فهرست مطالب

نامه الهیات - سال پانزدهم شماره 60 (پاییز 1401)
 • سال پانزدهم شماره 60 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید علی ربانی موسویان* صفحات 1-22

  یکی از موضوعات فقه شیعی که همواره مورد تردید مخالفین و تشکیک معاندین مذهب قرار گرفته حرمت و شرافتی است که شیعیان برای خاک قبر مطهر حضرت سیدالشهداء علیه السلام معتقدند. این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی در وهله نخست علت قداست این تربت شریف را تبیین نموده و سپس به مرتبه شرافت آن اشاره کرده و در نهایت به برخی شبهات و استبعادات پیرامون احکام مترتب بر آن پاسخ دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بر اساس منابع معتبر عامه قداست تربت حسینی اختصاص به مذهبی دون مذهب دیگر نداشته بلکه ریشه در سنت نبوی دارد لذا حفظ حرمت آن بر تمامی مسلمین اعم از شیعه و سنی واجب می باشد. از جمله احکامی که بر شرافت ویژه این تربیت متفرع می گردد، استشفاء به تربت حسینی است که خدای متعال آن را در مقابل نیت خالصانه و الهی و بدور از دنیاخواهی حضرت سیدالشهداء در جریان عاشورا و شهادت آنحضرت به وی عطا نموده است و استشفا به تربت در منابع عامه مانند استشفا به خاک مدینه و یا استشفاء به قبور برخی از صحابه سابقه داشته و مساله نوظهوری نیست و در این میان تنها وهابیت علم مخالفت بر افراشته اند که عمل آنها در موارد دیگر با چنین مخالفتی در تناقض آشکار قرار دارد

  کلیدواژگان: تریت حسینی، مراتب شرافت، علت قداست، استشفاء به تربت، قداست تربت
 • اعظم رمضانی، عباسعلی حیدری*، محمود قیوم زاده صفحات 23-36

  حج عظیم ترین وشگفت انگیز ترین جلوه بارز اعتلای دین حق ونمایشی از تمامیت اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه وآله است ،حج ومراتب معنوی آن سرمایه حیات جاویدان انسان است که او را به افق وحدانیت الهی نزدیک می کند. یکی از مهمترین اهداف وجوب حج این است که کعبه از حجاج خالی نباشد .از سوی دیگر حاکم جامعه اسلامی وظیفه دارد که شرایطی را فراهم سازد تا مردم بتوانند اهدافی را که شارع مقدس از آنها طلب کرده است را به دست آورند. بنابراین اگر برای رسیدن به این هدف زایر به اندازه کافی وجود داشته باشد حاکم جامعه هیچ گونه مسیولیتی ندارد ،اما اگر چنین نباشد بر  حاکم و والی مسلمین واجب است که گروهی را به حج بفرستد ،هر چند که از بیت المال در این مقصود وهدف هزینه کند . بنابراین با توجه به روایات رسیده مشخص می گردد که خالی شدن کعبه از حجاج مبغوض شارع بوده ومطلوب واجب او خالی نشدن کعبه از حجاج است . در اینجا دیگر تفاوتی نیست که به چه دلیل کعبه تعطیل شده به خاطر مسایل سیاسی بوده یا ناامنی راه وبیماری و... ؛ازاین رو پژوهش «بررسی فقهی وجوب عینی وکفایی حج در شرایط اپیدمی کرونا» دربحث بیماری کرونا و بیماری های حاد تنفسی و تزاحم بیماری و مراقبت با عمل حج، نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور می باشد .

  کلیدواژگان: وجوب عینی، وجوب کفایی، تعطیلی حج، بیماری واگیردار
 • حسن آتش آب پرور، محمد کریم یوسف جمالی*، اسماعیل سنگاری، شکوه السادات اعرابی هاشمی صفحات 36-49

  چهار موجود مقدس، از قدیمتی ترین باورهای مذهبی شکل گرفته در میان اقوام و ملل به شمار می روند، در واقع این ها همان نیروهای نخستین هستند که از قادر مطلق ناشی می شوند. در همه ادیان و از روزگار باستان برای این نیروها احترام و ارزش زیادی قایل بودند و نمادهای مختلفی برای چهار مقدس بوجود آورده اند، همچنین مردمان فرهنگ های گوناگون نام های متفاوتی همانند فرشته، ایزد، مبشر و الهه به آن ها نسبت دادند. اعتقاد به این فرشتگان و ملایکه از مباحث مهم ادیان الهی بشمار می رود. جایگاه، نقش و خصوصیات فرشتگان می تواند بیانگر نوع بینش و جهان بینی به مبانی اعتقادی و پیروان بسیاری از ادیان باشد. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد نظری و اسنادی، بر آن است که علاوه بر نقش و وظایف، به صفات و خصوصیات این چهار موجود نیز بپردازد. و نگاهی پیرامون مفاهیم و کاربرد عدد چهار داشته باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به محوری بودن اعتقاد به خداوند در ادیان اسلام، زرتشت، مسیحیت و یهودیت، چهار موجود مقدس در بعضی از ویژگی ها وجه اشتراک زیادی با هم دارند.

  کلیدواژگان: چهار مقدس، موجود، نماد، ایزد، ادیان
 • مهدی علی محمدی قلعه کهنه، کمال خواجه پور بنادکی*، سید حمید شمع ریزی صفحات 50-70

  محبت داشتن به اهل بیت (ع) به عنوان اسوه های عالی بشری از ضروریات دینی ما و اجر رسالت پیامبر اکرم(ص) است ، با محبت و مودت داشتن نسبت به آن بزرگواران و عمل کردن به دستوراتشان، سعادتمندی و رستگاری انسان ها تضمین خواهد شد. در پرتو محبت اهل بیت (ع) و به کار بستن سخنان زیبای آنان، جامعه ای سرشار از امنیت، صلح و صفا، مهرورزی همراه با عدالت اجتماعی و معنویت خواهیم داشت. بر مبنای آیات و روایات هدایت دینی انسان ها ، ایمان و رستگاری و نجات با محبت به اهل بیت علیهم السلام گره خورده است. محبت به اهل بیت(ع) می تواند نتایج کاربردی در سبک زندگی افراد جامعه ایجاد کند که تاسی به بینش و منش آنان در خانواده ها نقش ویژه ی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد. هدف از پژوهش حاضر تبیین اثرات محبت به اهل بیت علیهم السلام در سبک زندگی فردی و اجتماعی از نگاه قرآن و روایات می باشد. در این تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی، ابتدا با بررسی آیات و روایات مربوط به محبت اهل بیت علیهم السلام اقدام به استخراج مباحث اشتراکی تاثیر پذیر در سبک زندگی نموده و سپس به تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری آن مباحث می پردازیم.کلیدواژه ها: محبت به اهل بیت، قرآن و روایات، سبک زندگی

  کلیدواژگان: محبت به اهل بیت، قرآن و روایات، سبک زندگی
 • سید رسول سجادی نسب، محمدرضا ابویی مهریزی*، احمد صادقیان صفحات 71-93

  در این مقاله سعی شده تا با بررسی تفاسیر شیعه و اهل سنت، و تحلیل مطالب، دیدگاه اصلی مفسران مسلمان در خصوص مصداق اتم اسمای الهی روشن گردد. براساس یافته های این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با مطالعه موردی تفاسیر صورت گرفته است، روشن شد که از نظر مفسران شیعه، پیامبر و اهل بیت(علیهم السلام) مصداق اتم اسمای الهی هستند و بر این امر، دلایل متعددی در تفاسیر شیعه مخصوصا از سوی معصومین(علیهم السلام) اقامه شده است. اما از نظر اهل سنت، اجماع مفسران تنها بر شخص پیامبر اکرم (علیه السلام) قطعی است و گویا معتقد هستند که پس از پیامبر خاتم(علیه السلام)، به لحاظ جایگاه معنوی دیگر پیامبران الهی قرار دارند و قایل به اولویت هیچ کس بر پیامبران نیستند؛ اما در برخی از تفاسیر مهم آنها ابوبکر هم ردیف و هم شان و مرتبه پیامبر(علیه السلام) معرفی شده است. علاوه برآن، روایات و مطالبی در تفاسیرشان یافت می شود که دال بر همتایی امیرمومنان علی(علیه السلام) و در موارد معدودی هم، دال بر همتایی اهل بیت با پیامبر اکرم(علیه السلام) است.

  کلیدواژگان: اسماءالله، مصداق شناسی، تفاسیر شیعه، تفاسیر اهل سنت، پیامبر (علیه السلام)، اهل بیت(علیهم السلام)
 • مرجانه مهدی زاده، سید محمد موسوی بجنوردی صفحات 96-108

  بحث پیرامون حجیت خبر واحد و به تبع آن حجیت خبر واحد تفسیری از مباحث مهم و بحث بر انگیز ، در حوزه علم اصول و اصول تفسیر است ، که از قدمت بسیاری برخوردار بوده و مباحث و آراء متعددی پیرامون آن بیان شده است ، بحث از حجیت خبر واحد و عدم ان در علم اصول می تواند بر فتاوای یک مجتهد تاثیر گذار باشد چنانچه بحث از حجیت خبر واحد تفسیری از آن جهت که در تفسیر حجیت دارد یا خیر می تواند در مبنای مفسر تاثیر گذار باشد ؛کسانی که حجیت خبر واحد را به دلیل تعبدی و سیره عقلاء می پذیرند از منابع بیشتری در تفسیر برخوردار هستند و دست باز تری در تفسیر آیات قرآن دارند تا کسانی که حجیت خبر واحد را نمی پذیرند. مرحوم امام خمینی (ره) در مباحث اصولی و فقه الحدیثی خود ضمن قبول حجیت خبر واحد بر اساس سیره عقلاء، در مورد حجیت خبر واحد تفسیری ، آراء و نظرات مختلفی دارند که با بررسی دیدگاه های ایشان به دنبال آن هستیم تا دیدگاه ایشان را در این زمینه مطرح و نتیجه گیری نماییم .

  کلیدواژگان: جیت، خبر واحد، روایات تفسیری، سیره عقلاء
|
 • Seyed Ali Rabbani Mousaviyan * Pages 1-22

  One of the issues of Shiite jurisprudence that has always been questioned by the opponents and skeptics of the religion is the sanctity and honor that Shiites believe for the soil of the tomb of Hazrat Sayyid al-Shuhada (peace be upon him). It points out and finally responds to some doubts and exceptions about the rulings. The findings of the study indicate that according to credible public sources, the sanctity of Torbat Hosseini is not dedicated to a religion other than religion, but has its roots in the prophetic tradition, so maintaining its sanctity on all Muslims, including Shiites and Sunnis. It is obligatoryAmong the rulings that are attached to the special honor of this training is the healing of Torbat Hosseini, which the Almighty God has granted to him against the sincere and divine intention and far from the worldliness of Hazrat Seyyed al-Shuhada during Ashura and his martyrdom, and healing in Torbat. In popular sources such as healing in the land of Medina or healing in the graves of some of the Companions has a history and is not an emerging issue, and only Wahhabism has raised the objection that their actions in other cases are in clear contradiction with such opposition.

  Keywords: Torbat Hosseini, Degrees of Honor, Cause of Holiness, Healing to Torbat, Sanctity of Torbat
 • Azam Ramezani, Abbasali Heydari *, Mahmoud Ghaumzadeh Pages 23-36

  The massive annual gathering of Muslims from all over the world to perform the Hajj is the largest religious ceremony in the world. There is not much knowledge about its origin, but it has affected human life on a large scale. Due to the necessity of Hajj and the importance of not leaving the Kaaba empty of pilgrims, the ruling on the existence or provision of a means as a condition for the obligation of Hajj is not very clear for the obligees. This has been the case; therefore, the study of "Analysis of the explanation of the global corona epidemic and its effect on the Hajj with a jurisprudential approach" which is an emerging disease is an issue that needs to be explored until a worthwhile response stage. Lack of security in the field of health in the land of revelation and the path leading to it to perform Hajj rituals, will make the obligated people unable to afford it and ultimately Hajj will not be obligatory for them.

  Keywords: Obligation, affordability, closure of Hajj, contagious diseases
 • Hasan Atash Ab Parvar, Mohamadkarim Yousefjamali *, Esmaeil Sangari, Shokouhalsadat Arabihashemi Pages 36-49

  The four holy beings are among the oldest religious beliefs formed among peoples and nations, in fact, these are the first forces that come from the Almighty. In all religions and since ancient times, they respected and valued these forces and created different symbols for the four holy ones. Also, people of different cultures gave them different names such as Angel, God, Messenger and goddess. Belief in these angels is considered one of the important topics of divine religions. The position, role and characteristics of angels can express the type of vision and worldview of the beliefs and followers of many religions. This research with a descriptive, analytical method and with a theoretical and documentary approach aims to deal with the attributes and characteristics of these four creatures in addition to their roles and duties. And have a look around the concepts and use of the number four. The results of the research indicate that due to the centrality of belief in God in the religions of Islam, Zoroastrianism, Christianity and Judaism, the four holy beings have a lot in common in some features.

  Keywords: Four holy, Angel, symbol, god, Religions
 • Mahdi Alimohammadi, Kamal Khajehpoor *, Seyed Hamid Shamrizi Pages 50-70

  Loving the Ahl al-Bayt (pbuh) as the highest human beings is one of our religious necessities and the reward of the Prophet's (pbuh) mission, with love and kindness towards those nobles and following their orders, the happiness and salvation of humans will be guaranteed. became. In the light of the love of Ahl al-Bayt (AS) and applying their beautiful words, we will have a society full of security, peace and tranquility, kindness along with social justice and spirituality. Based on the verses and traditions of the religious guidance of people, faith, salvation and salvation are tied with love for the Ahl al-Bayt (peace be upon them). Love for Ahl al-Bayt (A.S.) can create practical results in the lifestyle of people in society, which, based on their vision and character in families, has a special role in reducing social harm. The purpose of the present research is to explain the effects of love for the Ahl al-Bayt (peace be upon them) in the individual and social lifestyle from the perspective of the Qur'an and hadiths.In this research, in a descriptive-analytical way, first by examining the verses and traditions related to the love of the Ahl al-Bayt (peace be upon them), we extract common topics that are effective in the lifestyle, and then we analyze the data and draw the conclusions of those topics.Keywords: love for Ahl al-Bayt, Quran and hadiths, lifestyle

  Keywords: Love for Ahl al-Bayt, Quran, narrations, lifestyle
 • Seyed Rasoul Sajadi Nasab, Mohammad Reza Aboei *, Ahmad Sadeghian Pages 71-93

  In this article, an attempt has been made to clarify the main view of Muslim commentators on the meaning of the atom of divine names by examining the interpretations of Shiites and Sunnis, and analyzing the contents. Based on the findings of this study, which has been done by analytical and descriptive methods and with a case study of interpretations, it became clear that according to Shiite commentators, the Prophet and the Ahl al-Bayt () are examples of the fullness of divine names and there are several reasons for this. Shiite interpretations have been made especially by the infallibles (). But according to the Sunnis, the consensus of the commentators is definite only on the person of the Holy Prophet (pbuh) and they seem to believe that after the Prophet Khatam (pbuh), there are other divine prophets in terms of spiritual status and they do not consider anyone to have priority over the prophets; But in some of their important interpretations, Abu Bakr has been introduced as the same rank and rank of the Prophet. In addition, narrations and materials can be found in their commentaries that indicate the rivalry of Amir al-Mu'minin Ali () and in a few cases, indicate the rivalry of competence with the Holy Prophet (1). Therefore, it is not possible to comment on the belief of Sunni commentators in the example of the atom of divine names.

  Keywords: Asmaullah, case studies, Shiite interpretations, Sunni interpretations
 • Marjaneh Mahdizadeh, Sayyid Muhammad Musawi Bujnordi Pages 96-108

  One of the crucial and controversial topics in the field of methodology and the basics of commentary is the authority of single news, and consequently, the authority of single news, which has a very long history, and several opinions has been brought up on it. According to having or not having authority of commentary, discussing on the authority of commentary single news can affect on the commentator’s base. Those who accept the authority of single news based on Naba’ verse and the wise’ way of life, more sources in commentary are available to them and have more potential for interpreting the verses than those who don’t accept the authority of single news. Generally, there are two opinions in the field of the authority of single news: in one opinion, they (for exampleIn his methodological and hadith jurisprudence, while accepting the authority of single news based on the wise sirah, Imam Khomeini have different opinions on the authority of commentary single news. Examining his opinions in methodology shows that his more inclination to lack of authority of this kind of traditions, although he applies the commentary traditions following mystical verses and issues.

  Keywords: authority, single news, commentary traditions, Imam Khomeini