فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های ارتباطی
پیاپی 112 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • روح الله اسماعیل زاده، مسعود نادریان جهرمی*، لنا مطلبی، آتوسا قاسمی نژاد دهکردی صفحات 9-29
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش سواد رسانه ای در توسعه اصول اخلاق حرفه ای ورزشکاران حرفه ای با رویکرد ترکیبی انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی، روش آن، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری داده های آن پیمایشی بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی، استادان دانشگاه، مربیان، داوران، خبرنگاران، تماشاچیان و ورزشکاران حرفه ای و  در بخش کمی، متخصصان حوزه رسانه، مطبوعات و همچنین ورزشکاران حرفه ای تشکل داده اند. از بین 384 نمونه پژوهش، 362 پرسشنامه صحیح مورد تحلیل قرار گرفته و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش مقوله ها در قالب 45 کد مفهومی و 8 مقوله فرعی استخراج شده اند. در بخش کمی مشخص شد که مولفه های، منبع کسب اطلاعات، ملاک انتخاب رسانه و تجزیه وتحلیل رسانه، صداقت و راستی، مسیولیت پذیری، وفاداری، رعایت ارزش های اجتماعی و رعایت اخلاق جمعی، از مولفه های سواد رسانه ای و اخلاق حرفه ای بوده اند.
  کلیدواژگان: پیام، سواد رسانه ای، اطلاعات، ورزشکاران حرفه ای، اخلاق
 • علی محسنی فر، مرتضی دوستی*، جف دیکسون صفحات 31-57
  مهم ترین منبع درآمد صنعت فوتبال، حق پخش تلویزیونی است، در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، برآورده شود در صورتی که تماشای مسابقات فوتبال ایران از تلویزیون، تنها با پرداخت هزینه از سوی تماشاگران ممکن باشد، حداکثر مبلغی که شهروندان برای تماشای این مسابقات (لیگ برتر، جام حذفی، لیگ قهرمانان آسیا و مسابقات تیم ملی در تورنمنت های مختلف) می پردازند، چقدر است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری، شهروندان کشور ایران را شامل می شود و نمونه آماری از طریق جدول میشل و کارسون اندازه گیری شده است. برای این منظور، پرسشنامه ای طراحی و به کمک آن، تمایل به پرداخت شهروندان برای خرید اشتراک حق پخش مسابقات فوتبال ایران از تلویزیون از آنان پرسیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای Spss و Excel استفاده شد و بر اساس یافته ها، میانگین تمایل به پرداخت سالانه شهروندان برای حق پخش مسابقات، لیگ برتر، 66000 تومان، جام حذفی 84750 تومان، لیگ قهرمانان آسیا 80750 تومان و مسابقات تیم ملی فوتبال در تورنمنت های مختلف 186100 تومان به دست آمد. نتایج نشان می دهد که شهروندان حاضرند از طریق خرید اشتراک سالانه حق پخش مسابقات فوتبال از تلویزیون از باشگاه های فوتبال به لحاظ مالی حمایت کنند.
  کلیدواژگان: تلویزیون، تمایل به پرداخت، حق پخش، فوتبال، ایران
 • رضا بهرامی، سعید صادقی بروجردی*، رضا صابونچی صفحات 59-85
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش آوای سازمانی دیجیتال در توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی گری پذیرش سازمانی رسانه های اجتماعی در سازمان های ورزشی اجرا شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی بوده و جامعه آماری آن را همه کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور به تعداد 885 نفر تشکیل داده اند. در نهایت، تعداد 370 نفر به عنوان نمونه از طریق نرم افزار تعیین حجم نمونه سمپل پاور به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزارهای اس پی اس اس، پی ال اس انجام گرفته است. آوای سازمانی دیجیتال، تاثیری به میزان0/489 و پذیرش رسانه  اجتماعی تاثیری به میزان0/467 بر توانمندسازی دارد؛ آوای سازمانی دیجیتال دارای تاثیری به میزان0/830 بر پذیرش رسانه اجتماعی است. به این ترتیب، مشخص می شود که پذیرش سازمانی رسانه های اجتماعی در سازمان های ورزشی نقش میانجی گری را در رابطه بین آوای سازمانی دیجیتال و توانمندسازی کارکنان دارد. به عبارتی جهت توانمندسازی کارکنان، آوای سازمانی دیجیتال و پذیرش رسانه های اجتماعی است.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، آوای سازمانی، رسانه اجتماعی، سازمان ورزشی، کارکنان
 • علیرضا روناسی، سعادت الله صالحی ساداتی*، محمد نیکروان صفحات 87-105
  پژوهش حاضر که با هدف طراحی مدل انگیزه های دنبال کردن صفحات باشگاه های لیگ برتر در رسانه های اجتماعی از دید هواداران، با رویکرد آمیخته طراحی و اجرا شده است، از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی و بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی ، استادان دانشگاهی آشنا با فضای مجازی و هواداری و همچنین هواداران منتخب باشگاه ورزشی پرسپولیس و استقلال را شامل می شود. از روش نمونه گیری هدفمند به منظور انتخاب مصاحبه شوندگان استفاده شده است. این نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته و در نهایت، تعداد 20 نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی پژوهش، شامل کلیه هوادارانی بوده که صفحات باشگاه پرسپولیس (8/7 میلیون نفر) و استقلال (5/3 میلیون نفر) را در اینستاگرام دنبال می کنند. از حداکثر تعداد نمونه در جدول مورگان استفاده شده (384 نفر) و روش نمونه گیری، طبقه ای تصادفی بوده است. ابزار پژوهش نیز مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه را (24 گویه و 4 مولفه اصلی به صورت لیکرتی) دربرگرفته و برای بررسی داده های بخش کیفی از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. در بخش کمی، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده، نتایج نشان داده است که انگیزه های اطلاع و آگاهی، هویتی، اجتماعی و سرگرمی، به ترتیب، از انگیزه های دنبال کردن صفحات باشگاه های لیگ برتر در رسانه های اجتماعی از دید هواداران هستند.  شناسایی انگیزه های دنبال کردن صفحات مجازی باشگاه های مطرح، می تواند راه گشای سایر باشگاه ها باشد.
  کلیدواژگان: لیگ برتر، باشگاه، انگیزه، رسانه اجتماعی، مدل
 • سجاد مهدی پور، امیر ندری*، محمد سجادیان صفحات 107-133
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاری تفسیری دلایل حمایت نکردن رسانه ها از مدیریت استعداد در فوتبال ایران با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری بوده است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی و کمی) است. در گام اول، روش پژوهش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در گام دوم روش کمی بر اساس مدل سازی ساختاری تفسیری به کار گرفته شده است. جامعه آماری را در هر دو بخش کیفی و کمی، با توجه به خبره محور بودن رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، گروهی از خبرگان، شامل استادان حوزه مدیریت ورزشی و رسانه های ورزشی، مدیران فدراسیون فوتبال و هییت های استانی تشکیل داده اند که همگی مورد مصاحبه قرار گرفته اند. از دو روش تحلیل مضمون (نرم افزار مکس کیودی ای) و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (نرم افزار اکسل) برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. 5 مضمون اصلی برای دلایل حمایت نکردن رسانه ها از مدیریت استعداد در فوتبال ایران شناسایی شده اند: ماهیتی، مدیریتی، انسانی، امکانات و اقتصادی. عوامل ماهیتی و امکانات، متاثر از عوامل دیگرند و بر این عوامل، تاثیر اندکی دارند. عوامل مدیریتی و اقتصادی بر سایر عوامل تاثیرگذارند و خود نیز از آنها تاثیر می گیرند و در نهایت عامل انسانی، خود بر عوامل دیگر تاثیر زیاد دارد اما تاثیر عوامل دیگر بر آن اندک است.
  کلیدواژگان: ماهیتی، مدیریتی، انسانی، امکانات، اقتصادی
 • بهنام عاشقی*، علی نظریان، مجتبی اسکندری پور، فرزاد منصوری صفحات 135-155
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر گرایش جامعه به ورزش همگانی از طریق رسانه ها بوده است. این مطالعه به صورت ترکیبی، با بهره گیری از دو رویکرد پژوهش کیفی و کمی به طریق متوالی و با استفاده از روش دلفی، با جامعه آماری متشکل از 9 نفر از استادان مدیریت ورزشی و فعالان باتجربه در رسانه های ورزشی انجام گرفته که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که ترغیب مشارکت اجتماعی به ورزش همگانی از طریق شبکه های اجتماعی، اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی و افزایش فرهنگ ورزش همگانی از طریق شبکه های اجتماعی، همگی با ضریب توافق 0/782 به عنوان مهم ترین عوامل شناخته شده و مولفه های اطلاع رسانی با ضریب تشابه0/732 فرهنگ سازی با ضریب تشابه 0/706 و آموزش با ضریب تشابه 683/0 به ترتیب، از مهم ترین نقش های رسانه در گرایش جامعه به ورزش همگانی بوده اند.
  کلیدواژگان: رسانه، ورزش همگانی، جامعه، تربیت بدنی، رسانه ملی
 • مسعود تقی آبادی*، عطیه پیرهادی صفحات 157-187
  در پژوهش حاضر، نحوه چارچوب سازی رسانه ای زنان و نژاد در عکس های خبری ورزشی در رسانه های آنلاین ورزشی بررسی شده است. تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا عکس های زنان در سایت های مختلف ورزشی، گفتمان و نشانه ای خاص را مبتنی بر ایدیولوژی مردسالار و نژادی، بازتولید و چارچوب سازی می کنند یا دیدگاه های مختلف، به بازنمایی زنان با محوریت نژاد در عکس های ورزشی خود می پردازند. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند عکس های زنان ورزشکار در المپیک سال 2020 در سایت های یورو اسپرت، ورزش سه، اسپرتینگ نیوز، گلف نیوز و تیتان اسپرت، بررسی و در مجموع 646 عکس به روش تحلیل محتوا کدگذاری شده اند تا با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین وب سایت های ورزشی و موضوع عکس، نقش زنان، نژاد و نوع ورزش رابطه معنادار وجود دارد همچنین بین موضوع عکس و نقش زنان، نژاد و نقش زنان و نژاد و موضوع عکس با اطمینان 99 درصد رابطه معنادار دیده می شود. عکس های منتشر شده حاکی از آنند که چارچوب خبری زنان در رسانه های ورزشی به صورتی ساخته می شود که با نقش های کلیشه ای فرهنگی که به منظور باز شکل گیری نقش های جنسی سنتی به کار می رود، هماهنگی دارد ضمن اینکه «ناچیزانگاری» زنان نیز در خط مشی رسانه های ورزشی در سرتاسر جهان دیده می شود.
  کلیدواژگان: چارچوب سازی، زنان ورزشکار، عکس خبری، رسانه ورزشی
|
 • Roohollah Esmailzadeh, Masoud Naderian Jahromi *, Lena Motllebi, Atousa Ghaseminejad Dehkordi Pages 9-29
  This study was conducted with the aim of analyzing the role of media literacy in the development of the principles of professional athletes ethics with a mixed approach. It’s an applied research with a sequential exploratory approach and data was collected through survey. In the qualitative part, the statistical population consisted of university professors, coaches, referees, journalists, spectators and professional athletes, and in the quantitative part, media and press experts and also professional athletes. Among the 384 research samples, 362 correct questionnaires were analyzed and in order to analyze the data, coding was used in the qualitative part and structural equation method was used in the quantitative part. In the qualitative part of the research, categories were extracted in the form of 45 conceptual codes and 8 subcategories. The findings in the quantitative part showed that, information source, criteria for media selection and media analysis, honesty and truthfulness, responsibility, loyalty, compliance with social values and compliance with collective ethics were the components of media literacy and they were professional ethics.
  Keywords: Message, Media Literacy, Information, Professional Athletes, Ethics
 • Ali Mohsenifar, Morteza Dousti *, Geff Dickson Pages 31-57
  The most important source of income for the football industry is television broadcasting copyrights. The popuse of the research is to estimate tha amount of money that citizens would spend to watch the matches (Premier League, FA Cup, Asian Champions League and national team matches in different tournaments) if watching Iranian football matches on TV, only was done by paying the audience. The current research was carried out in a descriptive-analytical way and is practical in terms of its purpose. The statistical population is Iranian citizens, and the statistical sample was measured through the table of Michel and Carson. To gather data A questionnaire was designed, then citizens were asked about their willingness to pay the copyright of broadcast Iranian football matches on television. Spss and Excel software were used for data analysis. According to the findings, the average willingness of citizens to pay annually for the copyright of broadcast the Premier League is 66,000 Tomans (1.5 $), the National Cup is 84,750 Tomans (1.9 $), the Asian Champions League is 80,750 Tomans (1.4 $), and the national football team's matches in various tournaments are 186,100 Tomans (4.2). The results showed that citizens are willing to financially support football clubs by purchasing annual subscriptions of football matches on television.
  Keywords: Television, Willingness to pay, Broadcast Copyrights, Football, Iran
 • Reza Bahrami, Saeed Sadeghiborujerdi *, Reza Sabunchi Pages 59-85
  The purpose of this research is to examine the role of digital organizational voice in empowering employees by mediating the organizational acceptance of social media in sports organizations. This research is of correlational type, and the statistical population is all employees of sports and youth departments in the west of the country, numbering 885 people from which 370 people were selected through sampling using spss ample power software. The research tool for gathering data was a standard questionnaire. The method of structural equations was used to analyze the data. All the process of data analysis was done by SPSS, PLS software. The findings showed that digital organizational voice had an effect of 0.489 and social media adoption had an effect of 0.467 on empowerment. Digital organizational voice had a 0.830 effect on social media acceptance. Then, it was found that organizational adoption of social media in sports organizations plays a mediating role between digital organizational voice and employee empowerment. In other words, it is for the empowerment of employees, the digital organizational voice and the acceptance of social media.
  Keywords: empowerment, Organizational Voice, Social Media, Sports Organization, Employees
 • Alireza Roonasi, Saadatullah Salehisadati *, Mohammad Nikravan Pages 87-105
  This research using a mixed approach was conducted with the aim of designing a model of the motivations of fans to follow the pages of Premier League clubs in social media. The research was applied in terms of purpose and carried out in a descriptive-survey way. The statistical population in the qualitative part includes university professors familiar with virtual space and fandom, as well as selected fans of Persepolis and Esteghlal sports clubs. In order to select the interviewees, the purposeful sampling method was used; This sampling continued until theoretical saturation was reached and finally, 20 people were selected as samples. Also, the statistical population in the quantitative part of the research included all fans who follow the pages of Persepolis (7.8 million people) and Esteghlal (3.5 million people) on Instagram. The maximum number of samples (384 people) was used based on Morgan's table by random group sampling method. The research tools to ghater data was semi-structured interviews and a questionnaire with 24 items and 4 main components in the form of a Likert scale. Open, axial, and selective coding was used to examine the data of the qualitative part, and the method of structural equation modeling was used in the quantitative part. The results showed that the fans' motivations for following Premier League clubs' pages on social media are: information and awareness, identity, social and entertainment, respectively. Identifying the motivations for following the virtual pages of famous clubs can provide a perspective to other clubs.
  Keywords: Premier League, Club, Motivation, Social Media, model
 • Sajjad Mehdipour, Amir Nadri *, Mohammad Sajjadian Pages 107-133
  The purpose of this research is to design an interpretive structural model of the reasons for media not supporting talent management in Iranian football with an interpretive structural modeling approach. The research conducted by mixed method (qualitative and quantitative). In the first step, thematic analysis and in the second step, interpretative structural modeling was done. The statistical population in both qualitative and quantitative parts, due to the expert-centeredness of the interpretive structural modeling approach, included a group of experts, including professors in the field of sports management and sports media, managers of the football federation and provincial boards, all of whom were interviewed. Two methods of thematic analysis (MAXQDA software) and Interpretive Structural Modeling (ISM) (Excel software) were used to analyze the data. Five main themes were identified for the reasons of media not supporting talent management in Iranian football: nature, managerial, human, facilities and economic. Nature and facilities factors are affected by other factors and have little effect on the others. Management and economic factors affect other factors and are affected by them, and finally, the human factor itself has a great influence on other factors, but the influence of other factors on it is small.
  Keywords: nature, Management, human, Facilities, Economic
 • Behnam Asheghi *, Ali Nazarian, Mojtaba Eskandari Pour, Farzad Mansouri Pages 135-155
  The purpose of the research is to identify and rank the factors affecting the society's tendency towards public sports through media. This study was conducted by mixed method, both qualitative and quantitative approaches, using Delphi method, with a statistical population consisting of 9 sports management professors and experienced activists in the sports media, who were selected purposefully. The findings showed that encouraging social participation in public sports through social networks, providing information through social networks, and strengthening the culture of public sports through social networks, all are known as the most important factors with an agreement coefficient of 0.782, and information components with a similarity coefficient of 0.732, Cultivation with a similarity coefficient of 0.706 and education with a similarity coefficient of 0.683, respectively, have been among the most important roles of the media in the society's tendency towards public sports.
  Keywords: media, Public Sports, society, physical education, National Media
 • Massoud Taghiabadi *, Atiyeh Pirhadi Pages 157-187
  This research studied the way of media framing of women and race in sports news photos in online sports media in order to answer the question whether the photos of women in different sports sites reproduce a specific discourse and sign based on patriarchal and racial ideology and framing or different perspectives on the race-centered representation of women in their sports photographs. For this purpose, by using the non-probability sampling method, the photos of female athletes in the 2020 Olympics on the websites of Eurosports, Varzsh 3, Sporting News, Golf News, and Titan Sports were examined and a total of 646 photos were coded using the content analysis method, then were analyzed by SPSS software. The findings showed that there is a significant relationship between sports websites and the subject of the photo, the role of women, race and type of sport. Also, there is a significant relationship between the subject of the photo and the role of women, race and the role of women, and race and the subject of the photo with 99% confidence. The published photos suggest that women's news in sports media is framed in a way that conforms to cultural stereotypes that are used to reproduce traditional gender roles. Also, the " Underestimate" of women is seen in the policy of sports media all over the world.
  Keywords: Framing, female athletes, news photo, Sports Media