فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 36، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 5
|
 • پیمان صادقی، وحید ضیایی*، نیما پروانه صفحات 1-10

  بیماری های خودالتهابی شامل گروهی از بیماری ها بوده که بدنبال فعالیت نامنظم سیستم ایمنی ذاتی، حملات پایدار یا دوره ای التهاب ایجاد گردیده و فاقد تیترهای بالای آنتی بادی های اختصاصی می باشند. زمینه ژنتیک در بروز آن ها نقش مهمی دارد.علامت بالینی بسیاری از آن ها حملات تب دوره ای یا پایدار می باشد. در کنار آن، التهاب سیستم های مختلف از جمله پوست، سروزها، مفاصل و استخوان و دیگر ارگان ها مشاهده می گردد . درمان های متعددی جهت کنترل التهاب از جمله داروهای ضدالتهاب غیراستروییدی،کورتیکواستروییدها و عوامل بیولوژیک و غیربیولوژیک تعدیل کننده فعالیت سیستم ایمنی استفاده شده که در کنترل بیماری ها موفقیت نسبی داشته اند. التهاب مزمن در طول سال ها می تواند منجر به ترشح مواد مختلف در بدن گردد و با رسوب آن ها در بافت های مختلف احتمال بروز آمیلوییدوز سیستمیک و نارسایی ارگان مربوطه در بسیاری از این بیماری ها وجود دارد. دو بیماری شایع این دسته از بیماری ها در ایران تب مدیترانه ای خانوادگی و سندرم مارشال می باشد. تشخیص دیررس اولی با احتمال بالای آمیلوییدوز همراه بوده و سندرم مارشال می تواند کیفیت زندگی کودک و والدین را بشدت تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله  مروری-توصیفی پس از بررسی پاتوفیزیولوژی این بیماری ها به تظاهرات بالینی آن ها پرداخته خواهد شد. در نهایت دو بیماری تب مدیترانه ای خانوادگی و سندرم مارشال مفصل تر  مورد بحث قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: اختلالات خود التهابی، تب دوره ای، تب مدیترانه ای خانوادگی، سندرم مارشال
 • فرشته عراقیان مجرد، فاطمه پوربرار، رحمت الله مرزبند، طاهره یعقوبی* صفحات 14-28

  کارکنان شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی همواره در شرایط تهدید سلامت جسمی، روانی و اجتماعی قرار داشته که موجب کاهش عملکرد و هزینه های زیاد می گردد. هوش معنوی، توانایی کاربرد و بروز ارزش های معنوی است، به گونه ایی که سبب بهبود عملکرد روزانه و سلامت جسمی و روحی فرد می شود. لذا این مطالعه مروری با هدف بررسی هوش معنوی و مولفه های تاثیرپذیر آن در ارایه دهندگان خدمات سلامت انجام شد. این مطالعه بصورت مرور مفهومی انجام شد. در مطالعه حاضر، مطالعات فارسی در پایگاه های اطلاعاتی فارسی زبان مانند؛ سامانه دانش گستر برکت، پژوهشگاه علوم و فن آوری اطلاعات ایرانSID, Magiran ، با کلیدواژه های هوش معنوی، پرستار، ارایه دهندگان خدمات سلامت از سال 1380 تا نیمه اول سال 1400 جستجو شد. برای جستجوی مطالعات به زبان انگلیسی از کلیدواژه های Spiritual Intelligence, nurses در پایگاه داده های Scopus،PubMed،Google scholar ، Embase  و  Science Directدر بین سال 2021-2010 استفاده شد. همچنین جستجو در پایگاه اطلاعات Google Scholar به فارسی و انگلیسی انجام شد. معیارهای ورود شامل مقالات کامل فارسی و انگلیسی بوده است. معیارهای خروج شامل عدم دسترسی به مقاله کامل بوده است. در این مطالعه مروری از میان 241 مقاله، 33 مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد که هوش معنوی دارای  پیامدهای جسمی و روانی نظیر؛ سلامت عمومی، سلامت روان، سخت رویی، خود انضباطی، کیفیت زندگی، تاب آوری، عملکرد انطباقی، بهزیستی روان شناختی، شادکامی، واکنش های هیجانی در کارکنان نظام سلامت می باشد و همچنین  پیامدهای سازمانی هوش معنوی ارایه دهندگان خدمات سلامت شامل؛ رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، حساسیت اخلاقی، مسیولیت پذیری، صلاحیت بالینی، رفتار اخلاقی، رعایت کدهای اخلاقی، حمایت از بیمار، نگرش به حقوق بیمار، بهبود عملکرد و کیفیت مراقبت پرستاری، خودکارآمدی می باشد. با توجه به این که هوش معنوی بر بسیاری از حیطه های  شخصی و شغلی ارایه دهندگان خدمات سلامت تاثیر مثبت می گذارد، بایستی مدیران در راستای افزایش هوش معنوی کارکنان نظام سلامت برنامه ریزی انجام دهند. لذا پیشنهاد می شود با برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی سبب ارتقاء هوش معنوی ارایه دهندگان خدمات سلامت و در نهایت موجب بهبود عملکرد کارکنان بهداشتی ، افزایش رضایت مندی بیماران و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی نایل گردید.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، ارائه دهندگان خدمات سلامت، عوامل تاثیرپذیر
 • مصطفی عطایی، سعیده نجفی کرسامی، حسن صیامیان* صفحات 29-38

  آموزش مداوم، فرآیندی است که کارکنان را در طول خدمت برای پیشرفت و افزایش کارایی در موقعیت های شغلی حال و آینده، اصلاح نحوه تفکر و عمل آماده می کند و اطلاعات شغلی را مرتبط و منطبق با نیازها در جهت نیل به اهداف سازمانی در اختیار کارکنان قرار می دهد. مطالعه از نوع مروری بوده که از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی؛ Google Scholar، PubMed ، Elsevier و ProQuest Scopus، در محدوده سال های 2022 - 2019  صورت گرفته است. جستجوی مقالات بر اساس کلید واژه های آموزش مداوم پزشکی، آموزش مجازی، آموزش الکترونیک و ویروس کرونا و معادل انگلیسیContinuing Medical Education ,Virtual Teaching, E-Learning, Corona Virus  انجام گردید. در بررسی اولیه تعداد 476 مقاله و پس از لحاظ معیارهای ورود، در نهایت تعداد 28 مقاله جهت تجزیه و تحلیل نهایی وارد مطالعه شدند. نتایج بیانگر روش های موثر در آموزش در علوم پزشکی و به یادگیری الکترونیکی به عنوان روش متداول و موثر اشاره شده است. یافته ها نشان داد که استفاده از یادگیری الکترونیکی، یادگیری  سیار، آموزش آنلاین، محیط یادگیری شبیه ساز و یادگیری ترکیبی نتایج مثبتی در بهبود مهارت و کفایت آموزش مداوم می تواند موثر باشد.  به کارگیری آموزش الکترونیک منجر به افزایش انگیزش شرکت کنندگان بخاطر صرفه جویی در زمان برای مطالعه و یادگیری مطالب آموزشی شده است.  نتایج حاصل از چالش ها و فرصت های رصد شده  از متون مورد بررسی در این پژوهش، نشان می دهد با توجه به چالش ها و فرصت های آموزش مجازی برای ارایه کنندگان و آموزش گیرندگان،  ضرورت نیازسنجی پرشکان و متخصصان در خصوص آموزش های مورد نیاز و  تحول در برنامه ریزی های آموزش مجازی،  آگاهی و آشنایی هر چه بیشتر برنامه ریزان و مدیران آموزش های مجازی با این چالش ها و فرصت ها به عنوان مقدمه ای اساسی جهت پاسخگویی به مشکلات موجود و استقرار یک نظام آموزشی کارآمد را مشخص می سازد. توسعه آموزش مجازی نیازمند تقویت نقش حمایتگری و پشتیبانی دفتر آموزش پزشکی مداوم دانشگاه در تامین زیرساخت ها و منابع مالی و استقلال بیشتر به دانشگاه ها در برنامه ریزی و اجرای توسعه آموزش مجازی است.

  کلیدواژگان: آموزش به کمک کامپیوتر، آموزش، پزشکی مداوم، دانشگاه ها، پزشکی مبتنی بر شواهد، کووید-19
 • مهدی آهنگر دارابی، کیومرث خطیر پاشا، رضا یوسفی سعیدآبادی* صفحات 39-51

  مراکز رشد دانشگاهی بستری برای ایجاد فرصت های حقیقی در راستای بهره وری آموزه های دانشگاهی است. برای دستیابی به نتایج آموزش و پژوهش در دانشگاه بایستی دانش فراگیران با سمت وسوی تجاری سازی آموزش ها و پژوهش ها سوق داده شود، بنابراین هدف مطالعه حاضر مروری بر جایگاه و موقعیت مراکز رشد دانشگاهی بر تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی صورت گرفته است. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری ساده با رویکرد جست وجو در پایگاه داده های  Scopus،PubMed ،Google scholar،Embase  طی سال های 2010  الی 2021 و با کلیدواژه های تجاری سازی، مراکز رشد، مراکز رشد دانشگاهی، تجاری سازی پژوهش و پژوهش دانشگاهی صورت گرفته است و طی 4 مرحله جست وجو و غربالگری 26 مقاله وارد مطالعه شده اند نتایج نشان داده است که ایجاد مراکز رشد بدون بهره گیری از مدیریت تجاری سازی بی فایده است. پژوهش های دانشگاهی بایستی از پالایه قدرت تجاری سازی رد شوند در غیر این صورت پژوهش ها قابلیت اجرایی و کاربردی ندارند. ضمن اینکه برای ایجاد انگیزه، ارتقاء توانمندی، توسعه علمی در سطوح ملی و بین المللی، ایجاد درآمد، رشد علمی، توسعه شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می توان از تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی بهره برد.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، مراکز رشد، مراکز رشد دانشگاهی، تجاری سازی پژوهش، پژوهش دانشگاهی
 • صائمه خلیلی طرقبه، جواد صالحی فدردی*، زهره سپهری شاملو، کاظم رسول زاده طباطبایی صفحات 52-68

  اضطراب بیماری اختلالی شایع، ناتوان کننده و پرهزینه است. روش های درمانی مختلفی برای کاهش اضطراب بیماری مورد بررسی قرار گرفته است. در یک مرور نظام مند انجام شده در خارج از کشور بر روی درمان های موجود برای اضطراب بیماری، درمان های اثربخش مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به اثر عوامل فرهنگی بر نتایج درمانی، این مطالعه با تمرکز بر مرور پیشینه مداخلات درمانی موجود برای اضطراب بیماری در ایران، نتایج یک فراتحلیل را درباره اثربخشی درمان های موجود، گزارش می کند. به این منظور، پایان نامه ها و مقاله های منتشر شده بر روی جمعیت ایرانی به زبان فارسی و انگلیسی تا اسفند 1400 در پایگاه های Noormags، SID، Magiran، Irandoc، Pubmed، ProQuest و Google Scholar مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت تعداد 12مقاله و 2 پایان نامه برای مرور انتخاب شدند. از این بین، تعداد 12 مقاله شرایط ورود به فراتحلیل را دارا بودند. به منظور انجام فراتحلیل از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA) استفاده شد. داده های 14 مطالعه منتخب برای مرور نظام مند نشان داد که انواع روان درمانی برای افراد مبتلا به اضطراب بیماری اثر بخش هستند. بیشترین مداخلات مورد استفاده، به ترتیب شامل درمان های شناختی رفتاری، طرحواره درمانی، معنادرمانی، خاطره پردازی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش بود. نتایج فراتحلیل، نشان دهنده اندازه اثر بزرگ (94/0) بود. اثربخشی درمان دارویی و مداخلات عصب/شناختی نوین در هیچ کدام از مقالات، مورد بررسی قرار نگرفته بود. پیشینه از اثربخشی تعدادی از مداخلات در کاهش اضطراب بیماری حمایت می کند. موثرترین روش های درمانی بر اساس نتایج فراتحلیل عبارتند از: طرحواره درمانی و درمان های شناختی رفتاری. با توجه به یافته های پژوهش حاضر استفاده از این دو شیوه درمانی به عنوان خط اول درمان در افراد مبتلا به اضطراب بیماری توصیه می شود. با وجود این، با توجه به شیوع و هزینه های بالای این اختلال برای فرد و جامعه و تعداد اندک مطالعات منتشر شده در مورد درمان اضطراب بیماری در ایران، انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه، به ویژه با استفاده از مداخلات عصب/شناختی، مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: اضطراب بیماری، درمان، مداخله، مرور نظام مند، فراتحلیل
|
 • Payman Sadeghi, Vahid Ziaee*, Nima Parvaneh Pages 1-10

  Autoinflammatory diseases include conditions resulting from abnormal innate immune system activity, persistent or periodic attacks of inflammation occur, and lack of high titers of specific antibodies. The genetic background has played an essential role in their occurrence, and their gradual identification has provided the basis for a faster diagnosis of the disease. Recurrent or persistent fever attacks are the main feature of these disorders. In addition, inflammation of various systems such as skin, serous membranes, joint and bone, and other organs is observed. Several treatments have been used to control inflammation, including non-steroidal anti-inflammatory drugs, corticosteroids and biological and non-biological immunomodulatory agents, which have been relatively successful in controlling diseases.Chronic inflammation over the years can lead to the secretion of various substances in the body. With their deposition in multiple tissues, there is a possibility of systemic amyloidosis and organ failure in many of these diseases.This group's most common two diseases in Iran are familial Mediterranean fever and Marshall syndrome. The late diagnosis of the first disease is associated with a high risk of amyloidosis, and Marshall syndrome can severely affect the child's and parents' quality of life.

  Keywords: Autoinflammatory disorders, Periodic fever, Familial Mediterranean fever, Marshall syndrome
 • Fereshte Araghian Mojarad, Fatemeh Purbarar, Rahmatollah Marzband, Taheteh Yaghubi* Pages 14-28

  Employees working in hospitals and health centers have always been in a state of threat to physical, mental and social health, which reduces performance and high costs. Spiritual intelligence is the ability to apply and express spiritual values ​​in a way that improves one's daily functioning and physical and mental health. Therefore, this review study was conducted to investigate spiritual intelligence and its related components in health care providers. This study was a systematic review.In the present study, Persian studies in Persian language databases such as Daneshgostar Barakat system, Iran Information Science and Technology Research Institute (IranDoc), SID, Magiran, with the keywords spiritual intelligence, nurse, health service providers searched from 2001 to the first half of 2021. To search for studies in English, the keywords Spiritual Intelligence, nurses were used in the Scopus, PubMed, Google scholar, Embase and Science Direct databases between 2020-2000. The Google Scholar database was also searched in Persian and English. Inclusion criteria included complete Persian and English articles. Exclusion criteria included not having access to the full article.  In this review study, out of 241 articles, 33 studies were used. Findings showed that spiritual intelligence has physical and psychological consequences such as general health, mental health, hardiness, self-discipline, quality of life, resilience, adaptive performance, psychological well-being, happiness, emotional reactions in health system employees and also consequences Organizational spiritual intelligence of health service providers includes job satisfaction, burnout, moral sensitivity, responsibility, clinical competence, ethical behavior, compliance with ethical codes, patient support, attitude to patient rights, improving the performance and quality of nursing care, self-efficacy. Given that spiritual intelligence has a positive effect on many personal and professional areas of health service providers, managers should plan to increase the spiritual intelligence of health system employees. Therefore, it is recommended to hold workshops and training courses. Improving the spiritual intelligence of health service providers and ultimately improving the performance of health workers, increasing patient satisfaction and improving the quality of health services.

  Keywords: Spiritual intelligence, health care providers, influential factors
 • Mostafa Ataei, Saeedeh Najafikersami, Hasan Siamian* Pages 29-38

  Continuing medical education is a continuing process to teach clinicians and provide patients with up-to-date, evidence-based care. The current study is a review type that through searching in databases; Google Scholar, PubMed, Elsevier and ProQuest Scopus, has been done in the range of 2019-2022. Articles were searched based on the keywords of continuing medical education, virtual education, electronic education and corona-virus and the English equivalent of Continuing Medical Education, Virtual Teaching, E-Learning, Corona-Virus. In the initial review, a number of 476 articles and documents were searched, after removing 86 duplicates, and then they were reviewed in terms of the inclusion criteria, and the articles that met the inclusion criteria after a complete review, finally, 28 articles that met the inclusion criteria were included in the study for final analysis. The results indicate the effective methods in education in medical sciences and electronic learning are mentioned as a common and effective method. The findings showed that the use of electronic learning, mobile learning, online training, simulator learning environment and blended learning can be effective in improving the skills and adequacy of continuous training. The use of electronic education has led to an increase in the motivation of participants due to saving time for studying and learning educational materials. The results of the challenges and opportunities observed from the texts examined in this research show that, considering the challenges and opportunities of virtual education for providers and learners, the necessity of assessing the needs of practitioners and experts regarding the required training and evolution in virtual education planning, the awareness and familiarity of virtual education planners and managers with these challenges and opportunities as a basic introduction to respond to existing problems and establish an efficient educational system. The development of virtual education requires the strengthening of the supporting role and support of the continuous medical education office of the university in providing infrastructure and financial resources and more independence to universities in planning and implementing the development of virtual education.

  Keywords: Computer-Assisted Instruction, Education, Medical Continuing, Universities, Evidence-Based Medicine, COVID-19
 • Mahdi Ahangar Darabi, Kiumars Khatir Pasha, Reza Usefi Saeedabadi* Pages 39-51

  Academic growth centers are a platform for creating real opportunities for the productivity of academic teaching. To achieve the results of education and research in the university, learners' knowledge should be directed towards the commercialization of education and research. Therefore, the purpose of this study was to review the position of academic growth centers (incubators) on the commercialization of academic research.  The present study is a simple review study with a search approach in the databases of Scopus, PubMed, Google Scholar, Embase during the years 2010 to 2021 and focusing on the keywords of commercialization, growth centers, academic growth centers, commercialization of research, and academic research. 26 articles were included in the 4 stages of search and screening. The results show that creating growth centers without using commercialization management is useless. Academic research must pass the filter of commercialization power, otherwise, research is not feasible and practical.  Commercialization of academic research can be used to motivate, enhance the empowerment of scientific development at national and international levels, generate income, scientific growth, and develop economic, social, cultural, and political indicators.

  Keywords: Commercialization, Growth Centers, Academic Growth Centers, Research Commercialization, Academic Research
 • Saemeh Khalili, Torghabeh, Javad Salehi Fadardi*, Zohreh Sepehri Shamloo, Kazem Rasool Zadeh Tabatabaei Pages 52-68

  Illness Anxiety (IA) is a common, debilitating, and costly disorder. Various treatments aiming at decreasing IA have been subjected to scientific studies in the Western societies. However, due to possible impact of cultural factors, the present review and meta-analysis tested the effectiveness of common treatments for IA disorder in Iran. Dissertations and articles published in Persian and English languages in Iranian samples published by March 2022 were searched in Noormags, SID, Magiran, Irandoc, Pubmed, ProQuest, and Google Scholar databases. Next, 12 articles and 2 dissertations were selected for review. Of these, 12 articles were eligible for meta-analysis. Comprehensive meta-analysis software (CMA) was used to calculated the meta-analysis. Data from 14 selected studies for systematic review showed that various types of psychotherapy were effective for people with illness anxiety. The commonly used interventions were cognitive-behavioral therapies, schema therapy, logotherapy, reminiscence, acceptance and commitment therapy and education. The results of the meta-analysis showed a large effect size (0.94). The effectiveness of pharmacotherapy and neuro/cognitive interventions were not examined in any of the articles. The results support the effectiveness of a limited number of existing interventions in reducing illness anxiety. The most effective treatments based on meta-analysis results were schema therapy and cognitive-behavioral therapies. According to the findings of the present study, the use of these two therapies as the first line of treatment in people with illness anxiety were recommended. However, due to the prevalence, high individual and social costs of this disorder, and the scarcity of published studies on the treatment of illness anxiety disorder in Iran, more research is needed, especially with a focus on neuro/cognitive interventions.

  Keywords: Illness Anxiety, Treatment, Intervention, Systematic Review, Meta-analysis