فهرست مطالب

جستارهای سیاسی معاصر - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1401)

نشریه جستارهای سیاسی معاصر
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدامیر احمدزاده*، ظریفه کاظمی صفحات 3-30

  روانشناسی سیاسی روشی برای بررسی شخصیت افراد و پی بردن به دلایل کنش ها و واکنش های رفتاری افراد در برابر مسایل و امور مختلف می باشد. در پژوهش پیش رو مهدعلیا همسر محمدشاه، دومین شاه قاجار و مادر ناصرالدین شاه سومین شاه قاجار، با توجه به روش روانشناسی سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.بنابر داده های به دست آمده، مهدعلیا با سه ویژگی مجزا و مشخص قابل بررسی است. یک زنی مدبر، مقتدر، سیاس و محیل. دوم زنی که به عنوان مادر نقش هایی دارد و به ایفای آنها می پردازد. سوم زنی که به امورات عام المنفعه و خیریه می پردازد.وی توانست با مدیریت و کاردانی که داشت، بعد از فوت محمدشاه چهل روز بر مسند حکومت قرار بگیرد و شرایط را برای آمدن شاه جدید از تبریز به تهران فراهم کند. او با نفوذ در ناصرالدین شاه به دخالت در امور سیاسی و حکومتی پرداخته و نقش مهمی را در برخی وقایع ایفا کرد. مهدعلیا همچون هر مادر دیگری به فرزندنش عشق می ورزید از نامه های باقی مانده از آن موقع می توان به این مهم پی برد. در امور خیریه هم فعالیت داشت او همچون یک زن مسلمان از خود آثاری به یادگار گذاشت. علی رغم موارد اشاره شده بیشترین تاثیری که در اذهان بر جای گذاشت زنی منفور است چون عامل یا یکی از عاملین اصلی در قتل امیرکبیر محسوب می شود. نگارندگان در این پژوهش در صدد هستند تا چهره ای متفاوت اما واقعی از این زن که جزء واپسین زنان مقتدر ایرانی در حوزه سیاست می باشد را معرفی کند.با توجه به پژوهش انجام شده به نظر می رسد، شرایط زندگی مهدعلیا در کنار همسرش محمدشاه و مشکلاتی که در زندگی با او داشت، در نحوه برخوردش در برابر ناصرالدین شاه و دخالت در امور حکومتی در عصر ناصری اثر داشت.

  کلیدواژگان: روانشناسی سیاسی، مهدعلیا، ناصرالدین شاه، امیرکبیر، حرمسرا
 • علی اشرف هواسی، جلال درخشه، رحیم خستو* صفحات 33-58
  هدف اصلی مقاله ی حاضر، تبیین موانع مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. یکی از مولفه های اصلی توسعه سیاسی، بحث مشارکت سیاسی زنان در عرصه های کلان تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی است. با توجه به این امر، کشورها سعی دارند تا با تقویت حضور زنان در ساختار قدرت و تصمیم گیری در راه توسعه گام بردارند. جمهوری اسلام ایران نیز از این امر مستثنی نیست. از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون، تلاش های زیادی به کار گرفته شده است تا نقش زنان در تحولات سیاسی تقویت شود. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله این گونه مطرح شده است که موانع مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که موانع ساختاری و غیرساختاری را می توان اصلی ترین موانع مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران دانست. نتایج تحقیق نشان می دهد که در جمهوری اسلامی ایران در بعد ساختاری وجود عواملی از قبیل ساختارهای بسته سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی زمینه ساز تضعیف مشارکت سیاسی زنان در تحولات سیاسی شده است. هر چند تلاش های زیادی برای حل این مشکلات به کار گرفته شده است با این حال، به نظر می رسد تا رسیدن به نتیجه ی مطلوب راه زیادی در پیش دارد. در خصوص ابعاد غیرساختاری وجود دو عامل عادات زنانه به همراه فیزیولوژی خاص زمینه ساز تضعیف مشارکت سیاسی زنان گردیده است. نوع روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.
  کلیدواژگان: مشارکت، مشارکت سیاسی، زنان، بعد ساختاری، بعد غیرساختاری
 • سید مرتضی حافظی* صفحات 61-86
  ایران به دشواره های فراوانی دچار و با تناقض ها و بحران های گوناگونی دست گریبان است. در چنبره این مشکله ها سخت از بیماری نا-سیاستی و ناتاریخی گرایی رنج می برد و محزون است. نا-سیاست اندیشی هایی که دامان ایران را فراگرفته، روزبه روز عرصه تداوم را بر ایران تنگ تر می کند. روایت های گذشته و تاریخ نگارانه ما آن چنان به کژتابی ها و نافهمی ها آلوده شده است که ایران را در زیر آوار روایت هایی که دم از احتشام و فخامت می زنند، مدفون کرده است. هدف مقاله حاضر نقد روایتی است که عالمان سیاست از گذشته ما بازگو کرده اند؛ و در پی پاسخ به بحران عقب ماندگی، انحطاط از اندیشه قدسی، ایدیولوژی گرایی و نزاع بین سنت و مدرنیته، الگوی هویتی مذهبی، ناسیونالیستی، چپ گرایانه و ایران شهری را ارایه داده و هرکس از ایران خود سخن گفته است. در این روایت از یک تیوری تفسیری و تاویلی به سمت تیوری تقلیدی رفته و ناکارآمد از این بوده است که به طور مناسب آمدوشد آشفته کننده و ناآرام حوادث و گفتمان ها را تبیین کند. این نوشتار برای پرسش از چرایی این وضعیت، فرضیه ای را مطرح می کند که بر اساس آن باید ایران را از دست «ایران» رهاند. تلقی فرهنگی و آرمان گرایانه از گذشته ای باشکوه، که برای وجود آن نمی توان دلایلی علمی به دست داد «ایران» را به بزرگ ترین حجاب و مانع گذار تبدیل کرده است. در این نوشتار با استفاده از نظریه نو تاریخ گرایی که در پارادایم روش انتقادی قرار می گیرد، کوشش می شود دشواره ایران بیمار را در درون همین روایت ها بازشناخت. شاید این روایت، تیره و نا خواستنی باشد، اما رهایی از دشواره های کنونی راهی به جز خلاص شدن از تاریخ ایران آرمانی ندارد.
  کلیدواژگان: ایران، نزاع هویتی، نو تاریخ گرایی، هویت باستانی، هویت اسلامی، هویت ایران شهری
 • بهرام ستاری دستنائی*، احمد بخشایشی اردستانی، عبدالحسین الله کرم صفحات 89-118

  گفتمان های سیاسی بعد از آن تحت عنوان حزب الله ،خط امامی ،مکتبی،رسالتی، سپس گفتمان های موسوم به چپ و راست در قالب های مختلفی درسپهرسیاسی کشور ظهور، و درادامه این روند در قالب گفتمان اسلام ناب محمدی و اسلام امریکایی، اصول گرا و اصلاح طلب با دال های متفاوت صف بندی کردند. باتوجه به شعارهای خود و متناسب با مردم درجغرافیای سیاسی ایران به یارگیری پرداختند و این یارگیری درتوسعه سیاسی و جمهوریت نظام نقش ایفا کرد.دراین راستا این سوال مطرح است این گفتمان ها چه تاثیری درجمهوریت و مشارکت سیاسی مردم درجغرافیای سیاسی ایران گذاشتند وچگونه به گسترش مشارکت سیاسی منجرمیشود؟ فرضیه مقاله این است که سیاسی نظام جمهوری اسلامی به دلیل کاربرد انگیزه های متفاوت مردم متناسب با هرموقعیت جغرافیای سیاسی ایران اسلامی باعث مشارکت مثبت آنها درعرصه های متفاوت تصمیم گیری کشور خصوصا انتخابات می شود.به همین دلیل با بررسی گفتمان های متعدد و مبانی فکری آنها،نحوه تاثیر گذاری گفتمان ها به طور عام درجمهوریت و مشارکت سیاسی مردم سعی شده است درستی فرضیه نشان داده شود.

  کلیدواژگان: گفتمان، اسلام گرا، دفاع مقدس، سازندگی، اصلاح طلب، اصول گرا
 • فاطمه طاهرخانی* صفحات 121-144
  انقلاب اسلامی 1357ه.ش ، زمینه ی بروز و ظهور انواع اندیشه ها و آرمان های سیاسی و اجتماعی درقالب "متن" بود به گونه ای که امروزه محققین انقلاب اسلامی با انبوهه ای از متون در قالب بیانیه ، سخنرانی ،اعلامیه،گزارش ،مصاحبه و...مواجه اند که نیاز به دسته بندی و تحلیل محتوا دارند . یکی از مهمترین چالش های رژیم پهلوی ، بحران مشروعیت بود که از زمان تاسیس تا سقوط، همزاد آن بود . دسته ای از متون دوره انقلاب به طور مشخص با هدف بازنمایی ،برجسته سازی و تاکید بر این نامشروع بودن تولید شدند که در این مقاله "گونه ی گفتاری پدیدارساز" نامیده خواهند شد . هدف این مقاله تببین مختصات نظری و مفهومی این گونه ی گفتاریسیت. از رهگذر این تبیین ،معین میگردد انقلابیون چگونه از طریق کاربست زبان و انواع مکانیسم های گفتاری ،نامشروع بودن حاکمیت رژیم پهلوی را به نمایش گذاردند و موضع خود را در مبارزه علیه شاه تقویت نمودند .حسب موضوع تحقیق ، از روش/نظریه تاریخی-گفتمانی استفاده شده و متون بسیاری مورد تحلیل واقع شده اند که در اینجا یک نمونه موردی برای تشریح مختصات کلام پدیدارساز آورده خواهد شد . نتیجه آنکه گونه ی گفتاری "پدیدارساز" شکلی از گفتارسیاسی مشروعیت زدایانه از حکومت جور است که کارکرد آن شکل دهی به یک هویت سیاسی مبتنی بر سنت اسلامیست که با دنیای نوسازگار است و تولیدکنندگان این گونه گفتاری صاحب سرمایه عظیم دینی ،سیاسی و اجتماعی اند .
  کلیدواژگان: گونه، گفتمان، پدیدارساز، انقلاب اسلامی، مشروعیت
 • عبدالمطلب عبدالله*، پرویز توکل نیا صفحات 147-177

  مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نه تنها از 10 دوره قبل خود، بلکه از دیگر انتخابات کشور هم کمتر است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف کاربردی و روش تحلیلی- توصیفی، از طریق مطالعات اکتشافی تنظیم شده است. به منظور سنجش میزان تاثیر هر یک از شاخص ها مبادت به تعیین و تشکیل گروه هدف خبرگان متشکل از اساتید دانشگاه و صاحبنظران به تعداد 30 نفر نمود. تجزیه وتحلیل داده های شاخص های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد، کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم تک علتی نبوده وتابع ترکیبی از علل و عوامل مختلف در هم تنیده و متاثر از هم در حوزه ها و زمینه های مختلف با میزان تاثیر متفاوت است. که شاخص های بی تفاوتی و کوتاهی نمایندگان مجلس دهم در قبال شعارها و ادعاهای نمایندگی، رقابت سیاسی انتخاباتی غیر نهادمند مبتنی بر ایده تکاپوی حذف رقیب و ستیز بین احزاب و جناح های سیاسی ، بلاتکلیفی لایحه های CFT و پالرمو وعدم عضویت درFATF، محدودیت رای دهندگان درگزینش نامزدهای مطلوب خود، تشریفانی دانستن انتخابات و تحریم ها و تبعات آن بر اقتصاد و سیاست و هزینه اداره کشور بیشترین تاثیر را داشته اند.

  کلیدواژگان: انتخابات، مشارکت، رقابت، مجلس، احزاب، کرونا
 • سید علی میرلوحی، طاها عشایری*، طاهر جهان پرور، زهرا حسن زاده صفحات 181-206
  زمینه

  مشارکت سیاسی امری حیاتی در توسعه مدنی، تحول در ارزش های سیاسی، ارتقای پایگاه اجتماعی-اقتصادی (منزلت) زنان تلقی می شود. در ایران، مشارکت زنان اولین بار پس از انقلاب 1358 کلید خورد و حضور در انتخاب شوراها، نمایندگان، سطح کابینه دولت و نهادهای مهم، مشارکت سیاسی زنان را به امری مهم و حایز اهمیت در نظام سیاسی تبدیل کرده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهش های انجام شده درزمینه عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان است.

  روش

  روش تحقیق از نوع فراتحلیل است. ابزار آن مطالعات منتشر در بازه زمانی 1387 تا 1400 بوده که از 21 جامعه آماری، 14 نمونه با روش هدفمند انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA) استفاده شده است.

  یافته ها: 

  نتایج نشان می دهد که عوامل روانی (0.132)، عوامل فرهنگی (0.268)، عوامل خانوادگی (0.180)، عوامل اجتماعی (0.269)، عوامل سیاسی (0.184) و عوامل اقتصادی (0.204) بر مشارکت سیاسی زنان تاثیر معنی داری داشته است و در کل ضریب اثر کلی برابر با 0.238 است.

  کلیدواژگان: زنان، ساختار پدرسالارانه، سرمایه سیاسی، نظام خانواده، مشارکت سیاسی
|
 • MohammadAmir Ahmad Zadeh *, Zarife Kazemi Pages 3-30

  Political psychology is a way to examine the personality of individuals and to find out the reasons for the actions and behavioral reactions of individuals to various issues and matters. In the leading research of Mahdalia III, it is examined and analyzed according to Adler theory and political psychology. According to the obtained data, Mahdalia is known for having three distinct characteristics: a resourceful, powerful, political and local woman, a second woman playing mother roles, and a third Muslim woman engaged in charitable and charitable affairs. Which is examined in three time periods: 1- Childhood and before marriage, 2- The period of his marriage and divorce, 3- The period of the reign of his son Naser al-Din Shah. In this study, the authors try to introduce a different but real face of this woman, who is one of the last powerful Iranian women in the field of politics, emphasizing Adler's theory.In his theory, Adler considers the issue of inferiority as a motivating force in human behavior and believes that it has its roots in childhood and can be studied in three personality types: organ inferiority, cherished and neglected, in people with this problem. In the case of the researcher, according to the tenderness in childhood and then the negligence in the period of marriage and the compensation of the humiliation caused by it during the reign of her child at this time can be examined. According to the research, it seems that Mahdalia's dissatisfaction with life with his wife Mohammad Shah, had an effect on the way he treated Naser al-Din Shah and interfered in government affairs.

  Keywords: Political Psychology, Adler Theory, Mahdalia, Nasser al-Din Shah, Shrine
 • Ali Ashraf Havasi, Jalal Dorakhshah, Rahim Khastu * Pages 33-58
  the main purpose of this paper is to explain the obstacles of political participation in the islamic republic of iran . one of the main components of political development is the political participation of women in large areas of political and managerial decisions . In light of this , the countries are trying to step up by strengthening women 's presence in the structure of power and decision making . The Islamic Republic of Iran is no exception . Since the formation of the Islamic revolution so far , many efforts have been made to strengthen the role of women in political upheaval . according to this , the main question of this paper is that the obstacles of political participation of women in the islamic republic of iran are . in answer to this hypothesis , structural and structural barriers can be considered as the main obstacles to women 's political participation in the islamic republic of iran . the results of the study show that in the islamic republic of iran in the structural dimension , there are factors such as closed political , economic , social , cultural and legal structures to undermine women 's political participation in political upheaval . Although many efforts have been made to solve these problems , however , it seems to have a long way to achieve the desired result . on the other hand , the existence of two factors of female habits with particular physiology provides for undermining the political participation of women . the kind of research method is descriptive - analytic and based on library studies .
  Keywords: participation, political participation, women, structural dimension, non-structural dimension
 • Seyed Morteza Hafezi * Pages 61-86
  Iran is facing many difficulties and various contradictions and crises. In the midst of these problems, Iran suffers severely from the disease of apoliticism and unhistoricalism. Non-political thinking has pervaded Iran, undermining its state of durability day by day. Our past and historical narratives are so tainted with distortions and misunderstandings that they have submerged Iran under the debris of narratives that proclaim glory and grandeur. The present study aims to critique a narrative that political scientists have retold from our past in response to the crisis of backwardness, the decline of sacred thought, ideology and the conflict between tradition and modernity, the model of religious, nationalist, leftist and Iranshahr identity and those who have spoken about Iran of their own. To ask why this is the case, this article raises the hypothesis that Iran should be liberated from "Iran." The cultural and idealistic view of a glorious past, for which no scientific evidence can be found, has made "Iran" the greatest veil and obstacle. This study attempts to recognize the difficulty of sick Iran within these narratives using the new theory of historiography, which is placed in the paradigm of the critical method. Although this narrative may be dark and undesirable, discarding the current difficulties is the only way to get rid of the history of Iran.
  Keywords: Iran, identity conflict, neo-historiography, ancient identity, Islamic Identity, Iranshahr identity
 • Bahram Sattari D. *, Ahmad Bakhshayeshi, Abdolhousein Allahkaram Pages 89-118

  Political discourses were then launched under the name of Hezbollah, Imami line, school, mission, then the so-called Left and Right Dialogues, in various forms of the political epistemic of the country, and in the course of this process, in the form of a purely Islamic discourse of Mohammadi and American Islam, fundamentally and reformally Craving with different slabs.With regard to their slogans and the people in the political geography of Iran, they played a role in this, and this contribution played a role in the political development and republican rule of the system. In this regard, the question is: How did these discourses affect the political and political participation of the people in Iran, and how to expand the partnership?The hypothesis of the paper is that the political system of the Islamic Republic, due to the application of different motivations of people in accordance with any geographical position of Islamic Iran, makes their positive participation in different aspects of the decision of the country, especially the elections. Therefore, by examining their various discourses and their intellectual foundations , How the Discourses Influenced In general, in the government and political participation of the people, the hypothesis has been shown to be true.

  Keywords: Discourse, Islamists, Sacred Defense, construction, Reformist, Principle
 • Fatemeh Taherkhani * Pages 121-144
  The Iranian Islamic revolution in 1979 provided an impetus for the emergence of various political and social ideas and ideals in the form of texts so that today, researchers studying Islamic revolution are facing a welter of texts in the form of manifestos, speeches, reports, interviews, etc., that need to be categorized and analyzed in terms of content. One of the main challenges facing the Pahlavi regime was the legitimacy crisis following the regime from the date it was established to the date it collapsed. A group of political texts was created for representing and emphasizing such a legitimacy crisis, called the "emergent discourse genre" in this paper. This paper aims at explaining the theoretical and conceptual characteristics of this genre. By so doing, it becomes clear how revolutionists used language and different discourse mechanisms to cast light on the illegitimacy of the Pahlavi regime to fortify their position against Shah. In line with the purpose of the study, the discourse-historical approach was adopted and various texts were analyzed. One text is presented here as an example to explain the characteristics of the emergent discourse. The results of the analysis reveal that the emergent discourse genre is a type of political discourse that is capable of depriving oppressive tyrannies of legitimacy. This genre can forge a political identity based on the Islamic tradition that is compatible with the modern world; the producers of such a discourse genre have enormous religious, political, and social potentials.
  Keywords: Genre, discourse, legitimacy, historical-discourse, analysis
 • Abdulmuttalib Abdullah *, Parviz Tavakolnia Pages 147-177

  Participation in the elections of the 11th term of the Islamic Consultative Assembly is not only less than the previous 10 terms, but also less than other elections in the country. Accordingly, the present study has been prepared with the aim of application and analytical-descriptive method through exploratory studies. In order to measure the effectiveness of each of the indicators, 30 experts were selected to form and form a target group of experts, consisting of university professors and experts. Analysis of data from research indicators using SPSS software showed that the decrease in participation in the 11th parliamentary elections was not a single cause and a combination of different causes and factors intertwined and affected in different areas with different impact. Is. Indicators of indifference and shortcomings of the 10th parliamentarians in the face of slogans and claims of representation, non-institutional political election competition based on the idea of ​​eliminating rivalry between political parties and factions, indecision of CFT and Palermo bills and non-membership in the FATF limit Their preferred candidates, the recognition of elections and sanctions, and their consequences have had the greatest impact on the economy, politics, and the cost of running the country.

  Keywords: Elections, participation, competition, parliament, parties, Corona
 • Seyed Ali Mirlohi, Taha Ashayeri *, Tahere Jahanparvar, Zahra Hasanzade Pages 181-206
  Background

  Political participation is considered vital in civic development, change in political values, promotion of socio-economic status (status) of women. In Iran, women's participation was key for the first time after the 1979 revolution, and participation in the election of councils, representatives, government cabinet levels, and important institutions has made women's political participation an important issue in the political system. Accordingly, the purpose of this study is to meta-analyze the research conducted on the factors affecting women's political participation.

  Method

  The research method is meta-analysis. The tool was published studies in the period 1387 to 1400 that from 21 statistical populations, 14 samples were selected by purposive methods. Comprehensive meta-analysis (CMA) software was used to analyze the collected information.

  Results

  The results show that psychological factors (0.132), cultural factors (0.268), family factors (0.180), social factors (0.269), political factors (0.184) and economic factors (0.204) had a significant effect on women's political participation and In total, the overall effect coefficient is equal to 0.238.

  Keywords: women, patriarchal structure, Political Capital, family system, political participation