فهرست مطالب

مجله مطالعات دینی رسانه
پیاپی 9-10 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه محمدی سیجانی*، داود رحیمی سجاسی صفحات 1-27
  هدف

  هدف مقاله حاضر، بررسی تعاملات و سرفصلهای مشترکی است که بین رسانه و دین در مورد تعلیم و تربیت کودکان وجود دارد.

  روش 

  روش تحقیق به صورت تحلیلی_توصیفی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.

  یافته ها

  نتایج تحقیق حاکی از این است که رسانه ها (خصوصا رسانه های تصویری مثل تلویزیون) در امر تربیت کودکان (خواه دینی و خواه غیردینی) نقش برجسته و قابل توجهی ایفا مینمایند. همچنین مشخص شد که همکاری بین رسانه و دین از طرفی موجبات گسترش و نهادینه سازی مفاهیم و آموزه های دینی را فراهم آورده و آنها را در اختیار مخاطبان بیشتری قرار می دهد. از طرف دیگر، رسانه نیز با انتشار آموزه ها و مفاهیم دینی، مشروعیت یافته و مورد پذیرش عامه مردم قرار میگیرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهداف و مولفه های بررسی شده در این تحقیق، از نتایج همکاری و تعاملات دین و رسانه می-توان به این موارد اشاره نمود: بسط نفوذ دین، گفتمان دینی، تبلیغ دین، ایجاد تجربه دینی، خلق نمادهای مقدس، ایجاد تحول روحی، اطلاع رسانی از ادیان دیگر، الگو آفرینی دینی، مدرسه مجازی و...

  کلیدواژگان: رسانه، دین، تعلیم و تربیت، تربیت دینی، کودکان
 • عیسی عیسی زاده* صفحات 28-52
  هدف

  رسانه به دلیل پیشرفت چشمگیر و فراهم شدن زمینه دسترسی اکثر افراد به آن می تواند نقش تعیین کننده ای در تغییر و تحول در سبک زندگی مردم داشته باشد، بهره جستن از آن برای تبیین سبک زندگی دینی دارای اقتضایات و الزاماتی است که توجه به آن نقش تاثیر گذاری در دستیابی به نتیجه مطلوب دارد ، هدف از پژوهش پیش رو آن است تا آن الزامات و اقتضایات را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

  روش

  این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها بر اساس روش کتابخانه ای است.ی زمانی از از طریق رسانه ها اثر بخش خواهد بود که الزامات و اقتضایات این کار همچون (تهیه نقشه راهبردی، تولید محتوای جامع از سبک زندگی دینی، توجه به تفاوت ها و ظرفیت های رسانه ها، بهره جستن از قالب های هنری جذاب، تربیت و بکارگیری هنرمندان متعهد، توجه به شرایط زمان، ارتقای سواد رسانه ای مخاطبان، توجه به ذایقه مخاطبان، فراهم نمودن زمینه ایجاد گفتمان غالب، توجه به اندیشمندان مستبصر، پرهیز از موانع تاثیر گذار، رعایت اولویت ها،رعایت اخلاق رسانه ای) را مورد توجه قرارگیرد.

  نتیجه گیری

  دستیابی به اهداف در هرکاری متوفق بر رعایت الزامات و اقتضایات آن کار می باشد تبیین سبک زندگی دینی از طریق رسانه نیز دارای الزامات خاص خودش می باشد که در صورت رعایت آن می توان به یک تبیین مطلوب دست پیدا کرد.

  کلیدواژگان: رسانه، سبک زندگی، آموزه های دینی
 • سعیده سیفی*، کمال اکبری صفحات 53-80
  هدف

  بررسی انتقادی بازنمایی عوامل موثر بر فرزندآوری در آگهی های تلویزیون با رویکرد دینی ،که این عوامل شامل :عوامل فردی ، اجتماعی و فرهنگی می باشد

  روش شناسی پژوهش

  رویکرد این تحقیق کیفی است؛ لذا سیر تحقیق حاضر به این گونه است که با استفاده از روش نشانه شناسی 10 آگهی با روش هدفمند نشانه شناسی شد وبه دیدگاه اسلام در مورد فرزندآوری پرداخته شد .

  یافته ها

  در این تحقیق صحنه ها و دیالوگ های ده آگهی بازرگانی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند براساس دیدگاه اسلام با روش نشانه شناسی ،عوامل کاهش فرزندآوری در آنها مورد برسی قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  با نشانه شناسی ده آگهی تلویزیون که به صورت هدفمند انتخاب گردید مشاهده شد که علی رغم تصویبقوانین و سیاست های کلان جمعیتی و ابلاغ به صداوسیما تا آگهی ها و برنامه های تلویزیونی خود را در جهت تبلیغ فرزندآوری تنظیم نماید ولی در این ده تبلیغ که به عنوان نمونه انتخاب شد نمادها و نشانه های عوامل کاهش فرزندآوری مشاهده شد

  کلیدواژگان: کاهش جمعیت، فرزندآوری، آگهی های تلویزیون، نشانه شناسی، بازنمایی
 • نجمه تقوی*، سید علی محمد رضوی صفحات 81-111
  هدف

  دستیابی به گفتمان حاکم بر سریال پایتخت شش از منظر هویت زن مسلمان و شناخت چگونگی بهره گیری از نشانه های فرهنگی، رسانه ای و جنسیتی در بازنمایی هویت زن مسلمان در این سریال و همچنین دستیابی به ایدیولوژی برجسته معرفی هویت زن مسلمان در سریال پایتخت شش .

  روش شناسی پژوهش

  رویکرد این تحقیق کیفی است؛ لذا سیر تحقیق حاضر به این گونه است که با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف هویت زن مسلمان در سریال پایتخت شش مورد پژوهش قرار گرفته است.

  یافته ها

  در این تحقیق مفاهیم برگرفته از صحنه ها، نشانه های تصویری، دیالوگ ها، برداشت از متن، نقاط در تعارض هویت زن مسلمان و نقاط مورد نظر هویت زن مسلمان از جنبه های مختلف (فردی، خانوادگی و اجتماعی) در سریال پایتخت شش مورد بررسی قرار گرفته است.

  نتیجه گیری

  جمع بندی یافته های این تحقیق نشان می دهد سریال پایتخت شش روند موفقی در ارایه هویت زن مسلمان در خانواده و اجتماع نداشته است و آگاهی رسانی مناسبی برای جامعه در این زمینه انجام نداده است. بنابراین، در الگوهای بازنمایی شده، هویت ها، تعاملات و ارتباطات دچار تشتت و سردرگمی است و از فقدان یکپارچگی و انسجام رنج می برد و هویت زن در سریال پایتخت شش به صورت سرگردان در حال رفت و آمد بین دو گفتمان هویت اسلامی و گفتمان فمینیستی جاری در غرب است و عمده الگوی هویت زنان در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی به صورت التقاطی تابع هر دو گفتمان است.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، هویت، زن مسلمان، سریال پایتخت
 • حسین سنگ برگان*، عادل صادقی صفحات 112-132
  هدف

  این پژوهش به دنبال واکاوی معانی نماد‏های عاشورایی، با قابلیت نمایشی است، و ترسیم چگونگی بازنمایی نمادهای عاشورایی در فیلم و سریال‏های تلویزیونی، و راه های ارتقاء آنها است.

  روش شناسی پژوهش

  بهره گیری از روش (تحلیل محتوای کیفی) و تکنیک نشانه شناسی جان فیسک .

  یافته‏ ها

  یافته ها نشان می دهدکه، نماد های استفاده شده در فیلم ها و سریال های تلویزیونی با موضوع عاشورا دارای مفاهیم عمیقی هستند که می توان از آنها در راستای تعمیق بخشی و تولید یک معنای دقیق در قالبی نمایشی استفاده کرد.

  نتیجه‏ گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که نمادهای عاشورایی دارای ظرفیت‏های بسیار بالایی برای استفاده درآثار نمایشی هستند، اما سازندگان آثار نمایشی به چگونگی بازنمایی این نمادها توجه کافی ندارند و در بیشتر موارد در بازنمایی آنها اشتباه کرده اند. این نحوه بازنمایی گاهی مفاهیم دیگری را در قالب نماد‏های عاشورایی به بیننده منتقل کرده است.

  کلیدواژگان: نماد، نشانه، سریال تلویزیونی، مختارنامه، عاشورا، بازنمایی
 • مجید رضائیان*، سمانه سلامی، کوثر مهرزاده صفحات 133-161
  هدف

  فعالیت هییت های مذهبی، پس از شیوع کرونا، با چالش جدی روبه رو شده است. در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت هییت های مذکور پس از مواجهه با بیماری کرونا، به کوچ آنها به فضای مجازی پرداخته شده است.

  روش

  جامعه آماری، عبارت از هییت های مذهبی بانوان شمیران است. برای گردآوری داده ها، از شیوه پیمایش وابزار مصاحبه ساختار یافته و برای تجزیه و تحلیل، از روش آماری استفاده شده است.

  یافته ها

  پس از مواجهه با کرونا، 45 درصد ازهییت های مذهبی تعطیل شده، 20 درصد از آنها با رعایت پروتکل های بهداشتی به ادامه فعالیت پرداخته و 35 درصد از آنها نیز به استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی روی آوردند. درباره هییت های مذهبی که پس از شیوع کرونا، به فعالیت خود استمرار بخشیده اند، میتوان گفت در اغلب موارد، تعداد شرکت کنندگان در جلسات و سطح فعالیت این هییت ها نسبت به قبل کاهش یافته است. همچنین به زعم مسیولین هییت هایی که جلسات خود را در فضای مجازی تشکیل داده اند، در اغلب موارد سطح کیفیت، میزان اثر بخشی و همچنین رضایتمندی اعضای آنها نسبت به گذشته فرقی نکرده و یا حتی بیشتر شده است.

  نتیجه گیری

  هییت های مذهبی دارای کارکردهای متعددی است که شبکه های اجتماعی مجازی نمی توانند همه آن را براورده کنند و از این رو تنها یک سوم از این هییت ها به استفاده از آن روی آورده اند. لذا انتظار می رود پس از بحران کرونا هییت های مذهبی به صورت سنتی خود برگزار شده و یا حداکثر از ظرفیت فضای مجازی به صورت ترکیبی استفاده شود.

  کلیدواژگان: هیئت های مذهبی، ارتباطات سنتی، شبکه های اجتماعی مجازی، بحران کرونا، تبلیغ دینی
|
 • Fatemeh Mohammdi Sijani *, Davoud Rahimi Sajasi Pages 1-27
  Purpose

  The aim of this paper is to examine the interactions and common topics between media and religion regarding children's education.

  Methodology

  The research method is analytical-descriptive and has been done using library and internet resources.

  Findings

  The findings show that the media (especially video media such as television) play a significant role in the education of children (whether religious or secular). It was also found that the cooperation between the media and religion on the one hand causes expansion and institutionalization of religious concepts and makes them available to a larger audiences. On the other hand, the media is legitimized and accepted by the public by publishing religious teachings and concepts.

  Conclusion

  The results of cooperation and interactions between religion and media can be noted as: expanding the influence of religion, religious discourse, promoting religion, creating religious experience, creating sacred symbols, creating spiritual transformation, informing about other religions, creating religious role models, schools. Virtual and...

  Keywords: Media, religion, Education, religious education, children
 • Iesa Iesazadeh * Pages 28-52
  Purpose

  The media can play a decisive role in changing people's lifestyle due to its significant progress and the provision of access to it for most people, Using it to explain the religious lifestyle has requirements and requirements, the attention of which has an influencing role in achieving the desired result, the purpose of the leading research is to examine and analyze those requirements and requirements.

  Methodology

  This research is descriptive-analytical and data collection is based on the library method.

  Findings

  The findings indicate that explaining the lifestyle based on religious teachings through the media will be effective when the requirements and requirements of this work such as (preparing a strategic plan, producing comprehensive content of the religious lifestyle, paying attention to the differences and capacities of the media, taking advantage of Attractive art forms, training and employing committed artists, paying attention to the conditions of the time, improving the audience's media literacy, paying attention to the audience's taste, providing the context for creating dominant discourse, paying attention to opinionated thinkers, avoiding influential obstacles, respecting priorities, respecting media ethics) be noted

  Conclusion

  Achieving goals in any work depends on meeting the requirements of that work. Explaining religious lifestyle through media also has its own requirements that if it is observed, a desirable explanation can be achieved.

  Keywords: Media, Lifestyle, religious teachings
 • Saedeh Seifi *, Kamal Akbari Pages 53-80
  Purpose

  To critically examine the representation of factors affecting childbearing in TV commercials with a religious approach, which include individual, social, and cultural factors.

  Methodology

  The approach of this research is qualitative. In this study, using the semiotics method, ten advertisements were somaticized with a targeted method and the Islamic view on childbearing was discussed.

  Findings

  In this study, the scenes and dialogues of ten commercials that were purposefully selected based on the Islamic point of view with the semiotics method, the factors of reducing childbearing in them were investigated.

  Conclusion

  With the semiotics of ten TV ads that were selected purposefully, it was observed that despite the approval of the laws and policies of the population and notification to the radio and television regarding the broadcast of ads and television programs that advertise childbearing, in these ten ads that were selected as samples, the symbols and Signs of fertility reduction factors were observed.

  Keywords: Population decline, childbearing, Television Commercials, Semiotics, Representation
 • Najmeh Taghavi *, Seyed Ali Mohammad Razavi Pages 81-111
  Purpose

  To achieve the dominant discourse in the Capital Six series from the perspective of Muslim women and to recognize how to use cultural, media and gender symbols in the representation of Muslim women in this series and also to achieve a prominent ideology of introducing Muslim women. In the Capital Six series

  Methodology

  The approach of this research is qualitative; Therefore, the course of the present study is as follows: Using the method of critical discourse analysis of Fairclough Muslim Muslim identity in the series Capital Six has been studied

  Findings

  In this study, concepts taken from scenes, visual cues, dialogues, interpretations of the text, points of conflict in the identity of Muslim women and points of Muslim Muslim identity from different aspects (individual, family and social) in Capital Six series are examined. has taken. 

  Conclusion

  Summarizing the findings of this study shows that the Capital series has not had six successful trends in presenting the identity of Muslim women in the family and community and has not provided proper awareness to the community in this regard. Thus, in the represented patterns, identities, interactions, and communications are fragmented and suffer from a lack of integration and cohesion, and the female identity in the Capital Six series wanders between the two discourses of Islamic identity and the current feminist discourse. It is in the West and the major pattern of women's identity at the individual, family and social levels is eclectic in both discourses.

  Keywords: Discourse Analysis, Female Identity, Muslim woman, Capital Series
 • Hossein Sangbargan *, Adel Sadeghi Pages 112-132
  Purpose

  The purpose of this study was to explore the meanings of Ashura symbols with dramatic capability, and to map how ashura symbols are represented in movies and TV series, and ways to promote them.

  Methodology

  This study was conducted using qualitative content analysis and Janfisk semiotics technique.

  Findings

  The findings show that the symbols used in Ashura-themed movies and TV series have deep meanings that can be used in order to deepen and produce a precise meaning in a theatrical format.

  Conclusion

  The results of the present study show that Ashura symbols have very high capacities to be used in dramatic works, but the creators of dramatic works do not pay enough attention to how to represent these symbols and in most cases they have made mistakes in their representation. This way of representation has sometimes conveyed other concepts to the viewer in the form of Ashura symbols.

  Keywords: Symbol, Sign, Television Series, Mukhtarnameh, Ashura, Representation
 • Majid Rezaeian *, Samaneh Salami, Kowsar Mehrzadeh Pages 133-161
  Purpose

  The activities of religious delegations have faced serious challenges after the corona outbreak. In this study, while examining the situation of the mentioned delegations after facing Coronary heart disease, their migration to cyberspace has been studied.

  Methodology

  The statistical population is the Shemiran women's religious bodies. For data collection, survey method and interview tool were structured and for analysis, statistical method was used.

  Findings

  After facing Corona, 45% of religious organizations were closed, 20% of them continued to operate in accordance with health protocols, and 35% of them resorted to using virtual social networks. Regarding the religious delegations that have continued their activities after the corona outbreak, it can be said that in most cases, the number of participants in the meetings and the level of activity of these delegations has decreased compared to before. Also, according to the officials of the delegations that have organized their meetings in cyberspace, in most cases, the level of quality, the level of effectiveness and also the satisfaction of their members has not changed or even increased compared to the past.

  Conclusion

  Religious delegations have many functions that virtual social networks can not fulfill all of them and therefore only one third of these delegations have used it. Therefore, it is expected that after the Corona crisis, religious delegations will be held in their traditional way or the maximum capacity of cyberspace will be used in combination.

  Keywords: : Religious delegations, traditional communication, virtual social networks, Corona Crisis, religious propaganda