فهرست مطالب

نشریه تاریخ ایران اسلامی
سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جهانبخش ثواقب* صفحات 1-20

  بست نشینی در برخی مکان های مذهبی و دارای قداست از نظر مردم، یکی از راه های حفظ امنیت فردی بوده که کسانی به آن متوسل می شده اند. منابع دوره صفویه به روشنی اطلاعات بایسته ای از مرسوم بودن بست نشینی و چگونگی آن یا اماکن بست به دست نمی دهند، اما براساس همان اخبار اندک و گزارش هایی که سفرنامه نویسان اروپایی ارایه کرده اند دریافت می شود که در این دوره اگرچه نه به گستردگی دوره قاجاریه، مکان هایی به عنوان بست معروف بوده و کسانی در آنها بست نشسته اند. در این مقاله، به روش توصیفی- تحلیلی، پدیده بست نشینی در دوره صفویه بررسی شده و  مکان ها و تاسیساتی که بست بوده و نمونه هایی از بست نشینی در آنها تشریح شده است. یافته پژوهش بیان گر این نکته است که برخی بناها و نهادهای مذهبی و برخی تاسیسات سیاسی و اداری در این دوره جایگاه بست بوده که نقش امنیتی حفظ جان ستم دیدگان را در برابر مظالم دستگاه حکومتی ایفا می کردند؛ اما این پدیده گسترش چندانی همانند دوره قاجاریه نداشته است.

  کلیدواژگان: دوره صفویه، اماکن بست، بست نشینی، امنیت
 • مینا رضائی، فریناز هوشیار*، علیرضا ابطحی فروشانی صفحات 21-40

  سریه به نبردهایی در تاریخ صدر اسلام اطلاق می شود که در آن ها پیامبر (ص) به عنوان فرمانده حضور نداشته است و از سوی ایشان صحابه برجسته فرماندهی نبردها را برعهده داشتند. با حضور پیامبر (ص) در مدینه، مخالفان و دشمنان ایشان به جنگ های مستقیم رو آوردند. از این جهت پنج سال ابتدایی حضور پیامبر (ص) در مدینه شاهد سریه های متعدد هستیم که این سریه ها با اهداف و رویکردهای مختلفی به وقوع پیوستند. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که سریه های سال های اول تا پنجم هجری عصر نبوی دارای چه ماهیتی بوده اند؟ تامل در منابع این دوره نشان می دهد که سریه های عصر پیامبر (ص) در مقطع مورد نظر با رویکردهای مختلفی انجام گرفته است. برخی از این نبردها با رویکرد دفاعی یا تهاجمی و برخی ماهیت تبلیغاتی و اطلاعاتی داشته است. این سرایا بیشتر با اهداف شناخت بیشتر محیط جغرافیایی و راه های ارتباطی اطراف مدینه، آشنایی با قبایل اطراف آن شهر و انعقاد پیمان دفاعی با برخی از آن ها جهت حفظ امنیت مدینه، زیر نظر گرفتن تحرکات دشمنان و گزارش به موقع آن ها به پیامبر (ص) جهت مقابله با آنان، ناامن ساختن راه های تجاری قریش و وارد کردن خسارات به اقتصاد قریش، انجام مانورهای نظامی و رزمی به انگیزه هشدار به قریش و اعلام حضور نظامی قدرتمندانه و از میان برداشتن مخالفان و پاکسازی قلمرو حجاز از بت پرستان بود. دسته بندی و گونه شناسی سریه ها با توجه به ویژگی و ماهیت آن ها موضوع پژوهش حاضر است . 

  کلیدواژگان: اسلام، پیامبر (ص)، سریه، دوره هجرت، مدینه
 • علی مستجاب الدعوه، طاهره عظیم زاده طهرانی*، هادی خانیکی صفحات 41-70

  اصناف در مبارزات انقلاب مشروطیت در کنار دیگر کنشگران اجتماعی و سیاسی مشارکت داشتند. تحقیقاتی که در مورد عاملین انقلاب مشروطیت انجام گرفته بیشتر به نقش و جایگاه روحانیان، روشنفکران و بازرگانان پرداخته است و نقش عاملیت نهاد اصناف چندان مورد توجه قرار نگرفته است شناخت این نقش برای تجزیه و تحلیل علل پیدایش و پیروزی مشروطیت ایران ضروری به نظر می رسد. در نظامنامه نخستین انتخابات مجلس شورای ملی شش قشر اجتماعی از جمله اصناف حق انتخاب شدن داشتند و 53 درصد ازکرسی های نمایندگی پایتخت به اصناف اختصاص یافته بود، با توجه به این گزاره سوال اصلی پزوهش این گونه مطرح می شود که چرا و چگونه اصناف به چنین جایگاهی رسیدند که به تنهایی بیشتر از مجموع پنج طبقه اجتماعی مهم دیگر در مجلس دارای کرسی نمایندگی بودند؟ این فرضیه مفروض است که اصناف در دوران مبارزات انقلاب مشروطیت حضوری گسترده وتاثیرگزار داشته اند و به دلیل برخورداری از سازمان، دارای انسجامی نهادی بوده و به صورت سازماندهی شده و هماهنگ عمل کرده بنابراین نقشی اصلی در پیروزی مشروطیت داشته اند.

  کلیدواژگان: اصناف، انقلاب مشروطیت، قاجار، نهاد مدنی
 • فریبا مهرمند*، علی اکبر خدری زاده صفحات 71-107

  گسترش روابط ایران و غرب یکی از ویژگی های بارز عصر قاجار و پهلوی به شمار می آید. آشنایی ایرانیان بافرهنگ و تمدن غرب موجب تغییرات اجتماعی نسبتا وسیع، ازجمله تغییر پوشاک برخی از اقشار جامعه و به خصوص لباس رسمی کارکنان دولت شد. بر این مبنا هدف اصلی مقاله، بررسی تحولات انجام شده بر لباس رسمی کارکنان دولت دوره ناصرالدین شاه و دوره رضاشاه است. حال این سوال پیش می آید، که چه تفاوتی میان طرح و نحوه ی اجرای لباس کارکنان دولت در دوره ناصرالدین شاه با دوره رضاشاه بوده است؟ فرضیه مقاله بر آن است با تلاش هایی که از سوی شاه قاجار و پهلوی اول در جهت تغییر پوشش انجام دادند لباس رسمی کارکنان دولت هم ازنظر رتبه، جایگاه، ارتباطات اجتماعی و هم ازنظر طرح و نحوه ی اجرای آن متحول شد. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر توصیف و تطبیق داده های تاریخی است و نتایج حاصل از این پژوهش دلالت بر فرآیند تاثیر غرب گرایی بر لباس کارکنان اداری دوره ناصرالدین شاه و تشدید نوگرایی بر تحول لباس پرسنل دولتی با روش اقتدارگرایانه رضاشاه دارد.

  کلیدواژگان: ناصرالدین شاه، رضاشاه، غرب گرایی، لباس رسمی کارکنان دولت
 • داراب ظفریان، ناصر جدیدی*، سهیلا ترابی فارسانی صفحات 109-132

  اقدامات و اصلاحات شاه عباس اول آغازگر یک دوره تحول وتوسعه در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی تاریخ ایران است و مرکز این تحول شهر اصفهان می باشد. براساس اندیشه ها و سیاست های شاه عباس ومشاوران وی ساختار اقتصادی ایران دستخوش تحول قرار گرفت. یکی از جنبه های تحول اقتصادی این دوره که اثری ماندگار بدنبال داشت، شکوفایی نظام «اقتصاد شهری» اصفهان، پایتخت صفویه بوده است. شکل گیری و توسعه اقتصاد شهری اصفهان در این مقطع تاریخی تحت تاثیرعواملی چند از جمله «توسعه تجارت»، توسط شاه عباس رقم خورد. این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال است که اقدامات و اصلاحات شاه عباس در زمینه «تجارت» کدامند؟ و چه تاثیری در شکل گیری و توسعه نظام «اقتصاد شهری» اصفهان داشته اند؟ پژوهش حاضر تحقیقی تاریخی است که به روش توصیفی- تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های این پژوهش را می توان درسیاست های موثر شاه عباس به مرکزیت شهر اصفهان در تامین امنیت، حمایت از تجار ارامنی، تقویت وگسترش عناصرشهری و تسهیلات شهری دانست که زمینه رونق تجارت و در نتیجه توسعه اقتصاد شهری اصفهان شدند.

  کلیدواژگان: صفویه، اصفهان، شاه عباس، اقتصاد شهری، تجارت
 • حامد نظری، سید جواد امام جمعه زاده*، علی علی حسینی صفحات 133-157

  هدف اصلی این مقاله حرکت بر ریل تحولات جامعه شناسی سیاسی جدید ، چرخش پسامدرن وسپس استفاده از مقولات هویت و نظریه گفتمان لاکلایو و موفه، جهت تحلیل انقلاب اسلامی ایران می باشد.در این راستا ابتدابه نقصان نظریه های انقلاب درتببین دلایل پیروزی انقلاب های گوناگون و دلیل نقص آنها اشاره ای شده و سپس سعی گردیده است ، الگویی در زمینه نظریه های انقلاب ارایه گردد که دارای قابلیت توضیحی بالاتری برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات مطرح در انقلاب باشد.در پژوهش حاضرجهت رسیدن به این الگو ، به ترکیب مباحث مربوط به هویت و گفتمان پرداخته شده و از این منظردلایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحلیل گردیده است.ازآن جایی که درجامعه شناسی سیاسی جدید،گفتمانها آیینه ی تمام نمایی برای بازنمایی ستیزودگرگونی هویت ها می باشنددرآستانه سال 1357 گفتمان انقلاب اسلامی ایران توانست با برجسته سازی هویت اسلامی وافزودن دالهای انقلابی به آن ، موجبات به حاشیه رفتن گفتمان های رقیب و هویت های ناشی از آنها را پدیدآورد.

  کلیدواژگان: گفتمان، جامعه شناسی سیاسی جدید، چرخش پسامدرن، انقلاب اسلامی ایران، هویت
 • مهدی بیگدلی*، سید ابوالفضل رضوی، رضا شعبانی صمغ آبادی صفحات 159-181

  یکی از علومی که تاثیر عمیقی بر باستان شناسی، تاریخ، انسان شناسی و مردم شناسی، دارد و «نسب شناسی» را با فرصت ها، زمینه ها یا چالش های جدی مواجه می سازد، »ژنتیک» است. دانش ژنتیک و کشف DNA آغاز تحولی بزرگ در زمینه های علوم زیستی و علوم مرتبط است.مقاله رویکردها و فرصت های پیش روی نسب شناسی در مواجهه با ژنتیک را مورد ارزیابی قرار می دهد، با طرح این مساله که ژنتیک چه میزان می تواند در تحقیقات نسب شناسی راهگشا و سودمند باشد. استفاده از روش های تجربی آزمایشگاهی تعیین هویت مانند DNA کروموزوم y و میتوکندری در تعیین اصل و نسب با شیوه های نوین در شناخت هویت های مبتنی بر نیاشناسی با تکمیل و تصحیح داده ها برای فهم بهتر تاریخ ما را یاری رساند و یا جابجایی های جوامع را دقیق تر نشان دهد. دستاورد تحقیق حاکی از آن است در آینده ژنتیک می تواند در این زمینه بکار آید و مناسبات نوینی در فهم دقیق تاریخ با اتکا به دانش نسب شناسایی درتمدن اسلامی شکل می گیرد.

  کلیدواژگان: ژنتیک، نسب شناسی، دی. ان. ای(DNA)، باستان شناسی، تمدن اسلامی
|
 • Jahanbakhsh Savagheb * Pages 1-20

  Resorting (Take refuge) in some religious places in terms of people is one of the ways to protect individual security which those who resorted to it. The sources of Safavid era have no clear information about resorting and how it is customary, but based on the same news and the reports that European writers have presented, although not to the extent of the Qajarid era, places are known as sanctuary and those who have resorting them. In this paper, using descriptive - analytical method, the phenomenon of resorting in the Safavid period has been studied and the sites and facilities that have been sanctuary are described. The findings of this research indicate that some of the buildings and religious institutions and some political and administrative facilities are located in this period which have played security role in the protection of the oppressed people against the injustices of the government.

  Keywords: Safavid era, Places of resorting, Sanctuary, Security
 • Mina Rezaei, Farinaz Hooshyar *, Alireza Abtahi Pages 21-40

  The series refers to battles in the early history of Islam, in which the Prophet (peace be upon him) was absent as a commander and led by them prominent companions to command the battles. With the presence of the Prophet (PBUH) in Medina, his opponents and enemies turned to direct wars. Therefore, during the first five years of the Prophet's presence in Medina, we have witnessed numerous serials that took place with different goals and approaches. In this study we seek to answer the question "What was the nature of the first to fifth years of the prophetic age?" Reflections on the sources of this period show that the prophets of the era of the Prophet (peace be upon him) had taken different approaches at the time. Some of these battles have had a defensive or offensive approach and some have been propaganda and informational. The purpose of this story is to better understand the geographical environment and the ways of communication around Medina, to acquaint the tribes around the city, and to conclude a defense treaty with some of them to maintain Medina security, to monitor the movements of enemies and to report them to the Prophet on a timely basis ) To counter them, insure commercial means of Quraish and inflict damage on the Quraish economy, conduct military and martial maneuvers to alert Qureshi and declare a strong military presence and eliminate the opposition and clear 

  Keywords: Islam, Prophet (s), Series Hijra period, Medina
 • Ali Mostejab Aldavh, Tahereh Azimzadeh Tehrani *, Hadi Khaniki Pages 41-70

  The guilds participated in the struggles of the Constitutional Revolution along with other social and political activists. Research on the perpetrators of the Constitutional Revolution has focused on the role and position of clerics, intellectuals and businessmen, and the role of the guild institution has not received much attention. Recognizing this role is necessary to analyze the causes of the emergence and victory of the Iranian Constitution . In the charter of the first elections to the National Assembly, six social strata, including the guilds, had the right to be elected, and 53% of the seats in the capital were allocated to the guilds. Did they reach a position where they alone had more seats in parliament than the other five major social classes? It is hypothesized that the guilds had a large and influential presence during the constitutional revolution and because of their organization, they had institutional cohesion and were organized and coordinated, so they played a key role in the victory of the constitution.

  Keywords: Guilds, constitutional revolution, Qajar, Civil Organizations
 • Fariba Mehrmand *, Ali Akbar Khedrizadeh Pages 71-107

  Expansion of the relations between Iran and the West is one of the hallmarks of the Qajar and Pahlavi era. Familiarity with the culture and Western civilization of Iran has caused a relatively large social change, including changing the clothing of some sections of society, and especially the official dress of government employees. Based on this, the main purpose of the paper is to review the developments in the official dress of Naser al-Din Shah government staff and the Reza Shah period. Now, the question arises, what difference has there been between the design and the manner in which the work of the state employees during the period of Naser-al-Din Shah was during the period of Reza Shah? The hypothesis of the article is that with the efforts of Shah Qajar and Pahlavi I to change the cover, the official dress of government employees changed in terms of rank, position, social communication and in terms of design and how it was implemented. The research method in this paper is based on the description and adaptation of historical data and the results of this research indicate the process of westernizing influence on the cost of Naser al-Dinshah's administrative staff and the escalation of modernity on the development of state-owned personnel clothing with the authoritarian method of Reza Shah.

  Keywords: Nasser al-Din Shah, Reza Shah, Modernization, Westernization, Official dress of state employees
 • Darab Zafarian, Naser Jadidi *, Soheila Torabi Farsani Pages 109-132

  The actions and reforms made by Shah Abbas I, were the initiator of a period of change and development in various political, social and economic fields in the history of Iran the center of which was the city of Isfahan. Based on the ideas and policies of Shah Abbas and his advisors, Iran’s economy structures was transformed. One of the features of this transformation which had a immant impact was Isfahan's urban economy. Several factors, including trade development, caused Isfahan economy to become a model of urban economy with new elements. This research seeks to answer this question: What has been the effect of "trade development"on the prosperity of urban economy of Isfahan in Shah Abbas age? The present study is a historical research that has been carried out using a descriptive-analytical method. The findings of this study can be seen in Shah Abbas's commercial policies in providing security, protecting Armenian merchants, and prosperity of urban elements that led to improved commerce of the city and the expansion of Isfahan's urban economy.

  Keywords: Safavid, Isfahan, Shah Abbas, urban economy
 • Hamed Nazari, Seyed Javad Emamjomehzadeh *, Ali Alihosseini Pages 133-157

  The main purpose of this article was to move on the course of new political sociological developments, postmodern turn and then to use categories of identity through discourse theory of Laclau and Mouffe to analyse the Islamic revolution in Iran. In this regard, the shortcomings and the reasons for the shortcomings of revolutionary theories in explaining the success of various revolutions have been pointed out, and then an attempt has been made to provide a model in the field of revolutionary theories to have a higher explanatory power to answer questions and to remove ambiguities. In the present study in order to achieve this model, the issues related to identity and discourse have been combined and from this perspective the reasons for the victory of the Islamic revolution of Iran have been analyzed. Since in the new political sociology, discourses are the mirrors for the representation of conflict and transformation in identities, on the eve of 1979, the discourse of the Islamic revolution of Iran was able to marginalize all other discourses by emphasizing on Islamic identity and revolutionary signs.

  Keywords: Discourse, New political Sociology, postmodern turnaround, Islamic Revolutionary of Iran, Identity
 • Mehdi Bigdeli *, Sayed Abolfazl Razavi, Reza Shabani Samgh Abadi Pages 159-181

  One of the sciences that has a profound impact on archeology, history, anthropology, and anthropology, and which presents 'anthropology' with serious opportunities, contexts, or challenges, is 'genetics'. Genetic science and DNA discovery are the beginning of a major breakthrough in the fields of life sciences and related sciences. The paper evaluates the approaches and opportunities for advancing genetics in the face of genetics, with the question of how genetics can be useful and helpful in relativistic research. Using empirical in vitro methods such as DNA on the chromosome y and mitochondria to determine ancestry with new ways of identifying anthropologically-based identities by complementing and refining data to better understand our history or to help better identify communities. Research has shown that genetics can be used in the future, and new relationships will emerge in accurate understanding of history based on relational knowledge. 

  Keywords: Genetics, Religion, Di. Ann. DNA (Archeology), Archeology. Islamic civilization