فهرست مطالب

تاملات فلسفی - پیاپی 30 (بهار و تابستان 1402)
 • پیاپی 30 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مریم نیکوفرد، زهرا اهری*، هادی ندیمی، مریم سالم صفحات 17-49

  مکتب صدرایی قابلیت بالایی برای پاسخ گویی به پرسش های حوزه معماری در زمینه های مختلف دارد. این نوشته نیز در تلاش است تا کار معمار را بر مبنای این مکتب با استفاده از منظومه مفاهیمی که از کلام ملاصدرا استخراج شده، تبیین کند. روش کار تفسیر و استنتاج از آرای ملاصدراست، به گونه ای که بتوان کار معمار را در وجوه مختلف تبیین نمود. در مکتب صدرایی کار معمار یکی از سه صناعت پایه است که به نیاز اساسی انسان یعنی جایی برای زندگی پاسخ می دهد؛ و این پاسخ ذومراتب است. بنابراین منظومه ای از مفاهیم مرتبط با این کار از صنع، غایت، احاطه و تصرف گرفته تا نظم، علت، زیبایی و عشق مورد بحث قرار می گیرد. چنین می توان گفت که معمار به عنوان یک صانع غایتمند، می تواند صوری خیالی، وهمی و یا عقلی از زندگی انسانی و کارهای انسان داشته باشد و در تلاش است تا با تصرف در محیط، تغییر اندازه ها و روابط در طبیعت جایی برای زندگی او فراهم کند تا بستر بروز افعال متعدد انسانی شود. معمار با توجه به جایگاه وجودی اش به مرتبه ای از احاطه ادراکی بر هستی و شناخت علت ها و معلول ها در نظام احسن وجود می رسد و با تصرف در محیط در راستای ایجاد جایی برای زندگی انسان، نظمی را در طبیعت تحقق می بخشد که زمینه رسیدن او به کمال مطلوب خویش می شود. معمار با درک زیبایی و برگزیدن محبوب، قوای درونی خویش را نظم می بخشد و از مجرای این نظم درونی، تصرفی در عالم می کند که کارش تجلی گاه حسن صورت محبوب و افعال مطلوب او باشد.

  کلیدواژگان: کار معمار، ملاصدرا، احاطه، تصرف، نظم علی و معلولی، تجلی عشق
 • فاطمه پاسالاری بهجانی، رستم شامحمدی*، قدرت الله خیاطیان صفحات 57-68

  نوشتار حاضر بر مبنای روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می کوشد جایگاه زمان را در نظام فکری داریوش شایگان به خصوص ظهور و بروز آن در قلمرو فرهنگ سنتی و مدرن، شعر، نقاشی و رمان مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که او دال مرکزی یا هسته مرکزی فرهنگ را زمان می داند. این هسته مرکزی در فرهنگ های سنتی مشرق زمین، زمان اسطوره ای و در فرهنگ مدرن غرب، زمان خطی است. او با تعلق خاطری عمیق که به زمان اسطوره ای و تجلیات آن دارد می-کوشد با نقب زدن به اندیشه های گوناگون آن را بیابد. از نظر شایگان، هرچند با ظهور مدرنیته در فرهنگ غرب، زمان اسطوره ای به محاق رفت و زمان خطی به جای آن قرار گرفت، اما در پایان قرن بیستم در پی انقلاب الکترونیک، زمان خطی جای خود را به زمان حالی جهانی داد که قرابت زیادی با زمان اسطوره ای دارد. البته که نباید از اختلاف هستی شناسانه آنها غافل بود. سرانجام، این سعی و تلاش شایگان او را به سوی رمان سوق می دهد و زمان اسطوره ای آغازین را در رمان « در جستجوی زمان از دست رفته» مارسل پروست می یابد.

  کلیدواژگان: داریوش شایگان، فرهنگ، زمان، زمان اسطوره ای، محاق زمان اسطوره ای، انقلاب الکترونیک
 • رضا گندمی نصرآبادی* صفحات 93-117

  ولفسون،فیلسوف نام آشنای یهودی، با نگارش مجموعه ای از آثار در صدد بازنویسی تاریخ فلسفه غرب با محوریت یهودیت برآمد.او برای انجام این مهم روش فرضی-استنتاجی یا روش تلمودی مطالعه متون را بکار بست.ولفسون از این طریق به دنبال مسایل حل ناشده،منابع ناشناخته،روابط ناشناخته و مسیرهای ناشناخته فلسفه بود.چالش درک و کشف منشا و خاستگاه،ساختار و تنوع نظام های فلسفی برای او جذاب بود.با این که هیچ گونه ارتباطی بین مطالعه تلمودی و تحقیقات فلسفی وجود نداشت و ولفسون کاملا غرق در دومی بود از یک قرابت روش شناختی بین آن دو بهترین بهره برداری را کرد.این روش مبتنی بر این پیش فرض است که تناقض واقعی در اندیشه های یک متفکر واقعی وجود ندارد.بدیهی است با یافتن یک مورد نقضی می توان پیش فرض فوق و به تبع آن روش مورد نظر ولفسون را زیر سوال برد.منسجم و نظام مند نشان دادن اندیشه های یک متفکر و بیان ناگفته ها و نانوشته های اندیشه وی، مرتبط ساختن مطالب غیر مرتبط و رفع تناقضات ظاهری اندیشه های یک اندیشمند از جمله کارکردهای روش پیش گفته است.استفاده ولفسون از اصطلاحات بدون توجه به تطور تاریخی آنها،تحمیل چارچوب فکری خود بر متفکر مورد بحث،گزافی و دلبخواهی انتخاب کردن متن و یهودی سازی تاریخ تفکر و جانبداری او از تفکر یهودی از مهم ترین نقدهایی است که بر او وارد است.افزون بر این ابهامات یا خطرات قرایت متنی نیز می تواند دست مایه روش او قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ولفسون، روش فرضی&ndash، استنتاجی، روش تلمودی، فیلون، اسپینوزا، کرسکاس
 • حسین عبادتی*، سید احمد فاضلی صفحات 127-159

  ویلنبرگ در کتاب " ارزش و فضیلت در جهان بدون خدا" طبیعت گرایی را به عنوان یک روایت بی خدا از گیتی در مدنظر قرار داده است. او ابتدا بی معنایی زندگی در شرایط نبود خدا را با چهار روایت معرفی و سپس با استعانت از سه دیدگاه، آن را به چالش می کشد. در ادامه او سراغ راه های ابتنای وجودشناسانه اخلاق بر دین می رود و سعی دارد نشان دهد که این راه ها بن بست است. او در این کتاب دیدگاه جایگزین خود را روشن نساخته لیکن در کتاب" اخلاق نیرومند"، مشخص می شود او یک ناطبیعت گراست. او در پاسخ به این پرسش که چرا بایستی اخلاقی زیست؟ می خواهد نشان دهد فارغ از خدا هم امکان انگیزش اخلاقی هست هرچند خدا هم می تواند یک پشتیبان خوب برای اخلاق باشد. او در مقام معرفی فضایل در زیست بوم پیشنهادی خود، دیگر به صرف ارایه دیدگاه اثباتی بسنده نکرده و تلاش دارد نشان دهد برخی از فضایل در نبود خدا متولد می شوند و یا حداقل معنای ژرف تری دارند. مهمترین نقد وارد بر او یکسان انگاری خداباوری با مسیحی بودن است.

  کلیدواژگان: معنای زندگی، ناخداباوری، فضیلت، واقع گرایی، نظریه امر الهی
 • عباسعلی منصوری*، اسدالله آژیر، سید فضل الله روشن صفحات 167-200

  مساله شر صورتبندیهای مختلفی دارد که یکی از آنها مساله وجودی شر نام دارد؛ به این معنا که وقتی شرها و رنجهای دنیا به صورت بالفعل دامنگیر انسان میشوند، آدمی از نظر روانی قادر نیست به رابطه سابق خود با خدا ادامه دهد و عواطف او از خدا رنجیده می شود. در چنین حالتی، اولویت انسان رفع تناقض منطقی میان وجود شر و وجود خدا نیست، بلکه نیازمند پاسخی است که این رابطه را ترمیم کند.مدعای مقاله حاضر این است که پاسخهای دینی بهتر می توانند جوابگوی مساله وجودی شر باشند و رابطه فرد با خدا را ترمیم کنند یا حداقل مانع از انقطاع کامل ارتباط او با خدا شوند. منظور از پاسخ دینی پاسخی است که اولا، ماخوذ ار متون دینی باشد؛ ثانیا، بر پیشفرضهای جهانشناختی، انسانشناختی و خداشناختی مورد قبول ادیان بنا شده باشد. هشت پاسخ دینی به مساله وجودی در این مقاله عبارتند از: بلا برای آزمایش، شرپنداری از سر ناآگاهی و علم ناقص، هشدار برای بازگشت و توبه، سختی مانعی برای طغیان و سرکشی، مکافات عمل در دنیا، اعراض از دنیا و اشتغال به آخرت، جبران اخروی در عوض رنج دنیوی، شر برای شکوفایی.

  کلیدواژگان: کلید واژه مساله شر، مساله وجودی شر، دین و شر، پاسخ دین به شر
 • محمدحسین داودی، نفیسه ساطع* صفحات 207-232

  «اعتباری» اصطلاح پرکاربرد در معرفت شناسی است. جیمز از اعتبار به عنوان برون رفتی از عقل گرایی حداکثری استفاده می کند و آن را «فرض باور» یا «پذیرش اولیه باور» معنا می کند به گونه ای که شواهدی بعدی صدق یا ابطال آن را متاثر از همین فرآیند معتبرسازی باور نشان می دهد. از نقدهای اساسی نظریه جیمز، مطابقت امر اعتباری با واقعیت در حال تکامل و تحقق؛ و فروکاستن صدق به سودمندی است. کاربرد مهم دیگر اصطلاح اعتباری در نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی است که به معنای جعل و قراداد مفاهیمی به جهت رفع نیازهای اساسی انسان است. دیدگاه علامه، اگرچه ادعای صدق برای ادراکات اعتباری نکرده ، اما مستلزم جعلی و نسبی بودن بسیاری از مفاهیم و احکام عملی و اخلاقی است. پژوهش حاضر بر آن است که می توان با تبیین جدیدی از اعتباری، بدون تغییر در معنای صدق و بدون جعلی دانستن امور اخلاقی، رهیافتی برای معضل معرفت شناسی باورهای ضروری و سودمندی که قرینه کافی برای اثبات یا ابطال آنها وجود ندارد، تدارک دید. در این تحلیل نشان داده می شود که با پذیرش کاربرد اعتباری به معنای «فرض باور» یا «تلقی به پذیرش» به گونه ای که آثار متوقع از باور بر آن مترتب گردد بدون آنکه به صدق متصف شود، می توان این دست باورها را پذیرفت و ادراکات اعتباری به این معنا را در حوزه علوم نظری و علوم عملی معتبر دانست.

  کلیدواژگان: اعتبار، سودمندی، صدق، توجیه، تلقی به قبول
 • سید علی اصغری* صفحات 239-270

  در چند دهه ی اخیر، نظریه های اصل مند اخلاق مورد انتقاد بنیادی جزیی گرایان اخلاقی قرار گرفته اند. انتقادها و اشکالها و مخالفتهای جزیی گرایان با نظریه های اصل مند اخلاق، مختلف بوده است. یک اشکال یا چالشی که بسیاری جزیی گرایان آن را به نحوی مطرح کرده اند این است که تاکید مدافعان نظریه های اصل مند اخلاق بر اصلهای اخلاقی، به بهای بی توجهی به اهمیت تشخیص اخلاقی است. مقاله ی حاضر به این اشکال می پردازد. هدف مقاله ی حاضر این است که نشان دهد عام گرا، نه تنها می تواند اهمیت تشخیص اخلاقی را بپذیرد، بلکه امکاناتی در اختیار دارد که می تواند با آنها نظریه ای قابل قبول درباره ی تشخیص اخلاقی بپردازد. پاسخ مقاله ی حاضر به این اشکال، مطرح کردن نگاه ویژه ای به تشخیص اخلاقی و به اصلهای اخلاقی است که بر اساس آن، تشخیص اخلاقی خود متکی به اصلهای اخلاقی است. در این نگاه، هم چیستی اصلهای اخلاقی تعیین کننده است و هم چیستی تشخیص اخلاقی. اصلهای اخلاقی، نه سازوکارهای مکانیکی تصمیم گیری هستند، و نه صرفا اصلهای نظری، بلکه اصلهای عملی و نوعی از عزمهای مدید فاعلان هستند. توانایی تشخیص اخلاقی، نیازمند برخی حساسیتها است، و حساسیتها وابسته هستند به منش و شخصیت ما، یعنی با این که ما چه نوع فردی هستیم. و سرانجام مقاله ی حاضر تحلیل می کند که عزمهای نهادینه ی مدید و به ویژه اصلهای اخلاقی، چه نقشهایی در شخصیت فاعل که تشخیص اخلاقی متکی به آن است دارند.

  کلیدواژگان: نظریه های اصل مند اخلاق، جزئی گرایی، عام گرایی، عزمهای مدید، اصلهای عملی
 • مهدی شقاقی* صفحات 279-328

  در مقاله حاضر با انجام بررسی‎هایی در فرااخلاق، سعی کردیم به بررسی مسیولیت اخلاقی ارتکاب به ارایه عمدی اطلاعات کاذب بپردازیم. برای انجام این پژوهش تلاش شد که از دو روش تحلیل مفهومی و موازنه متاملانه استفاده شود. گفتیم که مهمترین مصداق اطلاعات کاذب عمدی، گزارش‎های سازمانی غلط است و سپس بررسی کردیم که این امر در چه شرایطی اتفاق می‎افتد. بنابراین، در گام نخست بررسی کردیم که آیا ارایه اطلاعات کاذب عمدی از نوع دوراهی (تنگنای) اخلاقی هست یا نه و اثبات شد که دوراهی‎های اخلاقی منطقا به تناقض می‎رسند. در گام دوم بررسی کردیم که آیا ارایه اطلاعات کاذب در شرایط فشار اتفاق می‎افتد یا خیر و لذا شرایط امکان تصمیم اخلاقی تحت فشار را بررسی کردیم و به این‎ نتیجه رسیدیم که اخلاق ایدیال‎گرا در تبیین اعمال تحت فشار موفق نیست و لذا عمل به اخلاق مراقبت‎گرا و تبعیت از بهترین رویه‎ها، درست‎ترین کار است به شرطی که عمل از زیر «کمک به رفع فقر و فاصله طبقاتی و اجتماعی بین فقیر و غنی نگریزد. در گام سوم بررسی کردیم که آیا ارایه اطلاعات کاذب عمدی به دلیل ضعف اراده است یا خیر. در انتهای بررسی به دو عامل مهم اراده و میل رسیدیم و بر اساس نظریه «خود کامل»، 8 گزاره برای تعیین مسیولیت اخلاقی ارایه کردیم و در انتها گفتیم که اگر با مسیله «میل مقاومت‎ناپذیر» روبه‎رو بودیم، باید بر اساس قاعده «واکنش متعادل به براهین» مسیولیت اخلاقی تعیین شود.

  کلیدواژگان: اطلاعات کاذب عمدی، مسئولیت اخلاقی، تنگنای اخلاقی، ضعف اراده، مسئولیت اخلاقی تحت فشار
 • سید محمد حسینی*، محمد یوسف زاده، حسین دباغ صفحات 335-376

  ”قیم سالاری اخلاقی“به چه معناست و چه تقریرهایی از آن می توان داشت؟”قیم سالاری“چه ربط و نسبتی با”اخلاق باوری“دارد و وجوه افتراق و اشتراکش با”اخلاق باوری“چیست؟ در”قیم سالاری“، دست کم در نسخه ی کلاسیک آن، تلاش بر این است که از اضرار شخص به خود جلوگیری شود نه لزوما اضرار وی به دیگران. اما در”اخلاق باوری“تلاش بر این است که از ارتکاب اعمال اخلاق گریز که جامعه آن را ناپسند تلقی می کند جلوگیری شود و، دست کم مطابق برخی از قرایت ها، حتی باید چنین اعمالی را جرم انگاری کرد. روشن است که در هر دو تلقی، «آزادی» افراد مالا دستخوش تغییر و تحدید خواهد شد. اما پرسش این است که کدام یک از این دو نگاه، موجه و معقول است تا دولت ها آن را در سیاست گذاری ها و قانون گذاری های-شان به کار گیرند؟ ما در این مقاله استدلال خواهیم کرد که”اخلاق باوری“ناموجه است و به کاربستن آن برای تحدید «آزادی» شهروندان نامعقول. برای نشان دادن این امر، در وهله ی نخست ایده ی”قیم سالاری“را شرح و تبیین می کنیم و انواع”قیم-سالاری“را بر می شمریم. سپس به”اخلاق باوری“می پردازیم و نقد آن را در دستور کار قرار خواهیم داد. در پایان استدلال خواهیم کرد که”اخلاق باوری“بر بنیان استواری قایم نشده است.

  کلیدواژگان: قیم سالاری، اخلاق باوری، اخلاقیات، الزام قانونی اخلاق، اخلاق باوری قانونی، اخلاق متعارف
 • محمدحسین صفایی* صفحات 383-409

  کارآمدی فقه در عصر حاضر به عنوان یکی از شاخص ترین علوم در میان سایر شاخه های علوم اسلامی، ارتباط مستقیمی با میزان پاسخگو بودن منطق استنباط دینی در زمان فعلی و مقتضیات آن دارد. در همین راستا در ادبیات برخی از علمای اصولی معاصر، ضرورت تدوین فلسفه علم اصول فقه موردتوجه قرار گرفته و اقدامات اولیه ای همچون چارچوب بحث از سوی اندیشمندان این حوزه ارایه شده است. ازآنجاکه بررسی مبانی معرفتی، همواره یکی از ارکان تفکر فلسفی است، معرفت شناسی علم اصول فقه نیز بخشی از فلسفه علم اصول به حساب می آید. طبق یافته های این پژوهش از طریق توصیف و تحلیل محتوا چگونگی ارتباط حجت اصولی و توجیه معرفت شناختی یکی از مهمترین راه های تسری مباحث شناختی به مباحث اصولی محسوب می شود. در صورت اثبات این مدعا، زمینه پیاده سازی انواع نظریه های معرفتی همچون درون گرایی و برون گرایی معرفتی و سازوکارهای توجیه مثل مبناگروی و انسجام گروی در حجت اصولی مهیا خواهد شد. متعاقب این امر اجرای لوازم معرفتی هر مبنای اصولی، موجب ارتقاء نظام حجیت و تقریب منطق استنباط در شریعت اسلامی با معرفت شناسی معاصر می شود. با این وجود ارتباط شهودی حجت و توجیه به تنهایی موجب اثبات این تلازم نیست به خصوص اینکه بحث های زیادی درباره جدایی باور موجه (عقلانیت نظری) از عمل بر اساس آن (عقلانیت عملی) در معرفت شناسی وجود دارد. این مقاله درصدد اثبات ارتباط حجت اصولی با توجیه معرفت شناختی و اریه تصویری روشن از ثمرات آن در اصول فقه است.

  کلیدواژگان: حجت، توجیه، فلسفه اخلاق، معرفت شناسی و عقلانیت عملی
 • محسن کرمی*، عاطفه وکیلی صفحات 419-447

  نسبت هنر با زندگی همواره از مهم ترین مسایل مورد توجه فیلسوفان هنر بوده است. مارتین هیدگر از فیلسوفان بزرگی است که هنر در اندیشه اش نقشی محوری به عهده دارد و، بنابراین، در جستار حاضر به کاوش در باب نسبت هنر با زندگی در اندیشه او پرداختیم و کوشیدیم با استفاده از تحلیل فلسفی، هرمنوتیک و تحلیل گفتمان دریابیم که هیدگر قایل به چه نسبتی میان هنر و زندگی بوده است.باری، هیدگر هنر را به مقام راه نجات آدمی آدمی برمی کشد و معتقد است که هنر می تواند در مواجهه ما با مسایل وجودی مان کمک کار ما باشد. و به گمان او، البته، این نجات بخشی تنها از عهده هنر بزرگ برمی آید، هنری که بتواند از پس وظایفی در قبال زندگی بشر بربیاید.کار دوم این جستار کشف و احصاء این وظایف از دل فلسفه هنر هیدگر بود. به نظر می رسد که هنر این وظایف را در قبال زندگی بشر دارد: برگشودن عالم، تقدیس آن، فهم چگونه زیستن، آفریدن قوم، آزادی، بیرون کشیدن از روزمرگی، ایجاد تفاوت وجودشناسانه، و زایش عالم معنادار از دل یک زمینه بی معنا و رازآمیز.و در نهایت، کار سومی که بدان پرداختیم این بود که، از نظر هیدگر، هنر چگونه و از چه راه هایی می تواند این وظایف را به انجام برساند و، به تعبیری، آدمی را نجات دهد. بر طبق آراء او، هنر از طریق موضوع قراردادن، تکرار، نشان دادن وجه دیگر امور، فراهم آوردن تجربه شورمندی، پرداختن به جزییات، نشان دادن خطوط ساده و اساسی عالم، و فاصله گرفتن از امور می تواند از عهده وظایف پیش گفته بربیاید.

  کلیدواژگان: حقیقت، سکنی گزیدن، معنای زندگی، وجود، هنر بزرگ
 • جعفر فلاحی* صفحات 455-485

  مریلین مک کرد آدامز، متاله و فیلسوف تحلیلی معاصر، تیودیسه ای ارایه می کند که بر مبنای آن انسان های رنج کشیده نوعی جبران اندام وار - در برابر جبران افزایشی - برای رنج خود در این جهان و خصوصا در جهان پس از مرگ دریافت می کنند. او رابطه صمیمی خداوند با انسان در حیات اخروی را دگرگون کننده حیات فردی قلمداد می کند. او معتقد است به جای تاکید صرف بر وجه اخلاقی خداوند باید خدا را «خیر» دانسته بر وجه زیبایی شناختی او هم تاکید کرد. این مقاله پس از شرح تیودیسه مک کرد آدامز، در آینه تیودیسه عمل محور نگاهی انتقادی به آن می کند تا به این ترتیب فهم بهتری از دیدگاه آدامز و نواقص آن به دست آید. نتیجه حاصل از این بررسی آن است که تیودیسه آدامز نهایتا متوجه توجیه شر است تا رویارویی با رنج های قربانیان. او صلیب عیسی و رنج های او را محملی برای نشان دادن همدلی خداوند با رنج های بشر می داند، در حالی که فاصله بسیاری بین ماهیت این دو رنج هست. از سوی دیگر توجیه رنج های بشر و تاکید صرف بر رابطه ای صمیمی بین خدا و انسان در حیات اخروی به نوعی تسلی بخشی و توجه به فراجهان منجر می شود که این می تواند دو ایراد را در پی داشته باشد؛ یکی این که موجب بی اعتنایی فرد به شرایط انضمامی خود شود و دیگری این که فاقد همدلی و همبستگی با رنج دیدگان و اعتراض به ستم است.

  کلیدواژگان: تئودیسه، مریلین مک کرد آدامز، شر، تئودیسه عمل محور، الهیات سیاسی
 • حمیده مختاری* صفحات 493-524

  ابن سینا، دو برهان «فصل و وصل» و «قوه و فعل» را بر اثبات وجود ماده اولی اقامه کرده است، در این مقاله نشان دادیم، بر هر دو برهان اشکالاتی وارد است. ادعای برهان فصل و وصل آن است که تغییر فصل و وصل ممکن نیست، مگر اینکه مولفه هیولا که حامل فصل و وصل است، موجود باشد، این مولفه، جزء مشترک و تامین کننده عامل اینهمانی در طول دگرگونی و تغییر است، در این مقاله در طی استدلالی نشان دادیم، این برهان از عهده ادعایش یعنی اثبات وجود هیولا و نیز حل مسیله تغییر فصل و وصل بر نمی آید. دیگر برهان اثبات ماده اولی، برهان قوه و فعل است، در این مقاله نشان دادیم، بر اساس برهان قوه و فعل نیز امکان اثبات ماده اولی مشایین وجود ندارد. ادعای برهان آن است که از اثبات ویژگی بالقوه بودن، به اثبات وجود جوهر ماده اولی می رسد، این اثبات خود گامی است در جهت رسیدن به نظریه مختار ابن‎ سینا در باب حقیقت اشیاء مادی که «ماده- صورت گرایی» نامیده می شود، اما؛ الف) اتصاف ویژگی بالقوگی را می توان در چارچوب نظریه رقیب ماده-صورت گرایی، یعنی نظریه «بسته ای» نیز تبیین کرد، بدون اینکه به سراغ ماده-صورت گرایی رفت، هرچند، برهان قوه و فعل، حتی در چارچوب این نظریه نیز دچار مشکل است. همچنین نشان دادیم، برهان قوه و فعل، حتی در چارچوب دیگر نظریه رقیب یعنی نظریه «زیرنهاد» نیز کارآمد نخواهد بود. حاصل آنکه نشان دادیم، هر دو برهان نمی توانند ماده اولی مد نظر ابن سینا را اثبات کنند.

  کلیدواژگان: ابن&lrm، سینا، ماده اولی، برهان، قوه و فعل، فصل و وصل
 • سید مهدی کشمیری*، محمدرضا امینی صفحات 531-568

  مقاله حاضر کوششی است در راستای تبیین و تطبیق دو نظریه فرااخلاقی «خطا» و «ادراکات اعتباری» ازسوی جان مکی و علامه سید محمدحسین طباطبایی. این مقاله که از حیث روش تحقیق به روش کتابخانه ای انجام شده، کوششی است برای کشف، تحلیل، تبیین و صورت بندی پیش فرض های ضمنی و مصرح دو نظریه مهم فراخلاقی، تحت عناوین «نظریه خطا» و «ادراکات اعتباری» که به ترتیب ازسوی جان مکی و سید محمدحسین طباطبایی طرح شده اند. از آن جاکه زبان اخلاق، متافیزیک اخلاق، عقلانیت اخلاق و معرفت اخلاقی برخی از مهم ترین پیش فرض های فراخلاقی است، در تحقیق حاضر به تحلیل این مولفه ها می پردازیم. نتیجه مقایسه این است که اگرچه وجه افتراق مهم نظریه اعتباریات با نظریه خطا در یکی از مبانی انسان شناختی معرفت اخلاقی این دو نظریه است -که در یکی (نظریه اعتباریات) از وجود و اعتبار ادراکات اعتباری ثابت که ریشه در طبیعت بشری دارد سخن می رود- با این حال ناواقع گرایی اخلاقی در متافیزیک اخلاق، شناخت گرایی در زبان اخلاق، واقع گروی اخلاقی در عقلانیت اخلاق و ناواقع گرایی در معرفت اخلاقی از اشتراکات مهم این دو نظریه است.

  کلیدواژگان: «_ نظریه خطا»، نظریه اعتباریات»، جان مکی»، سید حسین طباطبایی»، &emsp
|
 • Maryam Nikoofard, Zahra Ahari *, Hadi Nadimi, Maryam Salem Pages 17-49

  The Sadrian School has a high potentiality to answer many questions in the field of architecture. This article tries to explain architect's activity based on the Sadrian School. The method of research is to analyze, interpret and infer from Mulla Sadra's thoughts to explain the architect's activities in different aspects. Architect's activity is one of the three basic works, which meets the fundamental need for a place to live in different levels. Therefore, a system of concepts related to the architect from craft and purpose, encompassment and disposition, order and cause, beauty and love are extracted from Mulla Sadra's words and discussed.The architect as a purposeful creator has imaginal and intellectual forms of the life of the man and his acts. He tries to provide a place for living as a platform for doing different activities by the disposition of the environment and changing dimensions and relationships in nature. The architect according to his/her existential level encompasses the world and recognizes causes and effects in the perfect system of existence. By dispositioning the environment in order to make a place for human life, he/she actualizes an order in nature that becomes the ground for humans and other beings to reach their desired perfection. By perceiving beauty and choosing the beloved, he regulates his intrinsic faculties. Through this inner order, the architect disposes and changes the world, and his activity becomes the manifestation of the beloved's perfect form, desirable attributes and actions.

  Keywords: Architect', s work, Mulla sadra, Encompassment, Disposition, Causal order, Manifestation of love
 • Fateme Pasalari Behjani, Rostam Shamohammadi *, GhodratAllah Khayatian Pages 57-68

  The present paper based on a descriptive-analytical research method, tries to survey the place of time in Dariush Shaygan's intellectual system, especially its appearanceand emergence in the realm of traditional and modern culture, poetry, painting, architecture and novel. The results show that he considers time to be the central signifier or core of culture. This central core in traditional Oriental cultures is mythical time and in modern Western culture is linear time. With a deep attachment which has to the mythical time and its manifestations, he tries to find it by digging into various thoughts. According to Shaygan, although with the advent of modernity in Western culture, the mythical time was abolished and replaced by linear time, but at the end of the twentieth century, following the electronic revolution, linear time gave it’s place to the global present time which has great affinity with mythical time. Of course, their ontological differences should not be disregarded. Eventually, this effort of Shaygan leads him to the novel, and he finds the time of the early myths in Marcel Proust's novel In Search of Lost Time.

  Keywords: Dariush Shaygan, Culture, Time, Mythical Time, Mythical Time disappearance, Electronic Revolution
 • Reza Gandomi Nasrabadi * Pages 93-117

  Wolfson,The well-known Jewish philosopher,sought to rewrite the history of Western philosophy with a focus on Judaism.To do this he used the hypothetical-inferential method or the Talmudic method of studying texts In this way.he sought unresolved problems,unknown sources,unknown relationships,and unknown paths of philosophy.The challenge of understanding the origin,structure,and diversity of philosophical systems was fascinating to him.Although there was no connection between Talmudic study and philosophical research,he made the best use of a methodological affinity between them.This method is based on the assumption that there is no real contradiction in the thoughts of a real thinker.Obviously,by finding a case of violation,one can question the above assumption and, consequently,Wolfson's method. Coherent and systematic presentation of a thinker's thoughts and expression of the unspoken and unwritten thoughts of his thoughts,linking irrelevant contents and resolving the apparent contradictions of a thinker's thoughts are The most important functions of this method.His.use of terms regardless of their historical evolution,imposing his intellectual framework on the thinker in question,exaggeration and arbitrariness in choosing the text, and Judaizing the history of thought and his support for Jewish thought are the most important criticisms this method.

  Keywords: Wolfson, Hypothetical-inferential method, Talmudic method, Philo, Spinoza, Crescas
 • Hossein Ebadaty *, SEYED AHMAD FAZELI Pages 127-159

  In "Value and Virtue in a World Without God," Weillenberg considers naturalism as an atheistic account of the universe. He first introduces the meaninglessness of life in the absence of God with four narrations and then challenges it with the help of three perspectives. He then goes on to find ways to ontologically base morality on religion and tries to show that these ways are dead ends. In this book he does not clarify his alternative view, but in the book "Strong Ethics", it is revealed that he is a naturalist. In response to the question why should one live morally? It wants to show that there is a possibility of moral motivation apart from God, although God can also be a good supporter of morality. In introducing virtues into his proposed ecosystem, he is no longer content with merely presenting a positive view, and seeks to show that some virtues are born in the absence of God, or at least have a deeper meaning. The most important criticism of him is the identification of theism with being a Christian.

  Keywords: Meaning of life, atheism, Virtue, Realism, Divine command theory
 • Abbasali Mansouri *, AsadAllah Azhir, Seyyed Fazlullah Roshan Pages 167-200

  The problem of evil has different formulations, one of which is called the existential problem of evil; this means that when the evils and sufferings of the world actually affect man, man is psychologically unable to continue his former relationship with God and it seems that his emotions are offended by God. In such a case, man's priority is not to resolve the logical contradiction between the existence of evil and the existence of God, but requires an answer that repairs this relationship.The claim of the present article is that religious answers can better resolve the existential problem of evil and repair a person's relationship with God, or at least prevent the complete severance of his relationship with God. Religious answer means an answer that is first of all derived from religious texts; second, it is based on the cosmological, anthropological, and theological presuppositions accepted by religions. The eight religious answers to the existential problem of evil in this article are: calamity for temptation; misunderstanding due to ignorance and imperfect knowledge; warning for return and repentance; difficulties in preventing rebellion; rewards for actions in this world; abandonment of this world and engagement in the hereafter; otherworldly compensation for worldly suffering; evil for perfection.

  Keywords: Key words The problem of evil, the existential problem of evil, Religion, evil, Religious answers to problem of evil
 • MohammadHosin Davoodi, Nafise Sate * Pages 207-232

  “VALIDITY” is a commonly used term in epistemology. James makes use of constructional as a solution for strong rationalism and considers that as “assumption of belief” or “perceiving acceptance”. The criticisms to the theory of Will to Believe convey that a constructional issue corresponds to a reality in development or substantiation and also the truth is reduced to usefulness. Constructional in Allāma Tabātabā’ī’s theory of constructional perceptions is interpreted as artificiality and constructing some concepts to fulfill a human’s basic needs. Although this theory does not claim the truth for constructional perceptions, it conveys that the practical and ethical concepts and rules are artificial and relative reproductions. By offering a new explanation of constructional, without any alteration in the artificial or genuine perception of ethical issues, the present study aims to prepare a solution for the epistemological problem of some necessary and useful beliefs for which there is not sufficient evidence. In this analysis, by considering constructional as “assumption of belief” or “perceiving acceptance”, without any reliance on the truth that is expected from the consequences of a belief, it is showed that the constructional perceptions can be acknowledged as valid in the field of theoretical and practical sciences.

  Keywords: Validity, usefulness, true, Justification, consideration to accept
 • Seyyed ali Asghari * Pages 239-270

  In recent decades, the principled theories of ethics have been criticized by the moral particularists. Criticisms, objections, and oppositions of particularists against those theories are diverse. An objection or challenge which has been one way or another put forth by many particularists is that the emphasis of the of principled ethics theorists on moral principles is at the expense of neglecting the importance of moral judgement. This paper addresses this objection. The aim is to show that the generalist not only can acknowledge the importance , but also have the means to develop an acceptable theory about moral judgement. This paper’s answer to the objection is proposing a special view towards moral judgement and moral principles according to which moral judgement itself depends on moral principles. In this view, both the nature of moral principles and the nature of moral judgement is crucial. Moral principles are neither mechanical decision mechanisms nor just theoretical principles. Moral principles are practical principles and a kind of extended determinations of the agent. Capacity of moral judgement requires some sensitivities, and sensitivities depend on our character. Finally, this paper analyses the roles of extended internal determinations, and especially moral principles, in the character of the agent.

  Keywords: principled ethical theories, Particularism, generalism, extended determinations, practical principles
 • Mahdi Shaghaghi * Pages 279-328

  In this study I have tried some meta-ethical reflections on moral responsibility involving disinformation. For this purpose, the conceptual analysis and the reflective equilibrium methods were used. Then, the study was focused on the conditions that this phenomenon occurs. Thus, I first tried to examine whether committing disinformation is a moral dilemma. I used some citations to philosophers and some examples to show dilemmatic view of moral problems is logically fallacious. In the second step, it has examined that whether committing disinformation takes place in the pressure condition and then, the possibility of moral decision in pressure condition was examined. The outcome of study in second step showed that ideal morality fails to explain actions in pressure conditions and implications of care ethics and doing best practices is the best way for doing in such conditions, if the provision of “helping to elimination of poverty and bridging the gap between poor and wealthy” fulfilled. In the third step, I tried to examine disinformation in the context of akrasia and weakness of will and the possibility of them from the moral philosophical point of view. By reviewing arguments of some philosophers, I introduced will and wish as a building blocks of the akrasia and weakness of will phenomenon. Then, 8 rules were predicted for determining moral responsibility in akratic and weakness of will conditions. At the end, i proposed the Fischer’s “Moderate reasons responsiveness” idea for determining moral responsibility in the “irresistible wish” condition.

  Keywords: disinformation, Moral Responsibility, moral dilemma, moral decision in pressure
 • Seyed Mohammad Hosseini *, Mohammad Yousefzade, Hosein Dabbagh Pages 335-376

  What does moral paternalism entail? What about moralism? How do moral paternalism and moralism differ? In paternalism, at least in one interpretation, the aim is to prevent people from inflicting harm on themselves, not necessarily others. However, in moralism, the aim is to prevent people from committing what society regards as a wrongdoing to secure society’s understanding of morality. Some accounts of moralism argue that these wrongdoings ought to be criminalized. It is rather intuitive to claim that applying moral paternalism and moralism shall restrict people’s liberty. Which one of these two approaches is plausible to be applied by states? In this paper, we argue that moralism restricts people’s liberty unjustifiably, hence implausible. We will begin by explaining what paternalism amounts to. Next, we will critically evaluate moralism. We conclude by arguing that moralism is not a dependable approach. Keywords: “Paternalism”; “Moralism”; “Legal Enforcement of Morality”; “Morals”; “Conventional Morality”; “Legal Moralism”; “Lord Patrick Devlin”; “Immoral”; “Amoral”; “Normative Ethics’; “The Harm Principle”; “Freedom”.

  Keywords: paternalism, moralism, Legal Enforcement of Morality, Morals, Conventional Morality, Legal Moralism
 • MohammadHosein Safaee * Pages 383-409

  The effectiveness of jurisprudence in the present age as one of the most prominent sciences among other branches of Islamic sciences is directly related to the degree of responsiveness of the logic of religious inference in the present time and its requirements. In this regard, in the literature of some contemporary fundamentalist scholars, the necessity of compiling a philosophy of the science of the principles of jurisprudence has been considered and basic measures such as a discussion framework have been presented by thinkers in this field. Since the study of epistemological foundations is always one of the pillars of philosophical thinking, the epistemology of the science of the principles of jurisprudence is also considered part of the philosophy of the science of principles. According to the findings of this study, by describing and analyzing the content, how to connect the principled argument and epistemological justification is one of the most important ways to extend cognitive discussions to principled discussions. If this claim is proven, the ground will be prepared for the implementation of various epistemological theories such as introversion and epistemic extroversion and justification mechanisms such as foundationalism and coherence in the principled argument. Consequently, the implementation of the epistemological tools of any principled basis promotes the system of authority and approximates the logic of inference in Islamic law with contemporary epistemology.

  Keywords: Rationale, Justification, Philosophy of Ethics, Epistemology, Practical Rationality
 • Mohsen Karami *, Atefeh Vakili Pages 419-447

  The relation between art and life has always been a most important problem that philosophers have paid attention to. Martin Heidegger is one of the great philosophers that art has a central role in his thought, and so in this essay we explored the relation between art and life in his thought and by way of philosophical analysis, hermeneutics and discourse analysis attempted to find that what relation between art and life Heidegger believe in.Heidegger elevates art to a way of human salvation and believes that art can help us in the face of our existential problems. And, for him, this salvation can only be done by great art, that it can fulfill its responsibilities to human life.The second task of this essay was to discover and enumerate these tasks from the heart of Heidegger's philosophy of art. The art seems to have the following duties towards human life: opening the world, making it holy, understanding how to live, creating a people, freedom, taking it out of everyday life, making ontological differences, and giving birth to a meaningful world out of a meaningless and mysterious context.Finally, the third task we dealt with was how, in Heidegger's view, art could accomplish these tasks and in a sense save men. According to him, art can accomplish the tasks by thematizing, repeating, showing the other side of things, providing a passionate experience, paying attention to details, showing the simple and basic lines of the world and distancing oneself from things.

  Keywords: truth, dwelling, meaning of life, Being, great art
 • Jaafar Fallahi * Pages 455-485

  Theodicy of Marilyn McCord Adams, contemporary analytic philosopher and theologian, argues that sufferers will experience an organic (not additive) unity after death and it will compensate their sufferings. She criticizes instrumental theodicy for their stress on moral values and suggests an aesthetic ground in which individual life of the sufferer will change in postmortem life. Adams’ theoretical theodicy in comparison with practical theodicy will show some deficiencies. Altogether it focus on evil rather than suffering. She considers Christ’s cross and sufferings as a sign for sympathy of God with human sufferings, but there are a far distance between meaningful suffering of Jesus and suffering of a child in Auschwitz. Adams’ emphasis on intimate relationship between God and human in postmortem eternal life leads to consolation and attention to supernatural realm, and so cause an apathy to concrete situation of persons and keeping out from objection to oppression and to sympathy and solidarity with sufferers.

  Keywords: theodicy, Marilyn McCord Adams, evil, practical theodicy, Political Theology
 • Hamideh Mokhtari * Pages 493-524

  Ibn Sina has put forward two arguments of "continuity and disconnection" and "potentiality and actuality" to to prove the existence of the prime matter. The argument for continuity and disconnection is that variation and change is not possible unless there is the prime matter, the prime matter that is a common component and provides identity during variation and change. In this article, we have shown in an argument that this argument does not support its claim to prove the existence of the prime matter, nor can it solve the continuity and disconnection.Another proof of the prime matter is the proof of potentiality and actuality, we have shown in this article, based on the argument of potentiality and actuality, it is not possible to prove the prime matter.As we have shown, the two main arguments of the existence of the prime matter cannot prove the prime matter of Ibn Sina

  Keywords: Ibn Sina, Prime matter, Arguments, Continuity, Disconnection, Potentiality, Actuality
 • Seyed Mahdi Keshmiri *, Mohammdreza Amini Pages 531-568

   The present article aims at explaining and applying the two theories of metaethical "error" and " credit perceptions" by John Mackie and Allameh Seyyed Mohammad Hosein Tabatabaei. This article's research design is a library method and attempts to discover, analyze, explain and form the implicit and explicit presuppositions of two significant metaethical theories named "error-theory" and " credit perceptions" respectively designed by John Mackie and Seyyed Mohammad Hosein Tabatabaei. Since the language of ethics, the metaphysics of ethics, the rationality of ethics, and the perception of ethics are some of the most suggestive metaethical assumptions, we will analyze these components in the present research. The result of the comparison is that although the point departure between the error and contingent theory is in one of the anthropological foundations of moral knowledge of these two theories – in the contingent theory, the existence and validity of fixed convention perceptions that are rooted in human nature are pointed out, unethical realism in ethical metaphysics, cognitivism in ethical language, ethical realism in ethical rationality and unrealism in ethical knowledge are important commonalities of these two theories.

  Keywords: «_ error theory», mackie», etebariat», tabatabaei»