فهرست مطالب

نشریه حقوق بشر و شهروندی
سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/11/14
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سید احسان رئیس الساداتی، فیروز اصلانی صفحات 121-152

  اصطلاح حصر در ادبیات سیاسی اجتماعی و تبعا در حقوق عمومی ایران به معنای نگه داشتن افراد در اقامتگاه آنان یا مکانی معین، تحت تدابیر امنیتی و محدودیت های اجتماعی، به جهت حفظ نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. افراد محصور، اغلب متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند لیکن شرایط و اوضاع و احوال و به طور کلی مصالح کشور ایجاب می نماید نسبت به آنها برخورد قضایی صورت نگیرد. حصر در این معنا به رغم شباهت مادی با بازداشت موقت و اقامت اجباری در قوانین کیفری، نهاد حقوقی علیحده و مستقلی است که مبتنی بر اقدام غیرقضایی بوده و واجد وصف تامینی ذاتی و وصف تنبیهی تبعی است. با توجه به اینکه مرجع اعمال حصر در کشور ما شورای عالی امنیت ملی است، به لحاظ عدم تصریح اصل 176 قانون اساسی و در عین حال صراحت سایر اصول و مواد قانونی حافظ حقوق شهروندی و آزادی های مدنی، مبنی بر لزوم پشتوانه قانونی جهت اصدار حکم به بازداشت، اقامت اجباری، مجرمیت، مجازات و نیز اعمال هر گونه محرومیت اجتماعی، به نظر می رسد، بایستی نسبت به پیاده سازی مبنای روشن و مستحکم قانونی در اعمال حصر از سوی این شورا اقدام عاجل صورت گیرد.

  کلیدواژگان: حصر، بازداشت موقت، اقدام تامینی، اقامت اجباری، شورای عالی امنیت ملی، نظام حقوقی ایران
 • محمد مقدمی، احمد مومنی راد صفحات 153-172

  در دوره همه گیری ویروس کرونا که کشور های مختلف جهان را با مشکلات متعددی مواجه کرد، تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران این مشکلات را تشدید کرد؛ به نحوی که تامین حقوق شهروندی با موانعی جدی مواجه شد. در موارد مشابه دولت ها عمدتا تلاش می کنند تمامی ظرفیت های ممکن در راستای برون رفت از مشکلات فعال کنند. در این خصوص ازجمله ظرفیت هایی که همواره کشور ها را در دستیابی به حقوق خود یاری کرده، سازمان های مردم نهاد یا سازمان های غیر دولتی هستند که امروزه از جایگاه ممتازی در عرصه حقوق بین الملل برخوردارند. این در صورتی است که در نظام حقوقی ایران نه تنها سازوکار مناسبی برای سازمان های مردم نهاد ایجاد نشده؛ بلکه اساسا موانع جدی در مسیر بهره مندی از این ظرفیت نیز وجود دارد. در این پژوهش با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به منظور احصا راهکار های برون رفت از وضعیت کنونی سازمان های مردم نهاد در نظام حقوقی ایران، در راستای تامین حقوق شهروندی در دوره فراگیری ویروس کرونا، به ظرفیت های بین المللی و آسیب های نظام داخلی پرداخته و در نهایت تلاش شده است راهکاری هایی در سه محور سیاست گذاری، آگاهی بخشی و تخصص گرایی ارایه شود.

  کلیدواژگان: سازمان های مردم نهاد، تحریم های یک جانبه، حقوق بشر، حقوق شهروندی، ویروس کرونا
 • سید علی حسینی، حسن گروسی صفحات 173-196

  وقوع بحران ها و بلایایی همچون ویروس کرونا، وظایف خاصی را بر دوش دولت ها به منظور حفظ امنیت عمومی مردم ایجاد می کند. دولت ها وظیفه دارند در این وضعیت تصمیمات و اقدامات موثری را برای مقابله با بحران اتخاذ نمایند. طبیعی است که به دلیل وضعیت اضطراری، برخی از تصمیمات دولت، متضمن تکالیف و محدودیت هایی برای آزادی های مردم است. اما حداقل حقوقی که در این وضعیت برای مردم می توان در نظر گرفت، حق دسترسی به اطلاعات مرتبط با تکالیف و محدودیت های فوق در دوران کرونا است. همچنین مردم حق دارند، در جریان سیاست ها و تصمیماتی که نهادهای دولتی ذی ربط برای مقابله با بحران اتخاذ می نمایند، قرار گیرند. درصورتی که چنین حقی برای مردم اثبات گردد، در مرحله اجرای این حق، انتقال اطلاعات مرتبط با بحران کرونا امری خطیر و حایز اهمیت می گردد. زیرا اغلب رسانه ها توان، انگیزه یا منافع اقتصادی آنها، جمع آوری و انتقال اطلاعات مرتبط با کرونا را ایجاب نمی نماید و تکالیف قانونی موثری هم متوجه آنان نیست. به همین دلیل، رسانه ملی به عنوان رسانه ای که در قانون اساسی و نیز در قوانین داخلی وظایفی را به منظور اطلاع رسانی به مردم بر عهده دارد، مسیولیت اجرای حق دسترسی به اطلاعات بحران کرونا را بر عهده دارد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی وضعیت حقوقی حاکم بر انتشار اطلاعات بحران سلامت عمومی، وظایف رسانه ملی را در انتشار اطلاعات بحران کرونا مورد بررسی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: اطلاعات بحران کرونا، انتشار اطلاعات، رسانه ملی، حق دسترسی به اطلاعات، بحران سلامت عمومی
 • مقدمی خمامی نیلوفر صفحات 197-224

  بیماری کووید-19 بزرگ ترین چالشی است که قرن بیست ویکم با آن مواجه شده است. بیماری ای که تا به امروز درمانی برای آن کشف نشده و تلفات بی شمار آن نگرانی دولت ها، ملت ها و سازمان های بین المللی را برانگیخته است. مواجهه با این ویروس، پیشگیری از شیوع گسترده و تلاش برای به حداقل رساندن آثار و تلفات آن مهم ترین هدف دولت های عضو جامعه بین المللی در شرایط کرونایی است. وضعیت بحرانی ناشی از انتشار ویروس، کشورهای مختلف را به اعمال و پیاده سازی سلسله اقدامات حقوقی در این حیطه ملزم کرده است. استفاده از تجربیات کشورهای مختلف به ویژه در ارزیابی عملکرد ایشان و تاثیر سیاست ها و قوانین نوین منطبق با شرایط موجود، راهبرد موثری در اصلاح قوانین ملی است. فدراسیون روسیه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند و موثر جهانی که در سنت نظام حقوقی مکتوب طبقه بندی می شود، می تواند بررسی شود. پرسش اصلی آن است که آیا پاندمی کروناویروس با شرایط نظام حقوقی اضطرار هماهنگ است؟ رویکرد قانونی روسیه در مواجهه با ویروس کووید-19 چیست و عملکرد آن چگونه ارزیابی می شود؟ نتایج این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که روسیه با استفاده از رژیم حقوقی اضطرار توانسته تا حدودی اوضاع وخیم موجود را کنترل و مدیریت کند. در نظام حقوقی این کشور اصلاحات قابل توجهی چون بازنگری در مفهوم اضطرار، اعلام شرایط هشدار سطح بالا، تشدید مجازات نقض مقررات و دستورالعمل های شرایط اضطراری و ابداعاتی همانند ایجاد رژیم پرداخت حقوق شرایط بیکاری، راه اندازی سامانه ملی ثبت علایم بیماری و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) نظارت بر انجام قرنطینه خانگی دیده می شود.

  کلیدواژگان: کووید-19، فدراسیون روسیه، رژیم حقوقی اضطرار، اعلام وضعیت هشدار سطح بالا، اصلاح قوانین
 • محمد امامی صفحات 225-238

  در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کووید -19 پرسش های حقوقی متعددی در حوزه سلامتی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ایجاد شد که نیازمند پاسخ گویی نظام های مختلف تصمیم گیرنده ازجمله نظام حقوقی به این پرسش هاست. ازجمله، این پاندمی سبب شد پدیده مسکن به عنوان یکی از این بحران های کلیدی مطرح شود تا علمای مسکن در سراسر جهان برای مداخله در این وضعیت اضطراری مسکن بسیج شوند. فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه کردن، کاهش درآمد خانوارها با دوره های طولانی از تعطیلی یا تعدیل نیرو و در نتیجه عدم توانایی پرداخت اجاره بها، از مهم ترین اموری است که دسترسی مردم به مسکن ایمن را با چالش روبه رو کرده است. کشور های مختلف با اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت در راه برطرف کردن این مشکلات که به نوعی حساس ترین مخاطب آن، مستاجران هستند، برآمدند. در این پژوهش با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای فعال این حوزه، درصدد بررسی تصمیم های حقوقی این نظام حقوقی و ارزیابی نقاط ضعف تصمیم گیری های هم عرض در ایران هستیم.

  کلیدواژگان: کووید -19، مستاجران، اجاره بها، مسکن، نظام حقوقی بریتانیا، نظام حقوقی ایران
|
 • Seyed Ehsan Raeesalsadati, Firooz Aslani Pages 121-152

  House arrest-term socio-political literature And the public's rights meant to keep people in their home or a given location, under the social security measures and restrictions, in order to maintain public order and national security of the country. Surrounded people often are accused of committing crimes against internal and external security But the terms and conditions and the general interest of the country requires judicial approach taken towards them. In this sense, despite the physical similarities House arrest and detention with compulsory residence in criminal law, separate and independent legal entity Action based on non-judicial and qualified description of the hedge is inherent and consequential punitive described. Given that reference House arrest imposed on our country's Supreme National Security Council, In terms of Article 176 of the constitution and at the same time explicitly stipulates other rules and laws protecting civil rights and civil liberties on the need for legal backing Issuing a warrant for the detention, compulsory residence, guilt, punishment, and to exercise any social exclusion, it seems, must be clear and strong legal basis to implement House arrest imposed by the council take immediate action.

  Keywords: House arrest, Temporary detention, Security measures, Compulsory residence, Supreme National Security Council
 • Mohammad Moghadami, Ahmad Momeni Rad Pages 153-172

  In the wake of the Corona virus epidemic, which has plagued many countries around the world, unilateral US sanctions on Iran have exacerbated these problems and posed serious obstacles to securing citizenship rights. In these cases, governments are mainly trying to use all available capacities to get out of these problems. One of the contexts and capacities that has always helped countries to achieve their rights is non-governmental organizations. However, in the Iranian legal system, not only is this platform not used properly, but there are basically serious obstacles in the way of using these capacities. In this study, in order to answer the question of what are the solutions to get out of the current situation of the legal system around non-governmental organizations, in order to benefit and ensure civil rights during the Corona virus, the international capacities and harms of the domestic system are addressed. Finally, solutions in three areas are presented. It should be noted that the research method used in this paper is descriptive-analytical and the method of collecting library information.

  Keywords: International Non-Governmental Organizations, Unilateral Sanctions, Human Rights, Citizenship Rights, Corona virus
 • Seyed Ali Hosseini, Hassan Garusi Pages 173-196

  The occurrence of crises and disasters, such as the coronavirus, puts special responsibilities on governments to maintain public safety. In this situation, governments have a duty to take effective decisions and measures to deal with the crisis. It is acceptable that due to the state of emergency, some government decisions impose duties and restrictions on the freedoms of the people. But the least rights that could be considered for people in this situation is the right to access information related to Coronavirus. People also have the right to be informed about the policies and decisions taken by the relevant government institutions to deal with the crisis. If such a right is proven to the people, in the implementation of this right, the transfer of the information related to the Coronavirus crisis may become an important matter. Because most media outlets do not require their power, motivation, or economic interests to collect and transmit information related to the coronavirus, nor do they have effective legal duties. For this reason, the national public media, as a media outlet with constitutional and statuary law responsibilities to inform the public, is responsible for enforcing the right of access to information on the Coronavirus crisis. This descriptive-analytical study, while examining the specific task of disseminating public health crisis information, examines the tasks of the national media in disseminating coronavirus crisis information.

  Keywords: Coronavirus crisis information, publication of information, national public broadcast, right of access to information, public health crisis
 • Niloufar Moghaddami Khomami Pages 197-224

  Covid-19 is the biggest challenge of the 21st century. A disease for which no cure has been discovered up to date (September 2016) and its numerous deaths have raised the concern of governments, nations and international organizations. Dealing with the virus, preventing widespread outbreaks and trying to minimize its effects and casualties is the most important goal of member states of the international community in the context of Corona. The state of emergency caused by the spread of the virus has required different countries to implement a series of legal measures in this area. Using the experiences of different countries, especially in evaluating their performance and the impact of new policies and laws in accordance with the existing conditions, is an effective strategy in amending national laws. The Russian Federation as one of the most powerful and influential countries in the world, which is classified in the tradition of the written legal system can be considered in this regard. The main question states whether Corona virus pandemic is compatible with Emergency legal regime?  What is the legal approach of Russian federation in confrontation with Covid-19 and how it is evaluated? The results of this descriptive-analytical study show that Russia was able to control and manage the current dire situation to some extent by using the Emergency legal regime. Significant reforms such as reviewing the concept of emergency, announcing High Alert conditions, intensifying the punishment for violating regulations and instructions of emergencies and innovations such as creating an non-working days’ payment regime, launching a national system for registering symptoms And the application for monitoring self- quarantine can be seen in the legal system of this country.

  Keywords: Covid-19, Russian Federation, Emergency Legal Regime, Announcing High Alert Status, Legal Amendments
 • Mohammad Emami Pages 225-238

  Regarding the outbreak of the deadly and epidemic disease, 19 legal questions were raised in the field of health, economy, politics and law, which need to be answered by various decision-making systems, including the legal system. For example, this pandemic has raised the housing phenomenon as one of these key crises to mobilize housing scholars around the world to intervene in this housing emergency. Social isolation, quarantine, declining household incomes with long periods of closure or redundancies, and the consequent inability to pay rent are among the most important issues that have challenged people's access to safe housing. Different countries have adopted short-term and long-term policies to address these problems, of which tenants are the most sensitive audience. In this study, by comparative study of the British legal system as one of the active countries in this field, we seek to examine the legal decisions of this legal system and evaluate the weaknesses of similar decisions in Iran.

  Keywords: Corona, rental housing, rent, force majeure