فهرست مطالب

علوم و فنون بسته بندی - پیاپی 48 (زمستان 1400)

فصلنامه علوم و فنون بسته بندی
پیاپی 48 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • لعیا رضازاد باری، صابر امیری* صفحات 1-10
  در این پژوهش، اثر پوشش پلاستیکی آغشته به نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر کیفیت پس از برداشت ارقام میوه ی سفید بی دانه، قزل اوزوم و ریش بابا در طی نگهداری در سردخانه بررسی شد. برای این منظور خوشه های انگور سالم، یکنواخت و عاری از هرگونه آسیب فیزیکی و پوسیدگی میکروبی با استفاده از لفاف های پلی اتیلنی آغشته به نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بسته بندی و به مدت 80 روز در سردخانه با دمای 1±0 درجه ی سانتی گراد و رطوبت نسبی 5±90 درصد نگهداری شد. ویژگی های مواد جامد محلول کل، اسیدیته قابل تیتراسیون، ضریب رسیدگی، pH و محتوای فنول کل حبه های انگور در فواصل زمانی 20 روزه اندازه گیری شد. آنالیز آماری نتایج نشان داد که تیمار نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تاثیر معنی داری را در کاهش اسیدیته قابل تیتراسیون، pH، محتوای فنول کل و ضریب رسیدگی نسبت به نمونه های کنترل داشتند. به طوری که نمونه های تیمارشده با نانوذرات تیتانیوم دی اکسید میزان مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون بالاتری را از خود نشان دادند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد هر سه رقم انگور بسته بندی شده با لفاف های پلی اتیلنی آغشته به نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید نسبت به نمونه های شاهد کیفیت بالاتری در پایان دوره ی انبارداری داشتند.
  کلیدواژگان: نانوذرات تیتانیومدیاکسید، انگور، انبارمانی، ویژگیهای پس از برداشت
 • مینا نظام پور*، مرتضی رجوعی، مجتبی درودی صفحات 11-25

  در دنیای رقابتی امروزی با انواع مختلف کالا، موفقیت هر محصول در فروش، مستلزم این است که بسته بندی و ظاهر محصول بتواند ارتباط موثری را با خریداران ایجاد کند و زمینه ی جلب نظر مشتری را فراهم سازد. با توجه به تقش و اهمیت بسته بندی در رفتار خرید مصرف کننده، هدف این مطالعه، تحلیل و بررسی محتوای ساختاری، گرافیکی و ارتباطی بسته بندی محصولات آجیل و خشکبار برند نارمک و ارتباط آن با قصد خرید مشتریان است. روش پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است، جامعه ی آماری این تحقیق، 150 نفر از نمایندگان فروش محصولات آجیل و خشکبار برند نارمک در هشت استان هستند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ی محقق بود که روایی آن با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و رگرسیون لجستیک انجام شد. نتایج نشان می دهد که عناصر گرافیکی بسته بندی محصول، بیشترین تاثیر را بر قصد خرید مشتریان از محصولات برند نارمک و عناصر ساختاری بسته بندی محصول، کمترین اثر را دارد.

  کلیدواژگان: عناصر طراحی بسته بندی، قصد خرید، رگرسیون لجستیک، آجیل و خشکبار، برند نارمک
 • آسیه قیافه شیرزادی، ناصر صداقت* صفحات 27-34
  توسعه ی اجتماعی اقتصادی و تنوع محصولات پخت، علی الخصوص کیک ها، باعث شده که این محصولات به جایگاهی قابل توجه در سبد غذایی سراسر مردم جهان دست یابد. بااین حال، آلودگی میکروبی، اکسیداسیون لیپیدها، از بین رفتن مواد مغذی و همچنین پروتیین ها در این محصولات، ممکن است باعث خسارات اقتصادی قابل توجهی شود و همچنین سلامت مصرف کننده را به خطر بیندازد. کیفیت و ویژگی ایمنی محصولات به شدت به مواد بسته بندی و تکنولوژی بسته بندی وابسته است. تحقیق در مورد روش های نوین بسته بندی از جمله بسته بندی فعال پیشرفتی فوق العاده برای حل مشکلات اقتصادی و ایمنی مصرف کننده است و درعین حال روش های نوآورانه ای برای افزایش عمر مفید محصولات و حفظ کیفیت کیک ها ارایه می دهد. این مقاله مروری به بررسی عوامل موثر بر ماندگاری محصول کیک و عامل ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی و بهره گیری از مواد طبیعی در بسته بندی به منظور افزایش مدت ماندگاری محصول است و همچنین درباره ی مواد بسته بندی فعال مختلف با کاربردهای بی شمار در این نوع محصولات غذایی از جمله بسته بندی ضدمیکروبی، بسته بندی آنتی اکسیدان، جاذب های رطوبت و انتشاردهنده ی اتانول بحث می کند.
  کلیدواژگان: بسته بندی کیک، بسته بندی فعال، بسته بندی آنتی اکسیدانی، انتشاردهنده ی اتانول، جاذب رطوبت
 • محمدیار حسینی*، سارا خدری، حامد حسن زاده، بابک قنبرزاده صفحات 35-54

  نانوکامپوزیت های موجود در بسته بندی های فعال در مقایسه با بسته بندی های معمولی که تنها به عنوان یک مانع در جهت محافظت از مواد غذایی در برابر محیط بیرونی طراحی شده اند، دارای عملکرد و فواید بیشتری هستند. هنگام استفاده از این بسته بندی ها باید به جنبه های سلامت غذا نیز توجه شود و میزان مهاجرت نانوذرات به سطوح مواد خوراکی تحت کنترل قرار گیرد؛ زیرا امکان بلعیدن این ذرات به همراه مواد غذایی وجود دارد. همچنین علاوه بر ایجاد مشکلات پوستی، به دلیل قابلیت رها شدن در محیط، می تواند منجر به بروز مشکلات تنفسی نیز شود. اغلب سیستم های فعال بسته بندی شامل ترکیبات ضدمیکروبی هستند که هم زمان با رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها، در سطح ماده ی غذایی آزاد و موجب بازداری از رشد آن ها و جلوگیری از فساد مواد غذایی می شوند که شدت این اثر به ماهیت ماده ی ضدمیکروبی بستگی دارد. در این میان سیستم های فعال نانو کامپوزیتی، شامل عوامل ضدمیکروبی در مقیاس نانو است که به دلیل افزایش نسبت سطح به حجم، قادر است سطح درگیر در واکنش میان ماده ی غذایی و اجزای ضدمیکروبی را گسترش دهد و به نحو کارآمدتری در مقایسه با ترکیبات همانند خود در جهت افزایش عمر مفید مواد غذایی ایفای نقش نماید.

  کلیدواژگان: بسته بندی فعال، نانوکامپوزیت، خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات
 • ناصر صداقت*، فریده سنایی صفحات 55-64
  بسته بندی محصول نقش مهمی در جذب مصرف کننده و وادار کردن او به انتخاب محصول دارد. بسته بندی به عنوان وسیله ی ارتباطی برند عمل می کند. خرما سرشار از مواد مغذی و منبع غنی از کربوهیدرات، مواد معدنی، ویتامین ها و فیبرهای رژیمی است و می تواند سلامت انسان را از هر نظر ارتقا دهد. به خاطر این خواص، تولید خرما در طول 30 سال افزایش یافته است. بیش از 1500 نوع نخل خرما در برخی از مناطق جهان کشت می شود. در ایران ارقام مختلفی چون شاهانی، زاهدی، مضافتی، برهی و کبکاب وجود دارد. فساد این میوه به وسیله ی حشرات، میکروارگانیسم ها، تغییرات شیمیایی در طول ذخیره سازی به خصوص در شرایط گرمسیری و مرطوب جدی است. بسته بندی خرما و محصولات خرما حایز اهمیت است؛ زیرا خرما از محصولات بی نظیر در بازار است. سیستم های بسته بندی در حال توسعه به منظور به حداقل رساندن تاثیر بر محیط زیست هستند. در حال حاضر روش های نوین مختلفی برای بسته بندی خرما انجام شده است. مقاله ی پیش رو در مورد بسته بندی نوین خرما با توجه به رویکرد صادرات این محصولات ارزشمند است.
  کلیدواژگان: خرمای صادراتی، بسته فعال، روشهای نوین
 • معصومه حسین زاده شهری*، فاطمه مشکدانیان، الهام گمار صفحات 65-76

  محصولات غذایی بسته بندی شده ی متنوعی در حال حاضر در سوپرمارکت ها موجود است که انتخاب مصرف کننده را افزایش داده است. علاوه بر این، رقابت بین محصولات غذایی بسته بندی شده نیز افزایش یافته است و یکی از روش های موثری که شرکت ها با کمک آن می توانند خود را از رقبای موجود در بازار متمایز کنند، بسته بندی است. یکی از شیوه های ایجاد تمایز از طریق بسته بندی، وجود جنبه های زیبایی شناختی در بسته بندی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل زیبایی شناختی بسته بندی محصول (رنگ بسته بندی، مواد بسته بندی، سبک فونت، طراحی بسته بندی و اطلاعات چاپی) بر قصد خرید مصرف کننده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از از نظر روش توصیفی همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش تمامی خریداران و مصرف کنندگان محصولات ماست در سطح شهر همدان است،. در این میان 384 نفر از آنان با استفاده از جدول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه آنلاین است که روایی آن از طریق روایی محتوا و روایی سازه (همگرایی و واگرایی) مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (سازه ای) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و با نرم افزار آماری SPSS و SMART- PLS انجام پذیرفت و نتایج نشان می دهد که بسته بندی محصول تاثیر قابل توجهی بر قصد خرید مصرف کننده دارد. همچنین مشخص شد که سبک فونت بسته بندی بیشترین تاثیر را بر قصد خرید مصرف کننده دارد و به دنبال آن اطلاعات چاپی بسته بندی، مواد بسته بندی، طراحی بسته بندی و رنگ بسته بندی قرار دارد.

  کلیدواژگان: زیبایی شناختی بسته بندی، بسته بندی، قصد خرید
|
 • Laya Rezazad Bari, Saber Amiri * Pages 1-10
  In this research, the effect of plastic coating impregnated with titanium dioxide nanoparticles on the post-harvest quality of seedless white fruit cultivars, Qezel Ozum and RishBaba during cold storage was investigated. For this purpose, healthy, uniform and free from any physical damage and microbial decay grape bunches were packed using polyethylene wrappers impregnated with titanium dioxide nanoparticles and stored for 80 days in a cold store with a temperature of 0±1°C and a relative humidity of 90±5%. The characteristics of total soluble solids, titratable acidity, ripening factor, pH and total phenolic content of grapes were measured at 20-day intervals. The statistical analysis of the results showed that the treatment of titanium dioxide nanoparticles had a significant effect in reducing the titratable acidity, pH, total phenol content and ripening coefficient compared to the control samples. The samples treated with titanium dioxide nanoparticles showed higher soluble solids and titratable acidity. The results showed that all three grape cultivars packed with polyethylene wrappers impregnated with titanium dioxide nanoparticles had higher quality than the control samples at the end of the storage period.
  Keywords: Titanium dioxide nanoparticles, Grapes, Storage, Post-Harvest Properties
 • Mina Nezampour *, Morteza Rojuee, Mojtaba Daroodi Pages 11-25

  In today's competitive world with different types of goods, the packaging and appearance of the product can attract the customer's attention and create a special impression on buyers in order to successfully sell any product.The purpose of this study is the content analysis of the structural, graphical and informational elements of product packaging of nuts and dried fruits of Narmak brand and study its relationship with customers' purchasing decision, considering the role and importance of packaging in consumer buying behavior. The method of this study is descriptive survey research. The population of this study is 150 sales representatives of nuts and Dried Fruits of Narmak brand in eight provinces of Iran. In order to collect data, a questionnaire tool was used. The validity of the questionnaire was calculated using face validity and its reliability was calculated using Cronbach's alpha. Then, the data analysis was done using SPSS software and logistic regression. The results show that graphical elements of product packaging have a significant impact on purchasing decisions to buy Narmak brand products and structural elements of product packaging have the least effect.

  Keywords: packaging design elements, purchase decision, logistic regression, Nuts, Dried Fruits, Narmak Brand
 • Asiyeh Ghiafeh Shirzadi, Naser Sedaghat * Pages 27-34
  Socio-economic development and variety of baking products, especially cakes, have led them to become an important part of the people’s food basket around the world. However, microbial contamination, lipid oxidation, loss of nutrients as well as proteins, can cause significant economic losses and also endanger the health of the consumer. The quality and safety specifications of products are highly dependent on packaging materials and packaging technology. Research into new packaging methods, including active packaging, is a tremendous breakthrough in solving economic and consumer safety problems, while at the same time offering innovative ways to extend the shelf life of products and maintain the quality of cakes. This review article examines the factors affecting the shelf life of the cake product and the antimicrobial and antioxidant factors and the use of natural materials in packaging in order to increase the shelf life of the product, and also the various active packaging materials with countless applications in this type of food products, including antimicrobial packaging. Antioxidant packaging, moisture absorbents and ethanol diffusers have been discussed.
  Keywords: Cake Packaging, Active Packaging, Antioxidant Packaging, Ethanol Releaser, Moisture absorber
 • Mohammadyar Hosseini *, Sara Khedri, Hamed Hassanzadeh, Babak Ghanbarzadeh Pages 35-54

  Active packaging systems for food have more benefits and performance than conventional packaging which are designed only as a barrier to protect food against the external environment. Most active packages contain antimicrobial compounds. Since these particles may be swallowed with food when using active packaging, the food safety aspects should be considered and the migration of nanoparticles from packaging to food surfaces should be controlled. In addition, these particles can also cause respiratory and skin problems due to their ability to be released into the environment. Most active packaging systems contain antimicrobial compounds that are released at the food surface as microorganisms grow and multiply, therefore prevent the growth of germs and spoilage of food. The severity of this effect depends on the nature of the antimicrobial agent. Among these, nanocomposite systems have been designed with antibacterial properties which include antimicrobial agents at the nanoscale. They are able to expand the level involved in the reaction between food and antimicrobial components due to increasing surface to volume ratio. Therefore, these systems play a more effective role in increasing the shelf life of food compared to similar compounds.

  Keywords: Active Packaging, Nanocomposite, Antimicrobial Properties of Nanoparticles
 • N. Sedaghat *, F. Sanaei Pages 55-64
  Product packaging plays an important role in attracting consumers, incorporating them into product selection and acting as a brand communication tool. Dates are rich in nutrients and a rich source of carbohydrates, minerals, vitamins and dietary fiber. And can improve human health. considering these beneficial properties, date production has increased over 30 years. More than 1,500 types of date palms are grown in some parts of the world. In Iran, there are different cultivars such as Shahani, Zahedi, Mazafati, Barhi and Kabkab. The spoilage of this fruit by insects, microorganisms, chemical changes during storage is serious, especially in tropical and humid conditions. Packaging of dates and date products is important because dates are unique products in the market. Packaging systems are being developed to minimize the impact on the environment. At present, various new methods have been developed for dates packaging. This research is about the modern packaging of dates due to its important market share of export.
  Keywords: Export dates, active package, Modern Methods
 • Masomeh Hoseinzadeh Shahri *, Fatemeh Moshkdaniyan, Elham Gomar Pages 65-76

  A variety of packaged food products are now available in supermarkets, which has increased consumer choice. In addition, the competition between packaged food products has also increased, and one of the effective methods by which companies can differentiate themselves from competitors in the market is packaging. One of the methods of creating differentiation through packaging is the presence of aesthetic aspects in packaging. The purpose of this research is to investigate the effect of product packaging aesthetic factors (packaging color, packaging material, font style, packaging design and printed information) on consumer purchase intention. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of method. The statistical population of this research is all the buyers and consumers of yogurt products in Hamedan. The sample size of 384 was determined using Cochran's table and the samples were selected using convenience sampling method. The data collection tool was an online questionnaire whose validity has been measured through content validity and construct validity (convergence and divergence). Cronbach's alpha and composite (structural) reliability have also been used to measure reliability. The analysis of the research data was done using the structural equation method and SPSS and SMART-PLS statistical software, and the results show that the product packaging has a significant effect on the consumer's purchase intention. It was also found that the packaging font style has the greatest impact on the consumer's purchase intention, followed by packaging printed information, packaging materials, packaging design and packaging color.

  Keywords: Packaging Aesthetics, Packaging, Purchase Intention