فهرست مطالب

مطالعات ادبیات تطبیقی - پیاپی 67 (پاییز 1402)

نشریه مطالعات ادبیات تطبیقی
پیاپی 67 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عزیزه یوسفی * صفحات 260-281

  شهریار از ستارگان پرفروغ تاریخ ادب ایران است که در زمان حیات و مماتش نگاه ها را به سوی خود معطوف داشته است. اشعار او زندگی نامه و زبان حال اوست. مکاتب روان شناختی و فلسفی هر یک از زاویه ای، به موضوع معنا در زندگی آدمی پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر مطالعه ی راهکارهای معنابخشی به زندگی در سروده های استاد شهریار و در مکتب معنادرمانی فرانکل بود. روش پژوهش از نوع کیفی و تحلیل محتوا و توصیفی- تحلیلی از نوع مقایسه ای است که به طریق کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها نشان داد، شهریار در مواجهه با ناملایمات و بحران های زندگی از رهگذر عشق، خلاقیت شعری و ارزش های گرایشی، به معنابخشی به زندگی پرداخته و از ناامیدی برحذر مانده است. از نتایج مطالعه این است که شهریار در تجربه زیستی خود بدون این که در پی تیوریزه کردن دیدگاه خود باشد، در رابطه با راهکارهای معنادهی به زندگی دیدگاه هایی نزدیک به اندیشه-های فرانکل ارایه کرده است.

  کلیدواژگان: ارزشهای معنادهی، معناجویی، فرانکل، شهریار
 • آیت شوکتی *، محمدرضا بیگی صفحات 282-299

  شاعر یا نویسنده برای خلق اثر خود با دنیایی از تاثرات از متون دیگر در ذهن خود در چالش است و با ارتباطی که با آثار پیش یا معاصر خود دارد، دست به آفرینش می زند و از این طریق بین متن ها به شیوه-های مختلف پیوند برقرار می کند که به عنوان ترامتنیت قابل مطالعه و بررسی است. نان و حلوا به عنوان متنی است که شیروانی در نوشتن صفاءالقلوب از آن تاثیر پذیرفته است. هر دو اثر، اثری تعلیمی- عرفانی است. از آنجا که ترامتنیت ژنت به لحاظ تقسیم بندی و جزیی نگری خیلی گسترده تر از نظریات بینامتنی دیگر است، هدف اصلی این پژوهش، کشف انواع روابط ترامتنی بین صفاءالقلوب و نان و حلوا است. در این مقاله تلاش شده به روش تطبیقی-تحلیلی- اسنادی به این پرسش پاسخ داده شود که کدامیک از تقسیمات نظریه ترامتنیت ژنت در مقایسه تطبیقی بین صفاءالقلوب و نان و حلوا مصداق پیدا می کند؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شیروانی، آگاهانه با نان و حلوا رابطه بینامتنی برقرار کرده و در این راستا از انواع روابط ترامتنی از جمله بینامتنیت(صریح، غیر صریح و ضمنی)، پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت و بیش متنیت(همانگونگی و تراگونگی) بهره برده است.

  کلیدواژگان: صفاءالقلوب، ژنت، ترامتنیت، نان و حلوا، شیروانی
 • سعید رحیمی پور * صفحات 300-320

  مقایسه ی عرضی آثار هنری اخیرا مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این مقاله موضوع آرزوی داشتن زندگی آرمانی در موضوعات داستان در آثار برگزیده چینوا آچه به و غلامسحین ساعدی مورد بررسی قرار گرفت. آچه به، راه رسیدن به رستگاری را در پایان دادن به استعمارگری غرب، نجات وطن، برگشتن به رسم و رسومات و فرهنگ اصیل آفریقا می داند؛ ساعدی راه رسیدن به زندگی آرمانی را در سکوت و آرامش زندگی روستایی و خلاصی از مشکلات و گرفتاری های زندگی مدرن و رهایی از مشکلات روحی و روانی می یابد. هر دو نویسنده در انتخاب شخصیت های داستان و صحنه پردازی ها در مسیر اهداف هنری خود، وجوه مشترک زیادی دارند. در این مقاله، دو بازیگر نقش اصلی داستان، ایده ها و اسیده ال ها، طرز فکر و تفکرات آن ها از هستی و آرزوهای آرمانی و شیوه انتخاب صحنه و تاثیر پذیری آنها از جهت گیریهای سیاسی و اجتماعی تجزیه و تحلیل و تشابه آنها مشخص شد.

  کلیدواژگان: ترغیب، ساعدی، تشابه، آچه به، آرمان شهر
 • لیلی کمالوند، منوچهر جوکار *، اسد آبشیرینی صفحات 321-340

  در ایران از کهن ترین زمان، جشن های گوناگونی برپا می شده است؛ امروزه بسیاری از این جشن ها فراموش شده اند و دیگر برگزار نمی شوند، اما می شود ردپا و بازتاب آن ها را در آثار گذشتگان و شاعران کلاسیک پیدا کرد؛ از جمله شاعران مکتب آذربایجانی. بر همین اساس این پژوهش به بازتاب جشن های ایرانی و آیین های مربوط به آن در شعر شاعران مکتب آذربایجانی (با تاکید بر مجیرالدین بیلقانی، نظامی، خاقانی و فلکی شروانی) پرداخته است. بر اساس یافته های این پژوهش، از میان جشن های باستانی ایرانیان فقط چهار جشن باستانی نوروز، مهرگان، سده و یلدا، در اشعار شاعران مکتب آذربایجانی بازتاب پیدا کرده اند. از میان این چهار جشن نیز جشن نوروز بیشترین بازتاب را در اشعار شاعران مکتب آذربایجان داشته است و جشن سده نیز کمترین بازتاب را در میان اشعار آن ها داشته است. این پژوهش، از نوع پژوهش های نظری و کتابخانه ای است و ابزار گردآوری اطلاعات آن نیز، از طریق فیش برداری است.

  کلیدواژگان: مهرگان، سده، یلدا، نوروز، شعر
 • زهرا کریمی، سپیده سپهری *، آرزو شمالی اسکویی، الهه حاجیها صفحات 341-379

  نقد روانکاوانه، نقدی جدید و بینا رشته‎ای است که در آن پژوهشگر و یا منتقد، بر آن است تا جنبه‎های پنهان و یا زوایای مختلف رفتاری و نشانه های روانی موجود در یک اثر مورد نظر، اعم از ادبی و یا... را بکاود تا بدین وسیله به تحلیل شخصیت نویسنده، هنرمند و یا اشخاص داستانی بپردازد. روان شناسی فردنگر به وسیله آلفرد آدلر پایه گذاری شده است و یکی از نظریه های موجود در این روانشناسی فردگرا، نظریه احساس حقارت است. در این مقاله که به شیوه توصیفی– تحلیلی بر مبنای سندکاوی و شیوه مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است، اشعار دو تن از شاعران معاصر ایران و عرب (سیمین بهبهانی، غاده السمان) بر اساس نظریه احساس حقارت مبتنی روانشناسی فردگرای آدلر مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که احساس حقارت موجود در اشعار سیمین بهبهانی و غاده السمان به علت تبعیض جنسیتی موجود در جامعه بوده است و مهم‎ترین مولفه‎ها و شاخصه هایی که بر اساس روانشناسی فردگرای آلفرد آدلر برای مقابله با احساس حقارت می‎توان در اشعار این دو بانوی شاعر دید، شامل مکانیزم های برتری جویی، علاقه اجتماعی، یاس و تنهایی، انزوا و کناره گیری؛ شکوه و اعتراض و عشق است.

  کلیدواژگان: نقد ادبی روانکاوانه، احساس حقارت، آلفرد آدلر، غاده السمان، سیمین بهبهانی
 • هایده عظیم اوغلی اسکویی، حجت رسولی *، سید ابراهیم آرمن صفحات 380-402

  ادبیات اقلیمی و روستایی به عنوان شاخه ای از ادبیات به بیان ویژگیهای جغرافیای طبیعی و انسانی و تحولات اجتماعی منطقه خاصی می پردازد و در ادبیات اکثر کشورها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. دو نویسنده بزرگ معاصر فارسی و عربی، از جمله نویسندگان متعهد با اتکا به فرهنگ بومی، مشکلات جامعه را مطرح نموده و اذهان را برای چاره جویی و درک آن ها در قالب داستان های خود فرا می خوانند. داستان ملکه العنب از آثار نجیب کیلانی در مورد روستایی با امید و رنج در امتداد تحولات تاریخی معاصر مصر در اواخر قرن بیستم است. اهمیت این رمان زمانی آشکار می شود که به شاخصه های روایت واقع گرا نزدیک و برگرفته از سلسله حوادثی است که در بطن جامعه رخ داده است. زمین سوخته اثر احمد محمود نیز به عنوان یک سند اجتماعی-تاریخی از وقایع جنگ و انعکاس اوضاع اقلیم جنوب و مصایب مردم با چیره دستی در صحنه های نمایش داستان با سبک واقع گرا در نگاه نویسنده نقاد به تصویر کشیده است. ضرورت و بررسی این موضوع زمانی آشکار می شود که در صورت توسعه و پیشرفت جوامع اسلامی بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی نیز در این جوامع حل می شد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی از محدوده مورد مطالعه به بررسی و ارزیابی عناصر اقلیمی با روش کیفی پرداخته است. ابتدا منابع اولیه در حیطه های جغرافیایی و محلی استخراج شده و در ارتباط با پیامدهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش جهت دستیابی به عناصر اقلیمی و بومی تاثیرگذار بمنظور اهداف توسعه پایدار لازم و ضروری است.

  کلیدواژگان: ادبیات اقلیمی، نجیب الکیلانی، احمد محمود، ملکه العنب، زمین سوخته
 • سکینه صارمی گروی * صفحات 403-420

  تغییر و تحول اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و عاطفی و هم چنین، مدرنیسم و پیشرفت صنعت در برانگیختن حس غریب غربت، موثر است. نوستالژی مواردی نظیر دوری از سرزمین، دوری از معشوق، خاطرات کودکی و جوانی، از دست دادن ارزش ها، مهاجرت و گذشته ی اساطیری را شامل می شود. شاعران و نویسندگان بسیاری، صورت های مختلفی از این احساس غریب را به نمایش گذاشته اند؛ از جمله این شاعران فارسی و عرب زبان می توان گلچین گیلانی و جبران خلیل جبران را نام برد. فرضیه این پژوهش بر این است که این دو شاعر هر چند اشتراک دیدگاه و عقیده دارند ولی از یکدیگر تاثیر نپذیرفته اند و این پژوهش بر اساس مکتب آمریکایی صورت گرفته است. در این تحقیق با تکیه بر روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای برآنیم تا نحوه ی بیان احساسات و عگذاشته اند؛ از گذاشته اند؛ از جمله این شاعران فارسی و عرب زبان می توان گلچین گیلانی و جبران خلیل جبران را نام برد. فرضیه این پژوهش بر این است که این دو شاعر هر چند اشتراک دیدگاه و عقیده دارند ولی از یکدیگر تاثیر نپذیرفته اند و این پژوهش بر اساس مکتب آمریکایی صورت گرفته است. در این تحقیق با تکیه بر روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای برآنیم تا نحوه ی بیان احساسات و عواطف نوستالژی گلچین گیلانی و جبران خلیل جبران را مورد بررسی قرار می دهیم

  کلیدواژگان: نوستالژی، وطن، عشق، ادبیات تطبیقی
 • محبوبه مسلمی زاده * صفحات 421-440

  بررسی روابط میان یک متن با متن های دیگر، در قرن بیستم منجر به کشف نظریه بزرگ بینامتنیت شد. بر پایه این نظریه هر متنی بر اساس متن های پیشین شکل می گیرد. کریستوا، بارت، سولر و ژنت از تاثیرگذاران و گسترش دهندگان این نظریه هستند. ژنت کوشید هرگونه روابط بین متون را شامل همه جزییات مورد بررسی قرار دهد و مجموعه این روابط را ترامتنیت نامید که بیش متنیت یکی از شاخه های آن است. هدف مقاله حاضر بررسی نشانه های بیش متنی در شش اثر داستانی جهان بر اساس نظریه ژنت است. روش پژوهش مطالعه، تحلیل و تطبیق داستان های خسیس، سرود کریسمس، سرگذشت مرد خسیس، اوژنی گرانده، شوالیه خسیس و نفوس مرده است. نتیجه مطالعه نشان می دهد که از داستان های مذکور، پنج داستان پیش متن واحد دارند و آن نمایشنامه داوری اثر مناندر است که نمونه اولیه آولولاریاست که مورد تقلید مولیر در خسیس قرار گرفته؛ در داستان های دیگر خسیس الگو واقع شده که بیش متن آن و در اصل بیش متن داوری خواهند بود. گونه های این بیش متن ها از نوع پاستیش، شارژ و جایگشت است.

  کلیدواژگان: بیش متنیت، ادبیات داستانی جهان، خسیس، ژنت
 • سمیه زاهدی، محمد غفوری فر *، علیرضا حسینی صفحات 441-469

  یکی از انواع ادبی که بسامدهای گوناگون آن در آثار بیشتر شاعران پارسی گو و عربی سرا واقع شده و آثار قابل ملاحظه و خواندنی در این نوع به وجود آورده، ادبیات عرفانی است. در این نوع ادبی شاعران برای بیان معانی عرفانی با زبان رمز و اشاره به سبک ویژه در قالب های شعری به ویژه غزل ارایه می کنند. در عرصه ادب عربی و فارسی، ابن فارض مصری و سنایی غزنوی دو شاعر بلندآوازه و عارف بلندمرتبه و شیفتگان و سوختگان عشق الهی به شمار می آیند. پژوهش حاضر در حوزه ادبیات تطبیقی بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی در تلاش است با روش توصیفی – تحلیلی، مهم ترین وجوه اشتراک و افتراق جلوه های عرفانی در اشعار این دو شاعر را مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که هر دو شاعر از آبشخور عرفان و ادب نوشیدند و در باور هر دو برجسته ترین انگیزه برای متعالی شدن، عشق هست و در مسایل اساسی عرفان علاوه بر عشق، در جلوه های عرفانی دیگر همچون عقل، وحدت وجودی و شهودی، فنا و نمادهای عرفانی نیز با یکدیگر اشتراکاتی داشته اند. با این تفاوت که ابن فارض از نماد در اشعار خود بیشتر از سنایی استفاده کرده است. در بحث رنگ ها، ابن فارض بیشتر به نور و تاریکی تعبیر کرده است؛ اما سنایی بیشتر از ابن فارض به نماد رنگ ها پرداخته است.

  کلیدواژگان: جلوه های عرفانی، سنایی غزنوی، ابن فارض مصری، ادبیات تطبیقی
 • زهرا علوی، علی عشقی سردهی *، ابوالقاسم امیر احمدی صفحات 470-487

  ادبیات پایداری مضامین گسترده و متنوعی دارد که یکی از شاخص ترین آنان شهید و شهادت است. شهید و شهادت مقوله ایست که در اغلب نبردهای مقدس از آن یاد می شود و روی سخن بسیاری از شاعران عرصه مقاومت با آنان است. در دین اسلام نیز به این مساله اهمیت والایی داده شده و اسلام کسانی را که در راه خدا جانفشانی می کنند و جان خود را از دست می دهند زنده نمی پندارد. بلکه زندگانی هستند که در نزد خدای خود آرمیده اند. بزرگداشت و تکریم شهیدان میهن که جان خویش را در راه پاسداری از وطن و دین ایفا کردند نیز از مضامین دیگر شعر پایداری است.این پژوهش در صدد بررسی تطبیقی مفهوم شهید و شهادت در اشعار شاعران ایران و عرب است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاعران معاصر انقلابی ایران و عرب، در اشعار خویش از این مفهوم، بسیار بهره برده اند و در اشعار ایشان مضامینی مربوط به شهید و شهادت شامل : ستایش مقام شهید، انتقام خون شهید، مرثیه سرایی برای او و به کارگیری نماد، است.

  کلیدواژگان: شهادت، شهید، ادبیات مقاومت، شاعران ایران و عرب
|
 • Azizeh Yousefi * Pages 260-281

  Shahriar is one of the great poets in the history of Iranian literature and Culture, different dimensions of his poetry be noticed during his life and after his death. whose poems are his biography. Psychological and philosophical schools have discussed the issue of meaning in human life from different perspectives. In this study, the ways that Shahriar gives meaning to life have been studied according to Frankl's attitude in a library method. The aim of this study was to study the meaning-giving strategies to life in Shahriar's poems and in Frankel's theory of semantics. The present research has been show that Shahriar has given meaning to his life to cope with failures through love, poetic creativity and enduring suffering and he has avoided despair. During his hard life, Shahriar presented his views to give meaning to life without wanting to theorize them. Views that have in common with Frankel's ideas.

  Keywords: Shahriar, Frankl, Values, meaning of life
 • ayat shokati *, Mohammad reza Beigi Pages 282-299

  To create his work, the poet or writer is challenged with a world of impressions from other texts in his mind, and he creates with the connection he has with his previous or contemporary works, and in this way, he establishes a link between the texts in different ways. which can be studied and analyzed as transtextuality. Bread and halwa is a text that Shirvani was influenced by in writing Safa al-Qulob. Both works are educational-mystical works. Since Genet's transtextuality is much broader than other intertextual theories in terms of division and detail, the main goal of this research is to discover the types of transtextual relationships between Safa al-Qulob and bread and halwa. In this article, an attempt has been made to answer this question by comparative-analytical-documentary method, which of the divisions of Genet's transtextuality theory is exemplified in a comparative comparison between Safa al-Qulob and Nan and Halwa? The results of the research show that Shirvani has consciously established an intertextual relationship with nan and halwa, and in this regard, there are various types of transtextual relationships, including intertextuality (explicit, indirect, and implied), paratextuality, metatextuality, sertextuality, and hypertextuality (coherence and transtextuality) has benefited

  Keywords: Shirvani, Safa al-Qulob, Genet, Nan, Halwa, Tramatnit
 • Saeid Rahimipour * Pages 300-320

  The cross comparison of works of arts has recently attracted many researchers. In this article, the theme of utopian life in the works of Chinua Achebe and Gholamshossein Saedi was analyzed. Novelist like Achebe and Saedi find the path to salvation and rescue in terminating the west colonialism, the rescue of the country, return to the original traditions and customs of Africa as the best way of achieving utopia; the other novelist, Saedi, find the utopian life in the serine and tranquilized rural life for getting rid of the problems of modern life and release from mental and psychological problems and love failures. Both writers through the selection of fictional characters and setting selection on the way of their artistic endeavor have shared many commonalities. This article, the two protagonists, ideas and ideals, their thoughts and mode of thinking about the existence, their utopian yearnings, mode of setting selection, and the influence of political and social orientations on them were analyzed and their similarities were determined.

  Keywords: yearning, Utopia, Saedie, Achebe, commonalities
 • Leili Kamalvand, Manouchehr Joukar *, Asad Abshirini Pages 321-340

  Various celebrations have been held in Iran since ancient times; Among them are the celebrations that were held in each month, on the occasion of the symmetry of the name of the day with the name of the month, and each of them was accompanied by special customs. Many of these celebrations are forgotten today and are no longer held, but their traces and reflections can be found in the works of the past and classical poets; Among the poets of the Azerbaijani school. Accordingly, this study reflects the Iranian celebrations and related rituals in the poetry of the poets of the Azerbaijani school (with emphasis on Mujir al-Din Bilqani, Nezami, Khaghani and Falak Shervani). According to the findings of this study, among the ancient Iranian celebrations, only four ancient celebrations of Nowruz, Mehregan, Sedeh and Yalda are reflected in the poems of Azerbaijani poets and other ancient celebrations such as: Abangan, Bahmangan, Esfandgan, Tirgan and… have not been reflected in the poems of these poets. Among these four celebrations, Nowruz celebration had the most reflection in the poems of Azerbaijani school poets and Century celebration had the least reflection among their poems. In total, Nowruz celebration has been repeated 71 times in the poems of these poets and only five times the celebration of the century has been mentioned. The reason for this is the great importance of Nowruz as the most important national holiday among Iranians. This research is a theoretical and library research.

  Keywords: Khaghani, Falak Shervani, poets of the Azerbaijani school, Nezami, Iranian celebrations, Majir al-Din Bilqani
 • zahra karimi, sepideh sepehri *, arezo shomali oskoei, elahe hajiha Pages 341-379

  Psychoanalytic criticism is a new and visionary criticism in which the researcher or critic aims to reveal hidden aspects or different behavioral angles and psychological signs in a given work, whether literary or… to analyze the personality of the writer, artist or fictional characters.Individualistic psychology was founded by Alfred Adler and one of the theories in this individualistic psychology is the theory of inferiority. In this article, which is done in a descriptive-analytical way based on document analysis and the method of library studies, the poems of two contemporary Iranian and Arab poets (Simin Behbahani, Ghadeh Al-Saman) are analyzed and examined based on the theory of inferiority complex based on Adler's individualistic psychology. Placed. The results of the research show that the feeling of inferiority in the poems of Simin Behbahani and Ghade Alsman was due to gender discrimination in the society, and the most important components and indicators that can be found in the poems based on Alfred Adler's individualistic psychology to deal with the feeling of inferiority These two female poets saw, including the mechanisms of superiority, social interest, despair and loneliness, isolation and withdrawal; Glory and protest and love.

  Keywords: sense of inferiority, Simin Behbahani, psychoanalytic literary criticism, Alfred Adler, Ghade Alsman
 • Hayedeh Azimoghli Oskooi, Hojjat Rasouli *, Seyyed Ebrahim Arman Pages 380-402

  Continental literature is one of the important sub-branches of fiction has influenced the social and political developments of most societies. Najib Al-Kilani and Ahmad Mahmoud, two great contemporary Persian and Arabic writers including committed writers based on indigenous culture, addressed the problems of society and their minds for solutions in the form of their stories. The story " Malekat Al-Enab" (Grape Queen) is one of the noble works of Kilani about a village with hope and suffering along with the contemporary historical developments of Egypt in the middle of the twentieth century. The story of "Scorched Earth" by Ahmad Mahmoud is also depicted as a socio-historical plan of the events of the war and the reflection of the southern climate and the suffering of the people by mastering the scenes in a realistic style in the eyes of the critic. The importance of studying this issue becomes clear when many economic and social problems were solved in the development of Islamic societies. The present study has investigated and evaluated the characteristics of influential climatic and indigenous elements in the two novels with a comparative approach. The results of this study: Achieving effective climatic and indigenous elements in the mentioned novels is necessary for the goals of sustainable development.

  Keywords: Continental literature, Scorched Earth, Najib Al-Kilani Malekat Al-Enab (Grape Queen), Ahmad Mahmoud
 • sakine saremi geravi * Pages 403-420

  The change and transformation of political, social and emotional conditions and also modernism and industrial progress are effective in evoking the strange sense of alienation. Nostalgia includes things such as being away from the land, being away from the lover, memories of childhood and youth, loss of values, migration, and the mythological past. Many poets and writers have displayed different forms of this strange feeling; Among these Persian and Arabic poets, Golchin Gilani and Gibran Khalil Gibran can be mentioned. The hypothesis of this research is that although these two poets have a common point of view and opinion, they have not been influenced by each other, and this research is based on the American school. In this research, relying on the analytical-descriptive and library method, we are going to examine the way of expressing the feelings and emotions of Golchin Gilani's nostalgia and Gibran Khalil Gibran.The change and transformation of political, social and emotional conditions and also modernism and industrial progress are effective in evoking the strange sense of alienation. Nostalgia includes things such as being away from the land, being away from the lover, memories of childhood and youth, loss of values, migration, and the mythological past. Many poets and writers have displayed different forms of this strange feeling; Among these Persian and Arabic poets, Golchin Gilani and Gibran Khalil Gibran can be mentioned. The hypothesis of this research is that although these two poets have a common point of view a.

  Keywords: love, homeland, comparative literature, nostalgia
 • Mahboubeh Moslemizadeh * Pages 421-440

  Studying the relationships between texts led to the discovery of the great theory of "intertextuality" in the 20th century. Based on this theory, every text is formed on the basis of previous texts. Kristeva, Barthes, Sollers and Genette are among the influencers and developers of this theory. Genette tried to examine any relationship between texts including all the details and called the set of these relationships "transtextuality", of which hypertextuality is one of its branches. The purpose of this article is to investigate hyperertextual effects and signs in six fictional works of the world based on Genette's theory. The research method is to study, analyze and compare the stories of The Miser, Christmas Carol, Story of Miserly Man, Eugenie Grande, The Miserly Knight and Dead Souls. The result of the studies shows that five of above-mentioned stories have a single pretext, and that is the play "Judgment" by Menander, which is the first example of Aulularia by Plutus which was imitated by Moliere in "The Miser". In other stories, "The Miser" is the model, which will be their hypertext, and in principle, the hypertext of "Judgment". The types of these hypertexts are pastiche, charge, and replacement.

  Keywords: Miser, Genette, Literary works of world, : Hypertextuality
 • mohammad ghafourifar, mohammad ghafourifar *, ali reza hoseini Pages 441-469

  One of the types of literature whose various frequencies are found in the works of most Persian-speaking and Arabic-speaking poets, and which have produced remarkable and readable works in this type, is "mystical literature". In this type of literature, poets use code language to express mystical meanings and refer to a special style in poetic formats, especially sonnets. In the arena of Arabic and Persian literature, Ibn Faraz of Egypt and Sana'i of Ghazni are considered to be two famous poets and high-ranking mystics, and lovers of divine love. The current research in the field of comparative literature, based on the American comparative literature school, is trying to investigate the most important commonalities and differences of mystical manifestations in the poems of these two poets with descriptive-analytical method. The results of this research indicate that both poets drank from the water of mysticism and politeness, and in the belief of both of them, the most prominent motivation for transcendence is love, and in the basic issues of mysticism, in addition to love, in other mystical manifestations such as Intellect, existential and intuitive unity, annihilation and mystic symbols also have commonalities with each other. with the difference that Ibn Faraz used the symbol in his poems more than Sana'i. In the discussion of colors, Ibn Faraz has mostly interpreted them as light and dark; But Sana'i has paid more attention to the symbols of colors than Ibn Faraz.

  Keywords: Mystical Effects, comparative literature, Ibn Fariz Masri, Sanai Ghaznavi
 • zahra alavi, ali eshghi sardehi *, abolghasem amirahmadi Pages 470-487

  Sustainability literature has wide and varied themes, one of the most significant of which is martyrdom. Martyr and martyrdom is a category that is mentioned in most of the holy battles, and many poets speak of the arena of resistance against them. In the religion of Islam, this issue is also given great importance, and Islam does not consider those who sacrifice and lose their lives alive in the way of God. Rather, they are the living who rest in the presence of their God. Commemorating and honoring the martyrs of the country who sacrificed their lives to protect the country and religion is also one of the themes of the poetry of Bisandari.This research aims at a comparative study of the concept of martyr and martyrdom in the poems of Iranian and Arab poets. The results of the research show that Iranian and Arab contemporary revolutionary poets have greatly benefited from this concept in their poems, and their poems contain themes related to the martyr and martyrdom, including: praising the status of a martyr, avenging the blood of a martyr, writing a eulogy for him. and the use of symbols.

  Keywords: martyrdom, Iranian, Arab poets, martyr, literature of resistance