فهرست مطالب

 • پیاپی 25 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مطالعه میزان آلودگی گوشت گاو عرضه شده در سطح شهرستان سنندج به Escherichia coli و تعیین سویه های فیلوژنیک آن ها
  هیوا کریمی دره ابی* صفحات 1-10

  اشریشیاکلی سالهاست به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مسمومیت های غذایی و بیماری های روده ای مطرح بوده که با تولید انواع توکسینها می تواند باعث گاستروانتریت و کولیت خونریزی کننده در انسان و حیوانات گردد و از طریق فراورده های غذایی به انسان قابل انتقال می باشد.هدف از این مطالعه بررسی میزان گروه های فیلوژنیک(A, B1, B2،D (اشریشیاکلی جدا سازی شده از گوشت گاو توزیع شده در سطح شهرستان سنندج می باشد. برای این منظور 80 نمونه گوشت گاو تازه عرضه شده در سطح قصابی ها و فروشگاه های عرضه گوشت سنندج در شرایط استریل نمونه برداری شده و برای شناسایی اشریشیاکولای با روش های کشت متداول جداسازی اشریشیا کلی و تاییدیه پرگنه های مشکوک به اشریشیاکلی با استفاده از روش PCR از پرایمرهای اختصاصی ژن uidA و سپس برای تعیین گروه های فیلوژنیک (A، B1، B2 و D) با استفاده از آزمون Multiplex PCR از پرایمرهای اختصاصی دو ژن chuA و yjaA و قطعه DNA ناشناس TspE4C2 استفاده گردید. نتایج حاصل از کشت میکروبی و مولکولی نشان داد که از 80 نمونه گوشت گاو ، 34 نمونه (42.5%) آلوده به اشریشیاکلی اعلام گردید.نتایج حاصل از تست Multiplex PCR نشان داده شد که از 34 نمونه اشریشا کلی، B2 (2) 8/5درصد ،گروه D (8)62/23 درصد ،گروه B1 (3) 82/8درصد و گروه A (21) 76/61 درصد قرار گرفتند.نتایح نشان داد که مواد غذایی با منشا دامی یکی از مهمترین عوامل انتقال اشریشیا کولای بیماریزا به انسان می باشد .

  کلیدواژگان: گوشت گاو، اشریشیا کولای، گروه های فیلوژنیک
 • بررسی ارتباط میان میزان دفع شن با یافته های اولتراسونوگرافی ناشی از انباشتگی آن در دستگاه گوارش یک راس کره اسب نژاد کرد
  رسول رحیم زاده* صفحه 2

  دریافت مداوم شن و ماسه (و خاک) با خوراک بدون دفع معادل آن در مدفوع ممکن است باعث آن شود در دستگاه گوارش تجمع یافته و منجر به اختلالات گوارش می شود، این مطالعه گزارشی از بررسی تجمع ماسه در دستگاه گوارش در کره اسب نژاد کرد با روش های تشخیصی است. تا کنون گزارشی از ابتلای کره اسب از هر نژادی در ایران انجام نشده ست لذا، هیچ یک از مطالعات موجود شامل ارزیابی شیوع و تشخیص شن و ماسه بدون علامت انباشت در دستگاه گوارش کره نمی شود. این مطالعه همچنین اولین مطالعه بررسی کره یک نژاد است. هدف از این مطالعه ارزیابی سطح شن و ماسه بود انباشت شده در دستگاه گوارش کره اسب سالم و مقایسه سونوگرافی و مقدار شن دفع شده است، کره مورد مطالعه از نظر بالینی سالم و در سن 25 هفتگی بود و در مقطع زمانی که مرتع چرا می کرد مورد ارزیابی سونوگرافی محوطه شکمی قرار گرفت. معاینه اولتراسوند وجود ماسه را نشان داد، شن و ماسه در یک مکان واحد یافت شد، معمولا در پنجره تشخیصی سمت چپ شناسایی می شد. مقدار متوسط از ماسه 0.21 ± 0.18 گرم در 100 گرم مدفوع بود. شن و ماسه ممکن است در دستگاه گوارش کره ها بدون هیچ علامت بالینی جمع شود. مقدار شن و ماسه دفع شده در مدفوع نشانگر مقدار ماسه جمع شده در دستگاه گوارش نیست. معاینه سونوگرافی شکم باید برای نتایج خاص تر با آن ترکیب شود .

  کلیدواژگان: سونوگرافی، تجمع ماسه، اسب کرد، دستگاه گوارش
 • گزارش یک مورد فیزایتیس در یک راس کره اسب نژاد دوخون از گنبد کاووس
  محسن اکبری*، سعید عظیم پور، بهزاد شیرمحمدلی صفحه 4

  بیماری های ارتوپدی تکاملی، شامل مجموعه ای از سندرم ها است که باعث رشد نامنظم اسکلتی در کره ها می شود. یکی از این سندرم ها، فیزایتیس است که در اسب تازه متولد شده مشاهده می شود. فیزایتیس زمانی رخ می دهد که روند استخوانی شدن داخل مفصلی در اسب های درحال رشد، دچار عدم بالانس و تعادل شود. شایع ترین سنین برای رخداد فیزایتیس در اسب، 4 تا 8 ماهگی و یا در 1 تا 2 سالگی می باشد. این بیماری ممکن است در صورت بروز، موجب درد، سختی در گام برداشتن و حتی انحراف در اندام حرکتی شود که نهایتا منجر به کاهش عملکرد اسب خواهد شد. عوامل زیادی بر روی فیزایتیس موثر بوده که از جمله آن ها می توان به تغذیه نامناسب ، ژنتیک، افزایش وزن ، کار و تمرین سخت اشاره کرد. در صورت تشخیص به موقع و حذف عوامل موثر بر بروز بیماری و درمان مناسب ، می توان از پیشرفت بیماری جلوگیری کرد. تشخیص با معاینه بالینی و انجام رادیوگرافی به دلیل مشاهده تغییرات در صفحه رشد و میزان استخوانی شدن آن، بسیار کمک کننده خواهد بود. این پژوهش با هدف معرفی و مطالعه موردی این ناهنجاری در اسب حاضر در گنبد کاووس، انجام پذیرفته است. یک راس کره اسب با سن 18 ماه، دو خون، به دامپزشک با علایم درد در دست و لنگش ارجاع داده شده بود که بعد از بررسی علایم بالینی و نشانه های حیاتی و پس از آن گرفتن رادیوگراف، فیزایتیس تشخیص داده شد.

  کلیدواژگان: ارتوپدی تکاملی، سندروم، فیزایتیس، اسب
 • مطالعه رادیوگرافی اثر نانو ماده poly(ε-caprolactone)/Gelatin/Gehlenite در روند التیام نقیصه استخوانی با اندازه بحرانی در بز مرخز
  فواد سعدی*، رسول رحیم زاده صفحه 6

  هدف اصلی در ترمیم شکستگی های استخوان درشت نی ایجاد ساختار یکپارچه استخوانی و مطالعه اثر این پلی ماده نانو در روند ترمیم استخوان می باشد. در این تحقیق تعداد 10 بز مرخز بالغ به دو گروه تقسیم شدند و قسمت میانی بدنه درشت نی سمت راست برای ایجاد نقیصه به اندازه 30 میلی متر در نظر گرفته شد، در هر دو گروه محل نقیصه توسط پیچ و پلاک تثبیت شد و پلی ماده نانو poly(ε-caprolactone)/Gelatin/Gehlenite برای پر کردن شکاف پس از تثبیت شکستگی در مورد گروه دوم مورد استفاده قرار گرفت؛ سپس در روزهای 0، 15 ،30 و60 حیوانات هم در گروه آزمایش و هم در گروه کنترل تحت بررسی های رادیوگرافی قرار گرفتند. پارامترهای بدست آمده از این نتایج که بر اساس سیستم درجه بندی لین و سندهو بسته به مقدار کالوس بوجود آمده و مقدار فضایی از نقیصه که توسط کالوس پر شده بود، معدنی شدن و بازسازی مورد مقایسه قرار گرفته بودند، پس از تجزیه و تحلیل آماری نشان دادند که اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه وجود داشت (P < 0.05)؛ این تایید کننده شکل گیری سریعتر استخوان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل و قابلیت بیشتر poly(ε-caprolactone)/Gelatin/Gehlenite دربازسازی بافت استخوانی درشت نی است.

  کلیدواژگان: رادیوگرافی، نانوکاپرولاکتون، بزمرخز، استخوان درشت نی، پیوند استخوانی
 • جعفر حسین زاده مرزناکی*، سیده ام البنین قاسمیان صفحات 9-17

  بیماریهای انگلی مشترک انسان و دام طیف وسیعی از بیماریهای زیونوز را شامل می شوند که از مهم ترین آنها می توان کیست هیداتید و ترماتودهای کبدی را نام برد که از نظر بهداشتی و اقتصادی حایز اهمیت فراوان می باشند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع آلودگی انگل های فوق در دامهای کشتار شده در کشتارگاه های استان بوشهر ، تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک این انگل ها در منطقه و برآورد بار مشکل از نظر بهداشت و سلامت انسان می باشد. این مطالعه از طریق مراجعه به کشتارگاه و بازرسی کشتارگاهی و همچنین اخذ داده های مربوط به بازدیدهای بعد ازکشتار طی چهار فصل بر روی 58642 راس دام کشتار شده شامل 15340 راس گوسفند ، 6239 راس گاو و 37063 راس بزlمی باشد. در این مطالعه شیوع آلودگی به فاسیولا در گاو 3.1%، گوسفند 1.5%، بز 0.9% ، شیوع آلودگی به کیست هیداتیک کبد در گاو1.2%، گوسفند2.%، بز1.1% و شیوع آلودگی به کیست هیداتیک ریه در گاو 3.5%، گوسفند 4.9% و بز 2.7%تعیین گردیده است. این مطالعه نشان می دهد که شیوع آلودگی به انگلهای فوق نسبتا بالا می باشد که این مسیله علاوه بر تحمیل زیانهای اقتصادی ناشی از تلفات دام و ضبط لاشه یا اندامه ای آلوده و همچنین کاهش تولیدات دامی ، نشان دهنده وجود زمینه خطرات بهداشتی برای ساکنین منطقه می باشد که با توجه به چرخه زندگی و انتقال این انگل ها اقدامات بهداشتی و کنترلی فراگیرتر و جامعی را طلب می نماید.

  کلیدواژگان: فاسیولا، کیست هیداتیک، دام های کشتار شده، بوشهر
 • سعید هاشمی*، میثم سالاروند صفحات 49-58

  دورین یک بیماری مقاربتی انگلی اسب است که توسط تک یاخته تاژک دار تریپانوزوم اکویی پردوم از راسته تریپانوزوماتیدا ایجاد می شود .این بیماری کشنده که در گذشته وجود داشته و امروزه درلرستان مجددا درحال نوپدیدی است ، با وجود موارد مشکوک دراستان لرستان بررسی نشده است. بنابراین به این منظور با مراجعه به چهار روستای حومه شهرستان دورود از اردیبهشت 1399 تا اردیبهشت ماه 1400 مجموعا از 13 راس اسب مشکوک ، نمونه خون وریدی(4 نمونه نریان و 9 نمونه مادیان) جمع آوری شد. نتایج معاینه میدانی دام شامل دارای تب1± 5/38 درجه سلسیوس ، ادم دستگاه تناسلی و خستگی سریع ورنگ پریدگی مخاط چشم ، پرخونی چشم (6مورد تب و 2 مورد عفونت چشم) ، تاکیکاردی قلبی و در یک مورد نریان یک پلاک پوستی به قطر 5 سانتیمتر روی پا دیده شد. از هر اسب 20 میلی لیتری از ورید وداج خونگیری کرده وبا روش تهیه گسترش لام از بافی کوت و سنجش هماتوکریت در لوله مویین ، نمونه ها بررسی شد.از 13 اسب مورد مطالعه 7 مورد هماتوکریت هماتوکریت1 ± 32 درصد را نشان دادند. میانگین هماتوکریت در 4 نریان 1 ±28 % و در 3 مادیان 1±30% بود.. اشکال تریپوماستیگوتی انگل تریپانوزوم اکویی پردوم ، با میانگین فراوانی مطلق بیماری 07/23 درصد ، در سه نمونه دیده شد

  کلیدواژگان: دورین، اسب، بافی کوت، دورود
|
 • Survey infection of Genetic diversity of E. coli strains isolated from beef cattle in sanandaj
  Hiva Karimi Darhabi * Pages 1-10

  Escherichia coli often lead to foodborne pathogen and generally considered public health importance. Escherichia coli can be produce one or more Shiga toxins, which may produce diarrhea, hemorrhagic colitis and life-threatening hemolytic uremic syndromein humans and animals .The aim of the present work was to investigate the Escherichia coli groups A, B1, B2 and D of 80 samples from beef cattle in sanandaj . result shows that 34 samples(42.5%) E. coli isolated and identified based on standard procedures and PCR method with uidA gene .phylogenetic group of each strain was determined by using multiplex PCR method with chuA ,yjaA and segment of DNA TspE4C2. In this study, Among the strains isolated e.coli from beef cattle were allocated into phylogenetic group A (61.76%), B2 (5.8%), D(26.62%) and group B 1 (8.82%). Detection of E.coli isolation is very important and shows that food of animal origin can be of a reservoir that potentially could be transferred to humans the food chain.

  Keywords: : beef cattle, Escherichia coli, Phylogenetic groups
 • Sand accumulation in the gastrointestinal tract and its relationship with its ultrasound evaluation of excretion stool in Kurd foal
  Rasoul Rahimzadeh * Page 2

  Consistent intake of sand (and soil) with unprotected feed in the feces may cause it to accumulate in the gastrointestinal tract and lead to gastrointestinal disorders, This study is a report of the study of sand accumulation in the gastrointestinal tract of Kurdish horses by diagnostic methods. So far, there have been no reports of horse butter from any breed in Iran. Therefore, none of the available studies includes the evaluation of the prevalence and diagnosis of sand without signs of accumulation in the gastrointestinal tract of foal. This study is also the first study to examine the foal. The aim of this study was to evaluate the level of sand accumulated in the gastrointestinal tract of healthy horses and to compare ultrasound and the amount of sand excreted. Abdominal ultrasound was evaluated. Ultrasound examination showed the presence of sand, sand was found in a single place, usually detected in the left diagnostic window. The mean amount of sand was 0.18 ± 0.21 g per 100 g of feces. Sand may accumulate in the gastrointestinal tract without any clinical signs. The amount of sand excreted in the stool does not indicate the amount of sand accumulated in the gastrointestinal tract. Abdominal ultrasound examination should be combined with it for more specific results.

  Keywords: Ultrasound, Sand accumulation, Kurd horse, Gastrointestinal tract
 • A case report of physitis in a two-blooded osprey from Gonbad Kavus
  Mohsen Akbari *, Saeed Azimpour, Behzad Shirmohammadli Page 4

  Developmentally orthopedic diseases include a set of syndromes that cause irregular skeletal growth in the spheres. One of these syndromes is physiitis, which is seen in newborn horses. Physiitis occurs when the process of intra-articular ossification in growing horses becomes unbalanced. The most common ages for the occurrence of physitis in horses are 4 to 8 months or 1 to 2 years. If the disease occurs, it can cause pain, difficulty walking and even deviation in the limb, which will eventually lead to reduced horse performance. Many factors have contributed to physitis, including poor nutrition, genetics, weight gain, hard work and exercise. If timely diagnosis and elimination of the factors affecting the incidence of the disease and appropriate treatment, the progression of the disease can be prevented. Diagnosis by clinical examination and radiography will be very helpful because of the changes in the growth plate and the degree of ossification. The aim of this study was to introduce and study the case of this anomaly in the horse in Gonbad Kavous. An 18-month-old horse was referred to a veterinarian with signs of pain in his arm and lameness, which were diagnosed after examining the clinical signs and vital signs and then taking a radiograph of the physiitis.

  Keywords: Developmentally orthopedic, syndrome, physitis, horses
 • Radiographic study of the effect of Nano poly(ε-caprolactone)/Gelatin/Gehlenite Defect on the healing process of bone Defects with critical size in Markhoz goat
  Foad Sadi *, Rasoul Rahimzadeh Page 6

  The main goal in the repair of tibial fractures is to create a bone unit and study the effect of this nano polymaterial in the process of bone repair. In this research, 10 adult goats were divided into two groups, and the middle part of the right tibia was considered to create a 30 mm defect. . poly(e-caprolactone)/Gelatin/Gehlenite was used to fill the gap after the fracture in the second group. Then, on days 0, 15, 30, and 60, the animals in both the experimental group and the control group are radiographically examined. The results obtained from these results are based on the Lin and Sandow classification system depending on the amount of callus found and the spatial amount of the defect filled by the callus, mineralized and compared, after analysis And statistical analysis shows. There was a statistically significant difference between the two groups (P < 0.05); This confirms the faster bone formation in the experimental group than the control group and more form of poly(e-caprolactone/Gelatin/Gehlenite) in tibial bone reconstruction.

  Keywords: Radiography, Polyε-caprolactone, Goat, Bone Graft, Markhoz goat
 • Jafar Hossienzadeh Marzenaki *, Seyedeh Omolbanin Ghasemian Pages 9-17

  Common human and animal parasitic diseases encompass a wide range of zoonotic diseases, the most important of which are liver hydatid cysts and trematodes, which are of great economic and economic importance. This study was conducted through slaughterhouse and slaughter inspection as well as post-slaughter visit data over four seasons on 58642 slaughtered animals including 15340 sheep, 6239 cattle and 37063 goats. In this study the incidence of Fasciola infection in cattle 3.1%, sheep 1.5%, goat 0.9%, prevalence of liver hydatid cyst infection in 1.2%, sheep 2%, goat 1.1% and prevalence of hydatid cyst infection in cow 3.5 %, Sheep 4.9% and goat 2.7%. This study shows that the prevalence of the above parasites is relatively high, which in addition to imposing economic losses due to livestock losses and the capture of infected carcasses or limbs, as well as reducing livestock production, indicate the existence of health hazards for the inhabitants of the area. Due to the life cycle and transmission of these parasites, they require more comprehensive and comprehensive health and control measures.

  Keywords: Prevalence, Fasciola, Hydatid cysts, Bushehr
 • Saeid Hashemi *, Meisam Salarvand Pages 49-58

  Dourine is a parasitic venereal disease of horses caused by the flagellated protozoan Trypanosome equi perdum from the Trypanosomatida's order. This deadly disease, which existed in the past and is emerging again in Lorestan today, has not been investigated in Lorestan despite suspected cases.Therefore, for this purpose, venous blood samples (4 stallion samples and 9 mare samples) were collected from 13 suspected horses by referring to four villages on the outskirts of Dorood city, were collected from May 2020 to May 2021. The results of the field examination of the animal include fever of 38.5 ± 1 degrees Celsius, edema of the genital tract and rapid fatigue, and paleness of the eye mucosa, eye hyperemia (6 cases of fever and 2 cases of eye infection), cardiac tachycardia, and in one case of a stallion, a skin plaque with a diameter of 5 Centimeters were seen on the leg. From each horse, 20 ml of blood was taken from the Vedic vein, and the samples were analyzed by the method of preparing a slide from a buffy coat and measuring the hematocrit in a capillary tube. Out of 13 horses studied, 7 cases showed a hematocrit of 32 ± 1%. The average hematocrit was 28% ± 1 in 4 stallions and 30% ± 1 in 3 mares. The trypomastigote forms of the parasite Trypanosome equipurdum, with an average absolute frequency of the disease of 23.07%, were seen in three samples

  Keywords: Dourine, horse, Buffycoat, Dorood