فهرست مطالب

Research en Langue Francaise - Volume:3 Issue: 5, Spring -Summer 2021
 • Volume:3 Issue: 5, Spring -Summer 2021
 • تاریخ انتشار: 1401/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهزاد هاشمی صفحه 1

  ادبیات فرانسه و فارسی دارای نقاط مشترکی بوده تعدادی از نویسندگان آنها مسیرهای یکسانی را پیموده اند و بخش بزرگی از آثار خود را به موضوعات مشابهی اختصاص داده اند: ژان دولافونتن (1695-1621) و پروین اعتصامی (1940-1906) ، گرایشات ادبی مشابهی را پرورش داده اند. از طریق آثار شاعرانه خود و با تدوین اخلاق برای "آموزش و سرگرمی" انسان در چارچوب طنز اجتماعی، به نقد و نکوهش نهادها ، جامعه ، سیاستمداران عصر خود و رذایل و معایب انسانی روی آورده اند. در این راستا هر دو از حیوانات ، گیاهان یا حتی اشیاء استفاده کرده اند و توانسته اند بدون ترس از خطر پیگرد همه را به باد انتقاد بگیرند. در چارچوب این تحقیق ،هرچند ناقص ، به کندوکاوی در باب تاثیر افسانه های لافونتن بر آثار پروین اعتصامی می پردازیم ؛ اما دراینجا هدف یک مطالعه تطبیقی نیست که فراتر از محدودیت های این مقاله است؛ بلکه با تکیه بر رویکرد مضمونی نوشته های دو نویسنده را بررسی خواهیم کرد. اعتصامی ملقب به "لافونتن ایرانی" ، در مناظرات خود بسیار از افسانه نویس فرانسوی الهام گرفت ، اما این تاثیر از کجا ناشی می شود؟ آیا می توان از تاثیر مستقیم افسانه های لافونتن بر آثار پروین صحبت کرد؟ سعی نگارنده این پژوهش براین خواهد بود تا به این پرسشها پاسخ دهد.

  کلیدواژگان: لافونتن، اعتصامی، افسانه، حکایت، نقد اجتماعی
 • ویدا امینی بدر، مجید یوسفی بهزادی، لیلا شوبیری صفحه 2

  در این مقاله، هدف ما مطالعه روانکاوی زیگموند فروید در ترز دسکیرو اثر فرانسوا موریاک (1970-1885) است تا بتوانیم علت حالت بیمارگونه شخصیت ها را بعنوان یک محرک روانی مورد بررسی قرار دهیم. از خلال سه گانه (میل، من و فرامن) روانکاوی فروید نشان خواهیم داد که میل به انتقام در خاطرات گذشته شکل میگیرد. در این پژوهش، با تکیه بر روانکاوی فروید تلاش می کنیم نشان دهیم که اختلال روانی از سوبژکتیویته نشات می گیرد و در رفتار ترز مانند انزوای خود خواسته و در نزد برنارد بصورت شک تحمیل شده تحقق می یابد. بعلاوه، "انزوا" و " جدایی" شخصیت ها، بیانگر نوعی حالت بیمارگونه است که در مضامینی همچون دو گانگی و پیچیدگی مطرح شده است. بدین ترتیب، تلاش خواهیم کرد ویژگیهای نظریه فروید را در سوبژکتیویته (میل) و در اوبژکتیویته (من) نشان دهیم و اینکه چگونه آنها ترز را در غفلت لحظه ای قرار داده اند.

  کلیدواژگان: روانکاوی فروید، من واقعی، حالت بیمار گونه، موریاک، ترز دسکیرو
 • آسیه خواجه علی، محمودرضا گشمردی، روح الله رحمتیان، رویا لطافتی صفحه 3

  از بین وظایفی که معلمان بر عهده دارند، به نظر می رسد یکی از مواردی که بیشتر مایه ی دغدغه ی آنهاست، ارزشیابی میزان یادگیری زبان آموزان باشد، آن هم در رویکرد کنشی و به ویژه رویکرد مبتنی بر توانایی های ایشان. ارزشیابی مرحله ای اساسی در فرآیند یادگیری است که هم به یادگیری بهتر و هم به رضایت فراگیران کمک می کند، و به عبارت دیگر، عنصری جدایی ناپذیر از این فرآیند است که گاه از چشم معلمان پنهان مانده و اهمیت آن مورد توجه آنها و موسسات آموزشی قرار نمی-گیرد. بنابراین، به منظور تقویت یادگیری و تشخیص میزان رشد توانایی های زبان آموزان در پایان دوره ی آموزشی، نحوه ی عملکرد معلمان در ارزشیابی نیازمند تغییراتی است که به پیشرفت در یادگیری منجر شود. بدین منظور، آگاهی از عمکرد معلمان در ارزشیابی و شیوه هایی که آنها در ارزشیابی زبان آموزان به کار می گیرند، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عملکرد گروهی از معلمان زبان فرانسه در ارزشیابی زبان آموزان و در اتخاذ تصمیم نهایی در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته است. انتایج این تحقیق نشان می دهد که عملکرد معلمان در ارزشیابی به خوبی با دیدگاه های جدید ارزشیابی سازگار نیست. بنابراین این نتایج می توانند در طراحی برنامه های آموزشی در جهت حرفه ای کردن عملکرد ارزشیابی معلمان زبان فرانسه مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: ارزشیابی، حرفه ای سازی، عملکرد ارزشیابی، معلم زبان فرانسه، یادگیری
 • زهرا دوست حصار، محمدرضا فارسیان، حمیده لطفی نیا صفحه 4

  پذیرش شعر شارل بودلر در ایران استقبال از آثار شارل بودلر (1821-1867) در ایران به سال 1956 تقریبا یک قرن پس از انتشار آن ها در فرانسه برمی گردد. شارل بودلر اثر مهم خود، مجموعه ای از اشعار تحت عنوان "گل های بدی" را در سال 1857 منتشر کرد. ادبیات فرانسه تاثیر زیادی بر ادبیات فارسی گذاشته است. به طوری که می توان گفت روی کار آمدن پادشاهان مختلف و شرایط حاکم بر جامعه ی ایران نیز می تواند در نحوه ی ترجمه ی این اشعارموثر بوده باشند. این رویکرد سعی در تحلیل استقبال ایرانیان از آثار شارل بودلر دارد. از این رو، از دیدگاه نظریه ی دریافت هانس روبرت یاوس در صدد بررسی شرایط "اجتماعی-فرهنگی" حاکم بر جامعه و تاثیر آن ها بر ترجمه ی اشعار شارل بودلر در ایران و روشن ساختن افق های مختلف انتظار در نگاه خواننده ی ایرانی پیش و پس از انقلاب اسلامی هستیم.این پژوهش به شرح آثار این شاعر فرانسوی در ایران و نحوه ی ترجمه، خوانش و تفسیر آن می پردازد. فسیر آن می پردازد.

  کلیدواژگان: شارل بودلر، گل های بدی، دریافت، افق انتظار، ترجمه شعر فرانسه در ایران
 • محمدرحیم احمدی صفحه 5

  در دوران قاجار، روابط ایران و فرانسه در همه زمینه ها از جمله روابط فرهنگی به اوج خود رسید. مشخصه بارز این روابط نوعی فرانسه شیفتگی است که البته نه فقط ایران بلکه بخش بزرگی از دربار سلاطین اروپایی را نیز در بر گرفت. تاسیس دارالفنون و حضورمعلمان فرانسوی در آن و همچنین اعزام محصلان ایرانی به فرانسه شاید نقطه آغازی باشد، اما این فرانسه شیفتگی به ویژه در موجی است که بعدها جنبش ترجمه نام گرفت و همچنین در توسعه بی سابقه مدارس فرانسوی در شهرهای بزرگ ایران بروز می یابد. معروف است که ترجمه در عصر قاجار بیشتر اقتباس است و ایرانی مآب یا به قول ترجمه شناس معروف فرانسوی آنتوان برمن، قوم محور : اقتباس به مثابه گفتمان غالب ترجمه، که هدف آن ملایم سازی شدت برخورد و تصادم فرهنگی است، به ظاهر راهبردی است که بی آنکه در به روی دیگری (بیگانه) ببندد، امکان نظارت بر او و گفتمانهایش را فراهم می کند کند، گفتمانهایی که ممکن است جامعه ای به حد اعلا محافظه کار و دربند خویشتن را در معرض تهدید قرار دهد. بدینترتیب، اقتباس تکیه گاهی می گردد برای این شیفتگی زبانی و فرهنگی که کم کم بر دربار و حتی شخص شاه ایران نیز مستولی می گردد. سخن ما در این گفتار دانستن این نکته است که چگونه فرانسه شیفتگی و ترجمه (اقتباس)، به عنوان دو صورت انتقال فرهنگی و ادبی، که گاهی ممکن است متنازع باشند، ممکن است در نظامی بیگانه ترس ک از در آشتی درآیند.

  کلیدواژگان: گفتمان ترجمه، اقتباس، فرانسه شیفتگی، قوم محوری
 • مهدی افخمی نیا، وحیده نصیرزاده صفحه 6

  خلاصه از لحاظ تاریخی، آشنایی و دانستن دستور زبان نقشی اساسی در زمینه آموزش/یادگیری زبان های خارجی به خود اختصاص داده است. در واقع تسلط بر گرامر یک زبان خارجی کاملا ضروری است تا فرد بتواند به درستی به این زبان بخواند، صحبت کند، بنویسد و صحبت های دیگران را بفهمد. البته عوامل زندگی نامه ای، موقعیتی، عاطفی و شخصی زیادی در این فرآیند دخیل هستند که در این مقاله به بخشی از آنها اشاره شده است. هدف اصلی ما در این این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر یادگیری دستور زبان در بین دانشجویان زبان و ادبیات فرانسه در سال سوم دوره لیسانس دانشگاه تبریز است. به همین جهت، برای انجام این کار، پرسشنامه ای حاوی سوالات مرتبط را آماده و قیل از ارایه به دانشجویان برای رفع ابهام فهم سوالات، واژگان تخصصی مورداستفاده در آن راتوضیح دادیم. سوالات شامل اظهار نظر های دانشجویان در خصوص نقش و تاثیر زبان های آموخته شده قبلی زبان آموزان، عوامل محیطی، متغیرهای عاطفی و راهبردهای یادگیری شناختی، فراشناختی و اجتماعی-عاطفی بر فراگیری دستور زبان فرانسه است.

  کلیدواژگان: دستور زبان، شایستگی زبانی، زبان خارجی، یادگیری، راهبردهای یادگیری
 • نصرت حجازی، فائزه طالبی بیدهندی صفحه 7

  چالش های ترجمه، آن هم ترجمه متون طنز در قالب دیداری-شنیداری، به ویژه در نوع خاصی از این متون یعنی زیرنویس ها، بسیار متعدد است. از یک طرف محدودیت های زمانی-حجمی برای خواندن زیرنویس ها و از طرفی استفاده از کنایات، استعارات و عبارات ضمنی یا واجد چندلایه گی معنایی که مشتمل بر نقد مسایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و «به خنده واداشتن مخاطب» است بر پیچیدگی موضوع می افزاید. پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که تفسیرهای مترجم/زیرنویس ساز استندآپ کمدی چگونه بر عملکرد خوانشی مخاطب اثر گذاشته و پذیرش او را تحت تاثیر قرار می دهد؟ در این پژوهش، فرض را بر این گذاشتیم که مترجم زیرنویس ساز با استفاده از ابزارهای تفسیری مناسب (القاء لحنی، استفاده از معادل های عامیانه در سپهر فرهنگی-زبانی مقصد، افزودن اطلاعات اضافی در زیرنویس و انعکاس تفسیرهای فردی غیرزبانی در خارج از زیرنویس) معانی ضمنی در بافت (متن) هدف را شفاف ساخته و بدین ترتیب به افزایش توانش های بینافرهنگی و پذیرشی مخاطب کمک کند.بر این اساس، هدف از این نوشتار بررسی نقش تفسیری مترجم استندآ پ کمدی های زیرنویس شده بر عملکرد خوانشی و پذیرشی مخاطب است. بدین منظور، 15 زیرنویس استندآپ کمدی چندزبانه از سایت های یوتوب و تد انتخاب و بر اساس نظریه عمومی پذیرش تحلیل شدند. نظر به محدودیت های حجمی و زمانی زیرنویس سازی، مشاهده می کنیم که مترجم ضمن اجرای نقش تفسیری خود، لاجرم می بایست _ منحصرا مادامیکه ترجمه به پذیرش بهتر [پیام طنزآمیز] زیرنویس نزد مخاطب منتهی شود _ می تواند به ارایه توضیحات اضافی و مقبول بپردازد، بی آنکه این توضیحات به ادراک مخاطب آسیب زند یا فهم و تمرکز او را بر هم زند.

  کلیدواژگان: ترجمه دیداری-شنیداری (سمعی-بصری)، طنز، نقش تفسیری، استندآپ کمدی، زیرنویس
 • معصومه احمدی، فرناز ساسانی، سپیده محمد نوربابایی صفحه 8

  رمان ریش آبی املی نوتومب نوعی «بازنویسی ادبی» و فرامتنی از داستان ریش آبی پرو می باشد که در سبکی جدید و منحصر به نوتومب نوشته شده است. این رمان یکی از حوزه های مطالعاتی است که تاثیرات اجتماعی و جغرافیایی بر محصولی ادبی را منعکس می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ابعاد جامعه شناختی مرتبط با زندگینامه املی نوتومب از منظری میان رشته ای و با فرض ایجاد یک روش تحلیلی نوین می باشد که از دیدگاه بوردیو و به منظور تاکید بر عادت واره ای خاص از نوتومب انجام می شود. این عادت واره شخصیتی زنانه است که از طریق تمایلی ذاتی برای سازگاری با محدودیت های اجتماعی ساخته شده است. موضوعی که به خوبی توسط شخصیت اصلی زن داستان نیز نمایان گردیده است. بعلاوه عناصر جغرافیایی دخیل در آفرینش جدید ریش آبی و رابطه آنها با "عادت واره ی" "زن قدرتمند" نویسنده متمایز شده است. این پژوهش تحلیلی-تحقیقی متعاقب رویکردهایی خاص در حوزه «جغرافیای ادبی» همچون گاستون باشلار و میشل کولو بوده و همچنین مبتنی بر تفکرات جامعه شناختی پیر بوردیو و آنتونی گیدنز است. بدین ترتیب، در این تحقیق اهمیت عوامل ذکر شده در قالب فرآیندی ادبی در اثر ریش آبی برجسته می شود، رمانی که نوعی از بازنویسی زنانه است که در آن نوتومب به تاثر از فضایی جغرافیایی توجه خاص خود را به سوی تاریخ و شرایط اجتماعی معطوف می کند.

  کلیدواژگان: جغرافیای ادبی، رویکرد جامعه شناختی، بوردیو، عادت واره، نوتومب
|
 • Behzad Hashemi Page 1

  Jean de la Fontaine (1621-1695) et Parvin E’tessâmi (1906-1940),suivent la même vocation poétiques , l’un à travers ses Fables, l’autre par le biais de ses Monazereh, en formulant des morales pour "instruire et divertir" les hommes ; tout cela dans le cadre de satire sociale, des institutions, des hommes au pouvoir tout en mettant au crible de la satire les mœurs et les travers de leur temps .A cette fin, les deux auteurs se servent des précepteurs, en l’occurrence des animaux et des plantes ou même des objets, pouvant tout critiquer en contournant la censure. Alors dans les cadres de cette recherche, nous nous sommes fixé comme objectif d'examiner des thèmes communs abordés chez le duo, sans pour autant prétendre à une analyse exhaustive qui dépasse les limites du présent article. Nous nous intéressons plus particulièrement à suivre les traces du fabuliste français dans l'œuvre de la poétesse iranienne, en nous appuyant sur une approche thématique des écrits de deux auteurs. Largement empeignée par la culture et les lettres occidentales grâce aux traductions de son père traducteur du français, Parvin E'tessâmi, surnommée "La Fontaine à l'iranienne", s'est laissée inspirer par les fables de La Fontaine dans ses Monazereh : alors, si c'est le cas, faut–il parler d'un impact direct des Fables de La Fontaine sur l'œuvre de Parvin? Sinon, d’où vient ce goût commun pour la critique des mœurs à travers la personnification des animaux? La présente recherche se propose comme objectif d'apporter des réponses à ces questions.

  Keywords: La Fontaine, E’tessâmi, fable, Monazereh, critiquesociale
 • Vida Amini Badr, Majid Yousefi Behzadi, Leila Shobeiry Page 2

  Dans cet article, notre objectif consiste à étudier la psychanalyse de Sigmund Freud dans Thérèse Desquereux de François Mauriac (1885-1970) afin de mettre en évidence le motif de l’état maladif des personnages comme une provocation psychique. A travers la trilogie (Ça, le Moi et le Surmoi) de la psychanalyse freudienne, cet article vise à démontrer que le désir de vengeance, se fait par la souvenance rétrospective. Dans cette recherche, nous nous sommes référés à la psychanalyse de Freud pour montrer que la subjectivité est le porteur d’une perturbation mentale dont le reflet se voit dans l’attitude de Thérèse comme une solitude désirée et chez Bernard comme un doute imposé. De plus, « la solitude » et « la séparation » des personnages sont une sorte de l’état maladif étant traitées dans les termes comme la dualité et la complexité. Ainsi, on tentera d’examiner les traits caractéristiques de la théorie de Freud dans la subjectivité (le Ça) et dans l’objectivité (le Moi) ayant mis Thérèse dans la négligence momentanée.

  Keywords: La psychanalyse de Freud, Mauriac, le Moi réel, l’état maladif, Thérèse Desquereux
 • Asiyeh Khajehali, MahmoudReza Gashmardi, Rouhollah Rahmatian, Roya Letafati Page 3

  De toutes les fonctions assumées par les enseignants, celle qui suscite le plus de souci est probablement l’évaluation des apprentissages dans le cadre d’une perspective actionnelle, surtout l’approche par compétence. L’évaluation est une phase essentielle du processus d’apprentissage et contribue à la fois à l’approfondissement de l’apprentissage et à la satisfaction des apprenants. Dans cette visée, l’évaluation est liée au processus d’apprentissage, est intégrée à la progression et se situe à l’intérieur du processus et dans son déroulement. Mais, cette partie très importante de l’apprentissage reste parfois cachée aux yeux des enseignants et sa qualité n’est pas tenue en considération de la part des enseignants et des institutions. De ce fait, afin de soutenir l’apprentissage et de reconnaître l'état de développement des compétences lors du bilan des apprentissages de fin d’un cursus d’apprentissage, le processus d’enseignement du FLE suppose un ajustement des pratiques évaluatives qui favorise la progression des apprentissages. Dans ce but, connaître les pratiques d’évaluation des enseignants du FLE semble indispensable. Dans cette étude, nous aborderons l’agir évaluatif des enseignants lors de prendre des décisions sommatives. Cette étude a été menée auprès de soixante-dix enseignants de différents instituts des langues en Iran.Les résultats de cette recherche démontrent que les pratiques d’évaluation des enseignants ne sont pas bien adaptées aux perspectives nouvelles d’évaluation. Les résultats permettent donc de concevoir des programmes de formation de professionnalisation de l’évaluation des enseignants du FLE.

  Keywords: Apprentissage, Enseignant du FLE, Evaluation, Pratique évaluative, Professionnalisation
 • ZAHRA DOUST HESAR, MOHAMMADREZA FARSIAN, hamideh lotfinia Page 4

  L’accueil aux œuvres de Charles Baudelaire (1821-1867) en Iran, date de 1956, presque un siècle après leur publication en France. En 1857, Charles Baudelaire publie son œuvre majeure, un recueil de poèmes intitulé Les Fleurs du Mal. La littérature française a exercé une grande influence sur la littérature persane. On pourrait dire que l’arrivée au pouvoir des différents rois et les conditions qui régnaient dans la société iranienne, ont probablement exercé une influence sur la façon dont ces poèmes ont été traduits. Cette approche tente d’être une analyse de l’accueil de l’Iran aux œuvres de Charles Baudelaire. Pour cela, dans la perspective de la théorie de la réception de Hans Robert Jauss, nous examinons les conditions « socio-culturelles » qui régissent la société et leur impact sur la traduction des poèmes de Charles Baudelaire en Iran, et cherchons à dégager les différents horizons d’attente des lecteurs iraniens avant et après la Révolution islamique. Cet article décrit l’œuvre de ce poète français en Iran, et la façon dont elle a été traduite, lue et commentée.

  Keywords: Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, réception, horizon d’attente, traduction la poésie française en Iran
 • MohammadRahim Ahmadi Page 5

  Les relations franco-iraniennes ont atteint leur apogée sous la dynastie qâdjâre sur tous les plans, y compris celui de la culture caractérisée par une certaine gallomanie qui déferla aussi sur une grande partie de l’Europe. Cette gallomanie culturelle se manifesta, entre autres, par une vague de traductions qu’on qualifia plus tard de Mouvement de la Traduction, mais aussi par le développement sans précédent de la Langue Française et des Ecoles françaises à travers les grandes villes du pays. La traduction à l’époque qâdjâre est connue pour être adaptatrice et iranisante, ou bien pour utiliser un terme bermanien, ethnocentrique. L’Adaptation comme le discours traductif dominant cherchant à amortir le choc culturel semble être une stratégie qui sans se fermer à l’Autre, permet de le contrôler et de filtrer ses discours pouvant ébranler une société hautement conservatrice, attachée au Même. Ainsi l’adaptation devient-elle un support pour une cette gallomanie linguistique et culturelle qui s’empare de la Cour et de la personne même du roi Nasserdine.Notre propos, dans cet article est de savoir comment la gallomanie et la traduction, comme deux formes de transfert culturel et littéraire, parfois antagonistes, peuvent se réconcilier sous un régime qui craint fort l’Autre, tout en voulant s’ouvrir à Lui. Selon toute vraisemblance, la traduction ethnocentrique est le discours traductif dominant sous les Qâdjârs, et pourtant, notre expérience de lecture de la littérature traduite française nous dit que le discours d’adaptation est parfois contrarié par un discours de la traduction qui prône la fidélité au texte original.

  Keywords: Discours de la traduction, Adaptation, Gallomanie, Ethnocentrisme
 • Mahdi AFKHAMI NIA, VAHIDEH NASSIRZADEH Page 6

  De tout temps, la connaissance de la grammaire occupe une place primordiale dans l'enseignement/apprentissage des langues étrangères. En effet, il est tout à fait nécessaire de maîtriser la grammaire d'une langue étrangère pour qu'on puisse écouter, lire, parler et écrire convenablement dans cette langue. Bien sûr, il y a beaucoup de facteurs biographiques, situationnels, affectifs et personnels qui interviennent dans ce processus. Un savoir général est donc indispensable au professeur de langue pour comprendre dans quelles conditions telle ou telle technique aide l'apprenant à apprendre la grammaire étrangère. Cette demande de savoir sur le fonctionnement de l'apprentissage est encore plus évidente chez les adultes qui forment la totalité de nos apprenants. Elle parait liée à la formation qu’ils ont reçue sur leur langue maternelle. Le but essentiel de notre étude est d'identifier les facteurs qui influencent l'apprentissage de la grammaire chez les étudiants de la langue et la littérature françaises en troisième année de licence de l'Université de Tabriz. Pour ce faire, nous avons préparé un questionnaire contenant des questions en rapport avec notre domaine d’étude et expliqué aux étudiants le vocabulaire spécialisé utilisé, afin de résoudre l'ambiguïté de la compréhension des questions avant de les présenter. Les questions et leurs réponses incluent les commentaires des élèves concernant le rôle et l'impact des langues déjà apprises par les apprenants, les facteurs environnementaux, les variables émotionnelles et les stratégies cognitives, métacognitives et socio-affectives d’apprentissage sur l'acquisition de la grammaire française.

  Keywords: grammaire, compétence langagière, langue étrangère, apprentissage, stratégies d’apprentissage
 • Nosrat Hejazi, Faezeh Talebi Bidhendi Page 7

  Les défis de la traduction, notamment les enjeux de la traduction audiovisuelle, et plus particulièrement les sous-titres sont fort multiples. D’une part, les difficultés liées aux contraintes spatio-temporelles pour la lecture des sous-titres et d’une autre part, l’utilisation des allusions, métaphores et les implicites émanant de la critique des problèmes sociaux, politiques et culturels, via le « faire rire du public », décuplent la difficulté de cette tâche. La question qui se pose ici est de dépister comment l’interprétation du traducteur/sous-titreur est capable de façonner et d’orienter la réception du public. Pour y répondre, nous hypothétisons qu’en utilisant les outils d’interprétation propices (l’induction de tonalité, l’option des équivalents communs dans la langue cible, l’inclusion des informations supplémentaires et des constations personnelles hors des sous-titres), le sous-titreur pourrait clarifier les messages implicites du (con)texte de départ et ainsi augmenter les capacités interculturelles et réceptives du public. Cet article vise donc à étudier le rôle interprétatif du traducteur sur la performance de lecture et les modes de réception de public. A cet effet, quinze sous-titres multilingues de diverses comédies de stand-up provenant de sites TED et YouTube sont choisis et analysés selon la théorie générale de réception. Compte tenu des limites spatio-temporelles des sous-titres, nous avons constaté que le traducteur, tout en jouant son rôle d’interprète, devrait fournir des explications supplémentaires et acceptable exclusivement dans la mesure où ces dernières conduiraient à une meilleure réception de la traduction et qu’elles ne compromettraient aucunement la perception, la compréhension et la concentration de l’auditoire.

  Keywords: Traduction audiovisuelle, l’humour, rôle interprétatif, comédie de stand-up, sous-titre
 • Masoumeh AHMADI *, Farnaz SASANI, Sepideh MOHAMMAD NOORBABAEI Page 8

  Amélie Nothomb’s novel Bluebeard, a sort of “literary rewriting” and a “hypertext” of Perrault’s Bluebeard, in a new Nothomb style, is one of the fields of study that reflect the social and geographical effects on literary production. The main objective of this research will be to analyze, in an interdisciplinary perspective while assuming a new methodological construction, the sociological dimensions that fall under the biography of Amélie Nothomb, from Bourdieu’s point of view and with the aim of highlighting a certain «habitus» in Nothomb: a female personality strongly built by an ability to adapt to social constraints. This is also well reflected in this work through the female main character. We also distinguish the geographical elements involved in the new creation of Bluebeard, and their relationship to the “powerful woman” “habitus” of the writer. This exploratory analytical research follows certain approaches concerning «literary geography», such as those of Gaston Bachelard and Michel Collot, and is also based on the sociological reflections of Pierre Bourdieu and Anthony Giddens. As a result, this paper highlights the importance of these factors within the stylistic process in Bluebeard, which is a sort of “feminine rewriting” in which Nothomb creates a new inspiration of a geographical space within which she gives her own view of history and social context.

  Keywords: Literary geography, Sociological approach, Bourdieu, Habitus, Nothomb