فهرست مطالب

حقوق و فقه تربیت و کودک - پیاپی 14 (تابستان 1402)

نشریه حقوق و فقه تربیت و کودک
پیاپی 14 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی موحدی نیا، سمانه الهویی* صفحات 1-13

  گارانتی در نظام اقتصادی این مزیت را دارد که تولیدکنندگان به منظور کاهش هزینه های ناشی از مسیولیت در قبال عیب کالا، کیفیت کالای عرضه شده را افزایش می دهند که این امر به نفع حقوق خریداران و مصرف کنندگان خواهد بود. مقاله پیش رو درصدد است به تبیین و تحلیل ماهیت، اقسام، شرایط و آثار حقوقی شرط گارانتی از منظر فقه و حقوق با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از این است که گارانتی عقدی است الحاقی، عهدی نه تملیکی، منجز نه معلق، تبعی نه اصلی، مستمر نه آنی که به طور معمول معوض هم می باشد و به عنوان یک نهاد حقوقی مدرن نسبت به خیار عیب، نقش حمایتی بیشتری برای حمایت از مصرف کنندگان ایفا می نماید. نظارت قوه مجریه و مقننه بر قراردادهای محصولات دارای گارانتی امری ضروری است، زیرا از یک سو گارانتی ها که اغلب به صورت فریبنده ارایه می شوند و در ظاهر امتیازهای بیشتری برای خریداران به ارمغان می آورند، ممکن است با جایگزینی شروط الحاقی و اجباری قرارداد به جای قواعد عمومی مسیولیت، به حقوق قانونی خریداران خدشه وارد کند و از سوی دیگر، تولیدکننده به منظور جذب مشتری بیشتر، گارانتی هایی را ارایه دهد که در واقع قصد انجام تعهدات ناشی از آنها را نداشته باشد.

  کلیدواژگان: گارانتی، خیار عیب، تعهد به تعمیر، حقوق مصرف کننده
 • احمد یوسفی صادقلو، محمدرضا رباعی* صفحات 2-13

  حق به معنای سلطه و اختیار است و مال نیز به آن چیزی اطلاق میگردد که عرفا دارای ارزش اقتصادی باشد. حقی که به دارنده مالی، امکان استیلاء و هر نوع تصرف مشروع را می دهد، حق مالکیت نام دارد. این حق مهم ترین و کامل ترین حق عینی است. در بسیاری از جوامع مختلف، مالکیت را حقی مقدس می پندارند و همچنین در دین اسلام نیز مالکیت خصوصی افراد دارای ارزش والایی است و در آیات متعددی از قرآن کریم به جایگاه و مقام حق مزبور اشاره شده است. از آنجا که مالکیت در جوامع و نظام های حقوقی مختلف دارای اهمیت به سزا و غیر قابل انکاری است به همین جهت حدود و آثار ناشی از آن کماکان مورد بحث واختلاف بوده است. منفعت از عین مال به تدریج حاصل می شود، به همین سبب برخی فقها بر این اعتقاد دارند که در اجاره تملیک منفعت لزوم ندارد و تصرف کامل مستاجر شرط است. برخی دیگر از حقوق دانان دادن تسلیط مستاجر برای انتفاع را شرط می دانند که با توجه به بررسی و تفهیم مبانی، به این نتیجه می رسیم که بایستی حین العقد، منفعت آتی را در حکم موجود فرض کرد.

  کلیدواژگان: حق مالکیت، تملیک منفعت، عقد اجاره، محدودیت های حق مالکیت
 • مهدی آقاپور، محمدعلی ناصری نیا* صفحات 14-24

  ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین در حقوق موضوعه ایران مورد توجه قرار گرفته است. منع کار اجباری در مواردی مستثنی گردیده است که از جمله آن خدمت وظیفه عمومی، خدمت عمومی جزیی و کار اجباری در مواقع اضطراری است. ضمانت اجرای منع کار اجباری در حقوق ایران خصوصا در قانون کار، قانون مبارزه با قاچاق انسان و چندی از قوانین دیگر مشخص شده است. در اسناد بین المللی نیز در اساسنامه سازمان بین المللی کار به آن پرداخته شده است. مواد 22 الی 34 اساسنامه سازمان بین المللی کار برای تضمین منع کار اجباری در کشورهای عضو، مقرراتی را پیش بینی نموده است اما تضمینات مقرر شده در حقوق موضوعه ایران ثمربخش تر از اساسنامه سازمان بین المللی کارهستند، چرا که حکومت با در دست داشتن عناصر لازمه برای کیفر رساندن متخلفین در وضعیت بهتری نسبت به نهادهای بین المللی قرار دارد. لذا در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای، کار اجباری در حقوق کار ایران و مقاوله نامه های بین المللی کار را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

  کلیدواژگان: کار اجباری، مقاوله نامه، حقوق کار، سازمان بین المللی کار، اسناد بین المللی
 • امیر خناری نژاد، امیر قائدی* صفحات 24-43

  از میاحث مهم حقوق قراردادهای انگلیس، مبحث شروط استثنا یا شروط معافیت میباشد. راجع به تحلیل ماهیت این شروط، دو دیدگاه شکلی یا تدافعی و ماهوی یا توصیفی مطرح شده است که مورد بررسی قرار میگیرد. در خصوص مبانی فلسفی و تفسیری این شروط نیز باید دید که اولا استثنایات اصل آزادی اراده در حقوق انگلیس بر مبنای حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد کدام است و ثانیا چه مکاتب و رویکردهایی در مورد نحوه تفسیر شروط معافیت وجود دارد. اغلب مکاتب این حوزه، رویکرد حمایت از حقوق مصرف کننده را دارند و عبارتند از مکاتب فرمالیسم، ریالیسم، بازار آزاد و مکتب مصرف کننده مداری. همچنین، قواعد تفسیری شروط مزبور نیز قاعده هدف اصلی و تفسیر علیه طراح نام داشته و کارکرد اصلی شروط مزبور نیز، تخصیص ریسک قرارداد و توزیع مسولیت است. از طرفی، ابزارهای کنترل کننده متعددی راجع به شروط معافیت وجود دارد که دامنه، گستره و اثر این شروط را محدود می نمایند. در واقع، باید دید ساز و کارهای پیش بینی شده در حقوق انگلیس برای نظارت بر این شروط چیست که در این زمینه، عقاید اندیشمندان حقوق و قوانین مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. دکترین نقض اساسی و تدلیس، مهمترین ابزار کنترلی نظری و همینطور قانون شرایط نامنصفانه قراردادی، مهمترین ابزار قانونی در جهت کنترل این شروط محسوب میشوند.

  کلیدواژگان: تدلیس، حقوق مصرف، شرط معافیت، قاعده تفسیری، نقض اساسی
 • کیوان حیدرنژاد* صفحات 66-81

  امروزه موضوع وحدت اسلامی در کشور به لحاظ امنیت ملی و نیز در نظام حقوق کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که تحقق یا عدم تحقق این مولفه می تواند آثار مثبت یا منفی را برای امنیت داخلی یا خارجی به همراه داشته باشد. لذا در پژوهش حاضر که از نوع تحقیق کیفی و به روش توصیفی - تحلیلی و به شکل کتابخانه ای انجام یافته است، جلوه های حمایت از مولفه وحدت اسلامی در گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امنیت ملی می توان به آزادی کامل ادیان و مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی در مراسمات مذهبی و احوال شخصیه؛ نام گذاری ایام هفته وحدت و روز قدس؛ تاسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛ گناه و حرام شرعی شمردن هرگونه گفتار یا رفتاری که سبب اختلاف و تفرقه بین مسلمین گردد (طبق فتاوای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری)؛ و نیز از منظر نظام کیفری به جرم انگاری جرایم «سب النبی»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اهانت به ادیان یا مذاهب اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام» اشاره نمود.

  کلیدواژگان: وحدت اسلامی، امنیت ملی، نظام کیفری ایران
 • فاطمه رجایی* صفحات 82-94

  ایفاء در اغلب موارد عمل حقوقی یکطرفه و نیاز به یک انشاء دارد و در مواردی هم عمل غیر حقوقی می باشد ولی تادیه موضوعی متفاوت با موضوع تعهد و دریافت آن توسط متعهدله ماهیتا ایفاء نیست بلکه یک عمل حقوقی دوطرفه، نیازمند به دو اراده و دارای ماهیت قراردادی می باشد و تحقق آن با تادیه موضوع جدید به متعهدله و دریافت آن توسط وی امکان پذیر است و شبیه به عقود عینی بوده و صرفا با تادیه موضوع جدید (قبض و اقباض) و بدون توافق قبلی محقق می شود. از طرفی هم یک عقد تبعی است چرا که به تبع قرارداد و تعهد قبلی بوجود می آید. از این جهت که به محض انعقاد، اجرا شده و خاتمه می یابد و تعهدی ایجاد نمی کند و برعکس تعهد را ساقط می کند و قابل فسخ و اقاله نبوده و نمی توان شرطی را در ضمن آن درج نمود به اقاله شباهت دارد. در این قرارداد توافق طرفین، انعقاد و اجرای قرارداد، سقوط تعهد قبل از اجرای آن و برایت ذمه متعهد همه در یک لحظه محقق می شود. قصد و رضا و اهلیت طرفین جزء ارکان اساسی آن است. دارای دو اثر می باشد به این صورت که هم موجب تملیک شده و هم مستقلا سبب سقوط تعهد را می باشد. صحت این عمل حقوقی مطابق اصل حاکمیت اراده، ماده 10 و 275 قانون مدنی بدست می آید. صرف نظر از اینکه موضوع تعهد مال، فعل و یا ترک فعل باشد اگر موضوع جدید مال باشد با تسلیم آن، اگر فعل باشد با انجام آن و اگر ترک فعل باشد با عدم انجام آن توسط مدیون (با رضایت داین)، محقق و ذمه مدیون نسبت به موضوع اصلی تعهد بری می شود. بهترین عنوان برای چنین قراردادی «تغییر موضوع تعهد» می باشد. برخلاف تبدیل تعهد در اینجا تعهد تغییر نکرده و بلکه صرفا موضوع تعهد تغییر می یابد و بین سقوط تعهد و ایجاد این عمل حقوقی هیچ فاصله زمانی وجود ندارد و هر دو در یک لحظه محقق می شوند.

  کلیدواژگان: تغییر موضوع تعهد، اجرای تعهد، سقوط تعهد، تبدیل تعهد، متعهد
 • محمدرضا داراب پور، سید علیرضا میرکمالی* صفحات 95-107

  صنعت ساخت واجد پتانسیل ها و بسترهای شگرفی برای وقوع انواع جرایم است. این جرایم در مواردی در پیوند با رفتارها و سیاست های جرم زای دولتی شکل می گیرد و وقوع آنها عملا بدون دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت، نهادهای عمومی و تصمیم ساز حاکمیتی میسر نیست. مقاله حاضر، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با کنکاش در جرایم دولتی-شرکتی چگونگی ظهور و تاثیر «ساختارهای صنعتی جرم زا» در صنعت ساخت در پیوند با تصمیمات و دخالت های حاکمیت را بررسی نموده و مشخص می نماید که چگونه ساختارهای صنعتی جرم زا تعاملات دو سویه را بین فرآیندهای سازمانی و مناسبات سیاسی-اقتصادی را شکل می دهد، که برای توسعه گفتمان جرم شناسی انتقادی حیاتی است و می تواند تبیین کننده چارچوبی مشخص در شناسایی علل وقوع جرم و سیاست گذاری های کیفری در برخورد با جرایم دولتی-شرکتی را فراهم آورد. نهایتا مشخص گردید که آنچه دولت را به سوی هم زیستی جرم زا با بخش خصوصی سوق می دهد کم رنگ شدن جایگاه اجرایی دولت ها در مناسبات اقتصادی و اجتماعی است زیرا دولت ها امروزه بیشتر نقش ناظر و تعریف کننده فرایندها را ایفا می کند و این بخش خصوصی است که به نیازهای اقتصادی-اجتماعی پاسخ می دهد و مصلحت دولتی ایجاب می نماید تا حاکمیت همنوا با بخش خصوصی (شرکت ها) گام بردارد.

  کلیدواژگان: جرائم دولتی-شرکتی، صنعت ساخت، مهندسی، ساختار جرم زا، جرم شناسی انتقادی
 • منوچهر خدارحمی، سعید خدادادی، ابراهیم مومنی، حسین رضایی صفحات 108-129

  تبیین مفهوم سببیت امارات، بررسی مبانی و ادله آن از مهم ترین مسایل در علم اصول فقه است که از جایگاه ویژه ای در سرفصل های بنیادین اصول فقه برخوردار است، در عین حال جغرافیای گسترده این بحث در مواردی که یک سوی آن نگاه فریقین به سببیت امارات باشد، بررسی تطبیقی و نقد ادله آن ها به صورت جامع در نگاه فریقین چندان که باید مورد دقت و کاوش قرار نگرفته است. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و آرای بزرگان اصولی امامیه و اهل سنت، در پی یافتن جواب این سوال است که ادله ترجیح سببیت امارات از نگاه اصولیون فریقین چیست؟ نتایج پژوهش حاضر ثابت کرد که بیشتر دانشمندان اهل سنت قایل به تخطیه اند و در مقابل برخی از فقهای اهل سنت، قایل به تصویب شده اند. در میان فقیهان امامیه نیز هرچند بیشتر ایشان طرفدار نظریه تخطیه هستند، اما عده زیادی نیز قایل به سببیت امارات می باشند به گونه ای که نتیجه آن تخطیه است و هر گروه برای اثبات مدعای خود به بعضی از آیات و روایات، استناد کرده اند.

  کلیدواژگان: سببیت اماره، تصویب، اصول فقه مقارن، تخطئه
 • حسن موثقی* صفحات 130-146

  تحقیقات جغرافیایی و تصاویر ماهواره ها حکایت از این حقیقت دارد که نزدیک به دو سوم مساحت کره زمین را آب فراگرفته و یک سوم بقیه به خشکی ها اختصاص یافته است. در عین حال برای ایجاد تعادل و توازن در استفاده از آب های جهان، اسناد بین المللی بسیاری به تصویب رسیده اند تا امکان استفاده از این منابع طبیعی بین المللی برای همه کشورها و ملتها فراهم گردد که شامل اقیانوس ها، دریاها، رودخانه ها، دریاهای آزاد، فلات قاره، آبهای مجمع الجزایری، آب های داخلی، دریای سرزمینی، آبهای منطقه مجاور تنگه ها و کانالها و منطقه اعماق دریاهاست. در عین حال اهمیت رودخانه ها به لحاظ تنوع کاربردهای آن از همه موارد فوق بیشتر بوده و همین موضوع به عامل تعارض منافع میان کشورها در استفاده از رودخانه ها و یکجانبه گرایی در سیاستگذاری راجع به نحوه کاربرد و تغییر مسیر برخی از رودخانه منجر شده بدون آنکه به حقوق سنتی دیگر کشورها در استفاده از رودخانه ها توجهی شود و به نظر می رسد که زمان آن فرا رسیده که چنانچه کشورهای حومه رودخانه یا در مسیر رودخانه قادر به حل و فصل مناقشات راجع به رودخانه ها و تصویب معاهدات دوجانبه، چند جانبه یا منطقه ای نباشند باید از سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل کمک طلبید و با تصویب معاهدات بین المللی، نظم عمومی منطقه ای در خصوص استفاده از کشورها از رودخانه را اعاده نمود.

  کلیدواژگان: رودخانه ها، سازمان ملل متحد، رودخانه های مرزی، رودخانه های متوالی، رژیم حقوقی
|
 • Mehdi Movahedineya, Samane Alhooei * Pages 1-13

  Warranty in the economic system has the advantage that manufacturers increase the quality of the supplied product in order to reduce the costs caused by the responsibility for product defects, which will benefit the rights of buyers and consumers. The following article tries to explain and analyze the nature, types, conditions and legal effects of the guarantee condition from the perspective of jurisprudence and law by using the analytical and descriptive method based on library data. The results of the research indicate that the guarantee is contractual, additional, contractual, not possessive, separate, not suspended, secondary, not main, continuous, not the one that is usually compensated, and as a modern legal institution, it has a more supportive role for Provides support to consumers. It is necessary to monitor the contracts of products with warranty by the executive and legislative branch, because on the one hand, the guarantees, which are often presented in a deceptive manner and appear to bring more benefits to buyers, may be replaced by additional and mandatory terms of the contract instead of general rules. The responsibility is to harm the legal rights of the buyers and on the other hand, the manufacturer, in order to attract more customers, provides guarantees that he does not intend to fulfill the obligations arising from them.

  Keywords: warranty, defect option, obligation to repair, Consumer Rights
 • Ahmad Yousefi Sadeghlo, Mohammadreza Robaei * Pages 2-13

  Haq means dominion and authority, and wealth refers to something that traditionally has economic value. The right that gives the financial holder the possibility of expropriation and any type of legitimate possession is called the right of ownership. This right is the most important and complete objective right. In many different societies, property is considered a sacred right, and also in Islam, the private property of individuals has a high value, and the position and authority of the mentioned right is mentioned in several verses of the Holy Quran. Since ownership in different societies and legal systems is of great and undeniable importance, that is why the limits and effects of it have continued to be debated and disputed. The benefit from the same property is obtained gradually, for this reason, some jurists believe that in leasing, possession of the benefit is not necessary and the full possession of the tenant is a condition. Some other jurists consider it a condition to give consent to the tenant for usufruct, which according to the examination and understanding of the basics, we come to the conclusion that during the contract, the future benefit should be assumed in the existing order.

  Keywords: Ownership right, benefit acquisition, Lease Contract, ownership right limitations
 • Mohammad Ali Naseri Nia *, Mehdi Aghapour Pages 14-24

  Prohibition of forced labor is one of the important principles of human rights, which is considered in international and regional documents as well as in the relevant laws of Iran. Prohibition of forced labor is excluded in cases such as public duty service, partial public service and forced labor in emergency situations. The guarantee of the implementation of the prohibition of forced labor is specified in Iranian law, especially in the labor law, the law against human trafficking and several other laws. It has been addressed in international documents and in the statute of the International Labor Organization. Articles 22 to 34 of the Statute of the International Labor Organization have provided provisions to guarantee the prohibition of forced labor in the member countries, but the guarantees provided in the laws of Iran are more effective than the Statute of the International Labor Organization, because the government, having the necessary elements for Punishing offenders is in a better position than international institutions. Therefore, in this article, we try to discuss forced labor in Iran's labor laws and international labor conventions with descriptive-analytical method and library study.

  Keywords: Forced Labor, Contract, Labor Rights, international labor organization, International documents
 • Amir Khenari Nezhad, Amir Ghaedi * Pages 24-43

  One of the important topics of English contract law is the topic of exception or exemption clauses. Regarding the analysis of the nature of these conditions, two views of form or defense and substance or description have been proposed, which are examined. Regarding the philosophical and interpretive foundations of these conditions, it should be seen that firstly, what are the exceptions to the principle of freedom of will in English law based on the protection of the weaker party of the contract, and secondly, what schools and approaches exist regarding the interpretation of exemption conditions. Most of the schools in this field have an approach to protect consumer rights and include the schools of formalism, realism, free market, and consumerism. Also, the rules of interpretation of the said terms are also called the rule of main purpose and interpretation against the designer, and the main function of the said terms is the allocation of contract risk and responsibility distribution. On the other hand, there are many controlling tools regarding exemption conditions that limit the scope, scope and effect of these conditions. In fact, it should be seen what are the mechanisms foreseen in English law to monitor these conditions, and in this context, the opinions of legal scholars and different laws are examined. The doctrine of fundamental violation and refinement are the most important theoretical control tools, as well as the law of unfair contractual conditions, the most important legal tools to control these conditions.

  Keywords: Law, International rights, Criminal law, Private law
 • Keyvan Heidarnejad * Pages 66-81

  Today, the issue of Islamic unity in the country is important in terms of national security as well as in the criminal law system. Because the realization or failure of this component can have positive or negative effects on domestic or foreign security. Therefore, in the present study, which has been done in a descriptive -analytical and library -based research, the effects of supporting the component of Islamic unity in the discourse of the Islamic Republic of Iran from the perspective of national security can be fully freedom of Islamic religions and religions. Constitutional in the constitution in religious ceremonies and personal situations; Naming the Week of Unity and Quds Day; Establishment of the World Assembly of Approximation of Islamic Religions; The sin and forbidden of any speech or behavior that causes divisions between the Muslims (according to Imam Khomeini's fatwa and the supreme leader); From the perspective of the criminal system, he referred to the criminality of "Saban al -Nabi", "insulting Islamic sanctuaries", "insulting Islamic religions or religions" and "propaganda against the system or in favor of opposition groups".

  Keywords: Islamic unity, National Security, Iranian criminal system
 • Fatemeh Rajaei * Pages 82-94

  In most cases, it is unilateral legal action and requires an essay, and in some cases it is also non -legal, but the payment is not a different issue with the subject of commitment and its receipt by the obligation, but a two -way legal act, requires two wills and in nature. It is a contract and it is possible to pay a new subject to the commitment and receive it, and is similar to objective contracts and can be achieved solely by paying a new subject (bills) without prior agreement. On the other hand, it is a subordinate contract because it arises as a result of the previous contract and commitment. Because as soon as it is coagulated, it is executed and terminated and does not make a commitment and, on the contrary, overthrows the commitment and cannot be terminated and the condition cannot be inserted in the same way. In this contract, the parties' agreement, the conclusion and implementation of the contract, the collapse of the commitment before its implementation, and the dedication of the commitment of the commitment will all be realized at one point. The intention and the satisfaction of the parties are part of its essential pillars. It has two works in such a way that it both causes the pledge and independently causes the commitment to fall. The validity of this legal act is obtained in accordance with the principle of the sovereignty of the will, Article 10 and 275 of the Civil Code. Regardless of whether the subject of the obligation is the property, the verb or the verb if the new subject is the property by submitting it, if the verb is done by doing it and if the verb is not done by not doing it (with the consent of the Daen), the researcher and owner owed Compared to the main subject of commitment. The best title for such a contract is "changing the subject of commitment". Unlike the conversion of commitment here, the commitment is not changed, but merely the subject of commitment changes, and there is no time gap between the collapse of the obligation and the creation of this legal act, and both will be realized at one point.

  Keywords: Change the subject of commitment, enforcement of commitment, collapse of commitment, conversion of commitment, commitment
 • Mohammad Reza Darabpour, Seyed Alireza Mirkamali * Pages 95-107

  The construction industry has great criminal potential. In some cases, the crimes committed in the construction industry are formed by government behaviors or policies, and their occurrence is practically impossible without the direct or indirect intervention of the government, public institutions, and sovereign decision-makers. This article has been compiled using the descriptive-analytical research method and using library sources, and with the approach of state-corporate crimes, it examines the emergence and impact of "criminal industrial structures" in the construction industry in connection with the decisions and interventions of the government. which is vital for the development of critical criminology discourse. And it can provide a clear framework for identifying the causes of crime and criminal policies in dealing with state-corporate crimes. Finally, it became clear that what drives the government to a criminal coexistence with the private sector is the diminution of the executive position of governments in economic and social relations, because today governments mostly play the role of supervisors and definers of processes, and it is the private sector that responds to economic needs. The society responds and the government expediency requires the government to take steps in line with the private sector.

  Keywords: State-Corporate Crimes, Construction Industry, Engineering, Criminal Structure, Critical Criminology
 • Manoochehr Khodarahmi, Said Khodadadi, Ebrahim Momeni, Hossain Rezaii Pages 108-129

  Explaining the concept of the UAE, examining the foundations, and its arguments, one of the most important issues in the principle of jurisprudence, which has a special place in the fundamental headings of the principles of jurisprudence, while the widespread geography of this debate in cases where the Farrinian view is due to the UAE. The comparison and critique of their arguments in a comprehensive way in the eyes of Ferravine is not carefully explored. This study, in a descriptive-analytical way, relying on library resources and the votes of the Imamiyyah and Sunni elders, sought to answer the question of what is the argument of the UAE's preference for the Farrzin principles? The results of the present study proved that most Sunni scholars believe that some Sunni jurists have been approved. Among the jurisprudents of the Imamiyyah, although most of them are in favor of the theory of violations, many also believe in the UAE's reason, so that the result is a violation, and each group has cited some verses and narrations to prove their claim.

  Keywords: The cause of the Imamate, the approval, the principles of jurisprudence, the violation
 • Hassan Movassaghi * Pages 130-146

  Geographical research and satellite images indicate the fact that nearly two-thirds of the earth's surface is covered by water and the remaining one-third is land. At the same time, in order to create a balance in the use of the world's waters, many international documents have been approved to enable the use of these international natural resources for all countries and nations, which include oceans, seas, rivers, open seas, continental plateaus, Archipelago, internal waters, territorial sea, waters of the area adjacent to straits and channels and deep sea area. At the same time, the importance of rivers in terms of the diversity of its uses is greater than all the above cases, and this issue has led to the conflict of interests between countries in the use of rivers and unilateralism in policy-making regarding how to use and change the course of some rivers without respecting the rights The tradition of other countries in the use of rivers should be taken into account and it seems that the time has come that if the countries along the river or along the river are not able to resolve the disputes about the rivers and approve bilateral, multilateral or regional treaties, they should ask the United Nations He sought help from the United Nations and international law, and by approving international treaties, he restored regional general order regarding the use of the river by countries.

  Keywords: Rivers, United Nations, Border Rivers, successive rivers, Legal Regime
 • Iran Soleimani * Pages 147-158

  Regarding the importance of environment in material and spiritual lives of nations, preservation of the environment and preventing the acts taking place against the environment are of great importance for each person, community and country. Thus, in order to explain and clarify this important right, the present research the philosophy of s and its effects. By philosophy of laws it is meant the general theory governing the law and sometimes it is referred to as generalities of the law whose subject is discussing the logical relation among the existing rules. But, two important things are involved in law philosophy: the basis of the law and its purpose. Regarding the basis of the law, there are some disagreements among  the learned men of this skill and also there are some disagreements concerning the question “ Is originality individual, community and government, or combination of the two, and this disagreement lead to different results in practice one of which is discussion about philosophy of s and depending on its nature (philosophy of s, materialistic or divine point of view) it leads to double-edged  results. Thus, discussion about philosophy of s is a basic discussion that requires to be studied before the long discussions about environment laws.                                                  In short, it can be said: According to theologians, philosophy of defending the environment is having knowledge of obligation in preservation of (common heritage of human being) the environment and this philosophy, according to materialists, is  profit seeking (as much as possible) and if they talk about environment, it’s because they want to enjoy more profits in long-term. But, alas! Modern materialist individual who , for the purpose of gaining the land, turns his face away from the heaven, should know that he will lose the land just because of lacking the heaven and it is clear that difference in philosophic point of view, will also have different consequences. Steps related with environment and dealing with environment pollution and destruction of environment, like most of social issues, is far from legal issues and leads to different legal aspects.

  Keywords: plosophy, Law, environment philosophy, environment laws