فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 39 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • هادی صبوری، محمد یکرنگ نیا* صفحات 5-21

  ساختمان های بنایی تقویت نشده به دلیل هزینه های ساخت به نسبت پایین در سراسر جهان محبوب هستند، حتی اگر در معرض آسیب های اساسی ناشی از زلزله های متوسط باشند. بسیاری از ساختمان هایی که آسیب های ناشی از زلزله های گذشته را تجربه کرده اند، برای این که بتوانند در برابر زلزله های آینده مقاومت کنند، باید ارتقا یابند یا حداقل به حالت سالم بازگردند. در بسیاری از موارد، بازسازی به دلیل محدودیت های مالی و زمانی بهترین انتخاب نیست. شاتکریت تقویت شده با مش فولادی یک روش ارزان و ساده و در عین حال موثر برای تعمیر و بهسازی است. این مطالعه تاثیر جزییات اجرایی در حین ساخت شاتکریت را در مقاومت بیرون کشیدگی میلگرد آن ارایه می کند. برای اثبات کاهش اثربخشی شاتکریت هنگام عدم رعایت الزامات آیین نامه ای و هم چنین بررسی میزان اهمیت هر یک از این جزییات اجرایی، یک سری آزمایش های تجربی بر روی دیوارهایی در مقیاس کامل با شاتکریت یک طرفه به ضخامت 50 میلی متر انجام شد. بررسی ها نشان داد عدم برداشت درست نازک کاری، مقدار نامناسب پوشش میلگرد، استفاده از میلگرد فاقد آج و استفاده از میلگرد زنگ زده  به ترتیب 8/57، 2/55، 25 و 5/7 درصد باعث کاهش اثربخشی شاتکریت در مقاوم سازی می شود.

  کلیدواژگان: شاتکریت، ساختمان های بنایی تقویت نشده، مقاومت بیرون کشیدگی میلگرد، جزئیات اجرایی، خوردگی میلگرد
 • علی صادقی، محمدرضا سهرابی*، سید مرتضی کاظمی صفحات 22-41

  یکی از پرکاربردترین روش های تحلیلی جهت بررسی رفتار خمشی اتصالات، رویکرد مولفه ای است که در آیین نامه ی شماره ی 3 اروپا به آن اشاره شده است. این روش دارای نقص هایی همچون حجم محاسبات، نقدهای وارده در بحث راستی آزمایی و ضعف های آن در بخش رفتار پلاستیک نمودار لنگر دوران است. در این پژوهش، به منظور کارآمدتر و قابل اتکا کردن روش مولفه ای، نسخه ی پیشرفته ی این روش پیشنهاد شد به گونه ای که محاسبات روش فشرده تر شد، بخش پلاستیک نمودار لنگر دوران فرای دستورالعمل آیین نامه ی شماره ی 3 اروپا توسعه یافت و سپس برای دو اتصال مستقیم جوشی تیر به ستون و صفحه ی انتهایی اجرا و با نمودار لنگر دوران محاسبه شده از روش آزمایشگاهی و روش اجزای محدود در نرم افزار آباکوس راستی آزمایی گردید. در انتها، بررسی های پارامتریکی در چهارچوب تحلیل حساسیت بر روی این اتصالات به کمک رویکرد تحلیلی مولفه ای پیشرفته انجام گرفت. یافته ها نشان دادند که روش مولفه ای پیشرفته (روش توسعه یافته در این پژوهش) در مقایسه با روش مولفه ای مرسوم در آیین نامه شماره 3 اروپا به خوبی می تواند بخش پلاستیک نمودار لنگر دوران دو اتصال را پیش بینی کند. به طوری که درصد اختلاف لنگر نهایی در اتصال صفحه انتهایی شش پیچی در مقایسه نمونه آزمایشگاهی با خروجی های رویکرد مولفه ای مرسوم و پیشرفته به ترتیب 56/31 و 46/2- درصد به دست آمد. در مقایسه با خروجی های رویکرد اجزای محدود به کمک نرم افزار آباکوس، درصد اختلاف سختی آغازین و لنگر اتصال به ترتیب 75/14- و 55/5 درصد برای اتصال مستقیم جوشی مورد بررسی و 98/2- و 09/20 درصد برای صفحه ی انتهایی هشت پیچی به دست آمد. همچنین، روشن شد که در میان پارامترهای هندسی بررسی شده برای دو اتصال، عمق تیر بیشترین اثر را بر تغییر سختی آغازین و لنگر اتصال دارد به گونه ای که در اتصال صفحه ی انتهایی مورد بررسی، کاهش عمق تیر به میزان 20 درصد سبب فروکاست سختی آغازین و لنگر اتصال به ترتیب به میزان 53/27 و 54/21 درصد شد در حالی که با افزایش عمق تیر به میزان 20 درصد، سختی آغازین و لنگر اتصال به ترتیب 65/28 و 54/21 درصد افزایش یافتند.

  کلیدواژگان: روش مولفه ای پیشرفته، نمودار لنگر دوران، روش اجزای محدود، اتصال خمشی فولادی، آباکوس، تحلیل حساسیت
 • سید افشین محبی، سید مهدی زهرایی*، رضا روفی صفحات 42-61

  استفاده از سیستم های کنترل غیر فعال باعث کاهش نیاز لرزه ای و جلوگیری از آسیب به اجزای اصلی سازه می شود. میراگرهای تسلیم شونده یکی از متداول ترین ابزارهای مستهلک کننده انرژی ورودی زلزله به سازه می باشند. هدف اصلی این پژوهش معرفی یک میراگر تسلیم شونده جدید شبه بیضی، جهت بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی موجود است. با توجه به تاثیر پارامترهای هندسی میراگر شبه بیضی بر مقادیر سختی و مقاومت آن، در این پژوهش مطالعه دقیق عددی بر روی نسبت های مختلف قطر به ضخامت و نیز دیگر ابعاد این میراگر صورت گرفته است. جهت ارزیابی تاثیر میراگر پیشنهادی در عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی موجود از سه سازه محک 3، 9 و 20 طبقه که توسط این نوع میراگر بهسازی شده، استفاده گردیده است. همچنین تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی با استفاده از شتاب نگاشت های حوزه دور و نزدیک، جهت ارزیابی نتایج تحلیل ها در حالت های لرزه ای مختلف انجام شده است. نتایج تحلیل های عددی بیانگر عملکرد مناسب میراگر تسلیم شونده شبه بیضی پیشنهادی در استهلاک انرژی ورودی زلزله به سازه و کاهش پاسخ های لرزه ای ساختمان های محک بهسازی شده توسط این میراگر می باشد. بدین صورت که به طور میانگین، حداکثر نسبت دریفت بین طبقات در ساختمان های محک 3، 9 و20 طبقه به ترتیب 66، 69 و 67 درصد کاهش یافته است.

  کلیدواژگان: میراگر تسلیم شونده، میراگر شبه بیضی، بهسازی لرزه ای، ساختمان های فولادی، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی
 • محمدعلی کافی*، فیروز ابراهیمی صفحات 62-72

  یکی از سیستم های مقاوم در برابر بار جانبی قاب خمشی است. اتصالات قاب خمشی به صورت گیردار طراحی می شوند. در قاب های خمشی، هدف طراحی به صورتی است که مفصل پلاستیک از چشمه اتصال خارج شده و بر روی تیر قرار گیرد. برای این هدف و ایجاد مفصل پلاستیک در تیر از سیستم هایی مانند مقطع کاهش یافته استفاده می شود. ضعیف کردن تیر درناحیه بحرانی، باعث خروج مفصل پلاستیک از چشمه اتصال بر روی تیر می گردد. در این مقاله با استفاده از روش مقطع کاهش یافته و سیستم وصله با ورق های روسری و زیرسری به یک اتصال تعویض پذیر دست یافته شده است. که بسیاری از مشکلات موجود در مقطع کاهش یافته حل شده و رفتار سیستم بهبود گردیده است. با استفاده از این سیستم تعویض پذیر ترمیم سازه بعد از زلزله با سرعت بالایی صورت گرفته است و همچنین هزینه آن بسیار پایین است. در این مقاله هشت مدل به صورت عددی با نرم افزار اجزا محدود آباکوس مورد ارزیابی قرار گرفته است. که با بررسی صورت گرفته بر روی نمودارهای چرخه ای و عملکردی به دست آمده از مدل ها به نتایج خوبی دست یافته شده است. علاوه بر این که مفصل پلاستیک از چشمه خارج شده و بر روی تیر قرار گرفته است امکان تعویض پذیر بودن نیز به مدل طراحی شده اضافه شده است که تا حدودی باعث بهبود مشکلات گردیده است.

  کلیدواژگان: مقطع کاهش یافته، اتصال گیردار قاب خمشی، اتصال تعویض پذیر، اتصال فیوز، نمودار چرخه ای
 • سعید خدمتی، وحید اکرمی*، وحید جهانگیری صفحات 73-92

  قاب های خمشی فولادی از گذشته بعنوان یکی از مورد اعتمادترین قاب های سازه ای شناخته می شدند. این سازه ها بعنوان جایگزین سازه های بنایی طراحی و استفاده می شدند. فرض بر این بود که این سازه ها بسیار مقاوم بوده و دچار خرابی و فروریزش نمی شوند. اما برخی زمین لرزه ها اعم از زلزله نورثریج سال 1994 و آزمایشات متعاقب خلاف این امر را اثبات کرد. در نتیجه دانشمندان در صدد یافتن روش های بهبود رفتار این سازه ها برآمدند. یکی از این روش ها ایجاد بازشو در جان تیر برای انتقال مفصل پلاستیک به منطقه ای دورتر از اتصال می باشد. هدف از این تحقیق ابتدا تحلیل و بررسی رفتار دینامیکی قاب های خمشی فولادی دارای بازشو در جان تیر و در ادامه مقایسه رفتار آن ها با قاب های خمشی متداول می باشد. برای تحقق این هدف، دو قاب خمشی فولادی ویژه چهار طبقه در نرم افزار اپنسیس مدلسازی شده و تحلیل دینامیکی غیرخطی روی قاب های مورد نظر یک بار بدون لحاظ بازشو در جان تیر و سپس با لحاظ بازشو انجام شده است. نهایتا منحنی های IDA، منحنی های شکنندگی و توزیع دریفت در طبقات این سازه ها ارایه شده و نتایج بدست آمده مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که ایجاد بازشو در جان تیر علاوه بر افزایش سطح شتاب تحمل شده توسط سازه، احتمال خرابی تحت بارهای لرزه ای را کاهش می دهد. بطور میانگین، ظرفیت تحمل شتاب سازه خمشی دارای بازشو در جان تیر تا حدود 25% بیشتر و همچنین احتمال فروریزی آن در سطوح مختلف شتاب به میزان %25 الی %30 کمتر از قاب فاقد بازشو در جان تیر می باشد.

  کلیدواژگان: قاب خمشی فولادی، بازشو در جان تیر، روش المان محدود، تحلیل دینامیکی افزایشی، شکنندگی
|
 • H. Sabori, M. Yekrangnia* Pages 5-21

  Unreinforced masonry (URM) buildings are rather popular around the globe due to low construction costs, even although they can be prone to substantial damage caused by even moderate earthquakes. In many cases, reconstruction is not the best choice because of financial and time restrictions. Shotcrete reinforced with steel mesh (SRS) is a cheap and simple yet effective method of repair/retrofit. This paper presents the results of experimental study with the aim of evaluating the effects of construction imperfections of steel reinforced shotcrete, as a retrofit method for URM walls, on the rebar pull-out resistance. For this purpose, a total of full scale URM speimens with one-sided 50 mm-thick shotcrete layer having a single steel rebar were made and tested. The results show in the case the wall’s finishing is not removed, the steel reabr cover is not sufficient, the plain steel reabrs is used, and , use of rebar without a tread, there is 57.8%, 55.2%, 25% and 7.5% decrease in the pullout resistance of the specimens, respectively.

  Keywords: Shotcrete, Unreinforced masonry, Pullout resistance, Implementation details, Regulatory requirements
 • A. Sadeghi, M.R. Sohrabi, S.M. Kazemi Pages 22-41

  One of the most widely used analytical methods to investigate the bending behavior of joints is the component method, which is mentioned in Eurocode 3. However, this method has some shortcomings such as a large amount of calculation, its reliability-low and its weaknesses in the post-yield behavior of the moment-rotation curve. In this research, to make the component method more efficient and reliable, this method was developed in the three mentioned aspects in such a way that the calculations of the method became more compact, the post-yield part of the moment-rotation curve was developed beyond the concept of Eurocode 3 and then it was used for fully welded and end plate connection. In the following, the obtained moment-rotation curves were verified by comparing them with the curve extracted using the laboratory method and finite element method in ABAQUS. In the end, parametric investigations within sensitivity analysis framework were carried out on these connections using advanced component method. The findings indicated that the advanced component method (the method developed in this research) compared to the conventional component method in Eurocode 3 can accurately predict the plastic part of the moment-rotation curve of the two connections. So that the difference percentage of the ultimate moment for the six-bolt extended end-plate connections in the comparison of the laboratory model with the outputs of conventional and advanced component method was obtained as 31.56 and -2.46 percent, respectively. compared to the outputs of the finite elements approach using ABAQUS, the difference percentage of initial stiffness and the moment of the connection is -14.75 and 5.55 percent respectively for the fully welded connection has been examined and -2.98 and 20.09 percent for the eight-bolt extended end-plate connections. Furthermore, it became clear that among the geometrical parameters studied for the two connections, the beam depth has the greatest effect on the change of the initial stiffness and the moment of the connection, as in the end plate connection has been examined, reducing the beam depth by 20 percent decreases the initial stiffness and the moment of the connection by 27.53 and 21.54 percent, respectively, while by increasing the beam depth by 20 percent, the initial stiffness and the moment of the connection increases by 28.65 and 21.54 percent, respectively.

  Keywords: Advanced component method, Moment-rotation curve, Finite element method, Steel moment connection, ABAQUS, Sensitivity analysis
 • S.A. Mohebi, S.M. Zahrai, R. Raoufi Pages 42-61

  Use of passive control systems causes reduction in seismic demand and prevents damage to the main components of the structure. Yielding dampers are among the common tools used for dissipation of earthquake energy entering the structure. The main goal of the present research is introduction of a novel pseudo elliptical yielding damper for improvement of the seismic performance of the existing steel structures. Considering the impact of geometric parameters of the pseudo elliptical damper on its stiffness and strength, a precise numerical study was performed on the ratio of diameter to thickness and other dimensions of the damper in this research.  For evaluating the impact of proposed damper on the seismic performance of existing steel buildings, use was made of three benchmark structures with 3, 9 and 12 stories which were retrofitted by this type of dampers. Also, the nonlinear time history analysis has been performed using the near field and far filed accelerometers to evaluate the analyses results at different seismic states. The results of numerical analyses indicated the good performance of propose pseudo elliptical yielding damper in terms of dissipating the earthquake energy entering the structure and reduction in the seismic responses of retrofitted benchmark buildings by this type of dampers. It was found that on average, the maximum inter-story drift in the 3, 9 and 20 story benchmark buildings were reduced by 66, 69 and 67%, respectively.

  Keywords: Yielding damper, pseudo elliptical damper, seismic improvement, steel buildings, nonlinear time-history analysis
 • F. Ebrahimi, M.A. kafi Pages 62-72

  One of the systems resistant from to lateral load is the flexible from. The joints of the flexible frame are designed as rigids in these flexible frames, the purpose of the design is so that the plastic joint is removed from the connection point and placed on the beam. For this purpose and create a plastic joint in the beam, systems such as Reduce section are used.by weakening the beam in the critical area, causes the plastic joint to come out of the connection point on the beam. In this article, a replaceable connection has been achieved by using the Reduced section method and the patch system with up and underskirt sheets. That many problems in the reduced section have been solved and the behavior of the system has been improved. By using replaceable system, the structure has been repaired at a high speed after the earthquake and also its cost is very low. In this article, eight models have been evaluated numerically with Abaqus finite element software. Good results have been achieved by examining the cyclical and functional diagrams obtained from the models. In addition to the fact that the plastic joint has been removed from the connection point and placed on the beam, the possibility of being replaceable has also been added to the designed model, which has improved the problems to some extent

  Keywords: Reduced Beam Section, Rigid Connection, Replaceability Connection, Fuse Connection, Cyclic Diagram
 • S. Khedmati, V. Akrami, V. Jahangiri Pages 73-92

  Steel moment frames have been known as one of the most reliable structural systems for many years. These structures were being designed and used as an alternative to masonry structures. It was assumed that these structures are very robust and will not collapse. However, some historic events such as the 1994 Northridge earthquake and subsequent tests proved otherwise. As a result, researchers tried to find ways to improve the seismic behavior of these structures. One of these methods is creating an opening in the beam web to move the plastic hinge to a region far from the connection welds. The purpose of this research is to analyze and investigate the dynamic behavior of steel moment frames with openings in the beam web and secondly to compare their behavior with the conventional moment frames. To achieve this goal, two four-story special moment frames with and without beam web openings have been modeled in OpenSees software, and nonlinear dynamic analysis has been performed on them. Finally, IDA curves, fragility curves and drift distribution in the height of structures are presented and compared. The results showed that the creation of beam web opening, increases the seismic collapse capacity of the steel moment frames and reduces their probability of failure during a seismic event. On average, the collapse capacity of a moment frame with beam web openings is almost 25% higher, and its collapse probability at different acceleration levels is 25% to 30% lower than the frame beam web openings.

  Keywords: Steel moment frame, Beam web opening, Finite element method, Incremental dynamic analysis, Fragility