فهرست مطالب

آموزه های حدیثی - سال ششم شماره 1 (پیاپی 11، بهار و تابستان 1401)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 11، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی مردانی (گلستانی)* صفحات 3-23

  سنجش و ارزیابی اعتبار احادیث یکی از مسایل مهم در مطالعات حدیثی است که پیش از بررسی های فقه الحدیثی مد نظر قرار می گیرد و از راستی و درستی احادیث معصومان‰ سخن می گوید. یکی از متونی که نیازمند اعتبارسنجی است و تاکنون نیز چنین فعالیتی درباره آن رخ نداده است، ادعیه طلب باران است که به دلیل شرایط زمانی و نیاز جامعه ایمانی از اهمیت و اولویت برخوردار است. ازاین رو، مقاله حاضر کوشیده است تا بر اساس سه مولفه مصدر، سند و متن به اعتبارسنجی این احادیث بپردازد و صدور و اصالت آنها را بسنجد. نتیجه بررسی یاد شده نشان می دهد که در میان شمار فراوان ادعیه منقول در مصادر شیعه، پنج متن از اعتبار بیشتری برخوردار است و جزو ادعیه معتبر و اصیل اهل بیت علیهم السلام محسوب می گردد. قدمت و شهرت مصادر ادعیه و نیز اصالت و سلامت تاریخی متن آنها از مهم ترین قراین این ارزش گذاری است.

  کلیدواژگان: ارزیابی، دعاهای ماثور، دعای طلب باران، نماز استسقاء
 • مجتبی نوروزی*، مریم مظاهری صفحات 25-52

  «حولاء» نام زنی است که در پی بروز چالشی با همسرش به پیامبر (ص) مراجعه کرده و آن حضرت طی حدیثی طولانی نکاتی را به او متذکر می شوند. این حدیث در رابطه با وظایف زن نسبت به همسرش نکاتی دارد که بررسی سندی و متنی آن را ضروری می سازد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا به لحاظ سندی و دلالی این حدیث دارای اعتبار است؟ آیا مضمون آن با آیات و روایات معتبر هماهنگ است؟ به منظور اعتبارسنجی این روایات، افزون بر بررسی های سندی، مضمون آن با توجه به مفاد اخبار عرض، بر قرآن و سنت قطعی عرضه شده تا تطابق آن با آموزه های قرآنی و سنت قطعی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که علاوه بر تفرد در نقل این حدیث و ضعف سندی آن، برخی از موضوعات مطرح شده در آن ریشه در قرآن و سنت قطعی نداشته و صدور برخی فقرات آن از پیامبر (ص) را با چالش جدی روبرو می سازد. همچنان که عدم تناسب جرم و مجازات و پررنگ بودن مسیله عقوبت و مجازات دنیوی و اخروی در برخی از فقرات حدیث، ساختگی بودن برخی فقرات حدیث را تقویت می کند. گرچه درباره برخی از فقرات دیگر حدیث نیز، مویداتی از قرآن و سنت قطعی وجود دارد.

  کلیدواژگان: حدیث «حولاء»، وظایف زن، موافقت با قرآن، موافقت با سنت
 • مونا امانی پور*، عبدالله میراحمدی صفحات 53-80

  کتاب «شرح اصول کافی» اثر ملاصدرا فیلسوف متاله شیعه در قرن یازدهم است که در آن به بررسی و تبیین سند و متن روایات اصول کافی پرداخته است. برخی پژوهشگرها معتقدند صدرالمتالهین با وجود برجسته بودن در حیطه فلسفه و حکمت، در حیطه سندی و رجالی تبحر کافی را ندارد، حال آنکه استخراج گونه های بررسی سندی احادیث در شرح ملاصدرا و دقت نظر در آنها، این دیدگاه را نقد کرده، تبحر وی را در مباحث سندی و رجالی نشان می دهد. بررسی های سندی ملاصدرا بیشتر ناظر به مباحث علم رجال و تا حدودی مباحث سندی علم درایه است. شناسایی هویت راوی، شناخت احوال راوی، اظهار نظر درباره اقوال رجالی، تعیین نام معصوم (ع) و تعیین نوع حدیث مهم ترین تلاش های صدرا در بررسی سندی احادیث هستند. همچنین خلاف دیدگاه برخی پژوهشگرها درباره منابع رجالی ملاصدرا، ایشان در بررسی های خود به منابع رجالی متقدم و متاخر متعددی استناد کرده، که برخی از آنها را به صورت مستقیم و برخی را با واسطه دیده است.

  کلیدواژگان: شرح اصول کافی، ملاصدرا، بررسی سند، گونه های بررسی سندی
 • جواد ایروانی* صفحات 81-102

  روایات «نقصان عقول زنان» از جمله روایات چالش برانگیزی است که خاستگاه شبهاتی پیرامون شان و جایگاه زن شده است و به همین جهت، در نوشته هایی مورد بحث قرار گرفته است. از سوی دیگر، روایات مذکور، مسیله «معادل بودن شهادت دو زن با شهادت یک مرد» را با موضوع «نقصان عقول زنان» پیوند داده است، در حالی که در آیه مرتبط در قرآن چنین چیزی وجود ندارد و طبعا این پرسش رخ می نماید که چه ارتباطی بین این دو مقوله برقرار است؟ از سوی سوم، روایات باب عقل در متون حدیثی نیز از جهاتی متعارض نما به نظر می رسد؛ از جمله مسیله امکان یا عدم امکان افزایش و کاهش عقل فرد.این تحقیق که به شیوه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، بر این فرضیه استوار است که تحلیل صحیح روایات «نقصان عقول زنان»، پیوند آن با مسیله شهادت زن و نیز مشورت با زن، و رفع پاره ای تعارض های ظاهری، مبتنی بر تحلیل و تبیین صحیح «کاربردهای واژه عقل» در روایات است که در این تحقیق به گونه مستدل ارایه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد عقل در روایات سه کاربرد مهم دارد و کاربرد سوم یعنی «عقل اکتسابی و تجربه» مقصود از روایات نقصان عقول می باشد و این معنا، ارتباطی با ارزش و جایگاه زن و ارزش گذاری در این زمینه ندارد.

  کلیدواژگان: نقصان عقول زنان، شهادت زن، مشورت با زن، مفهوم عقل
 • عارف حمدالهی* صفحات 103-131

  برخی روایات از وجود احادیثی سخن می گویند که تحمل آن برای شنونده بسیار سخت و دشوار است. این احادیث با عنوان روایات «صعب مستصعب» شناخته می شوند. رابطه این روایات به جهت ماهیت تقیه ای و رعایت ظرفیت مردم یا از ترس کفر آنان، از دسترس عموم مردم و در مواردی حتی از شیعیان نیز پوشیده می شود. متعلق روایات صعب مستصعب «حدیث»، «علم»، «امر»، «اسرار»، «میثاق» اهل بیت (ع) و منزلت امام معصوم (ع) قرار گرفته است. نویسنده در این پژوهش با دقت در این روایات و بررسی مفهوم و متعلق آن به این نتیجه رسیده است که احادیث صعب مستصعب از جهت فهم مخاطب به سه دسته کلی، احادیث مختص اهل بیت ، احادیث مختص اصحاب ایمه و احادیث مختص شیعیان تقسیم می شود که بر اساس آن اهل بیت‰ از بیان برخی از اسرار و مفاهیم به غیر اهلش تقیه نموده و پرهیز می کردند. بنابراین متعلق روایات صعب مستصعب از جهت صدور تقیه ای برخوردارند. این جستار با بررسی متون روایی به روش توصیفی و تحلیلی، به بیان مصادیق روایات صعب مستصعب و تبیین جهت تقیه ای آن می پردازد.

  کلیدواژگان: روایات، صعب مستصعب، تقیه، متعلق روایات صعب مستصعب
 • محمد سبحانی نیا* صفحات 133-158

  پس از قرآن کریم، نهج البلاغه، ارزش مندترین میراث فرهنگی اسلام است. تفاوت کلام علی (ع) و وجود تعارض ظاهری در پاره ای از موارد، همواره با دیدگاه های متفاوتی روبه رو بوده است. به طوری که بعضی از بزرگان شیعه و اهل سنت، صحت انتساب بعضی از سخنان به آن حضرت را مورد تشکیک قرار داده یا انکار کرده اند. با توجه به عصمت امام علی (ع) از خطا، فرض وقوع تضاد و تعارض در میان سخنان حضرت، غیر ممکن است؛ لذا باید کوشید با روش های مقبول و متعارف، این گونه احادیث را توجیه و عدم تعارض واقعی آنها را آشکار ساخت. این جستار درصدد است با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، از طریق بررسی جغرافیای سخن و فضای صدور، ضمن تاکید بر اصالت احادیث، این حقیقت را روشن نماید که اختلاف میان روایات این کتاب شریف، از نوع اختلاف ظاهری است که با شناخت فضای صدور آنها، قابل رفع خواهد بود. بررسی مواردی از کلام نهج البلاغه چون؛ مدح و ذم دنیا، مدح و ذم کوفیان، مدح و ذم خلیفه دوم، مشروعیت و عدم مشروعیت خلیفه سوم، عصمت امام و اعتراف به خطا، نشان از آن دارد که تعارض ظاهری این دو گونه بیان، ناشی از بی توجهی به جغرافیای کلام و عدم دقت در شرایط اجتماعی و مقتضیات زمان صدور خطبه ها و نامه های مورد نظر است.

  کلیدواژگان: جغرافیای کلام، اختلاف احادیث نهج البلاغه، فضای صدور
 • قاسم بستانی* صفحات 159-194

  حدیث «اصحابی کالنجوم» و برخی از احادیث مرتبط بدان، از سده های دور مورد مناقشه و رد و اثبات، از حیث لفظ و متن از سوی فریقین بوده اند و این مناقشات و مباحث، ضمن آثاری از علوم مختلف اسلامی یا به طور مستقل در میراث اسلامی دیده می شوند و هرچند، این حدیث و احادیث مرتبط بدان، از اهل سنت بوده و بیشتر مناقشات، توسط آنان صورت گرفته و مواضعی مختلف بلکه متعارض نسبت بدان داشتند، شیعه نیز هم زمان، بدان واکنش نشان داده و ضمن شرکت در این مناقشات، مواضع و رویکردهایی بعضا متعارض نسبت بدان داشته است. اما این مناقشات و رویکردها چه بودند؟ اعتبار آنها چیست؟ و چه ثمره ای بر این مواضع و رویکردها مترتب است؟در این مقاله، به روشی توصیفی‐تحلیلی و نیز کتابخانه ای تلاش می شود ضمن ارایه تاریخی این مناقشات و مواضع شیعی، به پرسش های بالا پاسخ داده و آشکار می کند که این مناقشات و رویکردها منسجم نبوده و مانند اهل سنت، شامل رد، اثبات همراه با توجیه حدیث و احادیث مرتبط بدان است و دلایل رد آن توسط شیعیان به عنوان حدیثی موضوع یا اثبات همراه با توجیه آن به صورت تحدید معنای اصحاب، به اهل بیت (ع) یا اصحاب غیرمنحرف، بسیار بوده و مهم ترین آنها، عدم عدالت مطلق صحابه، تعارض با تاریخ صدر اسلام، وجود احادیث معارض و استناد به نظرات منتقدان اهل سنت نسبت به این نوع احادیث است و هرچند که توجیهات شیعه نسبت به این حدیث، ممکن است قابل قبول باشد، اما دلایل نفی و رد حدیث به عنوان حدیثی موضوع، بسیار زیاد، محکم و تردیدناپذیرند و این توجیهات که متکی بر احادیثی چند از معصوم است، متاسفانه با تکیه بر حدیثی است که فی نفسه جعلی است که این امر خود بر مخدوش بودن بلکه جعلی بودن این احادیث توجیه گر می باشد.

  کلیدواژگان: اختلاف، قرآن، سنت، فریقین، النجوم
|
 • Mahdi Mardani * Pages 3-23

  One of the important issues in ḥadīth (Arabic: حدیث‎, plural: aḥādīth) studies is the measurement and evaluation of the validity of aḥādīth (Arabic: احادیث, singular: ḥadīth), which is considered before the investigations of the jurisprudence of ḥadīth (Arabic: فقه الحدیث, Fiqh al-hadīth: A science which is related to correct understanding of hadīth in addition to explaining of its meaning) and talks about the validity and correctness of the aḥādīth of the innocent. Rain requesting is one of the texts that is of high importance and priority due to the time conditions and the needs of the faith community, and it needs validation, and so far, no such activity has occurred about it. Therefore, the present article has tried to validate these aḥādīth based on the three components of place of sayings [sources], document and text, and measure their authenticity. The result of this study shows that five texts have more authenticity among the large number of supplications quoted in Shīʿa sources and are considered among the authentic and original supplications of Ahl al-Bayt (a) (Arabic: اهل البیت, lit. 'people of the house'). The age and reputation of supplication sources, as well as the authenticity and historical correctness of their text, are among the most important evidences of this evaluation.

  Keywords: Evaluation, Narrated supplications, Prayer for rain request, Rain prayer (Arabic: صلاه الاستسقاء ṣalāt al-istisqa, rain request prayer)
 • Mojtaba Noroozi *, Maryam Mazaheri Pages 25-52

  Ḥawla (Arabic: حولاء) is the name of a woman who turned to the Prophet (PBUH) after a challenge with her husband, and he mentioned some points to her in a long ḥadīth. This Ḥadīth has some points regarding the duties of the woman towards her husband, which necessitates a documented and textual study. This research is going to answer this question by descriptive and analytical method Is this Ḥadīth valid in terms of documents and evidence? Is its content consistent with authentic verses and narrations? Its contents in order to validate these narrations and in addition to the documentary studies have been submitted to the Qur'an and definite Sunnah based on the contents of the narrations of representation to investigate its compatibility with Quranic teachings and definitive tradition (Arabic: سنه). The results of this study indicate that in addition to the individuality in narrating this Ḥadīth and the weakness of its authenticity, some of the issues mentioned in it are not in the Qur'an and the definite tradition (Sunnah) and expressing of some of its paragraphs by Prophet (PBUH) faces a serious challenge. The disproportionateness of crime and punishment and the prominent issue of worldly and hereafter punishment in some of the paragraphs of the Ḥadīth, also confirms the fabrication of some of the paragraphs of the Ḥadīth. However, there are certain confirmations of the Qur'an and the definite tradition about some other paragraphs of the Ḥadīth.

  Keywords: Ḥadīth of Ḥawla, Women's Duties, Hierarchy of ḥadīth document, Text of ḥadīth, Matching with Quran, Matching with Sunnah
 • Mona Amanipoor, Abdollah Mirahmadi Pages 53-80

  The book Sharḥ Uṣūl al-Kāfī (Arabic: شرح اصول ٱلکافی, al-Kāfī, literally "The Sufficient") is written by Mullā Ṣadrā (Persian: ملا صدرا), a Shiite theologian philosopher in the 11th century, in which he has examined and explained the document and the text of the traditions of Uṣūl al-Kāfī (Arabic: اصول ٱلکافی). Some scholars believe that Ṣadr al- Muti'allihīn (Arabic: صدر المتالهین, authority of divine philosophers), despite being prominent in the field of philosophy and wisdom, is not proficient in the field of hierarchy of ḥadīth document and Rijāl [biographical evaluation or biography and criticism of traditionists], while extracting the types of documented and evidence study of aḥādīth (Arabic: احادیث, singular: ḥadīth) in Mullā Ṣadrā's Sharḥ (literally means "explanation" or "expounding of" usually used in commentaries on non-Qur'anic works) have criticized this view and shows his expertise in the discussions of hierarchy of ḥadīth document and Rijāl [biographical evaluation or biography and criticism of traditionists]. Mullā Ṣadrā's documentary reviews are mostly based on the topics of Rijāl science and science of critical study of transmission of tradition (Arabic: علم الدرایه). Identifying the identity of the narrator (transmitter), knowing the narrator's status, commenting on the sayings of Rijāl, determining the name of the Infallible (Arabic: المعصوم, al-Maʿṣūm) and determining the type of ḥadīth are the most important efforts of Ṣadrā in examining hierarchy of aḥādīth document. He has also cited numerous earlier and posterior Rijāl sources in his studies, some of which he has seen directly and some indirectly contrary to the views of some scholars about the sources of Mullā Ṣadrā's Rijāl.

  Keywords: Sharḥ (literally means, explanation, or, expounding of, usually used in commentaries on non-Qur'anic works) Uṣūl al-Kāfī (Arabic, al-Kāfī, literally The Sufficient), Mullā Ṣadrā (Persian: ملاصدرا), Hierarchy of document review, Types of hierarchy of document review
 • Javad Irvani* Pages 81-102

  The narrations of "deficient of women's intellect" are among the challenging narrations that have become the origin of doubts about the dignity and status of women, and therefore, have been discussed in writings. On the other hand, the aforementioned narrations have joined the issue of "the equivalence of the testimony of two women with the testimony of one man" with the issue of "deficient of women's intellect", whereas there is no such thing in the related verse in the Qur'an, and naturally this question arises, what is the relationship between these two categories? Thirdly, the narrations about intellect in ḥadīth texts also seem contradictory in some ways, including the possibility or impossibility of increasing or decreasing of one's intellect. This research, which is organized by library method and descriptive-analytical method is based on the hypothesis that the correct analysis of the narrations of deficient of women's intellect, its connection with the issue of women's testimony and consultation with women, and the elimination of some apparent conflicts is based on the analysis and correct explanation of the "usages of the word intellect" in narrations presented in this research in a well-reasoned manner. The findings of the research show that intellect has three important uses in narrations, and acquired intellect and experience, the third use, is the purpose of narrations of deficient of intellect and this meaning has nothing to do with the value and status of women and valuation in this field.

  Keywords: Deficient of women's intellect, Testimony of women, Consultation with women, Concept of intellect
 • aref hamdillahi Pages 103-131

  Some narrations speak of the existence of aḥādīth (Arabic: احادیث, singular: ḥadīth) that are very difficult for listener to tolerate. These traditions are known as "difficult complicated" (Arabic: صعب مستصعب, Ṣa‘b Mustaṣ‘ab) narrations. The relationship between these traditions is hidden from the general public and in some cases even from Shiites because of their taqiyya (Arabic: تقیه, taqīyah) nature and observance of people's capacity or fear of their disbelief. The objects of difficult complicated narrations are ḥadīth, science, order, secrets (mysteries), covenant (Arabic: میثاق) of Ahl al-Bayt (Arabic: اهل البیت, lit. 'people of the house') (peace be upon them) and the status (position) of the Infallible (Arabic: المعصوم, al-Maʿṣūm) Imam (a.s.). The author by studying carefully in these narrations and examining the concept and its object, concluded that difficult complicated narrations in order to the understanding of audience are divided to three categories according to which Ahl al-Bayt (peace be upon them) had taqiyya and abstained from some mysteries and concepts to non-eligible: Aḥādīth specific to Ahl al-Bayt (peace be upon them), aḥādīth specific to the companions (Arabic: اصحاب; aṣḥāb (of Imams (peace be upon them) and aḥādīth specific to Shiites. Therefore, the object of difficult complicated narrations, have taqiyya from the perspective of pronouncing. This article by examining narrative texts in descriptive and analytical method, deals with the examples of Ṣa‘b Mustaṣ‘ab (Arabic: صعب مستصعب, difficult complicated) narrations and explains its taqiyya direction.

  Keywords: Narrations, Difficult Complicated (Arabic: صعب مستصعب), Taqiyya, The object of difficult complicated narrations
 • MOHAMMAD SOBHANINIA Pages 133-158

  Nahj al-Balagha (Arabic: نهج ٱلبلاغه Nahj al-Balāghah, 'The Path of Eloquence') is the most valuable cultural heritage of Islam after the Holy Quran. The difference in the words of Imam Ali (A.S.) and the existence of an apparent conflict in some cases have always faced different views. Some Shīʿa and Sunnī scholars have denied or have doubted the authenticity of attributing some of his words to him. It is impossible to assume the occurrence of contradiction and conflict among Imam Ali’s words by considering Imam Ali's infallibility from sin. Therefore, we should try to justify such aḥādīth (Arabic: احادیث, singular: ḥadīth) by acceptable and conventional methods and reveal their actual non-conflict. This article tries to use descriptive-analytical method, through examining the geography of speech and the situation of announcement, while emphasizing on the authenticity of aḥādīth to clarify the fact that the difference between the narrations of the Noble Book is an apparent difference that can be resolved by recognizing the situation of announcement of them. The study of some of the words of Nahj al-Balagha such as: The praise and disapproval (Arabic: مدح و ذم, Romanized: Madḥ wa Dhamm) of the world, the praise and disapproval of the people of Kufa (Arabic: الکوفه al-Kūfah), the praise and disapproval of the Second Caliph, the legitimacy and illegitimacy of the Third Caliph, the infallibility of the Imam and the confession of mistake indicates that the apparent conflict of these two types of expression is due to neglecting for the geography of the word and inaccuracy in social conditions and the requirements of the time of pronouncing the sermons and letters.

  Keywords: Geography of the word, differences in aḥādīth, (Arabic: احادیث singular: ḥadīth) of Nahj al-Balagha (Arabic: نهج ٱلبلاغه Nahj al-Balāghah 'The Path of Eloquence'), Situation of announcement
 • Ghasem Bostani Pages 159-194

  The ḥadīth of "my companions are like the stars" (Arabic: اصحابی کالنجوم, Romanized: Aṣḥābī ka 'l-nujūm) and some of the aḥādīth (Arabic: احادیث, singular: ḥadīth) related to it have been disputed and refuted and proven in terms of wording and text by Shīʿa and Sunnī for centuries and these conflicts of discussions are seen in different Islamic sciences or independently in Islamic heritage, and although this ḥadīth and related aḥādīth are from Sunnī sect and most of the disputes have been carried out by them [Sunnī sect] and had different conflicted views and Shīʿa have reacted to it at the same time and while participating in these conflicts had approaches and positions which have been sometimes conflicting with it. But what were these conflicts and approaches? What are their credentials? And what are the consequences of these approaches and positions? It is attempted in this article by a descriptive-analytical and library method to answer the above questions while presenting historical disputes and Shīʿa positions and reveals that these conflicts and approaches are not coherent and include rejection and proof like Sunnī sect, along with justification of ḥadīth and aḥādīth related to it, and the reasons for rejecting it by Shīʿa as a fabricated ḥadīth or proving it along with the definition of the meaning of "companions" (Arabic: اصحاب; aṣḥāb) to the companions Ahl al-Bayt (a) (Arabic: اهل البیت, lit. 'people of the house') or non-deviant companions were too many and the most important of them is lack of the absolute justice of the Companions, conflict with the early history of Islam, the existence of conflicting aḥādīth and citing the views of Sunnī critics about such aḥādīth, and although Shīʿa justifications for this ḥadīth may be acceptable, but, the reasons for rejecting the ḥadīth as a fabricated ḥadīth are very high, strong and unquestionable, and these justifications rely on a few aḥādīth from the Infallible (Arabic: المعصوم, al-Maʿṣūm), unfortunately, relying on a hadith that is forged and fake itself, which is justified by the distortion, but, also the fakeness of these aḥādīth.

  Keywords: Dispute, Quran, Sunnah (Arabic: سنه), Two sects (Arabic: فریقین), the Stars