فهرست مطالب

هنر و تمدن شرق - پیاپی 40 (تابستان 1402)
 • پیاپی 40 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • گوهر شهرکی مقدم، جمال الدین سهیلی* صفحات 5-18

   یکی از مهم ترین اعصار تحول هنر و معماری ایران، به خصوص در قالب نقاشی های دیواری، دوران قاجاریه است. از مشخصه های بارز این عصر ارتباط با غرب و الگوبرداری از فرهنگ و هنر آن است. هنر دیوارنگاری قاجار در ابنیه های مختلفی از جمله خانه ها نیز نمود داشته است. خانه نصیرالملک شیراز، از جمله بناهای تاریخی متعلق به دوره قاجار است که در تالار شاه نشین آن، سقف نگاره های شاخص و متنوعی وجود دارد. با نظر به این که نقاشی های موجود در سقف های این بنا تلفیقی از مفاهیم و مضامین ایرانی-غربی است، لذا مطالعه نقوش آن ها به جهت درک بهتری از گرایشات تصویری هنر سقف نگاری قاجار و هم چنین با توجه به فقدان اطلاعات در این زمینه، ضرورت دارد. نقاشی های سقفی بنای منتخب جهت پاسخ به سوال زیر مورد بررسی قرار گرفته است. این نقاشی ها از نظر تحلیل شمایل شناسانه بیانگر چه مضامین و بازنمایی هایی هستند؟هدف از نوشتار پیش رو، مطالعه، شناخت و بررسی نقوش طرح شده در سقف خانه نصیرالملک به روش شمایل نگارانه است. مطالعه حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات میدانی نظیر تحلیل در محل و ثبت تصویر نگاره ها و هم چنین تشریح آن ها در کنار مطالعات کتابخانه ای به انجام رسیده است.نتایج این پژوهش توجه مخاطب را علاوه بر نقش های موجود در هر دیوارنگاره به مفاهیم نهفته در آن نیز جلب خواهد کرد. نگاهی معناشناسانه به هنر این عصر، این حقیقت را آشکار می کند که با وجود تکرار و الهام گیری از هنر گذشته، هنر این دوران در نهایت، به ماهیتی و مضمونی جداگانه دست یافته است که می توان آن را سبک هنری قاجاریه نام نهاد. در پایان پژوهش حاضر تلاش شده است تا به درک عمیقی از مفاهیم موجود در دیوارنگاری های این عصر در شیراز، دست پیدا کرد.

  کلیدواژگان: دیوارنگاری، شمایل نگاری، خانه نصیرالملک شیراز، هنر قاجار
 • الهه پنجه باشی*، زینب محمدجانی دیوکلائی صفحات 19-34
  در نقاشی های مانوی حضور و نقش انسان بسیار پررنگ است. مانویان در طراحی چهره های انسانی روش و اصول خاصی داشتند؛ هنرمند مانوی با وام گیری از چهره های سرزمین ها و ملل مختلف و ادغام آن با تخیلات ذهن خود سعی کرده تا چهره های  متفاوت و با شیوه های اجرایی متباین خلق کند. در نقاشی های صدر اسلام نیز مانند نقاشی مانوی انسان ها حضوری فعال دارند و نگارگران در ترسیم چهره های انسانی راه و روش مانویان را ادامه دادند، هرچند تغییراتی در چهره نگاری صدر اسلام رخ داده، اما شکل کلی و مشخصه های اجزای صورت و در برخی موارد پوشش پیکره ها همانند سبک هنر مانوی است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش ها است: چهره نگاری مانوی متاثر از چهره های کدام سرزمین ها و ملل است و چه ویژگی هایی دارد؟ دلیل ترسیم چهره های یکسان و شبیه به هم در نگاره های مانوی چه بوده است؟ چه ویژگی هایی از چهره و پوشش نگاره های مانوی در نقاشی صدر اسلام دیده می شود؟ هدف از انجام این تحقیق مطالعه ویژگی های چهره و پوشش نگاره های مانوی و بررسی شباهت ها و تفاوت های آن با دوره عباسی (مکتب بغداد)، سامانی، غزنوی و سلجوقی است. این تحقیق با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای-اسنادی و به شیوه توصیفی-تحلیلی و با رویکردی تطبیقی انجام شده است. این مقاله بدین جهت حایز اهمیت است که از جهت سبک شناسی هنر نگارگری مباحث و دعاوی جدیدی را در ریشه یابی هنر نگارگری و چهره پردازی هنر صدر اسلام (دوره عباسی (مکتب بغداد)، سامانی، غزنوی و سلجوقی) مطرح می کند و این پژوهش درصدد اثبات این فرضیه است که نقاشی صدر اسلام قویا و به طور قابل ملاحظه ای از نقاشی سبک چهره نگاری مانویان تاثیر پذیرفته است. نتایج تحصیل شده حاکی از آن است که مشخصاتی چون ترسیم چهره های یکسان، زاویه سازی سه رخ و شکل بیضی صورت، عدم سایه گذاری و حجم پردازی، چشمان ریز و کشیده، ابروان خطی شکل و با خمیدگی کم، دهان کوچک و لب های غنچه، بینی به شکل خطی صاف و یا قوس دار و موهای آرایش یافته بر روی پیشانی از مشخصه های اصلی چهره نگاری مانوی بوده که در چهره نگاری دوره های صدر اسلام نیز به کار رفته است.
  کلیدواژگان: نقاشی مانوی، نقاشی صدر اسلام، چهره نگاری، انسان، نگارگری
 • پگاه چالشگر، مژگان خاکپور*، علی اصغرزاده صفحات 35-54

  تحولات آرایه های معماری در خانه های قاجاری کرمانشاه، بواسطه ی تغییرات معماری تحت تاثیر و نفوذ گسترده ی الگوهای معماری غرب در ایران پدیدار شد. توسعه تزیینات معماری این خانه ها، با استفاده از مفاهیم زیبایی شناسی، خلاقیت و افکار هنرمندان معمار و مطابق با نیازها و امکانات موجود در این دوره متجلی گردید. در این پژوهش، چگونگی کاربرد آرایه های معماری به طور اخص در خانه فیض مهدوی شهر کرمانشاه به عنوان یک مجموعه ی ارزشمند میراثی- فرهنگی در بافت تاریخی شهر و تحلیل میزان تاثیرگذاری الگوهای توسعه معماری در آرایه های معماری خانه قاجاری به عنوان پرسش های اساسی تحقیق مطرح شده است که تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته است. این پژوهش با روش تاریخی، تفسیری و بررسی تطبیقی طی مراحل «بررسی الگوهای آرایه ها و تعیین مولفه های تاثیرپذیری از معماری سنتی ایران و معماری غرب در خانه های قاجاری»؛ «تحلیل تطبیقی چگونگی و میزان تاثیرگذاری معماری سنتی ایران و معماری غرب در آرایه های معماری خانه ی فیض مهدوی» و «تبیین و ارزیابی چگونگی و میزان الگوپذیری آرایه های معماری از معماری سنتی ایران و معماری غرب در خانه ی فیض مهدوی» صورت گرفت. تحلیل موضوع در این نوشتار بر اساس جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی، کتابخانه ای و مطالعات میدانی برای بررسی محدوده ی مطالعاتی مورد نظر میسر شد. تحلیل و جمع بندی نتایج حاصل از یافته های ارزیابی این پژوهش بصورت تطبیقی نشانگر آن است که، تحولات و الگوپذیری آرایه های معماری خانه قاجاری فیض مهدوی، طی دو مرحله متفاوت فضاهای بیرونی و درونی خانه را در آغاز تحت تاثیر تزیینات معماری سنتی ایران به صورت تزیینات ساده و سپس تلفیق هنر تزیینات سنتی با تزیینات غربی مجلل قرار داده است.

  کلیدواژگان: آرایه ها، معماری، خانه های قاجار، خانه فیض مهدوی، کرمانشاه
 • طاها صنیع زاده* صفحات 55-64
  تحول و دگردیسی اماکن و بناهای آیینی در دین جدید و تداوم باورهای گذشته در قالب های نو، امری مرسوم و متداول در جهان است. در ایران نیز بسیاری از بناهای دوره اسلامی مانند مساجد و امامزادگان ریشه در پیش از اسلام دارند. یکی از ابنیه تاریخی مهم و مهجور اصفهان، بقعه تاریخی الراشد بالله یا امامزاده شاهزاده حسین (ع) متعلق به قرن ششم هجری و مقارن سلطنت سلجوقیان است. این بنا در محله شهرستان (جی)، از قدیمی ترین محلات اصفهان با سابقه پیش از اسلام، قرار دارد. در خصوص تاریخچه و هویت افراد مدفون در این بنا، تناقضات و ابهامات زیادی وجود دارد. این پژوهش با معرفی و یافتن روند رویکرد تاریخی  بنا بر مبنای اسناد و شواهد تاریخی و یافته های باستان شناسی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا این بنا ریشه ای در دوران پیش از اسلام دارد و همچنین با استناد به دلایل و اسناد معتبر برای شناسایی هویت افراد مدفون تلاش می کند. در این پژوهش بنیادین و کاربردی، روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و تاریخی است و اطلاعات گردآوری شده به شیوه کتابخانه ای و میدانی با روش استقرایی تحلیل می شود. بر مبنای نتایج پژوهش، در مکان بنای فعلی، ابتدا معبد مهر و آناهیتا و سپس بنای آیینی زرتشتی وجود داشته که با خراب شدن آن در زمان حمله اعراب به ایران، در قرن دوم و سوم هجری مسجدی مستحکم به جای آن ساخته می شود. در قرن ششم خلیفه الراشد بالله در اصفهان کشته و در قسمت شمالی مسجد مدفون می شود. در همین قرن مسجد، مناره و گنبدی برای مقبره خلیفه ساخته می شود که مسجد و مناره در قرن های بعدی تخریب شده و تنها بنای مقبره بر جای مانده است. هویت فرد مدفون در بنا نیز به نظر می رسد مربوط به خلیفه الراشد بالله و یکی از نوادگان امام حسن (ع) به نام شاهزاده حسین باشد.
  کلیدواژگان: الراشد بالله، دگردیسی، بنای مقدس، آیین مهر، آیین میترا
 • امین قربانی* صفحات 65-74
  کوره های سنتی پخت سفال در ایران، از دیرباز تا به امروز، هم پا و همراه سفالگران بوده است که هر کدام در هر منطقه و دوره ساختمان و شیوه های حرارت دهی متفاوتی داشته و متناسب با منطقه شکل گرفته است. هنرمندان سفالگر ایرانی در اعصار مختلف، هم سو با پیشرفت در صنعت، کوره های سفال خود را در جهت بهبود کیفیت ظروف سفالی، تغییر می دادند. این تغییرات در هر مکان، بسته به شرایط جغرافیای متفاوت است؛ به طوری که در هر منطقه، ساختمانی متفاوت مشاهده می شود. هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی کوره های سنتی سفال ایران از دوران پیش از تاریخ تا دوران معاصر که ضرورت دارد این کوره ها را در دسته بندی قرار داد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد که منابع اطلاعاتی پژوهش مبتنی بر داده های کاوش های باستان شناسی و برداشت میدانی صورت گرفته است. این کوره ها را می توان از نظر میزان قرارگیری در زمین، مکش، شیوه های حرارت دهی و شرایط جوی داخل کوره دسته بندی کرد. از نظر میزان قرارگیری کوره داخل زمین به سه دسته ی کوره های روی سطح زمین، میانی و زیرزمین دسته بندی شده است که به عنوان اولویت دسته بندی در این پژوهش قرار گرفته است از این رو مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است: کوره های پخت سفال در ایران با توجه به ساختمان فنی چگونه قابل گونه شناسی است؟
  کلیدواژگان: کوره سفال، دسته بندی کوره های سفال، کوره های سنتی سفال، ایران
 • مهدی حسین زاده* صفحات 75-78
  توسعه شهر مشهد به لحاظ شکلی و جغرافیایی بنابر دلایل گوناگون به سمت شمال غرب بوده است. به طوری که در حال حاضر شهر دارای کشیدگی شمال غربی - جنوب شرقی است. مدیریت شهری مشهد در دوره اخیر - به دلایل معلوم و غیرمعلوم -  به دنبال توسعه تحمیلی شهر به سمت شرق بوده است. از جمله دلایل مطرح شده برای این تصمیم کلان در سازمان فضایی شهر، خارج شدن حرم از مرکزیت و به حاشیه رفتن آن ذکر شده است. این یادداشت با تبیین مفهوم مرکزیت، رویکرد مدیریت شهری مشهد در اتخاذ این گونه تصمیمات کلان شهری را مورد نقد قرار داده، چرا که به دلیل فقدان نگاه تخصصی، فهم مدیران از مفهوم «مرکز»، به امری سطحی چون «وسط بودن» در شهر تقلیل یافته است و با توسعه شهر به سمت جنوب شرقی قصد بازگرداندن حرم مطهر به مرکز (وسط) شهر را دارد. این در حالی است که اساسا «مرکز» فراتر از جایگاهش در سازمان فضایی شهر، دارای مفهومی ذهنی و مجرد است. هر چند فرصت پیش روی این رویکرد مدیریت شهری را می توان حرکت در راستای ارتقای عدالت در ابعاد گوناگون آن همچون عدالت فضایی، اقتصادی، توجه به مناطق حاشیه ای و... دانست، اما هرگونه برنامه ریزی، طراحی و مداخله در مقیاس شهر مستلزم بررسی های تخصصی و نگاهی کل نگر به شهر است، در غیر این صورت محکوم به شکست خواهد بود و نتیجه ای جز هدررفتن منابع نخواهد داشت.
  کلیدواژگان: مشهد، توسعه، مرکز، منظر
|
 • Gohar Shahraki Moghadam, Jamaleddin Soheili * Pages 5-18

  One of the most important eras in the development of Iran’s art and architecture, especially in the format of murals, is the Qajar era. The dominant attributes of this period are relations with the West and adopting its culture and art. Qajar’s mural art was represented in different buildings, including houses. Nasir al-Mulk House of Shiraz is one of the buildings of the Qajar era, and in its Shahneshin Hall, there are prominent and diverse ceiling paintings. Given that the existing paintings on the ceilings of this building provide a combination of Iranian and Western concepts and contents, the comparative study of their motifs becomes significant both for a better understanding of the visual and topical approaches of the ceiling painting art of the Qajar and also to fill the gap of the comparative information in this field.The ceiling painting of the aforementioned building was studied to answer the following question: What contents and representations do these paintings imply based on the iconographical comparative analysis?This research aims to identify, study, and carry out a comparative evaluation of the motifs in the ceiling of the Nasir al-Mulk House based on the iconography method.In addition to the library studies, this research was supplemented by data from field investigations, including in-site examination, documenting the paintings, and also describing and explaining them.The results of this research provoke the readers’ attention not only to the existing motifs in each mural but also to their latent concepts. The semantic perspective of the art of this era discloses the fact that despite the imitation and separation from originality, this art reached an individual identity that could be named as Qajar style. In the end, this research was an endeavor to provide a deep understanding of the existing concepts in the murals of this era in Shiraz and to discover the ontological viewpoints of individuals in this period.

  Keywords: Mural, Iconography, Nasir al-Mulk House of Shiraz, Qajar Art
 • Elaheh Panjehbashi *, Zeinab Mohammadjani Divkolaei Pages 19-34
  In Manichaean paintings, the presence and role of man are very prominent. Manichaeans had special methods and principles for designing human faces; by borrowing from the faces of different lands and nations and integrating them with the imagination of his mind, Manichaean artists have tried to create different faces with different execution methods. Like Manichaean paintings, humans have an active presence in the paintings of early Islam, and the painters continued Manichaean’s way and method of drawing human portraits. Although there have been some changes in the portraiture of early Islam, the overall shape and features of the facial parts and, in some cases, the clothing of the figures, are the same as in the Manichean art style. This study tries to answer these questions: Manichean portraiture is influenced by the faces of which lands and nations, and what are its characteristics? What was the reason for drawing identical faces in Manichaean paintings? What features of the face and clothing of Manichaean paintings can be seen in the paintings of early Islam? The purpose of this study is to explore the characteristics of the face and clothing in Manichaean paintings and examine their similarities and differences with those of the Abbasid (Baghdad School), Samani, Ghaznavid, and Seljuk eras. The present study was done using a library-documentary study with a descriptive-analytical approach and a comparative approach. This study is of great importance because it raises new issues and makes new claims in terms of the stylistics of the art of painting in finding the origin of the art of painting and portraiture in early Islam (the Abbasid (Baghdad School), Samani, Ghaznavid, and Seljuq eras). Hence, this study aims to prove this hypothesis that the painting of early Islam was strongly and significantly influenced by the Manichaean style of portraiture. The results indicated that characteristics such as drawing identical faces, three-side angulation and oval shape of the face, lack of shading and simulating volume, small and elongated eyes, linear and slightly curved eyebrows, a small mouth and lips, a straight or arched nose, and hair arranged on the forehead are among the main characteristics of Manichaean portraiture, which were also used in the portraiture of early Islamic eras.
  Keywords: Manichaean painting, Early Islamic painting, Portraiture, Human, Painting
 • Pegah Chaleshgar, Mojgan Khakpour *, Ali Asgharzadeh Pages 35-54

  The evolution of architectural arrays in the Qajar houses of Kermanshah appeared due to the architectural changes under the influence of Western architectural patterns in Iran. The development of the architectural decorations of these houses was manifested by using the concepts of aesthetics, creativity, and thoughts of architect artists in accordance with the needs and facilities available in this period. In this research, how to use architectural arrays, especially in Faiz Mahdavi’s house in Kermanshah city as a valuable cultural-heritage collection in the historical context of the city and the analysis of the influence of architectural development patterns in the architectural arrays of Qajar houses have been raised as the basic research questions that have been raised so far Not evaluated. This research with the historical, interpretive, and comparative research method during the stages of “investigating the patterns of arrays and determining the influential components of traditional Iranian architecture and Western architecture in Qajar houses”; “Comparative analysis of how and the extent of influence of traditional Iranian architecture and Western architecture in the architectural arrays of Faiz Mahdavi’s house” and “explanation and evaluation of how and how much the architectural arrays are modeled on traditional Iranian architecture and Western architecture in Faiz Mahdavi’s house” were carried out. The analysis of the subject in this article was made possible based on the collection of data gathered through document analysis, library research, and field studies. Analyzing and summarizing the results obtained from the evaluation findings of this research comparatively shows that the evolutions and patterning of the architectural arrays of Faiz Mahdavi’s Qajar house, during two different stages, the outer and inner spaces of the house were initially influenced by the traditional Iranian architectural decorations in the form of simple decorations and then Combining the art of traditional decorations with luxurious western decorations.

  Keywords: Arrays, Architecture, Qajar Houses, Faiz Mahdavi’s house, Kermanshah
 • Taha Sanizadeh * Pages 55-64
  It is commonplace for new religions to transform a place of worship while maintaining traditional beliefs in revised forms. Many structures from the Islamic era, such as mosques and Imamzadehs, were built in Iran, however many of them had pre-Islamic origins. The historical mausoleum of Al-Rashid bi’llah or Imamzadeh Prince Hossein, which dates to the sixth century AH and coincided with the Seljuk period, is among the significant, historical, and archaic structures of Isfahan. This building is situated in the Jey neighborhood, one of Isfahan’s oldest neighborhoods with a pre-Islamic origin. There are several contradictions and ambiguities about the history and identity of those buried in this mausoleum. To answer the question of whether this building has pre-Islamic roots, this study aims to introduce the historical process based on the available documents and evidence as well as archaeological findings. It also relies on reliable documents and sound rationales to determine the identity of the buried people.In this fundamental and applied study, the data gathered through the library research and field methods was examined using the inductive approach. employs a descriptive, analytical, and and analytical methodology and historical approach. According to research findings, the site of the current structure was previously occupied by the Mehr and Anahita Temple and a Zoroastrian religious structure. These structures were destroyed in the Arab invasion of Iran, and a sturdy mosque was erected there in the second and third centuries AH. Caliph Al-Rashid bi’llah was killed in Isfahan in the sixth century and buried in the northern part of the mosque. The Caliph’s mausoleum was constructed in the same century, together with a mosque, a minaret, and a dome. Just the tomb remains after the mosque and minaret were demolished in the centuries that followed. It seems that the people buried in this place are Prince Hussein, a descendant of Imam Hassan (AS), and Caliph Al-Rashid bi’llah.
  Keywords: Al-Rashid bi’llah, Transformation, place of worship, Mithraism
 • Amin Ghorbani * Pages 65-74
  Since ages ago until today, traditional ceramic kilns in Iran were the company of every potter; each of which had different heating methods in each region of the country and period of construction which was formed according to the region. Iranian potters of different ages, along with the progress in the industry, changed their ceramic kilns in order to improve the quality of wares. depending on the local conditions, these changes are dissimilar in each place. The purpose of this research is to identify and investigate traditional Iranian ceramic kilns Therefore, it only seems necessary to classify these kilns. This research used a descriptive-analytical method, in which research information sources are based on the data from archaeological excavations and field visits. These kilns can be classified in terms of placement in the ground, draft, heating methods, and atmospheric conditions inside the kilns. In terms of the location of the kilns in the ground, it has been classified into three categories: kiln on the ground, half buried, and underground which is the primary element of classification in this research. so, the article seeks to answer this question: How can ceramic kilns in Iran be classified according to their technical structure?
  Keywords: Kiln, Typology ceramic kilns, traditional kilns, Iran
 • Mahdi Hosseinzadeh * Pages 75-78
  The development of the city of Mashhad in terms of shape and geography has been northwestward for various reasons. Currently, the city has a northwest-southeast extension. In recent years, the authorities in charge of the city management of Mashhad, for known and unknown reasons, have attempted to impose the development of the city towards the east. Among the reasons mentioned for this big decision in the city’s spatial organization is relocating the shrine from the center to the margin of the city. Based on the concept of centrality, this paper attempts to critique the approach of Mashhad’s urban management in making such metropolitan decisions and explain how the lack of technical perspective adopted by the managers in understanding the concept of “center”, has reduced this concept to a simple matter such as “being in the middle” in the city. With the city’s development towards the southeast, relocating the Holy Shrine to the center (middle) of the city has been the authorities’ intention. However, the “center” has a mental and abstract concept beyond its place in the organization of the city space. The opportunity created by this urban management approach can promote justice in its various dimensions, such as spatial justice and economic justice, and bring attention to marginal areas. Nonetheless, any planning, design, or intervention on the scale of the city requires specialized investigations and a holistic view of the city. Otherwise, it will be doomed to failure, so it will have no result other than wasting resources.
  Keywords: Mashhad, Development, Center, Urban landscape