فهرست مطالب

نشریه جستارهای نوین حقوق اداری
پیاپی 3 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ایرج گلابتونچی*، کوروش جعفرپور صفحات 1-28
  شناخت دقیق ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی، بویژه قراردادهای مبنی بر شرایط عمومی پیمانهای سه عاملی (نشریه 4311) به عنوان پرمصرف ترین انواع قراردادهای ساخت سازه ها و تاسیسات زیربنایی کشور بسیار مهم است. در این راستا بررسی جایگاه این قراردادها در اقسام مختلف عقود و آگاهی از این جایگاه می تواند به استفاده بهتر و کاربرد مناسبتر این نوع قراردادها بیانجامد.این قراردادها اصولا براساس ماده 10 قانون مدنی ایران شکل می گیرند و از نظر تشکیل، مواد، شروط و چگونگی روال انجام تعهدات تصریح شده در آن قابلیت تطابق با عقود مختلف را دارند.در این مقاله جایگاه این نوع قراردادها که در کشور به پیمان معروف هستند، در اقسام عقد از حیث تاریخی، دوام و استحکام، اثر، شرط، مورد، نحوه انشاء، تشریفات و قبض، مورد توجه و بررسی حقوقی قرار گرفته است.براساس بررسی انجام شده قراردادهای پیمانکاری موصوف بویژه پیمانهای سه عاملی داخلی قراردادهایی از نوع غیر معین، لازم از سوی پیمانکار جایز از سوی کارفرما، اذنی، مشروط، معوض، منجز، تشریفاتی و عینی می باشند.
  کلیدواژگان: قراردادهای پیمانکاری، پیمان، شرایط عمومی پیمان، اقسام مختلف عقود
 • سید امیرمحمد ارجمند* صفحات 30-56

  دغدغه تکنولوژی یکی از مهم ترین دغدغه های صنعت نفت در سه دهه اخیر است. به خصوص اینکه با افزایش تحریم ها نیاز به خود کفایی بیش از پیش احساس شد. حقوقدانان این صنعت نیز در راستای بررسی و حل مشکل تاکنون پژوهش های بسیاری به رشته تحریر درآورده اند. لیکن ملاحظات حقوقی در کنار ملاحظات فنی و با توجه کامل بدان ها باید صورت پذیرد. در این خصوص، دو راهکار برای توسعه و ارتقاء تکنولوژی صنعت نفت به ذهن متبادر می شود. اول حضور شرکت های چندملیتی در صنعت و انعقاد قراردادهای تجارت تکنولوژی با این شرکت ها و دوم عضویت شرکت های ایرانی در شرکت های چندملیتی. این در حالی است که هر یک از این راهکارها به لحاظ عملی با موانعی مواجه است و میزان کارایی هر یک از این دو راهکار نیز می بایست مورد تحلیل و بررسی واقع شود. در پژوهش حاضر با رویکردی میان رشته ای تلاش گردیده تا ضمن مرور پژوهش های سابق، این دو راهکار مورد تشریح قرار گرفته تا در نهایت بتوان دیدی جامع و نگاهی واقع بینانه نسبت به ظرفیت شرکت های چندملیتی در کمک به ارتقاء تکنولوژی صنعت نفت پیدا کرد.

  کلیدواژگان: تکنولوژی، دانش فنی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شرکت های چندملیتی، صنعت نفت
 • فاطمه اصحابی*، خیرالله پروین صفحات 55-79

  دیوان عدالت اداری مرجع نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام است.چنین نظارتی زمینه تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمانهای دولتی ایجاد مینماید تا از اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود این مرجع مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه یکی از نهادهای متولی صیانت و احیای حقوق عامه نیز می باشد. با توجه به چنین رسالتی آیین دادرسی دیوان جهت تحقق ماموریت های این نهاد از جایگاه ویژه برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مداقه در رویه قضایی دیوان به مطالعه مفهوم ذینفع در اعمال حق دادخواهی به عنوان مقدمه صیانت و احیای مطلوب حقوق عامه پرداخته تا به این پرسش پاسخ دهد که دیوان چه رویکردی را در دعاوی مطروحه متضمن نفع عمومی در جهت صیانت واحیای حقوق عامه اتخاذ کرده است. در برخی نظام های حقوقی، باطرح دعوای منافع عمومی دسترسی به عدالت را تسهیل کردندبه این صورت که با ایجاد قاعده نفع کافی به شخص ثالث مداخله در روند قضایی به نمایندگی از مردم را اعطا میکنند در نظام حقوقی ایران شناسایی این دکترین به ویژه در دعاوی در صلاحیت دیوان میتواند راهکاری جهت احیای مطلوب حقوق عامه باشد امانفع مورد نظر قانونگذار در قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان همچنین در رویه قضایی این نهاد در برخورداری از حق دادخواهی نفع شخصی مستقیم است. لازم است جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت این ظرفیت از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دیوان عدالت اداری، ذینفع، حقوق عامه، نفع شخصی
 • عباس کیامرثی، دارا افتخاری ملکی*، پژمان غفوری صفحات 81-100

  "مناطق ویژه اقتصادی"، از جمله تبعیض های مثبت مقنن در سال 1384 در قالب قانون " قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی"" و به منظور پشتیبانی و حمایت فوق العاده و خاص از فعالیت های اقتصادی، تجاری، صادرات، جلب و تشویق سرمایه گذاری و... می باشد؛ بدین توضیح که در این نواحی که خارج از قلمرو گمرکی کشور (ماده 20 آن قانون) می باشند، در راستای رشد تصاعدی و رونق اقتصادی، نظام و ضوابط حقوقی تعدیل یافته تری از جمله در رابطه با حقوق کار نیروی انسانی، حاکم است؛ (تخصیصی بر قانون عام حقوق کار مصوب 1369 می باشد). از جمله این که به موازات حمایت از حقوق کارگر، معافیت های استثنایی را در خصوص تکالیف مرسوم کارفرمایان نیز مقرر کرده و یا به تفاوت با مناطق سرزمینی در مقوله ی فرآیند دادرسی کار را میتوان اشاره نمود. در این پژوهش، که از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته؛ درصددیم تا ضمن مطالعه ای تطبیقی، نظام حقوقی مناطق ویژه اقتصادی در باب حقوق کار با توجه به ماده 16 قانون فوق الاشعار (سال 84)؛ ماده 17 آیین نامه ی سال 85 و تصویب نامه ی شماره 33433/ت 25 ک مورخ 16/03/73 مورد مداقه و تدقیق قرار داده تا شمای کلی از تصویر حقوق شغلی کارگران در این منطقه در قیاس با قلمرو سرزمینی به تصویر کشیده شود.

  کلیدواژگان: مناطق ویژه اقتصادی، قلمرو سرزمینی، حقوق کار، کارفرما، کارگر
 • نوربخش ریاحی* صفحات 101-127

  امروزه مفهوم مالکیت لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود و حمایت از مالکیت افراد از اهداف مهم دولت ها به شمار می رود ولی قوانین نامطمین ثبت املاک ازعوامل ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه محسوب می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک متولی چنین مسیولیتی است. اما سیوال اساسی این است که آیا قوانین پایه نظام ثبت ملک ایران با مسیولیت ذاتی سازمان مذکورهم آواست؟. قوانین نامطمین ثبت ملک، وابستگی های غیر ضرور این سازمان به نهادهای جزیره ای، تشکیل دو جبهه نظام ثبتی متعارض یعنی ثبت عمومی و اجباری از یک طرف و ثبت عادی و اختیاری از طرف دیگر، مسیولیت ذاتی سازمان مذکور و حقوق مالکیت افراد را مخدوش نموده است و ضعف درارایه خدمات ثبتی و ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه را دامن می زند واین محتاج به تغییر اساسی در ساختار قوانین ثبت ملک در ایران می باشد.

  کلیدواژگان: حوزه ابتدایی، تصرفات مالکانه، مجهول المالک، وابستگی، دوگانگی
 • نرگس نخجوانی* صفحات 129-157
  امروزه و در نظام حکمرانی، اداره امور عمومی غالبا از طریق مقررات گذاری صورت می گیرد. علی رغم اینکه مقررات گذاری قاعدتا در خدمت کارآیی و اقدام قانونی حکمرانان است، با این حال، به نظر می رسد که می تواند هم زمان زمینه ای برای وقوع فساد اداری نیز باشد. بدین توضیح که چنانچه مقررات گذاری در چارچوب اصول حکمرانی مطلوب و نیز مقرراتگذاری مطلوب نباشد، قابلیت تولید و یا تشدید فساد اداری را در جریان اجرای مقررات از سوی ماموران عمومی یا مردم دارد. این مقوله در موضوع مهمی چنان محیط زیست می تواند تبعات درازمدت و جبران ناپذیری برای منافع عمومی به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا به اختصار امکان و زمینه های وقوع فساد اداری بر اثر مقررات گذاری نامطلوب را در خصوص جنگل ها به عنوان یکی از فسادخیزترین و حساس ترین عناصر محیط زیست بررسی نماید. در این راستا مقررات ایران و نیز کشور برزیل در حوزه محیط زیست و مشخصا جنگل به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: فساد اداری، حکمرانی مطلوب، مقررات گذاری مطلوب، محیط زیست، جنگل
 • یاور شعبانی صفحات 157-186

  گسترش فضای سبز شهری به مثابه یکی از نمودهای حمایت از حق بر محیط زیست سالم از یک سو و لزوم احترام به حقوق مالکانه اشخاص بر مبنای اصل تسلیط از سوی دیگر شاید مهمترین چالش هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده های مرتبط با فضای سبز شهری می باشد. این که دیوان به کدام سو متمایل شده است مهم ترین پرسش در این حوزه است؛ توسعه دسترسی به فضای سبز به عنوان یکی از محورهای عدالت زیست محیطی را مرجح دانسته یا حامی حقوق مالکانه اشخاص بوده است، یا اصولا توانسته است در آشتی این دو توفیقی بدست آورد. در این نوشتار کوشش می گردد بدین پرسش و پرسش های مشابه با عنایت به رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی درخور و مفید فایده داده شود. در کنار این مسیله که ورود دیوان به مسایل ماهوی را ایجاب می کند، دسته دیگر آراء مسایل شکلی را مد نظر قرار داده و از این منظر به دادرسی اداری پرداخته اند که بررسی و تحلیل این دست آراء نیز در این مقال مورد توجه می باشد.

  کلیدواژگان: فضای سبز شهری، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییر کاربری فضای سبز، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصل تسلیط
|
 • Iraj Goalbtunchi *, Koroush Jafarpour Pages 1-28
  It is very important to know the exact legal nature of construction contracts, especially contracts based on the general conditions of Design-bid-build contracts (Publication 4311) as the most used types of contracts for the construction of infrastructure structures and facilities in the country. In this regard, examining the status of these contracts in different types and being aware of this status can lead to better and more appropriate use of these types of contracts.Basically, these contracts are formed based on Article 10 of the Civil Law of Iran, and they are adaptable with different contracts in terms of establishment, articles, conditions and the defined obligations.In this article, the status of these types of contracts, which are known as "contract" in Iran, have been legally scrutinized in terms of history, longevity and continuing of contract, effect, condition, subject, performance of contract, formalities and taking possession.Based on the scrutiny of above-mentioned construction contracts, especially design-bid-build contracts, which are contracts of an indefinite type, irrevocable by the contractor, revocable by the employer, permissible, conditional, bilateral, definite, formality and tangible.
  Keywords: Construction Contracts, Contract, general conditions, different types of contracts
 • Seyed Amirmohammad Arjmand * Pages 30-56

  The advancement of technology has been one of the most critical concerns of the oil industry in the last three decades, and the need for self-sufficiency in the oil industry was felt more than ever with the further addition of sanctions. Legal specialists have also published many pieces of research in order to deliver solutions regarding the issue. However, legal concerns must be considered along with technical considerations. In this regard, two solutions come to mind concerning the development and advancement of technology in the oil industry. First, the presence of multinational companies in the industry and the conclusion of technology trade agreements with them; second, the membership of Iranian companies in multinational corporations. This being noted, each of these solutions may face practical obstacles, and the effectiveness of these two solutions must be subject to further analyses. In the present study, with an interdisciplinary approach, an attempt has been made to review these cases while reviewing previous studies so that finally, a comprehensive and realistic view of the capacity of multinational corporations (to help the advancement of the technology) could be realized.

  Keywords: technology, know-how, foreign direct investment, Multinational corporations, oil industry
 • Fatemeh Ashabi *, Kheyrollah Parvin Pages 55-79

  The Court of Administrative supervision creates the background of oppression in the legal system of any country for the people towards government officials and organizations in order to prevent the exercise of illegal authority in the social pyramid of power and in the lives of citizens. According to the guidelines for monitoring and following up public rights, this authority is one of the institutions in charge of protecting and revitalizing public rights. Due to such a mission, the court's procedure has a special position in order to fulfill the missions of this institution. This research has studied the concept of the beneficiary in the exercise of the right to petition as a prelude to the protection and restoration of the public rights in order to answer the question of what the court's approach is in the cases presented involving the public interest in the direction of protection. It has adopted public law revelations. In the Iranian legal system, the recognition of this doctrine, especially in lawsuits Jurisdiction of the court can be a solution for the desired restoration of public rights, but the interest intended by the legislator in the law of organization and the procedure of the court, as well as in the judicial procedure of this institution, in having the right to sue, is a direct personal interest. In order to achieve the desired realization of justice, this capacity must be taken into consideration by the legislator or in the judicial procedure

  Keywords: Court of Administrative Justice, Beneficiary, public law, personal interest
 • Abbas Kiamarsi, Dara Eftekhari Maleki *, Pezhman Ghafori Pages 81-100

   Special economic zones are areas outside the customs territory of the country that are governed by a special legal system. For example, there are special legal rules regarding the employment of human resources. One of the most important issues regarding manpower employment is the obligations that employers have towards workers' rights. Services, welfare, job security and other workers' rights are among the most important rules of law for workers. These cases are among their job rights. It should be noted that the set of legal rules guaranteeing these rights in some cases, due to unilateral protection of workers and cumbersome for employers, reduce the desire of capitalists for economic activities. And this is contrary to the goal of creating special economic zones. Therefore, in the special economic zone, which has been created in line with the growth of economic prosperity, a special labor law system prevails, which, in addition to supporting the worker, has also established exemptions for the usual duties of employers. In this study, the legal system of special economic zones is examined with an approach to the general rules of labor law, in order to depict the general outline of workers' labor rights in this region.

  Keywords: manpower, Workers', Insurance, employers, citizenship rights, Economics
 • Moorbakhsh Riahi * Pages 101-127

  Today, the concept of ownership is considered a necessity for the rights and civil liberties of individuals, and protecting the ownership of individuals is one of the important goals of governments, but the uncertain laws of property registration are considered to be one of the causes of poverty and injustice in society. The Real Estate Registry Organization is the trustee of such responsibility. But the basic question is whether the basic laws of Iran's property registration system are compatible with the inherent responsibility of the aforementioned organization. The uncertain laws of property registration, the unnecessary affiliations of this organization with insular institutions, the formation of two sides of the conflicting registration system, i.e. public and mandatory registration on the one hand and normal and voluntary registration on the other hand, have distorted the inherent responsibility of the said organization and the property rights of individuals. and the weakness in providing registration services and fueling poverty and injustice in the society, and this requires a fundamental change in the structure of property registration laws in Iran.

  Keywords: Primary domain, possessive possessions, unknown owner, dependence, duality
 • Narges Nakhjavani * Pages 129-157
  Today and in the governance system, the management of public affairs is often done through regulations. Despite the fact that regulation usually serves the efficiency and legal action of the rulers, however, it seems that it can also be a ground for the occurrence of administrative corruption. This is to explain that if the regulation is not in the framework of the principles of good governance and also the regulation is not good, it has the ability to generate or intensify administrative corruption during the implementation of regulations by public officials or people. This category in such an important issue of the environment can have long-term and irreparable consequences for public interests. The present study aims to briefly examine the possibility and grounds of administrative corruption due to unfavorable regulations regarding forests as one of the most corruptible and sensitive elements of the environment. In this regard, the regulations of Iran and Brazil in the field of environment and especially the forest have been comparatively studied.
  Keywords: Administrative Corruption, good governance, good regulation, environment, Forest
 • Yavar Shaabani Pages 157-186

  The expansion of urban green space as a manifestation of the protection of the right to a healthy environment on the one hand and the need to respect the property rights of individuals based on the principle of domination on the other hand is perhaps the most important challenge of the General Assembly of the Court of Administrative Justice. . The most important question in this area is which way the Court has leaned; The development of access to green space as one of the pillars of environmental justice has been preferred or advocated for the property rights of individuals, or in principle has been able to achieve reconciliation between the two. In this article, an attempt is made to give a suitable and useful answer to these and similar questions by considering the procedure of the General Assembly of the Court of Administrative Justice. In addition to the fact that the court requires the entry of substantive issues, other categories of opinions have considered formal issues and from this perspective have conducted administrative proceedings, the study and analysis of such opinions is also considered in this article.

  Keywords: Urban green space, Supreme Council of Urban Planning, Architecture of Iran, Change of Use of Green Space, General Board of the Court of Administrative Justice, Principle of Dominance