فهرست مطالب

 • پیاپی 65 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صابره سیاوشی*، مصطفی جاوید مهر، ناهید نصیحت صفحات 1-16

  اعتراض نوعی موضع‎گیری است که اساسی‎ترین کاربرد آن، سلب احساس امنیت از فرد یا مجموعه‎ای است که مورد دادخواهی قرار گرفته است. درجه تاثیرگذاری اعتراض، بنابر نوع آن، متفاوت است. یکی از تاثیرگذارترین انواع اعتراض، در قالب شعر خود‎نمایی می‎کند؛ زیرا شاعران به وسیله بیان اعتراضات خود، نقش بسزایی در بیدار کردن مردم و بیرون آوردن جامعه از خمودگی و وارفتگی دارند. این جستار به تطبیق اشعار اعتراضی دو شاعر معاصر فلسطینی و ایرانی به نام‎های سمیح القاسم و علیرضا قزوه اهتمام دارد. تلاش نویسندگان بر آن بوده است که بر‎اساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، اشتراکات و افتراقات اشعار این دو شاعر را، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار دهند. نتایج به دست آمده نشان از آن دارد که نوع ادبیات سمیح القاسم آمیخته با عجز و ناتوانی است که نشان از ناامیدی ایشان دارد اما علیرضا قزوه از موضع قدرت و با نوعی قاطعیت به نقد نهادهای بین‎المللی پرداخته است که نشان‎دهنده امیدواری اوست و این امیدواری و ناامیدی، ناشی از فضای جامعه این دو شاعر است؛ به این قرار که از نگاه سمیح القاسم به دلیل فقدان بستر مناسب، میزان تاثیرگذاری مفاهیم شعری به حداقل رسیده و درنهایت منجر به ناامیدی شاعر گشته است. از نتایج به دست آمده دیگر نوع پردازش دو شاعر به مسایل است که هر دو شاعر برای میان‎تهی نشان دادن نهادهای بین‎المللی، به ظواهر آن پرداخته‎اند با این تفاوت که سمیح القاسم به ظاهر اعضای این سازمان‎ها پرداخته اما علیرضا قزوه به‎طور کل ساختارها را به چالش کشیده است

  کلیدواژگان: شعر اعتراضی، نهادهای بین&lrm، المللی، سمیح القاسم، علیرضا قزوه
 • رمضان رضائی* صفحات 17-29
  گاهی شاعر سخن گفتن را از طریق کلماتی که نماد، رمز و سمبول هستند، برای خود یک اصل قرار می دهد و از این طریق، بی نیاز از شرح موضوعات گوناگون و بسط سخن است. «رنگ»بعنوان برجسته ترین عنصر در حوزه محسوسات، از دیرباز تاکنون مورد توجه انسان بوده و همواره روح وروان آدمی را مسحور قدرت خود کرده است. رنگ ها علاوه بر دلالت های وصفی، در بیان تجربه های افراد نیز نقش عمده ای ایفا می کنند. امروزه نیز رنگ مهمترین عنصر در بروز خلاقیت های هنری و بهره وری محسوب می شود و شاعران به عنوان زیباشناسان جهان آفرینش از واژگان رنگین در عینی تر شدن ایماژهای شاعرانه و گاه در راستای تبیین مفاهیم بیان ناشدنی فضای نمادین اشعار خویش بهره ها می برند. با شناخت ویژگی ها و تاثیرات رنگ ها در فضایی واقعی، کنایی، رمزی و اسطوره ای می توان به رازهای پنهان بسیاری دست یافت و یا پیام هایی را به مخاطب منتقل کرد. از همین روی در شعر پایداری نیز به کارگیری عنصر رنگ، بیانگر آرمان ها و خواسته های شاعران است. شهریار و جواهری نیز با به کارگیری رنگ ها به ویژه رنگ سرخ به عنوان یکی از اجزای مهم صور خیال در اشعار خود، تداعی های پر رمز و رازی را با زمینه های فرهنگی، آیینی و تاریخی خلق کرده اند. این جستار با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر مکتب امریکایی در ادبیات تطبیقی سعی در تبیین کارکرد رنگ سرخ در اشعار پایداری این دو شاعر دارد. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که در شعر هر دو شاعر، رنگ سرخ بیانگر شهادت، قیام، اعتراض،ایستادگی و پایداری است.
  کلیدواژگان: رنگ سرخ، شعر پایداری، شهریار، جواهری
 • فاروق نعمتی* صفحات 30-47
  بیان نمادین به عنوان یکی از ظریف ترین شگردهای هنری در میان عناصر گوناگون خیال، یکی از اصلی ترین ساختارهای زبانی در شعر معاصر به حساب می آید. در این میان، عنصر شب، دارای بار معنایی متفاوتی در شعر معاصر عربی و فارسی است؛ به گونه ای که فضای شبانه و موقعیت خاص آن، خوانش های متفاوتی را در میان سرایندگان دو زبان سبب شده است. بهره گیری از این نماد طبیعی در راستای بیان اعتراض به وضعیت موجود، از کارکردهای شب در شعر دو زبان است؛ به نحوی که شاعران با استفاده از این ظرفیت نمادین، اعتراض خویش را به تیرگی و خفقان اوضاع بیان می دارند. در این جستار با رویکرد تطبیقی و با روش تحلیلی- توصیفی و با بهره گیری از مکتب آمریکایی در ادبیات تطبیقی، با انتخاب برخی سرایندگان از شعر معاصر عربی (بیاتی، سیاب، بلند حیدری و شابی) و شعر معاصر فارسی (نیما، طاهره صفارزاده و اخوان) به بررسی نمادپردازی از نماد شب به عنوان سمبلی اعتراض آمیز خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: نماد شب، سمبولیسم، شعر معاصر فارسی و عربی، ادبیات اعتراض، ادبیات تطبیقی
 • طاهر جعفری، غلامرضا حیدری*، لیدا نامدار، جواد طاهری صفحات 37-48

  یکی از مهمترین عناصر، در بروز خلاقیت های هنری به کارگیری رنگ است. در واقع رنگ از عناصر ویژه ای است که می توان از طریق شناخت ویژگی ها و تاثیرات آن، از بسیاری از رمزها پرده برداری کرد و به رازهای پنهان بسیاری دست یافت. شاعران به عنوان زیباشناسان جهان هستی، از رنگ ها در تصاویر شعری خود استفاده کرده اند و گاه از آن در تبیین مفاهیم بیان ناشدنی و فضای نمادین اشعار خود بهره برده اند .در این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام شده است، ضمن ارایه شواهد شعری از اشعار فردوسی طوسی و بشاربن برد به عنوان شاعران مورد مطالعه که به نحوی از رنگها استفاده کرده اند، به تحلیل شگردها و چگونگی کاربرد ادبی، نمادین و بلاغی آنها از رنگ (خصوصا از رنگ سیاه و سفید) در القای پیام به مخاطب پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رنگهای سیاه و سفید در این اشعار فردوسی و بشاربن برد بسامد بالایی را نسبت به دیگر رنگها دارند. فردوسی و بشاربن برد، از ظرفیت عظیم رنگ ها، برای انتقال اندیشه ها، مقاصد و پیام های خود در حوزه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی در فضای واقعی، کنایی، نمادین و اسطوره ای به مخاطبان خود، به خوبی بهره برده اند.

  کلیدواژگان: رنگ، فردوسی، شاهنامه، بشار بن برد
 • فاطمه زندی، سپیده سپهری*، آرزو شمالی اسکویی، الهه حاجیها صفحات 47-94
  تحلیل روانشناختی شخصیت، یکی از رویکردهای اساسی نقد ادبی معاصر است. روانکاوان بزرگی چون فروید، یونگ و آدلر به بررسی روانشناختی شخصیت پرداخته اند. نظرها و آرای کارن هورنای، هم مبتنی بر اندیشه های فروید است و این مفاهیم را با اندک اختلافی که اندیشه های فروید در زمینه زیست شناختی دارد بسط می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به مقایسه تطبیقی اشعار سیمین بهبهانی و غاده السمان بر اساس نظریه تیپ های شخصیتی کارن هورنای پرداخته ایم. این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال است که شخصیت دو شاعر مورد نظر با توجه به اشعارشان، با کدام تیپ شخصیتی روانکاوانه کارن هورنای قابل انطباق است.نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه بسامد زیاد موضوع عشق در اشعار این دو شاعر و دلزدگی از اجتماع، تیپ های شخصیتی این دو شاعر، مهرطلب و عزلت طلب است. هر دو شاعر در عرصه مضمون از کلیشه های اجتماعی روزگار و پارامتر های عاشقانه ای که زن را به انحصار و انقیاد می کشاند، بیزاری جسته اند و دنیای پیرامون را برای اصالت دادن به تجارب و احساسات زنانه، دنیای فاقد صلاحیت می دانند، بنابراین مطابق نظرات هورنای، این اجحاف، ظلم و فشار سبب پناه بردن آن ها به درون و انزوا و ایده آل گرایی شده است و از همین جاست که عشق یکی از آرمان های مطرح شده در شعر دو شاعر محسوب می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل روانکاوانه، تیپ های شخصیتی، کارن هورنای، سیمین بهبهانی، غاده السمان
 • علی مزارعی، عسگر صلاحی، مهرداد آقائی* صفحات 95-115

   انسان با اخلاق و ادب به نقطه کمال دست می یابد و علم همچون نردبانی است برای رسیدن به قله اخلاق، و این زمانی میسر است که با معرفت قرین شود. معرفت یا به عبارتی عرفان، مفهومی کاملا اخلاقی است که عارف با آثار عرفانی خود، راه رسیدن به آن را هموار می کند. بسیاری از نویسندگان و عارفان، در این راه قدم برمی دارند. ایران، مهد و خاستگاه شاعران عارفی بوده است که با خلق آثار عرفانی اسلامی نقطه عطفی در تاریخ عرفان بوده اند. عطار نیشابوری از جمله شاعران ایرانی است که در محور عرفان اسلامی به عنوان قطب شناخته شده است. از این رو این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن معرفی عطار، به تحلیل جایگاه عطار در عرفان اسلامی و نقش ایشان در آشنایی مردم شرق و غرب با عرفان اسلامی و میزان تاثیر و بازتاب آن در ادبیات این دو پهنه بپردازد. بنابر نتایج حاکی از این جستار می توان گفت تاثیری که فکر و شعر عرفانی عطار بر ادبیات شرق و غرب گذاشته کمتر از تاثیر اسلام بر دل ها نیست؛ چرا که عرفان عطار آمیزه ای از مضامین اخلاقی و اسلامی با روح و روان شرقی است. به همین سبب عطار پژوهی در بین ادیبان و شاعران شرق و غرب ناشی از الهام پذیری و گرایش عرفانی آن ها به ذایقه عرفانی عطار است.

  کلیدواژگان: عطار، عرفان، ادبیات شرق و غرب، عطار پژوهی، ترجمه
 • قاسم احمدی، فاطمه لاجوردی*، محمدرضا عدلی صفحات 116-130

  ریشه مشترکات فرهنگی، ادبی و دینی ایران و هند را می توان از گذشته های بسیار دور جستجو کرد و بسیاری از مضامین و تمثیلات مورد استفاده در متون عرفانی ایرانی و هندی مشابه یکدیگر هستند. شباهت بین تصوف اسلامی با عرفان دیگر اقوام جهان، بی شک در خور توجه بسیار است، اگرچه ویژگی های مشترکی در تجارب عرفان جهان وجود دارد اما نباید انتظار داشت که همیشه و همه جا با کلمات مشابهی بیان شده باشند. در این مقاله شباهت های موجود در میان بعضی از آداب و آیین های دو مکتب عرفانی اسلامی و هندی بررسی شده است. از مطالعه دقیق منابع هندی و کتاب های صوفی فارسی، در روش های تربیتی و سیر و سلوک شباهت های زیادی دیده می شود که مهمترین آن ها عبارتند از: ارزش وجود انسان و اهمیت آن در ادبیات عرفانی ایران و هند، تجلی عشق و معرفت در عرفان ایرانی و هندی، تعدد منازل و مقامات سلوک، ارزش و اهمیت مقام دل، ارزش مقام پیر و مرشد، زهد و ریاضت، مبارزه با نفس، نظریه فنا.

  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، متون عرفانی، عرفان ایرانی، معرفت، وحدت وجود
 • سمیه عزتی، ابولقاسم امیر احمدی*، علی عشقی سردهی، علی تسنیمی صفحات 131-145

  تحلیل داستان ، نوین ترین شیوه های تحقیقات ادبی است .کانون توجه دانش پژوهان قرار گرفته. مقالات زیادی مانندمقاله ادبیات تطبیقی نوشته جعفر حمیدی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مقاله بررسی تطبیقی عنصر" طرح " درداستانهای کهن و امروزی نوشته منصوره شریف زاده هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و زارت علوم در مجله مطالعات ادبیات تطبیقی انجام شده . روش فرمالیستها که منجر به مکتب ساختارگرایی شد، برروش تحقیقات پزوهشگران موثر واقع شد. چهره ی تاثیر پذیر از روش فرمالیستها، ولادیمیر پراپ است. اوبا بررسی قصه پریان می کوشید قصه را به کوچکترین واحد ساختاری (سی و یک خویشکار) تجزیه کند و با کل داستان ارتباط دهد. روش پراپ بهترین شیوه های تحلیل و طبقه بندی ریخت داستان های حماسی آنهاست . این مقاله نمودار خویشکارهای پراپ و روش او در داستان " اسکندر و دارا" شرفنامه ی نظامی را بررسی می کند تا مشخص شود نظریه پراپ تا چه اندازه بر این داستان منطبق است . نتیجه بررسی نشان می دهد داستان قابل بررسی با کار کردهای ریخت شناسی پراپ می باشد. داستان ، حرکت از تعادل به عدم تعادل تا رسیدن به فاجعه نهایی است «بخواسته رسیدن» و «ناکام ماندن» دو کنش اساسی داستان هستند که اسکندر جویای برقراری عدل و داد تا حدی به آن دست می یابد به مقام پیغمبری می رسد. به آب حیات دست نمی یابدخویشکاری های داستان (کشمکش و پیروزی) ؛ (کشمکش و ناکامی) است.

  کلیدواژگان: شرفنامه، ریخت شناسی، پراپ، اسکندر و دارا
 • فاطمه ملکی، علی پدرام میرزایی*، فاطمه کوپا، حسین یزدانی صفحات 146-162
  بینامتنیت یکی از مباحث نوین در نقد ادبی است که به ارتباط و تعامل بین متون می پردازد. بر اساس این نظریه، هرمتنی با متون پیش از خود معنی می یابد و هیچ متنی مستقل نیست و گویندگان آگاهانه و یا ناخودآگاه از سرچشمه های ادبی و فکری یکدیگر بهره مند شده اند. بینامتنیت برای اولین بار توسط ژولیا کریستوا مطرح گردید و بعدها ژرارژنت به عنوان یکی از تاثیرگذارترین پژوهشگران این عرصه با بررسی مطالعات او این نظریه را گسترش داد. ژنت مجموعه مطالعات خود را ترامتنیت نامید. او ترامتنیت را به پنج دسته تقسیم نمود که عبارتند از: بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت، بیش متنیت. هر یک از این پنج دسته نوعی از روابط یک متن را با غیر خود طرح و بررسی می کند. که ازآن میان بینامتنیت بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این پژوهش، تاثیرپذیری نسخه خطی " شاهد غیبی " از مثنوی" یوسف و زلیخا" ی عبدالرحمن جامی را بر اساس رویکرد بینامتنیت مورد واکاوی قرار داده است. ثمره این پژوهش نشان می دهد که اگرچه این دو اثر از نظر موضوع کاملا متفاوت، اما از نظر متنی و ساختار کلامی و روایی اشتراکات بسیاری دارند. و مولف " شاهد غیبی" تحت تاثیر افکار و اندیشه های جامی در " هفت اورنگ" به ویژه " بوسف و زلیخا"ی او بوده است و مناسبات بینامتنی به صورت صریح، غیرصریح و ضمنی در آن کاملا نمایان است.
  کلیدواژگان: بینامتنیت، یوسف و زلیخا، شاهد غیبی، ژنت
 • لیلا موسوی*، سیاوش مرادی، حسین آریان صفحات 163-177

  توحید به عنوان یکی ازاصلی ترین تعالیم شرع مقدس اسلام، اولین شعار پیامبر بزرگوار اسلام بود. تا توحید تحقق نیابد دیگر ارکان شرع نیز عملی نخواهد شد. توحید مهم ترین بحث عقیدتی مسلمانان است و به همین جهت عرفا بر این اصل فراوان تکیه کرده اند و عارفانی چون جنید بغدادی،مولانا برترین مجالس را نشستن و تفکر کردن در میدان توحید می داند.هرفرد نگرش خاصی به مقوله ی ویگانگی توحید دارد وخودرادرمسیری قرار میدهد که بدان برسد .سکوت ذهنی وتفکر در آفاق وانفس از دید عرفا یکی از بهترین راه ها برای درک توحید ویگانگی می باشد. خواجه عبدالله انصاری به عنوان یکی از بزرگ ترین مفسران و عارفان شریعت مدار، به توحید در تمام آثار خویش نگاهی داشته است وآثارعطار نیشابوری ،زیباترین ودل انگیزترین منظومه های عرفانی است که در آنهاعطار در نهایت زیبایی آموزه های توحیدی ویگانگی رابیان میکند .عطار نیشابوری (متوفی618 ه.ق) از عارفان شاعری است که بطور دقیق وموشکافانه ای به مساله یگانگی وتوحید بشکل زیبایی می پردازد .پژوهش حاضر در پی آن است تا نگاهی تطبیقی به مقوله توحید در آثارعطاروخواجه عبدالله انصاری بیندازد و نمونه هایی را کاوش کند و به تحلیل وبررسی آن بپردازد.

  کلیدواژگان: عطار نیشابوری، خواجه عبدالله انصاری، یگانگی، وحدت وجود، عرفان
 • محمد بندانی ترشکی* صفحات 178-192
  یکی از مهمترین موضوعاتی که فلاسفه و عارفان شرقی بدان پرداخته اند مسیله انسان شناسی است و از مولفه های مهم مربوط به آن شناخت مرگ، عشق و علم انسان است که علم به این موضوعات در سرنوشت آدمی تاثیر به سزایی دارد، انسان معاصر با توجه به مکاتب و نظریه های مختلف در این مورد دچار سردرگمی شده است مطالعه در باب این موضوعات باعث برطرف شدن برخی ابهامات ذهنی و انتخاب مسیر درست زندگی خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی انسان از دیدگاه مولانا و اقبال لاهوری با رویکرد به علم، مرگ و عشق به روش کتابخانه ای به انجام رسیده است. یافته های پژوهش: از تشابهات اندیشه دو شاعر: یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در ارتقای مقام انسان را کسب علم می دانند، مولانا سه علم، علم تجربی، علم شغل و علم صوفیانه را باور دارد،عنایت او به علم صوفیانه است. اما اقبال به علم حصولی و حضوری معتقد است. در مورد مرگ هر دو شاعر مرگ و جاودانگی را برای تمامی انسان ها محتوم می دانند. مولانا نوع زندگی و مرگ شخص را بازتاب ضمیر و دل آدمی می داند اما اقبال می گوید: جاودانگی حقیقی زمانی مطلوب است آدمی گوهر وجودی مفهوم خودی را بشناسد. عشق از نظر هر دو از سوی خدا آمده است مولانا غایت و نهایت عشق را وصول به حضرت حق می داند . اما از نظر اقبال عشق به خدا در نهاد آدمی موجود است و اگر لحظه ای عشق به خدا از آنها گرفته شود نابود می شوند.
  کلیدواژگان: مولانا، اقبال لاهوری، انسان، علم، عشق و مرگ
 • ملاحت بابایاری روشتی، مجید یوسفی بهزادی* صفحات 193-206

  جلال آل احمد (1348-1302 ش) و مادام دو استال (1817-1766 م) در عرصه ادبیات ایران و فرانسه از نویسندگان برجسته، شمرده می شوند که زمانه زندگی آنها از دیدگاه های مختلف ادبی، اجتماعی و فرهنگی همسانی هایی داشته و این عامل در نهایت به تقابل رمانتیسم آلمان و کلاسیسیسم فرانسه در از آلمان و غرب و شرق در غرب زدگی منجر شده است. یکی از وجوه مشترک این دو نویسنده، قیاس است. حضور پررنگ نگاه به«دیگری» در نوشتار این دو نویسنده، عاملی تاثیرگذار در ارزیابی«خویش» است. چگونگی کاربرد نظریه پی یر برونول (قانون ظهور) در القای اندیشه های آل احمد و مادام دو استال، هدف اصلی این پژوهش است. در این پژوهش، با تکیه بر رویکرد تطبیقی خویش و دیگری که بیانگر قرابت و تضاد میان جامعه ای که نگاه می کند و جامعه ای که نگاه شده است، به شرح و بیان این موضوع در این دو اثر می پردازیم و به این سوال پاسخ داده خواهد شد که چه عواملی، منجر به این اشتراکات فکری می گردد و این دو نویسنده را به هم نزدیک می کند.

  کلیدواژگان: دیگری، قانون ظهور، آل احمد، خویش، مادام دواستال
|
 • Sabrh Seavashi *, Mostafa Javid, Nahid Nasihat Pages 1-16

  Objection is a type of stance, the most basic use of which is to deprive a person or a group of people who have been sued of a sense of security. The degree of impact of protest is different according to its type. One of the most effective types of protest is in the form of poetry; Because poets, by expressing their protests, play a significant role in awakening people and bringing society out of depression. This essay focuses on comparing the protest poems of two contemporary Palestinian and Iranian poets named Samih al-Qasim and Alireza Qazweh. The authors' effort has been to examine the commonalities and differences of the poems of these two poets, based on the American school of comparative literature, using the descriptive-analytical method. The obtained results show that the type of literature of Samih al-Qassem is mixed with helplessness and incapacity, which shows his despair, but Alireza Qazwa criticized international institutions from a position of power and with a kind of determination, which shows his hope and this hope. And the disappointment is caused by the social atmosphere of these two poets; From the point of view of Samih al-Qasim, due to the lack of a suitable platform, the impact of poetic concepts has been minimized and ultimately led to the poet's disappointment.

  Keywords: Comparative literature, Protest poem, International institutions, Samih AlQasim, Ali Reza Ghazouh
 • Ramazan Rezaei * Pages 17-29
  Sometimes the poet makes a speech for himself through words that are symbols, symbols, and symbols, and thus does not need to elaborate on various topics. Color, as the most prominent element in the realm of senses, has long been the focus of human attention and has always fascinated the human spirit and soul. Colors play a major role in the expression of people's experiences, in addition to their subtle meanings. Today, color is the most important element in the emergence of artistic creativity and productivity, and poets as creators of the cosmos of the creative world have used colorful words to make poetic images more explicit, in order to explain the inexpressible notions of the symbolic space of their poems. They win. Understanding the properties and effects of colors in a real space, flanking, coding, and myths can reveal many hidden secrets or convey messages to the audience. Therefore, in the poetry of sustainability, the use of color element reflects the aspirations and aspirations of the poets. Shahriar and Jewehery have also created mysterious associations with cultural, religious and historical contexts, using colors, especially red as one of the important components of imagination in their poems. Using an analytical-descriptive approach and relying on the American school of comparative literature, this essay attempts to explain the function of red in the poems of the two poets. The findings of this study indicate that in the poetry of both poets, red indicates martyrdom, resurrection, protest, perseverance and perseverance.
  Keywords: Red, Stability Poetry, Shahriar, Jewehery
 • Faroogh Nemati * Pages 30-47
  Symbolic expression is considered as one of the most delicate artistic techniques among various elements of imagination, one of the main language structures in contemporary poetry. Meanwhile, the element of night has a different meaning in contemporary Arabic and Persian poetry; In such a way that the night atmosphere and its special situation have caused different readings among the singers of the two languages. Using this natural symbol in order to express protest against the existing situation is one of the functions of the night in the poetry of two languages; By using this symbolic capacity, poets express their objection to the darkness and suffocation of the situation. In this essay, with a comparative approach and analytical-descriptive method, by choosing three poets from contemporary Arabic poetry (Bayati, Siyabb and Boland Heydari) and three poets from contemporary Persian poetry (Nima, Tahereh Safarzadeh and Akhwan) to examine the symbolism of the symbol of the night. We will pay as a protest symbol.
  Keywords: symbol of the night, symbolism, contemporary Persian, Arabic poetry, Protest Literature, comparative literature
 • Taher Jafari, Gholamreza Heydari *, Lida Namadar, Javad Taheri Pages 37-48

  One of the most important elements in the emergence of artistic creativity is the use of color. In fact, color is one of the special elements that can reveal many secrets and achieve many hidden secrets through knowing its characteristics and effects. Poets, as aestheticians of the universe, have used colors in their poetic images and sometimes used them to explain the inexpressible concepts and symbolic space of their poems.In this research, which has been carried out using a library method, while presenting poetic evidence from the poems of Ferdowsi Toosi and Bashar Ben Bard as the studied poets who have used colors in some way, analyzing the methods and how they use color in literature, symbolism and rhetoric (especially of black and white color) in inducing the message to the audience.The results of the research show that black and white colors in these poems of Ferdowsi and Basharban have a high frequency compared to other colors. Ferdowsi and Bashar Ben Bard have made good use of the huge capacity of colors to convey their thoughts, intentions and messages in various social, cultural, religious and political fields in a real, ironic, symbolic and mythological space to their audience.

  Keywords: Color, Ferdowsi, Shahnameh, Bashar Bin Bard
 • Fatemeh Zandi, Sepideh Sepehri *, Arezo Shomali Oskoei, Elaheh Hajiha Pages 47-94
  Psychological analysis of character is one of the basic approaches of contemporary literary criticism. Great psychoanalysts such as Freud, Jung and Adler have studied personality psychologically. Karen Horne's opinions and opinions are based on Freud's ideas and expands these concepts with a little difference that Freud's ideas have in the biological field. In this research, using the descriptive and analytical method, we have compared the poems of Simin Behbahani and Ghade Alsman based on Karen Horne's theory of personality types. This research aims to answer the question that the personality of the two poets in question can be adapted to which personality type of Karen Horne's psychoanalysis according to their poems.The results of the research show that due to the high frequency of the love theme in the poems of these two poets and boredom with society, the personality types of these two poets are loving and solitary. Both poets, in the field of theme, are disgusted by the social stereotypes of the time and the romantic parameters that lead women to monopoly and subjugation, and they consider the surrounding world as unqualified to give authenticity to women's experiences and feelings, so according to Horne's opinions, these atrocities, Oppression and pressure have caused them to take refuge inside, isolation and idealism, and that is why love is considered one of the ideals raised in the poems of two poets.
  Keywords: psychoanalytical analysis, personality types, Karen Horne, Simin Behbahani, Ghade Alsman
 • Ali Mazarei, Asghar Salahi, Mehrdad Aghaei * Pages 95-115

   Man attains the point of perfection with morality and politeness, and science is like a ladder to reach the peak of morality, and this is possible when it is accompanied by knowledge. Knowledge, or in other words, mysticism, is a completely moral concept that the mystic paves the way to achieve with his mystical works. Many writers and mystics are taking this step. Iran has been the cradle and origin of mystical poets who have been a turning point in the history of mysticism by creating Islamic mystical works. Attar Neyshabouri is one of the Iranian poets who is known as a pole in the axis of Islamic mysticism. Therefore, this study aims to introduce Attar's method by describing Attar's analysis of the position of Attar in Islamic mysticism and his role in acquainting the people of East and West with Islamic mysticism and the extent of its influence and reflection in the literature of these two areas. Pay. Based on the results of this study, it can be said that the influence of Attar's mystical thought and poetry on Eastern and Western literature is not less than the influence of Islam on hearts; Because Attar's mysticism is a mixture of moral and Islamic themes with Eastern spirit and psyche. For this reason, the study of perfumery among Eastern and Western writers and poets is due to their inspiration and mystical tendency towards Attar's mystical taste.

  Keywords: Attar, mysticism, Oriental, Western Literature, Research Attar, translation
 • Ghasem Ahmadi, Fatemeh Lajavardi *, MohammadReza Adli Pages 116-130

  The roots of the cultural, literary and religious commonalities of Iran and India can be traced back to the distant past, and many of the themes and allegories used in Iranian and Indian mystical texts are similar. The similarities between Islamic Sufism and the mysticism of other nations of the world are undoubtedly very noteworthy. Although there are common features in the experiences of world mysticism, one should not expect them to be expressed in the same words always and everywhere. This article examines the similarities between some of the customs and rituals of the two mystical schools of Islam and India. From a careful study of Indian sources and Persian Sufi books, there are many similarities in educational methods and conduct, the most important of which are: the value of human existence and its importance in mystical literature of Iran and India, the manifestation of love and knowledge in mysticism Iranian and Indian, the multiplicity of houses and authorities of conduct, the value and importance of the position of the heart, the value of the position of old man and mentor, asceticism and austerity, struggle against the soul, the theory of annihilation.

  Keywords: comparative literature, mystical texts, Indian mysticism, knowledge, Unity of Existence
 • Somayye Ezzaty, Abolghasem Amirahmady *, Ali Eshgi, Ali Tasnime Pages 131-145

  Story analysis is the newest method of literary research. It has been the focus of scholars' attention. Many articles such as Comparative Literature by Jafar Hamidi, a faculty member of Shahid Beheshti University, a comparative study of the "design" element in ancient and modern Iranian and world fiction by Mansoureh Sharifzadeh, a faculty member of the Institute of Humanities and the Ministry of Science, have been published in the Journal of Comparative Literature. The formalist method, which led to the school of structuralism, was effective in the research of scholars. The influential figure of the formalist method is Vladimir Propp. Obama studied fairy tales in an attempt to break the story down into the smallest structural unit (thirty-one selfies) and relate it to the whole story. Prop method is the best way to analyze and classify the structure of their epic stories. This article examines the diagram of Propp's work and his method in the story of Alexander and Dara's military honor to determine the extent to which Propp's theory fits into this story. The result of the study shows that the story can be examined with the morphological works of Propp. The story is a movement from balance to imbalance to the final catastrophe. "Achieving" and "failing" are the two basic actions of the story that Alexander seeks to achieve justice and to some extent achieves the position of a prophet. The water of life does not reach the narcissism of the story (conflict and victory); (Conflict and failure).

  Keywords: Sharafnameh, Morphology, Propp, Alexander, Dara
 • Fatemeh Maleki, Alipedram Mirzaei *, Fatemeh Koupa, Hosein Yazdani Pages 146-162
  Intertextuality is one of the new topics in literary criticism that deals with the relationship and interaction between texts. According to this theory, any text makes sense with the texts before it and no text is independent and conscious or unconscious speakers have benefited from each other's literary and intellectual sources. Intertextuality was first proposed by Julia Kristova, and later Geragent, as one of the most influential researchers in the field, developed this theory by examining his studies. Genet called his collection of studies transmittent. He divided the transtextuality into five categories, which are: intertextuality, paratextuality, hypertextuality, supertextuality, hypertextuality. Each of these five categories examines a type of relationship between a text and others. Among which intertextuality received more attention. This study has analyzed the effectiveness of the "Unseen Witness" manuscript of Abdolrahman Jami's "Yousef and Zuleikha" Masnavi based on the intertextual approach. The fruits of this research show that although these two works are completely different in terms of subject matter, but they have a lot in common in terms of text, verbal structure and narrative. And the author of "The Unseen Witness" has been influenced by Jami's thoughts and ideas in "Haft Orang", especially his "Bosef and Zuleikha", and intertextual relations are explicitly, explicitly and implicitly.
  Keywords: intertextuality, Yusuf, Zulaikha, Occult Witness, Genet
 • Leila Mousavi *, Siavash Moradi, Hossein Arian Pages 163-177

  Monotheism as the central pillar of Islam was profit Mohammad’s mission and vision statements. If monotheism wouldn’t be the front and center, the other pillars of Islam couldn’t be persuaded. Monotheism is the most important doctrine amongst Muslim mystics as Joneid Baghdadi,Molana referred to it as a prosperous topic in discussions on related subject matters. Each person has a special attitude towards the category of monotheism and puts himself in a way to reach it. Mental silence and thinking in the horizons and souls from the point of view of mystics is one of the best ways to understand monotheism. Khajeh Abdollah Ansari, one of the most well-known Muslim Sufi saints, had monotheism in all his work and publications. Attar Neishabouri also beautifully brought monotheism and pantheism into his magnificent versified literature. Attar Neishabouri (passed away 618 Hejri Ghamari) was a mystic poet who explicitly and gorgeously teased apart the monotheism in detail. This research intends to conduct a comparative analysis on Attar Neishabouri’s and Khajeh Abdollah Ansari’s literature and poems.

  Keywords: Attar Neishabouri, Khajeh Abdollah Ansari, monotheism, Pantheism, Gnosticism
 • Mohammad Bandani Tarashoki * Pages 178-192
  One of the most important topics that Eastern philosophers and mystics have dealt with is the problem of anthropology, and one of the important components related to it is the knowledge of death, love and the science of man. Different schools and theories are confused in this matter. Studying about these issues will resolve some mental ambiguities and choose the right path in life. The current research has been done with the aim of examining the human being from the perspective of Rumi and Iqbal Lahori with an approach to science, death and love in a library method.The current research has been done with the aim of examining the human being from the perspective of Rumi and Iqbal Lahori with an approach to science, death and love in a library method. Findings of the research: From the similarities in the thoughts of the two poets: they consider acquiring knowledge as one of the important and influential factors in improving human status. Rumi believes in three sciences, empirical science, job science and Sufi science. His attention is to Sufi science. But Iqbal believes in acquired and present knowledge. Regarding death, both poets consider death and immortality inevitable for all human beings. Rumi considers the type of life and death of a person as a reflection of the conscience and heart of a person, but Iqbal says: true immortality is desirable when a person knows the existential essence of the concept of self. According to both of them, love comes from God.
  Keywords: Maulana, Iqbal Lahori, human, Science, love, death
 • Malahat Babayari Raveshti, Majid Yousefi Behzadi * Pages 193-206

   Jalal Al-Ahmad (1923-1969) and Madame de Staël (1717-1817) are among prominent writers of Iranian and French literature respectively. Their eras were similar in numerous ways: literature, society and culture, eventually leading to a contrast between German Romanticism and French Classicism in Germany by Madame de Staël, and east and west in Westernization by Jalal al-Ahmad. Analogy is one of the common aspects of these two works. The presence of looking at “the other” in the writings of these two authors is an influential factor in the evaluation of the “self”. The main goal of this study is to examine how Pierre Brunel’s theory of law of emergence can be applied to the the ideas of Al-Ahmad and Madame de Staël. this study takes a comparative approach to the analysis of “self” and “the other” in these two books, defining the affinity and contradiction between a society that “looks” and a society that is “looked at”. Also, the factors leading to this intellectual resemblance is identified and examined.

  Keywords: the Other, Law of emergence, Jalal Al-Ahmad, Self, Madame de Staë