فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 52، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/04
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی عبدالهی نیا*، محمد انصاری پور، فرزانه غفاری، محسن ناصری صفحات 263-274

  اولین اصل در اصول شش گانه حفظ سلامتی از دیدگاه طب ایرانی هوا است. هوا به سبب نقش مهمی که در تنفس موجودات زنده دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است. هرگونه تغییر در کیفیت هوا می تواند در عملکرد سیستم های حیاتی بدن تاثیرگذار باشد. این مطالعه به بررسی تاثیر هوا بر بدن از دیدگاه طب ایرانی و راه های پیشگیری از بروز اثرات منفی آلودگی هوا بر سلامت انسان از منظر طب سنتی و نوین می پردازد. در این مطالعه، که به صورت کتابخانه ای انجام شد، منابع مهم طب ایرانی به ویژه کتاب قانون و همچنین کتب و منابع واجد حفظ صحت در موضوع هوا بررسی شدند و شواهد متناظر در پایگاه‏ های اطلاعاتی الکترونیک چون Google Scholar, SID, PubMed مطالعه شدند. انتخاب محل سکونت مناسب، پرهیز از استنشاق هوای کدر، تدابیر پوشش بدن، اصلاح تنفس پوستی و ایجاد سیستم تهویه مناسب از توصیه های طب ایرانی برای داشتن سلامت جسمی و روحی است. توجه به جهت تابش نور آفتاب، جهت وزیدن بادها، قرارگرفتن در معرض هوای مزارع متنوع کشاورزی و بالاخره نزدیکی و دوری محل زندگی از کوه ها، دریاها و معادن ملاحظاتی است که طب ایرانی برای داشتن تنفس پاک و شرایط تاثیرگذار خارجی موثر بر سلامتی به آنها اهمیت می دهد. بررسی نظرات طب ایرانی و مقایسه آن با شواهد موجود در طب نوین نشان می دهد که بسیاری از توصیه های پیشگیرانه طب ایرانی درخصوص راهکارهای اجتناب از اثرات منفی قرارگرفتن در معرض هوای ناسالم، با مستندات امروزی طب جدید هم خوانی دارد؛ لذا توصیه می شود تا راهکارهای مطرح در طب ایرانی در پیشگیری و درمان بیماری ها به ویژه بیماری های تنفسی ارزیابی شود.

  کلیدواژگان: طب ایرانی، هوا، سلامتی، تنفس
 • محمدکریم صابری، علی اوچی، محمود خدادوست، سید عابدین حسینی آهنگری*، محمدرضا امیری، حسین وکیلی مفرد صفحات 275-288
  سابقه و هدف

  این مطالعه با هدف تحلیل کتاب سنجی و مصورسازی مجله طب سنتی اسلام و ایران طی سال های 1389 تا 1400 انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر، توصیفی و از نوع کتاب سنجی است. جامعه مورد مطالعه را 546 مقاله از 48 شماره و 4 ویژه نامه مجله طب سنتی اسلام و ایران از ابتدای شکل گیری مجله (1389) تا پایان سال 1400 تشکیل می دهد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از وب سایت مجله و پایگاه اسکوپوس استفاده شد. اطلاعات کتابشناختی و استنادی تمام مقالات استخراج و تحت فرمت CSV ذخیره شد. برای مصورسازی نیز مشخصات تمامی مقالات در قالب فایل ris دانلود و ذخیره شد. بعد از جمع آوری داده ها از نرم افزار اکسل برای انجام تحلیل های توصیفی و VOSviewer برای مصورسازی داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  روند انتشار و استنادات مجله ابتدا صعودی و سپس نزولی است به طوری‏که تعداد مقالات مجله از سال 1389 تا سال 1395 صعودی و سپس نزولی است. روند استنادهای دریافتی نیز از سال 2010 تا سال 2012 صعودی بوده و پس از آن نزولی و یکنواخت بوده است. مقاله علیرضا قنادی با عنوان «ضرورت، اهمیت و کاربردهای دانش طب سنتی اقوام مختلف» با 12 استناد، پراستنادترین مقاله در اسکوپوس بود. محمدرضا شمس اردکانی با انتشار 36 مقاله پرتولیدترین نویسنده است و میثم شیرزاد با 153 پیوند، دارای بیشترین هم تالیفی است. اکثر نویسندگان برتر از دانشگاه علوم پزشکی تهران و اصفهان هستند. کلیدواژه های طب سنتی با 74 رخداد، طب سنتی ایرانی با 46 رخداد و طب ایرانی با 45 رخداد به‏ترتیب سه کلیدواژه پربسامد در مجله هستند.

  نتیجه گیری

  این مطالعه یک تحلیل کتاب سنجی و تحلیل استنادی از تمام مقالات مجله طب سنتی اسلام و ایران طی سال های 1389 تا 1400 ارایه کرده است. یافته های این مطالعه می تواند برای مخاطبان و مسیولان مجله مانند یک نقشه راه باشد و به آنها در ادامه مسیر کمک کند.

  کلیدواژگان: تحلیل، کتاب سنجی، مصورسازی داده ها، طب ایرانی
 • محمدرضا رستم بخش، قاسم فولادی*، حسین رضایی زاده صفحات 289-304
  سابقه و هدف

  زندگی شهری و صنعتی و دوری تدریجی از سبک زندگی سالم در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی، چالش هایی را برای نظام سلامت به وجود آورده است که متخصصان، آن را از پیامدهای زندگی مدرن می دانند. هدف پژوهش حاضر، آن است که با استفاده از رویکرد آینده‎پژوهانه به بررسی پیامدها و چالش ‏های احتمالی نظام سلامت ناشی از تغییر و تحولات سبک زندگی در کشور تا 10 سال آینده بپردازد و پاسخ‎های ممکن طب ایرانی را در بهبود سبک زندگی آشکار کند.

  مواد و روش ها

  این تحقیق، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‏ ها، دارای روش ترکیبی (کمی و کیفی) است. به‏ منظور تجزیه ‏وتحلیل داده‎ها، از تحلیل‏ های آمار استنباطی و روش «تحلیل اثرات متقابل» (به کمک نرم افزار میک مک) و «چرخ آینده»، که در زمره فنون آینده پژوهی به حساب می آیند، استفاده شده است. جامعه آماری در این مطالعه به ‏منظور مصاحبه و توزیع پرسش‏نامه، متخصصان طب ایرانی، مدیران وزارت بهداشت و اعضای هییت علمی دانشکده ‏های طب ایرانی بوده اند.

  یافته‏ ها:

   در یافته‏ های پژوهش، هفده متغیر کلیدی موثر بر آینده شناسایی شدند؛ سپس پیاده سازی روش تحلیل اثر متقابل بر روی این متغیرها، علاوه بر اینکه سازوکار اثرگذاری بین آنها را آشکار کرد، چهار عامل «شهرنشینی و جابه جایی جمعیت»، «مواد مخدر»، «غذاهای آماده» و «مواد آلاینده در هوا» را به عنوان پیشران های آینده ساز برجسته نمود. در مرحله بعد و با کشف ارتباط میان عوامل، روش چرخ آینده کمک نمود تا تحلیل ها در افق آینده معنا یابند.

  نتیجه ‏گیری: 

  با توجه به یافته ‏های این پژوهش مبنی بر عوامل و پیامدهای بسیار خطیری که نظام سلامت را با چالش‏ های فراوانی مواجه خواهد کرد، به نظر می‏ رسد که یکی از مهم ترین راهکارهای برون رفت از بحران‏ های پیش روی کشور، اصلاح سبک زندگی و استفاده از ظرفیت علمی و فرهنگی طب ایرانی است

  کلیدواژگان: سبک زندگی، طب ایرانی، سلامتی
 • سمیه ماهروزاده، محمدرضا رجب نژاد، نسرین محمدی*، بهاره یوسف ثانی صفحات 305-312

  طولانی‏ شدن روند زایمان عوارض زیادی برای مادر و جنین و نوزاد به همراه دارد و یکی از بهترین اقدامات ایجاد رویکردهای جدید برای تسهیل و تسریع روند زایمان است که با توجه به گرایش جهانی به موضوع درمان با طب مکمل، بررسی و تحقیق روی منابع طب سنتی، جهت شناسایی وضعیت‏ های قرارگیری زایو می‏ تواند اقدام موثری در پیشگیری و درمان طولانی‏‏ شدن روند زایمان و درنهایت افزایش سلامت مادر و نوزاد باشد. این پژوهش درصدد آن است که تمام وضعیت‏ های قرارگیری زایو را که در منابع معتبر طب سنتی ایران جهت تسهیل زایمان ارایه شده است مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش کتابخانه ‏ای است که در آن متون معتبر طب سنتی شامل الحاوی، قانون در طب، اکسیر اعظم، هدایه المتعلمین، ذخیره خوارزمشاهی، التصریف لمن عجز عن التالیف، طب اکبری، تدبیر الحبالی و الاطفال و الصبیان، معالجات عقیلی و بهجت الروساء فی امراض النساء مطالعه شده است. تواتر بیان پوزیشن‏ های خاص در طی هزاران سال حاکی از پشتوانه گران بهایی است که می ‏تواند در طراحی و ارایه یک پوزیشن خاص به ما کمک شایانی بکند و در نهایت بهترین وضعیت قرارگیری جهت زایمان نشستن روی صندلی یا چهارپایه ذکر شده است.

  کلیدواژگان: زایمان، طب سنتی، تاریخ پزشکی، طب ایرانی
 • نفیسه شعبانی، نرگس تاجیک، زهرا قهرمانی، زهرا علمدار، محمدحسین آیتی* صفحات 313-320

  بیماری های همه گیر و مسری از دیرباز در جوامع بشری رایج بوده که همواره مشکلاتی را ایجاد کرده اند. ایرانیان باستان با امراض مسری آشنایی داشته و با تدابیر پیشگیرانه مانع از شیوع این بیماری ها بوده اند. رویکرد پیشگیرانه پس از اسلام در طب ایرانی مورد تاکید حکمای مسلمان ایرانی بوده است و رساله های فراوانی در این باب نگاشته اند. نصیحت نامه سلیمانی اثر حکیم شاه ‏محمدبن ‏حاجی قزوینی (قرن 10 هجری ‏قمری) از آثار کوتاه و ارزشمندی است که برای نگهداشت سلامتی در ایام همه گیری ها نوشته شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه مروری با روش کتابخانه ای است که به معرفی کتاب نصیحت نامه سلیمانی و مولف آن حکیم شاه‏ محمد قزوینی و بیان تدابیر پیشگیرانه ذکرشده در اثر می پردازد. حکیم شاه‏ محمدبن‏ حاجی قزوینی از دانشمندان ایرانی سنی مذهب بود که در دوران صفویه در ایران می زیسته است و سپس به دعوت سلطان بایزید دوم عثمانی به استانبول مهاجرت می کند. در قرن 15 میلادی (قرن 9 هجری ‏قمری) امپراتوری عثمانی با اپیدمی طاعون و سایر عفونت ها روبه رو بود که مولف، اثر ارزشمند خود با عنوان نصیحت نامه سلیمانی در باب حفظ الصحه در ایام همه گیری ها را برای سلیمان قانونی سلطان عثمانی (926 تا 974 هجری ‏قمری) در سال 929 هجری ‏قمری به زبان فارسی نگاشته است. مولف تدابیر پیشگیرانه در ایام همه گیری ها را براساس اصول سته ضروریه در مکتب طب ایرانی بیان می کند. امروزه با پیدایش همه گیری کرونا و نقش رعایت شیوه نامه های بهداشتی، اهمیت حوزه بهداشت و پیشگیری بیش از پیش بر همگان مشخص شده و این در حالی است که حکمای طب ایرانی از کهن ترین دوران از دانش و آگاهی خوبی در حوزه بهداشت و سلامت عمومی برخوردار بوده و پیشگیری را مقدم بر درمان دانسته و تدابیر حفظ سلامتی را مورد توجه قرار می داده ‏اند

  کلیدواژگان: همه گیری ها، کووید-19، طب ایرانی، تاریخ پزشکی
 • محمدعلی محققی* صفحات 321-328

  اخلاق پزشکی میراثی ماندگار و ریشه‏ دار و بن‏مایه ‏های آن برخوردار از تمامی معارف بشری و تعالیم انبیاء الهی و سیره حکیمان و طبیبان، در قدمتی به درازای طول تاریخ بشری است. هدف مطالعه، پردازش تطورات تاریخی اخلاق پزشکی و برگرفتن درس های آموزنده از آنها است. این مطالعه مروری و با مراجعه به گزیده ای از نوشته ‏جات معتبر و مرتبط انجام شد. تحلیل یافته‏ ها، برقراری انسجام و هماهنگی بین آنها، استنباط مفاهیم اخلاقی و شفاف سازی موارد ابهام، با رویکرد تاریخ نگاری تحلیلی انجام شده است. محدودیت شدید منابع از مولفه های تاثیرگذار بر هر نوع مطالعه در تاریخ طب باستان است. در موضوع مطالعه، دو دوره زمانی «باستان تا قبل از ظهور زرتشت و نگاشت اوستا» و «ظهور و افول ساسانیان تا ظهور اسلام» بررسی شده است. در عمل یافته‏ ها و شواهد موردنظر از دوران باستان تا دوره تاسیس دانشگاه جندی‏ شاپور، شامل دوران فعالیت این نهاد بزرگ تمدنی تا دوره قبل از ظهور اسلام، مرور و نکات برجسته مرتبط با ارزش ها و تحولات اخلاقی، احصا و به ترتیب دوره های تاریخی تنظیم و ارایه شده است. اخلاق در قلب حرفه مقدس طب و همزاد و همراه آن، دانشی دیرین و کهن، در طول زمان ساری و جاری و به منزله روح در کالبد زمان، همواره حیات بخش و تا امروز هم‏چنان زنده و پویا و نقش‏ آفرین است.

  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، طب ایرانی، تاریخ پزشکی
 • فرزاد مسعودکبیر*، محمد صاحب جمع، رضا محسنی بدل آبادی، علیرضا امیرزادگان صفحات 333-334
|
 • Ali Abdolahinia*, Mohammad Ansaripour, Farzaneh Ghaffari, Mohsen Naseri Pages 263-274

  The first principle among the six principles of maintaining health from the perspective of Persian Medicine is air. Air plays an important role in respiration of living organisms. Any changes in air quality can affect the functioning of vital body systems. This study investigates the effect of air on the body from the perspective of Persian Medicine and suggests ways to prevent the negative effects of air pollution on human health from the perspective of both traditional and modern medical systems. In this library study, we reviewed important sources of Persian Medicine, especially Al-Qanun fi al-Tibb, as well as qualified books and sources on health maintenance on the topic of air. Subsequently, corresponding evidence was studied in electronic databases such as PubMed, Google Scholar and SID. Choosing a suitable place of residence, avoiding inhalation of dusty air, type of clothing, skin breathing conditions and creating a suitable ventilation system are among the recommendations of Persian Medicine for physical and mental health. Paying attention to the direction of sunlight, direction of winds, being exposed to the air of diverse agricultural fields, and finally the proximity and distance of the place of residence from mountains, seas and mines are among considerations of Persian Medicine. Examining the opinions of Persian Medicine and comparing it with the evidence in Modern Medicine revealed that many of the preventive recommendations of Persian Medicine regarding the strategies to avoid the negative effects of exposure to unhealthy air are in line with modern documentations of conventional Medicine, Thus, evaluation of the proposed strategies of Persian Medicine in prevention and treatment, especially  that of respiratory diseases, is recommended.

  Keywords: Persian Medicine, Air, Health, Respiration
 • MohammadKarim Saberi, Ali Ouchi, Mahmoud Khodadost, Seyed Abedin Hoseini Ahangari*, MohammadReza Amiri, Hossein Vakili Mofard Pages 275-288
  Background and Purpose

  This study was conducted with the aim of bibliometric analysis and visualization of the Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine during the years 2010 to 2021.

  Materials and Methods

  The present study is a descriptive bibliometric study. The community studied in this research consists of 546 articles from 48 issues and 4 special issues of the Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine from the the first publication (2010) to the end of 2021.The journal website and Scopus database were used to collect the required data. Bibliographic and citation information of all articles were extracted and saved in CSV format. Specifications of all articles were downloaded and saved in ris file format for visualization. After collecting the data, Excel software was used to perform descriptive analysis and VOSviewer was used to visualize the data.

  Results

  The trend of journal publication and citations is first upward and then downward; so that the number of articles in the journal is ascending and then descending from 2010 to 2016. The trend of received citations is also upward and growing from 2010 to 2012, and then downward and constant. Alireza Ghannadi’s article titled "Necessity, importance, and applications of Traditional Medicine knowledge in different nations" was the most cited article in Scopus with 12 citations. Mohammad Reza Shams Ardekani is the most productive author with 36 articles, and Meysam Shirzad has the most co-authorship with 153 links. Most of the top authors are from Tehran and Isfahan Universities of Medical Sciences. The keywords, traditional medicine with 74 occurrences, traditional Iranian medicine with 46 occurrences, and Persian Medicine with 45 occurrences are the three most frequent keywords in the Journal respectively.

  Conclusion

  This study has provided a bibliometric analysis and citation analysis of all the articles in the Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine during the years 2010 to 2021. The findings of this study can serve as a guide and roadmap to journalists and assist them in continuing their way.

  Keywords: Analysis, Bibliometrics, Data visualization, Persian Medicine
 • MohammadReza Rostambakhsh, Qasem Fooladi*, Hossein Rezaeizade Pages 289-304
  Background and Purpose

  Urban and industrial life and the gradual dissociation from a healthy lifestyle at the individual, family and social levels have created challenges for the health system, which experts consider to be the consequences of modern life. The aim of the current research is to investigate the possible consequences and challenges of the health system due to the changes and developments of the lifestyle in the country in the next 10 years, using a future research approach, and to reveal the possible answers of Persian Medicine to improving lifestyle.

  Materials and Methods

  This applied research is conducted using a mixed method (qualitative and quantitative) in terms of data collection. In order to analyze the data, inferential statistics analysis and the methods of "interaction analysis" (with the help of Micmac software) and "future wheel", which are among future research techniques, have been used. In order to interview and distribute questionnaires, the statistical population of Persian medical experts, managers of the Ministry of Health, and faculty members of the School of Persian Medicine of Tehran University of Medical Sciences were selected.

  Results

  Based on the findings of this research, 17 key variables affecting the future were identified. Subsequent implementation of interaction analysis method on these variables, revealed the mechanisms of influence between them, and also highlighted four factors of "urbanization and population movement", "narcotics", "prepared foods" and "air pollutants" as future-making driving forces. In the next step, by discovering the relationship between the factors, the future wheel method helped the analyses to make sense in the future horizon.

  Conclusion

  According to the findings of this research based on the very serious factors and consequences that will impose many challenges on the health system, it seems that one of the most important ways out of the crises facing the country is to modify lifestyle and use the scientific and cultural capacity of Persian Medicine.

  Keywords: Lifestyle, Persian Medicine, Health
 • Somaye Mahroozade, MohammadReza Rajabnejad, Nasrin Mohammadi*, Bahareh Yousefsani Pages 305-312

  Prolonged labor is accompanied by many complications for the mother, fetus, and infant and thus, one of the best measures is to create new approaches to facilitate and speed up the childbirth process. Considering the global trend towards complementary medicine, investigation and research on traditional medicine sourcesregarding birth positions, can be an effective measure in preventing and treating prolonged labor and ultimately increasing the health of the mother and the baby. This research aims to examine all the birth positions that are presented in reliable sources of Traditional Persian Medicine to facilitate childbirth. The study was conducted by library method, in which the authentic texts of traditional medicine, including Al-Hawi fi al-Tibb, Al-Qanun fi al-Tibb, Exir-e Azam, Hidayat al-Muta`allimin fi al-Tibb, Zakhireye Khwarazmshahi, Al-Tasrif Liman 'Ajaz 'Aan al-Taleef, Tibb-i Akbari, Tadbir al-Hubala wa-al-Atfal wa-al-Sibyan, Moalijat-i Aqili and Bahjat al-Ru'asa' fi Amrad al-Nisa' were studied. The frequency of giving birth positions during thousands of years indicates a valuable resource that can help us a lot in designing and presenting a specific position, and finally, the best position for giving birth is sitting on a chair.

  Keywords: Childbirth, Traditional Medicine, History of Medicine, Persian Medicine
 • Nafise Shaabani, Narges Tajik, Zahra Ghahramani, Zahra Alamdar, MohammadHossien Ayati* Pages 313-320

  Epidemic and contagious diseases have been common in human societies for a long time and have persistently caused problems. Ancient Iranians were familiar with contagious diseases and prevented their spread with preventive measures. The preventive approach after Islam in Persian medicine has been emphasized by Iranian Muslim scholars and they have written many treatises on this topic. Nasihat-Nama Suleimani by Hakim Shah-Mohammad Ibn Haji Qazvini (15th century A.D) is a short, but valuable work written to maintain health during epidemics. The current research is a review study with a library method, which introduces the book Nasihat-Nama Suleimani and its author, Hakim Shah-Mohammad Ibn Haji Qazvini, and explains the preventive measures mentioned in the work. Hakim Shah-Mohammad Ibn Haji Qazvini was one of the Sunni Iranian scholars who lived in Iran in the Safavid era, and then migrated to Istanbul at the invitation of Ottoman Sultan Bayezid II. In the 15th century, the Ottoman Empire faced epidemics such as plague and other infections. The author wrote the valuable work "Nasihat-Nama Suleimani" on lifestyle management (Hifz al-Sihha) in Persian language in 1522 during epidemics, and dedicated it to Ottoman Sultan Suleiman the Magnificent (1520-1566 AD). The author describes preventive measures during epidemics based on the six essential principles of lifestyle in Persian Medicine. Today, with the emergence of the COVID-19 epidemic and the role of compliance with health guidelines, the importance of health and prevention has become more and more clear to everyone, while Persian medical scholars had good knowledge and awareness of the field of health and public health since the most ancient times and considered prevention before treatment and paid attention to health protection measures.

  Keywords: Epidemics, COVID-19, Persian Medicine, History of Medicine
 • MohammadAli Mohagheghi* Pages 321-328

  Medical ethics is a long-lasting and deep-rooted heritage, and its foundations have all human knowledge and the teachings of divine prophets and the lives of sages and physicians, dating back as far as human history. The purpose of the study is to process the historical developments of medical ethics and to take instructive lessons from them. This review study was conducted by referring to a selection of valid and relevant articles. Analyzing the findings, establishing coherence and coordination between them, inferring ethical concepts and clarifying ambiguous cases, has been done with an analytical historiography approach. The severe limitation of resources is one of the factors affecting any type of study in the history of ancient medicine. In the subject of the study, two time periods "Ancient times before the appearance of Zoroaster and writing the Avesta"; and "the rise and fall of the Sassanids until the rise of Islam", has been reviewed. In practice, the desired findings and evidence from the ancient times to the founding period of Jundishapour University, including the activity period of this great civilizational institution to the period before the advent of Islam, were reviewed; and highlights related to moral values and developments, were gathered and, based on the historical periods are presented. Ethics is at the heart of the holy profession of medicine and its cognate and companion, as an ancient knowledge, throughout time and current and as a soul in the body of time, it is always life-giving and still alive and dynamic and playing a role.

  Keywords: Medical Ethics, Persian Medicine, History of Medicine