فهرست مطالب

جامعه شناسی فرهنگ و هنر - سال چهارم شماره 2 (تابستان 1401)

نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر
سال چهارم شماره 2 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اصغر ایزدی جیران* صفحات 1-23

  این پژوهش مردم نگارانه که در بین معتادهای کارتن خواب دروازه غار تهران انجام شده، به دنبال آن است که تمایل برخی از معتادها به بی خانمان شدن را بکاود. برخلاف تصورهای مرسوم که علت بی خانمانی معتادها را به مسایل اقتصادی یا حمایتی ربط می دهند، من بر تولد فرهنگ جدیدی تمرکز می کنم که تولیدکننده ی مقوله های معنایی و هیجانی منفی نسبت به معتادهاست. خشونت فرهنگ از خانواده آغاز می شود، با این تصور که معتاد شدن خانواده را بی آبرو و بدنام می کند. معتادها در برابر این فرهنگ جدید مجبور می شوند بی- خانمان شوند، خودشان بدنام شوند تا خانواده از بدنامی رهایی یابد. خشونت فرهنگ به خویشان، مردم عادی و دولت گسترش می یابد، با این پنداشت که معتادها آدم های بی ارزشی هستند و حتی جامعه را تهدید می کنند. برای همین، خشونت فرهنگ جدید صرفا در حد نمادین باقی نمی ماند و اعمال یک خشونت فیزیکی تمام عیار بر معتادها را مشروع می سازد، از کتک زدن تا کشتن. تولد این فرهنگ جدید در ایران معاصر عیان گر آن شکلی از اقتصاد اخلاق است که در آن گروه هایی از افراد جامعه، بنا بر متفاوت بودن و فاصله گرفتن از جامعه، تحت انواع خشونت ها قرار می گیرند. تولد این فرهنگ جدید در ایران معاصر عیان گر آن شکلی از اقتصاد اخلاق است که در آن گروه هایی از افراد جامعه، بنا بر متفاوت بودن و فاصله گرفتن از جامعه، تحت انواع خشونت ها قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: اقتصاد اخلاق، مواد، خشونت فرهنگ، معتادهای بی خانمان، فرهنگ ترور
 • فردین علیخواه*، حمیده محمدزاده صفحات 24-38

  در ایران، معمولا وقتی به دختران باحجاب نگاه می کنیم تصور می کنیم که آنان کم و بیش شبیه همدیگر هستند و چادر، مهم ترین ویژگی آنان است. گویی چادرپوشی، بیشتر شباهت، و نه تفاوت، را به ذهن متبادر می کند. ولی در سال های اخیر به تدریج شاهد ظهور نسل جدیدی از باحجاب ها در ایران هستیم که ویژگی های متفاوتی دارند. آنان سعی می کنند بین حجاب و مد های روز اتصال برقرار کنند، اکسسوری های دخترانه شیک و لاکچری استفاده می کنند، آرایش مد روز دارند، کیف، کفش و عینک های مارک دار دارند، و معتقد به ست کردن این اقلام اند. این «شیک حجاب ها» نشانه ظهور نسل جدیدی هستند که در این مقاله «نسل تری این وان» نامیده شده اند. برای شناخت بیشتر ویژگی های این نسل، در این پژوهش با 14 نفر از این دختران مصاحبه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در بین باحجاب ها، چادری اجباری وجود دارد و همه آنان چادر را به اختیار، انتخاب نکرده اند. دخترانی که به اجبار چادرپوش شده اند به شکل های مختلف به مقاومت در برابر تحمیل می پردازند که برای مثال پوشیدن چادر های جلوباز از آن جمله است. همچنین بخشی از شیک حجاب ها با تلاش جهت اتصال مد و حجاب، و همچنین برند پوشی، تلاش می کنند تا نگاه جامعه به «چادری ها» را اصلاح کنند. در نسل تری این وان، تقابل بین «ما» و «دیگری»، نه نسبت به زنان بدحجاب (به تعبیر گفتمان رسمی) بلکه نسبت به زنان باحجابی وجود دارد که این گروه آنان را شلخته پوش و متحجر می داند. این مطالعه، همچنین الگوپذیری زیاد دختران باحجاب از صفحات مد و آرایش در اینستاگرام را تاثید می کند.

  کلیدواژگان: نسل تری این وان، چادرپوشی، حجاب، ایران، مقاومت
 • مسعود گلچین، ابراهیم حاجیانی، علیرضا کریمی، فردین منصوری* صفحات 39-56

  هدف پژوهش حاضر، بررسی نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاست های فرهنگی با مطالعه رویکرد سه نهاد آموزش وپرورش، فرهنگ وارشاد اسلامی و صداوسیما در شهر ایلام است. رویکرد پژوهش، کیفی و تکنیک جمع آوری اطلاعات آن مصاحبه عمیق است. جامعه هدف را مسیولان سه نهاد آموزش وپرورش، صداوسیما و فرهنگ وارشاد اسلامی و کارشناسان مربوط به این سه حوزه در شهر ایلام تشکیل می دهند که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. جمع آوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد که نهایتا به 16 مصاحبه ختم شد. داده ها به روش تحلیل مضمون تماتیک بر اساس الگوی ولکات مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های این مطالعه کیفی، 9 تم یا مضمون اصلی به دست داد که در سه دسته مضامین مرتبط با سیاست ها، مضامین مرتبط با نتایج و مضامین مرتبط با راهکارها دسته بندی شدند. مضامین مرتبط با سیاست ها شامل چهار مضمون غلبه رویکرد امنیتی در نسبت بین زبان ملی و زبان محلی، سیاست زدگی، سلیقه ای و فردمحور شدن اجرای سیاست ها و مرکزگرایی نهاد و سیاست ها است. مضامین مرتبط با نتایج نیز شامل سه مضمون به حاشیه رفتن زبان محلی، تمرکز قدرت در زبان معیار و چالش تسلط آموزش تک زبانه است و درنهایت مضامین مرتبط با راهکارها شامل دو مضمون ضرورت انسجام زبان قومی و زبان ملی و تنوع گویشی و عدم تسلط گویش معیار در زبان کردی است که در متن پژوهش، به تبیین هر کدام از مضامین اصلی پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: زبان ملی، زبان محلی، سیاست های فرهنگی، تعلق، شهر ایلام
 • مهری بهار، هادی نظری* صفحات 57-74

  هدف مقاله مطالعه چالش ها و را ه کارهای خلق ثروت در موسیقی محلی استان کهگیلویه و بویراحمد است. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از تحقیق کیفی و مصاحبه با 12 نفر از کنشگران موسیقی محلی استان، چالش های موسیقی محلی شناسایی و راه کارهایی برای  رشد و سودآوری در این حوزه ارایه گردید. سابقه نگرش منفی به موسیقی، نبود سابقه مصرف عمومی هنر، ذایقه موسیقیایی، پایین بودن درآمد اقتصادی مردم، نبود حامیان مالی، گران بودن ادوات موسیقی و محدودیت واردات تجهیزات استودیویی، ابهام در احکام موسیقی، حساسیت های مذهبی، مدیران غیرمتخصص، کمبود امکانات زیرساختی و بودجه، استفاده ابزاری از هنرمندان در جهت مقاصد ایدیولوژیک و نقض حقوق مولف از جمله چالش ها و محدودیت هایی است که موسیقی محلی با آن روبروست. حمایت از گردشگری موسیقی، تاسیس تلویزیون اینترنتی، تشکیل نهاد مدیریت جمعی، استفاده از بازی های دیجیتال، استفاده از ظرفیت مهاجران قومی در شهرهای بزرگ کشور، استفاده از ظرفیت مهاجران خارج از کشور، حضور در فستیوال های جهانی، بازاریابی محلی، ملی و جهانی، سرمایه گذاری در آموزش، حمایت رسانه ای از کارآفرینی فرهنگی، توزیع نوآورانه و دیجیتال موسیقی و حق پخش رسانه ای راه کارهایی است که می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رشد، ترویج و در نتیجه تولید ثروت در صنعت موسیقی محلی بینجامد. نکته مهم و قابل تامل آن است که اغلب راه کارها با توجه به فضای نوین رسانه ای ارایه شده است. لذا از آنجا که در ایران گفتمان دولتی بر حوزه سیاستگذاری فرهنگ و رسانه غلبه دارد، تغییر در سیاست های فرهنگی و سرمایه گذاری در زیرساخت هاست که می تواند بستری برای تحقق این راه کارها، فراهم کند.

  کلیدواژگان: موسیقی محلی، صنایع فرهنگی، سیاست فرهنگی، خلق ثروت
 • سیده عفت ابراهیمی، سیاوش قلی پور*، همایون مرادخانی صفحات 75-88

  پژوهش حاضر به تحلیل جایگاه مطالعات فرهنگی در ایران از خلال مقالات منتشرشده در فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات در فاصله زمانی 1392- 1396 می پردازد. مبنای نظری مقاله مبتنی بر دسته بندی کریس روجک است که این حوزه از دانش را به چهار برهه ملی- مردمی، متنی- نمایشی، جهانی-پساذات باوری و حکومت مندی و سیاست تقسیم می کند. روش مورد استفاده «فراتحلیل کیفی»، و فن گردآوری داد ه ها  مبتنی بر بررسی اسناد است. یافته ها نشان می دهد که از 156 مقاله بررسی شده، 97 مقاله در حوزه متون فرهنگی، 25 مقاله در حوزه فرودستان، 8 مقاله در باب زندگی روزمره، 7 مقاله در تحلیل فرهنگ عامه، 4 مقاله مربوط به سیاست گذاری فرهنگی و 14 مقاله نیز سایر مباحث را در بر می گیرند. مضمون مقالات بیانگر آن است که مطالعات فرهنگی در ایران تمایلی به بازنمایی و نمایندگی صداهای خاموش ندارد؛ به بافت و زمینه وقعی نمی نهد؛ انتزاعی است و جامعه هدف آن طبقه متوسط تهران. این در حالی است که کشور ایران دارای طیفی از گروه های اجتماعی مختلف با تجربه شکل های چندگانه نابرابری هم در حوزه سیاست بازتوزیع و هم در قلمرو سیاست بازشناسی است. از این حیث، به نظر می رسد اغلب این مطالعات به سیاست زدایی از جامعه و مردم محدود می شوند و چندان به مداخله راه نمی برند. ولی این تمام داستان نیست. برای مثال،  با این که در دو دهه اخیر تغییرات اجتماعی چشمگیری رخ داده است و بخش مهمی از زندگی ما متاثر از فرآیندهای پیچیده اقتصادی و سیاسی است، اما این حوزه از دانش کماکان در پی مطالعات متنی است و التفاتی به چگونگی تغییر در سطح واقعیت مادی زندگی روزمره ندارد. مهم تر از همه این که مطالعات فرهنگی در ایران تاکنون نتوانسته سنت پژوهشی خاصی را دنبال کند و از این رهگذر هنوز به خلق مطالعات فرهنگی ایرانی که ذاتی این شیوه از اندیشه است دست نیافته است.

  کلیدواژگان: زندگی روزمره، سیاست گذاری فرهنگی، فرودستان، فرهنگ عامه، متون فرهنگی
 • محمدرضا برزویی، سجاد کافی* صفحات 89-108

  در جهان کنونی «موسیقی» رسانه ای تاثیرگذار و یک کالای پرمصرف فرهنگی محسوب می شود. موسیقی به واسطه جذابیت های سمعی و تهییج روانی افراد، اثرات روحی و روانی موثر و ماندگاری ایجاد می کند. در سال های اخیر، موسیقی «رپ» به عنوان ابزار رسانه ای خرده فرهنگ «هیپ هاپ»، طرفداران زیادی را جذب خود کرده که عمدتا در تنش و یا تضاد با فرهنگ غالب جوامع حرکت می کند و از این حیث به آن موسیقی زیرزمینی نیز گفته می شود. این نوع موسیقی سعی می کند با خیابانی ترین کلمات، عامی ترین افراد جامعه را تهییج و جذب نمایند. این نوع از رسانه در متن ها و فرامتن های خود انواعی یافته و کارکردهای متفاوتی را برای شنوندگان مهیا می کند که مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سیوال است که کارکردهای رسانه ای موسیقی رپ زیرزمینی فارسی در دهه های 80 و 90 شمسی چگونه است و با چه مضامینی خودش را ترویج می کند؟ برای رسیدن به پاسخ، از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شد و متن آهنگ های رپ 4 خواننده زیرزمینی و معروف این حوزه در 20 سال اخیر که قریب به 92 آهنگ و 6574 کلمه بود، کدگذاری و تحلیل گردید که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مضامین کارکردی این متن ها، بیشتر حول آگاه سازی، اطلاع رسانی، انتقال ناآگاهانه و آگاهانه فرهنگ، تعلق اجتماعی و همبستگی اجتماعی بوده است.

  کلیدواژگان: موسیقی، خرده فرهنگ، رپ فارسی، هیپ هاپ، رپ زیرزمینی
 • محمدامین عزیزمقدم*، سید مجید هاشمی طغرالجردی صفحات 109-127

  فرهنگ در معماری هر جامعه ای، نمایش ایدیولوژی هایی است که با احجام عینی نمود پیدا می کند، فرایندی که طی آن دگرگون شدن معماری شکل می گیرد. فرهنگ معماری مشتمل بر هر بنایی است که اندیشه ذهنی طراح خود را از طریق شکل ظاهری عینیت می بخشد. امروزه خوشایندی فضای بصری در حوزه معماری مسیله ای مهم و قابل توجه است. درحالی که همواره برای طراحی نماهای ابنیه از معیارهای تجربی و هنجاری استفاده شده است؛ اما مبحث ویدیواکولوژی در پی به دست آوردن معیارهای بصری برای انطباق بیشتر محیط مصنوع با مکانیسم های بینایی انسان با دنیای بصری است. این مقاله تلاش کرده تا با توجه به ویژگی های ساختار چشم انسان در ارتباط با نماهای ابنیه و تحلیل زوایای بصری عمودی به الگوریتم مشخصی مبتنی بر بوم شناسی بصری از منظر فرهنگ حاکم بر جامعه برسد؛ تا در کنار سایر معیارهای زیبایی شناختی و هنجاری موجود، بتوان در هماهنگی و خوشایندی بیشتری این فضا را شکل داد. این پژوهش از روش توصیفی- پدیدارشناسانه در رویکردی استنتاجی و خوانشی تاویلی استفاده برده است و اطلاعات و داده های مربوط به موضوع، از روش تحلیلی-قیاسی در رابطه با زوایای بصری بکار گرفته شده است. سپس از همسوسازی داده ها برای دستیابی به الگوریتم مذکور استفاده شده و در نهایت یافته های پژوهش به صورت نتیجه و مدلی مفهومی ارایه گردیده است. نتایج این پژوهش در 4بنای شاخص نشان داد همانطور که در فرهنگ معماری ایرانی رعایت مقیاس انسانی و مردم واری فضاها مورد توجه بوده است، ارتفاعی که از الگوریتم بدست می آید، از مرسوم ترین و خوشایندترین ارتفاعات مورد استفاده طراحان در فرهنگ معماری زمان خود بوده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ معماری، زاویه بصری، ویدئواکولوژی، محدوده آرامش بصری، ارتفاع خوشایند
 • محمود علیگو، مجید موحد، احسان حمیدی زاده* صفحات 128-146

  مقوله هویت در جوامع مختلف مقوله واحدی نیست و متاثر از منابع هویتی گوناگون است. این امر بعضا به تضاد و کشاکش این منابع با یکدیگر منجر شده و معضلاتی را دامن زده است. بنابراین، به تناسب پدیده هایی که انسان از طریق آن ها خود را می شناسد و به دیگران می شناساند می توان هویت داشت. هدف این مطالعه سنجش روابط بین ابعاد هویتی و چگونگی تاثیر آنها با یکدیگر در بین نوجوانان شهر سنندج است. همچنین این مقاله تلاش می کند سهم هر یک از ابعاد چهارگانه هویت را در این بین معین کند. به همین منظور نظریه هایی که به مسیله هویت از منظر رویکرد ترکیب-گرایی و همچنین منظر کنش متقابل نمادین تاکید دارند، در بخش نظریه ها تشریح شده اند. همچنین رویکرد ترکیب گرایانه به عنوان چارچوب نظری این مطالعه انتخاب شده است. روش تحقیق در این پژوهش رویکرد کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندار بوده و جامعه آماری هم نوجوانان شهر سنندج است. در این مطالعه نمونه آماری 400 نفر را شامل می شود. در مدل تجربی بدست آمده از ارتباط بین ابعاد هویت نوجوانان، نکته مهم محوریت هویت رسمی در بین دیگر ابعاد هویت است و تمام ابعاد هویت با بعد هویت ملی رابطه مستقیم و مثبتی دارند. بعد هویت محلی با دیگر ابعاد هویت ارتباط مستقیمی ندارد و کمتر از سایر ابعاد هویتی تاثیر پذیرفته است.

  کلیدواژگان: هویت، ابعاد چهارگانه هویت، نوجوان، دانش آموزان
 • معصومه احمدی*، عباس کاظمی، سید ابوالحسن ریاضی صفحات 147-167

  مال سازی در دوره بعد از انقلاب، به صورت یک روند مشخص از دوره شهرداری کرباسچی آغاز شده، در دوره شهرداری قالیباف شتابی چشمگیر گرفته و در دهه 90 به نقطه اوج خود رسیده است. شتاب گیری ساخت مال ها در تهران بعد از انقلاب، حاکی از تغییر در سیاست های اجرایی مجموعه مدیریت شهری و در راس آن شهرداری تهران بوده است. اکنون معضلات حاصل از مال سازی بی رویه، در حال رخ نمودن و آشکارگی در شهر تهران است. مطالعه پیش رو، عملکردهای واقعی مدیریت شهری تهران در مال سازی و پیامدهای حاصل از آن را با مفاد و محتوای اسناد سیاستی شهری و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مقایسه کرده و کوشیده است خطوط ناهماهنگی میان این دو را برجسته سازد. این مطالعه به روش کیفی ازجمله روش اسنادی و با ترکیبی از تکنیک های مصاحبه باز و عمیق با متخصصان، پژوهش کتابخانه ای به خصوص استفاده از کتب و منابع تاریخی و تحلیل اسناد سیاستی موجود انجام شده است. برای تحلیل و تلخیص داده ها نیز از تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته ها ذیل پنج عنوان «ارتباط مال سازی و سوداگری شهری در تهران»، «ارتباط مال سازی و گسترش مصرف گرایی در تهران»، «پیامدهای زیست محیطی مال سازی در تهران»، «پیامدهای اجتماعی مال سازی در تهران» و «پیامد مال سازی برای الگوهای معماری و منظر شهر تهران» ارایه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که سیاست مال سازی غیراصولی و بیش ازظرفیت در تهران ازحیث پیامدهایش، تعارض ها و مغایرت های جدی با اهداف و چشم انداز مشخص شده برای تهران در اسناد سیاستی داشته است.

  کلیدواژگان: «مال سازی»، «تهران»، «بعد از انقلاب»، «مدیریت شهری»، «اسناد سیاستی»
 • سید جمال بارخدا*، ناصر شیربگی، سیده پرستو احمدحیدری صفحات 168-186

  امروزه مسیولیت پذیری اجتماعی ازجمله مهم ترین عناصر فلسفه وجودی سازمان ها است مسیولیت پذیری اجتماعی را قبول مسیولیت یک سازمان به رفتار اجتماعی مسیولانه معنی می کنند که این رفتار پاسخ مطلوبی به تقاضای جامعه و گروه های نفوذگذار آن است.هدف از انجام دادن این پژوهش، دستیابی به ادراک معلمان و مدیران از مفهوم مسیولیت پذیری اجتماعی است. مطالعه حاضر به شیوه کیفی و از نوع پدیدارشناسی با نمونه گیری هدفمند و از طریق مصاحبه ژرف نگر با 18نفر از معلمان و مدیران سطح شهر سنندج انجام گرفت که حداقل سه سال از اشتغال آن ها (تدریس و مدیریت در مدارس) در سازمان آموزش وپرورش گذشته بود. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها با روش دیکلمن و همکاران (1989) صورت پذیرفته است.یافته های حاصل از ادراک مسیولیت پذیری توسط معلمان و مدیران مورد نظر بوده است که شامل 47 مضمون فرعی و 7مضمون اصلی که شامل: مسیولیت پذیری نسبت به سازمان، مسیولیت پذیری نسبت به مسایل اجتماعی، مسیولیت پذیری در قبال نقش های مختلف اجتماعی دانش آموزان، مسیولیت پذیری نسبت به والدین، مسیولیت پذیری در قبال گروه، مسیولیت پذیری اخلاقی و مسیولیت پذیری فردی می باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر می-تواند برای مسیولان آموزش و پرورش و سایر پژوهشگران علاقه مند در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد و تصویری روشن از ادراکات معلمان و مدیران را از مفهوم ارایه نماید.

  کلیدواژگان: ادراک، معلمان، مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری اجتماعی
|
 • Asghar Izadi-Jeiran * Pages 1-23

  This ethnographic research which has been done among the homeless drug users of the Darvazeh Ghar neighborhood in Tehran investigates the desire of some of them to become homeless. Against conventional views that relate the homelessness of drug users to economic and patronage issues, I concentrate on the birth of a new culture which produces negative intellectual and emotional categories about addicts. The violence of culture starts in the family, with the notion that becoming a drug user stigmatizes the family and erases its reputation and face. Then, the addicts have to become homeless, and stigmatized to save their families from stigma. The violence of culture extends to the relatives, public, and state, with the notion that the drug users are worthless people and even threaten society. Therefore, this new violence of culture doesn’t remain on the symbolic level and legitimates total physical violence against addicts, from beating to killing. The birth of this new culture in contemporary Iran discloses the moral economy in which some groups, different and distant from society, are subjected to violence.

  Keywords: Moral Economy, Substance, Violence of Culture, Homeless Addicts, Culture of Terror
 • Fardin Alikhah *, Hamideh Mohammadzadeh Pages 24-38

  In Iran, when we look at girls with hijab, we usually think that they are more or less the same and that chador is their most important characteristic. It's as though wearing a chador conjures up more similarities than differences. But over the last few years ،we are gradually witnessing the emergence of a new generation of hijabers. They're trying to make a fashionable hijab. They use elegant accessories ،make-up ،use branded bags ،shoes and glasses. They believe in matching these things. We saw these "stylish hijabers" as a sign of a new generation emerging and named them "3 In 1 generation". Fourteen of those girls were interviewed in this study. The results of the research show that there is a mandatory chador among the hijabers and not all have chosen the chador at their own discretion. Girls who are compelled to wear chadors resist this imposition in a variety of ways ،for instance ،wearing an open front chador is one of those. Also ،some of the "stylish hijabers" try to correct the society's view of "chadors" by connecting fashion and hijab ،and also by wearing branded clothes and accessories. In the 3 in 1 generation there exists a confrontation between "us" against "the other" but not towards misveiled women (based on the official discourse) but towards veiled women ،considered as tasteless and petrified by this group. This study confirms the role of hijab fashion bloggers along with fashion and lifestyle pages on Instagram in the lives of these girls

  Keywords: 3 In 1 generation, hijab, Iran, Islamic fashion, Resistance
 • Masoud Golchin, Ebrahim Hajiani, Alireza Karimi, Fardin Mansouri * Pages 39-56

  This study seeks to investigate the relationship between national language and local language in cultural policies by studying the approach of three institutions of education, culture and Islamic guidance, and broadcasting in Ilam city. The research approach is qualitative and the data collection technique is the in-depth interview. The purpose population consists of the officials of the three institutions of education, culture and Islamic guidance, and broadcasting, as well as experts related to these three areas in Ilam city, who were selected by purposive sampling. Data collection continued until theoretical saturation, which eventually resulted in 16 interviews. Data were analyzed using thematic analysis based on the Walcott model. The findings of this qualitative study led to nine main themes that were classified into three categories: policy-related themes, results-related themes, and solution-related themes. The policy-related themes include the four themes of dominating the security approach in the relationship between national and local language, politicization, individual-centeredness of policy implementation, and centralism of institutions and policies. The results-related themes include the three themes of subordination of the local language to the standard language, the concentration of power in the standard language, and the challenge of the dominance of monolingual education. The solution-related themes include the two themes of the necessity of coherence of ethnic language and national language, and dialect diversity and non-dominance of standard dialect in the Kurdish language. Each of the main themes is explained in the article.

  Keywords: National language, local language, cultural policies, Belonging, Ilam city
 • Mehri Bahar, Hadi Nazari * Pages 57-74

  The purpose of this article is to study the challenges and methods of wealth creation in the local music of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces. To achieve this goal, using qualitative research and interviews with 12 local music activists in the province, the challenges of local music were identified and strategies for growth and profitability in this area were presented. History of negative attitudes toward music, lack of history of public consumption of art, musical taste, low economic income, lack of sponsors, expensive musical instruments and restrictions on imports of studio equipment, ambiguity in the rules of music, religious sensitivities, unprofessional managers, lack of infrastructure and Budget, the instrumental use of artists for ideological purposes, and copyright infringement are some of the challenges and limitations that local music faces. Supporting music tourism, establishing Internet TV, forming a collective management body, using digital games, using the capacity of ethnic immigrants in major cities of the country, using the capacity of immigrants abroad, attending global festivals, local, national and global marketing, investment In education, media support for cultural entrepreneurship, innovative and digital music distribution, and media broadcasting rights are strategies that can directly and indirectly lead to the growth, promotion, and consequently wealth creation of the local music industry. It is important to consider that most of the solutions are presented according to the new media environment.

  Keywords: Local music, cultural industries, Cultural policy, wealth creation
 • Sayedeh Efat Ebrahimi, Siavash Gholipoor *, Homayom Moradkhani Pages 75-88

  The present study analyzes the position of cultural studies in Iran through articles published in the quarterly journal of cultural studies and communication in the period 2013-2017. The theoretical basis of the research was the views of Chris Rojek, who divides this field of knowledge into four periods: national-popular, textualtheatrical, global post-belief, and governance and politics. Qualitative meta-analysis was used and the data collection technique was document review. According to findings, out of 156 papers reviewed, 97 papers are in the field of cultural texts, 25 papers are about the marginalized, 8 articles are about daily life, 7 articles are about the analysis of popular culture, 4 articles are about cultural politics, and 14 articles cover other topics. The content of the articles indicates that cultural studies in Iran does not tend to represent silent voices; does not pay much attention to context and texture; It is abstract and the study population is the middle-class people of Tehran. Meanwhile, Iran has a range of different social groups with experience of multiple forms of inequality both in the field of redistribution policy and in the realm of recognition policy. In this sense, most of these studies seem to be limited to depoliticizing society ،and do not intervene much. But that is not the whole story. Although significant changes have taken place in the last two decades and an important part of our lives is affected by complex economic and political processes, this area of knowledge still seeks textual studies. It does not pay attention to how it changes at the level of the material reality of everyday life. Finally, cultural studies in Iran have not yet been able to follow a particular research program and It has not yet achieved the creation of Iranian cultural studies that is inherent in this thought.

  Keywords: cultural studies, cultural policies, cultural text, everyday life, the marginalized people, Popular Culture
 • Mohammad Reza Borzooei, Sajad Kafi * Pages 89-108

  Nowadays, "music" is an influential medium and a culturally consumable commodity. Music creates effective and lasting spiritual and psychological effects due to the auditory attractions and psychological stimulation of people. In recent years, rap music, as a sub-cultural media tool of "hip-hop", has attracted many fans, who move mainly in tension or in conflict with the dominant culture of societies, and in this sense it is also called underground music. This type of music tries to excite and attract the most ordinary people of the society with the most street words. This type of media finds different types in its texts and hypertexts and provides different functions for its listeners. The present article seeks to answer the question that; What are the functions of Persian underground rap music media in the 80s and 90s and with what themes does it promote itself? In order to reach the answer, the qualitative method of theme analysis was used and the lyrics of the famous 4G underground songs (UnderGround) in the last 20 years, which were close to 92 songs and 6574 words, were coded and analyzed. We conclude that the functional themes of these texts are more about awareness, information, unconscious and conscious transmission of culture, social belonging and social solidarity.

  Keywords: music, subculture, Persian rap, Hip-Hop, underground rap
 • Mohamadamin Azizmoghadam *, Seyed Majid Hashemi Toghroljerdi Pages 109-127

  Culture in the architecture of any society is the representation of mental ideas that are formed by the expression of objective forms in the process of this architectural transformation. Every building is a part of architectural culture that embodies a mental idea through its appearance. Today, the pleasure of visual space in the field of architecture is an important and significant issue. While empirical and normative criteria have always been used to design the facades of buildings; But the subject of video ecology seeks to obtain visual criteria for greater adaptation of the artificial environment to the mechanisms of human vision with the visual world. This article has tried to reach a specific algorithm based on visual ecology from the perspective of the prevailing culture, considering the characteristics of the structure of the human eye in relation to the facades of buildings and the analysis of vertical visual angles; In addition to other existing aesthetic and normative criteria, this space can be formed in more harmony and pleasure. This research has used descriptive-phenomenological method in inferential and interpretive reading approach and information and data related to the subject, analytical-deductive method has been used in relation to visual angles. Then data alignment is used to achieve the algorithm and finally the research findings are presented as a result and a conceptual model. The results of this research in 4 index buildings showed that as in the Iranian architectural culture, observing the human scale and demographic of the spaces.

  Keywords: Architectural culture, visual angle, videoecology, visual relaxation range, pleasant height
 • Mahmoud Aligoo, Majid Movahed, Ehsan Hamidizadeh * Pages 128-146

  The issue of identity in many countries, including Iran, is not a single issue and is affected by various sources of identity, which sometimes conflict and interaction with each other has caused concerns; Hence, one can have an identity according to the phenomena through which man knows himself/herself and introduces herself/himself to others. The purpose of this study is to investigate the situation and analysis of the identity network of adolescents of different ethnicities and to understand its complexities, priorities. The present study was conducted to investigate the ratio of identity dimensions among students in Sanandj, Iran. The sample of the study consisted of 400 male and female students studying in Sanandj. The data were collected through questionnaire. The data analysis has been performed by SPSS software and we have used descriptive statistics, inferential statistics and also path analysis techniques. The findings indicate that there is a significant relationship between all identity dimensions, namely ethnic identity, national identity, religious identity and global identity. National identity has the highest relationship, followed by religious identity, global identity and ethnic identity has the least relationship. This relationship is indeed positive and direct. 

  Keywords: identity, National Identity, Students, Kurdistan, Fourth Dimension Identity
 • Masumeh Ahmadi *, Abbas Kazemi, Abolhassan Riazi Pages 147-167

  In the post-revolutionary years, the development of the malls has begun as a distinct trend from Karbaschi municipality period, gained a significant acceleration in Qalibaf period, and reached its peak in the 90s. The acceleration of mall building in Tehran after the revolution has indicated a change in the executive policies of the urban management complex, headed by the Tehran Municipality. Nowadays, the problems resulting from the irregular development of the malls are being revealed in Tehran. The present study compares the real performance of Tehran urban management in mall building and its consequences with the content of urban policy documents and high-level documents of the Islamic Republic of Iran and tries to highlight the inconsistency lines between the two. In this study, a combination of interviews with experts and a documentary study has been used. Content analysis has been used to analyze and summarize the data. The findings are presented in five headings: "The relationship between mall building and urban speculation in Tehran", "The relationship between mall building and the spread of consumerism in Tehran", "Environmental consequences of mall building in Tehran", and "Social consequences of mall building in Tehran" and "Consequences of mall building for architectural patterns and landscape of Tehran city". Results suggest that the policy of unprincipled and overmuch development of the malls in Tehran, in terms of its consequences, have had serious contradictions with the goals and vision of policy documents.

  Keywords: development of the malls, Tehran, after the revolution, urban management, policy documents
 • Parastoo Ahmad Hidari, Sayed Jamal Barkoda *, Naser Shirbagi Pages 168-186

  Today, social responsibility is one of the most important elements of the existential philosophy of organizations. Social responsibility means accepting the responsibility of an organization to socially responsible behavior, which is a desirable response to the demands of society and its influential groups.The purpose of this study is to achieve the perception of teachers and administrators of the concept of social responsibility. The present study was conducted in a qualitative and phenomenological manner by purposive sampling and through in-depth interviews with 18 teachers and principals in Sanandaj, of whom at least three years (teaching and management in schools) had passed in the Education Organization.The interview data collection tool was semi-structured. The analysis of the text of the interviews has been done by Dickelman et al. (1989) method. Which includes 47 sub-themes and 7 main themes which include:Responsibility to the organization, responsibility to social issues, responsibility to the various social roles of students, responsibility to parents, responsibility to the group, moral responsibility and individual responsibility. The results of the a present study can be used for education officials and other researchers interested in this field and provide a clear picture of the perceptions of teachers and principals of the concept.

  Keywords: perception, teachers, Responsibility, social responsibility