فهرست مطالب

مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری - پیاپی 46 (پاییز 1401)
 • پیاپی 46 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی اصغر ملیجی، احمد بخشایش اردستانی، اکبر اشرفی، محمد توحیدفام صفحات 11-43

  جمهوری اسلامی ایران در دوره زعامت رهبری حضرت آیت اله خامنه ای (مد ظله العالی) با بحران ها و حوادث فراوانی مواجه بوده است که در این میان بحران آبان 98 یکی از پرچالش ترین بحرا ن هایی بود که از سوی معارضان داخلی و با حمایت و پشتیبانی استکبار جهانی و همراهی و همدستی منافقان بر پیکره نظام جمهوری اسلامی وارد کرد و تبعات زیادی برای جمهوری اسلامی درپی داشت. اما ملت ایران با حمایت و پشتیبانی خود از نظام و با مدیریت و هدایت رهبری معظم انقلاب توانست از این بحران عبور کند. بازخوانی بحران، بررسی و تبیین مدیریت مقام معظم رهبری در مهار بحران مذکور، ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و نتایج حاصل از آن نیز برای ادامه مسیر و پرهیز از خطاهای احتمالی و نیز ارایه الگویی از مدیریت بحران ها مبتنی بر رهبری جامعه اسلامی، می تواند برای مسیولان مفید واقع شود. روش انجام تحقیق به صورت توصیفی و تحلیل محتوا و مضمون و به شیوه ی کیفی می باشد. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال اصلی هستیم و آن اینکه: حضرت آیت اله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، بحران اجتماعی، امنیتی آبان 98 را چگونه مدیریت و مهار کرد؟ در پاسخ به سوال فوق، با بررسی مولفه های بحران و مدیریت بحران در مباحث نظری، به تحلیل مضمون و محتوای بیانات و مواضع رهبری در بحران مذکور پرداخته شد که یافته های پژوهش حاکی از آن است که رهبری با تکیه بر راهبرد های: «اقناع افکار عمومی»، «بسیج توده های مردمی» و «استفاده از ابزارهای قانونی»، بحران آبان 98 را مدیریت و مهارکردند.

  کلیدواژگان: حضرت آیت اله خامنه ای (مدظله العالی)، رهبری، بحران اجتماعی و امنیتی، مدیریت بحران
 • مرضیه سادات سجادی، حمید صالحی صفحات 45-74

  بحران اوکراین، یکی از موضوعات سیاسی و تحولات نظامی شگرفی است که از سال 1945 تا کنون شاهد حمله به یک کشور اروپایی نبوده ایم با توجه به مواضع استراتژیک ایران پیرامون این بحران و اهمیت بسزایی که برای ایران و منطقه دارد در صدد ایم استراتژی سیاست خارجی ایران را درخصوص بحران کنونی اوکراین مورد مداقه قرار دهیم. این مهم با روش توصیفی -تحلیلی و بهره گیری از نظریه واقع گرایی ساختاری انجام شده، که پرسش «راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی نسبت به جنگ اوکراین و روسیه چیست؟» سوال این پژوهش می باشد و فرضیه بر این پایه استوار است که اتخاذ سیاست جانبدارانه با روسیه و یا همسو با منافع ملی نسبت به بحران اوکراین دارای اهمیت می باشد و از یک طرف می بایست متحد استراتژیک خود یعنی روسیه را با سیاست خارجی خود همراه کند و از طرف دیگر نسبت به اوکراین مواضع عقلانی و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ نماید بر این اساس در شرایط کنونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بحران اوکراین را به عنوان تهدید و فرصت تلقی می کند و همواره به دنبال تامین منافع خود نیز می باشد و با محور قرار دادن منافع ملی درصدد تامین سیاست میانه در راستای حل مشکل به وجود آمده ایفای نقش می کند.

  کلیدواژگان: راهبرد، سیاست خارجی ایران، بحران اوکراین، روسیه، اتحادیه اروپا
 • سید نوید رسولی، عباسعلی رستگار صفحات 46-64

  این پژوهش با هدف بررسی اقدامات مورد نیاز مسیولین جهت افزایش رضایت افکار عمومی در زمان بحران ها انجام گردید و از نوع ترکیبی کمی- کیفی بود. ابزار گردآوری داده ها شامل تحلیل محتوای پژوهش های داخل و خارج کشور، مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه سمنان بود که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) 12 نفر از اساتید روان شناسی، رفتار سازمانی، منابع انسانی و ارتباطات به عنوان نمونه و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی نمونه ای به حجم 375 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده از آزمون t تک نمونه ای و تکنیک تاپسیس استفاده شد. با توجه به ارزیابی داده ها، از بین20 مورد از اقدامات شناسایی شده، عواملی چون «برخورد انسانی و خوب»، «عدم استفاده از حدس و گمان»، «پرهیز از مصاحبه های فوری»، «اجتناب از مصاحبه های کنترل نشده»، «درنظر گرفتن محلی برای خبرنگاران»، «پرهیز از هر تنش با خبرنگاران»، «جلب اطمینان با نشان دادن اینکه شرایط تحت کنترل است»، «پیش بینی بحران های ممکن، نیاز مردم و نوع مخاطبان»، «حضور 24ساعته و اعلام نتایج و خبرها»، «کنترل انحصاری نبودن نشر اخبار توسط رسانه های خاص»، «استعفا»، «عذرخواهی»، «معرفی مسیول مربوط به پیگیری بحران تا حل آن به مردم»، «اعلام برنامه دقیق و عملی و شفاف و عمل به آن»، «حضور با ظاهری متناسب با شرایط بحران (غیرتشریفاتی)»، «برقراری رابطه ی مناسب و صادقانه با خانواده آسیب دیدگان»، «پرهیز از کلی گویی و ابهام در سخنان و برنامه ها» و «توبیخ یا اخراج برخی مسببین» به عنوان اقدامات موثر شناخته شدند.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، افکار عمومی، مدیریت رسانه ای بحران، رضایت عمومی، بحران
 • ابوالفضل امیری صفحات 75-100

   کاهش جمعیت در سالهای اخیر و کاهش نرخ باوری میانگین خانواده های ایرانی در شرایط کنونی، یکی از دغدغه های مهم امام خامنه ای و مسیله ای که ذهن پژوهشگران متعهد و مسوولین دلسوز را به خود مشغول نموده است. کاهش نرخ باروری طی 20 سال گذشته حیرت انگیز و معادل 70 درصد می باشد. این میزان یکی از چشمگیرترین آمارهای کاهش باروری در نیم قرن اخیر است. این مقاله با استناد به نظر کارشناسان و متون کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی وهدف کاربردی انجام شده است، از یک سو به توصیف تغییرات نزولی جمعیت ایران در دو دهه اخیر پرداخته است و از سوی دیگر، تبعات سیاسی - اجتماعی و امنیتی کاهش جمعیت و نفوذ غرب بویژه آمریکاییها را در این مسیله مهم را مورد مطالعه قرار می دهد؛ یافته های مقاله نشان می دهد که فرایند کاهش جمعیت بوسیله موسسات و عناصری نفوذی کماکان ادامه دارد و راه برون رفت از این چالش بزرگ توجه به دستورات دینی و سیاست های ایلاغی جمعیتی امام خامنه ای و تصویب و اجرای قوانین مربوط به مساله ضرورت افزایش جمعیت می باشد و بطور قطع حفظ بنیه دفاعی و اقتدار آینده کشورهم در گروه بهره گیری از ظرفیت های داخلی وجلوگیری از نفوذ خارجی و اجرای راهبردهای ایرانی اسلامی خواهد بود.

  کلیدواژگان: نفوذ، بحران، تحدیدجمعیتی، جمهوری اسلامی ایران
 • علی طیبی رهنی، امیدعلی نیکنام، مهدی محمدنژاد صفحات 101-132

  امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت راهبردی است. قبل از تعقیب هر گونه اهداف بلند، مدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر یک سازمان ضروری است. اساسا سازمانهایی که در معرض بحران قرار دارند به آمادگی بیشتری در برابر آن نیاز دارند. مدیریت بحران موثر نیازمند یک رویکرد منظم و نظام مند است که مبتنی بر هوشیاری، حساسیت مدیریتی و یک درک خوب از اهمیت برنامه ریزی دقیق و آمادگی سازمانی است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر مدیریت بحران بر مبنای الگوی کویین -کمرون است.به بیان دیگر این پژوهش در پاسخ به این سوال که ابعاد فرهنگ سازمانی چیست و تاثیر آن بر مدیریت بحران واحدهای صنعتی کدام است؟ می باشد. این تحقیق با رویکرد کاربردی و روش پیمایشی تدوین شده است. در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات موردنیاز داده های حاصل از بررسی کتاب و نشریات علمی درزمینه موضوع تحقیق، ابتدا طبقه بندی و پردازش و درنهایت مورد قضاوت محقق قرار گرفته است.جامعه آماری این تحقیق، شامل مدیران آشنا به موضوع فرهنگ سازمانی و مدیریت بحران به طور خاص (مدیران شاغل در واحد های منابع انسانی، بازرسی، واحد های مدیریت بحران ، ایمنی و بهداشت کار) است. حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی و 150 نفر تعیین شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرهنگ ادهوکراسی و فرهنگ خانواده به ترتیب، بیشترین تاثیر را در مدیریت بحران در واحدهای صنعتی را دارند.

  کلیدواژگان: فرهنگ، مدیریت، بحران، صنعتی
 • محمد نوری نژاد، اسماعیل غلامحسینی، حمید علوی وفا صفحات 113-168

  امنیت پایدار شهری، امنیت همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است. در این میان یکی از عوامل برهم زننده ی امنیت پایدار کلان شهرها که تهدیدی جدی در زمینه تحقق امنیت پایدار آن ها به شمار می رود معضل حاشیه نشینی است که زاییده ی برنامه ریزی های نامناسب اجتماعی و اقتصادی می باشد. امروزه امنیت پایدار به عنوان غالب برنامه ریزی های امنیت پذیرفته شده است. تاکید اصلی این رویکرد، به عنوان رویکردی جامع و چندوجهی، به شناسایی عوامل برهم زننده امنیت در محیط، اوضاع و احوال پیرامون و در مرحله بعد، تدوین برنامه های کاربردی جهت رفع آن هاست. در این خصوص، با توجه به اهمیت حرکت کلان شهرها در مسیر امنیت پایدار که به نوعی تضمین کننده توسعه پایدار آن ها نیز می باشد، این پژوهش از نوع کاربردی با استفاده از روش توصیفی جهت گردآوری اطلاعات نیز با بهره گیری از روش کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهند که ساکنین مناطق حاشیه نشین در کلان شهر تهران به دلیل عدم برخورداری لازم از توسعه پایدار شهری (فیزیکی و کالبدی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی) احساس محرومیت نسبی می کنند، که این امر تهدیدی برای امنیت این شهر می باشد.و آسیب های اجتماعی به عنوان عامل تهدیدکننده امنیت شهری در محلات حاشیه نشین تهران رواج بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: حاشیه نشینی، امنیت پایدار شهری، اسلامشهر و
|
 • AliAsghar Maliji, Ahmad Bakhshyesh Ardestani, Akbar Ashrafi, Mohammad Tohdfam Pages 11-43

  During the leadership of Ayatollah Khamenei, the Islamic Republic of Iran has faced many crises and incidents, among which the November 2019 crisis was one of the most challenging and controversial crises, which was caused by internal opponents with the support and support of global arrogance and complicity and had many consequences for the Islamic Republic. However, with the support of the Iranian nation and the management of the supreme leader of the revolution, overcame this crisis. Reviewing the crisis, examining and explaining the management of the Supreme Leader in containing the mentioned crisis is an inevitable necessity, and the results can be useful for persisting the path and avoiding possible mistakes, as well as providing a model of crisis management based on the leadership of the Islamic society. The method of conducting the research is descriptive and analysis of content and theme in qualitative manner. In the current research, we are looking for an answer to this main question, and that is, how did the Supreme Leader of the Islamic Revolution manage the social and security crisis of November 2019? In response to this question, in this article, the theme and content of the leadership's statements and positions in the said crisis were analyzed by examining the components of crisis and crisis management in theoretical discussions. The results indicate that the leadership relied on the strategies of: "persuasion of public opinion," "mobilization of popular masses," and "use of legal tools" to managed and controlled the 2008 crisis.

  Keywords: Ayatollah Khamenei, leadership, social, security crisis, crisis management
 • marzieh sadat sajadi, hamid salehi Pages 45-74

  The Ukraine crisis is one of the major political issues and military upheavals,as there has been no attack on a European country since 1945. Considering Iran's strategic positions regarding this crisis and its great importance for this country and the region, the present study aims to scrutinize Iran's foreign policy strategy for this crisis. To this end, we used the descriptive-analytical method and the theory of Structural Realism. The research question is: "What is the strategy of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran toward the Ukraine-Russia war?" The research hypothesis is that adopting a policy that is biased toward Russia or aligned with national interests is important to the Ukraine crisis, and Iran should support its strategic ally, Russia, with its foreign policy; besides, Iran should adopt a rational position toward Ukraine based on national interests. Accordingly, the current foreign policy of the Islamic Republic of Iran considers the Ukraine crisis both a threat and an opportunity. This country always seeks to attain its own interestsand play a role in adopting an in-between policy to solve the problemwith a focus on its national interests.

  Keywords: Strategy Iran&rsquo, s foreign policy, Ukraine crisis, Russia, European Union
 • Seyyed Navid Rasouli, Abbasali Rastgar Pages 46-64

  This research was conducted with the aim of investigating the measures required by officials to increase the satisfaction of public opinion during crises, and it was a quantitative-qualitative combination. The data collection tools included content analysis of domestic and foreign researches, interviews and researcher-made questionnaires. The statistical population of the research included the students of Semnan University, in the qualitative part using the purposeful (judgmental) sampling method, 12 professors of psychology, organizational behavior, human resources, and communication were selected as samples, and in the quantitative part, using the cluster-random sampling method. 375 people were selected.One-sample t-test and TOPSIS technique were used for data analysis.According to the data evaluation, among the 20 measures identified, factors such as "humane and good treatment", "not using guesswork", "avoiding urgent interviews", "avoiding uncontrolled interviews", "considering a place for journalists", "avoiding any tension with journalists", "getting reassurance by showing that the situation is under control", "anticipating possible crises, people's needs and the type of audience""24-hour presence and announcement of results and news", "non-exclusive control of news publication by special media", "resignation", "apology", "introduction of the person responsible for following up the crisis until its resolution to the people", "announcement of a detailed and practical plan and transparent and acting on it", "presence with an appearance appropriate to the situation of the crisis (unceremonious)", "establishing a proper and honest relationship with the family of the victims", "avoiding generalization and ambiguity in words and plans" and "reprimanding or firing some of the culprits were recognized as effective measures.

  Keywords: Crisis Management, Public Opinion, crisis media management, public consent, crisis
 • abolfazl amiri Pages 75-100

    The decrease in population in recent years and the decrease in the average rate of Iranian families in the current situation is one of the important concerns of Imam Khamenei . The decrease in the fertility rate during the last 20 years is astonishing and equal to 70%. This amount is one of the most impressive statistics of fertility decline in the last half century. The approach of western-affiliated associations is to reduce the population of Islamic countries. Today, "demographic imbalance" and its downward trend is a serious problem of the Islamic Republic. This article is based on the opinions of experts and library texts and is done with a descriptive-analytical method and applied purpose. On the one hand, it describes the downward changes in Iran's population in the last two decades, and on the other hand, the political-social and security consequences of the decline. It studies the population and the influence of the West, especially the Americans, in this important issue; The findings of the article show that the process of population reduction by influential institutions and elements is still continuing and the way out of this big challenge is to pay attention to the religious orders and population replacement policies of Imam Khamenei and approve and implement laws related to the issue of the necessity of population increase. and definitely maintaining the defense base and the future authority of our country will be in the group of using internal capacities

  Keywords: Influence, crisis, population limitation, Islamic Republic
 • ali tayyebi rahani, omidali niknam, mahdi mohammadnejad Pages 101-132

  Today, crisis management is an essential part of strategic management. Before pursuing any lofty goals, crisis management is essential to ensure the stability and continued success of an organization. Basically, organizations that are exposed to crisis need more preparation for it. Effective crisis management requires a regular and systematic approach that is based on vigilance, managerial sensitivity and a good understanding of the importance of detailed planning and organizational preparation. The purpose of this research is to investigate the impact of the dimensions of organizational culture on crisis management based on the Queen-Cameron model. In other words, this research answers the question of what are the dimensions of organizational culture and what is its impact on crisis management of industrial units?This research was compiled with a practical approach and a survey method. In this research, after collecting the required information, the data obtained from the review of books and scientific publications in the field of the research subject, firstly classified and processed and finally judged by the researcher.The statistical population of this research includes managers who are familiar with organizational culture and crisis management in particular (managers working in human resources, inspection, crisis management, occupational safety and health units). The sample size was determined by random sampling and 150 people. The results of the research show that the adhocracy culture and the family culture, respectively, have the greatest impact on crisis management in industrial units.

  Keywords: organizational, culture, crisis, management
 • Mohammad Noori Nejad, Esmaeel Gholamhosseini, hamid alavivafa Pages 113-168

  Sustainable urban security is all-round security and monitors different dimensions. Meanwhile, one of the disturbing factors of the sustainable security of big cities, which is considered a serious threat in the field of realizing their sustainable security, is the problem of marginalization, which is the result of inappropriate social and economic planning. Today, sustainable security is accepted as the dominant aspect of security planning. The main emphasis of this approach, as a comprehensive and multifaceted approach, is to identify the factors disrupting security in the environment, surrounding conditions, and in the next step, developing practical programs to solve them.In this regard, due to the importance of the movement of megacities in the direction of sustainable security, which in a way guarantees their sustainable development, this research has been carried out using a descriptive method to collect information and using library and field methods. The results of the research show that the residents of marginal areas in Tehran metropolis feel relative deprivation due to the lack of necessary sustainable urban development (physical and physical, social and cultural, economic), which is a threat to the security of this city.And social damage as a factor threatening urban security is more prevalent in the suburbs of Tehran.

  Keywords: Marginalization, sustainable urban security, Islamshahr _