فهرست مطالب

آینه میراث - سال بیستم شماره 2 (پیاپی 71، پاییز و زمستان 1401)
 • سال بیستم شماره 2 (پیاپی 71، پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/31
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صفحات 5-9
 • مهدی کمالی* صفحات 11-34
  در کتاب اساس الاقتباس، مانند اغلب کتاب های منطق در فرهنگ اسلامی، بخشی به فن شعر اختصاص دارد. این کتاب ها عمدتا مبتنی بر آثار ارسطوست و بنابراین، مطالب بخش شعر آنها بیشتر برگرفته از کتاب بوطیقای این فیلسوف است؛ اما جریان ترجمه (از یونانی به سریانی و از سریانی به عربی و از این زبان به فارسی) و شرح و تلخیص آنها، به اضافه ناآشنایی مترجمان و شارحان با موضوع متن (شعر نمایشی یونان باستان)، مطالب برگرفته از بوطیقا را غریب و گاه مغلوط کرده است. کلمه «شحنه» در بخش فن شعر اساس الاقتباس تصحیف «سحنه»، به معنی حالت و رنگ چهره، است و آن نیز ترجمه ای نادرست از کلمه «پرسوپن» یونانی، به معنی نقاب نمایش، است. همچنین عبارت «اخذ به وجوه» در این متن ترجمه ای نادرست از «هوپکریسیس» یونانی، به معنی نقش بازی کردن، است و صیغه فاعلی این کلمه، «هوپکریتیس»، به معنی بازیگر نمایش است. ازآنجاکه بازیگران نمایش در یونان باستان همواره نقاب می زده اند، احتمالا این عبارت نیز با نقاب نمایش ارتباط دارد. این هر دو اصطلاح از کتاب شفای ابن سینا به اساس الاقتباس راه یافته است.
  کلیدواژگان: نقاب نمایش، سحنه، اخذ به وجوه، اساس الاقتباس
 • سید احمدرضا قائم مقامی* صفحات 35-49
 • علی صفری آق قلعه* صفحات 51-79
  منظومه خنگارنامه یا خوانگارنامه سروده میرعلی بن مظفر طوسی، متخلص به «معالی» و «میر معالی» در سال 878ق به پادشاه عثمانی، سلطان محمد فاتح پیشکش شده است. خنگارنامه از منابع مهم فارسی در تاریخ عثمانی و تاریخ برخی از سلسله های ایران و بین النهرین، مانند آق قویونلوها و قراقویونلوها و همچنین برخی حکومت های محلی، مانند مشعشعیان و حاکمان هرمز و بحرین است، اما به دلیل اطلاعات ناقصی که در فهرست نویسی نسخه منحصر بفرد آن ارایه شده، تاکنون در پژوهش های مرتبط با تاریخ ایران مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله به شناساندن سراینده، ویژگی های متن و اطلاعات تاریخی و اجتماعی و زبانی مندرج در آن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: خنگارنامه، میرعلی بن مظفر طوسی، میر معالی، سلطان محمد فاتح، تاریخ عثمانی، تاریخ ایران، مشعشعیان، آق قویونلوها، قراقویونلوها، هرمز، بحرین، تلفظ های عامیانه
 • یاسر دالوند* صفحات 81-97
  در این پژوهش تلاش شده است تا ضبط ها و قرایت های دیگری از ابیات و عباراتی از گلستان سعدی (برپایه چاپ فروغی و چاپ یوسفی) به دست داده شود. در طرح برخی از این ضبط ها، شروح کهن سعدی، نظیر شرح سراج الدین علی خان آرزو و شرح غیاث الدین رامپوری، و همچنین ضبط های لغت نامه دهخدا مطمح نظر بوده است. با در نظر داشتن اصل «ضبط دشوارتر برتر است» می توان بر درستی برخی از ضبط های پیشنهادی صحه گذاشت. در مقاله حاضر همچنین به تلفظ و شرح درست چند عبارت نیز اشاره شده است. تمامی این موارد در پنج دسته تقسیم بندی شده اند: 1) ضبط های تامل برانگیز در نسخ و شروح؛ 2) ترجیح ضبط فروغی بر ضبط یوسفی با پیشنهادی جدید؛ 3) بازنگری در تلفظ برخی از کلمات؛ 4) بازنگری در شرح برخی از عبارات و 5) تصحیح های قیاسی.
  کلیدواژگان: نقد و بررسی، تصحیح، گلستان سعدی، شروح کهن، خیابان گلستان، بهار باران
 • سجاد امیری باوندپور* صفحات 99-126
  متن سریانی شرح زندگانی یوحنای تازی تاکنون ویرایش و منتشر نشده است. این متن همچون بسیاری دیگر از متون قدیس نگاری سریانی حاوی اطلاعاتی ارزشمند در خصوص جامعه ایرانشهر در عصر ساسانی است. در پژوهش حاضر، ضمن معرفی مختصر محتوای این متن، سعی شده است تا زمان و مکان نگارش این متن تا حدودی مشخص شود. نام نویسنده آن بر ما معلوم نیست، اما بر اساس شواهد درون متنی می توان گفت این متن زمانی بین سده هفتم تا نهم میلادی توسط یکی از راهبان حیری ساکن در صومعه مار یوحنا در منطقه طور عبدین در شمال بین النهرین نگارش شده است.
  کلیدواژگان: سریانی، رهبانیت، یوحنای تازی، قدیس نگاری
 • مرتضی دانشیار* صفحات 127-148
  تاریخ جهانگشای نوشته علاءالدین عطاملک جوینی (623-681ق)، اثری کم مانند در تاریخ نگاری و ادبیات فارسی است که پژوهش های پرشماری را به خود اختصاص داده است. با وجود این، همچنان پرسش ها و ابهاماتی درباره جهانگشای و نویسنده آن وجود دارد. مقاله حاضر که به جوینی به عنوان مورخی سیاستمدار نگریسته و او را بر اساس الزامات این حرفه نقد کرده است، به برخی از این پرسش ها پاسخ می دهد. یافته های مقاله نشان می دهد که سبب نپرداختن جوینی به رخدادهای پس از فروپاشی اسماعیلیه، نه افزایش اشتغال یا فرصت نداشتن وی، بلکه محذورات سیاسی و اعتقادی او بوده است. بخش دیگری از یافته های مقاله، مجعول بودن دو تبارنامه جوینی را آشکار می نماید و گمانه هایی درباره سرچشمه نام تاریخ جهانگشای و نیز طرح جوینی برای نگارش تاریخی عمومی به کمک دیگران  را مطرح می کند.
  کلیدواژگان: عطاملک جوینی، خاندان جوینی، جعل نسب، تاریخ جهانگشای، تاریخ نگاری
 • محمد جعفری قنواتی صفحات 149-166

  طی سال های اخیر گاه در شماری از نشریات محلی آذربایجان گرگ به عنوان توتم مردم آذربایجان مطرح شده است. عده ای نیز که خود را «هویت طلب» می نامند این گزاره را با قلم یا رفتار خود تبلیغ می کنند.در این مقاله ابتدا ضمن تعریف توتم و شرح ویژگی های آن، تاکید شده که مهم ترین ویژگی توتم حمایت از کسانی است که آن را نیای مشترک خود می دانند. سپس با بررسی گرگ در فولکلور آذربایجان و نیز بررسی بازتاب گرگ در سروده های شاعران ناحیه آذربایجان مانند قطران، نظامی، خاقانی، صایب و شهریار نشان داده ایم که گرگ در هر دو حوزه مذکور، موجودی اهریمنی است و کارکردی به جز ایجاد شر ندارد؛ از این رو نمی تواند توتم مردم آذربایجان باشد، هرچند ممکن است توتم ترکان شرقی یا مغولان باشد.

  کلیدواژگان: توتم، توتم باوری، گرگ، فولکلور آذربایجان
 • جواد بشری* صفحات 167-188
  حاکمان مشهد، از عهد شاهرخ تیموری به بعد، سازوکار منظمی برای اداره مجموعه آستان رضوی ایجاد کردند که این را، جز از وقف نامه مفصل مسجد گوهرشاد، از اسناد دیگری که هر از چندی یافت می شود، می توان برداشت کرد. در یک مجموعه خطی ارزنده و بررسی نشده، که پیش تر متعلق به کتابخانه استاد همایی بوده، رونوشتی از یک منشور اذن دریافت نذورات و هدایا برای آستان قدس، به قلم سیمی نیشابوری، منشی و خوشنویس برجسته سده نهم، وجود دارد که در این مقاله بررسی و بازخوانی می شود. در این سند یکی از حاکمان تیموری، به فردی موسوم به «سید احمد بن سید هندو بن سید حسام الدین الحسینی المشهدی» اجازه می دهد که با سفر به مناطق مختلف، هدایا و نذورات افرادی که را نمی توانند شخصا در حرم رضوی حاضر شوند دریافت و به آستان امام منتقل نماید. این سند، از منابع کهن متعلق به یکی از ادوار مهم توسعه شهر مشهد و حرم رضوی، یعنی نیمه نخست سده نهم هجری است که در آن به شهر مشهد و آستان قدس به طور خاص توجه نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: آستان قدس رضوی، تیموریان، سیمی نیشابوری، نذر، جلال همایی
 • رضوان مساح* صفحات 189-200

  واژه عذراء برای هر مسلمان و مسیحی عرب زبان، نخست حضرت مریم (س) را به خاطر می آورد که همیشه از او با احترام و تقدسی خاص یاد می شود. ملقب شدن آن حضرت به «عذرا» خود حکایتی دراز دارد که نشان می دهد این واژه چه راهی پیموده تا به ما رسیده است. اما آن حضرت چرا به این صفت ملقب شدند؟ آیا این واژه از ابتدا به معنای «دوشیزه و باکره» به کار رفته است؟ این مقاله می کوشد تا سیر تحول معنایی این واژه را، از لحاظ تاریخی بررسی، و معانی گوناگون آن را در گذار از متون اصلی آشکار کند.

  کلیدواژگان: عذراء، دوشیزه، بتول، زبان اکدی، زبان عبری، زبان سریانی، زبان عربی
 • علی بابائی سیاب* صفحات 201-222
  مطالعات مرتبط با تاریخ اسماعیلیان به ویژه در زمینه شناسایی، تصحیح، ترجمه و معرفی نسخ خطی، از جمله فعالیت هایی است که نمونه منحصر به فرد آن را می توان در آثار ولادیمیر ایوانف مشاهده نمود. ایوانف در مطالعات خود توانست فهرست جامعی از متون اصیل شاخه های مختلف اسماعیلیه را منتشر کند و به تصحیح، ترجمه و تحقیق پیرامون برخی از آن ها نیز بپردازد. موضوع مورد بررسی در این نوشتار، نقد یکی از آثار تصحیح شده توسط این شرق شناس روسی در سال 1936م است که سهیل زکار نیز بعدها در سال 2007م بر اساس نسخه ای دیگر به روایت متن آن پرداخته است: رساله استتار الامام و تفرق الدعاه فی الجزایر لطلبه. این مقاله با اتکا بر سومین نسخه خطی موجود از این رساله، به نقد و بررسی تحقیق و تصحیح ولادیمیر ایوانف و سهیل زکار از متن این رساله اسماعیلی می پردازد.
  کلیدواژگان: استتار الامام، اسماعیلیه، نسخه خطی، ولادیمیر ایوانف، سهیل زکار
 • محسن بهرام نژاد* صفحات 223-239
  بیجن تاریخ نگاری است که با نگاشتن زندگی سیاسی و نظامی رستم خان گرجی در میان مورخان صفوی به شهرت رسید. او شاید از نقالانی بوده است که بعدها به تاریخ نگاری حرفه ای روی آورد. پژوهش حاضر به بررسی این پرسش می پردازد که بیجن در پردازش تاریخ نگارانه شخصیت رستم خان چگونه می اندیشید و در تشریح و تبیین آن از چه روش هایی کمک گرفت؟بررسی حاضر نشان می دهد که بیجن نواندیشانه به تاریخ نمی نگرد، بلکه متاثر از سنت و میراث اسلامی، ایرانی صفوی، می کوشد تا با حفظ مبانی تاریخ نگری سنتی که بر اصل دین، عبرت، تقدیر و اخلاق استوار است، نظام فکری خودش را در مسیر بسط نگاه قهرمان گرایانه نظامی هدایت و سامان دهد و با الهام از سبک ادبی رایج، با التقاطی از روش های روایی، نقالی و انتقادی از قهرمانی های رستم خان در برابر دشمانش جانبداری کند، و به کنجکاوی هایی که روح زمانه اش جستجو می کرد به درستی و واقع بینانه پاسخ دهد.
  کلیدواژگان: بیجن تاریخ صفوی خوان، تاریخ رستم خان سپهسالار، صفویه، تاریخ نگاری، تاریخ نگری
 • حمیدرضا (بابک) سلمانی* صفحات 241-253

  در 1394 نصرالله پورجوادی کتابی درباره باباطاهر عریان نوشت و کوشید او را با یکی از مشایخ حدیث به نام ابومحمد طاهر بن الحسن بن ابراهیم الهمدانی معروف به «جصاص» (گچ گر) تطبیق دهد. سال بعد جمشید مظاهری مقاله ای نوشت و سخت با این نظریه مخالفت کرد. آنچه در یادداشت حاضر نشر می شود رساله ای است کوتاه در تفسیر سخنان باباطاهر که در اوایل قرن نهم کتابت شده است. اهمیت این رساله، که ظاهرا باید آن را قدیمی ترین شرح فارسی سخنان بابا طاهر شمرد، در این است که سابقه خلط این دو شخصیت را دست کم تا سال های نخست قرن نهم عقب می برد.

  کلیدواژگان: باباطاهر عریان، محمد بن طاهر بن حسن جصاص همدانی، شرح کلمات شیخ باباطاهر جصاص
|
 • Pages 5-9
 • Mahdi Kamali * Pages 11-34
  Part of the Asās al-Eqtebās, like many other books of logic in the Islamic scholarship, is devoted to the art of poetry. These books are largely based on Aristotle’s Poetics, and therefore the contents therein of the part on poetry are mostly adapted from this philosopher’s book of Poetics. However, the process of translation (from Greek into Syriac, from the latter into Arabic and from Arabic into Persian), the commentaries and summaries of the Poetics as well as the unfamiliarity of translators and commentators with the subject matter of the book (the dramatic poetry of ancient Greece), have caused the material taken from the Poetics to become outlandish and sometimes erroneous. The word shahnah in the section on poetry in the Asās al-Eqtebās is a misreading of sahnah meaning look and colour of the face, being an incorrect rendering of the Greek word prosopon denoting “mask” in Greek theatre. Also, the expression akhz be wojuh in the Asās al-Eqtebās is an incorrect translation of the Greek word hypokrisis that means playing role, its agent noun  being hypokrites which denotes “dramatic role player”. As the artists in ancient Greek theatres always wore masks, this word is probably related to dramatic mask. Both expressions (sahnah and prosopon) have found their way from Avicenna’s book of Shefā into Asās al-Eqtebās.
  Keywords: Mask, sahnah, akhz be wojuh, Asās al-Eqtebās
 • AhmadReza Qaemmaqami * Pages 35-49

  In three resemblant verses in the Shahnameh, there is a word that appears in many manuscripts as gawānji or kawānji. There are several views about this word. Some people have pronounced it as gawānji, some as garānji, some as karānji, and yet some others seem to have accepted all three pronunciations.In the present article, reasons in support of the pronunciation in many manuscripts have been proposed. “aziz” and “gerami” (dear and respectable) have been recognized as the correct meaning of the word. While comparing this word with similar words in pre-Islamic Persian languages, attempts have also been made to establish its etymology. The outcome of this comparison led to the conclusion that gawānji and its other form in pre-Islamic Persian languages, namely Gowanji, the meaning of which has been recorded in some of the old dictionaries as “dear” and “respectable”, probably  shares the same etymology with gawānīg mentioned in Manichean texts in Arsacid Pahlavi also meaning “glorious”, “elegant” and so on.

  Keywords: Shahnameh, lexical discussions, etymology, text correcting, gawānji
 • Ali Safari Aq-Qale * Pages 51-79
  The Khongārnāma or Khwāngārnāma, a historical poem composed by Mīr Ali b. Mozaffar of Tūs, with the pen-name “Ma’āli” and “Mir Ma’āli”, was dedicated in 878 H/ 1474 to the Ottoman sovereign, Sultan Mohammad Al-Fātih (855-886 H/1451-1481). The Khongārnāma is one of the most important Persian sources on the Ottoman history, some of the dynasties in Iran and Mesopotamia such as the Āq Qoyūnlūs and Qarā Qoyūnlūs, as well as several local rulers like Musha’sha’i dynasty's rulers, and overlords of Hormuz and Bahrain. However, due to the imperfect information presented in the bibliographical descriptions of the sole manuscript of the Khongārnāma, it has not been addressed in the studies related to the history of Iran.In this article, attempts have been made to give some insights regarding the composer of the poem, the features of its text and the historical, social and linguistic information there in.
  Keywords: Khongārnāma, Mīr Alī b. Mozaffar of Tūs, Mīr Ma’āli, Sultān Mohammad Al-Fātih, history of the Ottomans, history of Iran, Musha’sha’i dynasty, Āq Qoyūnlū, Qarā Qoyūnlū, Hormuz, Bahrain, Persian informal pronunciations
 • Yaser Dalvand * Pages 81-97
  In this study, attempts have been made to present other recorded pronunciations and readings of some verses and expressions of Sa’di’s Gulistan (based on Foroughi’s and Yusefi’s editions). In this, some of the recordings of those verses and expressions, old expositions of Sa’di’s works such as Seraj al-Din Arezu’s commentary, and that of Ghiyas al-Din Rampuri’s as well as the recordings of Dehkhoda’s Loghat-nameh have been in mind. By taking into consideration the rule: “the more difficult recording is preferable”, one can confirm the accuracy of some of the recommended recordings.In the present article, reference has also been made to the correct pronunciation and interpretations of a number of expressions. All these have been categorized into five groups: (1) thought-provoking recordings in manuscripts and commentaries, (2) preference of Foroughi’s over Yusefi’s recording by providing a new suggestion, (3) revisiting the pronunciation of certain words,  (4) reconsidering the exposition of certain expressions, (5) comparative corrections.
  Keywords: review, analysis, correction, Sa’di’s Gulistan, old commentaries, Khiyābān-e Gulistan, Bahār-e Bārān
 • Sajjad Amiri Bavandpour * Pages 99-126
  The Syriac text of Yuhanna-ye Tāzi’s life has not been edited and published so far. Like many other Syriac hagiographical texts, it contains invaluable information regarding Iran’s society in the Sasanian era.While providing a brief introduction to the contents of the text, the present study attempts to approximately determine the time and place of the writing of this text. The author’s name is not known, but based on the intratextual evidence, it can be said that this text was written some time between the 7 to 9 H/13-15 centuries by one of the Hiri monks residing in the Mar Yuhanna’s monastery in the Tūr Abdin region, North of Mesopotamia.
  Keywords: Syriac, Monasticism, Yuhanna-ye Tāzi, hagiography
 • Morteza Daneshyar * Pages 127-148
  The Tarikh-e Jahāngoshāy  (History of the World-Conqueror) written by Atamalek of Juvayn (623-681 H/1226-1282 CE), is a rare work in historiography and Persian literature,  to which a large number of scholarly studies have been devoted. Nonetheless, there are still quite a few queries and uncertainties about the book and its author.The present article, which looks at Juvayni as a political historian and judges him with respect to his professional restraints, provides answers to some of these questions. The findings of this study indicate that the reason for Juvayni failing to address the events following the collapse of the Ismailis was hardly an increase in his occupational burden and lack of time, but was mainly due to his political and ideological inhibitions.  Another part of our findings reveals the fabrication of Juvayn’s two genealogical records and suggests several conjectures as to the origin of the title of The Tarikh-e Jahāngoshāy. and Juvayni’s plan to author a general history in collaboration with others.
  Keywords: Atāmalek of Juvayn, Juvayni house, the fabrication of genealogy, Tarikh-e Jahāngoshāy, Historiography
 • Mohammad Jafari (Qanavati) Pages 149-166

  In recent years, once in a while in several local Azerbaijan’s publications, wolf has been claimed to be the totem of Azerbaijani people. Certain individuals who call themselves “hoviyyat talab” (identity-seekers), promote such a notion both in their writings and behaviors.In the present article, while presenting the definition and features of the totem, we emphasize that the most important aspect of the totem is its support for those people who regard it as their own common ancestor. Then, by examining wolf in the folklore of Azerbaijan and its echo in the poetry of such Azerbaijani poets as Qatrān, Nezāmi, Khāqāni, Sā’eb, and Shahryār, we have demonstrated that in both areas, wolf is a vicious creature that brings about nothing but evils. Thus, it cannot be the totem of people of Azerbaijan although it might possibly be the totem of the Eastern Turks or Mongols.

  Keywords: totem, totemism, Wolf, folklore of Azerbaijan
 • Javad Bashary * Pages 167-188
  From the time of the Timurid Shahrukh’s reign on, governors of Mashhad set up a well-organized apparatus for managing the Astān-e Razavi Complex (Imam Reza’s Shrine in Mashhad); this is understood not only from the detailed endowment deed of the Goharshad Mosque but also from other documents discovered from time to time.In a valuable uninvestigated manuscripts collection that formerly belonged to the Ostad Homā’i’s library, there is a copy of an edict authorizing the collection of offerings and presents donated to Āstān-e Qods, written by Simi of Nishapur, a notable 9th H./15th-century secretary and calligrapher; this being reviewed and examined in the present article.The document informs us that one of the Timurid governors empowered an individual known as Sayyed Ahmad b. Hindu b. Sayyed Hosām al-Din al-Hosayni al-Mashhadi to travel to various places and receive oblational gifts and offerings from those unable to go to Imam Reza’s mausoleum in person, and then transfer them to the Astan-e Qods. This document is an old source associated with one of the significant periods of the expansion of Mashhad and the Razavi Shrine, that is, the first part of the 9th/15th century, therein particular attention has been directed to the city of Mashhad and the Astan-e Qods.
  Keywords: Astan-e Qods-e Razavi, Timurids, Simi of Nishapur, Jalal Homā’i
 • Rezvan Massah * Pages 189-200

  At first glance, the word ʿazrā reminds ever Arabic speaking Muslim and Christian of Mary, who is always remembered with great respect and reverence. The fact that Mary was given the title ʿazrā has a long history which this word has gone through before reaching us. But how did Mary come to be called ʿazrā? Has this word been used to denote “virgin and celibate” from the beginning?This article attempts to historically search the semantic development of the word and elucidate its various meanings as it appears in principal sources.

  Keywords: ʿazrā, dūshizeh (virgin), Batool (cloistered), Akkadian language, Hebrew, Syriac, Arabic
 • Ali Babaei Siab * Pages 201-222
  The studies related to Isma’ili’s history, especially in identifying, correcting, translating, and introducing manuscripts, are among the endeavors the unique example of which can be observed in Vladimir Ivanov’s works. In his studies, Ivanov managed to publish a comprehensive catalogue of the authentic texts about various Isma’ili sects and set to edit, translate, and investigate some of them.This article attempts to critically analyze one of the works corrected by this Russian Orientalist in 1936. Suhail Zakkār also produced in 2007 a second version of the treatise based on a different manuscript. The treatise is entitled Estetār al-Imam wa tafarroq ol-do’āt fi al-jazāyer le-talabehi (The hiding of the Imam and the dispatching of proselytizers to various assigned lands in search of him).On the basis of the third existing manuscript of this Isma’ili treatise, the present study addresses Vladimir Ivanov’s editorial research about it.
  Keywords: Estetār al-Imam, Isma’ilis: manuscript, Vladimir Ivano, Suhail Zakkār
 • Mohsen Bahram Nezhad * Pages 223-239
  Bijan-e Tārikh-e Safavi khwān (Narrator of the Safavid History) is an historiographer who, by writing Rustam Khan-e Gorji’s political and military biography, has gained fame among the Safavid historians. He may have been one of the storytellers who later turned to professional historiography.The present study addresses the question that, in dealing with the historical personality of Rustam Khan, how Bijan thought and what methods he employed in its exposition and elucidation.This article attempts to demonstrate that Bijan takes on no modern perspective of history, but, influenced by Islamic heritage and Persian tradition of the Safavid time, he endeavors to direct his own thought system toward expanding a military hero-oriented outlook while adhering to the principles of traditional perspective which is based on religion, historical lessons and examples, fate and ethics. Additionally, inspired by the literary style current at the time and by applying a mixture of narrational, naqāli (storytelling) and critical methods, Bijan defends the heroic actions taken by Rustam Khan against his foes, rightly and realistically responding to the inquiries raised by the spirit of his time.
  Keywords: Bijan-e Tārikh-e Safavi -khwān, history of Rustam Khan, the General Commander, Historiography, historical outlook
 • Hamidreza (Babak) Salmani * Pages 241-253

  In 1394 S./2015, Nasrullah Pourjavadi wrote a book about Baba Tahir Oryān and tried to identify him with one of the Sheikhs of Hadith, Abu Muhammad Tahir bin Al-Hasan Ibn Ibrahim Al-Hamdani, known as "Jassās" (plasterer). A year later, Jamshid Mazaheri wrote an article and strongly criticized this identification. What is published here is a short treatise that explains some observations of Bābā Tāhir, written in the early 9th/15th  century; The importance of this treatise, which could be considered the oldest Persian commentary of Bābā Tahir's words, is that the time of the confusion between these two personalities goes back at least to the first years of the 9th century.

  Keywords: Bābā Tāhir Oryan, Abu Muhammad Tahir bin Al-Hasan Ibn Ibrahim Al-Hamdani, Sheikh Bābā Tahir-e Jassās