فهرست مطالب

نشریه عرفان اسلامی
پیاپی 76 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/18
 • تعداد عناوین: 20
|
 • زهره خلیلی، اصغر دادبه*، احمد خیالی خطیبی صفحات 1-20
  اگر به شخصیت‎های دیوان حافظ از حوزه روانشناسی نگریسته شود، حضور کهن‎الگوها به ویژه «آنیما» در آن‎ها دیده می‎شود. در ابتدای غزل‎هایی که آنیما نمود دارد معشوق معمولا زمینی و غزل عاشقانه است و به ابیات پایانی که نزدیک می‏شویم، حس روحانی و معنوی بر ابیات غالب می‏شود و معشوق جلوه‎های آسمانی پیدامی‎کند. غزل شماره 26 با مطلع (زلف آشفته وخوی کرده و خندان لب و مست ...) نیز چنین خصوصیتی دارد. اختلافات و تناقضات در ابیات این غزل برای مفسران مسیله چالش برانگیزی است و باعث سردرگمی در تفسیر اشعار شده و در نهایت شعر را دوگانه و ابیات را مستقل فرض می‎کنند. درحالی که علت این نوسانات و تحولات در تبدیل کهن الگو آنیما به کهن الگوی پیر فرزانه و همچنین خودشناسی و تفرد شاعر است و کل غزل فرآیند این گذار را روایت می‎کند. استفاده از تفسیر روانشناسی تحلیلی در غزل مورد بحث دریچه‎ای به دیدگاه مفسر بازمی‎کند و او را مجهز می‎کند فراتر از تفاسیر سنتی با دیدی عمیق‎تر به اشعار شاعر بنگرد و ارتباط بنیادی و مستحکم در محور عمودی کلام که در زیر غباری از پیش داوری‎های خودآگاه ذهن پوشیده شده را دریابد، ضمن آنکه این نگرش درونی محمل مناسبی برای برداشت‎های عرفانی از غزل مورد بحث حافظ نیز هست.
  کلیدواژگان: غزلیات حافظ، پیوستگی معنایی ابیات، آنیما، پیرفرزانه، تفرد، خودشناسی
 • محسن فاسونیه چی، علیرضا مظفری تازه کند*، عبدالناصر نظریانی صفحات 21-40

  کی از وجوه تمایز صوفیه نسبت به سایر فرقه ها و نحله ها، موضوع شطح و طامات بوده که از قضا یکی از جنجالی ترین ویژگی های گفتاری این قشر بوده است. در این پژوهش به بررسی جریان تمایززدایی در عرفان با تاکید بر پدیده شطح و طامات از آغاز تا قرن نهم هجری پرداخته ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد که اگرچه عرفا در ابتدا برای متمایزساختن خود از سایر جریان های فکری، به برخی آداب و رسوم و رفتارهای خاص روی آورده اند، اما رفته رفته این تمایزیابی ها مورد انتقاد و مخالفت دو گروه قرارگرفته است؛ گروهی که به منظور تخطیه کلیت عرفان، سنت های ویژه عرفا را دستاویز هجمه خود قرارداده اند و گروه دیگری که از قشر عرفا، اقدام به مبارزه با این افراط و رد و انکار برخی ویژگی های رفتاری و گفتاری عرفا کرده اند. بنابراین موج تمایززدایی از عرفان که از ابتدای شکل گیری این جریان فکری به حیات خود ادامه داده بود، رفته رفته شدیدتر و همه گیرتر شد و از آنجا که خود عرفا نیز با اتکا به نقد درون گفتمانی، به پایش و پالایش آداب و رسوم غیرعادی عرفان پرداختند، شطح و طامات نیز مورد هجمه قرارگرفت و بعدها صوفیه بنا به مصلحت خویش و به منظور پاسداری از اعتقادات و باروهای اصیل خویش، شطح و طامات را که زمانی وجه ممیزه عرفان بود، به دلیل جنجال آفرینی و حاشیه سازی اش، از گفتار و سیره خویش زدودند

  کلیدواژگان: تمایزیابی، تمایززدایی، عرفان، تصوف، شطح و طامات
 • عظیم حمزئیان*، طناز رشیدی نسب صفحات 41-60
  تجلی حق در جهان هستی، یکی از مسایل مهم عرفان اسلامی محسوب می شود. بنا به اعتقاد عرفا، عالم مظهر اسماء و صفات حق است و مهمترین این ظهورات، انسان کامل است که عالی ترین تجلی حق، در عالم است. مولوی از عرفای بزرگی محسوب می شود که از تجلی و ظهور حق سخن گفته اند. او بهترین ظهور حق را شمس تبریزی دانسته و از این رو در این اثر، از او بسیار سخن گفته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، در غزلیات شمس، به بررسی اندیشه های مولوی، درباره ماهیت تجلی و ظهور اسماء و صفات حق پرداخته است، تا نشان دهد که درواقع، او با نگرش عرفانی خود، درباره ظهور اسماء و صفات حق، با توجه به احادیث قرب نوافل و فرایض، در نهایت توحید، به ستایش عالی ترین تجلی حق، پرداخته است.
  کلیدواژگان: عرفان نظری، تجلی اسماء و صفات، مولوی، دیوان شمس، انسان کامل
 • فرانک جهانبخش، مسروره مختاری*، عسکر صلاحی صفحات 61-84
  نگرش ها، ارزیابی های نسبتا پایداری از پدیده های مختلف جهان اجتماعی در ذهن افراد هستند. نظریه کارکردی نگرش، به واکاوی انگیزه های درونی انسان، علت ایجاد نگرش ها و نقش و کارکرد آن ها در ایجاد رفتارهای اجتماعی می پردازد. در مثنوی هفت اورنگ، بهره گیری شاعر از شیوه تمثیل پردازی و استفاده از قالب حکایت، در غالب موارد به ظهور و بروز نگرش های جامی درباره مسایل فردی، بینافردی و اجتماعی کمک فراوانی کرده است. جستار حاضر با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی موضوع «صوفیان ریایی» را از منظر تحلیل شخصیت و رفتار آن ها، بر اساس نظریه کارکردهای نگرش مطالعه کرده است. حاصل پژوهش نشان می دهد که نگرش طبقات مختلف اجتماعی در برابر پدیده ریاکاری و نمود آن در دوران جامی با عنوان «صوفیان ریاکار» را می توان در قالب دو «کارکرد سودجویانه» و «کارکرد ازرش خواهانه» طبقه بندی کرد. همچنین نقش اوضاع و احوال سیاسی، فرهنگی، سنن و آداب و رسوم جامعه و نیز کارکرد عرفان در این زمینه قابل تامل و بررسی است. با وجود ثبات نسبی در دیدگاه جامی، بررسی تناقض در نگرش با عنوان «ناهماهنگی شناختی» نیز، در هفت اورنگ جامی حایز اهمیت است که شاعر از دو رویکرد «توجیه نگرش» و «اقتدا به تقدیرگرایی» در این مولفه، بهره گرفته است.
  کلیدواژگان: روانشناسی اجتماعی، نظریه کارکردهای نگرش، هفت اورنگ جامی، صوفیان ریایی
 • محسن سیفی، مصطفی جوانرودی*، نجمه طاهری سرتشیزی، خدیجه فولادی صفحات 85-100
  دلالت های لایه ای و چندگانه اصطلاحات و نمادهای عرفانی، سبب گردیده تا شاعران معاصر عربی برای بیان اندیشه های و دغدغه های زمانه خویش از زبان عرفان بهره جویند تا ضمن غنا بخشیدن به آثار خویش، مخاطب را در دریافت مفاهیم و پیام ها دچار چالش و کنکاش ذهنی نمایند تا از این رهگذر، تامل دوچندان در آثار آنان کرده و به رمزگشایی از اندیشه صاحبانش همت کنند. عبدالله الصیخان یکی از  شاعران معاصر سعودی است که با تامل در آثار او می توان ردپای مضامین عرفانی را مشاهده نمود و کاربست زبان عرفان و تصوف در سروده هایش رنگ بدیعی به شعرش بخشیده است. وی در سروده (کیف صعد ابن الصحراء الی الشمس) به بیان برخی مضامین و اصطلاحات عرفانی پرداخته است. این مقاله برآن است تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مضامین و مفاهیم عرفانی در این سروده بپردازد. شاعر مضامین عرفانی را در جهت بیان افکار و اندیشه های خود به کاربرده است ابن الصحراء در این سروده  نماد یک انسان بدوی است که به دنبال کشف حقیقت و معرفت و کمال و به دنبال سیرعرفانی است یا اینکه او نماد خود شاعر است که سفر خود را از زمین به سوی آسمان آغازکرده است تا به خورشید دست یابد. او می کوشد تا با پشت سرگذاشتن مراحل عرفانی به تجلی گاه حق دست یابد و با فراخوانی شخصیت ابن صحرا برآنست تا پوشیده و در پرتو این مضامین آرا و اندیشه های خود را بیان کند.
  کلیدواژگان: مضامین عرفانی، عبدالله الصیخان، معراج، شعر معاصر عربی
 • مهدی محمدی*، محمدرضا بیگی، خدیجه صفری کندسری صفحات 101-122
  شخصیت والا و سیره انسانی و نبوی پیامبر اکرم)ص(همواره از کانون های مضمون آفرینی و تصویرسازی شاعران و نویسندگان در ادب فارسی بوده است. عرفای فارسی گوی پس از اسلام تاکنون به مناسبت های گوناگون به تکریم آن حضرت پرداخته اند؛ به ویژه در ابتدای سخن خود پس از حمد و ستایش خالق هستی بخش، به بزرگداشت و مدح پیامبر، مقام نبوت و مخصوصا خاتمیت و سرآمدی و محوریت وجود آن حضرت در کل کاینات توجه داشته اند. در این مقاله تلاش شده تا به شیوه توصیفی-تحلیلی سیمای حضرت رسول (ص) در دو کتاب مرصادالعباد و کشف المحجوب که خود از امهات متون گران سنگ ادبیات فارسی می باشند مورد بررسی و مقایسه قرارگیرد. هدف این جستار مقایسه کیفیت تبیین سیمای پیامبر(ص) در دو اثر مذکور است. در این راستا نشان دادن برتری های پیامبر اکرم ، ضرورت معرفت بیشتر آن حضرت و بیان خاتم بودن و منسوخ کردن ادیان دیگر توسط پیامبر(ص) قابل بیان می باشد. بدین منظور مباحثی چون مقایسه پیامبر اکرم با پیامبران دیگر مانند حضرت موسی، ابراهیم و...، شریعت پیامبر به ویژه مقید بودن مولف هر دو کتاب به آن و علل فرستادن شریعت پیامبر و جنبه های دیگری از ابعاد شخصیتی و تاریخی آن حضرت همچون واسطه آفرینش بودن، معراج، سایه نداشتن پیامبر و... از منظر نجم دایه و هجویری مطمح نظر بوده است. نتایج پژوهش نشان از جایگاه خاص پیامبر و شریعت وی در سلوک عرفانی هر دو عارف دارد.
  کلیدواژگان: پیامبر اکرم(ص)، کشف المحجوب، مرصادالعباد، شریعت، برتری پیامبر
 • مرتضی صرفی، بهرام دلیر نقده*، محمدجواد رودگر صفحات 123-146
  امام خمینی (ره) در حوزه های مختلف علومی چون فقه، فلسفه، عرفان، تفسیر و سیاست به اذعان و اقرار اهالی فن و تخصص صاحب نظر و اندیشه بوده اند و به تبع آن آثار گرانبهایی اعم از گفتاری و نوشتاری از ایشان برای اهالی فکر و اندیشه به یادگار مانده است. امام خمینی(ره)، فقیهی جامع الشرایط و مجتهدی آگاه به مقتضیات زمانه بودند. تسلط کم مانند بر مباحث فقهی از یک سو و توانایی تحلیل درست مسایل روز، از سوی دیگر، آثار نوشتاری ایشان را در زمره بهترین و تاثیرگذارترین آثار قرارداده است. در مقاله حاضر به بررسی نقش عرفان در ادبیات امام خمینی (ره) در دوران مبارزه سیاسی قبل از انقلاب اسلامی پرداخته شده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که عرفان در ادبیات امام خمینی (ره) در دوران مبارزه سیاسی قبل از انقلاب اسلامی نقش تاثیرگذاری داشته است. بر این اساس امام خمینی (ره) در دوران مبارزه سیاسی قبل از انقلاب اسلامی در تعامل با روحانیون، حجاب اکبر، اجتهاد پویا و سنتی، دانشجویان داخل و خارج از کشور، عموم  مردم، ارتش و در جریان کاپیتولاسیون و قیام 15 خرداد از ادبیات عرفانی بهره گرفته اند.
  کلیدواژگان: عرفان، امام خمینی (ره)، مبارزه سیاسی، انقلاب اسلامی
 • سعیده الوان، بخشعلی قنبری*، محمدرضا آرام صفحات 147-164
  یکی از راه های شناخت خداوند، از طریق درک تجلی ذاتی خدا در کاینات است که به کمک اسماء و صفات و افعال حاصل می شود. یهودیان به رغم پایبندی به توحید در متون دینی و معتبرشان، بعضا تمثل و تجسد را به ذات الهی نسبت داده اند درحالی که قرآن کریم باوجود پذیرش تمثل برای برخی موجودات، تمثل و تجسد را برای ذات خداوند نفی می کند و قایل به تجلی ذاتی در تمام خلقت است. خدا در عهد عتیق با اسامی متعددی معرفی شده و در مواردی صفات انسانی دارد و بر یهودیان به طرقی ملموس، متجلی می شود. حضور خداوند در سراسر عهد عتیق با عنوان «شخینه» به مثابه مخلوقی جدای از خداوند به بندگان اعلام شده و حضور خداوند در بین مردم به حضور شخینه مشروط است درحالی که قرآن، حضور الهی را دایمی می د اند. تجلی ذاتی خدا در قرآن به گونه ای است که شایبه تشبیه در آن نباشد درحالی که در تورات دست کم در مواردی به حضور مستقیم و تصورات انسانی از خداوند اشاره شده است و همین استفاده از الفاظ انسانی و نسبت دادن رفتار های انسانی به خداوند در عهد عتیق، شناخت خدا را از مدار تنزیه وارد مدار تشبیه نسبتا شدیدی می کند؛ هرچند که می توان وجود چنین عباراتی را صرفا برای نزدیک تر ساختن مفهوم ذات الهی به ذهن بشر دانست و آن ها را به منظور درک عامه به گونه ای تاویل نمود که با تنزیه خداوند منافات نداشته باشد ولی هیچ کتابی مانند قرآن، به تنزیه خداوند از هرگونه باور شرک آلود نپرداخته است. بر اساس آموزه های قرآن، خداوند در همه مخلوقات تجلی کرده است و ذات الهی قابل رویت نیست و نخواهدبود.
  کلیدواژگان: خدا، تجلی، ذات، قرآن، عهد عتیق، تورات، مقایسه، تطبیقی
 • فرانک کریمی توچائی، تورج عقدایی*، حیدر حسن لو، نزهت نوحی صفحات 165-186
  کهن الگو، یکی از اصطلاحات بنیادی روان شناسی یونگ است که شامل تصاویر کهن و افکار غریزی موجود در ناخودآگاه جمعی مشترک انسان ها است و به عنوان میراث مشترک بشری در ناخودآگاه فردی و گروهی تمامی انسان ها جای دارد. یکی از نمودگاه های اصلی ناخودآگاه بشری و به تبع آن، کهن الگوها، هنر و ادبیات است؛ از این رو، امروزه نظریه کهن الگو در نقد روان شناسانه متون ادبی و صاحبان اثر، کاربرد فراوانی دارد. عارفان، به دلیل گام برداشتن در راه سیر و سلوک و طی کردن مراحل عرفانی و رسیدن به کمال، مستعد ارتباط با ناخودآگاه خویش هستند؛ از این رو، می توان با خوانشی متفاوت از خوانش های معمول در متون عرفانی، از نقد کهن الگویی، در بررسی و تحلیل شخصیت آفرینندگان ادبی بهره برد. در مقاله حاضر، کهن الگوهای سایه، نقاب، آنیما و خود و همچنین چگونگی تبلور هر یک از آن ها در شخصیت نجم الدین رازی، با توجه به اثر عرفانی مرصادالعباد، به روش تحلیلی_ توصیفی و به شیوه کتابخانه ای مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. یافته ها، بیانگر این مطلب است که رازی با گذر از خودآگاهی به سوی ناخودآگاهی، با جنبه های منفی و مثبت روان خویش روبه رو می شود و با پشت سر گذاشتن ابعاد منفی روان، سایه های درون، برافکندن نقاب و دشواری های فراوانی که در مسیر خودشناسی و خودسازی داشته، سرانجام به تعادل و تکامل روانی و وحدت همه ابعاد وجود و فردانیت دست می یابد.
  کلیدواژگان: کهن الگو، یونگ، نجم الدین رازی، مرصادالعباد
 • رضا جعفرپور، محمدهادی کابلی*، آزاده شاهچراغی صفحات 187-210
  حریم، از اساسی ترین مفاهیم پرتکرار در پارادایم معماری است که تا به امروز تعریفی ریشه ای و فلسفی از آن ارایه نشده است. دشواره تعریف حریم، از وابستگی آن به مفاهیم انتزاعی تری چون فرهنگ و جهان بینی نشات می گیرد و فراوانی تعداد و تنوع المان های فرهنگی، تبیین آن را به مراتب دشوارتر خواهدکرد. پدیدارشناسی به عنوان یک شاخه فلسفی، ازآنجاکه سعی در حذف فاکتورهای وابسته و دسترسی به جوهره مفاهیم دارد می تواند در این مورد کارآمدترین ابزار فلسفی باشد. با این همه، پرسش اساسی تری مطرح می شود: حال که پدیدارشناسی خود ماحصل فرهنگ و تفکر غربی است؛ آیا می توان آن را در تعریف مفهوم حریم در ایران به کاربست؟ یا به تعبیری آیا زبان هستی شناسانه ایرانیان متفاوت از زبان هستی شناسانه غرب است؟ هدف این پژوهش ضمن پاسخ به پرسش های بالا، یافتن تفاوت ها و نسبت های اندیشه هستی شناسانه غرب و ایران در پدیدارشناسی حریم است. این پژوهش تلاش دارد تا با رویکرد کیفی ابتدا، ادبیات موضوعی اندیشه هستی شناسانه غرب و پهنه فرهنگی ایران را مورد بررسی قراردهد و سپس به شیوه تحلیلی-تفسیری، به مقایسه پدیدارشناسی مفهوم حریم در این دو پارادایم بپردازد. در پدیدارشناسی هایدگری، دازاین به عنوان ابرانسان، فضا را با اگزیستانس خود مکان مند می کند. ابزار دازاین جهت مکان بخشی، جهت گیری او به جهان در دو عامل تقرب و دوری کردن است. لذا برای دازاین، حریم نه متاثر از فاصله و اندازه؛ که از التفات و توجه او به فضا و چیزهاست. از آن سو، رند نظرباز در مقابل دازاین، به عنوان الگوی کامل انسانی در سنت تاویلی شاعرانه و اندیشه هستی شناسانه پهنه فرهنگی ایران حضور دارد. ماهیت مکان در نظر رند نظرباز، منبعث از اسطوره آفرینش و دوگانه درون و بیرون است. ماهیتی که بازتاباننده خاطره ازلی باشد و از همین رو، ریشه ای ترین عنصر ادراک حریم، توجه به درون خویشتن خویش است.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، دازاین، رند، نظرباز، حریم
 • سمیرا شیخ علیا لواسانی، علیرضا صالحی*، محمد نوریان صفحات 211-228
  درس فارسی عمومی ازجمله دروس مهمی است که نقش بسزایی در افزایش دانش ادبی و مهارت های زبانی و نگارشی و نیز آشنایی دانشجویان با مفاخر بزرگ فرهنگی و ادبی کشور دارد و براساس اهمیت وضرورت توجه به آن، با رویکردهای مختلف نقد و پژوهش وتحلیل های مختلفی بر فرم، ساختار، موضوع، مضمون و محتوای آن صورت گرفته است. نگارندگان دراین جستار، با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی جلوه هایی از بهره گیری از مضامین و مفاهیم عرفانی در چند کتب فارسی عمومی می پردازد تا نشان دهند چه اندازه در این موضوع به اهداف برنامه ریزی درسی نزدیک شده و چه تاثیری درآموزش فرهنگ و ادبیات فارسی دارد. نتایج نشان می دهد مضامین عرفانی (اعم از نظم ونثر) علاوه بر اینکه چاشنی زیبا و جذابی به لحاظ هنری در درس فارسی عمومی دارد، به لحاظ عاطفی و تلطیف افکار و تزکیه نفس، بر روح و روان مخاطبان تاثیری مثبت داشته و مدرس آن را در رسیدن به اهداف عالیه آموزش زبان و ادب فارسی و گستردگی اندیشه مخاطبان و معرفی بزرگان فرهنگ وادبیات وعرفان ایرانی واسلامی، یاری خواهدکرد.
  کلیدواژگان: فارسی عمومی، عرفان، محتوا، برنامه ریزی درسی
 • مهناز کعیان حسینی، مریم بختیار*، علی یار حسینی صفحات 229-250
  بحث حب و عشق الهی، از مباحث جالب توجه مخصوصا در عرفان اسلامی است که بسیاری از عرفا و اندیشمندان را واداشته تا با توجه به آیات قرآنی مربوطه، به شرح و بسط آن ها بپردازند. امام خمینی نیز با راهگشایی آیات و روایات از طرفی و نیز  با تاثر از بزرگان و اکابر وادی عرفان و معرفت، در  آثار خویش به این موضوع پرداختند که در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با روش کتابخانه ای و جمع آوری مطالب و تحلیل محتوا به بحث و شرح آن پرداخته شود. آنچه از آثار ایشان  مطرح می شود اشاره به این دارد که جهان هستی و خلقت انسان، زاییده عشق و حب الهی است. حب و عشقی که اگر در وجود سالک راه حق سریان و جریان یابد، قادر است تا دوباره او را از این جهان خاکی به عالم باقی رهنمون سازد که البته آن هم در سایه عمل به احکام و شریعتی که الله از بنده خواسته، امکان پذیرست و مفهوم انا لله و انا الیه راجعون در باب آن تحقق می یابد.
  در نگاه امام، حب الهی به منزله آتشی است که از همان ابتدای آفرینش در قلب عاشق برافروخته می شود و در راه رسیدن به آن باید از تصفیه و تزکیه نفس یاری خواست، صفتی که به دنبال تهذیب نفس از آلودگی ها و موانع و حجاب های دنیوی و مادی در باطن سالک پدیدمی آید، سالک را قادرمی سازد که به استناد آیات قرآن، ملکوت را دریابد و به لقاء الله برسد.
  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، آیات و روایات، تفسیر عرفانی، حب و عشق، خلقت
 • معصومه السادات حسینی میرصفی* صفحات 251-268
  خانواده نهادی اجتماعی با کارکردها و آثار بسیار است که هم تاثیرگذار و هم تاثیرپذیر از نهاد های دیگر اجتماعی است. نظام مطلوب خانواده در اسلام، با محوریت زن و مرد شکل می گیرد و از هر روش صحیحی، که به استحکام روابط زوجین بیانجامد، استقبال می کند؛ عرفان عملی و سلوک معنوی از جمله این روش هاست. در عرفان عملی، سالک می کوشد که همه امور خود را در ارتباط با خدا تفسیر نماید و او را در زندگی خود ناظر و حاضر ببیند. سالک با استفاده از عرفان عملی، آنچه باید به آن عمل کند را درمی یابد و در راه رسیدن به شهود و حقیقت وجود حرکت می کند. داشتن این حالات برای سالک به معنای دوری از اجتماع نیست. در عرفان اسلامی، عرفا در سلوک معنوی، در اوج بی اعتنایی به دنیا، همچون مردمان دیگر زیست می کنند و از ثمره زندگی اجتماعی برای تقویت جنبه سلوکی و از دریافت های عارفانه خود، برای زندگی اجتماعی شان بهره می برند. از این روست که تشکیل خانواده و روابط صحیح میان زوجین همواره در سیره پیامبر(ص) و ایمه اطهار (علیهم السلام)  مورد توجه بوده است و نویسنده در این مقاله بر آن است تا به این سوال پاسخ دهد که  سلوک معنوی و عرفان عملی چه نقشی در تحکیم روابط زوجین دارد
  کلیدواژگان: سلوک معنوی، عرفان عملی، تحکیم روابط زوجین
 • صدیقه اسفندیاری، محمدرضا شایق*، محمدرضا ابویی صفحات 269-290

  قرآن کریم کتاب هدایت و مایه رحمت و بشارت برای مسلمانان است. در طول تاریخ آیات و مضامین قرآنی ابزاری هنری و منبعی الهام بخش برای شاعران و ادیبان بودهاست. در مثنوی مولوی، استفاده، استشهاد و استمداد از مضامین و داستان های قرآنی چنان وسیع و پربسامد و متنوع است که فهم اکثر مطاوی مثنوی جز با شناخت مفاهیم قرآنی یا ممکن نیست و یا در صورت امکان، همه جانبه و کامل نمی تواندباشد. البته در مقابل، شناخت برخی حقایق باطنی و معنوی قرآن نیزبا کتاب مولوی ممکن تر به نظرمی رسد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، نشان می دهد مولوی درمثنوی در موارد متعددی به تحدی قرآن پرداخته و مبارزه طلبی و عدم تحریف آن را به زبان نرم و لطیف عرفانی آراسته و تلطیف نموده و ردمی کند و گاه با زبانی ستیهنده و تند به دشمنان ومنکران قرآن می تازد. در کنار همه این موارد نباید فراموش کرد که بازتاب گسترده آیات قرآن کریم در مثنوی مولوی رابطه مستقیمی با جاودانگی این کتاب آسمانی دارد؛ , مولوی با انعکاس آیات قرآن کریم در مثنوی خود سبب جاودانگی این اثر و انتقال مفاهیم آن به نسل های آینده شده است و در نهایت نمود بارز آیات و مفاهیم و داستان های قرآنی در مثنوی مولوی به خوبی نشان می دهد که این شاعر به نوبه خود نقشی در جاودانه ساختن مفاهیم قرآن کریم و انتقال آموزه های آن به مردم ادوار تاریخی بعد از خود دارد.

  کلیدواژگان: تحریف معنوی، تحدی، جاودانگی قرآن، مثنوی مولوی
 • شهریار باقری، سعید بیگدلی*، نجادعلی الماسی صفحات 291-308
  تعریف و مبنای وکالت در دادگستری را بایستی در علوم پیشینی آن و در مباحث «فلسفه حقوق هنجاری»، جستجو نمود. در وکالت، نیابت و اجازه از دیگری اهمیت دارد که در تاریخ تمدن ملت ها بر اساس مبانی فکری و اخلاقی و اجتماعی آنها استوار است. در این مقاله تلاش می گردد تا یکی از این مبانی فلسفه حقوق هنجاری که به حوزه عرفان ارتباط می یابد و آن توکل و وکالت عرفانی است، ریشه یابی شود و جایگاه وکالت در مبانی فکری عرفانی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد و در مقایسه با وکالت دادگستری، نقش زمینه های فکری و معنوی و اخلاقی در علوم قضایی کاوش گردد و با روش کتابخانه ای و با ارجاع به منابع اولیه این دو رشته، این نتیجه را روشن نماید که وکالت معنایی گسترده دارد که شاخه ای از آن در عرفان ریشه دارد و از توکل نیز مایه می گیرد. از نظر حقوقی نیز شرط اخلاقی، رعایت مصلحت موکل، امانتداری و حفظ اسرار در آن رعایت می شود.
  کلیدواژگان: فلسفه حقوق، توکل، عرفان، وکالت دادگستری، حقوق طبیعی
 • بلقیس سبحانی، صفا تسلیمی*، علی فلاح صفحات 309-330
  شعر آیینی یا شعر مذهبی به گونه ای از شعر متعهدانه گفته می شود که از جهت معنوی و محتوایی صبغه ای کاملا دینی دارد، و از آموزه‏های وحیانی و ولایی در سایه سار شعر نبوی، علوی، فاطمی، رضوی، مهدوی، و عاشورایی  سرچشمه می گیرد. این نوع از شعر تناسب معنایی منحصربه فردی با عرفان و تصوف دارد، چراکه شاعران عارف و متصوفه نیز همچون شاعران آیینی و در مقایسه با دیگر شعرای ادب پارسی در اشعار دینی خود توجه خاصی به ساختارهای فکری آیینی داشته اند، حضور چشمگیر و تعهد و توجه جدی به مضامین ولایی و عبارات قرآنی، احادیث و اصطلاحات دینی، و مصور ساختن این معانی به تناسب معنایی واژگان، استفاده وسیع از صور خیال به ویژه تشبیه و غنابخشی به موسیقی خیال و... در آثار همه این شاعران بیش از پیش نشان از همگرایی آن ها با اشعار آیینی و دینی دارد. نگارندگان در این مقاله بر آنند که با روش توصیفی- تحلیلی، درون مایه‏های اشعار عرفانی سه تن از شعرای شعر نو شامل قزوه، سبزواری، و هراتی را از منظر فکری آیینی از نظر گذرانده و به بررسی دقیق و موشکافانه این اشعار بپردازند.
  کلیدواژگان: شعر آیینی، دینی، عرفانی، قزوه، هراتی، سبزواری
 • سیده زهرا علوی، شراره الهامی*، بدریه قوامی، رضا برزویی صفحات 331-348
  بی تردید وحشی بافقی یکی از مشهورترین شاعران دوره صفوی است که اهمیت او در سبک خاص بیان اوست. هنرآفرینی در مضمون و بیان احساسات و عواطف شاعرانه با زبان روان و ساده وصمیمی وی را در زمره شاخص ترین شاعران مکتب وقوع قرارداده است. اشعاروی را از زوایای مختلف می توان بررسی کرد. درون مایه های عرفانی در اشعار وحشی بافقی به ویژه در منظومه خلدبرین، از وجوه زیبای زبان و اندیشه های اوست. نگارنده  با پردازش توصیفی-تحلیلی اشعاروحشی، به این نتیجه رسیده که وی  با آن همه شور و شرر عاطفی و الهام شاعرانه که داشته عشق عرفانی یکی از درونمایه های فکری و شعری وی بوده است. دربیشتر آن ها، عواطف شدید و احساسات و درد و تالم درونی شاعر با زبانی روان و ساده و دلپذیر با نیرومندی هرچه تمامتر بیان شده و اگرچه منظومه های غنایی و عاشقانه وحشی، عشق مجازی او را نمایان کرده است، اما در عین حال خود آن را پلی برای حقیقت دانسته است.
  کلیدواژگان: وحشی بافقی، عرفان، شعر، خلدبرین
 • عظیم محمدنژاد، علی رمضانی*، نرگس اصغری گوار صفحات 349-366
  آفرینش انسان به گونه ای است که بر مبنای حرکت جوهری و اشتدادی خود، به مرتبه ای دست می یابد که مستعد دریافت الهامات الهی یا القایات شیطانی و انواع خطورات گردد. «خواطر» بر دو نوع بوده که دسته ای الهی است و از جانب خداوند بر قلب آدمی واردمی گردد و آن را «الهام» نامند و دسته ای نیز از جانب شیطان بر قلب انسان فرود می آید که «القاء» نامند. گاهی الهامات الهی باواسطه و گاهی نیز بدون واسطه صورت می پذیرد. یکی از واسطه های الهام «ملایکه» هستند. نقطه مقابل الهام، القاء می باشد که از جانب شیطان صورت می پذیرد. تذکره الاولیاء، کتابی عرفانی در شرح احوال بزرگان اولیاء، نوشته شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری است. روش تحقیق این پژوهش، تحلیلی - توصیفی می باشد. چون موضوع این مقاله برای اولین بار ارایه می شود از این لحاظ حایز اهمیت است. درکتاب تذکره الاولیاء الهامات بیشتر از القایات بوده و اکثرا از طریق شنیداری صورت گرفته است. نویسندگان در این مقاله درصدد آن هستند که نمونه هایی از الهامات و القایات را از کتاب تذکره الاولیاء مورد بحث و بررسی قراردهند.
  کلیدواژگان: الهام، القاء، خواطر، قلب، تذکره الاولیاء
 • سعید فرزانه فرد*، مریم شفیعی تابان صفحات 367-386
  نسخه خطی حدایق الانوار، رساله مفصلی در عرفان و توحید، با نثری ساده و مرسل اثر محمدصادق بن محمدباقر قومشمی است که در دوره قاجار می زیسته و اثرش جزو آثار دوره بازگشت ادبی می باشد. مولف در فصل اول مقدمه، شرح حال خودش را ذکر نموده و کتابش را در هشت حدیقه و هر حدیقه را در چند گلزار و شجره تنظیم نموده است. در این نسخه، مولف اشعار و حکایات زیادی از شاعران و نویسندگان دیگر آورده است. حکایت های حدایق الانوار، نمونه ای از ادبیات داستانی در متون نثر عرفانی فارسی است. نویسنده، در این کتاب مضامین تعلیمی، اخلاقی و عرفانی را به بهترین شکل بیان نموده و از مضامین مشترک با اندیشه های امام علی(ع) در نهج البلاغه برخوردار است. با توجه به اهمیت تاریخی و ادبی این اثر، نگارنده در این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی - مقایسه ای میزان اثرپذیری مفهومی و محتوایی محمدصادق قومشمی را از نهج البلاغه در آفرینش کتاب حدایق الانوار نمایان سازد و با محوریت مضامین و اندیشه های دینی و اخلاقی به عمده ترین مضامین مشترک این دو کتاب، از جمله تقوا و پرهیزکاری، عدالت و دادورزی، پرهیز از ظلم و ستم و احسان و نیکوکاری بپردازد.
  کلیدواژگان: اندیشه های دینی و عرفانی، حدائق الانوار، حکمت و اخلاق، مضامین مشترک، نهج البلاغه
 • تینا نیکنام*، رقیه علوی، رضا یوسف وند صفحات 387-401
  یحی بن معاذ رازی (متوفی 258 ق.) از نخستین عارفان ایرانی و نظریه پردازان حوزه عرفان اسلامی و ایرانی است که او را «یگانه روزگار» خوانده اند. در عرفان ایرانی که اصالت به شادی شادمانی داده می شود و ابوسعید ابوالخیر از پیشتازان آن به شمار می آید مبنای فکری خود را از بزرگانی چون یحیی بن معاذ رازی اخذ کرده اند که نظریه عرفانی خود را بر پایه «امید» استوار ساخته بود و با اصالت نور و روشنایی ایران باستان هماهنگی بیشتری داشت. این عارف با تکیه بر بخشایش خداوند که بر غضب او پیشی دارد و بر اساس این که عبادات انسان در برابر رحمت های الهی بسیار ناچیز است و بر پایه اینکه وعده های الهی بر عهده اوست و وعیدهای خدا بستگی به عمل بندگان دارد نتیجه می گیرد که باید به رحمت خدا امیدوار بود و همین امید به دنبال خود شادمانی را در پی دارد و بر همین پایه غنا را بر فقر ترجیح می کند و خداوند را امید اصلی خود و عارفان به شمار می آورد و بخشایش او را در دنیا با چنین وسعتی منجر به بخشایش آخرت ارزیابی می کند.
  کلیدواژگان: عرفان اسلامی، خوف و رجاء، یحیی بن معاذ، رضا، شادی
|
 • Zohreh Khalili, Asghar Daadbeh *, Ahmad Khiali Khatibi Pages 1-20
  If we look at the characters of Hafiz's divan from the field of psychology, the presence of archetypes, especially "anima" can be seen in them. At the beginning of the lyricss shown by Anima, the beloved is usually earthly and the lyrics is romantic, and as we approach the final verses, a spiritual and spiritual sense prevails over the verses, and the beloved finds heavenly effects. In 26th lyrics (He is agitated and smiling and has a drunken smile....) It also has such a characteristic while the cause of these fluctuations and changes in the transformation of the archetype of anima to the archetype of the wise old man as well as the self-scrutiny and individuality of the poet and the whole lyrics narrates the process of this transition. The use of analytical psychology interpretation in the lyrics in question opens a window to the commentator's point of view and equips him to look deeper than traditional interpretations into the poet's poems and the fundamental and strong connection in the vertical axis of speech that in Understand the dust of conscious prejudices of the covered mind, while this inner attitude is also a suitable vehicle for mystical interpretations of Hafiz's Lyrics in question.
  Keywords: Hafiz's lyric poems, semantic continuity in verses, Anima, Wise Old Man, Individuality, self- knowledge
 • Mohsen Fasuniechi, Alireza Mozafaritazehkand *, Abdolnaser Nazariani Pages 21-40

  One of the distinguishing features of Sufism from other sects has been the issue of flattery, which ironically has been one of the most controversial features of this group. In this research, we have studied the process of differentiation in mysticism with emphasis on the phenomenon of Shath and Taamaat from the beginning to the ninth century (AH).  The results show that although mystics initially resorted to certain customs and behaviors to distinguish themselve from other currents of thought, these distinctions were gradually criticized and opposed by both groups. A group that has used the special traditions of mystics as a pretext for its transgression in order to transcend the totality of mysticism, and another group of mystics who have tried to fight against these extremes and deny some behavioral and speech features. Thus, the wave of differentiation from mysticism had continued from the beginning of the formation of this current thought and became more and more intense and pervasive, since the mystics themselves, relying on critique within the discourse began to monitor and refine unusual customs. They practiced Mysticism, Shath and Taamaat were also attacked, and later, in their own interest and in order to protecting their original beliefs and fortifications, Shath and Taamaat, which were the hallmark of mysticism, due to its controversy and marginalization, were attacked. Sufis erased their speech and character of Taamaat.

  Keywords: Differentiation, Dedifferentiation, mysticism, Sufism, Shath, Taamaat
 • Azim Hamzeian *, Tannaz Rashidi Nasab Pages 41-60
  Tajalli (Epiphany) of God in the universe is one of the most notable intellectual foundations of Sufism. The Gnostics believed that the universe is an epiphany of God's names and attributes and the most important of them is the “Perfect Man” that is the most perfect tajalli in the universe. Rumi is known as one of the greatest mystics of the Sufi history.. Rumi, has introduced the most complete emergence of perfect human in Sufism – in the most of his poems – Shams -e Tabrizi, so in this work, he has been praised Shams. This study is to expression and show the Rumi explores ideas about the that in fact, with his mystical view about emergence of the names and attributes of God with descriptive and analytical method in Divan-e-Shams, according to Supererogatory proximity hadiths and duties, the great epiphany of God, has been discussed at the ultimate unity.
  Keywords: Theoretical mysticism, Tajalli of Divine name, Attributes, Molavi, perfect man, Divan-e Shams
 • Faranak Jahanbakhsh, Masroureh Mokhtari *, Askar Salahi Pages 61-84
  Attitudes are relatively stable assessments of various phenomena in the social world in people's minds. Functional Attitude Theory examines the inner motivations of human beings, the cause of attitudes and their role and function in creating social behaviors. In Haft Owrang poetry, the poet's use of allegory and the narrative format, in most cases, has contributed greatly to the emergence of Jami's views on individual, interpersonal and social issues. The present article has studied the subject of "Hypocritical Sufis" from the perspective of analyzing their personality and behavior based on Functional Attitude Theory using analytical-descriptive method. The result of the research shows that the attitude of different social classes towards the phenomenon of hypocrisy and its manifestation in the Jami’s age as "Hypocritical Sufis" can be classified into two "profit-seeking" and "value-seeking" functions. Also, the role of political and cultural conditions, traditions and customs of society, as well as the function of mysticism can be considered in this field. Despite the relative stability of Jami's view, the study of the contradiction in attitude as "cognitive inconsistency" is also important in Jami's Haft Owrang, where the poet has implemented the two approaches of "attitude justification" and "following destinism" in this component.
  Keywords: social psychology, Functional Attitude Theory, Jami's Haft Owrang, Hypocritical Sufis
 • Mohsen Seifi, Mostafa Javanrudi *, Najmeh Taheri Torshizi, Khadijeh Fulaadi Pages 85-100
  The layered and multiple meanings of mystical terms and symbols have caused contemporary Arabic poets to use the language of mysticism to express the thoughts and concerns of their time, while enriching their works and challenging the audience in receiving concepts and messages. In this way, they should reflect on their works twice and try to decipher the thoughts of their owners. Abdullah al-Sikhan is one of the contemporary Saudi poets whose works can be traced by reflecting on mystical themes, and the use of the language of mysticism and Sufism in his poems has given a novel color to his poetry. He has expressed some mystical themes and terms in the ode (How ascended Ibn al-Sahra to the Sun). This article intends to study the mystical themes and concepts in this poem by descriptive-analytical method. The poet has used mystical themes to express his thoughts and ideas. Ibn al-Sahra in this poem is a symbol of a primitive man who seeks to discover truth and knowledge and the earth to the sky to reach the sun. He tries to reach the manifestation of truth by leaving behind the mystical stages perfection and seeks a mystical journey, or he is the symbol of the poet himself who travels. He has started from and by summoning the character of Ibn Sahra, he tries to cover it up in the face of these themes and ideas.
  Keywords: Mystical Themes, Abdullah Al-Sikhan, Ascension, Contemporary Arabic Poetry
 • Mehdi Mohammadi *, Mohamadreza Beigi, Khadije Safari Kandsary Pages 101-122
  The sublime personality and prophetic character of the Holy Prophet (PBUH) has always been one of the centers of thematic creation and illustration of poets and writers in Persian literature. Especially at the beginning of their speech, after praising the Creator, they paid attention to the glorification of the Prophet, the position of Prophethood, and especially the finality and centrality of his existence in the whole universe. The descriptive-analytical method of the image of the Prophet (PBUH) in the two books of Mersad al-Ebaad and Kashf al-Mahjoub, which are among the most important texts in Persian literature, should be examined and compared. In this regard, showing the superiority of the Great Prophet, the need for more knowledge of that Imam and the expression of the Khaatam and the obsolescence of other religions by the Prophet (PBUH) can be expressed. Like Moses, Abraham, etc., the law of the Prophet, especially the fact that the author of both books is bound to it and the reasons for sending the law of the Prophet and other aspects of its dimensions Characteristic and historical aspects of that Imam, such as being the mediator of creation, ascension, not having a shadow of the Prophet, etc., have been considered from the perspective of Najm Dayah and Hujviri. The results of the research show the special position of the Prophet and his Shari'a in the mystical behavior of both mystics.
  Keywords: The Great Prophet (PBUH), Kashf al-Mahjoub, Mersad al-Ebaad, shari’at, supremacy of the Prophet
 • Morteza Sarfi, Bahram Dalir Naghadeh *, Mohammad Javad Rudgar Pages 123-146
  Imam Khomeini in various fields of science such as jurisprudence, philosophy, mysticism, interpretation and politics has been acknowledged and acknowledged by the people of art and expertise, and consequently valuable works, both spoken and written by him for the people of thought and thought. Imam Khomeini, the jurist of the Society of Conditions, and a mujtahid were aware of the requirements of the time. Minor mastery of jurisprudential issues on the one hand and the ability to properly analyze current issues, on the other hand, has made his writings among the best and most influential works. The present article examines the role of mysticism in the literature of Imam Khomeini (ra) during the political struggle before the Islamic Revolution. The present article is a descriptive-analytical and the mentioned subject has been studied using the library method. The results of the research indicate that mysticism has played an influential role in the literature of Imam Khomeini during the political struggle before the Islamic Revolution. Accordingly, Imam Khomeini during the political struggle before the Islamic Revolution in interaction with the clergy, the Great Hijab, dynamic and traditional ijtihad, students at home and abroad, the general public, the army and during the capitulation and uprising of June 6 (15th of  Khordad) of literature he has used mysticism.
  Keywords: mysticism, Imam Khomeini Literature, Political Struggle, Islamic Revolution
 • Saideh Alvaan, Bakhshali Ghanbari *, Mohammadreza Aram Pages 147-164
  One of the ways to know God is through the manifestation of His essence in the universe by his names, attributes and actions. The Jews, despite their adherence to monotheism, have sometimes attributed representation and incarnation to the divine essence while the Quran, despite accepting representation for some beings, denies representation and incarnation for the essence of God. God is introduced in the Old Testament by many names and in some cases has human attributes and is manifested to the Jews in tangible ways and "Shekhinah" in the Old Testament is a symbol of God's material presence, while the Holy Quran recognizes the divine presence as permanent and expresses God's closeness to man closer than the jugular vein. The divine essence is more glorious in the Quran than in the Old Testament, but in the Torah it sometimes refers to the direct presence and human conception of God However, the Jews later interpreted such verses. Nevertheless, it seems that the use of human words and human behaviors for God brings the knowledge of God from the circuit of purification into the circuit of simile. Of course, the existence of such expressions can be considered only to bring the concept of divine essence closer to the human mind, but no book like the Quran has purified God from any polytheistic belief.
  Keywords: god, Manifestation, Essence, Quran, Old Testament, Comparative
 • Faranak Karimi Tuchaei, Touraj Aghdaeie *, Heydar Hasanlu, Nozhat Noohi Pages 165-186
  Archetype is one of the fundamental terms of Jungian psychology, that includes ancient images and Instinctual thoughts in the collective subconscious, and as a common human heritage is embedded in the Individual and group subconscious of all human beings. One of the main manifestations of the human subconscious and archetypes is art and literature. Hence, archetypal theory has many applications in the Psychological critique of literary texts and authors that can be used to achieve the subconscious mind of literary characters and the influence of the components of the author's personality structure in shaping the Texture of the text. Mystics are prone to communicate with their subconscious because they take a step in the path of conduct and go through mystical stages and reach perfection. Hence, with a different reading from the usual readings in mystical texts, archetypal critique can be used to study and analyze the Personality of literary creators. in this article, archetypes: shadow, persona, anima and self, as well as how Each of them crystallizes in the character of Najm al-Din Rᾱzi, with regard to the mystical work of Mersad al-Ebad in an analytical-descriptive method of library be reviewed. The findings indicate that Razi, by Moving from self-awareness to unconsciousness, faces negative and positive aspects of his personality by leaving behind the negative dimensions of the psyche, inner shadows, removing the mask and many difficulties he has had in the path of self-knowledge. Finally achieves balance and psychological development and unity of all dimensions of existence and individuality.
  Keywords: Archetype, Jung, Najm Al-Din Rᾱzi, Mersad Al-Ebᾱd
 • Reza Jafaripour, Mohammadhadi Kaboli *, Azadeh Shahcheraghi Pages 187-210
  Privacy is one of the most basic concepts in the architectural paradigm. The difficulty of defining privacy stems from its dependence on more abstract concepts such as culture and worldview. Phenomenology, as a philosophical branch, seeks to eliminate dependent factors and gain access to the essence of concepts. Phenomenology is the product of Western culture and thought. Can it be used to define the concept of privacy in Iran?  Is the ontological language of Iranians different from the ontological language of the West?  We want to find the differences and proportions of the ontological thought of the west and Iran in the phenomenology of privacy. Method of research: First, the thematic literature of the ontological thought of the West and the cultural space of Iran is examined, then, in an analytical-interpretive way, it deals with the phenomenological analogy of the concept of privacy in these two paradigms.
  Conclusion
  Dasein's tool in phenomenological orientation is his orientation to the world through proximity and distance. Therefore, for Dasein, privacy is not affected by distance and size which is due to his attention to things. But Rend-e Nazarbaz vs Dasein is present as a complete human model in the Iranian poetic interpretation tradition and ontological thought. The nature of place, according to Rend-e Nazarbaz, stems from the myth of creation and the duality of inside and outside. An essence that reflects eternal memory and, therefore, the most fundamental element of the perception of privacy is attention to the inside of oneself.
  Keywords: phenomenology, Dasein, Rend-e Nazarbaz, privacy
 • Samira Sheikh Olya Lavasani, Alireza Salehi *, Mohamad Noorian Pages 211-228
  The general Persian course is one of the courses with general importance that plays a significant role in increasing literary knowledge and writing skills as well as familiarizing students with the great cultural and literary heritage of the country. Many researches on its structure, topic, theme and content have been done yet. The teaching of mystical ideas in general Persian textbooks shows that it has important and valuable effects in teaching Persian culture and literature. The authors of this essay, with a descriptive-analytical method, examine the manifestations of the use of mystical themes and concepts in several general Persian textbooks, to show you how much they approach the goals of lesson planning in this subject and what effect it has on the teaching of Persian culture and literature. The results show that mystical themes (generally In addition to the fact that it has a beautiful and attractive flavor in terms of art in the general Persian lesson, it has a positive effect on the soul and spirit of the audience in terms of emotion and refinement of thoughts and self-cultivation, and its teacher achieves the lofty goals of teaching the Persian language and literature and expanding the audience's thinking and introducing the greats of literature and culture. Iranian and Islamic mystics will help.
  Keywords: general Persian, mysticism, Content, Curriculum planning
 • Mahnaz Kaeian Hosseini, Maryam Bakhtyar *, Ali Yarhosseini Pages 229-250
  Discussion of divine love is one of the interesting topics, especially, in Islamic mysticism that has forced many mystics and thinkers to explain and expand them according to the relevant verses of Quran. Also, Imam Khomeini in his works he dealt with this issue, by Paving the way the verses and narrations on the other hand, and also, with the influence of the elders of the valley of mysticism and knowledge, that in this study, We try to discuss and description about it by use of library method and collection of materials and content analysis. What emerges from his works, indicates that both universe and the creation of man are the product of divine love and affection. Such love and affection, can lead him back from this earthly world to the rest of world, if found in the seeker of path of truth, that, of course, it is possible in the shadow of acting on the rules and law that God asked of servant, and The concept “We are from God and turn to God” realized about it. From the perspective of Imam, divine love is similar to a fire that is kindled in lover heart from beginning of creation, and in order to achieve it, one must to get help from purification and cultivation of the soul, which attribute that seeks to purify the self from impurities and obstacles and mundane and material veils that appears inside devotee, and enabling devotee to discover kingdom and meet God based on verses of the Quran.
  Keywords: Imam Khomeini, Verses, Narrations, mystical interpretation, love, affection, creation
 • . Ma&Rsquo, Someh Alsadat Hosseini Mirsafi * Pages 251-268
  The family is a social institution with many functions and effects that are both influential and influential from other social institutions. The desired family system in Islam is formed with the focus on men and women and welcomes any correct method that leads to the strengthening of marital relations and practical mysticism and spiritual conduct are among these methods. In practical mysticism, the seeker tries to interpret all his affairs in relation to God and see him present and present in his life. Using practical mysticism, the seeker realizes what he has to do and moves on to reach intuition and the truth of existence. Having these states for the seeker does not mean being away from society. In Islamic mysticism, mystics live in spiritual conduct, at the height of disregard for the world, like other peoples, and use the advantages of social life to strengthen the Seleucid aspect, and their mystical perceptions for their social life. Therefore, the formation of a family and the correct relationship between couples has always been considered in the life of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and the Imams (peace and blessings of Allah be upon him), and the author intends to answer the question and what role does practical mysticism play in strengthening couples' relationships?
  Keywords: spiritual behavior, practical mysticism, strengthening couples relationships
 • Sedigheh Esfandiary, MohammadReza Shayegh *, Mohammad Reza Abuei Pages 269-290

  The Holy Quran is a book of guidance and a source of mercy and good news for Muslims. Throughout history, verses of Quran and themes have been an artistic tool and a source of inspiration for poets and writers. In Rumi's Mathnavi, the use, martyrdom and recourse of themes and stories of Quran is so wide and varied that it is either not possible to understand most of the Mathnavi except by knowing the concepts of Quran or, if possible, it cannot be comprehensive and complete. On the contrary, it seems more possible to know some esoteric and spiritual truths of the Quran with Rumi's book. In the present study, which has been done by descriptive-analytical method and using library resources, examples of spiritual distortion of the Quran in Rumi's Mathnavi, the poet's challenge in his Mathnavi with the Holy Quran and its meanings and finally the immortality of the Quran in Mathnavi Is mentioned. The results indicate that the spiritual distortion of the Quran in Mathnavi is in the context of the story of not prostrating to the devil, the cases of defiance with the Quran are more than the cases of distortion and finally the clear manifestation of verses of Quran, concepts and stories in Rumi's Mathnavi shows well. This poet, in turn, has a role to play in perpetuating the concepts of the Holy Quran and transmitting its teachings to the people of later historical periods.

  Keywords: Spiritual distortion, challenge, immortality of the Quran, Rumi's Mathnavi
 • Sharyar Bagheri, Saeed Bigdeli *, Nejad Ali Almasi Pages 291-308
  The definition and basis of legal representation in justice should be sought in its previous sciences and in the discussions of "normative legal philosophy". In proxy, proxy and permission from another is important, which is based on the intellectual, moral and social foundations of nations in the history of civilization. In this article, an attempt is made to find the roots of one of the foundations of normative legal philosophy that is related to the field of mysticism, which is trust and mystical representation, and the place of representation in mystical and legal intellectual foundations is taken into consideration and in comparison with legal representation, the role of intellectual, spiritual and moral fields in judicial sciences should be explored and with the library method and by referring to the primary sources of these two disciplines, to clarify the conclusion that representation has a wide meaning, a branch of which is rooted in mysticism and it is also based on trust. From the legal point of view, the ethical condition, respect for the client's interest, trustworthiness and keeping secrets are observed in it.
  Keywords: Philosophy of Law, Trust, mysticism, legal representation, Natural law
 • Belgheys Sobhani, Safa Taslimi *, Ali Fallah Pages 309-330
  Ritual or religious poetry is a type of committed poetry that has a purely religious aspect in terms of spirituality and content and originates from revelatory and religious teachings in the shadow of prophetic, Alawite, Fatimid, Razavi, Mahdavi, and Ashura poetry. To take. This type of poetry has a unique semantic fit with mysticism and Sufism, because mystical and mystical poets, like religious poets, and in comparison with other poets of Persian literature in their religious poems have paid special attention to religious intellectual structures, significant presence and commitment. Serious attention to religious themes, Quran and hadiths and religious terms, and at the same time mastering the whole, illustrating these meanings to the semantic proportions of words, extensive use of imaginary forms, especially similes and enrichment to imaginary music, etc. in all works These poets are increasingly showing their convergence with ritual and religious poetry. In this article, the authors intend to consider the themes of the mystical poems of three poets of modern poetry, including Qazveh, Sabzevari, and Harati, from a ritualistic intellectual point of view, and to examine these poems carefully and meticulously.
  Keywords: ritual, religious, Mystical Poetry, Qazveh, Harati, Sabzevari
 • Seyedeh Zahra Alavi, Sharare Elhami *, Badrieh Ghavami, Reza Borzuei Pages 331-348
  Undoubtedly, Vahshi e-Bafghi is one of the famous poets of the Safavid period, whose importance lies in his special style of expression. Art creation in the subject and expression of poetic feelings and emotions with his smooth, simple and intimate language has made him the most prominent poet of the school of occurrence. Poetry can be examined from different aspects. Examining the manifestations of the mystical elements in Bafghi's poems, especially in Khold e-Barin, is one of the novelties and beauties of his language and thoughts. By descriptive-analytical processing of Bafghi’s poems, the writer has come to the conclusion that with all the emotional passion and poetic inspiration he had, mystical love was one of his intellectual and poetic themes. In most of them, the poet's intense emotions, feelings, pain and inner anguish are expressed with a smooth, simple and pleasant language with the most force. He has revealed him, but at the same time he has considered it as a bridge to the truth.
  Keywords: Vahshi e-Bafaghi, mysticism, poetry, Khold e-Barin
 • Azim Mohammadnezhad, Ali Ramazany *, Narges Asghari Gavar Pages 349-366
  Based on his substantial and intensified motion, man is created in such a way that he attains a level that is prone to receiving divine inspirations or evil inductions and all kinds of dangers. "khavᾱter" are of two types, which are divine categories and enter the human heart from God, which is called "inspiration", and a category descends from the devil into the human heart, which is called "induction". Sometimes divine inspirations are mediated and sometimes unmediated. The mediators of inspiration are called the angels. The opposite of inspiration is induction by the devil. Tazkirat al-Awliya is a mystical work on the biography of the great saints, written by Sheikh Farid al-Din Muhammad Attar Neyshabouri. The research method of this essay is analytical-descriptive. Because the subject of this article is presented for the first time, it is important in this regard. In the book Tazkirat al-Awliya ', the inspirations are more than the instincts and are mostly done by listening. In this article, the authors try to discuss examples of inspirations and inductions from the book Tazkirat al-Awliya.
  Keywords: Inspirations, Inductions, khavᾱter, HEART, Tazkiratel al- Awliya
 • Saeed Farzanerad *, Maryam Shafiee Taban Pages 367-386
  The manuscript of Hadᾱiq Al-Anwᾱr is a detailed treatise on mysticism and monotheism, with a simple and sent prose by Mohammad Sadegh bin Mohammad Baqir Qomshami; who lived in the Qajar period and his work is one of the works of the literary return period. In the first chapter of the introduction, the author mentions his biography. The author has arranged his book in eight verses and each verse in several flowers and genealogies. In this edition, the author has brought many poems and anecdotes from other poets and writers. The anecdotes of the gardens of light are an example of fiction in Persian mystical prose texts. In this book, the author has expressed the educational, moral and mystical themes in the best way and has common themes with the thoughts of Imam Ali (AS) in Nahj al-Balaghah. Considering the historical and literary importance of this work, the author intends in this research to show the conceptual and content effectiveness of Mohammad Sadegh Qomshami from Nahj al-Balagheh in the creation of the book Hadᾱiq Al-Anwᾱr by a descriptive-comparative method and focusing on themes and ideas. Religious and moral issues deal with the main common themes of these two books, including piety and piety, justice and justice, avoidance of oppression and benevolence and benevolence.
  Keywords: religious thoughts, Gardens of Lights, Wisdom, Ethics, Hadᾱiq Al-Anwᾱr, Nahj al-Balaghah
 • Tina Niknam *, Roghie Alavi, Reza Yusofvand Pages 387-401
  Yahya ibn Maaz Razi(died 258 A.H.) is one of the first Iranian mystics and theoreticians in the field of Islamic and Iranian mysticism who called him "the only one of the age". In Iranian mysticism, where the originality is given to joy and happiness, and Abu Saeed Abul Khair is considered one of its pioneers, they have taken their intellectual basis from great men such as Yahya bin Moaz Razi, who built his mystical theory on the basis of "hope" and with the originality of light and The lighting of ancient Iran was more harmonious. Relying on God's forgiveness, which precedes His wrath, and based on the fact that human worship is very insignificant compared to God's mercies, and based on the fact that God's promises are on him and God's promises depend on the actions of his servants, he concludes that he should have mercy God had hope and this hope pursues happiness and on this basis he prefers wealth over poverty and considers God as his and the mystics' main hope and evaluates his forgiveness in this world with such an extent that it leads to forgiveness in the hereafter.
  Keywords: Islamic Mysticism, Fear, Hope, Yahya bin Maaz, Reza, Shadi