فهرست مطالب

پژوهشنامه تبلیغ اسلامی - سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1401)

نشریه پژوهشنامه تبلیغ اسلامی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حامد میرزاخان* صفحات 9-24
  برای انجام یک تبلیغ مناسب و اصولی، علاوه بر انتخاب مناسب موضوعات سخن و آگاهی از اصول تبلیغ و سخنرانی ، به دست آوردن دانش و اطلاعات اولیه جهت شروع یک تبلیغ، برای مبلغان امری بدیهی است. برای این منظور، باید آموزش مهارت های زندگی برای مبلغان پیش بینی شود، تا در مسیر تبلیغ به صرف یک سری ناسازگاری ها در محیط های تبلیغی، باعث مشکل نشوند؛ چراکه مبلغان در گام های اول تبلیغ، به دلیل عدم آشنایی کافی با محیط تبلیغ، با مسایلی دست به گریبان هستند که بلافاصله بعد از شروع تبلیغ، در محیط های مختلف و جدید بروز می کند.هدف از این مقاله، بیان نقش مهارت های زندگی در عرصه تبلیغ و اهمیت آن می باشد. حال، سوال اصلی این است که مهارت های زندگی در عرصه تبلیغ چه تاثیرها و ثمره هایی دارد. در این مقاله که به روش توصیفی نگاشته شده، برآن هستیم نقش مهارت های زندگی را در عرصه تبلیغ مورد مطالعه قرار دهیم. یافته های این نوشتار، آن است که با یادگیری مهارت های زندگی، مبلغان می توانند با استفاده از روش های موثر، کیفیت تبلیغ خود را ارتقا داده و مهارت های لازم برای داشتن تبلیغ بهتر و موثرتر را به دست آورند.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، تبلیغ دین، عرصه تبلیغ، تبلیغ آگاهانه
 • زهرا افتخاری*، محمدحسین افشاری کرمانی صفحات 25-46

  توجه به مهارت های مهم در امر تبلیغ دین، می تواند زمینه ساز اثربخشی این نوع از فعالیت ها باشد. عدم به کارگیری درست این مهارت ها، می تواند این باور را به مبلغان دهد که مردم این عصر از دین گریزان شده اند؛ درحالی که در اغلب موارد، این باور نادرست، نشیت گرفته از عدم به کارگیری درست مهارت های لازم در امر تبلیغ دین است.یکی از مهارت های بسیار مهم که به گونه ای شالوده و اساس شکل گیری تبلیغ بوده و لازم است مبلغان دینی آن را به درستی آموخته و در تبلیغ به کار بگیرند، «مهارت ارتباط موثر» است که خود از دو مهارت «هنر گوش دادن» و «هنر سخن گفتن» تشکیل شده است.در این نوشتار، پس از تبیین واژگان مهارت، مهارت های زندگی، مهارت های ارتباطی و تبلیغ، به تبیین مولفه های شکل دهنده ارتباط موثر پرداخته شده است. در نهایت، آنچه هدف این نوشتار است، بیان شیوه های کسب مهارت ارتباط موثر است که به طور جداگانه به بیان گام های کسب این مهارت توجه شده و از آسیب های عدم به کارگیری آن نیز سخن به میان آورده شده است.این مقاله، به روش اسنادی (کتابخانه) و با هدف تقویت مهارت ارتباط موثر مبلغان دینی تدوین گشته است.

  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، ارتباط موثر، هنر گوش دادن، هنر سخن گفتن، تبلیغ دین
 • حسن بهمنی* صفحات 47-68
  مبلغان مرزداران اندیشه های دینی و فرهنگی جامعه هستند و تبلیغ، هنری است جاودانه، که با تلاش پیگیر مبلغان، بر تابلوی هستی به نمایش در می آید. در فرآیند تبلیغ، مهارت ارتباط با مخاطب، نقش بسزایی در موفقیت مبلغ و تاثیرگذاری کلام او دارد. از این رو تکنیک های ارتباطی در تبلیغ دین، از اهمیت شایانی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به تکنیک های مهارت های ارتباطی در تبلیغ دین، انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، با روش توصیفی_تحلیلی، ابتدا مفهوم مهارت، ارتباط، تبلیغ و مهارت های ارتباطی، تبیین شده، سپس با جست و جوی در متون دینی و علوم روانشناختی، جهت یافتن بهترین و کارآمدترین روش های مهارت های ارتباطی در تبلیغ، اقدام شده است. یافته های این پژوهش بر این اساس است که، مهارت های ارتباطی، بر دو گونه است؛ کلامی و غیر کلامی؛ آن دسته از مهارت های ارتباطی کلامی که در تبلیغ، ظهور و بروز بیشتری دارد شامل شفاف و قابل فهم بودن سخن، شایستگی سخن، صداقت، تشکر و ستایش در برابر کار نیک هستند و مهارت های ارتباطی غیر کلامی مورد نیاز مبلغ، شامل مواردی نظیر تغافل، آراستگی ظاهری، گوش دادن فعال، نگاه کردن و تواضع و فروتنی می شود.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، تبلیغ دین، مهارت کلامی، مهارت غیرکلامی
 • مصطفی نظری* صفحات 69-84
  این نوشتار، کوشیده است تا مهارت های کلان و خرد را در حوزه روابط بین فردی بیان کند و آنها را برای مخاطب خاص (مبلغان) باورپذیر سازد و انطباق دهد. این مهارت ها شامل سه بخش عمده است: مهارت های لازم برای شروع ارتباط، مهارت های لازم برای ادامه ارتباط و مهارت های سازگاری با دیگران. نگارنده پس از بیان ریزموضوعات، وارد مقایسه و تطبیق با آموزه های دینی شده است و با تحلیل و توصیف هر مهارت، آیات و روایات متناسب را بیان نموده است.نتیجه این بررسی که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، حاکی از این نکته است که مبلغان دینی با مجهز شدن به مهارت های ارتباطی و استفاده از دانش روز، می توانند زمینه موفقیت های تبلیغی بیشتری را به دست آورند.
  کلیدواژگان: مهارت های بین فردی، روابط صمیمانه، سازگاری، تبلیغ موفق
 • اسرافیل سبحانی* صفحات 85-100
  آهنگ تغییرات محیطی در فضای تبلیغی، برای روحانیون مبلغ پیوسته در حال تغییر است و این تغییر فضا، با شیوه ارایه، مدل و الگوی ارایه مطالب، ارتباط دارد. این ارتباط در شرایط عادی، استرس طبیعی را به دنبال دارد و در شرایط غیرعادی و فضای ناشناخته، فشار و استرس مضاعفی را برای مبلغان در پی خواهد داشت. بیشتر روان شناسان استرس طبیعی را بدون مشکل دانسته و استرس بیش از حد را منجر به از بین رفتن بهداشت روان و سلامت روان می دانند.این پژوهش، بر اساس روش توصیف و تحلیل داده های کتابخانه ای تدوین شده است. یافته ها نشان می دهد، از جمله مسایل و مشکلات تبلیغ در فضای ناشناخته برای مبلغ، در شرایط استرس زای بیش از حد، کاهش بازدهی و اثرگذاری بر روی مخاطبان است که به همین منظور، مدیریت استرس در تبلیغ و سخنرانی می تواند افزایش بهره وری و اثرگذاری را موجب شود. با توجه به اهمیت بحث کاهش و مدیریت استرس در تبلیغ، در این نوشتار، علل و زمینه های ایجادکننده استرس در تبلیغ مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: استرس تبلیغی، مدیریت استرس، استرس شغلی، مبلغ
 • مسعود شهیدی*، حامد میرزاخان صفحات 101-120
  بخشی از آسیب های اجتماعی، نتیجه عدم کنترل احساسات و کفایت فرد در رویاروی با موقعیت های دشوار و عدم توانایی حل مسیله و مشکل های زندگی است. این گونه آسیب ها باعث رشد بزهکاری در جامعه شده است. طبق پژوهش های انجام شده، علت رشد بزهکاری ها در جامعه، عدم آموزش است. هدف این پژوهش، بیان اهمیت آموزش و تاثیر آن بر مددجویان کانون اصلاح و تربیت است و اینکه مبلغان گرامی، بایسته است که بحث آموزش مهارت های زندگی را جهت پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی، در اولویت برنامه های آموزشی خود قرار دهند. آموزش، یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از این نوع آسیب های اجتماعی است و می تواند در محیط کانون اصلاح و تربیت مورداستفاده قرار گیرد. با اینکه عده ای ادعا کرده اند که آموزش تاثیر مفیدی برای مددجویان ندارد، اما بااطمینان می توان بیان کرد آموزش، باعث افزایش بخشی از توانایی مددجویان می شود.در بحث آموزش، اولویت اول، آموزش مهارت های زندگی به مددجویان کانون اصلاح و تربیت است. در این راستا، روان شناسان با حمایت سازمان های ملی و بین المللی، جهت پیشگیری از بیماری های روانی و ناهنجاری های اجتماعی جهت آموزش مهارت های زندگی، افزایش توانایی های روانی اجتماعی و در نهایت، پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسیب رسان به بهداشت و سلامت و ارتقای سلامت افراد بسیج شده اند.نتایج این پژوهش، نشان می دهد آموزش مهارت های زندگی، باعث افزایش توانایی مددجویان می شود و این آموزش ها زمینه بازپروری و جلوگیری از ورود مجدد آنان به کانون اصلاح و تربیت شده و با توجه به رابطه سلامت و دین، آموزش این مهارت ها توسط مبلغان از اهمیت بیشتری برخوردار است و رشد جامعه را به ارمغان می آورد.
  کلیدواژگان: آموزش، مهارت های زندگی، تربیت مددجویان، کانون اصلاح و تربیت، تبلیغ در زندان
|
 • Hamed Mirzakhan * Pages 9-24
  In order to carry out a proper and principled propagation, in addition to the appropriate selection of speech topics and knowledge of the principles of propagation and speech, obtaining basic knowledge and information to start a propagation is an obvious thing for propagators. For this purpose, life skills training should be provided for propagators, so that they do not face problems in the path of propagation just because of a series of inconsistencies in propagation environments. Because in the first steps of propagation, because of lack of familiarity with the propagation environment, the propagators are faced with issues that arise in different and new environments immediately after the beginning of the propagation. This article aims to explain the role of life skills in the field of propagation and its importance. Now, the main question is what are the effects and fruits of life skills in propagation. In this article written in a descriptive method, we intend to study the role of life skills in propagation. The findings of this article suggest that by learning life skills, propagators can use effective methods to improve the quality of their propagation and acquire the necessary skills to have better and more effective propagation
  Keywords: Life skills, religion propagation, arena of propagation, conscious propagation
 • Zahra Eftekhari *, MohammadHossein Afshari Kermani Pages 25-46

  Considering important skills in religion propagation can be the basis for the effectiveness of these types of activities. Lack of using these skills properly can give the propagators the belief that the people of this age have run away from religion. While in most cases, this false belief originates from the lack of proper application of the necessary skills in the matter of religion propagation. One of the very important skills that is the foundation and basic of propagation and it is necessary for religion propagators to learn it properly and use it in propagation is "effective communication skill" which consists of two skills "the art of listening" and "the art of speaking". In this article, after explaining the terms of skills, life skills, skills of communication and propagation, the components of effective communication have been explained. Finally, this article aims to express the methods of acquiring effective communication skills, which are separately focused on the steps of acquiring this skill, and the harms of not using it are mentioned. This article has been authored using the document method (library) with the aim of strengthening the effective communication skills of religion propagation.

  Keywords: Life skills, effective communication, art of listening, art of speaking, religion propagation
 • Hassan Bahmani * Pages 47-68
  Propagators are the guardians of the religious and cultural thoughts of the society, and propagation is an eternal art, which is shown on the board of existence with the persistent efforts of propagators. In the process of propagation, the skill of communicating with the audience plays a significant role in the success of the propagator and the effectiveness of his words. Therefore, communication techniques are very important in the propagation of religion. The present research was conducted with the aim of achieving the techniques of communication skills in the propagation of religion. In order to achieve this goal, the concept of skill, communication, propagation and communication skills has been explained via the descriptive-analytical method, then by searching religious texts and psychological sciences, the best and most efficient methods of communication skills in propagation has been found. The findings of this study are based on the fact that communication skills are of two types; verbal and non-verbal. The types of verbal communication skills that are more prominent in propagation include clarity and comprehensibility of speech, appropriateness of speech, honesty, gratefulness, and praise for good deeds, and the non-verbal communication skills needed by the preacher include things such as ignoring, grooming, active listening, looking, and humility.
  Keywords: Communication skills, religion propagation, verbal skills, non-verbal skill
 • Mostafa Nazari * Pages 69-84
  This article has tried to explain the macro and micro skills in interpersonal relationships, make them believable for the specific audience (propagators of religion), and then adapt them. These skills include three major parts: skills necessary to initiate communication, skills necessary to continue communication, and skills to adapt to others. After explaining the minor topics, the author has entered into comparison and adaption through religious teachings and by analyzing and describing each skill, he has referred to relevant verses (of the Qur'an) and narratives. The result of this study, which was carried out via a descriptive-analytical method, suggests that propagators of the religion, by being equipped with communication skills and using modern knowledge, can be more successful in propagation
  Keywords: Interpersonal skills, intimate relationships, adaptability, successful propagation
 • Esrafil Sobhani * Pages 85-100
  The rhythm of environmental changes in the propagation atmosphere is constantly changing for clerics propagating the religion, and this change of atmosphere has relationship with the presentation method, model, and way of presenting the content. In normal conditions, this relationship leads to natural stress, and in abnormal conditions and an unknown environment, it will result in additional pressure and stress for the propagators. Most psychologists consider normal stress harmless and excessive stress leads to the loss of mental hygiene and mental health. This research is based on the method of description and analysis of library data. The findings suggest that among the issues and problems of propagation in an unknown atmosphere for the propagators, in excessively stressful conditions, is the reduction of efficiency and impact on the audience. For this purpose, stress management in propagation and speech can increase productivity and effectiveness. Considering the importance of reducing and managing stress in propagation, in this article, the causes and reasons of stress in propagation are examined and solutions are provided
  Keywords: Propagation stress, stress management, job stress, propagator
 • Masoud Shahidi *, Hamed Mirzakhan Pages 101-120
  Part of the social harms is due to lack of control of emotions and the individual's sufficiency in facing difficult situations and the inability to solve problems in life. Such harms have caused the growth of crime in the society. According to the studies carried out, the reason for the growth of crimes in the society is the lack of training. This study aims to express the importance of training and its effect on the clients of the Center for Correction and Education and that dear propagators should prioritize the issue of life skills training in order to prevent social anomalies in their educational programs. Training is one of the best ways to prevent this type of social harm and can be used in the Center for Correction and Education. Although some have claimed that training does not have a beneficial effect on clients, it is safe to say that training increases some of the clients' abilities. In the field of training, the first priority is to teach life skills to the clients of the Center for Correction and Education. In this regard, psychologists, with the support of national and international organizations, have been mobilized to prevent mental illnesses and social anomalies, to teach life skills, increase psycho-social abilities, and finally, to prevent harmful behaviors to health and promote people's health. The results of this study suggest that life skills training increases the ability of clients, and these trainings are the basis of rehabilitation and preventing them from re-entering the Center for Correction and Education, and considering the relationship between health and religion, the training of these skills by propagators is more important and leads to the growth of the society
  Keywords: training, Life skills, training of clients, Center for Correction, Education, propagation in prison