فهرست مطالب

پژوهشنامه تاریخ تشیع - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، تابستان 1399)

پژوهشنامه تاریخ تشیع
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مصطفی گوهری فخرآباد*، مجتبی سلطانی احمدی، سارا خاتمی صفحات 1-26

  گزارش وقایع زندگانی حضرت فاطمه(س) پس از رحلت پیامبر بسیار اختلافی است. یکی از قدیمی ترین آثار در این باره الطبقات الکبری ابن سعد است که مهم ترین اثر در باب زنان صحابی به شمار می آید. پژوهش پیش رو که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته در پی یافتن دیدگاه ها و گرایش های عقیدتی ابن سعد است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابن سعد با پایبندی بر اصولی همچون عدالت صحابه، عدم بیان اختلافات صحابه و ضرورت تفضیل شیخین، در بیان آنچه در تضاد با باورهای کلامی وی بوده به جرح و تعدیل روایات پرداخته است. او از طرح مباحث اختلاف انگیز، به ویژه اخبار مربوط به جانشینی پیامبر(ص) و مسایلی که منجر به بیماری و رحلت فاطمه(س) شد، خودداری کرده است. وی در ماجرای فدک، ابوبکر را محق و پیرو شیوه رسول خدا(ص) نمایانده، با طرح روایات ضعیف اصالت خبر نارضایتی فاطمه(س) از خلفای وقت و دفن مخفیانه او در اعتراض به عملکرد آنان را تضعیف کرده است.

  کلیدواژگان: الطبقات الکبری، ابن سعد، فاطمه(س)، ابوبکر، اهل حدیث
 • آزاده منتظری، پروین خلیلی، زهرا صمدی، مسعود باوان پوری* صفحات 27-50

  شاعران و مدیحه سرایان اهل بیت (ع) از دیرباز مناقب و فضایل اهل بیت نبوت را در قالب های شعری ریخته اند. امام علی (ع) شخصیت بی نظیری است که بسیاری از شاعران شیعی و سنی به مدح و بیان فضایل ایشان پرداخته و بدین گونه براعتقاد راستین خود نسبت به ایشان تاکید کرده اند؛ از آن جمله شاعر بزرگ شیعی در عراق، در قرن سیزدهم قمری، شیخ حسین آل نجف، مدیحه سرای اهل بیت (ع). در این پژوهش کوشش شده تا با روش توصیفی- تحلیلی و استناد به دیوان این شاعر شیفته شیعی، فضایل و مناقب مولای متقیان بررسی شود. نتایج حاکی است که شاعر در بیان فضیلت آن حضرت، با زبانی روان و صریح و با استناد به آیات و احادیث نبوی و نیز نهج البلاغه، حوادث تاریخی و جنگ های مهم زندگی دوران آن حضرت چون جنگ بدر، حنین، احد، خندق و غیره را بازتاب داده و در این راه از زیبایی های بلاغی چون تلمیحات، استعارات و تشبیهات زیبا بهره برده است. علاوه بر آن، شاعر برای بیان شجاعت و دلاوری امام، منزلت و شفاعت او، از حوادث مهم دوران آن حضرت چون لیله المبیت، مساله غدیر، رد الشمس، «قسیم النار والجنه» سخن به میان آورده است.

  کلیدواژگان: امام علی (ع)، شعر شیعی، شعر عربی، شیخ حسین آل نجف، فضایل و مناقب
 • سید علی خیرخواه علوی*، نعمت الله صفری فروشانی، عثمان یوسفی، عبدالله فرهی صفحات 51-73

  فراگیری تفکر عثمانیه به عنوان خونخواهان عثمان و تاثیرگذاری این تفکر در شاخه های مختلف علوم و شکل گیری «مکتب تاریخ نگاری عثمانیه»، مسیله ای در خور توجه می باشد. از آنجا که تقابل با علی(ع) و اعتقاد به عدم مشروعیت خلافت وی در تفکر عثمانیه به عنوان یکی از مهم ترین اصول این تفکر، پذیرفته شده است، شناخت نوع رویکرد تاریخ نگاران این مکتب در ترسیم شخصیت آن حضرت و چگونگی تصویرسازی آنان از حوادث دوران حکومت ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، می کوشد تا گونه نگاه تاریخ نگاران این مکتب نسبت به علی(ع) و حوادث دوران خلافت وی را بررسی و تحلیل نماید.بر اساس یافته های پژوهش، تاریخ نگاران این مکتب همسو با سیاست های حاکمان و حامیان اموی خویش، تلاش کردند تا با جعل و تحریف در برخی از گزارش ها، تصویری متفاوت و غیرواقعی از شخصیت علی(ع) و حوادث دوران خلافت وی برای مخاطبان خویش ارایه دهند.

  کلیدواژگان: عثمانیه، علی (ع)، مکتب تاریخ نگاری عثمانیه، معاویه، بنی امیه
 • عباس میرزایی* صفحات 75-98
  گزارش های مختلف درباره سال تولد و سن امام سجاد (ع) در واقعه عاشورا در منابع شیعی و سنی، درک از سیر تاریخی زندگی آن امام را پیچیده و دشوار کرده است. درباره هر یک از این دو موضوع، چندین روایت متفاوت نقل شده است. در این مقاله کوشیده ایم به این پرسش پاسخ دهیم که پژوهش های تاریخی، از میان گزارش های بسیار متفاوت درباره تولد و سن امام سجاد (ع) در کربلا، صحت احتمالی کدام یک از آنها را می توان آشکار کند؟ به نظر می رسد که اشتباه برداشت از گزارش واقدی از سال تولد امام سجاد (ع) و هم چنین درک اشتباه از صفت «الاصغر» درباره امام سجاد (ع)، زمینه را برای درهم افکنی های اسنادی فراهم کرده است. بررسی گزارش های گوناگون از منابع شیعی و اهل سنت حاکی است که تولد امام سجاد (ع) در اواخر دهه چهارم، یعنی سال 38ق روی داده و 23سالگی امام هنگام حضور در کربلا، در میان اقوال دیگر، دچار اشکال کمتری است.
  کلیدواژگان: تاریخ اهل بیت، امام سجاد (ع)، سن امام سجاد (ع)، تولد امام سجاد (ع)، القاب امام سجاد (ع)
 • نوروز امینی* صفحات 99-121

  «توثیق و تضعیف در روایات شیعه و سنی؛ مطالعه موردی محمد بن ابی بکر» از آثار خانم مایا یازگی، رویکردی نو در پرداختن به شخصیت های روایی صدر اسلام دارد و می تواند الگویی برای مطالعات تاریخی، روایی و حتی رجالی باشد. وی با تحلیل محتوایی روایت های مربوط به محمد بن ابی بکر در منابع فریقین، تاریخ نگاری اسلامی را به چالش می کشد؛ به باور وی، تاریخ نویسان مسلمان با درگیرشدن در مناقشات مذهبی، حوادث را از زاویه نگاه مذهب خود گزارش کرده اند. ارزیابی روشی و محتوایی این مقاله حاکی است که با وجود رویکرد بدیع نویسنده، به سبب برخی اشکالات روش شناختی، نمی توان همه یافته های او را تایید کرد. ضمن اینکه نادیده گرفتن برخی منابع اطلاعاتی مثل منابع رجالی و گاه تاریخی و نیز اشکالات محتوایی، از جمله مهم ترین اشکالات  پژوهش یادشده است.

  کلیدواژگان: محمد بن ابی بکر، توثیق و تضعیف، مایا یازگی، تراجم، تاریخ اسلام، روایت نگاری
 • عباس روغنچیان رودسری*، احمدرضا خضری، مهدی جمالی فر صفحات 123-145
  نواحی جنوبی دریای مازندران به سبب شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی، همزمان با یورش اعراب به ایران، فتح نشد و در پی آن، فرایند اسلام پذیری اهل گیلان نیز به تعویق افتاد. پذیرش اسلام در میان اهل طبرستان نیز غالبا در نتیجه تبلیغات علویان فراری از دستگاه خلافت صورت پذیرفت. اهالی سرزمین گیل و دیلم در جوار طبرستان، با تاخیری چند ده ساله به پذیرش اسلام روی آوردند و مذاهب اسلامی در مناطق گوناگون این سرزمین رواج یافت. نگارندگان در این پژوهش بر آن بوده اند تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، فرایند ظهور و علل و عوامل گسترش گونه های تشیع را در سرزمین گیلان بررسی کنند.یافته های پژوهش حاکی است که مذهب تشیع در مناطق شرقی سپیدرود، نخست از گونه زیدی بود تا آن که اسماعیلیان الموت، مناطق کوهستانی گیلان را، شامل اشکورات و دیلمان، تحت تاثیر فعالیت ها و تبلیغات خود قرار دادند و با گسترش دامنه قدرت خویش، حتی بر نقاط جلگه ای سرزمین گیل نیز حکم راندند. با ظهور دولت محلی کیاییان، مذهب زیدی، به عنوان مذهب رسمی در نقاط شرقی گیلان، موسوم به«بیه پیش» رسمیت یافت و در پی آن، دایره نفوذ اسماعیلیان به مناطق کوهستانی محدود شد. سرانجام پس از استقرار صفویان بر تخت فرمانروایی ایران، خاندان کیایی، مذهب خود را از تشیع زیدی، به تشیع اثنی عشری تغییر دادند و به ترویج آن در نواحی تحت تسلط خود پرداختند و در چرخشی ایدیولوژیک، به تعقیب و آزار شیعیان زیدی پرداختند. در نهایت، مقارن حکومت شاه عباس صفوی، حکومت های محلی در گیلان برچیده و مذهب شیعه امامیه، در گیلان رسمی شد.
  کلیدواژگان: اسلام، گیل و دیلم، تشیع، زیدیه، اسماعیلیه، امامیه
|
 • Mostafa Gohari Fakhrabad *, Mojtaba Soltani Ahmadi, Sara Khatami Pages 1-26

  The account of the events of the life of Hazrat Fatima (PBUH) after the death of the Prophet is very controversial. One of the oldest works on this subject is Al-Tabqat al-Kubra by Ibn Sa'd, which is considered to be the most important work on the companions of women. Leading research that has been done by descriptive-analytical method seeks to find Ibn Sa'd's views and ideological tendencies. The findings of this study show that Ibn Sa'd, by adhering to principles such as the justice of the Companions, not expressing the differences of the Companions and the necessity of elaborating on the Shaykhs, has expressed and modified the narrations in expressing what contradicts his theological beliefs. He has refrained from raising controversial issues, especially the news about the succession of the Prophet (PBUH) and the issues that led to the illness and death of Fatima (PBUH). In the story of Fadak, he has represented Abu Bakr as a righteous man and a follower of the Messenger of God (PBUH).

  Keywords: Al-Tabqat Al-Kubra, Ibn Nasad, Fatima (PBUH), Abu Bakr, Ahl al-Hadith
 • Pages 27-50

  Imam Ali (AS) is a unique figure that many Shiite and Sunni poets have praised and expressed their virtues, and in this regard have reminded them of their true faith and righteousness. Sheikh Hussein Al-Najaf, the Shiiae poet of the thirteenth century in Iraq, reflects his commitment to the Shiite religion and the defense of the legitimacy of the Ahl al-Bayt (AS) in his poem. In this research, an attempt has been made to study the virtues and virtues of the pious Mawlawi in his poems by descriptive-analytical method and citing the Divan of this fascinated Shiite poet. The results of the research indicate that the poet has expressed his virtues in a fluent and clear language and by quoting the verses of the Holy Quran and the hadiths of the Prophet of Islam (PBUH). Al-Najaf Historical events and important wars in the life of the Prophet (pbuh) such as; Reflects the war of Badr, Hanin, Uhud, Khandagh, etc., and in this way, rhetorical beauties such as; It has used beautiful allusions, metaphors and similes. In addition, the poet to express the courage and bravery of the Imam, his status and intercession, from the important events of the time of the Imam (AS) such as; Laylat al-Mubayt, the issue of Ghadir, the rejection of the sun, the division of fire and paradise, etc., which has added to the beauty and uniqueness of his poems and has been able to present the virtues and virtues of the Holy Prophet (PBUH)

  Keywords: Praise, Arabic Poetry, Shiite poetry, Imam Ali (AS), Sheikh Hussein Al-Najaf
 • Sayyed Ali Kheirkhah Alavi *, Nemato-Allah Safari Forooshani, Uttman Yousofi, Abdollah Farrahi Pages 51-73

  earning the thought of Uthmania as the revengers of Uthman and the influence of this thought in different branches of science and the formation of the " Uthmania School of Historiography" is a significant issue. Since the confrontation with Ali ibn Abi Talib and the belief in the illegitimacy of his caliphate is accepted in thought of Uthmania as one of the most important principles of this thought, knowing the type of approach of the historians of this school in depicting the character of that Imam and how their portrayal of events during his rule has great importance. The present research, with descriptive and analytical methods, tries to investigate and analyze the viewpoint of the historians of this school towards Ali and the events of his caliphate.Based on the data of the research, the historians of this school aligned with the policies of their Umayyad rulers and supporters tried to create a different and unrealistic image of Ali's character and the events of his caliphate by falsifying and distorting some reports.Keywords: Uthmania, Ali, Uthmania School of Historiography, Muawiya, Bani Umayya

  Keywords: Uthmania, Ali, Uthmania School of Historiography, Muawiya, Bani Umayya
 • Abbas Mirzaei * Pages 75-98
  Various historical reports on the year of birth and age of Imam Sajjad in the event of Ashura have been quoted in various Shiite and Sunni sources, which has made it difficult to understand the historical course of the life of Imam Sajjad (as). Several different narratives have narrated on each of these two subjects, and analyzing them through historical studies is a suitable way to discuss them properly. This article tries to answer the question that which of the various researches about the birth and age of Imam Sajjad (as) in Karbala can reveal the possible truth? It seems that a misunderstanding of the report that Al-Waqidi has narrated about the year of Imam Sajjad (as)'s birth, as well as the mistakes that have been made about Imam Sajjad's teknonym as "Al-Asghar", have been the basis for these documentary distortions. Analyzing various reports from Shiite and Sunni sources show that the birth of Imam Sajjad (as) took place in the late fourth decade, i.e. 38 (AH) and he was 23 years old in the event of Karbala. These are the least controversial reports on the history of Imam Sajjad's life.
  Keywords: : History of Ahl al-Bayt (as), Imam Sajjad (AS), Al-Waqidi
 • Norouz Amini * Pages 99-121

  The article "Defense and Validation in Shii and Sunni Tradition:The Case of Muhammad b. Abi Bakr" among the valuable articles of Mrs. Yazagi, which has a new perspective and approach in dealing with the hadith, historical and narrative figures of the early days of Islam, and can be used as a model for historical, narrative and even royal studies. By analyzing the content of the existing narratives about Muhammad bin Abi Bakr in the Shiite and Sunni sources, the author has challenged Islamic narrative writing; From his point of view, Muslim narrators have reported events from the point of view of their religion as a result of getting involved in religious disputes. The methodical and content evaluation of this article indicates that despite the author's relatively innovative approach in the study of historical figures, due to some methodological problems, not all of his findings can be confirmed. Besides, ignoring some information sources such as royal sources and some historical sources as well as some content problems are among the most important problems of this study.

  Keywords: Muhammad bin Abi Bakr, validation, weakening, Maya Yazgi, Translations, Islamic History
 • Abas Roghanchyan Rudsari *, S.Ahmadreza Khezri, مهدی جمالی فر Pages 123-145
  The southern areas of the Mazandaran Sea were not conquered at the same time as the Arabs attacked Iran, and the conversion of the people of Gilan to Islam was delayed. Gilan turned to Islam with a delay of several decades, and Islamic religions spread in this land, in addition to Shiism in the eastern parts of Gilan, in the western parts. It also spread Sunni Islam and Sufi sects. The authors of the research study the process of the expansion of different types of Shiism in Gilan using analytical-descriptive method. Research shows that; The Shia religion in the eastern areas of Sepidroud was of the Zaidi type until the Ismailis declared their existence and influenced the mountainous and plain areas of eastern Gilan. With the coming to power of the Kiais, the Zaidi religion became official in the eastern parts of Gilan. Finally, after the Safavids came to power in Iran, the Kiai family changed their religion from Zaidi Shiism to Twelver Shiism and in an ideological turn to persecute and persecute the Zaidis. they paid. Finally, in parallel with Shah Abbas Safavid government, the local governments in Gilan were dismantled and Imami religion became official religion of Gilan
  Keywords: Gil, Daylam, Shiism, Zaidiyyah, Ismailiyyah, Imamiyyah