فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 13، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه جمشیدی*، وصال میمندی صفحات 25-51

  یکی از مباحث رایج در نقد ادبی، نحوه انعکاس دغدغه های روحی ادیب در اثر وی است و از آن جا که متون ادبی بخصوص شعر، بن مایه های خود را از عمق روح آدمی می گیرد، می توان بر اثرپذیری آفرینش های ادبی از شرایط روانی حاکم بر شخصیت ادیب، اشاره کرد. روان شناسی فردنگر به عنوان یکی از نظریه های شخصیت اطلاق می شود که آلفرد آدلر، روان شناس اتریشی، آن را پایه گذاری کرد. براساس این رویکرد، یکی از حالات روانی که در آغاز زندگی هر فرد در شخصیت وی شکل می گیرد و تا پایان عمر، اثرات خود را در جنبه های مختلف رفتار وی بر جای می گذارد، احساس کهتری یا همان احساس خودکم بینی است که اصلی ترین نیروی تشویق کننده آدمی برای رسیدن به اهداف و آرزوهای وی محسوب می شود. از دیدگاه روان شناسی فردنگر، تلاش برای برتری، در نتیجه ی همین احساس حقارت صورت می گیرد و به شخصیت فرد، انسجام می بخشد. بر اساس این رویکرد همه ی انسان ها احساس کهتری را در خود دارند و تنها درجات این احساس متفاوت است. اگر احساس کهتری از حد خود تجاوز نکند، سبب پیشرفت و برتری آدمی می شود، و در صورت عدم کنترل این احساس، در نهایت منجر به عقده ی حقارت فرد می شود. احساس کهتری در صورت های گوناگون خود از موقعیت خاص هر انسان در دوران کودکی، چگونگی تربیت اولیه، شرایط روحی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی انسان ها تاثیر می پذیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد تا نشانه های زبانی احساس کهتری در شخصیت علی فوده شاعر معاصر فلسطین بر اساس نظریه آلفرد آدلر، مورد بررسی قرار دهد. از جمله این نشانه ها در شعر علی فوده می توان به لحن توبیخی و سرزنش گر (با بهره گیری از واژگونه سازی)، کلام مفتخرانه (با بهره گیری از ضرب آهنگ هزج یا کوتاه گزینی مصراع ها به همراه خاتمه گزینی هجاهای کشیده، تکرارآفرینی دال های هویتی)، تناقض گویی(با بهره گیری از فضاسازی تناقض گونه در مفهوم یا ترتیب واژگان)، گلایه از شرایط و اوضاع زمانه (با بهره گیری از گزینش نیازهای اولیه انسان)، استفاده از ترانه های محلی و واژه های بیگانه (با بهره گیری از ستیز واژگانی) اشاره کرد که همگی تحت تاثیر محیط اجتماعی نامناسب و نیز شرایط سخت زندگی خانوادگی وی، مجال بروز یافتند.

  کلیدواژگان: آلفرد آدلر، روان شناسی فرد نگر، احساس کهتری، شعر معاصر فلسطین، علی فوده
 • مرضیه سادات کدخدایی، علی نجفی ایوکی*، امیر حسین رسول نیا، امیرحسین مدنی صفحات 53-83

  از دیدگاه زبان شناسی شناختی، استعاره نه یک فرایند زبانی صرف، بلکه با اندیشه و تفکر انسان در پیوند است و از رهگذر آن می توان با شیوه اندیشه صاحب سخن آشنا شد. مهمترین کارکرد شناختی استعاره، فراهم ساختن درک یک مفهوم انتزاعی از طریق مفهومی ملموس تر است؛ از این رو در تبیین مفاهیم عرفانی نقش بسزایی دارد. یکی از موضوعات مهم و اساسی در متون دینی مفهوم «عشق» است که به دلیل انتزاعی بودن در بیشتر مواقع در چارچوب استعاره های مفهومی بیان شده است. حضرت علی (ع) نیز در نهج البلاغه از این هنرسازه به عنوان ابزاری برای درک مفاهیم انتزاعی استفاده کرده اند؛ به همین دلیل پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کیفی و روش توصیفی- تحلیلی آن دسته از عبارات استعاری را که دربردارنده مفهوم «عشق» هستند از خطبه های نهج البلاغه استخراج و بر اساس نظریه استعاره شناختی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. استعاره مفهومی از جهات گوناگون دسته بندی شده اند که در دسته اول، استعاره ها از نظر نقش، به ساختاری، هستی شناختی و جهتی و در دسته دوم، از نظر ماهیت به استعاره های گزاره ای، تصویری - طرح واره ای و تصویری مورد بررسی قرار می گیرد. بنابر این بررسی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که امام علی(ع) مفهوم انتزاعی «عشق» را در قالب استعاره های شناختی، طرح واره ها و حوزه های مقصد عینی و ملموس برای مخاطب قابل درک ساخته است. در استعاره های ساختاری با استفاده از حوزه های مبدا «حجاب»، «بیماری»، «کالا» و «شیء» مفهوم عشق را برای مخاطب ترسیم کرده است. استعاره های هستی شناختی در تبیین مفهوم «عشق» و جملات دال بر آن تاثیر بسزایی دارد؛ ایشان با شی انگاری مفاهیم انتزاعی، سعی در تثبیت معنای آن در ذهن مخاطب دارد، گاه از  توصیف بهره می گیرد و گاه به جان پنداری روی می آورد. وی در مفهوم سازی «عشق» از طرح واره حجمی استفاده نموده و محبت الهی نهادینه شده در وجود فرشتگان را به عنوان مظروف جام عشق معرفی کرده و در جایی دیگر مفهوم «هدایت» را همانند مکانی تصور نموده که دروازه های آن برای ورود عاشقان باز است و افراد باید از این فرصت استفاده کنند و قبل از بسته شدن درگاه، وارد فضای رحمت الهی شوند و در مسیر هدایت قرار گیرند. امام (ع) در طرح واره حرکتی، با استفاده از حرکت که از رفتارهای عینی و اجتناب ناپذیر هر شخص برای انجام امور روزانه است، به تبیین مفهوم «عشق» می پردازد؛ بدین ترتیب که با تصویرسازی «خداوند» در قالب مکان، عاشقان وصال حق را از طریق جهاد و مبارزه که وسیله ای برای رسیدن به معبود واقعی است، تشویق به گام برداشتن و حرکت در مسیر رستگاری می کند.

  کلیدواژگان: مفهوم عشق، زبان شناسی شناختی، استعاره مفهومی، ساختارهای استعاری، نظریه لیکاف و جانسون
 • مهدی مقدسی نیا*، علی رشید علی الآغا صفحات 85-113

  درس البحث القضایا الاجتماعیه فی دیوان صدر حدیثا عام 2020 م ابان ازمه وباء کورونا حمل عنوان (الحب فی زمن کورونا)، کانت جل قصاید هذا الدیوان تتحدث عن الوباء وما رافقه من احداث، فالدیوان یصور لنا احداث سنه ماساویه فی تاریخ البشریه، کان اصعب مشاهدها فقد الاحبه ورحیلهم دون وداع. وبعد هذه السیاحه الادبیه والتحلیلیه فی شعر " محمد غزاوی " فی دیوانه (الحب فی زمن کورونا) یتبین لنا بوضوح وجلاء وفره وغزاره النتاج الشعری والفنی لدی الشاعر فی هذا المجال المستحدث وهو مجال الادب الکورونی وتنوعه ما بین الشعر العمودی والحر وراینا کیف تفاعل الشاعر مع تلک الازمه الوباییه العالمیه وتجاوب معها بشعره وفنه لاسیما وانه قد تاذی منها واصیب بها فخبر آلامها وعالج غصتها فلم یضعف ولم یستکن امام قسوتها وشدتها واتکا علی فنه وشاعریته وراح یتغنی بشعره بما یشعر ویحس به آلام واوجاع ویرصد ابعاد ومظاهر تلک الازمه علی نفسه ومجتمعه ورایناه یتغزل فی معمعه الالم وقسوه البلاء لعله یجد فی الحب ملاذا او سلوی عن الآلام والاوجاع ورایناه یشکو ویتالم من شده الالم والاصابه ویحن ویشتاق لعهده وحیاته السابقه قبل هذا الوباء وهو فی شعره الذاتی والشخصی لم ینس عالمه المصاب هو الآخر ولا مجتمعه الذی یین ویشتکی من الوباء فراح یرصد فی شعره مظاهر واحوال المجتمع حوله فتحدث عن عموم الوباء وانتشاره بحق الخلق وتحدث عن اثار واضرار الوباء التی لحقت بالحیاه والاحیاء کغلق المساجد ودور العباده وتحدث عن آثر هذا الوباء فی اخلاق الناس وسلوکیاتهم إبان تلک الازمه وتحدث عن الابطال الحقیقیین الذین واجهوا هذا الوباء وهم الاطباء الشرفاء ثم اختتم حدیثه برثاء من قضی نحبه واستشهد جراء هذا الوباء الالیم وراینا کیف ابدع الشاعر فی تصویره لهذا الوباء وابعاده فی شخصه ومجتمعه علی السواء فنیا وادبیا حتی غدت صورته الفنیه التی رسمها حول هذا الوباء فی اجمل بیان وابدع تصویر فنی وادبی. اثبت البحث سلامه اللغه وعذوبتها وقوه الاسالیب ووضوحها وجده الافکار وطراحه الموضوعات وصدق العاطفه وجیشانها فی دیوان الحب فی زمن کورونا. کشف البحث عن الفضایل والرذایل التی ظهرت علیها المجتمع والناس إبان تفشی الوباء وتمییزه الطیب من الخبیث من البشر. تمیز الشاعر بدیوانه عن خاتمه ثابته وموحده التزم بها فی معظم قصاید الدیوان وهی خاتمه الدعاء والتضرع الی الله تعالی وجاءت تلک الخاتمه مناسبه للظرف الراهن الذی مر به الشاعر ونظم فیه.

  کلیدواژگان: محمد غزاوی، المنهج الاجتماعی، الوباء، دیوان الحب فی زمن کورونا، کورونا
 • فرزانه موسوی*، جاوید فریدونی، سجاد چراغیان صفحات 115-133

  یکی از مسایل حایز اهمیت در یادگیری زبان دوم، انصراف از یادگیری  است که تاثیر مستقیمی در کیفیت یادگیری و رسیدن به اهداف آموزشی دارد و همواره پیامدهای نامطلوب ناشی از آن، متوجه زبان آموزان بوده است. از این رو بررسی عوامل موثر در این مسیله پیچیده اجتماعی، به منظور اتخاذ راهکار های بازدارنده مناسب ضروری به نظر می رسد. جامعه آماری پژوهش متشکل از 800 نفر زبان انگلیسی آموز جهاد دانشگاهی شهر ارومیه بود که با استفاده از جدول مورگان و با ضریب اطمینان 95% حجم نمونه آماری 261 نفر در نظر گرفته شد. پس از مرتب سازی جامعه آماری برحسب نمره کل و با توجه به طبقه بندی ارایه شده در مقاله، تعداد 261 نفر نمونه آماری به روش انتخاب تصادفی ساده از سه چارک اول، سوم و چهارم در نظر گرفته شدند. نمونه ها متشکل از زبان انگلیسی آموزان دختر و پسر سطح مقدماتی در محدوده سنی 12 تا 18 سال بودند. علاوه بر بررسی همبستگی میان متغییرهای «غیبت» و «انصراف از یادگیری»، تاثیر عامل «جنسیت» بر آن ها را نیز بررسی گردید. در این راستا با تفکیک نمونه ها به دو گروه «گروه زبان آموزان با نمره کل بالاتر از 90» و «گروه زبان آموزان با نمره کل کمتر از 80»، فرضیات مسیله و متغیرهای آن، با استفاده از آزمون خی-دو و در نرم افزار «SPSS V.24» مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه تحلیل داده های بدست آمده ضریب غیبت کل پسران را 2/123% نشان می دهد که 1/15% بیشتر از کل دختران است. نکته قابل توجه این است که دختران گروه کوشا 8/26% کمتر و دختران گروه کمتر کوشا 6/10% بیشتر از پسران هم گروه خود غیبت می کنند همچنین دختر ها و پسرهای کمتر کوشا نسبت به هم جنس های خود در گروه کوشا به ترتیب 48% و 6/10 % غیبت بیشتری داشته اند. درصد نسبی انصراف از یادگیری گروه های مورد مطالعه نسبت به درصد کل مجموعه را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، %9/19 از دختران جامعه مورد مطالعه از یادگیری زبان در ترم بعد انصراف داده اند، که در این بین 9/38% متعلق به گروه دختران کمترکوشا و 8/26% متعلق به گروه دختران کوشا هستند. از سویی دیگر در جامعه کل 0/32% از پسران از یادگیری زبان در ترم بعدی انصراف داده اند که از این میزان 6/27% مربوط به گروه کمتر کوشا و 4/47% از انصراف دهندگان مربوط به گروه پسران کوشا می باشند. ضریب غیبت و انصراف از یادگیری به ترتیب در گروه های کوشا و کمتر کوشا با مقادیر 048/0 و 011/0 در سطح 5% دارای همبستگی معنی دار می باشند و مابین سایر متغییرها همبستگی معنی داری در سطح 5% مشاهده نشد. همچنین می توان گفت که اگر چه مطابق نظریه فشار ساختاری، درمجموع پسران بیشتر از دختران در معرض انصراف از یادگیری زبان خارجه قرار دارند، ولی این مسیله در گروه دختران «کمتر کوشا» کاملا معکوس است. به عبارتی دیگر  این گروه از زبان آموزان دختر، حتی بیشتر از پسران همگروه خود انصراف از یادگیری داشته اند. در نهایت به نظر می رسد متغییر «غیبت» بتواند به عنوان معیار مناسبی برای پیش بینی انصراف از یادگیری زبان انگلیسی آموزان در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: یادگیری زبان دوم، غیبت زبان آموز، انصراف از یادگیری، جنسیت زبان آموز، آزمون خی-دو، جهاد دانشگاهی ارومیه
 • سمیه زارعی، محمد اعظم زاده* صفحات 135-159

  مازندران از خاستگاه های شیعیان علوی و نیز دربردارنده بناهای ارزشمند ایرانی اسلامی است. سقف نگاره ها، گونه ای از معماری بومی و مذهبی منطقه ی شمالی مازندران می باشند که بیشتر آن، در دوره قاجار تصویرگری شده اند. نقش هایی که از تخیل هنرمند برخاسته، اقتباسی از کتب دینی و قرآن، زندگی اجتماعی و فرهنگ زمان خود هنرمند می باشد و به عبارتی مضامینی همچون نقوش گیاهی، حماسی و اساطیری، نقوش هندسی و نقوش مذهبی دیده می شود. رنگ به وسیله ی دریافت نور، توسط چشم به وجود می آید و در اثر تابش و انعکاس نور در مقابل چشم بیننده، نمایان می شود. همچنین، رنگ یک عنصر تجسمی است که به عنوان یک عنصر و یا یک نماد استعاری در هنر استفاده می شود. بسیاری از هنرمندان به فراخور محتوای هنر خود، از رنگ هایی متناسب با مفهومی که قرار است به وسیله ی اثر هنری شان به مخاطب انتقال دهند، استفاده می کنند. استفاده از رنگ دراین سقف نگاره ها محدود است و بسیاری از سقف نگاره ها به مرور زمان، کیفیت رنگ و طرح خود را از دست داده و بعضی از سقف نگاره ها از جمله "فولاد کلا" در شهرستان بابلسر و "آهنگر کلا" در قایمشهر رنگ های آنها بازسازی شده است. مقاله حاضر به چگونگی تبلور نمادهای تجسمی دینی در تکوین سقف نگاره های عامیانه مازندران می پردازد و هدف آن دستیابی به مضامین پیدا و پنهان این نمادها درنگاره ها و بررسی میزان گرایش مردم مازندران به آنها در این عصر می باشد. گمان می رود که این دو هنر با توجه به ریشه های محتوایی مشترک از عناصر بیانی مشترک نیز بهره ببرند. این هنرها هم سو و متاثر از یکدیگر، جلوه گاه مناسبی برای به تصویر کشیدن ایمان و باورهای اعتقادی و مذهبی مردم توسط هنرمندانی،اغلب مکتب ندیده و برخاسته از اجتماع هستند. در قرآن و نهج البلاغه رنگ ها، به صورت واژه خودرنگ و بیان مفهومی آن، بیشتر رنگ زرد، سفید، سیاه، سبز، قرمز و آبی هست وگاهی ترکیب بندی دورنگ، در کنار هم دیده می شود. از گذر نور به تاریکی و از عبور رنگ سبز به زرد، جابجایی مفهوم و تغییر در روحیات و اعمال انسان به ذهن متبادر می شود.

  کلیدواژگان: استان مازندران، سقف نگاره ها، کتب دینی، نمادهای تجسمی
|
 • Adedire Adekunle, Ọlanrewaju Emmanuel Ọmọniyì* Pages 1-24

  Constituent interrogatives are employed to request for more than yes/no answers from interlocutors. Extant works on constituent interrogatives in Yorùbá are yet to pay adequate attention to the syntactic behaviour of question nouns (QNs), question verbs (QVs) and interrogative qualifiers in the language. Therefore, this paper investigated the syntax of constituent interrogatives in Yorùbá with a view to providing plausible evidence showing QNs, QVs and interrogative qualifiers as constituent interrogative markers in the language. Primary and secondary data were collected and subjected to syntactic analysis within the confines of Minimalist Program (MP). Yorùbá uses the following to form its constituent interrogatives: QVs (dà, ńkọ́), QNs (ta, kí, èwo, mélòó, èló, ìkelòó) and interrogative qualifiers (wo, kelòó). A QN is copied to the clause left peripheral position in a content-word question unlike an echoed question.  Wo as the interrogative qualifier, that is the question marker (QM) in ìgbà wo ‘when’ ibo (ibi è(wo) ‘where’, báwo (bá wo) ‘how’ has its [+Q], the question feature percolated through the entire DPs, that is the question phrases (QPs). A QN does more than satisfying focus requirement in the language while the QVs (dà and ńkọ́) perform predicate function. A QN qualifies a preceding noun just like a nominal qualifier does in an affirmative sentence in the language.

  Keywords: Constituent Interrogatives, Minimalist Program, Question Markers, Question Feature, Yorùbá
 • Fateme Jamshidi*, Vesal Meymandi Pages 25-51

  One of the common discussions in literacy criticism is how his mental concerns are reflected in his work. As literature, especially poems, take their themes from the depth of the human spirit, we can point to the effects the governed psychological situation on the poet's characteristics has on the literary creations. Individual psychology is considered a personality theory that is founded by Alfred Adler, the Austrian psychologist. According to this approach, feeling inferiority is one of the mental states that is formed at the beginning of a person's life at his personality and affects his different behavioral aspects till the end of life. The feeling of inferiority is considered the main human encouraging force toward his objectives and wishes. From the individual psychology viewpoint, the effort to gain superiority is formed as the consequence of this feeling of inferiority and makes the individual's personality coherent. According to this approach, all peoples has the feeling of inferiority inside themselves only to different degrees. If the feeling of inferiority does not exceed its limit leads to progress and superiority of the person. However, if this feeling is not controlled finally leads to an inferiority complex in the person. The feeling of inferiority in its different kinds is affected by the unique situations of each person in childhood, his initial training, and their spiritual, social, political, and geographical situations. The current study tries to study the verbal signs of inferiority feeling at the personality of Ali Fouda, the contemporary Palestinian poet, according to Alfred Adler's viewpoint. Of these signs in Ali Fouda's poetry, the reprimanding and blaming tone (using reversals), the proud word (using Hazage rhythm or shortening the hemstitches in addition to selecting stretched syllables at the ends, repeating identity signs), contradiction (using contradictory atmosphere at the concept of the words arrangements), complain of the situation and conditions of the time (using the selection of the human primary needs), using folk songs and alien words can be pointed out. All of these are revealed due to the effect of an inappropriate social environment as well as the difficult situation in his family life.

  Keywords: Alfred Adler, Individual psychology, Feeling of inferiority, The contemporary poem of Palestine, Ali Fouda
 • Marzieh Sadat Kadkhodaei, Ali Najafi Ayuki*, Amir Hossein Rasulnia, Amir Hossein Madani Pages 53-83

  From a cognitive linguistics viewpoint, metaphor not only is a linguistic process but also is connected with human thought and we can be aware of the speaker's method of thought with it. The main cognitive application of metaphor is to provide an understanding of an abstract concept through a more tangible concept. Then it plays a significant role in the determination of mystical concepts. One of the main and fundamental issues in religious literature is the concept of "Love" due to its abstractness, it is expressed generally at the framework of conceptual metaphor.  Imam Ali has used this art structure in Nahj Al-Balagheh as a tool to understand abstract concepts. Therefore, in the current study, those metaphorical statements containing the concept of "Love" are extracted from Nahj Al-Balagheh's speeches adapting a quality approach and analytical-descriptive method and they were analyzed and studied based on cognitive metaphorical theory. The conceptual metaphor has been categorized from different aspects. Metaphors in the first category are studied from the role viewpoint (structural, ontological, and orientational), and in the second category from the nature viewpoint (propositional, pictorial-schematic, and pictorial). According to the results of this study, Imam Ali made the abstract concept of "love" understandable for the audiences at the cognitive metaphorical framework, schema, and tangible and objective areas of destination. In structural metaphors, he depicted the concept of "love" using "Hijab", "Disease", "Commodity", and "Object' as the areas of origin for the audiences. The ontological metaphors play an important role in the description of the "love" concept and the sentences implied it. He tried to stabilize its meaning in the mind of the audience by objectification to abstract concepts, sometimes using description and animatism. He used the volumetric schema for conceptualization of the "love" and introduced the love of God internalized in the angels' beings as the cup of love. On the other place imagined the concept of "guidance" as a place where its doors are open for the entrance of lovers and the people should use this opportunity, to enter the atmosphere of divine mercy, and be on the way of guidance before the door is closed. Imam Ali at a motion schema used the motion that is an inevitable and objective behavior of every person to do daily affairs to describe the concept of "love". In such a way, using "God" visualization at a place framework, encouraged the God lovers to step and move toward the path of salvation through jihad and fighting which is a means to reach the true god.

  Keywords: Concept of love, Cognitive linguistics, Conceptual metaphor, Metaphorical structures, Likaff, Johnson’s Theory
 • Mahdi Moqadasi Nia*, Ali Rashid Ali Al-Agha Pages 85-113

  The contemporary poem plays a special role given to society's atmosphere to express social themes to empower the spirit of cooperation and sympathy. The poem is not a phenomenon unique to the poet but social issues are important factors to create a poem, as the poet understands the spirit of his people's age and knows their happiness and grief. Investigating the poet's social commitment is one of the main pillars of studying literature sociology. We studied the social issues of Muhammad Ghazavi's collection of poems, which is published in concurrence with corona prevalence in 2020 and during corona epidemics crisis as “Love in the Time of Corona". The poet is influenced and infected by corona and he depicted missing friends who passed away without saying goodbye. He talked about the pain of the disease and he is the healer of the patients.  Meanwhile, he did not slack off against the corona's stubbornness and he did not calm down and relied on his art and poet and turned to poetry. He understood the pain and torture of his compatriots and took the dimensions and manifestations of the disease into account. As it can be seen, he made love with the excruciating pain and hardness of this disaster and may be found shelter or calm in this flirting. He regrets his past times. Ghazavi talked about the effects and damages of this epidemic the life and society such as the closure of mosques and places of worship as well as the effect of the disease on the behavior and ethic of the people. He reminded us of real heroes, honorable doctors who encountered this epidemic then ended his speeches with an elegy on the dead. The poet is eminent at depicting this epidemic and its dimensions on his characteristic and society from both art and literary viewpoint. He revealed the vices and virtues the people and the society indicated of themselves at the prevalence of this epidemic disease and the differences between good and bad people in his poems. He ended his poems with prayers and supplications to God Almighty. This feature distinguishes him from other poems. This prayer-like termination is adjusted with the spirit of his compatriots.

  Keywords: Muhammad Ghazavi, The Social Approach, The Epidemic, The Book of Love in the Time of Corona, Corona
 • Farzaneh Mousavi*, Javid Fereidoni, Sajad Cheraghian Pages 115-133

  An important issue in learning a second language is to withdraw from learning the second language which affects directly the learning quality and arriving at educational objectives and its adverse consequences have been always aimed at language learners. Therefore, studying the effective factors in this social complex issue to take appropriate prohibitory strategies seems necessary. The statistical population of this study constitutes of 800 language learners of UACECR. The volume of the statistical sample was considered 261 persons using Morgan Table and with a 95% confidence coefficient. After arranging the statistical population based on the total score and given the provided categorization in this article, 261 statistical samples were selected with a simple random method from the first, third, and fourth quarters. The samples were composed of 12 to 18 years old boy and girl learners at the elementary level. The effect of the "gender" factor was studied in addition to the correlation between "absence" and "withdrawal of learning" factors. For this purpose, the samples were separated into two groups "the language learners with a total score higher than 90" and "the language learners with a total score lower than 80". The study's assumptions were studied using the chi-square test at SPSS V.24 software. The results of obtained data analysis indicated that the total absence coefficient of the boys is 123.2% which is 15.1% higher than the total girls. It is worth noting that girls in the diligent group absented 26.8% less, and the girls in the less diligent group absented 10.6% more compared to their boys' counterpart group. Meanwhile, the less diligent boys and girls absented 48% and 10.6% more compared to their same gender in the diligent group. The relative percentage indicated the learning withdrawal of the studied groups to the total complex. As indicated 19.95 of the girls in the studied population withdraw from learning the language in the next term of which 27.6% were related to the less diligent group and 47.4% were related to the diligent boys' group.  The coefficient of absence and learning withdrawal were significantly correlated with  0.048 and 0.011 respectively for diligent and less diligent groups at a 5% level. No significant correlation was seen among other variables at the 5% level. It can be also said that although according to structural strain theory, totally boys are more subjected to language learning withdrawal, this is completely reversed in the "less diligent" girl group. In other words, this group of girl language learners even withdraw more compared to their boy counterparts. Finally, it seems that the "absence" variable can be considered an appropriate factor to predict language learning withdrawal of English learners.

  Keywords: Second language learning, Learner’s absence, Learning withdrawal, Language learner’s gender, Chi-square test, UACECR
 • Somayeh Zarei, Mohammad Azamzadeh* Pages 135-159

  Mazandaran is the origin of Alevi Shiite and contains Islamic valuable buildings. The paintings of the ceilings are a kind of indigenous and religious architecture of the North Mazandaran, most of which are illustrated in the Qajar period. Drawings that originated from the artist's imagination, adapted from religious books and Quran, are the cultural and social life of the artist at his time. In other words, the themes such as plant, epic and mythological motifs, and geometrical and religious motifs are seen. The color is generated by the means of taking the light by the eye and it has emerged through the radiation and reflection of the light against the eye of the spectator. Meanwhile, color is a visual element that is used as an element or a metaphorical symbol in art. Many artists are using colors fit with the concept, which is due to transferring through their artistic work to the audiences.  Application of the color at the ceiling paintings is restricted and many ceiling paintings missed their color quality and drawing during the time. The colors are reconstructed in some of them including Fulad Kola at Babolsar and "Ahangar Kola" at Ghaemshahr. We studied how the religious visual signs are realized in the development of Mazandaran's vernacular ceiling paintings. This study aims to access the hidden and visible themes of these symbols and the paintings and study how much the people of Mazandaran tend to them in this era. It seems that these two arts, given their common content roots, benefit from common verbal elements too. These arts, aligned and influenced by each other, are an appropriate manifestation to draw the faith and religious beliefs of the people by the artists who are not generally trained and originated from society. The colors in the Quran and Nahj al Balagheh are in the form of the color name itself and their conceptual expression is mostly in yellow, white, black, green, red, and blue colors. Sometimes, the combination of two colors is seen. Of passing the light to darkness and passing the green to yellow color, the concept's replacement and change in the human spirits and actions, come to mind

  Keywords: Mazandaran province, Ceiling paintings, Religious books, Visual symbols