chosen one or more methods, and in some cases has challenged the opinions of scholars.

  Keywords: Single Words, Terminology, Methodology, Martyr Motahhari, the Holy Quran
 • Zeinab Shams *, Mohammad Jvad Njafi Pages 99-126

  Respecting the status of women and ordering marriage, Islam considers procreation and childbearing to be one of the most important functions of the family and considers women as the foundation of the family and the irreplaceable way to achieve this goal, while feminists doubt on the vital role of women giving birth. It has a challenging perspective, and this has become an important pretext for declining fertility and decreasing population rates, which threatens human societies as a serious challenge with many consequences. The present research, from the perspective of interpreting Quranic verses and the narrations of Ahl al-Bayt (as), examines and criticizes feminists' beliefs about the childbearing of women. The results indicate that feminists' argument, such as concealing a maternal instinct, the belief that childbearing causes oppression to continue on women, priority of employment over having children, etc. are incompatible with the teachings of Islam, and strategies like homosexuality, the use of new reproductive technologies such as the purchase of sperm, etc. are dead ends that turn one kind of oppression into another. Women are healthy when they develop their innate desire and true identity, so Muslim women who are influenced by feminist ideas, have distanced themselves from their precious position by taking the intellectual gesture.

  Keywords: Interpretation of Verses, Feminism, Narrations, Childbearing
 • Hojjat Alinejad *, Seyed Mohsen Mousavi Pages 127-150

  Scholars have named part of the hadith heritage of the two sects as hadith collections. One of the issues that can be raised about the hadith collections of the two sects is the way these books deal with interpretive hadiths. No independent research has been written in this field. By studying the chapters and subjects of these books, the method of dealing with interpretive hadiths is determined. The results of this study – which is done by a study in the chapters of hadith collections by descriptive-analytical method - show that as they are systematized according to the chapters of jurisprudence, they have not dedicated any independent chapter on interpretive hadiths and interpretive hadiths are scattered in various chapters. The authors of later hadith collections have also compiled their hadith books following them according to the same chapters. In Sunni hadith collections, although a chapter has been dedicated to the title of "Chapter of Interpretation", but in other chapters too, interpretive hadiths are more or less observed. A need to collecting interpretive hadiths in both sects is being felt.

  Keywords: Interpretive Hadiths, Hadith Collections, Shiites, Sunnis
 • Raziye Farhanian *, Fathollah Njjarzadegan Pages 151-175

  The status of the pious is a fuzzy concept and includes a broad spectrum and different people. The highest rank of it was something that prophets wished to attain. The current study aims to explain the status of the pious and to make it clear what group the Prophet Joseph had requested to join. One of the hypotheses proposed in this regard says what the infallibles meant was other prophets, the pious of apocalypse, and a good fate and destiny in the hereafter. The current study was conducted by collecting different viewpoints and statements, making investigations, analyses, and critiques, and considering the Quranic and narrated evidences and presumptions by implementing the library research methodology. The findings showed that Joseph’s prayer reflected his intention to join the infallible, and this theory is compatible with other theories.

  Keywords: The pious, Joseph, Prophets, Prophet Ibrahim, the Promised Nation, The Infallible
 • Mohammad Ghasemi Shoob * Pages 177-198

  The views and opinions of the early interpreters on the interpretation of the Holy Quran, due to their proximity to the age of the Prophet, have always been of interest to later commentators. In the meantime, many valuable interpretive works have been destroyed due to ideological-theological conflicts that the Islamic world has gone through, and only parts of them, among other works, have survived and are available. One of these works is related to Abu-Bakr-Asam (225 AH) the third century AH Mu'tazilite, who, although he had a commentary on the Quran, its written and independent collection is not available. However, the interpretive views of this Mu'tazilite interpreter, in some interpretive books, such as Mafatih-al-Ghayb, Tebyan, and Majma-'al-Bayan have been quoted and reported sporadically. Knowledge of this interpretation is necessary because it represents the basis of the Mu'tazilite thought and the evolution of the interpretation of the Holy Quran; therefore, this article intends to explain his interpretive method by using the descriptive-analytical method, by examining the surviving works of Abu-Bakr-Asam's commentary. Abu-Bakr-Asam has given the greatest value to thinking and rationality in his interpretation. In his interpretation, he has also used polemical methods, paying attention to Arabic literature, the context of verses, the causes of revelation, and jurisprudential interpretation.

  Keywords: Abu-Bakr-Asam, Mu'tazilites, Interpretive Method, Intellect
 • Ali Karimpoor Qaramaleki * Pages 199-220

  In the field of linguistics, the presence or absence of synonyms in Arabic words is one of the most controversial issues among lexicographers. Consequently, the presence or absence of synonymy in the Holy Quran is one of the differences among Qur'anic scholars. Meanwhile, the history of the interpretation of the Holy Quran shows that some commentators, such as Tabresi, Zamakhshari and others, agree with the idea of synonymy in the Quran. On the other hand, others, such as Suyuti and the late Master Ma’refat and others, believe otherwise. In this article, while explaining the arguments of each of the proponents and opponents of synonymy, the challenges arising from the acceptance of synonymy in the Quran have also been explored.The result of this research, with critical-analytical method and in-text method, is focused on the fact that, first, it is impossible to accept synonym in the Holy Quran based on the strong arguments of the opponents of synonymy. Secondly, the idea of synonymy in the Quran has many negative consequences, such as the rule of superficial and simple thoughts in understanding the meanings of the verses, belief in redundancy in the Quranic words, the distortion of the Quranic miracle in its various dimensions, etc. which are not accepted by any researcher in the field of Quran.

  Keywords: Synonymy in Quran, Quranic Miracle, Homonymy, Contrary, Similar
 • Sajjad Mohammadfam *, Parisa Jalilzadeh Bashbulaghi Pages 221-250

  Analyzing the backgrounds of a commentator is the first step in examining his method of interpretation. One of the esoteric backgrounds is the minimalist or maximalist view of the interpreter in various issues. The main theme of this article is to study the areas of minimalism and maximalism that are effective in the interpretive method of the commentators of the Holy Quran. Since Quran is a text with a religious content, the contexts of minimalism and maximalism discussed in this article also look at these two characteristics - being a text and having a religious content - and do not address other issues. Therefore, in this article, religion, Sharia, text (Nosus) and exegesis as four important fields in the minimalism or maximalism of commentators has been studied with a descriptive-analytical approach and its effect on the type of understanding and interpretation of verses has been analyzed. In addition, the ways to prove that the interpreter is minimalist or maximalist are explained in each of the fields.

  Keywords: Interpretive Mmethods, Interpretation of Quran, Textualism, Ta'wil, Rationalism
 • Mohammad Hossein Naghizadeh *, Samad Abdollahi Abed Pages 251-273

  From the point of view of the Holy Quran, the divine religions before Islam have been distorted. No religion, not even Islam, is safe from the bite of distortion, at least in some of its dimensions, and the quantity of different branches in every single religion, as well as Islam, indicate this. This research entitled "Typology and Rooting of Distortion of the Divine Religions on the Basis of the Holy Quran" has investigated the types of distortion in pre-Islamic religions through analytical and inferential methods and using the opinions of commentators and tries to find the reasons for deviation of different religions by the distorters from the perspective of the Holy Quran. A step has also been taken to establish conformity among the types of distortion with the existing motives for distorting religions. The aim of the present study was to aid the reader in recognizing situations, types and factors of distortion to pave the way to distinguish the religious truths of their time from religious deviations. Also, recognizing the causes and roots of distortion can help the society to recognize the religious deviations and fight against it. The findings showed that "concealment and denial", "dressing up falsehood with truth", "change of meaning and concept" and "religious heresy" are the four types of distortion in religious truths. Also, from the perspective of the Holy Quran, gaining worldly interests and maintaining existing interests that religion opposes are two motives that lead people to distort religion.

  Keywords: distortion, Deviation, Religions, typology
 • Parya Noori, Mahyar Khani Moghaddam, Seyed Majid Nabavi * Pages 275-298

  After the Qur'an, hadith is the most important source for religious concepts. Therefore, Muslim scholars place great importance on hadiths and throughout history have attempted to interpret hadiths, each of the scholars also has his own methods. The methods of interpreting hadiths are different among hadith scholars; each of them has its own general methods and methods in the process of fiqh al-hadith and interpretation of hadiths; but in some cases, they have made changes in popular styles based on their own principles. Fayz Kashani, like other hadith scholars, has its own methods in the interpretation of hadiths. This paper reviews the methods of interpretating Hadith of Feyz Kashani in Safi interpretation using descriptive-analytical method.Some methods of fiqh al-hadith and interpretation of hadiths in Safi interpretation include: interpretation of the content of hadiths based on verses of the Quran, interpretation of single words, which in some cases have been narrated from the dictionary books without being referred to them, expressing interpretative points, comparison of hadiths to the Quran, and the formation of a family of hadiths and conformation of hadiths, etc. Of course, the interpretation of philosophical and mystical hadiths is also controversial in this regard, in some cases, Fayz criticizes hadiths opposing the majority public and to prefer some hadiths, refers to things such as the agreement of that hadith with Quran and Sunnah, as well as the reputation of that hadith and justice and the trustworthiness of narrators.

  Keywords: Safi Interpretation, Fayz Kashani, Fiqh al-Hadith, Interpretation of Hadith