فهرست مطالب

حقوق بشر و شهروندی - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1401)

نشریه حقوق بشر و شهروندی
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/19
 • تعداد عناوین: 5
|
 • احسان مرصوصی *، طاهر حبیب زاده، ایمان حسین پور شرفشاد صفحات 1-28

  یکی از مشکلات مهم عرصه ورزش، خسارت هایی است که به سبب نقض تعهدات قراردادی و یا فسخ قراردادهای این حوزه به جامعه ورزشی، بیت المال و حیثیت بین المللی وارد می شود. این پژوهش قصد دارد ریشه نقض تعهدات قراردادی را بررسی کند، به ضمانت اجراهای آن بپردازد و درنهایت، به اثری که این گونه نقض تعهدات بر حقوق عامه می گذارد، اشاره نماید. در این پژوهش سعی شده است به روش کیفی و کتابخانه ای، به تعریف حقوق ورزشی و قرارداد ورزشی اشاره شود و در ادامه با بررسی آثار حاکم بر قراردادهای ورزشی و منشا نقض این گونه قراردادها با تمرکز بر قرارداد میان بازیکنان و باشگاه ها پرداخته شود و به صورت مطالعه موردی قرارداد استاندارد لیگ برتر انگلستان در فصل 2022-2023 بر بررسی ابعاد آن تعمیق بخشیده شود. یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که منشا نقض قراردادهای ورزشی میان بازیکنان و باشگاه ها، گاه ناتوانی هر کدام از طرفین است و گاه خودداری آنها از انجام تعهدات قراردادی. بر اثر نقض قرارداد، خسارت های مختلفی اعم از مادی و معنوی به طرف مقابل وارد می شود که بعضا نمود بین المللی دارد، همه این گونه خسارات، بر منافع عامه و حقوق مادی و معنوی ایشان تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم خواهد گذاشت که به نحوی نقض حقوق شهروندی به شمار می رود.

  کلیدواژگان: حقوق ورزشی، قرارداد ورزشی، حقوق بین الملل ورزشی، نقض قرارداد، قرارداد فوتبال، حقوق عامه
 • عباس شکوری *، مهدی عباس زاده فتح آبادی صفحات 29-56

  به سبب اهمیت مباحث حقوق بشر جهانی، سازوکار بین المللی ایجاد شده در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله این سازوکار ها شورای حقوق بشر می باشد. هدف این پژوهش بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در کشور بحرین می باشد. سوال اصلی پژوهش این است که شورای حقوق بشر چه عملکردی را در بحرین داشته است؟ فرضیه این پژوهش بر این اساس است که عملکرد شورای حقوق بشر تحت نفوذ دولت های غربی می باشد. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و یافته های این پژوهش نشان می دهد گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عملکرد بحرین در موضوعات خاص از جمله حقوق کودکان، حقوق مدافعان حقوق بشر و... پرداخته و در این زمینه توصیه های نموده است. همچنین این شورا در بررسی دوره ای جهانی کشورهای عضو (در سال های 2008، 2012، 2017) بارها عملکرد بحرین را در زمینه حقوق بشری زیر سوال برده و از بحرین خواسته اند تا موارد یاد شده را اصلاح نماید. دولت بحرین نیز در پاسخ گزارشگران ویژه و بررسی های دوره ای دولت هایی که در زمینه نقض حقوق بشری در بحرین توصیه هایی داشته اند، گاهی توصیه ها را قبول و اصلاح نموده و گاهی نیز آنها را مغایر با قوانین داخلی دانسته است و اصلاح آن توصیه ها سر باز زده است.

  کلیدواژگان: بحرین، بررسی دوره ای جهانی، سازمان ملل، شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه
 • ولی الله حیدرنژاد * صفحات 57-88

  ثبت نقل وانتقال خودرو از مسایلی مهمی است که اکثریت شهروندان با آن مواجه هستند و در وضعیت کنونی اختلاف برداشت و ارایه تفاسیر متفاوت از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 قریب به یک دهه است که وضعیت نابسامانی را در خصوص ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نموده است و شبهاتی که در خصوص عدم ثبت رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی توسط برخی مسیولین مطرح شده است موجبات بلاتکلیفی و سرگردانی شهروندان، تضییع حقوق دولتی، نیز ورود خسارت به مردم و افزایش پرونده های دادگستری را فراهم آورده است که در این پژوهش نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل وانتقالات خودرو با پیشنهاد وضعیت مطلوب با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به نظر می رسد؛ هر چند برگ سبز خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، مطابق ماده 1287 قانون مدنی و ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1388 سند رسمی مالکیت خودرو محسوب می شود اما با عنایت به سیر تصویب، مشروح مذکرات و نظریات شورای نگهبان در خصوص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظر می رسد فارغ از اینکه مقنن هیچ گونه ضمانت اجرایی قانونی برای عدم ثبت رسمی نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پیش بینی ننموده است اما ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. درحال حاضر دلیل عمده ایجاد مناقشه لزوم و یا عدم لزوم ثبت محضری نقل وانتقال خودرو و عدم تمایل مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مبنی بر لزوم وصول مالیات بر نقل وانتقال خودرو مطابق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می باشد که با اجرایی شدن حکم موضوع ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 پرداخت مالیات بر نقل وانتقال خودرو می بایست قبل از تعویض پلاک انجام شده و نیروی انتظامی نیز مکلف به احراز پرداخت مالیات نقل وانتقال می باشد، لذا با بسته شدن راه فرار مالیاتی، در عمل محل مناقشه و دلیل عدم تمایل به ثبت محضری نقل وانتقال خودرو از بین خواهد رفت. با این وجود با توجه به لزوم رفع بروکراسی های اداری و رفع دوگانگی موجود در خصوص ثبت معاملات خودرو، پیش بینی مرجع واحد قانونی جهت نقل وانتقال خودرو و واگذاری همه امور مرتبط با آن به نیروی انتظامی، ضروری به نظر می رسد. ضمن اینکه به لحاظ رویه قضایی نیز آراء صادره از سوی هییت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 421 الی 424 مورخ 1/7/1392 و 1863 مورخ 2/12/1399 در رفع ابهام از چالش های موجود راهگشا نبوده است و در پاره ای از موارد به ابهامات دامن زده است.

  کلیدواژگان: برگ سبز خودرو، پلیس راهور، سند رسمی، مالکیت، نقل وانتقال
 • محمد خورشیدی اطهر * صفحات 89-108

  پیشرفت فناوری های اطلاعات و ارتباطات در کنار کار کرد های موثر آن بر امور متعدد و متنوع مرتبط با زندگانی بشری، موجد آسیب هایی برای حقوق شهروندی در فضای سایبر نیز بوده است؛ لکن لازمه گستره فضای سایبر این است که یک سری اصول و قواعد کلی حقوقی و دربرگیرنده ابعاد نظری حقوق شهروندی در فضای سایبر به تناسب بر تمام روابط و مناسبات موجود در این فضا حاکمیت نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، پاسخگوی مسیله حکم فرمایی اصول و قواعد حقوقی بر حقوق شهروندی در فضای سایبر است. اصل «لا ضرر» را می توان در روابط میان شهروندان با دیگر اشخاص جامعه در فضای سایبر حاکم دانست و مآلا از دو بعد تکلیفی و وضعی از ایراد هر گونه آسیب به حقوق شهروندی در فضای سایبر ممانعت به عمل می آورد و ضمان شخص زیان زننده را مقرر نمود. از حیث قواعد حقوقی حاکم بر مناسبات حکومت با شهروندان در فضای سایبر نیز، اصل برایت در حوزه امور ماهوی و اصل دادرسی منصفانه در حوزه امور شکلی در برابر اختیارات و ابزارهای اعمال قدرت توسط حکومت، ضامن حفظ و صیانت از حقوق شهروندان در فضای سایبر به حساب می آید. اصل برایت باعث می شود تا شهروندان سایبری از مجرم شناخته شدن بدون مبنا مصون باشند و اصل دادرسی منصفانه نیز مانع تضییع و یا تحدید حقوق شهروندی در فضای سایبر به بهانه تامین امنیت در این فضا تلقی می شود.

  کلیدواژگان: اصل لاضرر، اصل برایت، دادرسی منصفانه، حقوق شهروندی، فضای سایبر
 • سید علی میرلوحی *، انیس اسدی صفحات 109-134

  انقلاب اسلامی با این نگرش که طبق عدالت پیش خواهد رفت، و ضداخلاقی و ضدانسانی عمل نخواهد کرد، به بار نشسته است؛ بااین وجود هنوز هم با باندهای سوءاستفاده کننده از اموال عمومی مواجه می شویم که با ارزش ها و معیارهایی است که انقلاب اسلامی با تکیه بر آن به پیروزی رسیده است مغایرت دارد. وجود این تضادها بررسی عوامل ایجاد فساد در فوتبال را ضروری می سازد، البته که آشکار کردن عوامل و مصادیق فساد در ورزش نباید به این معنا باشد که فساد در حال گسترش است و نمی توان با آن به مبارزه پرداخت؛ بلکه بدین معناست که با توجه به اینکه یکی از عوامل عدم توسعه یافتگی در کشور، وجود فساد و فقدان شفافیت است، باید با بررسی عوامل با آنها برخورد شده تا توسعه را نیز به دنبال خود داشته باشد. اگر بتوانیم از فساد تعریفی واضح ارایه دهیم و عوامل موثر در شکل گیری این پدیده را در فوتبال شناسایی نماییم، قاعدتا می توانیم راهکارهای بازدارنده و نحوه مبارزه با این معضل را دریابیم. در این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی به ریشه شناسی و سپس اقدامات اجرایی جهت جلوگیری از فساد در فوتبال ایران پرداخته می شود. نمونه هایی از فساد را می توان کمابیش در هر سازمانی دید، سازمان های ورزشی نیز با توجه به مسیولیت مهمی که در امر توسعه ورزش و تامین سلامت مردم دارند، آسیب هایی برآمده از فساد، می تواند تاثیر عمیق تری بر آنها بگذارد. یکی از سازمان های غیررسمی و حساس در زمینه فوتبال، فدراسیون فوتبال می باشد، ازآنجا که امور مربوط به آن، مورد علاقه اقشار مختلف بالاخص قشر جوان می باشد، توجه به مقوله فساد در این فدراسیون ضروری است. باید مبارزه با فساد صورت گیرد تا از تشدید آسیب ها در آینده پیشگیری شود.

  کلیدواژگان: فدراسیون فوتبال، فساد در ورزش، حقوق ورزشی، نقض قوانین، صیانت از حقوق عامه
|
 • Ehsan Marsousi *, Taher Habibzadeh, Iman Hossein Pour Sharafshad Pages 1-28

  One of the most important problems in the field of sports is the damage caused to the sports community, the financial system, and the international reputation due to the violation of contractual obligations or the termination of contracts in this field. This research aims to examine the root of the breach of contractual obligations, to guarantee its implementation, and finally, to point out the effect that such breach of obligations has on public rights. The definition of sports rights and sports contract should be mentioned, and then it will be discussed by examining the effects governing sports contracts and the origin of violations of such contracts, focusing on the contract between players and clubs, and as a case study, the standard contract of the English Premier League in the 2022-2023 season. The investigation of its dimensions should be deepened. The findings of this research show that the source of the violation of sports contracts between players and clubs is sometimes the inability of each of the parties and sometimes their refusal to fulfill contractual obligations. Due to the violation of the contract, various damages, both material and spiritual, are inflicted on the other party, which sometimes have an international aspect, all such damages will directly or indirectly affect the public interests and their material and spiritual rights, which is considered as a violation of citizenship rights.

  Keywords: Sports law, sports contract, international sports law, breach ofcontract, football contract, citizenship rights
 • Abbass Shakouri *, Mehdi Abbaszadeh Fathabadi Pages 29-56

  Due to the importance of global human rights issues, the international mechanism established in this field is of particular importance. Among these mechanisms is the Human Rights Council. The purpose of this research is to examine the performance of the Human Rights Council in Bahrain. The main research question is what has been the function of the Human Rights Council in Bahrain? The hypothesis of this research is based on the fact that the performance of the Human Rights Council is under the influence of Western governments. In this research, a descriptive and analytical method was used, and the findings of this research show that the special rapporteurs of the Human Rights Council are concerned with the performance of Bahrain in specific issues such as Children's rights, rights of human rights defenders, etc. and has given recommendations in this field. Also, in the global periodic review of member countries (in 2008, 2012, 2017), this council repeatedly questioned Bahrain's performance in the field of human rights and asked Bahrain to correct the mentioned cases. The government of Bahrain, in response to the special rapporteurs and periodic reviews of the governments that have made recommendations on human rights violations in Bahrain, has sometimes accepted and modified the recommendations and sometimes considered them to be contrary to the domestic laws and the modification Those recommendations have backfired.

  Keywords: Bahrain, United Nations, Human Rights Council, GlobalReview, Special Rapporteurs
 • Valiyollah Heidarnezhad * Pages 57-88

  Although the green card issued by the police force is considered as an official vehicle ownership document according to Article 1287 of the Civil Code and Article 22 of the Law on Transportation and Transit of Goods through the Territory of the Islamic Republic of Iran, but considering the approval process, detailed discussions and opinions Regarding Article 29 of the Law on Investigation of Traffic Violations, the Guardian Council seems to have provided no legal enforcement guarantee for the non-official registration of car transfers in notaries, but the registration of car transfers in notaries is mandatory. . In the process of approving Article 29 of the Law on Investigation of Traffic Violations, the Guardian Council also found that non-receipt of revenues such as registration fees, taxes, duties, government and public rights due to non-registration of car transfers due to reduced public revenue is contrary to Article 75. The constitution stated that by amending Article 29 with its current content, the objection to Article 75 had been removed from the perspective of the Guardian Council. At present, the main reason for the dispute is the necessity or non-necessity of notarized registration of car transfers and the unwillingness to refer to notaries, the legal obligation of notaries to collect car transfer tax according to Article 42 of the VAT Law. It has been approved in 2008 that with the implementation of the sentence of Article 30 of the Value Added Tax Law approved in 1400, the payment of car transfer tax must be done before changing the license plate and the law enforcement force is obliged to pay the transfer tax.

  Keywords: Car deals, notarial deed, ownership, transfer, notaries
 • Mohammad khorshidi athar * Pages 89-108

  The development and advancement of information and communication technologies along with its effective functions on many and varied issues related to human life has caused damage to the rights of citizens in the cyber space. However, the extent of the cyber space requires that a series of general legal principles and rules governs all the relationships in this space. In the present research, using library sources and descriptive and analytical research methods, it is the answer to the issue of ruling legal principles and rules on citizenship rights in the cyber space. the principle of "prohibition of detriment" can be regarded as the ruling principle in the relations between citizens and other members of the society in the cyber space; this principle prevents any detriment to the rights of citizens in the cyber space, and guarantees the harmed person. In terms of the legal rules governing the relationship between the government and citizens in the cyber space, the principle of innocence in the field of substantive matters and the principle of fair trial in the field of formal matters against the powers and means of exercising power by the government guarantee the protection of the rights of citizens in the cyber space. The principle of innocence makes cyber citizens immune from being guilty without any basis and the principle of fair trial also prevents the violation or limitation of citizen's rights in the cyber space under the pretext of ensuring security in this space.

  Keywords: civil rights, cyberspace, principle of prohibition of detriment, principle of innocence, fair trial
 • Seyed Ali Mirlohi *, Anis Asadi Pages 109-134

  The Islamic revolution is based on the attitude that it will proceed according to justice, and will not act against morals and humanity; Nevertheless, we still encounter gangs abusing public property, which is contrary to the values and criteria that the Islamic Revolution has achieved victory by relying on. The existence of these contradictions makes it necessary to examine the factors that cause corruption in football, of course, revealing the factors and examples of corruption in sports should not mean that corruption is spreading and cannot be fought against; Rather, it means that considering that one of the factors of lack of development in the country is the existence of corruption and lack of transparency, they should be dealt with by examining the factors in order to pursue development. If we can provide a clear definition of corruption and identify the effective factors in the formation of this phenomenon in Football we can usually find the preventive solutions and how to fight this problem; In this article, with a descriptiveanalytical approach, the etymology and then executive measures to prevent corruption in Iranian football are discussed. Examples of corruption can be seen more or less in every organization, and sports organizations, considering the important responsibility they have in developing sports and ensuring people's health, damage caused by corruption can have a deeper impact on them. One of the informal and sensitive organizations in the field of football is the Football Federation, since its related matters are of interest to different groups, especially the youth, it is necessary to pay attention to the category of corruption in this federation. There should be a fight against corruption to prevent future damage.

  Keywords: Football Federation, corruption in sports, sports rights, violationof rules, Protection of public rights