فهرست مطالب

پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی
سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 23، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • حضور زنان ایرانی در عرصه های بین المللی در دوره ی پهلوی اول: تاثیرات و تعاملات
  علیه جوانمردی *، نصرالله پورمحمدی املشی، حجت فلاح توتکار صفحه 0

  دوران حکومت رضاشاه نقطه عطفی در تحولات خارجی ایران تلقی می شود.وی همواره در صدد بود که موازنه ای بین قدرت های خارجی ایجاد کند و نوسازی را از ملزومات این مسیر قلمداد می کرد. برنامه های نوسازی او زنان را به عنوان نیمی از جامعه مورد هدف قرار داد و اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفت.به همین منظور غرب بهترین الگو برای زنان شد و روابط با کشورهای دیگر مورد توجه دولت و فعالان زن قرار گرفت.مسیله ی اصلی پژوهش این است حضور زنان در عرصه های بین المللی چه دستاوردهایی برای زنان و دولت داشته است؟این ارتباطات چه تاثیری در جایگاه زنان ایرانی ایجاد کرده است؟پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر اسناد و نشریات در صدد تبیین روابط زنان با کشورهای دیگر و برگزاری کنگر های بین المللی زنان و تاثیر این تعاملات می باشد.یافته های پژوهش نشان می دهد حضور زنان در عرصه های بین المللی باعث می شد ضمن دستیابی به الگوی مناسب پیشرفت خود، به تغییر دیدگاه غربی ها نسبت به زنان ایرانی کمک کنند.همچنین ارتباط زنان ایران با زنان کشورهای دیگر و قوانین تصویب شده در کنگره ها در بهبود وضعیت زنان تاثیرگذار بود و زنان ایرانی در تعامل با این کشورها تحث تاثیر اقدامات زنان غربی در صدد به دست-آوردن حقوق فردی و اجتماعی خود قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: زنان ایران، روابط بین الملل، کنگره زنان، رضاشاه، غرب
 • مطالعه تطبیقی دیدگاه های ویلیام هاس با محمدعلی جمال زاده در زمینه خلقیات ایرانیان
  خسرو خوانساری *، سینا فروزش، علی بیگدلی صفحه 0

   
  ویلیام هاس در فصل پنجم کتاب خود "Iran"، خلقیات ایرانیان را مورد مطالعه قرار داده است. از سوی دیگر، کتاب «خلقیات ما ایرانیان» اثر محمدعلی جمال زاده ازجمله آثار فارسی معتبر در موضوع خلقیات نویسی ایرانیان به شمار می-رود. مقاله حاضر، این مساله را واکاوی می کند که دیدگاه های هاس درباره خلقیات ایرانیان تا چه اندازه درست و قابل اعتماد هستند. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که دیدگاه های هاس درباره خلق و خوی ایرانیان تا چه حد با نظرات جمال زاده قابل مقایسه هستند؟ و مولفه های شناسایی شده توسط هاس، تا چه اندازه در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» دیده می شوند.؟ از این جهت، روش پژوهش از نوع تطبیقی بوده که به دنبال یافتن وجوه تفاوت و تشابه این دیدگاه ها در مقوله خلقیات ایرانیان است. بر این اساس، شش شاخص از فصل پنجم کتاب هاس استخراج گردیده و به عنوان مبنای مقایسه خلقیات ایرانیان از آن استفاده شده است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که خلقیات ایرانیان بر مبنای نظرات هاس، در بسیاری از موارد یا دیدگاه های جمال زاده، قابل انطباق است.

  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، خلقیات و روحیات ایرانیان، ویلیام هاس، محمدعلی جمال زاده، کتاب Iran، کتاب «خلقیات ما ایرانیان
 • مهشید سادات اصلاحی*، حمید اسدپور صفحات 1-23

  سازمان زنان ایران به عنوان یک نهاد دولتی در سال 1345 تاسیس شد و فعالیت های آن علاوه بر مددکاری و خیریه بیشتر متمرکز در امورزنان و خانواده بود. با آگاهی زنان از وجود این نهاد به تدریج شعباتی در سایر شهرها ایجاد شد که هرکدام از آنها با توجه به امکانات و توانایی های موجود، به جذب و عضویت زنان پرداختند. اصفهان از جمله  شهرهایی بود که از همان بدو تاسیس سازمان زنان ایران فعالیت خود را به صورت گسترده در سایر شهرستان ها آغاز نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی، روزنامه ها و نشریات درصدد پاسخ به این سوال است که سازمان زنان اصفهان و به طور اخص مراکز رفاه خانواده و کمسیون های مختلف متشکل از زنان داوطلب چه عملکردی داشتند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که چهار واحد مهدکودک، امورحقوقی، بهداشت و تنظیم خانواده و آموزش حرفه ای هرکدام بنا بر حیطه ی تخصصی فعالیت خود، اقدامات موثری در پیشبرد اهداف سازمان زنان داشتند که واحد آموزش حرفه ای نسبت به دیگر واحدها به دلیل ایجاد درآمد و اشتغال زایی عملکرد موفق تری داشت. افزون بر آن، فعالیت های زنان داوطلب سازمان زنان اصفهان در کمسیون های مختلف نظیر مبارزه با بیسوادی، مشاوره حقوقی در روابط خانوادگی، مساعدت و حمایت در حل مشکلات زنان سبب بهبود وضعیت آنان شد. در کنار فعالیت های فوق، همکاری زنان با شهرداری در رسیدگی به بهداشت محیط شهری و نظارت بر نرخ اجناس، سبب بهبود وضعیت شهری اصفهان گردید.

  کلیدواژگان: سازمان زنان ایران، اصفهان، دوره پهلوی، مراکز رفاه خانواده، زنان داوطلب، کمسیون ها
 • ابراهیم اصلانی، عبدالله متولی*، محمدحسن بیگی، معصومه موسوی صفحات 25-50

  درهر جامعه ای برحسب ضرورت و نیاز بشری مراکزی جهت استراحت و گذران اوقات تاسیس شده است. در ایران نیز از دوره صفویه قهوه خانه با این هدف بنا گردید. این مکان از این زمان به بعد به عنوان مکان عمومی جزء بافت شهری قرار گرفت ماهیت مکان عمومی اقتضا می کند. افرادی از مشاغل و سلیقه های گوناگون فکری درآن گردهم آیند. کم کم روابط بین این افراد براثر رفت و آمد های متعدد مستحکم می شد و این ها نه تنها برخلقیات و نوع و فکر و اندیشه همدیگر، حتی برروند تحولات فرهنگی جامعه نیزتاثیر می گذاشتند. البته حضور افراد مطلوب تاثیرسازنده و به تبع آن حضور افراد نامطلوب اثرات معکوسی بر نوع رفتار و آداب مردم داشت. با عنایت به این که قهوه خانه ها در دوره قاجاریه بخشی از اماکن عمومی تاثیرگذار محسوب می شدند، این نوشتار با تکیه بر منابع و بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی در نظر دارد برخی کارکردهای منفی قهوه خانه را مورد کند و کاو قرار دهد از این رو سوال اصلی نوشتار از این قرار است.چه کارکردهای منفی را برای قهوه خانه های دوره قاجار می توان بر شمرد؟ داده های تحقیق نشان می دهد که قهوه خانه ها به عنوان یک مکان عمومی در دوره قاجار مورد اقبال و توجه اقشار مختلف اجتماع قرار داشتند از این رو در کنار کارکردهای مثبت خود محلی برای انواع بزه های اجتماعی نیز بودند. درگیرهای اجتماعی، بدمستی، قمار، الواطی و اعتیاد از مهمترین ناهنجاری هایی بود که در این مکان رخ می داد. در حقیقت وجود افراد نامطلوب قهوه خانه ها را مامن مناسبی برای بروز انواع خلاف ها و رفتار های بزهکارانه مبدل می کرد که قواعد اخلاقی جامعه را به چالش می کشید.

  کلیدواژگان: قهوه خانه، سرقت، نزاع و درگیری، اعتیاد، فساد اخلاقی، بیکاری
 • فائزه توکلی*، علی بیگدلی صفحات 51-76
  حضورزنان در جنبش های سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر از اوان مشروطه با حرکت های تاثیرگذاری چون جنبش تنباکو آغاز و با اوج گیری تحولات مشروطه حضورزنان درجنبشهای سایر شهرها گسترش یافت . مساله این پژوهش درمورد بررسی چگونگی قدرت زنان و حضور آنان درجنبش های اجتماعی دوره مشروطه است ؟ هدف از این پژوهش با توجه به گفتمانهای تاریخی دوره مشروطه نحوه حضور و مشارکت زنان درجنبش های اجتماعی ، سیاسی چگونه می باشد؟از سویی زنان ایلاتی که از نقاط مختلف ایران دراندرونی شاهانی مانند ناصرالدین شاه، با استفاده از نفوذ بر شاه درجنبش تنباکو توانستند درمسیر جنبش نقش موثری داشته باشند . در ادامه حضور زنان درتحولات دوره مشروطه، نفوذ آنان و ارایه مطالبات آنان درجنبش های شهری گوناگون دراین پژوهش تبیین شده است. این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی می باشد. نتایج یافته ها نشان می دهد که حرکت زنان در جنبش تنباکو و سایر کنشهای زنان دردوره مشروطه  ، از اقتدار و نفوذ پنهان آنان در درون ساختار قدرت همراه بوده است وهمراهی مردان با زنان معترض تا نبردهای نظامی بسیار برجسته نیز ظاهر شد و درواکاوی مبانی نظری قدرت ،زنان با استفاده از" ستیز آشکار" درحوزه مبارزه با حکومت  توانستند درمدلهای متعدد بست نشینی و اعتراض و نبرد نظامی بطور آشکار درتحولات دوره مشروطه تاثیر گذار بودند
  کلیدواژگان: جنبش های اجتماعی، دوره مشروطه، حضورزنان، جنبش تنباکو
 • محمدساجد سلطانی ابری، فیاض زاهد*، سید محمد ثقفی نژاد صفحات 77-101
  از مشروطه تا کودتای 1299ه.ش، در هر رویداد تاریخ ساز، سوای عوامل بیرونی و شاخصه های موثر فرعی، پنج گروه اجتماعی اصلی در صحنه سیاست ایران دست درکار بوده اند. شاهزادگان، اشراف و هواداران سلطنت؛ روشنفکران و آزادی خواهان؛ چپ گرایان؛ رهبران ایلی و سران چادرنشینان؛ و روحانیت. این پنج گروه با ویژگی ها و نیروهای متفاوت، گاهی با اهداف و منافع متضاد و در پاره ای موارد همسو، همواره در رقابت و کشمکش زیستند و توانستند موجودیت خود را تا پایان حیات دودمان قاجار در پاییز 1304 حفظ نمایند. پژوهش حاضر می کوشد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که جریان های عمده باشنده در سیاست ایران به هنگام برکناری قاجارها با چه کیفیتی، در چه وضعیتی قرار داشتند و کدام توانستند بیش از دیگران اثرگذار باشند. بر شالوده موضوع مورد اشاره و با بهره گیری از روش تحلیل تاریخی یعنی کالبدشکافی منسجم مدارک موجود در سیر تاریخی رخدادها، این نتیجه حاصل می شود که روحانیت پیش از همه به دورنمای تغییرات اساسی پی برد و با تقویت اعتبارش که بر اثر بازشکوفایی حوزه علمیه قم و مهاجرت مراجع از عتبات به ایران فراهم شده بود، توانست در روند انتقال قدرت، روابطی منظم و متوازن با سردارسپه برقرار سازد؛ اما سایر جریان ها که از واقعیات روز و ماهیت رقیب سرسختشان کمتر آگاهی داشتند؛ یا به کلی حیثیت شان را از دست داده بودند، یا ناگزیر به اراده رضاخان تن دردادند و یا با آغاز روند تحولات، به تدریج در برابر شرایط جدید غافل گیر گردیده و به گوشه ای رانده شدند.
  کلیدواژگان: منازعات اجتماعی، قاجاریه، روحانیت، رضاخان، تاریخ اجتماعی
 • اسماعیل سنگاری*، پریسا صالحی صفحات 103-126

  جیرفت که به باور برخی از پژوهشگران و باستان شناسان، همسان و همپایه میان رودان رخ می نماید، بستری غنی از آثار باستانی ارزشمند دارد. این آثار که به واسطه وقوع سیلی در سال 1380خورشیدی سر از زیر خاک برآوردند، خبر از فرهنگی چند هزار ساله در این خطه از سرزمین ایران دادند که می توان گفت برای چند هزاره در این خاک خفته مانده بود. این آثار که راویان فرهنگ کهن جیرفت قلمداد می شوند، چنانچه رمزگشایی گردند، ناگفته های بسیاری از مباحث اساطیری، آیین ها، اعتقادات و باورهای جامعه زمان خویش را بازگو خواهند کرد. این پژوهش بر آن است تا با واکاوی سه مورد از آثار دربردارنده نقش مایه درخت نخل، در فهم زبان غیر نوشتاری فرهنگ جیرفت کوشش نماید و بدین وسیله در بازسازی بافت و ساختار آن یاری رساند. پژوهش حاضر بر آن است تا با بهره گیری از رویکردهای مطرح در شمایل نگاری و شمایل شناسی، به درک راز پنهان در سه اثری بپردازد که نقش مایه درخت نخل را در دل خود به تصویر کشیده اند و با نگاهی موشکافانه به عناصر و کنشگرهای سازنده آثار مذکور، در جستجوی صدایی ناشنوده و گم مانده در ژرفای این فرهنگ پرشکوه باشد که زمان شکل گیری آن به سه هزار سال پیش از میلاد باز می گردد. بدین سان، این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، مشاهده گری آثار مکشوفه، با تکیه بر داده های باستان شناختی و پژوهش کتابخانه ای، چگونگی تصویرگری نقش نخل در هنر جیرفت را مورد واکاوی قرار داده است.

  کلیدواژگان: هنر جیرفت، نقش مایه درخت نخل، شمایل نگاری، شمایل شناسی، میان رودان
 • برومند سورنی*، نصرالله پورمحمدی املشی صفحات 127-146

  شاه عباس اول برای غلبه بر مشکلات متعدد داخلی و خارجی به موازات استفاده از اقدامات سرکوبگرانه به استفاده از اقدامات دیپلماتیک اهتمام ورزید. او در کنار دفع تهاجمات خارجی و تغییر در ساختار دیوانسالاری، برای جذب و وابستگی عناصر گوناگون قدرت در مناطق مختلف کشور به وصلت های خانوادگی با آنان اقدام کرد تا علاوه بر ایجاد آرامش و ثبات درابعاد مختلف، زمینه اعتلای حکومت صفویه را فراهم نماید. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی - تحلیلی به دنبال بررسی و تبیین چرایی و چگونگی تاثیر وصلت های سیاسی در ایجاد سیاست ها و ساختار تمرکزگرایانه دوره شاه عباس اول می باشد، زیرا شاه عباس در کنار اقدامات متنوع سیاسی،نظامی و اجتماعی، برای ایجاد تمرکزسیاسی و یکپارچگی ارضی، استفاده از وصلت خانوادگی را به مجموعه اقدامات خود افزود.

  کلیدواژگان: صفویه، ازدواج سیاسی، شاه عباس اول، سادات ایرانی، حکام محلی
 • منصور طرفداری*، شهلا صفارزاده صفحات 147-171
  فن آوری به سبب اهمیت وجایگاهش قدمتی به دارازای حیات بشری دارد، تقسیم بندی ادوار تمدنی به عصر حجر، فلز، انقلاب صنعتی تا حدی چنین اهمیت وضرورتی را آشکار می سازد. با اینهمه، در پی تحولات اروپا در عصر جدید به تدریج روش های کسب علم وفن آوری دچار تحولات اساسی گردید. این مهم، گذشته از برتری بخشیدن غرب در زمینه های رفاهی، موقعیت اقتصادی، وضعیت نظامی وغیره بهره گیری از فن آوری ها ومصنوعات نوین را تدریجا برای جوامع دیگر به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل ساخت. نکته مهم در جوامع سنتی از جمله ایران آنکه بهره گیری از فن آوری های نو یک انتقال ساده نبوده، بلکه به سبب تاثیراتش بر بنیادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وغیره با چالش های اساسی مواجه گردیده است. بر این اساس، پژوهش پیش رو می کوشد با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی  وکاربست نظریات ومفاهیم گیرت هافستد در زمینه تفاوت های فرهنگی جوامع، نقش آنها را در زمینه انتقال فن آوری در ایران واکاوی نماید.
  کلیدواژگان: ایران، جامعه، انتقال فن آوری، فرهنگ، هافستد
 • امین عادل خانی*، سید محمدحسین رضوی، مرتضی دوستی صفحات 173-198

  ورزش به عنوان پدپده ای مدرن پس از انقلاب مشروطه، مورد توجه قرار گرفت که حاکی از تلاش مشروطه خواهان برای اداره بهینه امور کشور، از جمله امر ورزش و تربیت بدنی است. قوانین موضوعه ورزش در مجلس از جمله اسناد الکترونیکی و جزء منابع دسته اول تاریخی است، وقایع ورزشی نیز از منابع تاریخی دسته اول و دسته دوم تاریخی استخراج گردید که براین اساس ترسیم تاریخ نگاری توسعه فضای ورزش صورت گرفت. دراین پژوهش با تحلیل محتوای قوانین، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، واکاوی مفاهیم و اصطلاحات در متن قوانین با استنباط و آشکار کردن الگوها و مضامین نهان آنها انجام شد. بدین منظور با نرم افزار MAXQDA2020 کدگذاری، ترسیم نمودار و استخراج مقوله ها صورت گرفت؛ جامعه آماری تحلیل محتوا، قوانین و احکام قانونی واجد ارتباط با موضوع تربیت بدنی در مجلس طی دوره زمانی 1285-1320 بود و نمونه بصورت کل شمار برابر با جامعه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که دو مقوله توسعه ورزش تربیتی، و توسعه ورزش های قهرمانی و باشگاهی سیاست های تقنینی را در بر می گیرند. برگزاری مسابقات ورزشی، راه اندازی کلوب های ورزشی، تشکیل مجمع فوتبال، ساخت اماکن ورزشی، تشکبل انجمن تربیت بدنی و تاسیس باشگاه های ورزشی وقایع و رویدادهای ورزشی بود که به طور تقریبی در بین سال های مذکور رخ داد. لذا براساس تحلیل محتوای قوانینی موضوعه ورزش و تطبیق زمانی آن با رویدادهای و وقایع مهم ورزشی فضای توسعه ورزش ایران مدرن در این بازه زمانی تاریخ نگاری شد.

  کلیدواژگان: تاریخ نگاری، قاجاریه، پهلوی اول، ورزش و تربیت بدنی
 • مهدی عزتی* صفحات 199-219
  شناخت ماهیت شهر اسلامی، عناصر و اجزاء تشکیل دهنده آن نیازمند مطالعه و کاوش عمیق تر مفاهیم و اصطلاحاتی است که در منابع و متون تاریخی و جغرافیایی بکار برده شده است. مطالعه سیرتحولات شهرسازی در جهان اسلام نشان از شکل گیری انواع شهرها در سرزمینهای اسلامی است. یک گونه از شهرهای جهان اسلام، رصافه ها بودند که بیشتر در قرون نخست اسلامی در مجاورت شهرهای بزرگ احداث شدند. با وجود این، سیر تاریخ پیدایش و تحول رصافه ها، ماهیت، کارکرد و نحوه استفاده آنها  چندان روشن نیست. نوشتار حاضر درصدد روشن ساختن ماهیت دقیق رصافه ها و چگونگی کارکرد و کاربرد آنها در شهرسازی جهان اسلام می باشد. بر این اساس به نظر می رسد، رصافه ها گونه ای از شهرهای اسلامی با خاستگاه باستانی(پیشینی) و دارای مولفه ها و عناصر اسلامی بوده و  عمدتا کارکردهایی  امنیتی، نظامی و تفریحی داشتند. این پژوهش با مطالعه منابع و متون جغرافیایی و تاریخی،  بررسی آراء و نظریه های مهم در شهرسازی جهان اسلام و با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین ماهیت و کارکردهای گوناگون رصافه ها در جهان اسلام خواهد پرداخت.
  کلیدواژگان: جهان اسلام، شهرسازی، رصافه، ماهیت و کارکرد
 • سهیلا کامجو* صفحات 221-240
  ادبیات اندرزی در بین متون پهلوی به دلیل طرح  مفاهیم اخلاقی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این راستا متن اندرزی منسوب به آذرباد مهراسپندان از موبدان موبد عصر شاپور دوم ساسانی حاوی نکات تعلیمی قابل تاملی است که با هدف تربیت نسل نگاشته شده است. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر ترجمه های موجود  از منابع کهن فارسی میانه زرتشتی بر آن است تا رهیافت های تعلیمی این متن را در خصوص زنان مورد واکاوی قرار دهد و در پی پاسخ گویی به این پرسش است که؛ تعالیم اندرزی متن آذرباد مهراسپندان در خصوص زنان چه بوده و چه عواملی بر محتوای آن تاثیرگذار بوده است؟ بررسی ها بیانگر این است که در اندرزنامه مزبور تعلیم زنان در چارچوب معطوف به زندگی خانوادگی و اجنماعی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رهیافت های تعلیمی زنان در اندرزنامه مزبور عبارتند از: 1. اهتمام به ازدواج و فرزندآوری؛ 2. تعلیم و فرهنگ پذیری؛ 3. توجه به ویژگی رفتاری شرم و حیا؛ 4. عدم اعتماد به زنان. بدین معنا که هر چند آذرباد معتقد به فراهم نمودن بستر آموزش و تعلیم برای زنان در کنار فرزندان است؛ اما زنان را تابع مردان دانسته که می بایست تحت تکفل همسر بوده و در روابط با آنان جانب احتیاط رعایت شود. این نگرش متاثر از سنت تعلیمی پیش از عصر ساسانی بوده که سینه به سینه منتقل شده و در ادبیات تعلیمی شفاهی، زنان را در رتبه ای پایین تر از مردان قرار داده و در این متن نیز بر آن صحه گذاشته شده است.
  کلیدواژگان: ساسانیان، متون فارسی میانه زرتشتی، زنان، اندرزنامه، آذرباد مهراسپندان
 • محمد کشاورز (بیضایی)* صفحات 241-264

  گستردگی آداب و دامنه فعالیت های دیوانسالاری ایرانی، نقش آفرینی و اثرگذاری آن در زمینه سازی تولید آثار هنری و ادبی، در کنار تعامل شاعران و هنرمندان با دربار سلاطین و تشکیلات دیوانی، دامنه بسیاری از اصطلاحات و عناصر دیوانی را به حوزه ادبیات نیز کشانیده است. دیوان حافظ مصداق بارزی از این مدعاست. میزان و چگونگی ظهور و بروز اصطلاحات و عناصر دیوانی، نیز شناخت و هدف وی از استعمال این دسته از عناصر و مفاهیم در برخی از اشعارش موضوع  شایسته درنگی است که به آن چندان توجه نشده است. از این رو این جستار با روشی توصیفی - تحلیلی، اصطلاحات و عناصر دیوانی در شعر حافظ را در کانون توجه خود قرار داده است. یافته ها نشان می دهند که حافظ در دیوانش  به اصطلاحات و عناصر دیوان های وزارت، انشاء، استیفا، قضاوت، برید و عرض، نظیر: آصف،خواجه،طغرا، رقم، برات، خراج، اوقاف، محتسب، قاضی، یرغو، پروانه و حسبی الله توجه نشان داده و در عین استعمال اصطلاح  لغوی و دیوانی آن؛ غالبا با استعانت از  خیال انگیزی و صنایع ادبی، قرایت ها و معانی بدیع و سحرانگیزی از این مفاهیم و عناصر، خلق نموده است. آشنایی فراوان حافظ از اصطلاحات و عناصر دیوانی، تحرک و شکوفایی دیوان سالاری محلی فارس در این دوران، در کنار حشر و نشر حافظ با دیوانیان و دربار سلاطین، نیز بهره مندی وی از عطایا و مستمری دیوانی در زمینه سازی و توجه او به وارد نمودن این اصطلاحات و عناصر در اشعارش، تاثیر قابل ملاحظه ای داشته است.

  کلیدواژگان: اصطلاحات و عناصر دیوانی، شعر، زمینه ها، حافظ شیرازی
 • وزیر منبری، روزبه زرین کوب* صفحات 265-288
  کورش جوان هخامنشی در تلاش نافرجام خود برای به دست آوردن تخت و تاج شاهی از دست برادر خود، اردشیر دوم، نیروی بزرگی از مزدوران را با مساعدت دوستان صاحب منصب یونانی اش به خدمت گرفت. مطالعه درباره این افسران با استفاده از رویکرد پروسوپوگرافی نشان می دهد که خاستگاه جغرافیایی اکثریت مطلق آنها، دولت شهرهای واقع در شبه جزیره پلوپونس و یا اتحادیه پلوپونسی بوده است. مقاله حاضر، ضمن طرح فرضیه مذکور در بالا و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای در صدد تحلیل چرایی آن نیز برآمده است. بررسی منابع دست اول آن دوره نشان می دهد که تغییر سیاست داریوش دوم هخامنشی در جریان جنگ های پلوپونسی و به ویژه اقدامات عملی کورش جوان در مقام فرمانراوی آسیای صغیر، زمینه ساز برتری کمی و کیفی پلوپونسی ها در میان دوستان و مزدوران شاهزاده هخامنشی بوده است.
  کلیدواژگان: کورش جوان، هخامنشیان، پلوپونسیان، داریوش دوم، اردشیر دوم، کوناکسا
 • نورالدین نعمتی* صفحات 291-312

  پارلمان به عنوان یک نهاد مدنی مدرن در ایران، در سنجش با سایر کشورهای خاورمیانه سابقه قدیمی تری دارد. پس از پیروزی جنبش مشروطه، زنان در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اجرایی جامعه ایران، نسبت به دوره های پیشین از موقعیت بهتری برخوردار شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جایگاه زنان در حوزه های مختلف نه تنها کاهش پیدا نکرد، که در بعضی موارد افزایش هم یافت. در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی (1375-1379ش) مشارکت زنان از نظر کمی و کیفی، بهبود چشم گیری داشت. در این دوره، تعداد نمایندگان زن به 14 نفر افزایش یافت. این نمایندگان با کمک سایر همتایان خویش، کمیسیون زنان، جوانان و خانواده را تشکیل دادند و از منظر مسایل زن و خانواده به قانون گذاری پرداختند. آن ها با نقش آفرینی و حضور موثر در تهیه پیش نویس، ارایه طرح ها و فعالیت های بین المجالس، با تصویب قوانین مهمی به رشد و تعالی زن و خانواده در جامعه کمک کردند. تحقیق حاضر، با بهره گیری از روش پژوهش کیفی و رویکردی تحلیلی-توصیفی، در پی پاسخ به این پرسش است که فعالیت نمایندگان زن در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، چه پیامدهایی برای جایگاه بانوان در جامعه داشت. فرضیه پژوهش چنین است که نمایندگان زن با حمایت نهادهای مدنی و فعالیت هدفمند در پارلمان، با تصویب و اصلاح قوانین، به پیشرفت موقعیت زنان در جامعه کمک کردند.

  کلیدواژگان: مجلس شورای اسلامی، مجلس پنجم، نمایندگان زن، مسئله زنان، قانون اساسی
 • غلامرضا وفایی مهر، محبوبه شرفی* صفحات 313-330

  ناظم الاسلام کرمانی نقش عمده ای در تاریخ نگاری عصر مشروطه داشته و جزو اندیشمندان نوگرا و مشروطه خواه است. شغل روزنامه نگاری مورخ عامل مهمی است تا وی از نزدیک در روند حوادث منجر به پیروزی مشروطیت قرار گیرد و در کتاب خویش به گزارش رویدادهای سیاسی و اجتماعی از زمان ناصرالدین شاه تا سیزده ی رجب سال 1327ه.ق بپردازد. مقاله حاضر با روش تاریخی سعی در بازتاب بینش اجتماعی ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ نگاری وی دارد.برای تحقق این هدف، پرسشی چنین مطرح است: بینش اجتماعی مورخ چه تاثیری در روش تاریخی وی در بازتاب رویداد مشروطیت خواهی و تحولات بعد از آن داشته است؟ نمودهای بینش اجتماعی در تاریخنگاری ناظم الاسلام کدام است؟ نتایج این پژوهش حاکی از آن است که موضوع، محور بودن توده در بینش تاریخی مورخ ودر نتیجه توجه وی به نهاد اجتماع و مردم،تاریخ نگاری او راازتاریخ نگاری های پیش از خود تاحدودی متمایز ساخته است.در حقیقت مورخ تلاش نموده است تا با بازتاب حیات اجتماعی جامعه در حوزه های مختلف زیستی، تاریخ نگاری خود را به تاریخ نگاری اجتماعی نزدیک تر سازد.واژه های کلیدی: تاریخ نگاری،تاریخ اجتماعی،مشروطیت، ناظم الاسلام کرمانی.

  کلیدواژگان: تاریخ نگاری، گفتمان اجتماعی، مشروطیت، ناظم الاسلام کرمانی
|
 • The presence of Iranian women in international arenas during the first Pahlavi period: effects and interactions
  Alie Javanmardi *, Nasrolah Pourmohammadi Amlashi, Hojjat Fallah Tootkar Page 0

  Reza Shah's reign is considered a milestone in Iran's foreign developments. Reza Shah always wanted to create a balance between foreign powers and he considered modernization as one of the requirements of this path. Reza Shah's modernization programs targeted women as half of the society and reforms were made in this field. Hence, the West became the best model for women, and relations with other countries received the attention of the government and women activists. The main issue of the research is, what achievements have the presence of women in international arenas brought to women and the government? What effect has this communication had on the position of Iranian women? The current research, using descriptive and analytical methods and relying on documents and publications, aims to explain women's relations with other countries the holding of international women's congresses, and the impact of these interactions. The findings of the research show that the presence of women in the international arena helped to change the Westerners' view of Iranian women while achieving a suitable model for their own development. Also, the relationship of Iranian women with the women of other countries and the laws passed in the congresses were influential in improving the status of women, and Iranian women were influenced by the actions of Western women in their interaction with these countries in order to gain their individual and social rights.

  Keywords: Iranian Women, International Relations, Women', s Congress, Reza Shah, West
 • A comparative study of the views of William Haas and Mohammad Ali Jamalzadeh in the field of Iranian’s Characteristics
  Khosro Khonsari *, Sina Foroozesh, Ali Bigdeli Page 0

  In the chapter V of his book "Iran", William Haas has studied the moods of Iranians. On the other hand, the book "Ḵolqiāt-e Mā Irāniān" or "Our Characters, Iranians" by Mohammad Ali Jamālzādeh is considered to be one of the most important Persian works on the topic of the temperaments of Iranians. The present article examines the issue that Haas' views about Iranians' characteristics are reliable to a large extent. Based on this, the basic question of the current research is to what extent Haas' views on Iranians' temperaments can be compared with Jamālzādeh's views. From this point of view, the research method is of a comparative type, which seeks to find the differences and similarities of these views in the category of temperaments of Iranians. As such, six components have been extracted from the chapter V of Haas' book and used as a basis for comparing the temperaments of Iranians. The findings of this research show that Iranians' moods based on Haas' opinions can be adapted to Jamālzādeh's views in many cases.

  Keywords: comparative study, temperaments, moods of Iranians, William Haas, Mohammad Ali Jamālzādeh, Iran, Ḵolqiāt-e Mā Irāniān or Our Characters, Iranians
 • Mahshid Sadat Eslahi *, Hamid Asadpor Pages 1-23

  The Iranian Women's Organization was established as a government institution in 1345 and its activities, in addition to helping and charity, were more focused on women and family affairs. With the awareness of women about the existence of this institution, branches were gradually established in other cities, each of them, according to the available facilities and abilities, engaged in attracting and becoming members of women. Isfahan was one of the cities that, since the establishment of the Iranian Women's Organization, began its activities widely in other cities. The current research, using the descriptive-analytical method and relying on the documents of the National Library and Documents Organization, newspapers and publications, tries to answer the question of what is the performance of Isfahan Women's Organization and especially the family welfare centers and various commissions consisting of volunteer women. they had? The results of the research show that the four units of kindergarten, legal affairs, health and family planning, and professional training, each based on their specialized field of activity, had effective measures in advancing the goals of the women's organization, and the professional training unit compared to other units The reason for generating income and employment was more successful. In addition, the activities of women volunteers of Isfahan Women's Organization in various commissions such as combating illiteracy, legal counseling in family relations, assistance and support in solving women's problems improved their situation. In addition to the above activities, women's cooperation with the municipality in dealing with the health of the urban environment and monitoring the price of goods led to the improvement of the urban situation of Isfahan.

  Keywords: Iran Women's Organization, Isfahan, Pahlavi Period, family welfare centers, volunteer women, commissions
 • Ebrahim Aslani, Abdolah Motevali *, Mohammad Hassanbeigi, Masomeh Mosavi Pages 25-50

  In every society, according to human necessity and need, centers have been established for rest and leisure. In Iran, too, coffeehouses were built for this purpose from the Safavid era. This place became part of the urban fabric as a public place from then on. The nature of public space requires that people of different occupations and tastes come together in it. Gradually, the relationships between these people became stronger as a result of frequent visits, and they not only influenced each other’s personalities and ways of thinking, but also influenced the course of cultural developments in society. Of course, the presence of desirable people had constructive effects and consequently the presence of undesirable people had adverse effects on the type of behavior and etiquette of the people. Considering that coffeehouses were part of the influential public places in the Qajar era, this paper intends to examine some of the negative functions of coffeehouses by relying on sources and using descriptive-analytical method. Therefore, the main question of the paper is as follows. What negative functions can be attributed to coffeehouses in the Qajar era? The research data shows that coffeehouses were popular and attractive among different social classes in the Qajar era. Therefore, along with their positive functions, they were also a place for various social crimes. Social conflicts, drunkenness, gambling, sodomy and addiction were among the most important abnormalities that occurred in this place. In fact, the presence of undesirable people made coffeehouses a suitable place for all kinds of crimes and behaviors that challenged the moral rules of society.

  Keywords: Coffeehouse, Theft, Conflict, Strife, Addiction, Moral corruption, Unemployment
 • Faezeh Tavakoli *, Ali Bigdeli Pages 51-76
  The presence of women in social political movements of contemporary history began with influential movements such as the tobacco movement, and with the rise of constitutional developments, the presence of women in the movements of other cities expanded. The problem of this research is to investigate how the power of women and their presence in the social movements of the constitutional period? The purpose of this research, considering the historical discourses of the constitutional period, how is the presence and participation of women in social and political movements? On the other hand, the women of the elite who came from different parts of Iran in the interior of kings such as Naser al-Din Shah, by using influence on the king in the tobacco movement, were able to movement to have an effective role. In the continuation of the presence of women in the developments of the constitutional period, their influence and the presentation of their demands in various urban movements have been explained in this research. This research is analytical-descriptive. The results of the findings show that the movement of women in the tobacco movement and other women's actions during the constitutional period was accompanied by their hidden authority and influence within the power structure, and men's companionship with protesting women even appeared in very prominent military battles, and in the analysis of the theoretical foundations of power, women By using "open conflict" in the field of fighting against the government, they were able to influence the changes of the constitutional period in numerous models of sit-ins, protests and military battles.
  Keywords: Social movements, Constitutional period, presence of women, tobacco movement
 • Mohammad Sajed Soltani Sbri, Fayyaz Zaahed *, Seyyed Mohammad Saqafi Nejad Pages 77-101
  Apart from external factors and subsidiary influential forces, five main social currents have been involved in the Iranian political scene in every historical event from the Constitutional Revolution to the coup d’etat of 1299/1921. Princes, nobility, and supporters of the monarchy; intellectuals and libertarians; leftists; tribal leaders and nomadic chiefs; and the clergy. These five forces, who were different in character and influence and had conflicting but sometimes converging agendas and interests, lived in competition and conflict for the most part but were able to maintain their existence toward the end of the Qajar dynasty in the Fall of 1304/1925. Since the situations of these actors and the influence of their positions in the process of ousting Qajar have not been accurately studied; then, the present study attempts to answer this question: what were the circumstances and the status of the major social currents in Iranian politics during the overthrow of the Qajar and which were more influential than others. Based on the mentioned topic and by using the method of historical analysis as a coherent scrutiny of the documents in the historical course of events, the research concludes that the clergy realized the prospect of fundamental changes sooner than the other actors and by strengthening its credibility through the re-emergence of the seminary of Qom and the migration of religious leaders to Iran from Karbala and Najaf achieved organized and balanced relations with Sardar Sepah during the transfer of power. Other currents, however, were less aware of the facts of the day and the nature of their fierce rival or had lost their credibility altogether -either had to surrender to the will of Reza Khan- or by the beginning of the process of changes, they couldn’t cope with the situation and gradually had to crawl into a corner.
  Keywords: Social conflicts, Qajar, the Clergy, Reza khan, social history
 • Esmaeil Sangari *, Parisa Salehi Pages 103-126

  Jiroft, which according to some researchers and archaeologists, is identical and tantamount to Mesopotamia civilization, has a rich context of admirable and valuable ancient materials. These materials, appeared out of the ground due to a flood in 2002AD, are sign of a culture of thousand years in this region of Iran, which could be said to have been dormant in this landscape for several millennia. These materials are regarded as relaters of ancient culture of the jiroft, that in case of being decoded, they have so many unsaid about mythological debates, rituals, beliefs and notions dominating on the society of their own period. Analyzing the three works containing the leitmotiv of palm tree, this study aims to conceive non-written language of culture of Jiroft by which, they assist in renovation of context and framework of this ancient culture. By using the descriptive-analytical method, observation of discovered works and relying on archeological data and library research, this study aims to analyze and portrait the leitmotiv of the palm tree in art of the Jiroft.

  Keywords: Art of Jiroft, Palm Tree motif, Iconography, iconology, Mesopotamia
 • Boroomand Sooreni *, Nasrolah Poor Mohammadi Amalshi Pages 127-146

  In order to overcome many internal and external problems, Shah Abbas I tried to use diplomatic measures in parallel with the use of repressive measures. Besides fending off foreign invasions and changing the structure of the bureaucracy, he acted to attract and depend on various elements of power in different regions of the country through family ties with them in order to create peace and stability in different dimensions and provide the ground for the elevation of the Safavid government. The present study, using library sources and with a descriptive-analytical approach, seeks to investigate and explain why and how political alliances influence the creation of centralist policies and structures during the period of Shah Abbas I, because Along with various political, military and social measures, Shah Abbas added the use of family ties to his set of measures to create political centralization and territorial integrity.

  Keywords: Safavid era, political marriage, Shah Abbas I, Iranian Sadat, local rulers
 • Mansour Tarafdari *, Shahla Saffarzadeh Pages 147-171
  Technology, due to its importance and position, has a long history in human life. The division of civilizational periods into the Stone Age, metal, and industrial revolution reveals to some extent such importance and necessity. However, following the developments in Europe in the new era, the methods of acquiring science and technology gradually underwent fundamental changes. This, in addition to making the West superior in terms of welfare, economic status, military status, etc., gradually made the use of new technologies and products an inevitable necessity for other societies. The important point in traditional societies, including Iran, is that the use of new technologies is not a simple transfer, but because of its effects on political, cultural, social and other foundations, it has faced major challenges. Accordingly, the present study tries to investigate their role in the transfer of technology in Iran with descriptive-analytical method, using Geert Hofstede's theories and concepts in the field of cultural differences of societies.
  Keywords: Iran, society, technology transfer, Culture, Hofstede
 • Amin Adelkhani *, Sayed Mohammad Hosein Razavi, Morteza Dosti Pages 173-198

  Sports as a modern phenomenon was noticed after the constitutional revolution, which indicates the efforts of the constitutionalists to manage the country's affairs optimally, including sports and physical education. Laws related to sports in the parliament are among the electronic documents and part of the historical sources of the first category, sports events were also extracted from the historical sources of the first and the second category of history. In this research, by analyzing the content of the laws, using the qualitative content analysis method, the concepts and terms in the text of the laws were analyzed by inferring and revealing their hidden patterns and themes. For this purpose, coding, drawing a diagram and extracting categories were done with MAXQDA2020 software; The statistical population of content analysis, laws and legal rulings related to the issue of physical education in the parliament during the period of 1320-1285 and the total number of the sample was considered equal to the population. The results showed that the two categories of development of educational sports and development of championship and club sports include legislative policies. Holding sports competitions, setting up sports clubs, forming a football forum, building sports facilities, forming a physical training association and establishing sports clubs were the sports events that happened approximately between the mentioned years. Therefore, based on the analysis of the legal content of sports and its time matching with important sports events, the development space of modern Iranian sports was chronicled in this period of time.

  Keywords: Historiography, Qajar, First Pahlavi, Sport, Physical Education
 • Mahdi Ezati * Pages 199-219
  cognition the quiddity of the Islamic city, its constituent elements and components requires a deeper study and exploration of concepts and terms used in historical and geographical sources and texts. Studying the evolution of urbanity in the Islamic world shows the formation of various types of cities in Islamic lands. One of the cities of the Islamic world are Rusāfas, which was mostly built near large cities in the first centuries of Islam. However, the history of the origins and evolution of Rusāfa and their use and how they are used is not well known. The present article tries to clarify the exact nature of Rusāfas and how they work and are used in the urbanity of the Islamic world. Based on this, it seems that Rusāfas are a type of Islamic cities with ancient (prime) origin and Islamic components and elements, and they mainly had security, military and entertainment functions. By studying geographical and historical sources and texts, examining important opinions and theories in the urban planning of the Islamic world, and using a descriptive-analytical method, this research will explain the nature and various functions of Rusāfas in the Islamic world.
  Keywords: Islamic world, urbanity, Rusāfa, quiddity, function
 • Soheila Kamjoo * Pages 221-240
  Wisdom literature has a special place among Pahlavi texts due to the presentation of moral concepts. In this regard, the admonition text attributed to Azarbad MehrEspandan's from Mowbedān-mowbed of Shapur II era of Sassanid era contains interesting teaching points which was written with the aim of educating the generation. The present essay aims to analyze the didactic approaches of this text regarding women in the descriptive and analytical method and based on the available translations from the Middle Zoroastrian Persian sources and seeks to answer the question that; What were the teachings of Azarbad MehrEspandan's text regarding women and what factors influenced its content? The researches show that in the mentioned directive, women's education has been given special attention in the context of family and communal life. The findings of the research indicate that the educational approaches of women in the above-mentioned instruction are: 1. Paying attention to marriage and having children; 2. Education and acculturation; 3. Attention to the behavioral characteristics of shame and modesty; 4. Lack of trust in women. This means that even though Azarbad believes in providing education for women along with their children; But he considered women to be subordinate to men, who should be under the care of their husbands, and caution should be observed in relations with them. This attitude was influenced by the educational tradition before the Sassanid era, which was passed down from breast to breast, and in the oral education literature, women were placed in a lower rank than men, and it was confirmed in this text as well.
  Keywords: Sassanians, Middle Zoroastrian Persian texts, womenfolk, wisdom literature, Azarbad MehrEspandan
 • Mohammad Keshavarz Beyzai * Pages 241-264

  The extent of the etiquette and activities of the Iranian bureaucracy, its role and influence in the production of artistic and literary works, along with the interaction of poets and artists with the court of kings has extended the scope of court terms and elements to the literature. HafIz’s divan  is a clear example of this claim. The extent and manner of emergence and occurrence of those terms and elements, as well as his knowledge and purpose of using these elements and concepts in some of his poems is a worthy subject, but without sufficient attention. Therefore, this article focuses on them with a descriptive-analytical method approach. The findings show that Hafiz uses the terms and elements of the madness of the ministry, composition, resignation, and judgment while using its lexical and court term; often with the help of imagination and literary industries, he has created novel and magical readings and meanings of these concepts and elements. Hafez's familiarity with those terms and elements, mobility and flourishing of the local Persian bureaucracy, the preservation and continuation of those elements and families in Shiraz due to its protection from the Mongol invasion as well as reunion with the courtiers and the court of the sultans, benefit from the court's gifts and pension in the context and her attention to the inclusion of these terms and elements in her poems, has had a significant impact

  Keywords: Court’s Terms, Elements, poetry, Backgrounds, Hafiz Shirazi
 • Vazir Menbari, Roozbeh Zarrinkoob * Pages 265-288
  Cyrus the Younger in his unsuccessful attempt to to get the royal throne and crown from his brother Artaxerxes II, enlisted a great body of mercenaries with help of his friend Greek officers. The study of these officers using the prosopography approach shows that the geographical origin of the absolute majority of them was the city-states located in the Peloponnesse Peninsula or the Peloponnessian League. The present article, in addition to proposing the hypothesis mentioned above, aims to analyze its reasons using a descriptive-analytical method and based on library sources. A survey of primary sources of that period shows that change in Darius II's diplomacy during the Peloponnesian Wars and in particular practical actions of Cyrus the Younger as ruler of Asia Minor caused quantitative and qualitative superiority of Peloponnesians among friends and mercenaries of Achaemenid prince.
  Keywords: Cyrus the Younger, Achaemenids, Peloponnesians, Darius II, Artaxerxes II, Cunaxa
 • Nemati Nooraldin * Pages 291-312

  Parliament as a modern social institution has a long background in Iran, relative to other middle eastern countries. After the constitutional revolution, women gain more influence in cultural, social political and administrative arenas, and this did not decline after the Islamic revolution, and even decreased in some levels. Women’s participation had major improvement in the fifth Islamic consultative assembly (1375-1379 SH) both in quantity and quality. In this period, female representatives number reached to 14. These representatives with some help from the others formed committees on women, youth and family issues, and expand lawmaking from these especial prospective. They helped improve the status of family and women, with active involvement in writing drafts, representing bills on the floor and inter-assembly duties. This research is trying to answer how female representatives of the fifth assembly made it easier for other women to participate in social activities. The paper is based on the hypothesis that they did these with discerning knowledge of their own status, and with supporting the social institutes, focused activities in the assembly, and passing or changing laws, worked to further women’s causes in the society.

  Keywords: The Islamic Council, the fifth parliament, female representatives, women's issue, the constitutional law
 • Golamreza Vafaeemehr, Mahboubeh Sharafi * Pages 313-330

  Nazem-Al Islam kermani has had a prominent role in a historiography of the constitutional era and he is a member of modernist and constitutionalist scholars. Historian's journalistic job is an important factor for him to be closely involved in the process of events leading to the victory of constitutionalism and in his book to report political and social events from the time of Naser al-Din Shah to the 13th of Rajab in 1327 AH. With the historical method based on the descriptive-analytical approach, the present article tries to reflect the social discourse in the historiography of Nazim-Al-Islam Kermani. For the aim of that, the below question is proposed: What are the symbols of social discourse in the historiography of Nazim-Al-Islam? What are the symbols of the historian's social vision had on his historical method in reflecting the event of constitutionalism and the later developments? The results of this research shows that the subject, the centrality of the masses in the historian's historical vision and as a result of his attention to the institution of society and people, finding the roots of events and analyzing them, has made his historiography somewhat different from historiography before him. In fact, the historian tried to bring his historiography near to the social historiography by reflecting the social life of the society in different biological fields.

  Keywords: Histography, Social Discourse, Constitution, Nazim-Al Islam Kermani