فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 37، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/18
 • تعداد عناوین: 5
|
 • رویا فرهادی*، شاهرخ مهرپیشه، سیده مهسا صالح پور صفحات 1-9

  رژیم انحصاری با شیر انسان به مصرف شیر مادر و یا شیر اهدایی انسان به همراه غنی کننده های مشتق از شیر انسان اطلاق می شود. مقاله حاضر، مروری روایتی بر تغذیه نوزادان نارس بویژه نوزادان خیلی کم وزن با این نوع از رژیم تغذیه ای می باشد. با جستجو در مقالات منتشر شده به زبان انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی؛ Scopus، PubMed، Science Direct  و Google Scholar در نهایت 15 مقاله از جهت پیامدهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات براساس سال انتشار، پیامدهای مورد بررسی و تاثیر جمع آوری و گزارش شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اثر این تغدیه در مطالعات محدودی که تا به حال انجام شده است علی رغم صرفه اقتصادی و فواید بالینی بر روی بسیاری از پیامدهای مهم نوزادی، نتایج مختلف و متفاوتی داشته است. کاهش بروز انتروکولیت نکروزان، رتینوپاتی نارسی، بهبود تحمل تغذیه، بهبود پارامترهای رشدی و کاهش خونریزی داخل بطنی از فواید این رژیم در برخی از مطالعات بوده است در حالی که در چندین مطالعه برخی از این عوارض تغییری نکرده است. لذا با توجه به جدید بودن محصولات غنی کننده مشتق از شیر انسان، مطالعات بیشتر برای بررسی اثرات کوتاه مدت و دراز مدت آن با انجام کارآزمایی های بالینی قوی تر لازم است.

  کلیدواژگان: رژیم انحصاری با شیر انسان، شیر، انسان، غنی کننده مشتق از شیر انسان، نوزاد نارس
 • محمدعلی مکانی، سیده زهرا حسینی درونکلائی*، بابک حسین زاده صفحات 10-23

  سیستم های مراقبت های بهداشتی و درمانی نیازمند اصلاحاتی اساسی در فرایند آموزش تا عملکرد می باشد. اصلاحاتی با چشم انداز هدفمند آموزشی و پزشکی که در تمام سیستم های بهداشتی درمانی موثر رسوخ خواهد کرد و پزشکی مبتنی بر شواهد سبکی کاربردی در توسعه مراقبت های بهداشتی و درمانی در دنیا تلقی می گردد. این رویکرد در طول عمر خود در آموزش علوم پزشکی بر کیفیت آموزشی بر کیفیت آموزشی از بدو آموزش علوم بهداشتی و درمانی تا زمان حیات آموزش دهندگان مثمرثمر خواهد بود.
  مطالعه حاضر یک مطالعه مروری نظامند با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ایرانی همانند: SID،Iranmedex، Magiran پایگاه خارجی همانند؛Uptodate, Pubmed, Scopous  طی سال های 2019 الی 2022 با کلیدواژه های؛ پزشکی مبتنی بر شواهد، آموزش مبتنی بر شواهد، عملکرد مبتنی بر شواهد، یادگیری مبتنی بر شواهد، مراقبت مبتنی بر شواهد، کیفیت آموزشی، آموزش علوم پزشکی مورد جستجو قرار گرفته است.
  پزشکی مبتنی بر شواهد در راستای طول عمر خود در علوم پزشکی کماکان در مراقبت های بهداشتی و درمانی نیازمند بازبینی اساسی است، بسیاری از مطالعات عدم بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد و موانع اجرای آن را را در نتایج خود اعلام نموده اند اما روند رو به رشد بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد چشمگیر نبوده و نیازمند تکانه های القایی جهت اجرا، اعمال و بکارگیری و ارزشیابی اثرات آن می باشد.
  آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد و تاثیرات آن به وضوح مطالعه شده است اما سیاست گذاری خرد و کلان در اجرا و اعمال آن نیازمند بازبینی اساسی است تا فرآیند آموزش، یادگیری، عملکرد و مراقبت مطلوب ترین روند رشد و تکامل خود را در بدنه سیستم آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی طی نماید.

  کلیدواژگان: پزشکی مبتنی بر شواهد، آموزش مبتنی بر شواهد، عملکرد مبتنی بر شواهد، یادگیری مبتنی بر شواهد، مراقبت مبتنی بر شواهد، کیفیت آموزشی، آموزش علوم پزشکی
 • جمشید یزدانی چراتی، شهرزاد اذرشکان، ایرج ملکی، فاطمه عبداللهی* صفحات 24-34

  کرون یک بیماری مزمن و شایع روده ناشی از التهاب در سیستم گوارشی می باشد. در سال های اخیر شیوع بیماری با شیب کندی در دنیا و ایران رو به افزایش بوده است. این مطالعه به طور اجمالی به معرفی بیماری کرون با مروری بر مقالات مرتبط منتشر شده طی سال های 2021-2004 می پردازد.
  مقبول ترین تیوری پاتوفیزیولوژی بیماری کرون داشتن زمینه ژنتیکی(CARD25/NOD2 mutations and polymorphisms of TLR)، به همراه پاسخ غیرطبیعی باکتری های فلور طبیعی روده است. شایع ترین علایم بیماری اسهال، درد شکم، نفخ شکم، کاهش وزن می باشد. جهت تشخیص علایم بالینی، معاینه فیزیکی، تست های آزمایشگاهی، آندوسکوپی و کولونوسکوپی کمک کننده می باشند. هدف از درمان کنترل علایم، پسرفت علایم کلینیکی، جلوگیری از پیشرفت بیماری، کاهش نیاز به جراحی، حمایت های تغذیه ایی و کاهش عوارض آن است. داروهای کورتیکواسترویید جهت تنظیم سیستم ایمنی  و مواد ضد فاکتورهای  نکروزکننده تومور نیز استفاده می شود. ورود دارهای جدید بیولوژیک مانند داروهای  anti-integrinچشم انداز بهتری را برای بیماران گشوده است. مراقبت و درمان بیماران نیازمند تلاش تیم مراقبتی- درمانی وسیع شامل؛ بیمار، کارکنان مراقبت های بهداشتی، متخصصین داخلی، غدد، عفونی، اپیدمیولوژیست ها جهت تامین نیازهای بهداشتی و درمانی، حمایت های جسمی و روحی روانی، ایجاد اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه و رویکردهای تشخیصی سریع و اقدام به موقع می باشد. با توجه به  علت نامشخص بیماری و عدم پاسخ درمانی کافی به داروهای موجود، بررسی و تحقیقات وسیع تر در خصوص بیماری کرون ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: بیماری کرون، اپیدمیولوژی، مراقبت، پاتوفیزیولوژی، عوامل خطر
 • یاسمن شیرمحمدی، فرشته عراقیان، طاهره یعقوبی* صفحات 35-42

  هوش اخلاقی یکی از ابعاد هوش است که می تواند چهارچوبی را برای عملکرد صحیح انسان ها فراهم آورد و به عنوان یک عامل پیش بینی کننده رفتار محسوب می شود. هدف از مطالعه بررسی هوش اخلاقی در پرستاران و عوامل موثر بر آن می باشد.
  این مطالعه به صورت مرور روایتی انجام شد. در مطالعه حاضر، برای انتخاب مطالعات، در پایگاه های اطلاعاتی فارسی زبان مانند Magiran، SID، Barakat Knowledge Network System، Scholar Google  با کلیدواژه های هوش، پرستار،  اخلاق حرفه ای جستجو شد. معیارهای ورود مطالعه شامل: بررسی مقالات فارسی در محدوده سال های 1390-1399، مرتبط با هوش اخلاقی در پرستاران بوده است. معیارهای خروج مطالعه شامل مقالات غیرفارسی زبان، غیرمرتبط با هدف پژوهش و عدم دسترسی به نسخه کامل مقاله مورد نظر بود. مقالات مروری نیز از مطالعه خارج شدند. حاصل جستجو با استفاده از کلیدواژه های بیان شده در بالا 150 مقاله بود. در نهایت 11 مقاله متناسب با سوال پژوهش وارد مطالعه شدند.
  یافته ها نشان داد بین هوش اخلاقی با رضایت بیمار از مراقبت پرستاری، تاب آوری، خشم، نگرش نسبت به آموزش بیمار و کیفیت زندگی کاری پرستاران ارتباط معنادار وجود دارد. 
  با توجه به یافته های مطالعه، صرف هزینه و زمان در راستای افزایش هوش اخلاقی در پرستاران ، ضروری می باشد. پیشنهاد می گردد برای پرستاران، برنامه های آموزشی مناسب با موضوع اخلاق در قالب دوره های ضمن خدمت برگزار شود.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، مراکز رشد، مراکز رشد دانشگاهی، تجاری سازی پژوهش، پژوهش دانشگاهی
 • مجید امیدی خانکهدانی، غلامعلی افروز*، سوگند قاسم زاده، زهرا نقش صفحات 43-54

  پژوهش حاضر با تاکید بر خانواده های دارای فرزند با نشانگان داون با هدف مروری نظام مند، از مولفه های اثرگذار بر کیفیت زندگی خانواده آن ها، شکل گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه مقالات و پژوهش ها در دامنه سال های 2000 تا 2021 داخلی و خارجی بود که پس از انتخاب اولیه 289 پژوهش، نهایتا 15 پژوهش بررسی و تحلیل نهایی انتخاب شدند. این پژوهش از انواع تحقیقات مرور منظم مبتنی بر رویکرد بررسی مطالعاتی در حیطه موضوع مورد بررسی بود و از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده گردید. یافته ها نشان داد کیفیت زندگی خانواده های دارای فرزند با نشانگان داون در چهار بعد اصلی؛ عوامل جسمانی، اجتماعی، روانشناختی و محیطی و در 9 ملاک اصلی جنسیت و شرایط خانواده دامنه ی فعالیت ها، بیماری های همراه، فرهنگ، دامنه روابط، سطح اجتماعی-اقتصادی، تاب آوری، ویژگی های شخصیتی و مهارت های زندگی مطرح می باشد. نتایج نشان داد عوامل روان شناختی بیشترین تاثیر و پس از آن عوامل جسمانی و محیطی پس از آن بر کیفیت زندگی خانواده ها تاثیرگذار هستند.

  کلیدواژگان: نشانگان داون، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی خانواده، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، بهزیستی
|
 • Roya Farhadi*, Shahrokh Mehrpisheh, Seyedeh Mahsa Salehpour Pages 1-9

  The exclusive human milk diet refers to the feeding with breast milk or donated human milk along with human milk-derived fortifiers. This article is a narrative review about feeding of premature infants, especially very low birth weight babies with this type of diet. By searching the articles published in English in the Scopus, PubMed, Science Direct and Google Scholar databases, finally the 15 articles was reviewed in terms of different neonatal outcomes and the information was collected and reported based on the year of publication, the outcomes investigated and the impact. The results of the present study showed that the effect of this nutrition in the limited studies that have been conducted so far, despite its economic efficiency and clinical benefits, has had  different results on many important neonatal outcomes. Reducing the incidence of necrotizing enterocolitis, retinopathy of prematurity, reducing intraventricular bleeding,improving   nutrition tolerance and growth parameters have been among the benefits of this diet in some studies, while in other studies, some of these morbidities have not changed. Therefore, due to the novelty of the fortifiers derived from human milk, more studies are needed to investigate its short-term and long-term effects by conducting more clinical trials.

  Keywords: Exclusive Human Milk Diet, Human Milk-Derived Fortifier, Human, Milk, premature
 • Mohammad Ali Makhani, Seyed Zahra Hosseini Dronkolaii*, Babak Hosseinzadeh Pages 10-23

  Health care systems need reforms in the process of education to performance. Reforms with a targeted educational and medical perspective that will permeate all effective health care systems and evidence-based medicine is considered a practical method in the development of health care and treatment in the world. This approach will be effective during its lifetime in the education of medical sciences, on the quality of education, on the quality of education, from the beginning of the education of health and medical sciences until the lifetime of the educators.
  The present study is a systematic review by searching in Iranian databases such as: SID, Iranmedex, Magiran, foreign databases such as: Uptodate, Pubmed, Scopous during the years 2019 to 2022 with keywords; Evidence-based medicine, evidence-based education, evidence-based practice, evidence-based learning, evidence-based care, educational quality, medical science education are searched.
  Evidence-based medicine in line with its longevity in medical sciences still needs a fundamental review in healthcare and treatment, many studies have stated the lack of use of evidence-based medicine and obstacles to its implementation in their results. However, the growing trend of using evidence-based medicine is not significant and requires inductive impulses to implement, apply and use and evaluate its effects.
  Evidence-based medical education and its effects have been clearly studied, but micro and macro policies in its implementation and application require a fundamental review so that the process of education, learning, performance and care is the most favorable process of growth and development in the body. Go through the educational and research system of medical sciences.

  Keywords: Evidence-Based Medicine, Evidence-Based Education, Evidence-Based Practice, Evidence-Based Learning, Evidence-Based Care, Educational Quality, Medical Science Education
 • Jamshid Yazdani Cherati, Shahrzad Azarashkan, Iraj Maleki, Fatemeh Abdollahi* Pages 24-34

  Crohn’s disease is a chronic  and common bowel disease caused gestational tract (GI) inflammation. In recent years, the prevalence of this disease has been increasing slowly  in the world and Iran .This study briefly introduces Crohn's disease with a review of related articles published during 2004-2021.
  The most accepted theory of the pathophysiology of Crohn's disease is having a genetic background (CARD25/NOD2 mutations and polymorphisms of TLR), along with the abnormal response of the intestinal normal flora. Diarrhea, abdominal pain, bloating, and weight loss are the most common symptoms of the disease. To diagnose, clinical symptoms, physical examination, laboratory tests, endoscopy and colonoscopy are helpful.The aim of the treatment is to control the symptoms, reduce clinical symptoms, prevent the progression of the disease, reduce the need for surgery, nutritional support, and reduce its side effects.Moreover,anti-tumor necrosis factors  and corticosteroid medications to regulate the immune system are used. New biological agents such as anti-integrin medications have opened a better perspective for patients. To reach a good care and treatment, it is requires a team including the patient, health care workers, internal specialists, endocrinologists, infectious disease specialists, and epidemiologists to work together to meet health and treatment needs, physical and psychological support, creating health and preventive measures, approaches fast diagnosis and timely action. Due to the unknown cause of the disease and the lack of adequate treatment response to the existing medications, investigate and research more widely about Crohn's disease is needed.

  Keywords: Crohn's disease, Epidemiology, Management, Pathophysiology, Risk factors
 • Yasaman Shirmohammadi, Fereshteh Araghian Mojarad, Tahereh Yaghoubi* Pages 35-42

  Moral intelligence is one of the dimensions of intelligence that can provide a framework for the proper functioning of human beings and is considered as a predictor of behavior. The purpose of this study is to investigate moral intelligence in nurses and the factors affecting it. This study was a narrative review. In the present study, to select studies, Persian language databases such as Magiran, SID, Barakat Knowledge Network System Scholar Google were searched with the keywords intelligence, nurse, ethics, professional. Criteria for the study included: a review of Persian articles in the period 2010-2020, which examined the moral intelligence of nurses. Exclusion criteria included non-Persian language articles, unrelated to the purpose of the research and lack of access to the full version of the article. Review articles were also excluded from the study. The search result was 150 articles using the keywords mentioned above. Finally, 11 articles appropriate to the research question were included in the study.
  The findings showed that there is a significant relationship between moral intelligence and patient satisfaction with nursing care, resilience, anger, attitude towards patient education and quality of work life of nurses.
  According to the findings of the study, spending time and money in order to increase moral intelligence in nurses is necessary. It is recommended for nurses to hold appropriate training programs on the subject of ethics in the form of in-service courses.

  Keywords: Moral Intelligence, Nursing, Ethics
 • Majid Omidikhankahdani, Gholamali Afrooz*, Sogand Ghasemzadeh, Zahra Naghsh Pages 43-54

  The aim of this study was systematic review of components affecting quality of life in families of children with down syndrome. Research method was systematic review based on meta synthesis. Therefore, the research population was all papers and researches published between 2000 and 2021. After initial study, 15 researches were selected from among 289 scientific articles. results showed that quality of life in families who have children with down syndrome have four main domains: physical, social, psychological and environmental, and nine main indicators: gender, family condition (circumstances), function and activity, comorbidities disorder, culture (value), relationships, socio- economic status, resilience, personality traits and life skills.

  Keywords: Down Syndrome, quality of life, Family quality of life, Health relate quality of life, Wellbeing