فهرست مطالب

بوم شناسی منابع آبی - سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)

نشریه بوم شناسی منابع آبی
سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فریدون محبی*، اسد عباسپور، مسعود صیدگر صفحات 1-8
  دریاچه ارومیه دومین دریاچه بسیار شور در جهان با مساحتی حدود 5000 کیلومترمربع در زمان پرآبی است. بااین وجود طی دو دهه گذشته، ترکیبی از تغییرات آب و هوایی و مصرف شدید آب باعث کاهش ورود آب به این دریاچه بسته شده است. درنتیجه سطح دریاچه از 5500 کیلومترمربع در سال 1995 به حدود 1661 کیلومترمربع در نوامبر سال 2018 کاهش یافته است. کاهش سطح آب تراکم آرتمیا را به علت افزایش شوری و کاهش ورود مواد غذایی در دریاچه ارومیه کاهش داده است. میگوی آب شور جنس آرتمیا ماکرو زیوپلانکتون غالب در بسیاری از محیط های بسیار شور است. به طورکلی، نتایج این مطالعه نشان می دهد که دما و شوری آب به عنوان تاثیرگذارترین پارامترها بر میزان تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیا می باشند. بحران اکولوژیکی دریاچه ارومیه تاثیر معنی داری روی ساختار ژنتیکی آرتمیا اورمیانا گذاشته است که درنهایت می تواند بقای این سخت پوست را در معرض خطر قرار دهد. با توجه به ارزش بالای آرتمیا و سیست آن در آبزی پروری می توان گفت که کاهش سطح آب دریاچه ارومیه تاثیر اقتصادی-اجتماعی شدیدی بر منطقه و به ویژه ساکنان اطراف دریاچه گذاشته است.
  کلیدواژگان: آرتمیا، تراکم، دریاچه ارومیه، رشد، میگوی آب شور
 • غلامعلی اکبرزاده چماچایی*، رامین کریم زاده، فرشته سراجی، شیوا آقاجری خزایی، سیده لیلی محبی نوذر، محمد درویشی، سیامک بهزادی، کیوان اجلالی خانقاه صفحات 9-18
  ورود حجم عظیمی ازپساب های حاصل ازفعالیت های آبزی پروری به اکوسیستم های ساحلی، می تواند در طی هر دوره پرورش مقادیر زیادی از آلاینده ها را وارد آب های ساحلی نماید. بررسی آخرین مطالعات انجام شده در منطقه نشان می دهد که تغییرات مربوط به میزان فسفات، مواد معلق کل و میزان BOD درپساب های خروجی خارج از دامنه استاندارد زیست محیطی بوده است. نتایج مربوط به برآورد بارآلی نشان داد که، در طی یک دوره پرورش ، بادرنظرگرفتن حداقل تعویض آب پنج درصد تقریبا و بطورمیانگین 500 تن ازت معدنی و25 هزار تن فسفات از طریق پساب های خروجی وارد خورتیاب گردیده است. پیشنهاد می گردد که با ایجاد حوضچه های آرامش یا حوضچه های رسوب گیر (برای کاهش مواد معلق)، احداث یک سیستم تصفیه زیستی(جهت کاهش مواد مغذی) ، تعریف استاندارد های زیست محیطی لازم برای پساب های خروجی جهت ورود به آب های ساحلی و بازبینی مدیریت مزارع پرورش میگو، ازبروز هرگونه عوارض و چالش های زیست محیطی ناشی ازفعالیت های آبزی پروری در جواراکوسیستم های ساحلی جلوگیری گردد.
  کلیدواژگان: مخاطرات زیست محیطی، پرورش میگو، پساب خروجی، استان هرمزگان
 • محمدرضا زاهدی*، حجت الله فروغی فرد، کیومرث روحانی قادیکلائی، عیسی عبدالعلیان، مریم معزی، سجاد پورمظفر، سیده یلدا بنی اسماعیلی صفحات 19-26

  پرورش میگو در ایران به سرعت در حال افزایش است و واگذاری های جدید و افزایش تراکم ذخیره سازی نیز بر خطر ابتلا به انواع بیماری ها را افزایش داده است. با توجه به شیوع بیماری لکه سفید در استانهای خوزستان، بوشهر ، سیستان وبلوچستان و شمال کشور ، اهمیت آگاهی از روش های شناسایی و پیشگیری از ابتلا به این بیماری اهمیت زیادی دارد.این ویروس می تواند در شرایط پرورشی به حالت نهفته باقی مانده و پس از حصول شرایط مناسب باعث بروز تلفات ومرگ ومیر وسعی در میگوهای پرورشی گردد. برخی از علایم این بیماری شامل بیحالی و بی اشتهایی ، تغییر رنگ ، شنا در سطح آب و حضور تلفات در کناره و بستر استخر ، وجود لکه های سفید ، شل شدن پوسته وکاراپاس و غیره باشد. این ویروس از راه های مختلف همچون مولدین آلوده ، آب ، تجهیزات مورد استفاده در مزارع ، همه ده پایان شامل خرچنگها ، میگو ، لابستر و پاروپایان و بخصوص پرندگان منتقل می گردد. در زمان بروز بیماری در مزارع اطراف رعایت مسایل ایمنی زیستی بسیار اهمیت دارد و می تواند در ابتلا به ویروس موثر باشد ، ضمن اینکه دما یکی از مهمترین عوامل بروز این بیماری از حالت نهفته به حالت فعال است ، بطوریکه در دماهای حدود 25 درجه سانتیگراد بیشترین فعالیت وخطر ویروس وجود دارد.

  کلیدواژگان: ویروس لکه سفید، میگوی پا سفید، پیشگیری، شناسایی
 • سید احمد رضا هاشمی*، سید امین الله تقوی مطلق، مسطوره دوستدار صفحات 27-34
  در این تحقیق در جهت گسترش و ترویج صید کشتی های لانگ لاین به منظور صیادی پایدار در ماه های مرداد الی مهر ماه سال 1399، گشت های دریایی در سواحل دریای عمان توسط کشتی لانگ لاینر سیام سه انجام گرفت. طی دوره صید کشتی 13 بار عملیات قلاب ریزی را انجام داده و 69 درصد این قلاب ریزی با موفقیت صید ماهی همراه بوده است. طی عملیات قلاب ریزی در حالت کلی 81 عدد ماهی صید شده و از این مقدار 34 عدد ماهی گیدر با میانگین طول 32±144 سانتی متر و میانگین وزن23±48 کیلوگرم بوده و میانگین میزان صید ماهی گیدر (32-479)132 کیلوگرم و (5/8- 59/0) 3 عددماهی گیدر به ازای 100 قلاب بدست آمد. صید ماهی گیدر طی دوره های مختلف قلاب ریزی تفاوت معنی داری داشت(P<0.05). بیشترین میزان صید ضمنی روش لانگ لاین را سفره ماهی با 75 درصد تشکیل داده و درصد صید آن در مقایسه با سایر گونه های صید ضمنی تفاوت معنی داری داشت(P<0.05). گونه های گالیت، نیزه و کوسه ماهی مابقی درصد صید ضمنی را تشکیل می دادند. این تحقیق نشان می دهد که ظرفیت گسترش کشتی لانگ لاینر جهت صید ماهی گیدر (صید هدف لانگ لاین) در منطقه وجود دارد.
  کلیدواژگان: قلاب ریزی، صید ضمنی، کشتی های لانگ لاین
 • نگین درخشش*، نیما شیری، منوچهر بیگ آقا، علی دانش مهر صفحات 37-45
  امواج جزرومدی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر جابجایی مواد مغذی در بوم سازگان های آبی و به تبع آن بر میزان تولید ذخایر آبزیان و بهره برداری از آن ها هستند. چرخه های مختلف ماه قمری تاثیر زیادی بر میزان صید، رفتار، حرکت، تغذیه، تولید مثل و مهاجرت گروه های مختلف ماهیان دارند. این تاثیر بالاخص برای ماهیانی که در عمق کم زیست می کنند، نظیر صیدگاه های استان خوزستان در خلیج فارس، حایز اهمیت بیشتری است. از این رو، در این مقاله تحلیلی به بررسی تاثیر ماه-های قمری و امواج جزرومدی بر میزان بهره برداری از ذخایر آبزیان همراه با سایر عوامل اثرگذار نظیر تغییرات فصلی، ابزار صید، مناسبات فرهنگی-اجتماعی صیادان، وزش باد، ترجیح غذایی و زیستگاهی آن ها پرداخته شده است. این اطلاعات می-تواند برای جامعه صیادان و تعاونی های صیادی به ویژه در استان خوزستان مفید واقع شود تا با صرف هزینه و انرژی کمتر، بازدهی بهتری داشته باشند، و در حوزه مدیریت صید آبزیان نیز صدور مجوزهای دریاروی با هدفمندی بیشتری انجام شود.
  کلیدواژگان: ماه های قمری، جزرومد، صید و بهره برداری از آبزیان، خلیج فارس، استان خوزستان
 • مهدی بلوکی کورنده*، مهدی شجاعی، نسرین عزیزی، مهتاب شجاعی صفحات 46-57
  کربن آبی (Blue carbon) اصطلاحی است که در سال 2009 به منظور شناساندن اهمیت بوم سازگان های ساحلی گیاهی (مانگرو، شوره زارهای ساحلی و علف زارهای دریایی) در مقابله با اثرات تغییر اقلیم و لزوم حفاظت و بازسازی آنها شکل گرفت. کربن آبی به کربنی گفته می شود که توسط بوم سازگان های ساحلی گیاهی از جو گرفته می شود و در رسوبات ساحلی و زی توده گیاهان ذخیره می شود. بوم سازگان کربن آبی از آنجا بیشتر اهمیت پیدا می کنند که این بوم سازگان ها تا 10 برابر بیشتر از بوم سازگان های خشکی، کربن ترسیب و ذخیره می کنند که نشان دهنده اهمیت بالای آنها در کاهش میزان دی اکسید کربن ناشی از فعالیت های انسانی است. در این مقاله اهمیت و مکانیسم ذخیره کربن در بوم سازگان گیاهی ساحلی مورد بررسی قرار گرفته است. منابع کربن آبی، ویژگیهای آن و رابطه آن با تغییرات اقلیم در کنار تهدیدات پیش روی بوم سازگان های کربن آبی نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. در نهایت تفاوت بوم سازگان های کربن آبی و کربن سبز و همچنین توانایی بوم سازگان های کربن آبی در ذخیره کربن مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: کربن آبی، تغییر اقلیم، بوم سازگان گیاهی ساحلی، مانگرو
 • فاطمه سادات تهامی*، علیرضا کیهان ثانی صفحات 59-68
  Bacillariophytaاز کلمه لاتین bacillus به معنی چوب کوچک یا میله و کلمه یونانی phyta به معنی گیاه میآید. باسیلاریوفیتا را معمولا دیاتوم مینامند و ریز جلبک تک سلولی و دارای انواع مختلف است؛ رشد و نمو Bacillariophyta در اکوسیستم ها تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله افزایش و تغییرات یک ماده خاص مقاوم، تغییر کیفیت آب و شرایط اقلیمی می باشد. در این تحقیق از آبهای اطراف قفس و نیز قبل و بعد از دوره پرورش ماهی در قفس بر اساس روش های ارایه شده نمونه برداری و شناسایی شد. قفس پرورش ماهی در حوضه جنوبی دریای خزر در عمق 30 متری از ساحل دریا قرار دارند و در این مطالعه نمونه‎برداری با استفاده از دستگاه روتنر در 4 دوره نمونه برداری قبل از شروع پرورش، زمان شروع پرورش، اواسط پرورش و پایان دوره پرورش از شمال، شرق، جنوب و غرب قفس از اعماق سطح، میانی و عمق (30 متر) نمونه برداری شد. در مجموع در کل نمونه برداری های انجام شده طی چهار دوره، مجموعا 40 گونه از 21 جنس از شاخه Bacillariophyta شناسایی شدند که انتهای دوره پرورش بیشترین تعداد گونه (28 گونه) و اواسط دوره پرورش کمترین گونه(12 گونه) Bacillariophyta مشاهده شد در حالی که در قبل دوره پرورش 22 گونه و در زمان شروع فعالیت پرورش 24 گونه از Bacillariophyta شناسایی شدند. بیشترین تراکم Bacillariophyta در دوره قبل از پرورش بود و بیشترین تراکم در منطقه غرب (9747±1562 در متر مکعب × 104) مشاهده شد.
  کلیدواژگان: قزل آلا، قفس، نوشهر، حوضه جنوبی دریای خزر
|
 • Fereidun Mohebbi *, Asad Abbaspour Anbi, Masoud Seidgar Pages 1-8
  Urmia Lake is the second largest hypersaline lake in the world when it is full. However, weather conditions changes and Intense water consumption is reduced water input into this terminal lake during the last two decades. As a result, the lake surface area has been reduced from 5500 km2 in 1995 to about 1661 km2 in November 2018. Water level decrease has reduced Artemia density in main lake. The brine shrimp Artemia is the dominant macrozooplankton in many high saline environments. The results indicated that water temperature and salinity were the most crucial factors determining Artemia density and population structure. Urmia lake crisis had significant impact on genetic structure of Artemia urmiana particularly by genetic diversity reduction which ultimately may put risk on the survival of this crustacean. In General, regarding the high values of Artemia and its cysts in aquaculture industry, it can be concluded that Urmia lake shrinkage has had sever socio- economic impacts on the region's people, particularly on Lake Periphery dwellers.
  Keywords: Artemia, Density, Urmia Lake, Growth, brine shrimp
 • Gholamali Akbarzadeh Chomachaei *, Ramin Karim Zadeh, Fereshteh Saraji, Shiva Aghajari Khazaei, Seyedeh Lili Mohebi Nozar, Mohammad Darvishi, Siamak Behzadi, Keivan Ejlali Khanghah Pages 9-18
  With the arrival of large amounts of effluent during the one period from aquaculture into coastal ecosystems, it can introduce large amounts of pollutants into coastal waters during each breeding period. A review of recent studies in the region shows that the changes in phosphate levels, total suspended solids and BOD levels in the effluents were beyond the scope of the environmental standard. The results of the organic load estimate showed that, during a breeding period, with a minimum of 5% water replacement, approximately 500 tons of soluble Dissolved inorganic nitrogen and 25,000 tons of soluble phosphate entered the Enter the waters of the Tiab estuary through effluents. Therefore, it is suggested that by creating sedimentation ponds (to reduce suspended solids), build a biological treatment system (to reduce nutrients), define environmental standards permissible limited necessary for effluents to enter coastal waters and revision the management of Shrimp farms, from any Effects and environmental risks associated with aquaculture activities in coastal ecosystems be avoided.
  Keywords: Environmental risks, SHRIMP FARMING, effluent, Hormozgan province
 • Mohammad Reza Zahedi *, Hojjatollah Fourooghifard, Kiwomars Rohani Ghadikolai, EISA ABDOLALIAN, Maryam Moezzi, SAJJAD PORMOZAFFAR, Seyede Yalda Baniesmaili Pages 19-26

  Shrimp farming in Iran is growing rapidly, with new divestments and increased stocking density increasing the risk of a variety of diseases. Regarding the prevalence of white spot disease in Khuzestan, Bushehr, Sistan and Baluchestan and Northern provinces, it is important to know the methods of identification and prevention of this disease. The virus can remain in the farming state and, after appropriate conditions, cause extensive mortality and death in farmed shrimp. Some of the symptoms of the disease include numbness and anorexia, discoloration, swimming at the water surface and the presence of poolside and edge, white spots, shell and carapace loosening, etc. The virus is transmitted in various ways such as infected broodstock, water, equipment used in the fields, all ten endings including crabs, shrimp, lobster and copepoda and especially birds. Biological safety is very important at the time of disease in the surrounding fields and can be effective in infecting the virus, while temperature is one of the most important causes of the disease from latent to active, with temperatures 25 ° C.

  Keywords: White Spot Virus, White leg shrimp, prevention, identification
 • Seyed Ahmad Reza Hashemi *, Seyed Aminnollah Taghavimotlagh, Mastoorh Doustdar Pages 27-34
  In this research, in order to expand and promote of long-line vessels fishing for sustainable fishing on August to October months of 2020, sea patrols were carried out on the shores of the Oman Sea by the long-liner Siam III vessel. During the fishing period performed 13 hooks deployment and 69% of these operations were with successful fishing. During the hooks deployment, a total of 81 fish were caught, which 34 were yellowfin tuna with an average length and weight of 144±32 cm and 48±23 kg, respectively. There was a significant difference in yellowfin catch during different periods of hooks deployment (P <0.05). The average catch of yellowfin tuna was 132 (479-32) kg and 3 (8.5 - 0.59) yellowfin tuna fish for 100 hooks. The highest bycatch rate of long line fishing was 75% for Rays species and catch percentage of this species was significantly different compared to by-catch other types (P <0.05). The Common dolphinfish, biilfish and shark species accounted the remaining percentage of by-catch fishing. This research shows that in the region has capacity to expand the long liner vessel for catch yellowfin tuna fish.
  Keywords: Hooks deployment, By catch, Longliner vessel
 • Negin Derakhshesh *, Nima Shiry, Manuchehr Beygagha, Ali Daneshmehr Pages 37-45
  Tidal waves are one of the most effective factors in nutrients transferring in sea ecosystems, and following that, on the production of aquatic stocks and their exploitation. Various lunar cycles highly impact the amount of capture, behavior, movement, feeding, reproduction, and migration of different groups of fish. This effect is especially considerable for fish that live at shallow depths, such as fishing grounds in Khuzestan Province in the Persian Gulf. Hence, in this analytical article, the effect of lunar months and tidal waves on the exploitation of aquatic stocks along with other influential factors such as seasonal variations, fishing gears, socio-cultural relations of fishermen, wind blow, food and their habitat preferences has been studied. This information can be beneficial for fisheries cooperative societies, especially in Khuzestan province, to have better efficiency by spending less money and energy; and in the field of fishing administration, the issuance of maritime licenses should be done more purposefully.
  Keywords: Lunar months, tidal waves, Fishing, exploitation, Persian Gulf, Khuzestan Province
 • Mehdi Bolouki Kourandeh *, Mehdi Shojaei, Nasrin Azizi, Mahtab Shojaei Pages 46-57
  Blue Carbon is a term coined in 2009 to draw attention to the role of vegetated coastal ecosystems (mangrove forests, sea grass meadows and tidal marshes) to mitigate climate change and the need to conserve and restore these valuable ecosystems. Blue Carbon refers to organic carbon that is captured and stored by vegetated coastal ecosystems in sediments and biomass sources. Recent findings have shown that vegetated ecosystems sequester ten times more carbon than tropical forests by area, and thus are extremely valuable for their long-term carbon storage capacity. In this review, the mechanism of carbon storage in coastal ecosystems have been investigated. Blue carbon sources and characterization and, their relationship with climate change as well as possible threats to vegetated coastal ecosystems have also been studied. Finally, in this study the differences between blue carbon and green carbon ecosystems and also the ability of blue carbon to store carbon were investigated.
  Keywords: Blue carbon, Climate change, Vegetated coastal ecosystems, mangroves
 • Fatemeh Sadat Tahami *, Alireza Keyhan Sani Pages 59-68
  Bacillariophyta are single-cehhed microalgae of various types, the developments of Bacillariophyta in ecosystems is influenced by several factors, including the increase and change of a specific resistant substance, changes in water quality and climatic conditions. In this study, the waters around the cage and also before and after the fish farming period in the cage were sampled and identified based on the proposed methods. Fish breeding cages are located in the southern basin of the Caspian Sea at a depth of 30 meters from the sea shore. North east, south and west of the cage were sampled from surface depth, middle and depth (30m). In total, a total of 40 species from 21 genera of Bacillariophyta were identified during the sampling period during the four periods. Before the breeding period, 22 species and at the beginning of breeding activities, 24 species of Bacillariophyta were identified. The highest density of Bacillariophyta was in the pre-breeding period and the highest density was observed in the western region (9747±1562×104 per cubic meters).
  Keywords: Salmon, Cage, Nowshahr, South Caspian Basin