فهرست مطالب

پژوهش های اقتصاد مقاومتی - سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1397)

نشریه پژوهش های اقتصاد مقاومتی
سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین امیری *، محمدحسین کریم صفحات 9-30

  در دنیایی که ارتباطات، پیچیدگی ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است، نظام های اقتصادی و اجتماعی با مخاطرات بیرونی و خارج از اختیار روبه رو هستند که قابلیت پیش بینی پایینی دارند و دانش بشر در خصوص آثار و پیامدهای آنها اندک است. بهترین راه مقابله با این مخاطرات، ارتقای تاب آوری ملی و کاهش آسیب پذیری می باشد. در این رویکرد، جامعه ای تاب آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دایم را جذب کند و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه ثبات و کارکرد خود را از دست بدهد. اقتصاد ایران علاوه بر اینکه با بحران های اقتصادی و طبیعی مواجه است، در معرض تحریم ها و فشارهای اقتصادی قدرت های معارض ایران نیز قرار دارد ضمن اینکه رقابت با کشورهای منطقه و اقتصادهای بزرگ نیز در مقابل اقتصاد ایران است. از این رو، بازتعریف اقتصاد مقاومتی با توجه ساختار اقتصادی ایران و مفاهیم تاب آوری و ریسک پذیری ضروری به نظر می رسد.
   

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، افزایش تاب آوری، کاهش آسیب پذیری، اقتصاد ریاضتی، مقاومت اقتصادی
 • سعید ایرانمنش، نورالله صالحی آسفیجی *، سید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی صفحات 31-54

   پیشرفت اقتصادی، به عنوان یک هدف والا،همواره مورد توجه مکاتب و جوامع مختلف بوده است و هر جامعه ای با توجه به مبانی فکری خودشان،الگوی های پیشرفت توسعه اقتصادی خاص خود را ارائه داده اند.برای نظام جمهوری اسلامی ایران،پیشرفت اقتصادی ورسیدن به اهداف اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه ها می باشد و با توجه به ماهیت حکومت مردم سالاری دینی،طبیعتا نیازمند الگوی پیشرفت اقتصادی متناسب با شرایط کلی جامعه خود می باشد.در این راستا،یکی از الگوهای پیشرفت اقتصادی پیشنهاد شده،الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری می باشد که توسط آیت الله جوادی آملی مطرح شده است وحاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی ونقلی این عالم برجسته می باشد.برای اینکه این الگو در شرایط و فضای اقتصادی روز ایران که اقتصاد مقاومتی می باشد،بتواند اجرائی گردد،باید با اقتضائات و شرایط این فضای اقتصادی هماهنگ گردد و منطبق شود. در این مقاله از بیانات مقام معظم رهبری و آیت الله جوادی آملی، در باب اقتصاد مقاومتی والگوی پیشرفت اقتصادی کوثری استفاده شده است و توسط روش داده پردازی داده بنیاد که در این تحقیق مورد استفاده می باشد، این مفاهیم مورد بحث و بررسی و در نهایت نظریه سازی قرارگرفته اند و نتایج حاکی از امکان پیاده سازی الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری در بستری مناسب از اقتصاد مقاومتی و هماهنگی در مبانی و اصول هر دو مفهوم است.
   
   

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نظریه پردازی داده بنیاد
 • عبدالعظیم قربانی *، رضا رنجبران صفحات 55-82

  بندهای نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و امثال آن، به مسیله مهم امنیت و سلامت اقتصادی که از عناصر زمینهساز رشد اقتصادی محسوب می شوند اشاره می کنند. فساد اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل برهم زننده امنیت و سلامت اقتصادی محسوب می شود و در شرایطی که توجه دشمن معطوف به نقاط ضعف اقتصادی کشور است این مسیله می تواند موجب تزلزل و کاهش مقاومت اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی شود. از سویی درصورتی که فساد اقتصادی از طریق کانال های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی به وقوع بپیوندد، این مشکل دو چندان خواهد بود زیرا از طریق تضعیف ساختار درونی اقتصاد کشور، مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانه های داخلی و خارجی آسیب-پذیر می سازد؛ لذا لازم است با موشکافی علل و عوامل وقوع فساد اقتصادی، درگاه های ایجاد مفاسد را شناخته و جهت مقابله با آن اقدام جدی صورت گیرد. رویکرد این مقاله تحلیل کیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، چارچوبی نظری جهت تحلیل زمینه های وقوع فساد اقتصادی ارایه شده و ضمن بیان زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی وقوع فساد اقتصادی، به تحلیل این زمینه ها و روابطی که در این خصوص وجود دارد پرداخته می شود.
   

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، فساد اقتصادی، زمینه های فرهنگی، زمینه های اقتصادی، زمینه های سیاسی، زمینه های حقوقی
 • سید محمدمهدی شمس الدینی، سعید فراهانی فرد *، یوسف تقی پوریانی گیلانی، محبوبه بهرامی صفحات 83-104

  مقام معظم رهبری اولین بار درسال1389واژه اقتصاد مقاومتی را وارد ادبیات سیاسی واقتصادی نمودند. هدف از اقتصادمقاومتی، استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم با ایجاد کمترین بحران است. در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها وعبور از سختی ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است. ابلاغ سیاست های کلی اقتصادمقاومتی این دغدغه را نزد حسابداران و حسابرسان کشور ایجاد کرد که تحقق این سیاست ها تنها به عهده اقتصاددانان ومسیولان اجرایی کشور نیست وجامعه حسابداری نیز می تواند نقشی در این زمینه داشته باشد. هدف اصلی تحقیق، کارکردهای حسابداری در تحقق جنبه های مالی سیاست های اقتصادمقاومتی است. باعنایت به مبانی نظری، عوامل موثر بر تحقیق استخراج، وسوالاتی جهت تعیین نمودن جنبه های تحقیق، طی2مرحله پرسشنامه ، طراحی گردید. پرسشنامه نهایی توسط14 نفر از خبرگان رشته حسابداری و اقتصاد، عودت داده شد وبوسیله شاخص لاوشه برای بررسی روایی محتوایی و نرم افزارexcelمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، حسابداری به عنوان ابزار ارتقاء شفافیت، در خدمت استقرار و گسترش عدالت اجتماعی ودر جهت شفاف سازی اقتصاد وسالم سازی آن است و همچنین نقش نخبگان در فعال سازی تمامی امکانات و منابع در اقتصاد مقاومتی، بعنوان شاخص ترین گویه مشترک تایید شد.
   

  کلیدواژگان: نقش نخبگان در اقتصاد مقاومتی، سالم سازی اقتصاد، ارتقاء شفافیت درحسابداری
 • فرهاد جوان *، بهمن طهماسی، سیروس حجت صفحات 105-120

  در سال های اخیرگردشگری جایگاه ویژه ای در توسعه مناطق مختلف پیدا کرده است و در بسیاری از ممالک در حال توسعه به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال و توسعه زیرساخت ها مورد توجه قرار گرفته است. در این رابطه گردشگری روستایی به عنوان جزیی از صنعت عظیم گردشگری می تواند نقش عمده ای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و هم چنین خلق فرصت های شغلی جدید در فضاهای روستایی ایفا نماید. از آنجایی که اقتصاد مقاومتی اصولا بر پایه قطع وابستگی به نفت و مقابله با تحریم ها اتفاق می افتد، ایران به عنوان کشوری غنی از لحاظ دارا بودن منابع توسعه گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی های آب و هوایی است که می تواند به کشوری فعال در صنعت گردشگری تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش شناسی توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و پیمایشی (تکمیل پرسشنامه) است. جامعه آماری را کلیه خانوارهای ساکن در نواحی روستایی شهرستان رودبار تشکیل می دهند، با استفاده از فرمول کوکران اصلاح شده 320 سرپرست خانوار به عنوان نمونه تعیین شدند. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که در بین شاخص های اقتصادی مورد استفاده کاهش بیکاری با میانگین 38/4 بیشترین میزان تاثیرپذیری را داشته و در وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص ها قرار گرفته است. در بین شاخص های اجتماعی بهبود مساکن و بافت فیزیکی روستا با میانگین 11/4 در وضعیت مناسب تری از لحاظ تاثیر پذیری از فعالیت های گردشگری قرار گرفته است. با تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، چنین استنباط می شود که فعالیت های گردشگری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است.
   

  کلیدواژگان: گردشگری، نواحی روستایی، اقتصاد مقاومتی، شهرستان رودبار
 • وهاب قلیچ *، رسول خوانساری صفحات 121-142

  سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به عنوان یکی از اسناد بالادستی چارچوب مناسبی را فراهم کرده تا با استفاده از خط مشی های کلی در این سیاست ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. در این راستا نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن نظام اقتصادی کشور، نقش ویژه ای در تحقق و اجرای این سیاست ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود تا الزامات حمایت از تولید و اشتغال با اصلاح نظام بانکی تحت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شود. براساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح شفافیت، سلامت و انطباق با شریعت در نظام بانکی، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش سطح مطالبات معوق در نظام بانکی، تصویب و ابلاغ قانون جدید بانکداری و بانکداری مرکزی، تقویت سطح کمی و کیفی سرمایه بانک ها و تدوین و ابلاغ نقشه جامع مقابله با تحریم های بانکی به عنوان مهم ترین الزامات حمایت از تولید و اشتغال در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شده اند. بیان توصیه های سیاستی برای اجرای این الزامات، بخش پایانی تحقیق را شکل می دهد.
   

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، بانکداری اسلامی، نظام بانکی، راهکارهای اجرایی
|
 • hossein amiri *, Mohammad Hossein Karim Pages 9-30

  In a world where communications, complexities and pace of change are on the rise, economic and social systems are faced with external and external threats that have low predictive capabilities and human knowledge about their effects and consequences is a little. The best way to deal with these risks is to promote national resilience and reduce vulnerability. In this approach, it is a resilient society that can absorb temporary or permanent risks and adapt itself to rapidly changing circumstances without losing its stability and function. In addition to facing economic and natural crises, the Iranian economy is subject to the sanctions and economic pressures of the opposing powers of Iran, while competing with the countries of the region and large economies against the Iranian economy. Therefore, redefinition of resistance economy is necessary considering the economic structure of Iran and due to the concepts of resilience and vulnerability.
   

  Keywords: Resilient economy, increased resilience, reduced vulnerability, austerity economics, economic resistance
 • saeed iranmanesh, seyed andol majid jalaee Pages 31-54

  Economic progress, as a top-notch goal, has always been the focus of attention of schools and societies, and each society has given its own developmental patterns of development, according to their own intellectual foundations. For the Islamic Republic of Iran, economic progress and economic goals are one of the most important concerns. Given the nature of the religious democracy, it naturally needs a pattern of economic progress that is appropriate to the general conditions of its society. In this regard, one of the proposed economic development patterns is the Kowsari economic development model proposed by Ayatollah Javadi Amoli, and is the result of the rational processing of the revelatory and evidentiary data of this outstanding world. In order to be effective in the conditions and economic climate of the Islamic Republic of Iran, which is a resistance economy, it must be coordinated with the requirements and conditions of this economic space. In this research, the statements of the Supreme Leader, Rev. Ayatollah Khamenei and Ayatollah Javadi Amoli, have been used in the context of the resistance economy and the Kowsari economic progress And by the method of grounded theory used in this research, these concepts are discussed and ultimately theorized And the results suggest that Kowsari's economic development model can be implemented in a suitable context of resistance economy and harmony in the basics and principles of both concepts

  Keywords: Economic Development, Resistance Economics, kowsari economic development model, iranian Islamic model of development, grounded theory
 • Abdolazim Ghorbani *, Reza Ranjbaran Pages 55-82

  The 19th, 22th and 23th Subsections of the General policies of Moqawama Economy, with emphasis on the transparency of the economy and its sanitation, and the prevention of corrupt actions, activities and constituencies in monetary, commercial and other fields, have considered the important issue of security and economic well-being as the main elements of economic growth. Refers to. Economic corruption is one of the most important factors affecting the security and economic well-being of the country. If the enemy focuses on the economic weaknesses of the country, this can lead to a shake-up and economic downturn in the country. On the one hand, if economic corruption is to come from different political, economic, cultural, social and legal channels, this problem will be doubled because, by undermining the internal structure of the country's economy, the country's economic resistance to the momentum internal and external injuries are vulnerable; therefore, it is necessary to scrutinize the causes and factors of economic corruption and identify the corridors for creating corruption and take serious action to deal with it. The approach of this paper is a qualitative analysis. Using library and documentary studies, a theoretical framework for analyzing the context of the occurrence of economic corruption has been presented and, through presenting various cultural, political, economic and legal contexts of economic corruption, the areas and relationships that exist in this regard are addressed.

  Keywords: Moqawama Economy, Economic Corruption, Cultural Grounds, Economic Grounds, Political, Grounds, legal Grounds
 • Sayyed Mohammad Mahdi Shamsuddini, .Saeed Farahani Fard *, Yousef Taghi Poriani Gilani, Mahboobeh Bahrami Pages 83-104

  In the year 1389, Imam Khamenei introduced the term "resistance" to political and economic literature. The goal of the rescue economy is to use internal power and resist sanctions by creating the least crisis. In defining a resistance economy, the need for resistance to reject pressures and the need for hardships to reach national positive points is needed. The announcement of general policies for the stability of the economy created this concern for accountants and auditors of the country, whose implementation is not the responsibility of economists and executive authorities, and the accounting community can play a role. The main goal of the research is the accounting functions in realizing the financial aspects of rescue economics. Considering the theoretical foundations, the factors influencing extraction research, and the elements for determining the research aspects, were designed in two stages of the questionnaire. The final questionnaire was returned by 14 experts in the field of accounting and economics and analyzed by Lavasheh Index to examine the content validity and excel software. The results of the research showed that accounting as a means of promoting transparency is in the service of establishing and expanding social justice, in order to clarify the economy and its socialization, as well as the role of the elites in activating all the resources and resources in the resistance economy, as the most significant common ground, Became.

  Keywords: Elite's role in resilient economy, healthy economy, transparency enhancement in accounting
 • bahman tahmasi, sirous hojjat Pages 105-120

  In recent years, tourism has found a special place in the development of different regions and in many developing countries as the main source of income Employment and infrastructure development Has been considered. In this regard, rural tourism is an integral part of the huge tourism industry Can play a major role in empowering local people and diversifying their part in economic growth as well as creating new job opportunities in rural areas. The purpose of this study is to analyze the effects of tourism on rural areas in order to realize the resistance economy. This research is an applied and analytical descriptive methodology. The method of data collection is library and survey (questionnaire completed). The statistical society is comprised of all households living in rural areas of Rudbar county. Using the modified Cochran formula, 320 heads of household were selected as samples. The findings of the research show that among the economic indicators used, the unemployment rate with an average of 4.38 has the highest impact and is in a better position than other indicators. Among the social indicators, the improvement of residential buildings and the physical texture of the rural with an average of 4.11 is in a more favorable situation in terms of the impact of tourism activities. By analyzing the effects of tourism on rural areas in order to realize the objectives of the resistance economy, it is concluded that tourism activities have been in line with the objectives of the resistance economy.
   

  Keywords: Tourism, Rural Areas, Resistance Economy, Rudbar County